Ббк 74. 261. 4 Укр 2 б 77 РецензентиСторінка13/17
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.61 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

19. Установіть відповідність між місцем наголосу та словами:

Місце наголосу Приклади

1 наголос на першому А перевертень, палацовий, пальтечко, боривітер

складі Б вибоїна, лапище, м’якуш, сумчастий2 наголос на другому В назавжди, пінистий, кладовище, доповідач

складі Г центнер, циган, решето, борошно3 наголос на третьому Д кукурудзяний, верблюдиця, заробіток, металургія

складі


4 можливий подвійний

наголосЗавдання (20-25) відкритої форми

20. Від поданих слів утворіть іменники, що означають назви осіб за професією чи заняттям:

робота___________________________________________________________________

служба___________________________________________________________________

танцювати_______________________________________________________________

спостерігати_____________________________________________________________

вантажити_______________________________________________________________

21. Подані словосполучення замініть одним дієсловом:

зробити операцію__________________________________________________________

скласти протокол__________________________________________________________

накласти штраф___________________________________________________________

передати інформацію_______________________________________________________

подзвонити телефоном_____________________________________________________

22. Утворіть форму родового відмінка від поданих іменників:

Мозамбік (країна)__________________________________________________________

Мозамбік (місто)___________________________________________________________

термін (слово)_____________________________________________________________

термін (проміжок часу)_____________________________________________________

чорнобиль (рослина)__________________________________________________________

23. Запишіть прикметники, розкриваючи дужки:

хитро (мудрий)____________________________________________________________ штатно (фінансовий) ______________________________________________________

емоційно (образний)________________________________________________________

світло (захисний)___________________________________________________________

ясно (виражений)___________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

мраморний стіл____________________________________________________________

налогова інспекція__________________________________________________________

бархатний сезон___________________________________________________________

великий синяк______________________________________________________________

лікувальне голодання________________________________________________________

25. Використовуючи різні сполучники, продовжте речення так, щоб утворилися складнопідрядні:

Люблю____________________________________________________________________

Сіли відпочити лише тоді____________________________________________________

З дороги було видно__________________________________________________________

Не забуду я пісню___________________________________________________________

Довідайся_________________________________________________________________

Варіант 20

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді
1. Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка:

А людство, полювання, дятел, люпин, яхта;

Б полюс, юнак, бюро, тюль, воля;

В союз, узбіччя, бюрократ, паляниця, люлька;

Г порядок, щастя, сюжет, любов, філія;

Д рідня, пюре, насіння, вулиця, дюжина.

2. Між словами треба вживати сполучник і в рядку:

А звіробій (і, й) материнка, ромашка (і, й) деревій, брат (і, й) сестра;

Б жарти (і, й) веселощі, хліб (і, й) вода, відніс (і, й) забув;

В розгнівалась (і, й) сказала, ігри (і, й) розваги, встав (і, й) пішов;

Г чорний (і, й) червоний, сидів (і, й) співав, раз (і, й) другий;

Д розгорнув (і, й) прочитав, лікар (і, й) медсестра, ухопила (і, й) замахнулася.

3. Усі слова пишуться з префіксом пре- в рядку:

А пр...високий, пр...мудрий, пр...вражий, пр...толочений, пр....славний;

Б пр...зирливий, пр...смачний, пр...дивний, пр...гіркий, пр...тягнений;

В пр...довгий, пр...мітний, пр...чудовий, пр...сумний, пр...красний;

Г пр...злий, пр...дорогий, пр...веселий, пр...хороший, пр...леглий;

Д пр...світлий, пр...тихий, пр...лютий, пр...непорочний, пр...здоровий.

4. На місці пропуску треба писати и в усіх словах рядка:

А хмар...ще, дал...на, вид...во, пал...чка, перепел...ня;

Б розумн...чка, галяв...на, дівч...нка, засмуч...ний, плет...во,

В рушн...чок, пряд...во, вул....чний, вдумл...вий, промов...стий;

Г дівч...нка, мороз...во, вузл...чок, звір...на, цуц...ня;

Д кош...чок, фасон...стий, згар...ще, страхов...сько, зар...во.

5. Усі слова пишуться з апострофом у рядку:

А узгір...я, роз...їхатися, переджнив...я, р...яст, об...єктив;

Б надхмар...я, між...ярусний, крем...яний, обов...язок, різдв...яний;

В розп...яття, кур...єрський, в...юрок, сур...ядний, обв...язаний;

Г торф...яник, підребер...я, пуп...янок, транс...європейський, сім...ядоля;

Д сурм...яний, суб...єктивний, п...ятниця, перев....язка, цв...ях.

6. Однакову літеру треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:

А поду...ці, ши...ці, гармо...ці, чува...ці, слова...ці;

Б воло...ці, каза...ці, попелю...ці, мура...ці, рома...ці;

В сини...ці, коза...ці, казо...ці, сирої...ці, сестри...ці;

Г кво...ці, ове...ці, сві...ці, табли...ці, побла...ці;

Д доне...ці, чаше...ці, лиси...ці, мере...ці, бідня...ці.

7. Усі слова іншомовного походження правильно записані в рядку:

А ванна, піцца, білль, Торрічеллі, Марокко;

Б вілла, манна, дурра, Кассандра, Гаванна;

В тонна, брутто, бонна, Шиллер, Ніцца;

Г булла, панно, мірра, Голландія, Кассабланка;

Д пенні, мулла, масса, Шеллінг, Маккензі.

8. З німецької мови запозичені слова рядка:

А романс, рояль, пломбір, мускат, дуель;

Б футбол, принтер, смокінг, джем, пудинг;

В карамель, сигара, родео, танго, румба;

Г бухта, фельдмаршал, штаб, шприц, шрифт;

Д аудиторія, стипендія, декан, доцент, лекція.

9. Фразеологічні звороти є антонімічними в рядку:

А зціпивши зуби - і пальцем не поворухнувши;

Б витати в хмарах - лічити піщинки на долівці;

В заганяти голки в серце - солодити душу;

Г не видавиш слова - язик без кісток;

Д хоч до рани приклади - ні риба ні м’ясо.

10. Усі слова побудовано за схемою префікс + корінь + суфікс + закінчення в рядку:

А вирізка, загублений, обручка, прегарний, похилений;

Б помічений, розсадник, підсумок, обхоплений, стислий;

В оброблений, зморщений, почуттєвий, розсипка, спалення;

Г сповнений, обскубаний, підрізний, наліпка, знесений;

Д висохлий, знесилений, наколочений, оброшений, груповий.

11. Усі складні іменники пишуться разом у рядку:

А чисто/тіл, сон/трава, відео/телефон, ракето/носій;

Б праце/здатність, хлібо/постачання, крає/вид, військово/службовець;

В державо/творення, трагі/комедія, торфо/брикет, стоп/кран;

Г гідро/аналіз, гоголе/знавець, благо/устрій, рок/музика;

Д народо/любець, мало/земелля, євро/структура, кіловат/година.

12. Усі прикметники правильно утворено в рядку:

А життєвий, яблуневий, ясеновий, кварцовий, ключовий;

Б почуттєвий, магнієвий, грудневий, помаранчовий, дубовий;

В сталевий, ситцевий, мовленнєвий, грушовий, казковий;

Г сливовий, дощовий, алюмінійовий, овочевий, насіннєвий;

Д суттєвий, значеннєвий, плащевий, малиновий, культовий.

13. Граматичну норму на позначення часу порушено в словосполученні:

А пів на восьму;

Б за п’ять хвилин дванадцята;

В зараз чотирнадцята;

Г п’ятнадцять хвилин десятої;

Д буду після дев’ятої.

14. Виділене слово є сполучником і пишеться разом у реченні:

А Що/б вам заграть? (Т. Шевченко);

Б Я люблю тебе, друже, за/me, що не можу тебе не любити (В. Сосюра);

В Як/би не крутила хуртовина, блисне промінь - крига розтає (3. Гончарук);

Г Шторм втрачає силу, про/те ризик руйнувань залишається (3 газ.);

Д Не грайся хлібом - то/ж бо гріх (М. Рильський).

15. Відокремленим означенням ускладнене речення:

А Атмосфера, позбавлена духовного й творчого напруження, не має умов утримати людину на людському рівні (Є. Сверстюк);

Б Може, то і є його заповіт? (Є. Сверстюк);

В Пройнята великою любов’ю до життя і людини творчість Михайла Коцюбинського стала окрасою й гордістю українського письменства (З журналу);

Г Улянка підвелась, підхопила книжки і, перейшовши через струмок по сухій деревині, звернула зі стежки (О. Донченко);

Д Надвечорові сутінки лягають разом з хмарами на землю, відтінюючи постать козака (І. Пільгук).

16. Позначте схему, яка відповідає поданому реченню (розділові знаки пропущено):

Слухає Олесь і не розуміє хвалять його чи лають (Григір Тютюнник).A [ ],[ ]. ;

Б [ ]: [причина]. ;

В [ ]: [доповнення]. ;

Г [ ] - [наслідок]. ;

Д [умова] - [ ].
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх значеннями:

Фразеологізм Значення

1 вхопитися за пояски А навіяти думи

2 дати лиха закаблукам Б знищити

3 забити клин у голову В запально танцювати

4 мокрого місця не залишити Г швидко побігти

Д почати боротися

18. Установіть відповідність між ступенями порівняння якісно-означальних прислівників і виділеними словами:

Ступені порівняння Речення

1 проста форма вищого А Сонце низенько, то й близенько (Нар. творч.)

ступеня порівняння Б Я все люблю в своїм краю, найбільше -2 складена форма вищого матінку свою (М.Сингаївський)

ступеня порівняння В Дорога все глибше врізалась в ущелину…3 проста форма найвищого (М.Олійник)

ступеня порівняння Г У цих рядках талант поета виявився найбільш4 складена форма найвищого повно (З підручн.)

ступеня порівняння Д Чим менш вправно і впевнено тримає мама

дитину на руках, тим більше малюк

тривожиться (З газ.)19. Виберіть розділовий знак, який має стояти на місці, позначеному цифрою:

Речення Розділові знаки

Дійшли вони до того місця (1) де дороги А ,

розходилися (2) Галі треба було завернути до Б -

станції (3) Грицькові (4) до своєї будки (С.Васильченко). В :Г ;

Д жодного знака

Завдання (20-25) відкритої форми

20. До поданих словосполучень доберіть синонімічні, побудовані за схемою «прикметник + іменник»:

праця Олекси_____________________________________________________________

порада матері_____________________________________________________________

скло для вікон______________________________________________________________

олія з кукурудзи____________________________________________________________

стіна з каменю____________________________________________________________

21. Запишіть з поданими словами омонімічні словосполучення:

справа____________________________________________________________________

мати_____________________________________________________________________

кран______________________________________________________________________

ніс_______________________________________________________________________

балка_____________________________________________________________________

22. Утворіть форму родового відмінка від поданих іменників:

агат (окремий кристал)_____________________________________________________

агат (мінерал)_____________________________________________________________

Вінніпег (місто)____________________________________________________________

Вінніпег (озеро)____________________________________________________________

листопад (опадання листя)____________________________________________________

23. Запишіть складні географічні назви, розкриваючи дужки:

Пуща (Водиця)____________________________________________________________

Третя (Рота) ____________________________________________________________

Володимир (Волинський)_____________________________________________________

Улан (Уде)_________________________________________________________________

Гірка (Полонка)____________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

вирішення стосунків________________________________________________________

читацький, абонент________________________________________________________

пішов у відпуск____________________________________________________________

легке недомагання__________________________________________________________

цінителі звичаїв____________________________________________________________

25. Продовжте речення так, щоб утворилися складні безсполучникові з різними видами семантичного зв’язку між частинами. Поставте потрібні розділові знаки:

Усе вище підіймається місяць_________________________________________________

Хай осінь навкруги__________________________________________________________

Дивлюся я__________________________________________________________________

Сашко добре знав Тараса_____________________________________________________

Цвітуть сади_____________________________________________________________

Варіант 21

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді
1. Усі приголосні дзвінкі в словах рядка:

А розділ, дозвілля, надідеал, аварія, йоржик;

Б зміна, гроно, йогурт, вимога, бевзень;

В гроза, барометр, алогізм, грація, абажур;

Г блимання, бегонія, донжуан, гумор, надріз;

Д їдальня, грубіян, розжарення, йога, гордощі.

2. Закони милозвучності української мови порушені в рядку:

А Ганна й Орися, знав і говорив, був і буде;

Б їздила в Охтирку, була в Оксани, відходив у безсмертя;

В журавлі у небі, вечеряти з мною, залишайтеся з нами;

Г працює в оранжереї, весна й осінь, упаде з гори;

Д Тимко і Яринка, річки й озера, малий і великий.

3. Усі слова правильно записані в рядку:

А схопити, счервивіти, здогадатися, безбережжя, розпрягати;

Б згарище, зчарувати відтіснити, обпарений, сшиток;

В зшерхнути, зчитувач, надкласовий, співчутливий, списаний;

Г зчудуватися, сціджування, стерти, розфасування, обстежити;

Д сформулювати, зчіпний, зцілений, росташований, передпокій.

4. На місці пропуску треба писати ще одну літеру в усіх словах рядка:

А ріл..я, без..вучний, багат..я, л..ється, жовч..ю;

Б об..ити, переміщен..я, непримирйн..ий, старан..о, військ..омат;

В стін..ий, свіжіст..ю, обертання, затиш..я, спросон..я;

Г без..авітний, юн..ат, поніс..я, шален..ий, контр..озвідка;

Д огудин..я, родіст..ю, обростай..я, запас..я, з..замолоду.

5. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

А майст..р, леб..диний, б..нтежити, м..гдаль, мар..во;

Б чер..да, шел..стіти, ос..литися, горл..чка, тр..мтіти;

В черв..нь, зат..сатися, ріднес..нький, жод..н, дал..на;

Г стеж..чка, б..регти, з..леніти, тр..вожний, хвил..чка,

Д намист..чко, пр..стол, вел..тень, ст..повий, д..віз.

6. Усі слова пишуться з ь у рядку:

А павіл..йон, дон..чин, брин..чати, дозвол..те, камін..чик;

Б виріз..бити, зат..марити, конс..єрж, крад..кома, кур..йоз;

В ескадрил..я, власниц..кий, нен..чин, сяд..мо, купал..ський;

Г рибал..ство, погод..ся, прип’ят..ський, голівон..ці, батал..йон;

Д консул..ський, пот..мянілий, матін..чин, устан..те, неволен..ка.

7. Правила написання слів іншомовного походження не дотримано в реченні:

А Після вакцинації в організмі залишається так званий остаточний імунітет;

Б Усіх адвокатів контролюють внутрішні дисциплінарні комісії;

В Точна дата проведення референдуму, формулювання питання, параметри витрат поки не відомі;

Г Регламент авторалі визначає та деталізує всі вимоги й особливості кожної конкретної гонки;

Д На борт нових яхт потенційних покупців пускають лише в бахіллах.

8. Слова-омоніми містять словосполучення рядка:

А солодкі сни - солодкі страви;


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал