Ббк 74. 261. 4 Укр 2 б 77 РецензентиСторінка4/17
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Г Сліпий Кобзар на високій могилі - це символ, витворений не так поетичною уявою, як нашою історією (Є. Сверстюк);

Д Можливо я живу уже віки, перелітаючи з планети на планету, з планет на сонце, на зірки, на мить одну спадаючи у Лету (О. Олесь).

16. Безсполучниковим складним реченням зі значенням причини є:

А До мови доторкнешся: м’якше м’яких вона тобі здається (П. Тичина);

Б Троянда не розквітне: її спалило сонце непривітне (В. Чумак);

В Я чую: пульсують соки у тіло моє з землі (В. Симоненко);

Г Задимляться дороги широкі - біль прокинеться в серці моїм (М. Стельмах);

Д Так шумить поріг - людського голосу не чутно (Л. Костенко).
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між групами слів за співвідношенням лексичного значення і зовнішньої форми та парами слів:

Лексична група Приклади

1 омоніми А пам’ятник – пам’ятка, особовий – особистий,

2 паронім ефектний – ефективний

3 синоніми Б щасливий - нещасний, любити - ненавидіти,

4 антоніми суша - вода

В на гору - нагору, у купі - укупі,

мрія ти - мріятиГ шлях, тракт, путівець, шосе

Д контакт - контракт, неволя - рабство, журба -

печаль


18. Установіть відповідність між словотворчими засобами та поданими словами:

Словотворчі засоби Приклади

1 префікс А нульовий, ручище, білястий, адресувати

2 суфікс Б автостоянка, фотошоп, транспортер, саморозпуск

3 префікс і суфікс В премудрий, відламати, переддень, прадавній

4 інтерфікс Г першоооснова, кашоварити, сизокрилий, землеустрій

Д перешийок, по-українськи, безвітряний, нарівні

19. Установіть відповідність між реченнями та пунктограмами:

Пункторграма Речення

1 тире між підметом А Люди, природа, історія, культура - все

і присудком фіксувалося відповідно оцінювалося і набувало2 тире на місці пропущеного живого інтересу (А.Костенко)

члена речення Б Музей - своєрідний храм (Григір Тютюнник)3 тире після однорідних В З городу не біжить - вихором вилітає Мар'яна

членів речення перед (М.Стельмах)

узагальнювальним словом Г В блідих зірках - заплакане мовчання (І.Жиленко)

4 тире при відокремлених Д Василько знайшов у зачіпку важкі од латок

прикладах штанці, велику засмальцовану гімнастерку -батьків подарунок із фронту - і став одягатися

(Григір Тютюнник)

Завдання (20-25) відкритої форми

20. Запишіть слова та словосполучення, розкриваючи дужки:

(не) Європа____________________________________________________________

(не) спростований ніким факт______________________________________________

(не)зважаючи на__________________________________________________________

нітрохи(не) холодно___________________________________________________

(не) закінчена праця_____________________________________________________

21. Від поданих слів утворіть дієслова суфіксально – префіксальним способом:

слух_________________________________________________________________

телефон_____________________________________________________________

краса_______________________________________________________________

сідло________________________________________________________________

вечеря_______________________________________________________________

22. Утворіть присвійні прикметники жіночого роду від поданих іменників:

батько______________________________________________________________

бабуся_______________________________________________________________

Ольга_______________________________________________________________

кобзар_______________________________________________________________

сторож_____________________________________________________________

23. Запишіть слова, розкриваючи дужки:

будь (що)будь__________________________________________________________

де (на) чому___________________________________________________________

все (ж) таки_____________________________________________________________

немов (би) то_____________________________________________________________

ото (ж) бо_______________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

більша половина_________________________________________________________

залишити в спокої_______________________________________________________

у деякій мірі____________________________________________________________

саме головне____________________________________________________________

слідуюча остановка______________________________________________________

25. Складіть речення, використовуючи подані слова.

Востаннє / _____________________________________________________________

В останнє /_____________________________________________________________

По-батьківському /_____________________________________________________

По батьківському /______________________________________________________

Назустріч /____________________________________________________________

Варіант 6

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді
1. Норму наголошування порушено в слові рядка:

А гривня, лáгодити, килим, агéнт, виробіток;

Б бéсіда, вербá, колесό, кропива, одинáдцять;В завдáння, циган, повезти, двокόлірний, грабельки;

Г відрόсток, абикуди, дідище, пастéль, картуз;

Д орáторство, конденсувáння, дрόва, місцина, торгόвий.

2. Чергування у - в можливе в усіх словах рядка:

А (у/в)рожайний, (у/в)зяти, (у/в)лада, (у/в)тримати, (у/в)берегти;

Б (у/в)живаний, (у/в)хопити, (у/в)вімкнути, (у/в)весь, (у/в)вага;

В (у/в)благати, (у/в)богий, (у/в)вечері, (у/в)болівати, (у/в)даваний;

Г (у/в)гинати, (у/в)ночі, (у/в)года, (у/в)гору, (у/в)браний;

Д (у/в)гледіти, (у/в)важний, (у/в)певнений, (у/в)діл, (у/в)горець.

3. Однакову літеру на місці пропуску потрібно поставити в усіх словах рядка:

А ро...чин, ...ховище, ро...сіл, ро...сувати, ...цементувати;

Б не...кінченний, бе...сполучниковий, ...шити, вро...сип, бе...перервний;

В ...сох, ро...щеплювати, ...чистити, чере...смужжя, ...питати;

Г ро...повісти, бе...коштовний, ро...писатися, ...чавити, не...повна;

Д бе...крилість, ро...кидати, чере...сідельник, ...цілювати, ...читувати.

4. Усі слова пишуться з подвоєними літерами в рядку:

А питан...я, заклят...я, пореформен...ий, узвиш...я, старан...о;

Б лимон...ий, вис...ю, підпіл...я, еталон...ий, узліс...я;

В безсніж...я, повін...ю, завзят...я, закреслен...ий, зран...я;

Г туман...ий, бадил...я, беззаконня, буквен...ий, молод.,.ю;

Д вікон. ..иця, ластовен...я, суміш...ю, блакит...ю, креслен...я.

5. Усі географічні назви правильно записані в рядку:

А Аддис-Абеба, Братіслава, Бразилія, Лейпциг, Сирія;

Б Алжир, Сицилія, Чілі, Вашингтон, Мавританія;

В Міссісіпі, Сідней, Пакистан, Єгипет, Каїр;

Г Амудар’я, Брюсель, Вільнюс, Сараєво;

Д Чікаго, Вінніпег, Айова, Йоркшир, Ісландія.

6. М’який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка:

А вишен...ці, майбут.. .нє, меншен...кий, дон...чин, творит...ся;

Б калинон...ці, стан...те, камін...чик, різ...бяр, головон...ці;

В уман...ський, сіл...ський, міс...кий, л...он, учотир...ох;

Г вітал...ня, нян...чин, низ...ко, яблун...ці, стіл...чик;

Д малесен...кий, низ...ко, ранн...ого, розріс...ся, нян...чити.

7. В усіх словах на місці пропуску потрібно вставити літеру е в рядку:

А п...рлина, в...рба, л...мон, л...лека, м...телиця;

Б з...рно, м...жа, п...кти, к...шеня, ч...рв’як;

В п...ньок, шістд...сят, с...стра, р...бро, л...жати;

Г ст...лити, л...міш, бер... зень, стр...міти, л...щата;

Д пл...кати, п...чатка, стеж...чка, сел...ще, бр...зент.

8. Сполучення слів не є фразеологізмом у рядку:

А важка рука;

Б набита рука;

В міцна рука;

Г надійна рука;

Д права рука.

9. Усі слова є синонімами в рядку:

А опинитися, потрапити, посісти, почуватися;

Б чатувати, охороняти, стерегти, пильнувати;

В охоче, заввишки, радо, залюбки;

Г персональний, типовий, індивідуальний, особистий;

Д жовтогарячий, помаранчевий, пурпуровий, оранжевий.

10. Слово із двома префіксами є в рядку:

А неволя, недолік, невеселий, невидющий, невинний;

Б недорозвиток, нездоровий, небоязливий, небуття, невагомість;

В негативний, непрошений, нервовий, несамовитий, нездібний;

Г недомовка, неминучий, нейлоновий, неяскравий, неекономний;

Д незгода, негативізм, негідник, недокрів’я, невагомий.

11. Іменники тільки жіночого роду подано в рядку:

А ніч, радість, міль, ступінь, тінь;

Б пані, поні, місіс, мадам, радість;

В кір, піч, вісь, зустріч, осінь;

Г рідня, успішність, сіль, рань, глибінь;

Д паморозь, річ, нежить, якість, жовч.

12. Іменник гектар правильно поєднано з числівником 3,5 в рядку:

А три з половиною гектари;

Б три з половиною гектара;

В три і п’ять гектарів;

Г три і п’ять гектари;

Д три цілих п’ять десятих гектара.

13. Усі складні прикметники пишуться разом у рядку:

А матеріально/забезпечений, зовнішньо/політичний, дво/партійний, то- варо/знавчий;

Б гостро/крилий, глухо/німий, військово/інженерний, кисло/молочний;

В право/бережний, сиво/головий, соціально/активний, вічно/зелений;

Г сумно/звісний, чорно/земний, пізньо/зимовий, довго/гривий;

Д червоно/гарячий, північно/український, темно/синій, інформаційно/аналітичний.

14. Усі слова з не пишуться окремо в рядку:

А не/важкий, але довгий; не/спростований ніким факт; не/голосно, а тихо;

Б не/горе, а радість; нітрохи не/малий, не/зважаючи на;

В не/сьогодні/завтра; не/розв’язана задача; зовсім не/старий;

Г далеко не/приємний; не/близький, а далекий; не/з’ясовані питання;

Д не/помічені мисливцем сліди; не/закінчена праця; ніде не/знаний.

15. Неправильно розставлено розділові знаки в реченні:

А Стрибогові онуки - вітри - розбурхали море (Р. Іванченко);

Б ...Я не забуду, тату, вас ніколи (Л. Костенко);

В Притихло давнє плесо і слухає молитву голубів... (Д. Чередниченко);

Г Дуби наповнені темінню, стоять безшелесно, в мовчанні, в якійсь шляхетній величі (О. Гончар);

Д Погляд доброзичливості й підтримки - ось що найбільше мене вразило в ту мить! (О. Гончар).

16. Правильна характеристика речення подана в рядку:

В цій хустці, давній, ще бабиній, береженій на дні скрині як найдорожчий скарб, що кожної осені перекладався горіховим листям від молі та задля пахощів, Катря була схожа на гарненьке ображене дитя з великими очима, повними дорослого смутку (Григір Тютюнник).А просте ускладнене речення;

Б складнопідрядне речення;

В складнопідрядне речення з неоднорідною підрядністю;

Г складне речення з підрядним та безсполучниковим зв’язком;

Д складне речення з сурядним, підрядним та безсполучниковим зв’язком.
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами:

1 давати зелену вулицю А діставати відсіч

2 давати нагінку Б витрішки купувати

3 давати хропака В зживати зі світу

4 давати по руках Г співати дифірамби

Д не змикати очей

18. Установіть відповідність між способами словотворення і словами:

Спосіб словотвору Приклади

1 лексико-семантичний А крик, хід, біг. розчин

2 лексико-синтаксичний Б сімдесят, широковідомий, перекотиполе

3 морфолого-синтаксичний військовозобов'язаний

4 безафіксний В Ткач, Орел, "Білочка", "Байкал"

Г Майбутнє, операційна, учительська,

поранені

Д Військкомат, відеокамера, солеварний

правозахисник

19. Установіть відповідність між реченнями та розділовими знаками, які в них пропущено (це місце в тексті підкреслено):

Речення Розділові знаки

1 Ось і наша сіножать___вона тулиться до річечки, А ,

за якою починаються луги сусіднього села, отого, Б -

що у війну було спалене вщент (М.Стельмах) В :

2 Простягнеш руку___і не видно пальців, так Г ;

хуртовина крутить у степу (Л.Костенко) Д жодного знака3 Відтоді, як мисль Несторова торкнулася

Слова___і воно розкрило перед ним новий світ,

життя його в обителі стало іншим (Р.Іванченко)

4 Чогось зажди отак виходить___гарного гриба не

знайдеш, а поганка сама в очі лізе (М.Стельмах)


Завдання (20-25) відкритої форми

20. Запишіть словосполучення, розкриваючи дужки:

(ж)урнал (в)сесвіт________________________________________________________

(д)ень (у)чителя__________________________________________________________

(ф)ранківські (ч)итання____________________________________________________

(м)атрір (б)ожа__________________________________________________________

(п)іфагорова (т)еорема____________________________________________________

21. До наведених словосполучень доберіть відповідники, вжиті в переносному значенні:

солодка кава_____________________________________________________________

теплийклімат____________________________________________________________

світла кімната___________________________________________________________

їдкий дим________________________________________________________________

зелена трава_____________________________________________________________

22. Утворіть жіночі імена по батькові від поданих іменників:

Михайло_________________________________________________________________

Андрій__________________________________________________________________

Микола__________________________________________________________________

Нестір__________________________________________________________________

Оксентій________________________________________________________________

23. Запишіть прикметники у простій формі найвищого ступеня порівняння:

дорогий_________________________________________________________________

швидкий_________________________________________________________________

низький__________________________________________________________________

малий___________________________________________________________________

поганий__________________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

Надворі слякоть________________________________________________________

Дольова участь__________________________________________________________

Наетнографічних землях___________________________________________________

Живописна місцевість_____________________________________________________

Поступив до університету_________________________________________________

25. Складіть речення, використовуючи подані слова

По-іншому/_____________________________________________________________

Поіншому/_______________________________________________________________

Спочатку/_______________________________________________________________

З почвтку/_______________________________________________________________

Докупи/__________________________________________________________________
Варіант 7

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Звуків більше, ніж букв, є в усіх словах рядка:

А єднання, вечоріє, яблуня, під’їзд, лящ;

Б ювелір, поїзд, дев’ятсот, ягня, ліщина;

В заєць, плющ, ювілей, витанцьовують, хвилюються;

Г щічка, священний, малюю, конвалія, багряніє;

Д щастя, підземелля, щавель, юнак, м’ята.

2. Прийменник в треба записати в реченні:

А Прийдіть (в, у) мій сад;

Б (В, У) печі ще довго горів вогонь;

В Вони мовчки сиділи (в, у) великій кімнаті;

Г Він любив (в, у) дитинстві подорожувати разом з батьками;

Д А (в, у) батька вже посивіла борода.

3. Префікс с- пишеться в усіх словах рядка:

А ...пекти, ...доланий, ...фальшувати, ...хований, ...фотографувати;

Б ...терти, ...формований, ...ходинка, ...хотіти, ...кинути;


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал