Ббк 74. 261. 4 Укр 2 б 77 РецензентиСторінка16/17
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.61 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
В елегантний - витончений;

Г елегійний - сумний;

Д елітний - добірний.

9. Значення фразеологічного звороту пустити півня правильно пояснено н рядку:

А плакати;

Б зробити дошкульне зауваження;

В довести до занепаду;

Г викликати пожежу з метою помсти;

Д прижитися де-небудь.

10. Усі слова мають префікс пре- в рядку:

А прездоровий, предивний, пребагатий, престрашний, представник;

Б пресмачний, премилий, презирливий, преміальний, прелютий;

В препоганий, пресолодкий, пресувальник, пречистий, прехороший;

Г предок, прегарний, прескромний, пресвітлий, претихий;

Д предорогий, премудрість, прехитрий, престарілий, презлий.

11. Форму лише множини мають усі слова в рядку:

А дрова, досвітки, побої, слова, Ромни;

Б обценьки, вершки, пісні, фінанси, Гімалаї;

В радощі, посиденьки, витребеньки, листя, Стожари;

Г вибори, ласощі, терези, шахи, Альпи;

Д ночви, грицики, нетрі, рейки, Татри.

12. Усі прикметники треба писати разом у рядку:

А цикло/графічний, мило/звучний, абсолютно/чистий, багато/фазний;

Б легко/атлетичний, зубо/шліфувальний, судинно/вегетативний, високо/гірний;

В латино/американський, тяжко/поранений, легко/доступний, ґрунто/творний;

Г мезо/сферний, західно/сибірський, кубо/футуристичний, судово/медичний;

Д аграрно/індустріальний, тютюно/в’язальний, книго/обмінний, судно/будівельний.

13. Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива:

А склеїти - склеють;

Б дивитися - дивлються;

В гоїти - гоють;

Г спати - сплють;

Д іржати - іржуть.

14. Неправильно вжито прийменник у реченні:

А Вони уклали угоду про організацію виставки;

Б Не можна експериментувати з психікою людей;

В Пожежа спалахнула через недотримання правил експлуатації електрообладнання;

Г Він завжди дбає про справедливість;

Д За браком часу ми не поїхали на екскурсію.

15. Зайва кома є в реченні:

А Далеко, аж біля гирла Десни, здіймалися у вирій лебеді (І. Пільгук);

Б На призьбі сиділа Мотря, склавши руки, й дивлячись замислено кудись убік (В. Винниченко);

В Тихо шумить вода, чиста, з лісових джерел (Григір Тютюнник);

Г У довгому кобеняку, запорошений снігом, з палицею у руці, він зразу здавався дорослим чоловіком (С. Васильченко);

Д Сонце, цілий день закрите хмарами, надвечір вибилося з своєї неволі і, сідаючи за гору, обливало червоним світлом усе село (П. Мирний).

16. Не відповідає наведеній нижче схемі речення:

[ ], ( ).А Над водою гірко і п’яно пахло осиковими сережками, вербовими котиками і соком, що пробивав молоду кору (М. Стельмах);

Б Блаженний той, хто осінь на весну в натхненній пісні обертає (В. Сосюра);

В Веселі води, що перед годиною були снігом, бігли додому по рівчаках

з камінця на камінчик (В. Підмогильний);Г Трава на степу була не зелена, а жовто-сіра, немов хто злий висмоктав з неї соки життя й залишив тільки нікчемні стеблини (В. Підмогильний);

Д Лежить романівська дорога, як синя стрічка восени (А. Малишко).
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх значеннями:

Фразеологізми Значення

1 тверезий голос А зловмисна людина

2 свиняче вухо Б добра людина

3 підколодна гадюка В розсудлива людина

4 золота голова Г безсовісна людина

Д здібна людина

18. Установіть відповідність між словосполученнями та правилами їх написання:

Приклади Правила

1 (д)екларація (п)рав (л)юдини А усі слова пишуться з великої

2 (к)абінет (м)іністрів (у)країни літери

3 (с)пілка (п)исьменників (у)країни Б з великої літери пишеться

4 (о)пішнянська (д)екоративна (к)ераміка перше слово

В з великої літери пишеться

третє словоГ з великої літери пишеться

перше і третє словоД усі слова пишуться з малої

літери


19. Установіть відповідність між формами вираження головного члена безособового речення і прикладами:

Форми вираження головного Приклади

члена безособового речення

1 безособове дієслово А Василькові було холодно й страшно

2 особове дієслово в (М.Коцюбинський).

безособовому значенні Б В хаті зовсім посутеніло (Б. Лепкий).

3 дієслівна форма на -но, -то В Зроби добро людині і забудь (О.Підсуха).

4 прислівник з дієсловом- Г А над головою уже шуміло

зв'язкою (М. Коцюбинський).Д Добуто у турків один прапор і одну

добру гармату (Г. Колісник).
Завдання (20-25) відкритої форми

20. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники жіночого роду:

сойка____________________________________________________________________

лисичка__________________________________________________________________

Володя__________________________________________________________________

Віталій__________________________________________________________________

племінник________________________________________________________________

21. Утворіть словосполучення, дібравши з дужок відповідне слово:

(збільшувальне, збільшуване) скло____________________________________________

(кристалічний, кришталевий) кубок__________________________________________

(інженерний, інженерський) диплом__________________________________________

(завдавати, задавати) болю________________________________________________

(об’єм, обсяг) знань________________________________________________________

22. Запишіть подані географічні назви, вставляючи замість крапок потрібні літери:

Га..ті___________________________________________________________________

Ч.аго___________________________________________________________________

Салон..ки________________________________________________________________

Лейпц..г_________________________________________________________________

Гельс.кі________________________________________________________________

23. Запишіть числа й умовні позначення словами:

659 грн__________________________________________________________________

83 га_____________________________________________________________________

160 %___________________________________________________________________

0,35 г____________________________________________________________________

км____________________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

по вказівці директора______________________________________________________

переслідувати мету_______________________________________________________

це слідує з умови__________________________________________________________

денна виручка____________________________________________________________

дивитися другими очима___________________________________________________

25. Складіть за поданими схемами безсполучникові складні речення, запишіть їх:

[ ] - [ ].___________________________________________________________________

[ ]: [ ].____________________________________________________________________

[ ], [ ].___________________________________________________________________

[ ], [ ], [ ].________________________________________________________________

[ ] ; [ ].___________________________________________________________________

Варіант 25

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Різну кількість звуків мають слова у парі:

А буття - биття;

Б ґедзь - геть;

В пишемо - пишімо;

Г дзенькати - тенькати;

Д джем - щем.

2. За алфавітом записані всі слова в рядку:

А снопище, снопоподавач, снопосушарка, снотворність, снотворний;

Б смоловарня, смолокурня, смолоскип, смолотворення, смоління;

В скеледром, скелелаз, скелетон, скелька, скеля;

Г сторожа, сторожка, сторожкість, сторожиха, сторожування;

Д суданка, суданець, судачок, суддя, суденце.

3. Усі слова пишуться з префіксом пре- в рядку:

А пр..освященство, пр..жорстокий, пр..пишний, пр..горілий, пр..чудовий;

Б пр..вражий, пр..мудрість, пр..світлий, пр..святий, пр..чинений;

В пр..поганий, пр..тушений, пр..солодкий, пр..досить, пр..довгий;

Г пр..милий, пр..гарний, пр..людія, пр..стол, пр..кумедний;

Д пр..дивний, пр..старий, пр..злий, пр..тамований, пр..хороший.

4. На місці пропуску треба писати ь в усіх словах рядка:

А дитинон..ці, порт..єра, дамас..кий, брен..кати, Грин..чишин;

Б смієт..ся, ін...ший, сен..йор, Єл..ка, чернігівс..кий;

В багац..ко, Ол..вія, ремін..чик, ал..янс, стіл..чик;

Г п’ят..десят, здаєт..ся, міл..ярд, крил..ця, пол..овий;

Д ател..є, веронс..кий, нян..чити, Гуцул..щина, парасол..ці.

5. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка:

А корис..ний, кіс..лявий, облас..ний, очис..ний, жаліс..ний;

Б первіс..ний, мас..ний, улес..ливий, капос..ний, парламен..ський;

В доблес..ний, нещас..ний, форпос..ний, особистіс..ний, умис..ний;

Г кількіс..ний, швідкіс..ний, виїз..ний, якіс..ний, перехрес..ний;

Д вартіс..ний, рідіс..ний, волос..ний, піз..ній, зап’яс..ний.

6. Помилка в правописі слова іншомовного походження є в рядку:

А еллінізм, бароко, мадяр, прес-пап’є, мотто;

Б асирієць, буддист, дюшес, акорд, манна;

В бацила, асфальт, диз’юнкція, іммобілізація, вілла;

Г аміак, голландка, білль, інновація, беладона;

Д асистент, дурра, бароко, кювет, вестибюль.

7. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (у)країнська (п)овстанська (а)рмія, (с)півдружність (н)езалежних (д)ержав;

Б (є)вропейське (е)кономічне (с)півтовариство, (с)пілка (в)изволення (у)країни;

В (н)аціональна (г)вардія (у)країни, (х)ашимітське (к)оролівство (й)орданія;

Г (г)абонська (р)еспубліка, (п)івнічна (о)сетія, (х)рещення (г)осподнє;

Д (я)сна (п)оляна, (х)рам (с)вятого (м)иколая, (к)арпати.

8. Контекстуальні антоніми є в реченні:

А Мій рідний край такий веселий, мій рідний край такий сумний (Г. Чупринка);

Б Звуться ці часи у мисливців «зорьками» - вечірньою й ранковою (Остап Вишня);

В Світ незбагненний здалеку і зблизька (Л. Костенко);

Г Героїка і лірика злились, щоб із життям не вперше позмагатись (М.Сингаївський);

Д Городище стоїть вище, а Власівка нижче (Л. Глібов).

9. Значення фразеологічного звороту знаходити сокиру під лавкою правильно пояснено в рядку:

А відкривати для себе те, що для інших давно відомо;

Б починати діяти відверто;

В розказувати всю правду про що-небудь;

Г суворо когось покарати;

Д запобігти якомусь осудливому вчинку.

10. Суфіксальним способом утворені всі слова в рядку:

А висловити, четвертувати, прозоріти, закруглити;

Б дерев’яніти, перчити, розкладати, оподаткувати;

В динамівець, прозаїк, гусак, зав’язь;

Г цементувати, весніти, отаманувати, старцювати;

Д співак, дикун, продавець, навушник.

11. Правильні відмінкові форми іменника подано в рядку:

А лікар - лікара - лікаром;

Б повістяр - повістяра - повістяром;

В шахтар - шахтара - шахтаром;

Г сопілкар - сопілкаря - сопілкарем;

Д хабар - хабаря - хабарем.

12. Усі складні прикметники пишуться через дефіс у рядку:

А судово/правовий, мецо/сопрановий, автоматно/кулеметний, критико/аналітичний;

Б айстро/угорський, суб’єктивно/оцінений, циклічно/потоковий, описово/нормативний;

В таємничо/загадковий, аварійно/небезпечний, оперативно/слідчий, осиково/березовий;

Г абсолютно/прозорий, сувенірно/подарунковий, тянь/шанський, автобусно/тролейбусний;

Д суглинисто/щебеневий, тактико/технічний, центрально/симетричний, свинцево/мідний.

13. Числівники з іменниками правильно поєднано в рядку:

А три гриба, нуль цілих і шість десятих секунди;

Б двадцять відсотків, півтора центнери;

В півтораста тонн, два з половиною роки;

Г обидва студенти, чотири кілометра;

Д сорок два метри, півтора години.

14. Від контексту залежить написання всіх слів у рядку:

А по/осінньому, з/гори, у/день, на/пам’ять;

Б по/іншому, по/волі, до/вподоби, на/сміх;

В в/цілому, на/горі, по/перше, по/новому;

Г по/малу, з/раку, по/нашому, в/середньому;

Д у/двох, на/багато, на/чисто, з/ліва.

15. Відокремлена уточнююча обставина часу є в реченні:

А Розмірено, по колу сонця, минали літа (Р. Іванченко);

Б Надворі, низько над полтавським шляхом, світив повний місяць (Григір Тютюнник);

В Край міста на горі, на самому вигоні, стоїть маленька, старенька хатинка (В. Винниченко);

Г З-під неба рідного в неволю, над Вавилонські береги, нас завели з Єрусалима тяжкії наші вороги (С. Руданський);

Д Тоді ж, під час симфонічного концерту, уперше було виконано фрагменти із опери «Катерина» (В. Дрозд).

16. Сполучник і поєднує частини складносурядного речення в рядку:

А Десь коні ржуть і глухо грають сурми (Л. Костенко);

Б Біле сонце низько пливло над обрієм і сліпило очі (Р. Іванченко);

В Секунди йшли і складалися в хвилини (Ю. Яновський).

Г Повітря пахне торф’яним духом і весняним випаром сирих вільхових дров (Григір Тютюнник);

Д Дрібний теплий дощ сіявся над зеленим простором степу і запинав далину сизим серпанком (Р. Іванченко).

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між словом та його лексичним значенням:

Слово Лексичне значення

1 низ А рівнинна частина суходолу

2 низина Б нижня частина предмета

3 низовина В спосіб вишивання

4 низка Г нанизані на щось однорідні предмети

Д низька місцевість

18. Установіть відповідність між дієслівними формами і словами:

Форма дієслова Приклади

1 інфінітив А відкрито, зранено, пошкоджено

2 особова форма Б прилітатимуть, друкую, несеш

3 дієприкметник В ловити, підшпилити, озеленювати

4 дієприслівник Г підбігаючи, посіявши, оздоблюючи

Д побіліла, привезений, посічені
19. Установіть відповідність між засобами вираження означення та прикладами:

Означення виражене Приклади

1 прикметником А Легенький вітер трави хилитає (Л.Костенко)

2 дієприкметником Б Десь у садках п’янкіше пахнуть квіти

3 займенником (Юрій Клен).

4 іменником В На мій балкон голубка сіла і журно-журно

загула (Д.Павличко).Г Внизу простелилася прохолода ночі

(О.Гончар).

Д Омиті росами квітки розтулюють повіки

(В.Сосюра).

Завдання (20-25) відкритої форми

20. Запишіть слова, розкриваючи дужки:

(пів) Африки______________________________________________________________

(пів) оберт_______________________________________________________________

(пів) ящика_______________________________________________________________

(пів) сутінь_______________________________________________________________

(пів) Європи______________________________________________________________


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал