Ббк 74. 261. 4 Укр 2 б 77 РецензентиСторінка11/17
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.61 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

Б Навкруг - скільки око сягне - поле й поле (Р. Іванченко)-,

В Згори мені було видно все село - велике, незграбно розкидане поміж яругами та спадистими косогорами (Г. Тютюнник);

Г ...Старі, молоді, діти - всі вийшли на вигін до монополії виряджати в дорогу поселенців (С. Васильченко);

Д За спиною раптом - розбійницький посвист (Р. Іванченко).

16. Замість коми краще поставити крапку з комою між частинами безсполучникового складного речення в рядку:

А Сонце, червоно граючи, сідало, захід палав, наче пожежею (Панас Мирний);

Б Пташки заспівали, комашня заметушилась, ліс загомонів, природа знову ожила (М. Коцюбинський);

В На білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули, замовкло поле стоголосе в обіймах золотої мли (М. Рильський);

Г Холодним спокоєм одягнено поля, у білому вбранні замислилась земля (В.Сосюра);

Д Тихо шумлять дерева, шелестить пожовкле листя на землі, бродить лісом засмучена осінь (І. Цюпа).
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами:

1 гнути бандигу А спопеляти очима

2 влазити в душу Б на гречку переганяти

3 вставляти клепки В втиратися в довіру

4 годувати бебехами Г ляпати язиком

Д вибивати дур

18. Установіть відповідність між групами підрядних сполучників і словами:

Група підрядних сполучників Приклади

1 з'ясувальні А бо, через те що, тому що, затим що

2 часові Б якби, якщо, коли б, аби

3 умовні В хоч, дарма що, незважаючи на те що

4 допустові Г що, щоб, чи, як

Д коли, поки, після того як, як тільки

19. Установіть відповідність між однорідними членами речення і прикладами:

Однорідні члени речення Приклади

1 підмети А Над обрієм дотліла і згасла сонячна

2 присудки заграва (Григір Тютюнник)

3 означення Б Пахне мокрою торбою, рибою і сонною

4 додатки кропивою (Григір Тютюнник).

В Зметнулись угору князівські бунчуки й

корогви (Р.Іванченко).Г Роздумано, важко ступали коні

(В.Свідзинський)

Д В той день пізнє сонце ще розливало

повітрям червоні та жовті фарби(О.Ульяненко).

Завдання (20-25) відкритої форми

20. До поданих слів доберіть споріднені, у яких би відбувалося чергування [о], [е] з [і]:

дорога___________________________________________________________________

щока____________________________________________________________________

береза___________________________________________________________________

гора_____________________________________________________________________

вечір____________________________________________________________________

21. До поданих слів доберіть антоніми:

симпатія_________________________________________________________________

фронт___________________________________________________________________

фініш____________________________________________________________________

баланс___________________________________________________________________

аверс____________________________________________________________________

22. Від поданих імен утворіть жіночі імена по батькові:

Ілля______________________________________________________________________

Анатолій_________________________________________________________________

Кузьма___________________________________________________________________

Терентій_________________________________________________________________

Панас______________________________________________________________________

23. Запишіть слова, розкриваючи дужки:

що(най) сильніший_________________________________________________________ хто (зна) скільки __________________________________________________________

тому (ж) то______________________________________________________________

казна (в) чому_____________________________________________________________

наче (б) то________________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

худощава дівчина__________________________________________________________

здавати іспити____________________________________________________________

зробився фермером________________________________________________________

леліяти думку_____________________________________________________________

обжарював на вогні________________________________________________________

25. Закінчіть речення, доповнивши їх відокремленими прикладками. Поставте потрібні розділові знаки:

Саме тоді я________________________________________________________________

Він почув голос Сашка_______________________________________________________

Іван Франко________________________________________________________________

Ми зупинилися на березі Дніпра_______________________________________________

Мене познайомили з його матір'ю_____________________________________________
Варіант 17

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Загальна кількість букв відповідає загальній кількості звуків у рядку:

А люлька, водяник, айстра, щабель, спрощення;

Б більярд, невільниця, пам’ять, щупальце, рум’янець;

В щіточка, пюре, тополя, в’язальниця, теля;

Г голубеня, юрта, ряд, боєць, сорока;

Д ліцензія, щирець, яблунька, холод, спецодяг.

2. В алфавітному порядку розміщені всі слова в рядку:

А мління, млинар, млинець, млинок, млинчик;

Б матрац, матрос, матуся, матура, матч;

В медаль, медіана, медіатор, медівник, медик;

Г місяцелік, місяцехід, місяченько, мітинг, мітка;

Д милість, мило, милування, миля, мильце.

3. Усі слова пишуться з префіксом с- в рядку:

А ...терти, ...купити, ...питати, ...червоніти, ...крутити;

Б ...пакувати, ...платити, ...тиснути, ...хилити, ...чесати;

В ...пекти, ...формувати, ...трусити, ...фотографувати, ...кривдити;

Г ...твердіти, ...тягнути, ...фантазувати, ...деформувати, ...хитрувати;

Д ...куйовдити, ...хибити, ...кристалізувати, ...фокусувати, ...цементувати.

4. На місці пропуску треба ставити апостроф в усіх словах рядка:

А бур...ян, різдв...яний, порум...янілий, подвір...я, В...ячеслав;

Б м...ясо, верб...я, розм....яклий, матір...ю, Св...ятослав;

В зв...язок, мавп...ячий, від...ємний, сузір...я, Лук...ян;

Г міжгір...я, розп...ятий, зор...я, черв...як, Мар...яна;

Д серм...яга, відв...язати, без...ядерний, дит...ясла, Стеф...юк.

5. Усі слова правильно написано в рядку:

А напівавтомат, полудень, пів дня, півінтервал, пів’ют;

Б півсутінки, пів оберта, напівдержава, півтінь, пів-Києва;

В півострів, полукіпок, напівдикун, пів тонни, пів’яблука;

Г пів Японії, півострів, півколо, півмісяць, напівдрімота;

Д напівбог, полумисок, пів’їжака, півкілограма, пів-Тернополя.

6. На місці пропуску треба писати и в усіх словах рядка:

А Балт...ка, Ваш...нгтон, Єрусал...м, д...скотека, к...моно;

Б Кр...т, Алж...р, Ч...кого, ч...пси, сеньйор...та;

В Єг...пет, Аргент...на, С...ракузи, к...шлак, моза...ка;

Г Мекс...ка, С...рія, Ш...ллер, імб...р, в...ртуоз;

Д Пак...стан, Ц...церон, Корд...льєри, акс...ома, к...нджал.

7. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (д)ніпровські (к)ручі, (с)лобожанщина, (р)еспубліка (б)олгарія, (п)илипівка;

Б (а)ндріївський (у)звіз, (п)окрова, (м)икола (о)лійник, (м)іськрада;

В (п)илипівка, (к)київська (р)усь, (п)івнічний (л)ьодовитий (о)кеан;

Г (є)вропейське (е)кономічне (т)овариство, (р)іздво (х)ристове, (п)рикарпаття;

Д (н)аціональний (б)анк (у)країни, (т)уманність (а)ндромеди, (б)уковина.

8. Неправильно дібрано синонім до застарілого слова в рядку:

А тать - батько;

Б боян - співець;

В брань - битва;

Г ланіти - щоки;

Д зигзиця - зозуля.

9. Значення «швидко побігти» має фразеологічний зворот у рядку:

А утнути до гапликів;

Б ввіритися ногам;

В у піт вдарити;

Г вдатися до крайнощів;

Д одягнути вуздечку.

10. Усі слова мають два суфікси в рядку:

А кафедральний, окрилити, спустошений, мотаний, кроликовий;

Б крихітка, поліграфічний, крикнути, готування, грошовитий;

В аморальність, басувати, надгорілий, допущений, обкапаний;

Г карбування, зважувати, стеблинка, уважність, молотарка;

Д громовиця, анемічний, переказувати, пресувальний, колючка.

11. Граматичний зв’язок порушено в словосполученні:

А вилікуватися від нежиті;

Б згідно з опитуванням;

В завідувач відділення;

Г понад двісті гривень;

Д двадцять восьме лютого.

12. Усі слова є займенниками в рядку:

А ми, їхній, жодний, той, хтозна-коли;

Б ти, свій, себе, інший, також;

В вона, будь-хто, усякий, котрий, такий;

Г я, всі, хто, який-небудь, таж;

Д вони, ваш, увесь, абищо, тощо.

13. Правильно записано числівник у рядку:

А трьомастами сороками шістьма;

Б восьмастами дев’ятьома;

В п’ятьмастами шістдесятьма вісьма;

Г чотиристами тридцятьма трьома;

Д ста п’ятдесятьома сімома.

14. Разом треба писати всі прислівники в рядку:

А по/маленьку, де/коли, на/право, само/впевнено, в/основному;

Б попід/тинню, ані/скілечки, мимо/волі, сило/міць, до/схочу;

В аби/куди, при/вселюдно, поза/торік, що/дня, в/середньому;

Г як/найдовше, в/супереч, право/руч, дарма/що, ані/чичирк;

Д на/ліво, в/смак, до/дому, як/найкраще, в/цілому.

15. Правильно розставлено розділові знаки в реченні:

А Вночі тихо-тихо в його Нечуйвітрових володіннях (О. Гончар);

Б Бринить-співає наша мова, чарує, тішить, і п’янить (О. Олесь);

В Вічевий дзвін хитав прозоре, весняне повітря (Р. Іванченко);

Г І хороше, і дивно, і радісно стає мені, малому, в цім світі... (М. Стельмах);

Д Одним із таких достойників був і Микола Аркас творець опери «Катерина» та популярної і досі книги «Історія України-Руси», славетний просвітянин (В. Дрозд).

16. Тире вжито не між частинами складного безсполучникового речення в рядку:

А Внизу за річкою народились нові шуми - верби укутались буйним листом (С. Васильченко);

Б Юстина застелила постіль - на рівне рядно і на збиту подушку влягався досвіток (Б. Харчук);

В Перед нами навсібіч - відкритість океану (О. Гончар);

Г Двері скрипнули - з’явився батько (М. Коцюбинський);

Д Зумій людське до неба прив’язати - лише тоді воно стає людським (М. Руденко).

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між частинами фразеологізмів:

1 гордіїв А горб

2 дамоклів Б вузол

3 прометеїв В ковчег

4 ноїв Г меч

Д вогонь

18. Установіть відповідність між відмінковими формами і прийменниками, які з ними вживаються:

Відмінок Прийменники

1 родовий А біля, до, із-за, проти

2 давальний Б між, над, під, з

3 знахідний В всупереч, назустріч, наперекір, услід

4 орудний Г крізь, на, перед, під

Д в, у, по, на

19. Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками:

Характеристика речення Приклади

1 просте ускладнене А Не чуть пташок, і тільки смутно вітер

2 складносурядне мелодії осінні навіва (В. Сосюра).

3 складнопідрядне Б Коли ми обминаємо липовий шлях і

4 безсполучникове опиняємось у долинці, нас оточує

воркування струмків (М. Стельмах).В Лише плескіт хвиль в очеретах та

сполошений перешепт лепехи нагадували

про нічне дихання землі (Р. Іванченко).

Г Підтримувати один одного - це має бути

законом поміж людей (О. Гончар).Д Ніжна смага шкіри її щік зазолотилась

легким рум’янцем, очі - на півобличчя! -засвітились крапельками темного меду

(Р. Іванченко).

Завдання (20-25) відкритої форми

20. Утворіть від поданих слів іменники за допомогою суфікса -ин:

луганський_______________________________________________________________

вінницький________________________________________________________________

словацький_______________________________________________________________

житомирський____________________________________________________________

львівський________________________________________________________________

21. До поданих доберіть такі сполучення, щоб слова вживалися в переносному значенні:

жовтокоса дівчина________________________________________________________

тепла страва_____________________________________________________________

м'який пластилін___________________________________________________________

срібний перстень__________________________________________________________

замріяний парубок_________________________________________________________

22. Утворіть форму родового відмінка від поданих іменників:

тур (тварина)_____________________________________________________________

Атур(етап гри)____________________________________________________________

корпус (будівля)____________________________________________________________

корпус (тулуб)____________________________________________________________

образ (ікона)________________________________________________________________

23. Запишіть прикметники, розкриваючи дужки:

соціально (активний)_______________________________________________________ матеріально (технічний) ___________________________________________________

рибо (коптильний)_________________________________________________________

віце (адміральський)________________________________________________________

радіо (фізичний)___________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

в залежності від віку_______________________________________________________

вони стояли впереді________________________________________________________

душі не чаяти_____________________________________________________________

кожна хвилина часу________________________________________________________

справилися із завданням_____________________________________________________

25. Закінчіть речення, доповнивши їх відокремленими додатками. Поставте потрібні розділові знаки:

Співали всі_________________________________________________________________

Він тепло говорив про рідну Тернопільщину_____________________________________

Наталка не бачила нічого____________________________________________________

Директора поважали школярі________________________________________________

На його подвір'ї_____________________________________________________________


Варіант 18

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді
1. Усі слова правильно записані фонетичною транскрипцією в рядку:

А проблемність [проблéмн'іс'т'], туляться [тул'ац':а];

Б козаччина [козáч:иена], молотьба [молот'бá];

В утворення [утвόреин'а], зважуватися [звáжуватиес'а];

Г щастя [шчáс'т'а], свідомість [св’ідом’іс'т'];

Д церемоніал [цеиреимон'іáл], перешкоджати [пеиреишкоджáти].

2. Прийменник у треба записати в реченні:

А Дідусь Данило живе (в, у) Одесі;

Б (В, У) Олесі ще довго боліло серце;

В Вона заховалась (в, у) гущавині лісу,

Г Радомир залишився на службі (в, у) князя Володимира;

Д Ольга вдивлялася (в, у) обличчя молодого парубка.

3. Усі слова пишуться з префіксом з- в рядку:

А ...чіплятися, ...шити, ...мовчувати, ...дирати, ...тривожитися;

Б ...дряпувати, ...правдитися, ...берегтися, ...чісувати, ...шкрібати;

В ...чавлювати, ...мазувати, ...хаменутися, ...лучити, ...дмухнути;

Г ...бентежитися, ...двигнути, ...міцніти, ...сохтися, ...нижувати;

Д ...дичавіти, ... величувати, ...чепитися, ...сувати, ...хвалити.

4. Усі слова записані правильно в рядку:

А дев’ятсот, моркв’яний, цвяшок, м’яч, мюзикл;

Б перед’ювілейний, харків’янин, звялений, медвяний, ін’єкція;

В торф’яний, рутвяний, слов’яни, під’язиковий, гравюра;

Г репях, з’єднати, подвір’я, святкувати, ад’ютант;


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал