Ббк 74. 261. 4 Укр 2 б 77 РецензентиСторінка3/17
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

22. Утворіть прикметники від поданих іменників:

Мекка________________________________________________________________

Ірпінь_________________________________________________________________

Лютіж_______________________________________________________________

Токмак_______________________________________________________________

Цюріх________________________________________________________________

23. Поєднайте подані числівники з іменниками:

півтора (раз)___________________________________________________________

два з половиною (метр)____________________________________________________

п 'ять із чвертю (кілограм)_______________________________________________

двадцять два (стіл)_____________________________________________________

троє (сани)____________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

на свою біду____________________________________________________________

приймати до відома_____________________________________________________

у слідуючий раз_________________________________________________________

у першу чергу___________________________________________________________

рахуватися з думкою_____________________________________________________

25. Продовжте речення так, щоб утворилися складні безсполучникові з різними

видами семантичного зв’язку між частинами. Розставте розділові знаки.Плакати хотілось_______________________________________________________

Прилетіла зозуля________________________________________________________

Дивується дід__________________________________________________________

Зовсім занедужав_______________________________________________________

Тарас посміхнеться______________________________________________________

Варіант 4

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді
1. Усі слова правильно наголошені в рядку:

А псевдόнім, наόпашки, зáсічка, горíлиць, дешевéнький;

Б здичáвілий, одинáдцять, арáхіс, дворазόвий, донесхόчу;

В невизнáння, нéнависть, позáторік, ветеринáрія, листопáд;

Г кропивá, жалюзí, обіця´нка, дόлішній, стеногрáфія;

Д надрядкόвий, феномéн, цéнтнер, пізнáння, прощéння.

2. Закони милозвучності української мови порушені в словосполученні рядка:

А поїдеш зі мною, зупинилися біля магазину, приліг би відпочити;

Б хотіла би працювати, приїхала в Острог, одягаюся швидко;

В працював уночі, народилася у Львові, піднявся вгору;

Г сказали б відверто, дивлюсь у воду, рятуватися втечею;

Д мірялися силою, прийшла в університет, зупинилися переді мною.

3. Усі слова пишуться з префіксом з в рядку:

А ...робити, ...цідити, ...жати, ...садити, ...горіти;

Б ...сунути, ...кріпити, ...шити, ...цілити, ...м’якшити;

В ...бирати, ...чепити, ...хибити, ...жовкнути, ...сохнути;

Г ...дригатися, ...цементувати, ...формувати, ...чавити, ...сипати;

Д ...ганяти, ...чісувати, ...ціпити, ...тиснути, ...житися.

4. Усі слова іншомовного походження правильно записані в рядку:

А компроміс, інкогніто, ф’юзеляж, бульйон, імміграція;

Б мароканець, кон’юнктура, журі, пудинг, п’єдестал;

В бюджет, пенальті, конферансьє, ірреальний, директор;

Г сюрреалізм, єгиптянин, вінєтка, тонна, експедиція;

Д кореспондент, ад’ютант, аудієнція, коллегія, калькуттський.

5. Усі слова пишуться з ь на місці пропуску в рядку:

А людс...кість, дз...об, тюр...ма, учител...ці, різ...ба;

Б нян...чити, лял...чин, втр...ох, тон...шати, дзен...кіт;

В дон...ці, л...отний, голубон...ка, сліз...ми, п’ят...десят;

Г велетен...ський, урал...ський, стан…ся, нен...ці, брин...чати;

Д т…мяний, різ...бяр, гуцул...ський, піднос...ся, сторонон...ці.

6. В усіх словах на місці пропуску пишемо и в рядку:

А хлопч...к, харків’ян...н, мар...во, станов...ще, вогн...чок;

Б пал...во, болгар...н, талонч...к, мороз...ще, пташ...ня;

В дал...на, сел...ще, зар...во, вузл...чок, згар...ще;

Г велич...на, перепел...ня, пряд...во, вогн...ще, пал...чка;

Д розумн...чка, постачальн...к, мереж...во, кош...чок, киян...н.

7. Правильно записані всі слова в рядку:

А Квітка-Основ’яненко, Гельсінська Спілка, гордіїв вузол;

Б Збройні Сили України, 1 Травня, Великий піст;

В Адміністрація Президента України, Троїстий союз, 8 Березня;

Г Ярослав Мудрий, Середні віки, Російська Федерація;

Д туманність Андромеди, Новий Рік, Шевченківська премія.

8. Пряме значення слова палкий подано в рядку:

А який має надзвичайно гарячий темперамент;

Б який доведений до граничного напруження;

В який добре горить, швидко займається;

Г який сповнений енергії, пристрасті;

Д який дуже легко збуджується, надто запальний.

9. Синонімом до слова хизуватися є фразеологічний зворот:

А кидатися у вічі;

Б розв’язати губу;

В лити воду на млин;

Г гнути кирпу;Д за пояс заткнути.

10. Усі слова побудовано за схемою префікс + корінь + суфікс + закінчення в

рядку:


А оглухлий, положення, репродуктивний, обкусати, вдумливий;

Б неакуратний, знуджений, доручений, достиглий, политий;

В огрубілий, обкручений, прошиття, розділовий, відхилений;

Г прочитаний, відчуття, вдоволений, нашпилений, потьмарений;Д вдячливий, зачарований, небілений, перенесений, надутий.

11. Іменники тільки середнього роду подано в рядку:

А сито, кенгуру, сховище, пюре, відро;

Б вовчище, таксі, поле, серце, море, суддя;

В теля, зілля, шимпанзе, горе, депо;

Г сало, дозрівання, ягня, колібрі, алібі;

Д срібло, насіння, рагу, левеня, соло.

12. Ступені порівняння творяться не від усіх прикметників, поданих у рядку:

А холодний, пильний, тугий, стрункий, корисний;

Б молодий, солодкий, малий, рясний, багатий;

В білий, гнідий, низький, товстий, пізній;

Г гарний, вузький, чорний, старий, мудрий;

Д хитрий, поганий, сміливий, дужий, свіжий.

13. Усі числівники відмінюються за одним типом в рядку:

А півтори, одна третя, три п’яті, п’ять десятих;

Б сорок, п’ятдесят, дев’яносто, сто;

В два, три, чотири, п’ять;

Г багато, кілька, декілька, півтораста;

Д нуль, тисяча, мільйон, мільярд.

14. Помилка в написанні прийменника є в рядку:

А посеред, навздогін, у відповідь на, одночасно з, поверх;

Б всупереч, не зважаючи на, згідно з, поруч, вздовж;

В з-над, протягом, порівняно з, серед, поряд із;

Г наприкінці, побіля, з-перед, назустріч, у зв’язку з;

Д навперейми, на противагу, у напрямку, позаду, з-поміж,

15. Речення з однорідними означеннями є в рядку (розділові знаки пропущено):

А З ледь чутним шерехом сіється сухий блідо-рожевий від близької заграви сніг (Григір Тютюнник);

Б Зійшло червоне березневе сонце (Григір Тютюнник);

В Василькові запахло теплим вранішнім молоком (Григір Тютюнник);

Г 3 кленового пагона зірвався широкий жовтий лист (Григір Тютюнник);

Д Мела легка прозора хурделиця (Р. Іванченко).

16. Наведеній нижче схемі відповідає речення:

[,( ), ].

А На обрії, одразу ж за селом, де оболоню тишею сповито, горять кульбаби, тішачи півсвіту своїм цнотливим молодим теплом (В. Стус);

Б Говорив він таким барвистим і оригінальним діалектом, який, на жаль, годі відтворити будь-якою іншою мовою (І. Багряний);

В Край самої дороги запідпадьомкав перепел, потім чогось злякався і, втікаючи, зашелестів житами (М. Стельмах);

Г Душа летить в дитинство, як у вирій, бо їй на світі тепло тільки там (Л. Костенко);

Д Вузенька стежечка вивела його в рідкий, але похмурий сосновий ліс, незабаром перетворившись на лісову дорогу з двома глибокими коліями, у яких блищала вода (Ю. Винничук).
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх значеннями:

Фразеологізм Значення

1 до нових віників А дуже холодно

2 хоч вовків ганяй Б дуже душно

3 хоч сокиру вішай В дуже багато

4 хоч греблю гати Г дуже швидко

Д дуже довго

18. Установіть відповідність між схемами морфемного розбору слів та словами:

Схеми морфемного розбору Приклади

1 корінь + суфікс + А кресляр, вуглина, здоровезний, полонений

закінчення Б вчитель, терпкуватий, страхітливий, проблемність2 префікс + корінь + В творчо, шведський, орлиний, страта

суфікс + закінчення Г засушливий, натруджений, згуслий, пропускник3 корінь + суфікс + Д століття, глухонімий, землетрус, водогін

суфікс + закінчення4 корінь + інтерфікс +

корінь + закінчення19. Установіть відповідність між реченнями та пунктограмами:

Пункторграма Речення

1 кома при відокремлених А Потім будуть озерця й озерчата, порослі

обставинах лепехою (Григір Тютюнник)2 кома при відокремлених Б Стрічаю дощ, як сина (І. Жиленко)

додатках В Біліє лілея серед ряски, ваблячи око3 кома при уточнюючих своєю дивовижною чистотою…(О.Гончар)

членах речення Г Ніхто з живих істот, крім людини, не піде4 кома при порівняльному на смертельний ризик в ім’я істини

звороті (Р.Іваничук)Д У жнива, у день жаркий, після косовиці, ми

збирали колоски стиглої пшениці (В.Шевчук)


Завдання (20-25) відкритої форми

20. До поданих слів доберіть спільнокореневі, які б ілюстрували явище чергування

голосних:село__________________________________________________________________

школа_________________________________________________________________

дорога________________________________________________________________

осінь__________________________________________________________________

ягода_________________________________________________________________

21. Утворіть збірні іменники від поданих слів:

товариш______________________________________________________________

люди__________________________________________________________________

студент_______________________________________________________________

козак__________________________________________________________________

убогий_________________________________________________________________

22. Запишіть подані дієслова у формі першої особи однини теперішнього часу:

ходити________________________________________________________________

мастити______________________________________________________________

в’язати________________________________________________________________

голубити______________________________________________________________

гнати_________________________________________________________________

23. Запишіть слова, розкриваючи дужки:

(де) хто_______________________________________________________________

(скільки) небудь_________________________________________________________

(аби) який______________________________________________________________

(хтозна) що____________________________________________________________

(ні) якому______________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

втратити свідомість____________________________________________________

горіти бажанням_______________________________________________________

віднічого робити________________________________________________________

вимірюючий прилад______________________________________________________

як можна більше________________________________________________________

25. Складіть речення, використовуючи подані слова:

Догори /_______________________________________________________________

До гори/_______________________________________________________________

Набік /________________________________________________________________

На бік /________________________________________________________________

Нарівні/ _______________________________________________________________

Варіант 5

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді
1. Зі зміною наголосу змінюється лексичне значення в усіх словах рядка:

А адресний, консерваторка, гукнути, обід, копчення;

Б варення, атлас, бондарський, вигода, паша;

В об’єднання, лютневий, замковий, одежина, зв’язковий;

Г завчений, рибний, затишно, похідний, зимівник;

Д межиріччя, зав’язка, пікірувати, дробина, наварний.

2. Правила чергування у/в, і/й, з/зі/із/зо порушено в конструкціях рядка:

А надрукував у газеті, в усному мовленні, жити у Львівській області;

Б купувати в аптеці, мешкала в Одесі, зміни в оподаткуванні;

В спитав з страху, Олена і Оля, зазирнув в фотоальбом;

Г позичив зо дві сотні, один із слухачів, з ухваленням закону;

Д інвестиційні процеси в Україні, досягнення у тваринництві, ознайомлення зі

звітом


3. Усі слова пишуться з префіксом пре в рядку:

А пр...злий, пр...смачний, пр...в’язати, пр...хитрий, пр....чистий;

Б пр…бічниця, пр...довжелезний, пр...мудрий, пр…освященний, пр...стол;

В пр...блудний, пр...сумний, пр...непорочний, пр...скромний, пр...мудрість;

Г пр...освященство, пр...довгий, пр...милий, пр...білий, пр...поганий;

Д пр...дорогий, пр...чистий, пр...дорожній, пр...красно, пр...великий.

4. На місці пропуску треба вставляти букви в усіх словах рядка:

А стін...ий, пореформен...ий, туман...ий, бездоган...ий, вікон...ий;

Б огнен...ий, благословен...ий, освічен...ий, ден...ий, рослин...ий;

В чавун...ий, неписьмен...ий, притаман...ий, захлан...ий, гуман...ий;

Г адресован.. .ий, електрон...ий, гостин...ий, блажен...ий, невпин...ий;

Д старан...ий, буден...ий, остан...ій, мільйон...ий, скажен...ий.

5. Усі слова пишуться з апострофом у рядку:

А перемир...я, безправ...я, солом...яний, м...якуш, тьм...яно;

Б ластів...ятко, об...їжджати, розв...ючити, кр...якати, пів...юрти;

В плем...я, під...єднати, гар...ячкувати, плоскогір...я, череп...я;

Г передсв...ятковий, рум...яний, розв...язок, кров...яний, під...юдити;

Д Харків...янин, транс...європейський, peп...ях, пів...ягоди, вп...ятьох.

6. В усіх словах на місці пропуску пишемо е в рядку:

А вчетв...ро, стеж...чка, напруж...ння, зар...во, шквал...стий;

Б сон...чко, плет...во, кош...ня, сем...ро, доруч...ний;

В виховат...ль, дал...ч, більш...чкий, утвор...ний, печ...во ;

Г ріднес...нький, пташ...ня, зверн...ння, стривож...ний, незнайом...ць;

Д довж...лезний, наповн...ний, чаш...чка, глеч...чок, ситц...вий.

7. Спрощення в групах приголосних відбулося в усіх словах рядка:

А чес...ний, облас...ний, контрас...ний, двоміс...ний, щас...ливий;

Б мас...ний, ненавис...ний, влас...ний, чес...ний, тиж...невий;

В виїз…ний, зап’яс...ний, совіс...ний, одномас...ний, швидкіс...ний;

Г заздріс...ний, пристрас...ний, випус...ний, доблес...ний, ціліс...ний;

Д капос...ний, радіс...ний, компос...ний, захис...ний, ціліс...ний.

8. Лексичне значення слова плахта подано в рядку:

А рівний підвищений майданчик;

Б абажур у формі півкулі;

В виріб із тіста, що має плескату форму; вид пирога;

Г дерев’яна колода, на якій у давні часи відрубували голову засудженому до страти;

Д жіночий одяг типу спідниці, зроблений із двох зшитих до половини полотнищ.

9. Антонімом до слова боягуз є фразеологічний зворот:

А не з нашої парафії;

Б копійка ціна;

В два чоботи на одну ногу;

Г не з заячого пуху;

Д кров з молоком.

10. По два суфікси мають усі слова в рядку:

А височенький, залежність, догорілий, наслідуваний, одеревілий;

Б виметений, комбайнерський, закований, вискубаний, блокадний;

В довільність, колосистий, групований, боксерський, годівниця;

Г колосковий, драгунський, курятник, насланий, затуманений;

Д вихованець, дрібнесенький, вузькість, метричний, нечесаний.

11. Правильні форми родового відмінка однини іменників подано в рядку:

А ясена, ведмедя, манускрипта, горба, грама;

Б синтаксису, трубопроводу, барвінку, вальсу, винятку;

В вокзалу, жалю, майдану, карнизу, фейлетону;

Г Дніпра, Дністра, Буга, Лондона, Парижа;

Д атома, щавля, ставка, трикутника, гвинта.

12. Усі числівники правильно поєднано з іменниками в рядку:

А п’ять цілих дев’ять десятих метрів, троє пташенят, на п’ятистах сторінках;

Б шестеро людей, одна десята кілометра, дванадцять гривнів;

В четверо братів, два апельсина, вісімдесят сім відсотків;

Г двадцять три кілограми, чотири поверхи, сім восьмих урожаю;

Д п’яте лютого, шість з половиною кілометрів, півтора тижні.

13. Помилку у творенні вищого ступеня порівняння прикметників допущено в

рядку:


А гарніший, товщий, тонший, більш милий, менш дешевий;

Б добріший, дешевший, більш глибокий, дальший, дорожчий;

В більш міцний, менший, товстіший, ближчий, менш яскравий;

Г тяжчий, менш швидкий, більш тривожний, спокійніший, важливіший;

Д більш чуйний, ретельніший, поганіший, здоровіший, менш розкішний.

14. Усі прикладки пишуться через дефіс в рядку:

А євшан/трава, ріка/Дніпро, Дюма/батько, Омелько/дід, дзвіночки/квіти;

Б колібрі/пташка, Орлик/кінь, Карпати/гори, Славутич/річка, буркун/зілля;

В Тясмин/ріка, Китай/озеро, Вітчизна/мати, багатир/Котигорошко, щука/риба;

Г ворон/птах, газ/метан, плакун/трава, Іван/царенко, Самійло/косар;

Д ромен/зілля, пан/отаман, Ведмідь/гора, соловей/свистун, Микола/студент
15. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:

А Твій батько, Галю, мудрий чоловік (Л. Костенко);

Б Вже тиха осінь ходить берегами, на вербах трусить листячко руде (Л. Костенко);

В По той бік річки, напроти сосни, заходило сонце, пославши на воду од берега й до берега шматок червоного полотна (Григір Тютюнник);


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал