Атестація (від лат «свідчення») – визначення кваліфікації, рівня знань працівника чи того, хто вчиться; відгук про його здібності, ділові та інші якостіСторінка1/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Атестація (від лат «свідчення») – визначення кваліфікації, рівня знань працівника чи того, хто вчиться; відгук про його здібності, ділові та інші якості

Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності навчального закладу. Досвід найбільш авторитетних керівників свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу.

Одним із завдань атестації педагогічних працівників є «…стимулювання неперервної фахової та загальної освіти педагогічних працівників, посилення у них мотивації якісної роботи, підвищення їхньої персональної відповідальності за результатами навчання і виховання», а отже, об'єктивна оцінка праці вчителя набуває важливого суспільного значення. Значну допомогу в цьому може надати керівникові школи рейтингова система оцінювання діяльності вчителів, яка б враховувала:


 • Відповідність тим кваліфікаційним категоріям, які визначаються Положенням про атестацію, тобто певна категорія може бути присвоєна педагогу за умови досягнення відповідного рейтингу;

 • Чітку й конкретну мету вчителя для його професійного зростання;

 • Можливість уникнення багатьох конфліктних ситуацій у випадку, коли вчитель претендує на більш високу категорію, оскільки він має можливість самооцінювання свого рейтингу;

 • У разі переходу вчителя з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі можливість збереження своїх педагогічних здобутків у вигляді рейтингу і не починати все спочатку;

 • Привернення уваги педагогів до інших форм роботи з дітьми, позакласної роботи, пошуку ефективних форм роботи з обдарованими учнями, школярами, вихованцями, які мають низький рівень навчальних досягнень, оскільки участь саме в цій роботі дасть йому змогу набрати додаткові бали, так само, як участь у професійних конкурсах, оглядах стимулюватиме творчі пошуки у розробці методичних посібників, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів тощо;

 • Підвищення шансу молодих творчих педагогів швидше завоювати визнання і поставити заслін перед байдужими і безініціативними працівникам.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011.

Атестація базується на принципах: • демократизму;

 • гуманності та доброзичливого ставлення;

 • об’єктивності;

 • відкритості;

 • загальності;

 • всебічності;         

 • систематичності;

 • колегіальності;

 • доступності та гласності;

 • безперервної освіти і самовдосконалення;Мета атестації:

 • активізація творчої професійної діяльності;

 • стимулювання безперервної спеціальної і загальної освіти;

 • якість роботи;

 • підвищення відповідальності за результати навчання і виховання;

 • забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної роботи.


Умови атестації:

 • наявність спеціальної освіти;

 • підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів;

 • виконання посадових обов'язків у повному обсязі;

 • володіння державною мовою.

Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до перспективного плану, який складається на 5 років. Під час складання плану необхідно враховувати: • проходження педагогічним працівником попередньої атестації;

 • необхідність атестації тих, хто не був атестований в черговому порядку за останні 5 років, а також молодих спеціалістів зі стажем не менше 3  років;

 • можливість перенесення терміну чергової атестації окремим педагогічним працівникам.

Керівникам закладів освіти необхідно звернути увагу на те, що:

 • атестація педагогічних працівників є обов'язковою;

 • атестація може бути черговою або позачерговою;

 • чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років згідно з графіком проведення атестації працівників, складеним закладом. Якщо педагогічний працівник з поважних причин або не залежних від нього причин не може пройти чергову атестацію, то за погодженням з атестаційною комісією вищого рівня термін дії попередньої атестації може бути продовженим на один рік;

 • педагогічний працівник не може відмовитися від чергової атестації;

 • позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії проводиться не раніше як через два роки після попередньої атестації за заявою працівника або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу(вказати конкретні досягнення);

 • усі педагогічні працівники атестуються на рівних умовах. Винятків немає для директора та його заступників, а також і для пенсіонерів (в тому числі на умовах строкового договору), педагогів, для яких навчальні заклади не є основним місцем роботи,

 • атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи.";

Для якісного проведення атестації педагогічних працівників в навчальному закладі необхідно: • ознайомити педагогів, зокрема тих, які підлягають черговій або позачерговій атестації, з нормативними документами щодо атестації;

 • видати наказ «Про атестацію педагогічних працівників у навчальному році», яким затвердити склад атестаційної комісії та графік засідань атестаційної комісії. При створенні атестаційної комісії слід користуватися принципом демократизму та колегіальності. Бажано враховувати пропозиції членів педагогічного колективу. З цією метою можна провести анонімне анкетування;

 • скласти список педагогічних працівників, які будуть атестуватися у навчальному році та ознайомити з ним педагогічних працівників під підпис.

До роботи в атестаційній комісії залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані педагоги навчального закладу. Робота атестаційних комісій повинна бути спрямована на виявлення успіхів та проблем у педагогічній діяльності, спрямованих на реалізацію педагогом цілей освіти на сучасному етапі.Орієнтовний зміст діяльності керівника навчального закладу
під час атестаційного періоду


Обов’язки керівника навчального закладу

 • До 20 вересня видати наказ про атестацію педагогічних працівників та створення атестаційної комісії.

(п. 2.1 Положення)

Пам’ятайте, що:

    • атестаційна комісія створюється у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу

(п. 2.6 Положення)

    • кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п'яти осіб

(п. 2.6 Положення)

    • атестаційна комісія створюється на один рік до формування нового складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційної комісії протягом року може змінюватися. Для цього необхідно видати відповідний наказ по навчальному закладу.

(п. 2.8 Положення)

 • До 10 жовтня подати до атестаційної комісії навчального закладу список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації

(п. 3.1 Положення)

 • До 10 жовтня подати до атестаційної комісії навчального закладу подання про присвоєння певним педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій, педагогічних звань та, за потреби, подання про позачергову атестацію працівників, які знизили рівень своєї професійної діяльності

(п. 3.1 Положення)

 • Контролювати дотримання порядку проведення атестації педагогічних працівників у навчальному закладі

(п. 3.24 Положення)

 • Якщо атестаційна комісія ухвалила позитивне рішення, то протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видати наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів). У триденний строк довести наказ до відома педагогічних працівників під підпис та подати копію наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати

(п. 6.1 Положення)

Права керівника навчального закладу

 • Ухвалювати рішення про розірвання трудового договору з працівником, який атестований як такий, що не відповідає займаній посаді, з дотриманням вимог законодавства про працю

Пам’ятайте, що:

    • розірвання трудового договору з працівником, який атестований як такий, що не відповідає займаній посаді, допускається у разі, якщо працівника неможливо перевести за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі    • наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю

(п.6.3 Положення )
Робота з кадрами — один із напрямів діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу та методиста дошкільного навчального закладу. І саме заступник директора та методист ДНЗ мають підтримувати прагнення педагогів до професійного зростання, допомагати кожному з них реалізувати на практиці наукові надбання, інноваційні технології, розкрити фахові здібності. 

Конкретні, чіткі обов'язки заступника директора, методиста ДНЗ виконання яких спрямовані на реалізацію завдань атестаційного періоду в навчальному закладі, мають бути визначені у посадовій інструкції.

Зокрема, такі обов'язки як: 

 • вивчення та оцінка рівня кваліфікації, результатів педагогічної діяльності педагогів, які  атестуються; 

 • створення оптимальних умов для активізації творчої діяльності педагогів; 

 • виявлення, вивчення, узагальнення, поширення найкращого досвіду роботи педагогів; 

 • моніторинг професійного зростання педагогів, які атестуються; 

 • розроблення заходів щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників закладу; 

 • ведення документації, передбаченої нормативно-правовими актами;

 • оформлення інформаційних матеріалів з питань атестації (куточки, інформаційні стенди, вісники, бюлетені тощо);

- проведення аналізу результатів атестації педагогічних кадрів; 

 • внесення пропозицій щодо заохочення педагогічних працівників, проведення позачергової атестації (за потреби) ; 

 • внесення питань атестації педагогів у план методичної роботи. 

Проведення атестації передбачає ведення цілої низки документів, оформлення яких, як правило, покладається на заступника директора, методиста ДНЗ. Зокрема, у методичному кабінеті має бути впорядковано такі матеріали щодо атестації педагогічних працівників: 

 • законодавчі і нормативні документи з питань атестації; 

 • перспективний план курсової перепідготовки; 

 • перспективний план атестації; 

 • графік проведення атестації; 

 • пам'ятки, порадники для педагогів; 

 • матеріали з вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів;

 •  аналітичні матеріали з вивчення рівня навченості дітей;

 • аналітичні матеріали з вивчення результативності роботи педагогів (методична та діагностична картки педагога (додаток ), результати психолого- педагогічного дослідження); 

 • портфоліо педагога (додаток ) 


На початку навчального року заступнику директора, методисту ДНЗ варто зосередити увагу на питаннях, які дадуть змогу уникнути непорозумінь та конфліктів у процесі проведення атестації педагогів у загальноосвітньому навчальному закладі. Зокрема, необхідно: 

 • перевірити своєчасність проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами, які атестуються, наявність посвідчень курсової перепідготовки; 

 • подати інформацію керівнику закладу про внесення змін до перспективного плану атестації педагогів для підготовки наказу (за потребою); 

 • перевірити точність визначення стажу безпосередньої педагогічної роботи педагогів, які атестуються.

Заступнику директора варто пам'ятати, що: 

 • вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, його узагальнення та оформлення відповідних документів проводиться членами атестаційної комісії, експертних груп і працівниками відділу освіти, молоді та спорту та методичного кабінету; 

 • портфоліо заповнюється педагогом поетапно, відповідно до кваліфікаційного рівня.

Адміністрація закладу, готуючи характеристику педагога, який атестується, має дати комплексну оцінку рівню його педагогічної майстерності, розкривши такі її складові: 

 • професійна компетентність; 

 • результативність роботи (рівень компетентності дітей); 

 • особистісні якості. 

Важливим аспектом такої комплексної оцінки є аналіз показників діяльності педагога за весь міжатестаційний період (за п'ять років), а не лише за рік атестації. Планомірний аналіз діяльності кожного педагога протягом цього періоду дасть можливість усім учасникам освітнього процесу уникнути зайвого напруження та хвилювань. 

Заступник директора, методист ДНЗ повинні так побудувати методичну роботу, щоб задіяти в ній кожного педагогічного працівника, залучаючи до участі в різноманітних заходах. Таким чином педагоги матимуть змогу реалізувати свої потенційні можливості. У міжатестаційний період слід вивчати досвід роботи педагогів, узагальнювати його та подавати на розгляд, схвалення, затвердження до науково-методичної ради відповідного рівня, яка уповноважена здійснювати науково-педагогічну експертизу методичних матеріалів. 

Заступнику директора, методисту ДНЗ слід відстежувати будь-які досягнення, вести облік участі кожного педагогічного працівника у методичних заходах. Тому на кожного педагогічного працівника навчального закладу необхідно заповнити методичну та діагностичну карту педагога. Такі робочі матеріали допоможуть дати обґрунтовану вичерпну характеристику діяльності педагога за весь міжатестаційний період, забезпечать об'єктивність в оцінюванні діяльності педагогів, дадуть змогу уникнути формалізму під час підбиття підсумків вивчення діяльності педпрацівників.  Структурування отриманої інформації спрощує аналітичну роботу в межах кадрового менеджменту, зокрема з питань атестації. 

Обов’язки атестаційної комісії навчального закладу

 • До 20 жовтня затвердити список педагогічних працівників, які атестуються, план роботи атестаційної комісії; ухвалити рішення та порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації про перенесення терміну чергової атестації певних працівників (якщо є відповідні заяви працівників)

(п. 3.2 Положення)

 • Ознайомити працівників, які атестуються, з графіком проведення атестації (під підпис)

(п. 3.2 Положення)

 • Вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються у термін відповідно до затвердженого графіка

( п. 3.3 Положення)

 • Вести книгу протоколів засідань атестаційної комісії. Кожен протокол підписують усі присутні на засіданні члени атестаційної комісії

Пам’ятайте, що:

  • книга протоколів засідань атестаційної комісії повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника навчального закладу та скріплена печаткою

(п. 3.7 Положення)

 • Не пізніш як за 10 днів до проведення атестації під підпис ознайомити педагогічних працівників з характеристиками їхньої діяльності

(п. 3.4 Положення)

 • На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформити атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком до Положення

(п. 3.10 Положення)

 • Відразу після засідання атестаційної комісії під підпис повідомити працівникам, які атестуються, рішення атестаційної комісії

(п. 3.10 Положення)

Пам’ятайте, що:

  • до 10 жовтня до атестаційної комісії навчального закладу подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення терміну атестації

(п. 3.1 Положення)

    • атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями І рівня – до 01 квітня, ІІ рівня – до 10 квітня, ІІІ рівня – до 25 квітня

(Наказ ВОМС РДА, п. 3.5 Положення)

    • засідання атестаційної комісії проводиться у присутності педагогічного працівника, який атестується

(п. 3.6 Положення)

    • засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів

(п. 3.8 Положення)

    • рішення атестаційної комісії навчального закладу ухвалюється шляхом таємного голосування (або відкрито серед членів атестаційної комісії але таємно від педпрацівників які атестуються) більшістю присутніх на засіданні її членів. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» рішення ухвалюється на користь працівника, який атестується

(п. 3.8 Положення)

 • Не пізніше трьох днів після засідання атестаційної комісії під підпис видати педагогічним працівникам, які атестуються, другі примірники атестаційних листів

(п. 3.10 Положення)

Права атестаційної комісії навчального закладу

 • Атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді

(п. 2.12 Положення)

 • Присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям)

(п. 2.12 Положення)

 • Порушувати клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань

(п. 2.12 Положення)

 • Ухвалювати рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією, у разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу

(п. 3.12 Положення)

 • Установлювати термін проведення повторної атестації педагогічних працівників, які атестовані на відповідність займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків

(п. 6.2 Положення)

 • Ухвалювати рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді

(п. 6.3 Положення)

 • Проводити повторну атестацію педагогічних працівників, які атестовані на відповідність займаній посаді за умови виконання певних заходів, з метою перевірки виконання визначених атестаційною комісією заходів та ухвалювати рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді

(п. 6.2 Положення)

 • Створювати експертні групи для об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників

(п. 2.15 Положення)

Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії:

Голова атестаційної комісії зобов’язаний:


 • ознайомити педагогічних працівників з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників;

 • ознайомити вчителів, що атестуються, з кваліфікаційними вимогами за відповідною кваліфікаційною категорією;

 • розподілити функціональні обов’язки між членами комісії та контролювати їх виконання;

 • проводити засідання атестаційної комісії;

 • здійснювати контроль за правильністю оформлення документації;

 • затвердити графік проведення творчих звітів, відкритих занять, засідань комісії тощо.Заступник голови атестаційної комісії зобов’язаний:


 • виконувати обов’язки голови атестаційної комісії у випадку його відсутності;

 • скласти план роботи атестаційної комісії;

 • слідкувати за виконанням графіку засідань атестаційної комісії;

 • підготувати проекти наказів «Про проведення атестації педагогічних працівників»;

 • здійснювати контроль за правильністю оформлення документації у разі відсутності голови атестаційної комісії;

 • підготувати графік проведення творчих звітів, відкритих занять, засідань комісії тощо;

 • забезпечити методичну допомогу педагогічним працівника, які атестуються.


Секретар атестаційної комісії зобов’язаний:


 • Приймати заяви від педагогів, які атестуються позачергово або на присвоєння кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів);

 • нести відповідальність за оформлення атестаційних листів, протоколів засідань атестаційних комісій;

 • складати графік засідань атестаційної комісії;

 • запрошувати членів атестаційної комісії на засідання комісії та відповідати за їх присутність;

 • регулювати режим роботи та координувати роботу членів атестаційної комісії;

 • висвітлювати на стенді інформацію про хід атестації;

 • вчасно інформувати вчителів, які атестуються, про зміни, доповнення в Положенні про атестацію;

 • готувати проекти наказів про результати та підсумки атестації;

 • здійснювати підготовку матеріалів, що надійшли до атестаційної комісії, для їх розгляду на засіданні атестаційної комісії;

 • ознайомлювати з графіком проведення атестації осіб, які атестуються, під підпис;

 • вести книгу протоколів засідань атестаційної комісії відповідно до пункту 3.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 р. № 930;

 • відразу після підсумкового засідання атестаційної комісії під підпис ознайомлює педагогічних працівників, які атестуються, з рішенням атестаційної комісії щодо результатів їхньої атестації.;

 • видавати другий примірник атестаційних листів атестованим працівникам під підпис (не пізніше трьох днів після атестації п. 3.10).

 • упорядковувати, зберігати документацію, що велась у процесі атестації (книга протоколів засідань атестаційної комісії, бюлетені таємного голосування тощо).

Секретар атестаційної комісії відповідає за організацію та технічну роботу з підготовки та проведення атестації.
Вимоги до членів атестаційної комісії


 1. Фахові вимоги:

 • вища педагогічна освіта;

 • стаж педагогічної роботи не менш ніж 5 років;

 • наявність кваліфікаційної категорії не нижче ніж «спеціаліст першої категорії»;

 • володіння нормативно-правовою базою з атестації;

 • орієнтація в проблемах регіональної системи освіти;

 • володіння формами та методами отримання, аналізу й узагальнення інформації в межах компетенції педпрацівника.
 1. Комунікативні вимоги:

Член атестаційної комісії повинен мати комунікативну культуру, яка проявляється в умінні реалізовувати на практиці гуманістичне особистісно-орієнтоване відношення в ситуаціях професійної діяльності. При цьому враховується:

- наявність «установки» на реалізацію здібностей кожного вчителя, який атестується, створення комфортного мікроклімату в процесі атестації;

- готовність до співпраці;

- володіння методами вирішення конфліктних ситуацій;- мовна культура.


 1. Права та обов’язки членів атестаційної комісії:

  1. Члени атестаційної комісії мають право:

 • отримувати необхідну інформацію в межах своєї компетенції;

 • залучати до процедури атестації експертів;

 • проводити співбесіди з педагогами, які атестуються;

 • брати участь у роботі атестаційної комісії у робочий час;

 • визначати алгоритм діяльності комісії, періодичність її засідань, процедуру прийняття рішення, форму протоколу та іншої документації, не регламентованої нормативними документами;

 • виступати в ролі експертів в межах своєї компетенції.

  1. Члени атестаційної комісії зобов’язані:

 • забезпечувати об’єктивність прийняття рішення в межах своєї компетентності;

 • сприяти максимальній достовірності експертизи;

 • захищати права педпрацівників, які атестуються.


Рекомендації голові та членам атестаційної комісії щодо оформлення атестаційного листа
(Атестаційний лист друкується на одному листі стандарту А4 з обох сторін. Голові атестаційної комісії важливо пам’ятати, що неправильне заповнення атестаційного листа може стати причиною непорозумінь під час проведення тарифікації педагогічних працівників або відмови атестаційної комісії вищого рівня присвоїти працівнику кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання. Тому вкрай важливо заповнити атестаційний лист правильно. ) 1. Прізвище, ім´я, по батькові працівника, який атестується, необхідно зазначати повністю відповідно до запису у паспорті.

 2. Під час заповнення графи «Дата народження» слід звірити запис із даними паспорта працівника, який атестується.

 3. У графі «Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації» назву посади вказувати точно, зазначаючи повну назву навчального закладу за Статутом.

 4. Стаж роботи на займаній посаді варто звірити із записами у трудовій книжці, або відповідними наказами.

 5. Заповнюючи графу «Освіта» слід указати освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліст, магістр, бакалавр, молодший спеціаліст), зазначити який заклад закінчено у якому році.

 6. У графі «Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років» слід указати повну назву закладу, що видав документ, за яким фахом, номер та дата видачі документа.

 7. Заповнюйте графу «Дата та результати проведення попередньої атестації» відповідно до рішення атестаційної комісії, яке зазначено в атестаційному листі за результатами попередньої атестації. Не забуваємо проставляти повну дату останньої атестації.

 8. Характеристика діяльності педагогічного працівника, який атестується, має давати повне уявлення про рівень його кваліфікації та результативність роботи, морально-етичні якості, виконання посадових обов’язків із зазначенням його професійних досягнень, бути конкретною.

 9. Рішення атестаційної комісії заповнюється від руки , ручкою синього кольору. Рішення атестаційної комісії треба формулювати чітко і лаконічно, орієнтуючись на вказані в атестаційному листі формулювання:

 • Відповідає займаній посаді;

 • Не відповідає займаній посаді;

 • Відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів;

 • Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню.

У графі «За результатами атестації : присвоїти кваліфікаційну категорію можуть бути такі формулювання:

 • Встановити відповідний тарифний розряд;

 • Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої (другої) категорії»;

 • Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої (першої) категорії».

 • Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації :

 • про присвоєння Кононенко Л.А. кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

 • про відповідність Кононенко Л.А. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

 • про присвоєння Кононенко Л.А. педагогічного звання «старший учитель» («учитель-методист»

У графі «Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді)» вказують перелік конкретних заходів, визначених атестаційною комісією (п.7, п 3.9Типового положення), наприклад:

 • пройти курси підвищення кваліфікації з того чи іншого напряму до 31 грудня 2014 року;

 • розробити та виконати індивідуальну програму професійної самоосвіти;

 • постійно брати участь у роботі методичного об’єднання вчителів;

 • використовувати дидактичні засоби навчання з навчального предмета відповідно до сучасних вимог до оснащення навчального кабінету (уроку);

 • вивчати позитивний педагогічний досвід з навчального предмета, запроваджувати прогресивні освітні технології у професійній діяльності;

 • запроваджувати у навчальній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій;

 • систематично проводити з учнями роботу з вивчення норм і правил техніки безпеки у процесі навчання;

 • провести відкритий позакласний захід;

 • упорядкувати особисту ділову документацію тощо.

Також атестаційна комісія може запропонувати педагогічному працівнику організувати повсякденну виховну та позакласну роботу з учнями, опанувати методики організації дієвої, безконфліктної взаємодії з учнями старших класів або оволодіти технологіями формування загально навчальних умінь, умінь самостійної та самоосвітньої діяльності молодших школярів, життєвих, загально-предметних та предметних компетентностей.
Проведення повторного засідання атестаційної комісії

Після атестації педагогічного працівника та прийняття рішення «відповідає займаній посаді за умови виконання заходів, зазначених атестаційною комісією» до плану роботи атестаційної комісії вносяться корективи, відповідно дол. Яких у визначений термін має бути проведене повторне засідання атестаційної комісії, на якому заслуховуватимуть результати виконання педагогічним працівником заходів, визначених атестаційною комісією.

Секретар атестаційної комісії має проконтролювати своєчасне подання всіх документів, необхідних для заслуховування результатів виконання педагогічним працівником заходів, визначених атестаційною комісією.

До проведення засідання керівник навчального закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника з часу останньої атестації та дані про усунення ним недоліків, зазначених у рішенні атестаційної комісії. У характеристиці керівник навчального закладу також зазначає власну думку щодо готовності педагогічного працівника до атестації на відповідність займаній посаді.

У визначений попереднім рішенням атестаційної комісії термін секретар атестаційної комісії призначає засідання, на якому заслуховують виконання педагогічним працівником запропонованих заходів та приймають відповідне рішення.

(таке засідання проводять у термін, визначений попереднім рішенням атестаційної комісії. Цей термін може не відповідати терміну, визначеному Типовим положенням, тобто до 1 квітня»

Засідання атестаційної комісії проводять у звичайному порядку, визначеному Типовим положенням.

За результатами повторного засідання атестаційна комісія може прийняти лише одне з двох рішень:


 • педагогічний працівник відповідає займаній посаді;

 • педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

Якщо атестаційна комісія робить висновок, що педагогічний працівник виконав рекомендації та усунув виявлені недоліки, вона приймає рішення про відповідність працівника займаній посаді та за наявності у нього повної вищої освіти присвоює йому кваліфікаційну категорію.

(датою останньої атестації вважається день прийняття рішення про відповідність займаній посаді)Критерії відповідності
педагогічного працівника займаній посаді (п. 3.11 Положення)

Педагогічного працівника визнають таким, що відповідає займаній посаді, якщо він:

 1. Має відповідну освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами про освіту.

 2. Виконує посадові обов’язки у повному обсязі.

 3. Пройшов підвищення кваліфікації.


Додатки
План заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у навчальному році (орієнтовний)Заходи

Термін виконання

Відпові-дальні

Відмітка

про виконан-ня1

Внесення коректив до перспективного плану проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (за потреби)

вересень

Адміністрація закладу
2

Ознайомлення педагогічних працівників з Типовим положенням про атестацію, Закону України «Про освіту» («Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту») та з іншими нормативно-правовими актами з питань атестації педагогічних працівників

вересень

Адміністрація закладу
3

Видання наказу про атестацію педагогічних працівників у навчальному році та створення атестаційної комісії, затвердження її складу та ознайомлення педагогічних працівників з наказом


до 20 вересня

директор
4

Випуск методичних бюлетенів, розроблення пам’яток, порад для педагогічних працівників

вересень –березень

заступник директора з навчально-виховної роботи, методист ДНЗ,

секретар АК


5

Оформлення та оновлення стенду з питань атестації

жовтень

заступник директора з навчально-виховної роботи, методист ДНЗ,

секретар АК6

Подання до атестаційної комісії списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та даних про проходження підвищення кваліфікації

до 10 жовтня

секретар АК
7

Оформлення подань до атестаційної комісії навчального закладу про проведення позачергової атестації певних педагогічних працівників з метою присвоєння їм кваліфікацій-них категорій, тарифних розрядів , педагогічних звань (зниження кваліфікаційних категорій та тарифних розрядів)

до 10 жовтня

директор, секретар АК
8

Оформлення заяв педагогів про проходження позачергової атестації, перенесення терміну атестації тощо

до 10 жовтня

секретар АК
9

Розгляд документів, поданих до атестаційної комісії; ухвалення рішення щодо перенесення терміну атестації (якщо є відповідні заяви працівників); затвердження списку педагогічних працівників, які атесту-ються, графіка роботи атестаційної комісії, плану роботи атестаційної комісії; доведення графіка проведення атестації до відома педпрацівників, які атестуються, під підпис

до 20 жовтня

члени АК
10

Перевірка строків проходження курсів підвищення кваліфікації


до 20 жовтня

заступник
11

Закріплення членів атестаційної комісії для вивчення й узагальнення досвіду роботи педагогів, які атестуються


до 20 жовтня

члени АК
12

Вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, їх фахової підготовки, загальної культури для об’єктивного оцінювання їхньої роботи тощо


з 20 жовтня до 15 березня

члени АК
13

Відвідування занять, інших форм роботи з учнями, які проводять педагогічні працівники, що атестуються


з 20

жовтня до 15 березня за графікомчлени АК
14

Затвердження графіку відкритих уроків, виховних та позакласних заходів, контрольних зрізів знань


до 05 листопада

члени АК
15

Підготовка матеріалів щодо результативності роботи педагогічних працівників, які атестуються, у міжатестаційний період


листопад

члени АК
16

Підготовлення необхідних форм документів для проведення атестації педагогічних працівників (бланки атестаційних листів установленого зразка, бюлетені для таємного голосування тощо)


листопад

члени АК
17

Оформлення творчих доробок/презентацій (портфоліо) досвіду роботи педагогічних працівників, що атестуються на присвоєння педагогічного звання


Відповідно графіку засідань АК

методист,

педагоги, які атестуються


19

Ознайомлення членів АК з даними на педагогічних працівників, що атестуються, про їхню участь у роботі методичних об'єднань (шкільних, районних), фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи


Відповідно графіку засідань АК

члени АК
21

Складання характеристик, оформлення атестаційних листів (у двох примірниках)

За 10 днів до засідання АК

Директр

секретар АК


22

Ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками їхньої діяльності

не пізніш

як за


10 днів засідання АК

секретар АК
23

Засідання атестаційної комісії

за графіком

голова АК
25

Вручення атестаційних листів педагогічним працівникам, які атестуються, під підпис

не пізніше 3-х днів після підсумкового засідання АК

члени АК
26

Підготовка атестаційних матеріалів та подання клопотання до атестаційної комісії відділу освіти, молоді та спорту про присвоєння певним педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», встановлення максимального тарифного розряду, присвоєння педагогічного звання

Згідно графіку

голова АК
27

Подання на розгляд у вищі атестаційні комісії (у разі наявності) скарг педпрацівників, які атестувались

не пізніш

як за 10 днів від дня

вручення атестацій-

ного листаголова АК
28

Видання наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.

протягом

5-ти днів після підсумкового засідання АКдиректор
29

Доведення наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань до відома педагогічних працівників під підпис та подання наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати

у 3-денний термін після видання наказу

секретар АК
30

Дооформлення особових справ педагогічних працівників, які атестувалися

квітень

Адміністрація закладу
31

Моніторинг атестації педагогічних працівників

травень

заступникметодист, секретар

АК

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал