Ббк 74. 261. 4 Укр 2 б 77 РецензентиСторінка14/17
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.61 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Б велика відстань - мала відстань;

В швидкий мат - м’який мат;

Г сильна віхола - сильна хуртовина;

Д легкий портфель - легкий сніданок.

9. Фразеологізм є в реченні:

А Морок гасив зірки і закрив шапкою місяць (Р. Іванченко);

Б Сумує жовтий сад, вологі осипаючи листки (І. Жиленко);

В Тільки синиці посвистують та інколи прошелестить угорі невидима гайвороняча зграя - наче вітер у сосні (Григір Тютюнник);

Г Я присідаю навпочіпки і тихенько приглядаюсь, що робиться довкола (М. Стельмах);

Д Його брали в роботу, і кожного разу після прочуханки він обіцяв, що більше не буде (І. Сенченко).

10. Суфікси надають емоційно-експресивного забарвлення всім словам у рядку:

А гусенятко, кабанюра, соколонько, ніжка, тигриця;

Б росинка, шаблюка, сальце, козеня, баранець;

В зайчисько, татусь, носюра, океанище, козарлюга;

Г рученя, свекрушище, ослиця, каменюка, дівчисько;

Д матінка, весельце, курча, вушко, звірюка.

11. Граматичний зв’язок порушено в словосполученні:

А коштовне кольє;

Б запізніле авізо;

В цікаве інтерв’ю;

Г маленьке поні;

Д фальшиве алібі.

12. Усі іменники пишуться через дефіс у рядку:

А оператор/постановник, диван/ліжко, вагон/цистерна, плоско/губці;

Б кіт/воркіт, кают/компанія, пило/матеріали, кафе/бар;

В календар/інформатор, альфа/радіометр, соціал/демократи, радіо/товари;

Г бета/випромінювання, пульт/маніпулятор, інженер/капітан, авто/ралі;

Д джаз/оркестр, гамма/активність, ікс/промені, кіловат/година.

13. Форму наказового способу має дієслово в рядку:

А негайно вийдуть з аудиторії;

Б треба негайно вийти з аудиторії;

В негайно вийдіть з аудиторії;

Г негайно виходимо з аудиторії;

Д негайно вийдемо з аудиторії.

14. Правильна форма Д. в. числівника триста п’ятдесят вісім подана н рядку:

А триста п’ятдесяти восьми;

Б трьомстам п’ятдесятьом восьми;

В трьомстам п’ятидесяти восьми;

Г трьомстам п’ятдесяти восьми;

Д триста п’ятидесяти восьми.

15. Ускладненим є речення:

А Він вийшов з хати і довго щось розглядав під вікном (О. Донченко);

Б П’янкий трунок щойно розквітлих бруньок ударив в обличчя (Р. Іванченко);

В Котилися сірими хвилями жалібні звуки аж до мурованих стін Петропавловської фортеці (І. Пільгук);

Г Так на лоні природи виникла дивна сільська школа (І. Пільгук);

Д Яскравими червоними квітками палахкотять вогнища (В. Чемерис).

16. Серед речень з тире не є складним безсполучниковим:

А То не хмара - біла пташка хмарою спустилась (Т. Шевченко);

Б Подбає кожен про правильне харчування - матимемо здорове довголіття цілого народу (О. Ганич);

В Тільки вітер слово скаже - забринить пшениця (М. Стельмах);

Г Стерня, свіже литво полукіпків, снопи і снопи - все виблискує на сонці, все бризкає жнив’яним сонцем (О. Гончар);

Д Здригнувся в серці спраглий корінь - крізь душу вирвалось стебло (Г. Коваль).
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх значеннями:

Фразеологізм Значення

1 за царя Гороха А дуже швидко

2 ніби три дні не їв Б дуже близько

3 конем не доженеш В дуже давно

4 куди і ворон кісток не заносить Г дуже повільно, мляво

Д дуже далеко

18. Установіть відповідність між варіантом написання прислівників і словами:

Варіант написання Слова

прислівника

1 через дефіс А хто/зна/як, як/не/будь, з/роду/віку

2 через два дефіси Б хоч/не/хоч, всього/на/всього, десь/не/десь

3 разом В слово/по/слову, один/в/один, час/від/часу

4 окремо Г рано/по/раненьку, прото/на/просто, пліч/о/пліч

Д ані/чи/чирк, що/най/більше, як/най/довше

19. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями та їх схемами:

Схема речення Приклади

1 [ ], ( ). А Звечора над Дівич-горою, де стояла прадавня кам’яна

2 ( ), []. баба, висвітлювались високі вогнища (Р.Іванченко)

3 [ , ( ), ]. Б Багряно-жовтий лист кудись за вітром лине, як день

4 ( ), [ ], (). вчорашній, що не верне знов (В.Сосюра)

В Сонце підбилося високо в небо і пекло так, що заледве

волосся на голові не присмалювало (Б.Комар)Г Коли пісні мойого краю пливуть у рідних голосах, мені

здається, що збираю цілющі трави я в лісах (М.Рильський)Д Хто зерно сіє золоте в землі палку невтому, той сам

пшеницею зросте на полі вселюдському (М.Рильський)Завдання (20-25) відкритої форми

20. До поданих слів доберіть спільнокореневі, які б ілюстрували явище чергування голосних:

лебідь____________________________________________________________________

дріб______________________________________________________________________

воля______________________________________________________________________

папір_____________________________________________________________________

вечір_____________________________________________________________________

21. Утворіть словосполучення, дібравши з дужок відповідне слово:

(свійські, світські) твори_____________________________________________________

м’ясний (фабрикат, фабрикант)______________________________________________

виборча (кампанія, компанія)_________________________________________________

вища (дистанція, інстанція)__________________________________________________

налагоджений (сервіз, сервіс)________________________________________________

22. Утворіть прикметники від поданих іменників:

тиждень__________________________________________________________________

ненависть_________________________________________________________________

аспірант__________________________________________________________________

злість____________________________________________________________________

форпост____________________________________________________________________

23. Запишіть словосполучення, розкриваючи дужки:

(с)пілка (х)удожників (у)країни______________________________________________

(к)раїни (д)алекого (с)ходу___________________________________________________

(г)енеральний (п)рокурор (у)країни____________________________________________

(з)ірки (в)еликого (к)овша____________________________________________________

(п)аризька (к)омуна_________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

у значній мірі______________________________________________________________

рішати задачу_____________________________________________________________

зробити як попало_________________________________________________________

терпіння луснуло___________________________________________________________

забезпечити безпеку________________________________________________________

25. Складіть і запишіть речення з поданими відокремленими обставинами. Поставте потрібні розділові знаки:

Згадуючи дитячі роки________________________________________________________

Уважно вислухавши батька__________________________________________________

___________________________запитавши брата________________________________

_________________________незважаючи на невдачу_____________________________

_____________________________________________________широко розплющивши очі


Варіант 22

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Різну кількість звуків і букв мають усі слова в рядку:

А осінь, в’юн, люди, ялина, щока;

Б м’ята, сіль, піддашшя, плащ, джура;

В дзеркало, ґречність, їжакуватий, круча, юний;

Г заміський, полісся, бур’ян, мідь, одяг;

Д солов’ї, щастя, подзвін, лиють, маяк.

2. Замість крапок потрібно писати літеру у в обох словосполученнях рядка:

А заглиблюватись ... роботу, прагнути кращого ... житті;

Б ...чорашній борщ, забігла ... хату;

В працювала ...ночі, повернув ... двір;

Г були ... театрі, зайшла ... вагон;

Д пірнаю глибоко ... воду, бачила ... фільмі.

3. На місці пропуску треба писати літеру и в усіх словах рядка:

А пр..щеплення, пр..суворий, пр..хилитися, пр..слівник, пр..порошити;

Б пр..в’язь, пр..чал, пр..старий, пр..бувати, пр..дивлятися;

В пр..мкнути, пр..скіпливий, пр..смажений, пр..йменник, пр..паркувати;

Г пр..года, пр..братися, пр..зелений, пр..міський, пр..смерк;

Д Пр..карпаття, пр..смак, пр..зупинити, пр..готувати, пр..подобний.

4. Усі слова правильно записані в рядку:

А лічба, просьба, дігтяр, доріжка, бородьба;

Б мабуть, натхнення, кіхті, вокзал, осьде;

В екзамен, молотьба, повсякденний, присьба, легко;

Г ходьба, футбол, анеґдот, важкий, дужче;

Д вогко, скибка, віхті, отже, айсберг.

5. Подовження приголосних відбувається у формі О. в. в усіх іменниках рядка:

А ожеледь, галузь, туш, радість, сутінь;

Б доповідь, річ, вісь, осінь, жовч;

В тінь, подорож, сув’язь, сіль, емаль;

Г паморозь, нехворощ, ніч, розкіш, слибочінь;

Д зелень, здобич, північ, кров, далеч.

6. Усі слова треба писати з апострофом у рядку:

А дев..ятка, нап..явши, бур..як, любов..ю, верб..я;

Б полум..яний, без..іменний, пір..я, об..єм, з..явився;

В без..ядерний, б..ючи, бур..яний, миш..як, об..їдати;

Г передгір..я, рум..янець, присв..ята, пуп..янок, пів..ягоди;

Д з..єднати, острів..янин, подвір..я, торф..яний, прем..єр.

7. Правила вживання великої літери не дотримані в реченні:

А На завершальній стадії турніру українці здолали білоруський «Металург», італійський «Больцано» та французький «Руан»;

Б Про трагедію розповів Віталій Кондратенко, старший слідчий Ковельського міськвідділу міліції у Волинській області;

В Іноземцеві майже неможливо стати повноправним громадянином в більшості Арабських держав, особливо в Алжирі, Саудівській Аравії та Арабських Еміратах;

Г У церковному календарі відзначають народження (різдво) лише трьох осіб - Ісуса Христа, Богородиці та Івана Хрестителя;

Д На поверхні Венери вдень температура досягає 430 градусів за Цельсієм

8. Однозначними є всі слова рядка:

А характер, фінт, футуризм, чинник, чиж;

Б солярій, сонет, сорбент, таксі, філософія;

В тент, сопілка, соната, тенор, фільтр;

Г сейф, сом, тайга, тавтологія, хлор;

Д таксофон, тангенс, тепловоз, таблиця, тамада.

9. Фразеологічні звороти не є антонімічними в рядку:

А викинути з голови - зарубати на носі;

Б ходити довкола - викладати карти;

В грати першу скрипку - плутатися у хвості;

Г обливатися потом - ганяти вітер по світу;

Д виносити сміття з хати - не показувати очей.

10. Префіксально-суфіксальним способом утворені слова в рядку:

А фізкультура, нафтопровід, літфонд, санвузол, медслужба;

Б насмілитися, розпогодитися, оборонятися, насміхатися, одягатися;

В аморальний, недорогий, запорошений, заарештований, вивезений;

Г обніжок, міжгалузевий, заозерний, надмор’я, по-українськи;

Д вихователь, з’ясування, заздрощі, зжовтілий, запалений.

11. Усі іменники невідмінювані в рядку:

А інтерв’ю, боа, кафе, пальто, авто;

Б метро, амплуа, бюро, піке, кашне;

В депо, меню, парі, інвазія, адажіо;

Г таксі, амплуа, сопрано, ревізія, тріо;

Д алібі, бухта, леді, регбі, ревю.

12. Усі складні іменники пишуться разом у рядку:

А тюко/навантажувач, цикло/графія, мило/варня, агро/банк;

Б метео/служба, легко/вірність, латино/американець, міні/комп’ютер;

В кукурудзо/лущильник, мед/огляд, лаун/теніс, вогне/гасник;

Г автомобіле/будування, приват/доцент, пекоти/поле, електро/бритва;

Д прес/брифінг, авіа/квиток, густо/лісся, квартиро/наймачка.

13. Граматичну помилку допущено в рядку:

А найменш приваблива пропозиція;

Б найвідоміші композитори;

В більш цікавий сюжет;

Г найталановитіший студент;

Д більш зрозуміліше пояснення.

14. Не з дієприкметниками пишеться разом у рядку:

А (не) спростований факт, (не) сказане ніким слово;

Б (не) виконаний студентами проект, (не) доспівані пісні;

В (не) доплетений кошик, (не) розв’язана задача;

Г ще (не) розроблені завдання, (не) довантажена машина;

Д (не) политі мною квіти, (не) вишитий рушник.

15. Однорідними додатками ускладнене речення:

А Топчуть ноги радісно і струнко сонні трави на вузькій межі (О. Теліга);

Б Предивний сон і налякав, і звеселив мене неждано (П. Куліш);

В Дрижали зорі і сполохано перебігали до небокраю (М. Хвильовий);

Г Стояв тоді тихий, погожий літній ранок (П. Мирний);

Д Яблук рум’янець і пахощі трав осені сипле бобровий рукав (М. Рильський).

16. Складносурядним не є речення (розділові знаки пропущено):

А Край балки проводжаючи потоки петрів батіг сміється синьооко і коси розпустила ковила... (В. Павловський);

Б Радісно дихала ніч пахощами далекого степу і з подихами доносився невидимий шум чудових розмов її про землю (В. Підмогильний);

В Не тільки в зорянім небі а й у зав’юзі в білій сніговій каламуті є своя краса (І. Пільгук);

Г На хуторі вмирає день і гасне перестигла бронза пшениць (М. Хвильовий);

Д Тільки невсипуще море бухає десь здалеку та зорі тремтять в нічній прохолоді (М. Коцюбинський).
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між іменниками-назвами осіб та їх спільними ознаками:

Іменники Ознаки

1 мисливець, торгівець, швець А національна належність

2 злозичливець, завзятець, джиґунець Б місце проживання

3 українець, словенець, кубинець В належність до політичних угруповань

4 віденець, тибетець, верховинець Г внутрішні якості

Д характер діяльності

18. Установіть відповідність між способами дієслова і виділеними словами:

Спосіб дієслова Речення

1 дійсний А Чи жила б Україна без кобзи-бандури? (І.Коваленко)

2 умовний Б Не вчи ворога, бо сам собі нашкодиш (Нар. творч.)

3 наказовий В Пождав би ти місячної ночі (Леся Українка)

4 форми одного Г Минуле ніколи не заперечує, а завжди підтверджує

способу в значенні (І.Дзюба)

іншого Д Чаруйсь, хмілій, впивайся і серед мрій і забуття в

розкошах закохайся (О.Олесь)19. Установіть відповідність між засобами зв'язку і складними реченнями:

Засіб зв'язку Приклади

1 сполучник сурядності А Рипить сніг, тріщать тини... (С.Васильченко)

2 сполучник підрядності Б Село, зачароване зоряним небом, хороше

3 сполучне слово синіє розкиданими хатками (М.Стельмах)

4 інтонація В Гойдається земля пад ногами і, щоб не

впасти, хапаюсь за стіни (М.Коцюбинський)Г Немає нужденнішої на землі людини, яка

нікого у житті не любить! (І.Драч)Д Давно відшуміли дні далекої юності, та

ніколи мені не забути першої зустрічі зКиєвом (І.Цюпа)
Завдання (20-25) відкритої форми

20. До поданих слів доберіть спільнокореневі, які б ілюстрували явище чергування приголосних:

вухо______________________________________________________________________

Оленка____________________________________________________________________

дорога____________________________________________________________________

мураха___________________________________________________________________

друг______________________________________________________________________

21. До слів іншомовного походження доберіть синонімічні українські відповідники:

аудієнція___________________________________________________________________

дистанція_________________________________________________________________

стимул____________________________________________________________________

турне_____________________________________________________________________

шосе_____________________________________________________________________

22. Замініть описові іменникові словосполучення прикметниково-іменниковими:

указ президента____________________________________________________________

вода з криниці______________________________________________________________

сміх дівчини_______________________________________________________________

щебетання птахів__________________________________________________________

слухання в парламенті________________________________________________________

23. Запишіть словосполучення, розкриваючи дужки:

(з) ранку (до) вечора_________________________________________________________

вивчив (на) пам'ять________________________________________________________

по (дружньому) повір_______________________________________________________

(прокинувся) рано (в) ранці___________________________________________________

виходили (по) одинці________________________________________________________


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал