Ббк 74. 261. 4 Укр 2 б 77 РецензентиСторінка2/17
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Д пр...глушений, пр...велебність, пр...амбула, пр...товстий, пр...гіркий.

5. Усі слова пишуться з ь у рядку:

А вел...можа, учител...ство, різ...бяр, кін...чик, молот...ба;

Б різ...ко, сон...ця, донец...кий, багат...ма, брин...чати;

В ремін..., літ...ні, кіл...це, доч...ці, міл...йон;

Г т...мяний, корис...тю, радіст..., близ...кість, борот...ба ;

Д джерел...це, ручен...ка, вуз...ко, лял...ці, ател...є.

6. Усі слова треба писати з апострофом у рядку:

А п...ють, безриб...я, поголів...я, без...язикий, м.. .який;

Б пів...яблука, пір...я, горохв...яний, мор...як, розм...якшити;

В транс...європейський, п...ятниця, різдв...яний, рум...яний, м...ята;

Г дит...ясла, об...їзд, бур...як, черв...як, торф.. .яний;

Д св...ятковий, арф...яр, р...яст, подвір...я, Лук.. .ян.

7. Усі слова пишуться з подвоєними приголосними в рядку:

А годин...икар, щоде...о, без...убий, хвилин...ий, безмеж...я;

Б роз...броїти, від...ати, священ...ик, шален...о, суд...я;

В широчен...ий, священ...ий, вихован...ий, здоровен...ий, затиш...я;

Г ден...ий, числен...ий, захопле...ість, написан...ий, суд...івський;

Д Він...иця, туман...ний, печен...ий, страйк...ом, бездоріж...я.
8. Виділене слово вжите в переносному значенні в реченні:

А Соняшники зовсім не ворушаться і нікуди не повертають голів (Ю. Янов-ський)

Б Наді мною ночами відплакала мати, я ж не зрікся ні мови, ні пісні її (Д. Пав-личко);

В Нумо слово рятувать, славу предків поновлять! (П. Куліш);

Г Погляд її полетів у високість бездонного літнього неба (Р. Іванченко);

Д Невже ми ніколи не станемо гордими? (В. Михайленко).9. Виділені слова: кадри з кінофільму - кадри підприємства є:

А антоніми;Б пароніми;

В фразеологізмами;

Г синонімами;

Д омонімами.10. Не утворене способом основоскладання слово:

А снігозатримання;

Б приозерний;

В лісосмуга;

Г автопарк;

Д чорнозем.

11. Усі іменники вживаються лише в множині в рядку:

А пахощі, жнива, сани, видання, окуляри;

Б ножиці, гуси, Карпати, вікна, двері;

В заздрощі, жінки, ворота, дрова, терези;

Г вершки, гроші, Черкаси, нетрі, шахи;

Д цимбали, висівки, сутінки, волосся, піжмурки.

12. Усі іменники II відміни в родовому відмінку однини мають закінчення

-у (-ю) в рядку:

А шлях, жаль, Байкал, сантиметр, степ;

Б сад, Китай, прогін, звіробій, дозвіл;

В завод, небокрай, парламент, Львів, цемент;

Г сюжет, сміх, бінокль, розум, слух;

Д вогонь, атом, дзвін, шлях, перепис.

13. Усі прикметники якісні в рядку:

А білий, могутній, красивий, всесвітній, родючий;

Б складний, милий, привабливий, великий, пишний;

В широкий, зелений, соковитий, мамин, рідний;

Г активний, тонкий, геройський, гарячий, слизький;

Д чорний, мідний, овочевий, щирий, гарний.

14. Помилку у вживанні числівникових форм допущено в рядку:

А вісімдесятьома чотирма, двумстам п’ятдесятьом п’ятьом, сімох, восьми;

Б вісьмомастами двадцятьома п’ятьома, мільйону, багатьох, однією другою;

В двом сьомим, кільканадцяти, сто першого, трьомастами сорока;

Г одинадцятеро, сімдесяти, (на) семистах дев’яти, тисячі шестистам трьом;

Д шістдесятьох, двома третіми, п’ятьомастами чотирма, вісьмома.
15. Перед однорідними членами потрібно ставити двокрапку, а після них -

тире в реченні (розділові знаки пропущено):А Неабиякий інтелект загострена уява жадоба пізнання світу все поставало проти насильства над собою проти закріпачення безрадісною працею (А. Костенко);

Б Це все було просто до дрібниць і я і заспаний ранок і сивий степ (Г. Косинка);

В Усе чарує зір кругом роса і луг і води... (В. Сосюра);

Г Усе і дзвінке повітря і дзвінкі гори і ліси починало здавалось від кожного слова бриніти як грандіозна мембрана (О. Гончар);

Д Тиша була виповнена всякими звуками і дзвінкою піснею жайворонка і дзижчанням польових мух і тихим мелодійним шелестінням стиглого жита (М. Коцюбинський).

16. Складнопідрядним реченням із підрядним мети є:

А Під обід уже бралося, коли якась дівчина виринула на стежці (О. Гончар);

Б Щоб рубати метал, треба бути сміливим (Григір Тютюнник);

В Якщо не можеш бути вічно юним, то змолоду не будь старим бодай! (Д. Павличко);

Г За великими тінями прогавив, коли на сході почало видніти (С. Васильченко);

Д Ніколи раніше не думав я про те, що трава може бути лункою, тужливою, як пісня... (М. Чабанівський).
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх значеннями:

Фразеологізм Значення

1 душа не з лопуцька А надзвичайно скупий

2 снігу зимою не дістанеш Б недосвідчений

3 не з дурного десятка В легковажний

4 горобці цвірінькають у голові Г сміливий, принциповий

Д розумний, кмітливий

18. Установіть відповідність між категорією роду і словами:

Рід іменника Приклади

1 чоловічий А нікчема, бідолаха, нероба, базіка

2 жіночий Б жирафа, лебідь, шампунь, Огайо

3 середній В професор, Сибір, мсьє, Дніпро

4 спільний Г вільха, сорока, путь, міс

Д повідомлення, теля, депо, Баку

19. Установіть відповідність між членами речення і прикладами (розділові знаки

пропущено):Члени речення Приклади

1 відокремлене А У старого Івана Шевченка

узгоджене Тарасового діда на свята завжди

означення повно людей в хаті (С.Васильченко)

2 відокремлене Б Добру віщують погоду скупані в сонці

неузгоджене хмарки (М.Луків)означення В Директор школи Василь Маркович

3 відокремлена Рясний був схвильований вкрай (О.Гончар)

прикладка Г Він знав одне боротись до

4 прикладка, яка не загину (Л.Костенко)

відокремлюється Д Гори сплять повиті млою (О.Олесь)


Завдання (20-25) відкритої форми

20. Поставте наголос у поданих словах:

вимова________________________________________________________________

кілометр______________________________________________________________

листопад______________________________________________________________

ознака________________________________________________________________

21. До поданих слів іншомовного походження доберіть українські відповідники:

маркет_______________________________________________________________

кредит________________________________________________________________

дефект_______________________________________________________________

домінувати_______________________________________________________________

репродукувати_________________________________________________________

22. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники:

брат_________________________________________________________________

Микола_______________________________________________________________

Ольга_________________________________________________________________

Петро________________________________________________________________

Сергій________________________________________________________________

23. Запишіть прислівники, розкриваючи дужки:

(по) українському_______________________________________________________

мало (по) малу____________________________________________________________

кінець (кінцем)__________________________________________________________

якось (то)_____________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

маленька поні__________________________________________________________

приймати участь_______________________________________________________

приватне лице__________________________________________________________

самийкращий студент___________________________________________________

побачити в кіні_________________________________________________________

25. Використовуючи різні сполучники, продовжте речення так, щоб утворилися

складносурядні. При потребі поставте розділові знаки.Над водою встав туман__________________________________________________

Тозгадував далеку батьківську домівку______________________________________

Мені ти снишся_________________________________________________________

Тремтить останнє листя на березі_________________________________________

Темніє над нами небо_____________________________________________________


Варіант 3

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Уподібнення приголосних відбувається в усіх словах рядка:

А якже, вокзал, повсякденний, гриб, боротьба;

Б нігті, дігтяр, радишся, свято, зшити;

В легкий, смужка, вогкий, айсберг, стійкість;

Г футбол, бентежиться, призьба, цвях, дзвякнути;

Д дивиться, молотьба, скибка, лічба, Вишгород.

2. Сполучники і та й правильно вжиті в усіх словосполученнях рядка:

А літо й осінь, пішов й не повернувся, вдень і вночі;

Б поля й сади, рішучий і сміливий, Галина й Юля;

В родичі й сусіди, праця й боротьба, Олег і Тарас;

Г дорога й озеро, Володимир і Ярослав, нарада і переговори;

Д розмір і вага, честь і совість, Олександра й Панас.

3. Усі слова пишуться з префіксом при в рядку:

А пр...білий, пр...вал, пр...тихлий, пр...сісти, пр....борканий;

Б пр...білений, пр...звище, пр...їхати, пр...єднати, пр...більшений;

В пр...гірклий, пр...чудовий, пр...дніпровський, пр...кінцевий, пр...вал;

Г пр...чепити, приїжджаючи, пр...великий, пр...хорошений, пр...вабливий;

Д пр...мружити, пр...в’янути, пр...нести, пр...шити, пр...булий.

4. На місці пропуску требк писати і в усіх словах рядка:

А аф...ша, шк...пер, к...моно, ч...пси, ф...шка;

Б ф...кус, п...рс, дез...нфекція, аж...отаж, акс...ома;

В бургом...стр, сп...рт, т...ара, к...пріот, г...єна;

Г г...мн, н...ша, тр...умф, к...шлак, ф...нанси;

Д граф...к, ауд...єнція, в...брація, г...попотам, к...парис.

5. Усі слова пишуться без ь на місці пропуску в рядку:

А мізин...чик, машин...ці, лікар..., куз...ня, дівчин...ці;

Б брин...чати, підніс...ся, пилин...ці, волин...ський, дерен...чати;

В малин...ці, Дарин...чин, піднос...ся, безбат...ченко, мен...ший;

Г матін...чин, гал...ці, Грин...чишин, дчн...чин, ц...віт;

Д тон...ший, Оксан...ці, камін...чик, чотр...ма, зірон...ці.

6. Усі слова написані правильно в рядку:

А віддати, юннат, священник, ссати, зрання;

Б ссавці, рілля, зробленний, спросоння, наллють;

В бовваніти, мерзенний, настінний, попідвіконню, освяченний;

Г возз’єднання, розрісся, священний, узбіччя, навмання;

Д виллється, галчення, затишшя, суддівство, здоровенний.

7. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (д)анило (г)алицький, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (с)пасівка;

Б (б)лаговіщення, (д)ень (н)езалежності (у)країни, (к)оролівство (б)ельгія;

В (к)нязівство (м)онако, (в)еликдень, (о)рганізація (о)б’єднаних (н)ацій;

Г (в)еликий (в)із, (з)атока (с)вятого (л)аврентія, (л)ьвівщина;

Д (з)акавказзя, (д)алекий (с)хід, (з)бройні (с)или (у)країни.

8. Антонімічними є всі пари слів у рядку:

А любов - ненависть, високо - низько, початок - середина, говорити - мовчати;

Б сформувати - розформувати, чорний - білити, веселий - сумний, перемога – поразка;

В комедія - трагедія, разом - окремо, сліпий - незрячий, будувати - руйнувати;

Г багатство - бідний, завжди - ніколи, високий - низький, плакати - сміятися;

Д щастя - горе, великий - малий, брати - давати, уперед - назад.

9. Значення «виявляти надмірну обачність, обережність» має фразеологічний

зворот:


А здавати позиції;

Б за сім верст киселю їсти;

В відсунути на задній план;

Г гратися в котика і мишку;

Д дути на холодне.

10. Усі слова утворені префіксально-суфіксальним способом у рядку:

А надбрівний, безмежний, затишок, по-весняному, підсніжник;Б пролісок, обніжок, надзвичайний, засніжити, по-нашому;

В настільний, присмак, неробство, подорожник, пританцьовувати;

Г по-моєму, нарукавник, працездатний, оздоровити, Придніпров’я;

Д безвідповідальність, по-українськи, пристаркуватий, підспівувати, заплічний.

11. Усі іменники II відміни в родовому відмінку однини мають закінчення -а (-я) в

рядку:


А хрущ, радіоприймач, будинок, яр, радіус;

Б префікс, лазурит, чагарник, перпендикуляр, флігель;

В монастир, франк, вибалок, бункер, тунель;

Г косинус, літр, компас, кидок, березняк;

Д вокзал, гектар, майданчик, уламок, дюйм.

12. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку:

А питаєте, мовчать, цвістиме, половіють, тремтять;

Б наносить, з’їздиш, замерзнеш, зрубаєш, втримаєш;

В летітимете, пишемо, бідує, хворієш, ходить;

Г стеляться, повторюватимете, з’їсиш, перемелють, гордуєш;Д витворюють, посивієш, трястимуть, мирюся, плаватимете.

13. Разом пишуться всі прислівники в рядку:

А поза/вчора, в/четверо, на/льоту, чим/дуж, як/раз;

Б на/троє, що/правда, поза/торік, на/весні, де/куди;

В у/плач, на/жаль, при/вселюдно, як/найдужче, на/двоє;

Г на/різно, ані/як, спід/лоба, в/цілому, за/одно;

Д у/вечері, по/четверо, на/останок, по/всюди, ані/чичирк.

14. Без орфографічної помилки записані слова в рядку:

А котрий-будь, казна з ким, будь на чому, на будь що, абихто;

Б ні до кого, з казна-ким, на будь-чий, до де-кого, казна з ким;

В де з ким, з де-ким, ні до чого, до нічийого, на хтозна-що;

Г на будь-чий, про дещо, з аби-ким, до когось, від казна-яких;

Д абиякий, де з чим, на щось, за будь-яких, ні за яких.

15. Узагальнююче слово після однорідних членів є в реченні (розділові знаки пропущено):

А Почуття непевності тривоги очікування чогось страшного знову охопило мене (Григір Тютюнник);

Б Свідомість людини її самопізнання розуміння свого стану стали животрепетними питаннями для Сковороди (І. Пільгук);

В Кожен шматок кожна подробиця часу все було суттєвим болючим (Б. Мінц);

Г І ріки і луки в туманах і в трояндах хмарок небеса (В. Сосюра);

Д Стоїть місяць серед неба засіває срібним пилом блискучий хрест і сині шибки дерев’яної церковці (С. Васильченко).

16. Поданій схемі не відповідає речення:

[ ],[ ],[ ].А Жарко дихає материнка, п’яним духом дише деревій, озивається святим куривом смілка (С. Васильченко);

Б На лататті місцинами густо біліють лілії, вони схожі на зграї білих чаєнят, що сіли на воду (Григір Тютюнник);

В Ніжно дзвеніла над ним хвоя смерек, змішавшись з шумом ріки, сонце налило злотом глибоку долину, зазеленило трави, десь курився синій димок од ватри... (М. Коцюбинський);

Г Обабіч понад трасою красуються жита, пнуться в стрілку озимі пшениці, зеленими й зелено-жовтавими килимами стелеться ярина (Остап Вишня);

Д Уже світлішає над гаєм, дощем пахучим день промок, по воду райдуга спускає кінці коромисла в ставок (М. Стельмах).

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між групами слів за активністю вживання і

прикладами:Лексична група Приклади

1 архаїзми А феодал, війт, кольчуга, воєвода

2 історизми Б крамола, тать, перст, зигзиця

3 неологізми В сканер, приватизація, фритюрниця, флешка

4 терміни Г дерево, зруб, портьєра, клавіатура

Д азот, косинус, юрисдикція, лексема

18. Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками:

Характеристика речення Приклади

1 просте А Не чуть пташок, і тільки смутно вітер ускладнене мелодії осінні навів (В.Сосюра)

2 складносурядне Б Коли ми обминаємо липовий шлях і

3 складнопідрядне опиняємось у долинці, нас оточує

4 безсполучникове воркування струмків (М.Стельмах)

В Лише плескіт хвиль в очеретах та

сполошений перешепт лепехи

нагадували про нічне дихання землі

(Р.Іванченко)

Г Підтримувати один одного – це має

бути законом поміж людей (О.Гончар)Д Ніжна смага шкіри її щік зазолотилась

легким рум’янцем, очі – на

півобличчя! – засвітились крапельками

темного меду (Р.Іванченко)


19. Установіть відповідність між реченнями та стилями мовлення, до яких вони

належать:Речення Стиль мовлення

1 Як червона зірочка з туману, А офіційно – діловий

блимає перед очима каганець. Б розмовний

2 Період як одиниця – конструкція В науковий

вибудовується за тими граматичними Г художній

законами, які існують у мові. Д публіцистичний

3 Замовник зобов’язується своєчасно

прийняти й оплатити роботу

4 Народні обранці нарешті

повернулися обличчям до села

Завдання (20-25) відкритої форми

20. Запишіть подані імена та прізвища в давальному відмінку:

Ольга Петренко________________________________________________________

Ігор Біленький__________________________________________________________

Назарій Черних_________________________________________________________

Одарка Мальована______________________________________________________

Микола Кривоніс _______________________________________________________

21. Доберіть абсолютні синоніми до поданих слів:

азбука________________________________________________________________

літера________________________________________________________________

мовознавство__________________________________________________________

лелека___________________________________________________________________

оплески_______________________________________________________________


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал