Ббк 74. 261. 4 Укр 2 б 77 РецензентиСторінка10/17
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.61 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

1. Буквосполучення дж і дз позначають один звук в усіх словах рядка:

А дзижчання, джміль, відзвук, джаз, дзьоб;

Б джерело, джміль, дзеркало, джем, подзвін;

В джем, кукурудза, дзенькіт, дзюдоїст, підживлення;

Г джеркотуха, надзавдання, дзюркіт, джокер, дзиґа;

Д відзнака, дзвіниця, джгут, джура, дзот.

2. Не можна переносити жодне слово в рядку:

А оберт, ясир, явір, овес, юрба;

Б ярус, обіг, ярмо, юність, овид;

В юка, обоз, огир, ярий, октан;

Г язик, омар, овоч, ягель образ;

Д овал, ятір, юрист, обід, онікс.

3. Усі слова пишуться з префіксом при- в рядку:

А пр...крашальний, пр...гнічений, пр...життєвий, пр...гладжений, пр...солодкий;

Б пр...подобний, пр...ваблений, пр...вселюдний, пр...пізнілий, пр...мушений;

В пр...міський, пр...тихий, пр...значений, пр...датний, пр...горнений;

Г пр...ступний, пр...нагідний, пр...глухлий, приблизний, пр...полюсний;

Д пр...мічений, пр...ділений, пр...стольний, пр...зовний, пр...марний.

4. На місці пропуску треба писати е в усіх словах рядка:

А г...нерал, ч...реда, ч...брець, менш...нький, ан...кдот;

Б вікон...чко, л...ман, п...чатка, м...тушня, р...жим;

В ц...стерна, доб...руся, ж...рдина, ч...ревик, л...дацюга;

Г стеж...чка, м...дальйон, бр...зент, тол...рантний, пр...миритися;

Д д...сятина, гр....чаники, пр....зидія, к...парис, ч...пурний.

5. Усі слова правильно записані в рядку:

А туманність, бджолинний, здоровенний, рослинництво, обмінний;

Б притаманний, віконниця, вихованність, священний, очищення;

В свідчення, орлинний, знаменний, окаянний, численний;

Г височенний, значення, однотонний, вівсянний, законний;

Д змужніння, тваринний, широченний, піднесення, глибинний.

6. Усі слова треба писати з апострофом у рядку:

А св....ятковий, острів...янин, сурм...яний, зм...яклий, слов...яни;

Б пір...я, рутв...яний, знічев...я, з...ясувати, ім...я;

В трав...яний, пів...яблука, під...єднати, мавп...ячий, в...юнитись;

Г львів...яни, під...їзд, дит...ясла, арф...яр, черв...як;

Д сором...язливий, різьб...яр, рум...янець, міжбрів...я, обв...язати.

7. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (н)обелівська (п)ремія, (м)ала (в)едмедиця, (п)івнічна (є)вропа;

Б (в)олодимир (в)еликий, (о)сманська (і)мперія, (я)лтинська (к)онференція;

В (с)ин (б)ожий, (п)івденний (у)рал, (л)атиноамериканський (к)онтинент;

Г (р)осійська (ф)едерація, (п)отебнянські (ч)итання, (п)осол (б)ельгії;

Д (н)ова (г)вінея, (з)ахідноукраїнська (н)ародна (р)еспубліка, (д)ажбог.

8. Синонім до дієслова неправильно дібрано в рядку:

А ламати - трощити;

Б хворіти - нездужати;

В обгортати - боронити;

Г оздоблювати - декорувати;

Д хизуватися - козиритися.9. Фразеологічні звороти не є антонімічними в рядку:

А гладити по голові - тримати в чорному тілі;

Б вскочити вище халяв - викрутитися з халепи;

В фати першу скрипку - плутатися у хвості;

Г з’явитися на світ - витягтися вздовж лави;

Д відкрити очі - задурити голову.

10. Слово з двома коренями є в рядку:

А оптимізм, накат, матуся, поперек, складач;

Б темінь, розмив, підйом, обсів, недобір;

В пікантність, роздуття, фарбувальник, труднощі, стипендіат;

Г тротуарчик, тренер, стержень, свердловина, підкомірець;

Д недоїдок, пічник, рукопис, нажива, кахель.

11. Усі іменники вживаються тільки в множині в рядку:

А окуляри, переговори, братва, хитрощі, Афіни;

Б малеча, ворота, мандри, жнива, Суми;

В гроші, професура, зажинки, вершки, Прилуки;

Г заручини, дебати, сани, студентство, Карпати;

Д дріжджі, гордощі, фінанси, ножиці, Альпи.

12. Усі складні прикметники пишуться разом у рядку:

А залізо/бетонний, давньо/руський, семи/струнний, кисло/солодкий;

Б зерно/очисний, сорока/денний, військово/стратегічний, легко/крилий;

В україно/мовний, золото/добувний, світло/синій, загально/людський;

Г вище/сказаний, віце/спікерський, етно/графічний, густо/населений;

Д військово/полонений, русо/волосий, нафто/переробний, складно/підрядний.

13. Помилку в правописі особового закінчення дієслова допущено в рядку:

А відвідуємо, доглядаємо, стоїмо, кричимо, пишемо;

Б посієш, мовиш, ріжеш, сохнеш, ходиш;

В можемо, розповідаємо, живемо, любимо, сидимо;

Г танцюють, проживають, полять, кричать, біжать;

Д працюєш, бачиш, хвилюєшся, говориш, летиш.

14. Усі прийменники правильно записано в рядку:

А понад, з-під, з-посеред, навідміну від, слідом за;

Б навколо, із-за, поміж, відповідно до, з огляду на;

В посеред, з-поза, близько від, урозріз з, згідно з;

Г по-перед, з-над, з-попід, залежно від, стосовно до;

Д напроти, з-проміж, з-за, у відповідь на, на перекір.

15. Просте речення з однорідними присудками є в рядку:

А Падають сніжинки лагідно і млисто на моє обличчя, на сліди мої (В. Сосюра);

Б В обличчя вдарило теплим духом хліба, соломи, вогню (Р. Іванченко);

В До зойку ніжного, до болю я тиху землю цю люблю (І. Жиленко);

Г Іван Мефодійович замовк, приліг на зрошене сінце і накрив обличчя старим військовим кашкетом (Григір Тютюнник);

Д Ви учили людей любити землю, дерева, трави, сонце, життя (Р. Іванченко).

16. Треба поставити двокрапку в безсполучниковому складному реченні (розділові знаки пропущено):

А Понад веселими лугами стежина в’ється польова на неї сонце кида плями над нею вітер повіва (М. Рильський);

Б Синіють вдалині тополі співає в небі жайворон (В. Сосюра);

В Не хоче людина душу розкривати не треба силувати (Р. Іванченко);

Г В нас було правило не розвідавши броду не лізь у воду (О. Гончар);

Д Заходить місяць глухне ніч (Григір Тютюнник).
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між способами утворення абревіатур і словами:

Спосіб творення абревіатур Приклади

1 подвоєнням перших звуків А санінспектор, профспілка, медучилище,

твірних основ педуніверситет

2 поєднанням назв букв, що Б універмаг, юннат, філфак, Донбас

позначають початкові звуки В МВС, УТН, НРУ, СБУ

3 поєднанням частин усіх Г ООН, УПА, ЛАЗ, ГЕС

твірних слів Д власкор, облдержадміністрація,

4 поєднанням частини першого медсестра, комбат

твірного слова й повного

другого слова

18. Установіть відповідність між ступенями порівняння прикметників і словами:

Форма ступення порівняння Приклади

1 вищий, проста форма А більш чіткий, менш тривалий

2 вищий, складена форма Б найсмачніший, найздібніший

3 найвищий, проста форма В здоровенний, препоганний

4 найвищий, складена форма Г найменш вдалий, найбільш високий

Д тепліший, біліший

19. Установіть відповідність між видами односкладних речень і прикладами:

Односкладне речення Приклади

1 означено-особове А Чого тільки не вмів мій дідусь (М.Стельмах).

2 неозначено-особове Б ще пахло ніччю (Р.Іванченко).

3 узагальнено-особове В Спускаємося з гори кам'янкою

4 безособове (Григір Тютюнник).

Г Візьми добро у серце своє! (Р.Іванченко).

Д Ударили в дзвони (Ю.Яновський).

Завдання (20-25) відкритої форми

20. Від поданих дієслів утворіть іменники за допомогою суфіксів -ев або -ив:

пекти___________________________________________________________________

мережити_______________________________________________________________

марити__________________________________________________________________

маяти___________________________________________________________________

місити__________________________________________________________________

21. До поданих слів доберіть антоніми:

оптиміст________________________________________________________________

мінімальний______________________________________________________________

більшість________________________________________________________________

поразка__________________________________________________________________

звужувати_______________________________________________________________

22. Утворіть форму родового відмінка від поданих іменників:

вал (деталь машини)_______________________________________________________

вал (насип)________________________________________________________________

Стрий (річка)_____________________________________________________________

Стрий (місто)____________________________________________________________

бал(танцювальний вечір)______________________________________________________

23. Запишіть прислівники, розкриваючи дужки:

пліч (о) пліч_______________________________________________________________ з (давніх) давен ___________________________________________________________

що(най) більше____________________________________________________________

по(під) тинню_____________________________________________________________

слово (по) слову____________________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

запитальне речення________________________________________________________

найменш зрозуміліший______________________________________________________

крайні міри_______________________________________________________________

курноса дівчинка___________________________________________________________

материнська хустка_______________________________________________________

25. Закінчіть речення, доповнивши їх відокремленими означеннями. Поставте потрібні розділові знаки:

Вона знову побачила рідне місто______________________________________________

Линула тиха музика_________________________________________________________

Травневий дощ______________________________________________________________

У вітальні була порцелянова лампа____________________________________________

Берізки за вікном стояли_____________________________________________________

Варіант 16

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Звук [с´:] є в усіх словах рядка:

А знайомишся, віссю, котишся, ссавець, розрісся;

Б Полісся, сільський, понісся, граєшся, схоплюєшся;

В несешся, губишся, віссю, ссання, колосся;

Г волосся, змагаєшся, зрісся, потягаєшся, дізнаєшся;

Д лікуєшся, риссю, трясся, залісся, співдружність.

2. Між словами треба вживати сполучник і у словосполученнях рядка:

А брат (і, й) сестра, студенти (і, й) аспіранти, город (і, й) сад;

Б ліс (і, й) поле, числівник (і, й) займенник, прикметник (і, й) іменник;

В звук (і, й) буква, хліб (і, й) сіль, заєць (і, й) їжак;

Г борщ (і, й) каша, вовк (і, й) ягня, фрукти (і, й) овочі;

Д груша (і, й) яблуко, масло (і, й) сметана, відпочинок (і, й) праця.

3. Помилки в написанні префіксів є в рядку:

А розрівняти, скалічений, безцільний, безладний, зціджений;

Б безсторонній, розмноження, схрещення, зрубаний, безпілотний;

В розкроїти, схований, розкопка, сфабрикований, змовитися;

Г безцензурний, розгладити, зтворити, розфасувати, счищений;

Д безперешкодний, розчесаний, скосити, згоріти, безконтрольний.

4. На місці пропуску треба писати и в усіх словах рядка:

А в...шневий, гл...тати, к...шеня, пряд...во, вит...рати;

Б експер...мент, кор...дор, ц...буля, л...вада, гр...бний;

В в...конувати, гл...бина, т...тан, л...бонь, пр....зидія;

Г кр...вавий, зд...вований, кр...кливий, зам...рзати, л...мон;

Д д...ректор, печ...во, коч...рга, сл....вовий, впл...вати.

5. Усі слова пишуться з апострофом у рядку:

А бар...єр, інтерв...ю, кон...юнктура, к...ювет, Монтеск...є;

Б бультер...єр, круп...є, манік...юр, прем...єра, Рейк...явік;

В екстер...єр, кутюр...є, п...юпітр, суб...єктність, Рив...єра;

Г ар.. .єргард, ін....єкція, кон...юнктива, пан...європейський, Сирдар...я;

Д кар...єра, пас...янс, миш...як, п...єдестал, X...юстон.

6. Через дефіс пишуться всі слова в рядку:

А член/кореспондент, анти/народний, Гулак/Артемовський, воєнно/стратегічний;

Б жовто/зелений, блок/система, псевдо/патріот, матеріально/технічний;

В радіо/лабораторія, мегават/година, опукло/вигнутий, мало/помалу;

Г людино/день, всесвітньо/історичний, крекінг/процес, сніжно/білий;

Д багато/мільйонний, хлопець/богатир, гіркувато/кислий, південно/східний.

7. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (ч)ервона (к)нига, (п)івденний (б)уг,(г)ріб (г)осподній;

Б (т)атарська (п)ротока, (а)мериканське (с)амоа, (р)еспубліка (д)жибуті;

В (г)ригорій (б)огослов, (п)івденний (п)олюс, (я)сна (п)оляна;

Г (з)олоті (п)іски, (і)оанн (х)реститель, (є)вропейський (с)оюз;

Д (а)втономна (р)еспубліка (к)рим, (к)айнозойська (е)ра, (д)юссельдорф.

8. Неологізм є в реченні:

А Мав той легінь крисаню-звабу, а кептар весь шовками шитий (Л.Забашта);

Б Там, як зривались чорні бурі, чорнозем тоннами несло (Л. Костенко);

В Небо розпросторилось високо, бджоли в квітограєві гудуть (Д. Луценко);

Г Від нього й не таке почуєш, ніхто не вгадає, які джмелі гудуть у голові чоловіка (М. Стельмах);

Д Червоніє сосна, ніби кована мідь (Д. Павличко).

9. Усі сполучення слів є фразеологізмами в рядку:

А гострий язик, твердий горішок, світла голова;

Б чорна година, уторована дорога, французька вимова;

В осине гніздо, смертний час, варений рак;

Г жовта пляма, друге дихання, глупа північ;

Д битий козир, царський дім, наріжний камінь.

10. Слово з трьома суфіксами є в рядку:

А відчуття, візерунковий, завалений, безправний, румунка;

Б нульовий, муштрований, колючковий, піщинка, відштовхувати;

В опанувати, каток, карамельний, вуличка, увиразнений;

Г поганенький, комбінований, колективність, досягнення, грудкуватий;

Д вкручувати, милесенький, поличка, застережливий, барвінковий.

11. Усі іменники мають значення зменшеності, пестливості в рядку:

А горішище, вітрище, дівчисько, очища, коняка;

Б садочок, хвостик, бур’янище, козаченько, дівчатко;

В кубельце, матінка, зайченятко, кулачище, росиночка;

Г дівчинонька, горішечок, вітерець, коничок, колосочок;

Д вуличка, доріженька, дитятко, мішечок, головище.

12. Числівники з іменниками правильно поєднано в рядку:

А троє лошат, з першим лютим, сьомий кілометр;

Б п’ять із чвертю року, двадцятий поверх, два студенти;

В три сьомих метра, двоє курчат, чотири ножиці;

Г дві десяті відсотка, півтора року, шість з половиною гектарів;

Д одна друга кілограмів, двадцять два карасики, півтори доби.

13. Дієслівні форми правильно утворено в рядку:

А їздити - їзджу, їздиш, їздите;

Б могти - можу, можеш, можите;

В текти - течу, течеш, течете;

Г хотіти - хочу, хочеш, хотять;

Д сидіти - сижу, сидиш, сидите.

14. Виділені слова треба писати окремо в реченні:

А Кружалком сонце покотилось на /зустріч місяцеві й тьмі (Б.-І. Антонич);

Б 3 /ранку почалася справжня осінь (П. Загребельний);

В Тодозя одскочила на/бік в ліщину (І. Нечуй-Левицький);

Г На /що мені куми - були б пироги (Нар. творч.);

Д В / середині острова над чималою бухтою розташувалися чотири десятки рибальських хат (М. Трублаїні).

15. Тире на місці пропущеного члена стоїть у реченні:

А Добре то вчення для юнака - в чужих краях побувати, гарт здобути і додому вже іншим повернутися, дужим, бувалим й упевненим у собі (В. Чемерис);


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал