Аналіз роботи школи за 2014/2015 і завдання на 2015/2016 навчальний рікСторінка7/7
Дата конвертації13.12.2016
Розмір0.88 Mb.
ТипРічний план
1   2   3   4   5   6   7

Аналіз психологічної служби

Систематична робота психологічної служби протягом року забезпечувала своєчасне вивчення психологічного та фізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і навчання з урахуванням її вікових особливостей, а також створювала умови для збереження і зміцнення здоров'я, підвищення адаптивних можливостей учнів.

Протягом року діяльність психологічної служби здійснювалась за професійними напрямками:

- Психодіагностична робота;

- Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота;

- Консультаційна робота;

- Психолого-просвітницька;

- Зв'язок з громадськими організаціями.

Пріоритетні напрями у змісті роботи психологічної служби були такими:


 1. Участь у реалізації державних програм, зокрема, програм формування навичок здорового способу життя, профілактики наркоманії, Сніду й правопорушень, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності.

 2. Здійснення профілактики дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої, з середньої до старшої ланок школи, які зазнають труднощів у навчанні, поведінці та мають ознаки емоційних розладів; визначення причин труднощів і розроблення шляхів їх подолання.

 3. Удосконалення роботи з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями.

 4. Посилення роботи з питань соціально-психологічного супроводу дітей з обмеженими освітніми можливостями та надання їм психолого-педагогічної допомоги з метою адаптації та соціалізації.

Проблемою психологічної служби було питання: «Формування навичок здорового способу життя та профілактика негативних явищ в учнівському середовищі».

З метою реалізації даної проблеми велася відповідна робота з учнями, вчителями, батьками, адміністрацією школи, а також встановлювалися різні форми співробітництва з місцевими органами влади та організаціями.

Основними завданнями психологічної служби були:


 1. Забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини;

 2. Сприяння повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку дітей;

 3. Профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини;

 4. Формування емоційного інтелекту з метою згуртованості класного та педагогічного колективів;

 5. Використання психологічних методів для підвищення продуктивності навчання, стимулювання креативності учнів та педагогів.

 6. Надання психологічної допомоги дітям із сімей внутрішньо переселених осіб.

Протягом навчального року психологічною службою школи було вирішено ряд завдань, що спрямовані на здійснення психологізації, поширення психологічних знань серед батьків, учнів, вчителів. Здійснювався психологічний супровід навчально-виховного процесу відповідно до наказів МОН України.

Психологічний супровід здійснювався такими засобами: • Системно відстежувався психолого-педагогічний статус дитини, відбувався аналіз інформації на основі діагностики.

 • Отримані дані дозволяли педагогам у співпраці з психологом і заступниками директора здійснювати індивідуальний та диференційований підходи до учнів під час навчально-виховного процесу, надавати допомогу дітям, які мають проблеми в навчанні, поведінці, спілкуванні на етапах адаптації до нових умов середовища в 1, 5, 10 класах.

 • Згідно діагностики та запитів педагогів психологом проводились корекційні заняття для дітей молодшого шкільного віку «Розвивай свою увагу і мислення».

 • Здійснювалась корекційно-розвивальна, консультативна та просвітницька робота. Психологом розроблено і запроваджено тренінги: для учнів «Уміння спілкуватися – основа твого успіху», для батьків «Успішна взаємодія батьків і дітей в сім’ї».

 • Приділена значна увага вивченню дітей з особливими освітніми потребами, забезпечений належний супровід таких дітей з метою їх інтеграції в навчально-виховний процес. Психологом та логопедом розроблені індивідуальні корекційні програми для навчання дітей згідно рішення районної ПМПК, а також висвітлено особливості цієї роботи на шкільних та районних семінарах.

 • Надавалася консультативна допомога учням, батькам, вчителям з проблеми «Обдарована дитина».

 • Здійснювався психологічний супровід допрофільного та профільного навчання учнів. Отримані дані враховувались при формуванні профільних класів з урахуванням нахилів та інтересів дитини. Проводились профорієнтаційні заняття та консультації.

 • Проводилась систематична робота щодо здорового способу життя, профілактики правопорушень, жорстокості та насильства.

 • Здійснювалась просвітницька робота серед вчителів:

 • «Особливості адаптації до навчання в 1 класі, рекомендації вчителям».

 • «Особливості адаптації до навчання в 5 класі, рекомендації педагогам».

 • «Особливості роботи з обдарованими учнями, рекомендації вчителям».

 • «Про психологічну готовність вчителів до взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами».

Психолог брав участь в діяльності резерву педагогічних кадрів, у реалізації деяких вимог державних та регіональних програм.

На протязі року у відповідності з плануванням та на запит адміністрації і класних керівників психологом проведено заходи (виступи перед вчителями або батьками):

1. Діагностика розумової активності першокласників.

2. Діагностика мотивації учнів до навчання (5-7 класи).

3. Виступи на батьківських зборах:

- Особливості розвитку дітей шести і семи років.

- Адаптація першокласників до навчання у школі (інформація, анкетування, рекомендації).

- Як допомогти випускникові у виборі профілю навчання.

4. Проводились консультації та консиліуми: «Особливості адаптації першокласників», «Труднощі та успіхи адаптації п’ятикласників», «Проблеми поведінки девіантних підлітків».

5. Організовано консульпункт для батьків учнів 1-11 класів, під час якого надавались консультації з багатьох питань, зокрема таких:

- Виконуємо домашні завдання, розвиваємо здібності і виховуємо самостійність.

- Адаптація п’ятикласників: труднощі та успіхи розвитку.

- Діти та Інтернет. Безпека спілкування.

- Взаємодія в сімейних конфліктах.

- Успішна сімейна педагогіка.

6. Проводились години психолога просвітницького характеру з учнями 1-11 класів згідно з графіком.

7. Вивчались особливості поведінки учнів, схильних до девіантності, проводились заняття з ними.

8. Участь психолога та соціального педагога у проведенні ради профілактики правопорушень з теми «Шляхи подолання явища девіантності серед підлітків».

9. Виступи на засіданнях педагогічної ради (1. Формування толерантного ставлення учасників навчально-виховного процесу до дітей з особливими освітніми проблемами. 2. Профілактика негативних проявів поведінки в шкільному середовищі.)

10. Проведено тренінгові заняття «Життя без гачка» з метою формування навичок здорового способу життя. Зміст тренінгу підготував учнів до пошуку власних взаємин з палінням, з алкоголем, допоміг усвідомити необхідність жити без саморуйнування.

Психологічна служба разом з педагогічним колективом та адміністрацією школи проводить велику роботу, спрямовану на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю, подоланням дитячої безпритульності і бездоглядності. Робота з профілактики правопорушень здійснювалася за комплексною програмою профілактики злочинності та проводилася у тісній співпраці соціального педагога Юрлової В.Г. з учительським колективом школи. Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної поведінки. Велися картки психолого – педагогічних спостережень за такими учнями. Спільно з органами внутрішніх справ, службою у справах дітей складено комплексний план щодо запобігання злочинним проявам у учнівському середовищі. Щомісячно проводиться звірка з ССД, з кримінальною міліцією фактів скоєння правопорушень учнями школи .

Вивчення особистісних особливостей і аналіз результатів психологічного діагностування учнів показали, що більшість підлітків, які мають девіантну поведінку, або віднесені до „групи ризику”, або у певний період особистісного розвитку мали занижену або нестабільну самооцінку. Таким чином, роботи по підвищенню впевненості у собі, по формуванню комунікативних компетенцій та позитивного ставлення до себе, потребують діти молодшого шкільного та молодшого підліткового віку.

Аналіз роботи психологічної служби показує правильність дій та ефективність діяльності в складі учительського колективу Макарівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – природничо-математичний ліцей».

Робота соціального педагога у 2014/2015 навчальному році була націлена на проблему «Формування життєвих компетентностей особистості шляхом упровадження нових освітніх технологій» та, безпосередньо, основна увага була зосереджена на опрацюванні питання «Формування соціально – активної і компетентної особистості з чітко визначеною громадською позицією».

Соціальним педагогом навчального закладу виконано основні завдання плану роботи: проведено соціальну діагностику учнів школи; виявлено та вирішено проблеми соціально – незахищених категорій дітей; здійснено соціально – педагогічний патронат сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, та оновлено банк даних таких сімей; проведено облік учнів, що мають посвідчення потерпілого в наслідок аварії на ЧАЕС; виявлено прояви девіантної поведінки та здійснено її профілактику; проведено профілактику проблеми тютюнопаління та інших залежностей; виконано профілактику асоціальної поведінки учнів; проведено моніторинг стану тютюнопаління, алкогольної та наркозалежностей серед учнів 7-11 класів.

Діяльністю соціального педагога охоплено основні напрямки роботи: • охорона дитинства;

 • термінова допомога дітям та підліткам, які потрапили в проблемну ситуацію;

 • соціальна паспортизація;

 • соціально – педагогічне консультування дітей, батьків, медпрацівників;

 • медико – психологічна консультативна допомога школярам, диспетчерська і посередницька соціальна робота;

 • участь в правовому вихованні;

 • інформаційна діяльність;

 • профорієнтаційна робота із старшокласниками.

Основна діяльність була спрямована також на перетворення соціального середовища, попередження конфліктів, оптимізацію стосунків особистості в соціумі. Виконувались завдання з пошуків методів, засобів попередження проблем, виявлення і обґрунтування шляхів усунення причин, які породжують ці проблеми. Розроблялися умови і забезпечення превентивної профілактики різних негативних явищ, відхилень у поведінці учнів. Продовжувалась активна організація роботи серед неповнолітніх із попередження шкідливих звичок та пропаганди здорового способу життя.

Постійно оновлювався та вносились зміни до банку даних дітей, які потребують соціального захисту (діти – сироти, напівсироти, інваліди, з багатодітних, неповних та неблагонадійних сімей), та дітей, які схильні до девіантної поведінки.


Проводилась робота спільно з громадськими організаціями, місцевими органами опіки та піклування, службою у справах неповнолітніх при райдержадміністрації, відносно цих категорій дітей (обстеження житлово – побутових умов, підтримка постійного зв’язку з батьками та опікунами цих учнів, просвітницька робота, щодо створення умов для навчання, виховання та розвитку, ознайомлення з нормативно – правовою базою, що забезпечує їх соціальний захист, вивчення домашнього мікроклімату).
Було приділено багато часу профілактичній роботі з учнями, які не відвідують школу та правопорушниками. Працювала Рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх, на засіданнях якої розглядалися і розв’язувалися проблеми поведінки учнів, що стоять на внутрішньо – шкільному обліку. Протягом року було проведено ряд зустрічей та бесід з учнями з девіантною поведінкою, з представниками кримінальної міліції та районного центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді; бесіди по класах з питань профілактики асоціальної поведінки.

На виконання Концепції розвитку інклюзивної освіти (Наказ МОН України від 01.10.2010 р. №912З) психологічна служба зосередила свою діяльність на психологічному забезпеченні і соціально-педагогічному супровіді дітей інклюзивної освіти. На базі закладу були проведені ряд заходів, під час яких фахівці інших закладів могли побачити фахову діяльність адміністрації школи, психолога, логопеда, вчителя, асистента вчителя з даного питання. Проблему було висвітлено на семінарських заняттях де розглядалися питання: «Про формування толерантного ставлення учасників навчально-виховного процесу до дітей з особливими освітніми проблемами», «Особливості організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах».

Були проведені профілактики алкогольної та наркотичної залежності, бесіди з профілактики правопорушень під час канікул, правил поведінки в громадських місцях, на водоймі, в лісі, правил протипожежної безпеки, інформаційні лекторії з питання профілактики суїцидальних проявів підлітків, бесіди «Ціннісні орієнтації кожної людини», «Хто допоможе тобі у біді», «Справа мого життя», «Шкода комп’ютерної та ігрової залежності».

Аналіз управлінської діяльності

Протягом навчального року здійснювався внутрішкільний контроль за виконанням нормативно-правових та директивних документів, навчальних програм, ведення шкільної документації. Вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та література,біології,хімії,художньої культури, курсу «Людина і світ», фізичної культури в 1-4 та 5класах,предмету «Захист Вітчизни», ,інформатика в 2-6 класах, предметів варіативної складової . Здійснювався щорічний контроль рівня навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у I,II семестрах, контроль сформованості навички читання учнів 2-4 класів, контроль за організацією та проведенням занять з учнями, які потребують індивідуальної форми навчання, класно-узагальнюючий контроль в 10 класах, здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по школі). Вивчалась робота ГПД, адаптація першокласників до школи, нормативність проведення ДПА в 4,9,11 класах. Були проведені моніторингові дослідження стану здоров’я школярів та навчальних досягнень учнів 2-11 класів із базових дисциплін. Усі матеріали внутрішкільного контролю узагальнені в довідках і наказах по школі. Аналіз результату роботи школи за 2014-2015 н.р. свідчить про виконання в цілому плану роботи школи. У 2015-2016 н.р., розв’язуючи завдання державного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, місцевих органів управління освітою, необхідно реалізувати можливості процесу навчання, уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу, формування базових компетентностей, упровадження профільного навчання з урахуванням побажань учнів та їх батьків, нових освітніх технологій у навчально-виховний процес, забезпечення ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій в усі ланки діяльності школи, спрямувати роботу на подальшу соціалізацію учнів, ефективну підготовку до участі в ЗНО випускників.

З метою подальшого вдосконалення навчально–виховного процесу, оптимізації педагогічної діяльності колективу, забезпечення благополуччя кожної дитини, сприяння реалізації її духовного, фізичного та інтелектуального потенціалу, підвищення якості освіти, забезпечення рівного доступу до неї, підвищення соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу школи передбачаємо вирішення в 2015–2016 н.р. таких першочергових завдань:

- забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на розвиток особистості;

- створення умов для реалізації державного, соціального та особистісного освітнього замовлення;

- запровадження компетентнісного підходу в контексті Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової та повної загальної освіти;

- вдосконалення професійної компетентності кожного вчителя, спрямування його на реалізацію власної освітньої траєкторії;

- сприяти розвитку системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого вибору профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної освіти, впровадження різних форм організації профільного навчання в старшій школі;

- поліпшення роботи з національно-патріотичного виховання учнів з метою формування високої свідомості, почуття відданості Вітчизні, готовності до виконання конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів;

- спрямування зусиль на соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально – виховного процесу;

- сприяти розвитку системи моніторингу якості освіти, здійснення ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників школи;

- проводити моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень випускників 4,9,11 класів;

- пропагувати здоровий спосіб життя та формування культури здоров’я, екологічної культури, відчуття відповідальності за природу як національну і загальнолюдську цінність, основу життя на Землі серед учнівської молоді;

- забезпечення подальшої взаємодії з батьками, розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення батьків, громадськості до виховання та розвитку учнів, формування освітньої та управлінської політики школи;

- впровадження до навчально-виховного процесу, управлінської діяльності й методичної роботи інформаційно-комунікаційних технологій;

- активізація роботи з системного оновлення та інформаційного наповнення сайту школи;

- дотримання вимог нормативних документів про організацію роботи з питань харчування, медичного обслуговування, індивідуального навчання учнів та запобігання дитячому травматизму;

- сприяти діяльності освітніх округів;

- забезпечення належного функціонування освітнього інформаційно-консультативного цетру Національної мережі шкіл сприяння здоров’я;- реалізація положень Закону України «Про засади державної мовної політики»;

- поповнення та зміцнення матеріально-технічної та науково-методичної бази школи.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал