Аналіз роботи школи за 2014/2015 і завдання на 2015/2016 навчальний рікСторінка2/7
Дата конвертації13.12.2016
Розмір0.88 Mb.
ТипРічний план
1   2   3   4   5   6   7

Керуючись Законом України „Про освіту”,"Про загальну середню освіту", нормативними документами Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, КНЗ КОР «КОІПОПК» , відділу освіти Макарівської районної державної адміністрації, Положенням про шкільний методичний кабінет педагогічних кадрів вся науково-методична робота в Макарівському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-математичний ліцей» з педагогічними кадрами в 2014/2015 н.р. була спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки вчителів до пошукової діяльності, роботу в нових умовах, залучення до науково-дослідницької та експериментальної роботи та впровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес.


Для організації та планомірного здійснення методичної роботи було видано наказ № 95-О від 03.09.2014р.по школі «Про організацію методичної роботи в 2014/2015 навчальному році», згідно якому методична робота у 2014/2015н.р. була спрямована на вирішення проблеми «Формування життєвих компетентностей особистості шляхом впровадження нових освітніх технологій» та завдань:

 • Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації навчання за системою розвиального навчання, організації роботи факультативів, гуртків,  курсів за вибором.

 • Забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання.

 • Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану.

 • Удосконалення роботи з обдарованими учнями, організація науково-дослідницької роботи учнів.

 • Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, шкільних методичних об’днань учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад.

 • Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів.

 • Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів.

 • Стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

 • Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів.

 • Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу.

 • Забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів.

 • Забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи.

 • Поширення педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах.

 • Забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту школи.

На початок 2014/2015 н.р. заклад був  забезпечений штатними працівниками на 100%. Розподіл педагогів здійснювався відповідно до фахової підготовки працівників.

Якісний склад педагогічних кадрів НВК – високий (87,5%). Серед 64 працівників , 7 мають звання «вчитель-методист», 13- «старший вчитель»; 56 вчителів вищої кваліфікаційної категорії; 4- першої; 1 другої та 3 спеціаліста;

В НВК була створена методична рада на чолі з директором НВК Тарнавським В.М. До її складу увійшли вчителі із вищою кваліфікаційною категорією та із званнями: Тимощненко В.В., Гузь З.В., Герасименко О.В., Кочкур Н.М., Семененко О.С., Показій А.П., Гартфіль О.Р., Скорозвон О.В., Лазнюк Н.М., Ліщенко Н.А., Барильченко Л.І., Зінченко Н.В., Садковська Н.С., Кулачинська В.М.

Протягом навчального року проведено 5 засідань методичної ради. Були проведені засідання на тему:«Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах оновлення змісту освіти», психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчого педагога – до творчого учня», тренінг «Ключові компетентності вчителя», майстер-клас «Впровадження інноваційних технологій навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності», виставка «Перлини професійної майстерності».

В НВК працювали шкільні МО, творчі групи вчителів ( з періодичністю засідань 4 рази на семестр) вчителів української мови та літератури (керівник Скорозвон О.В.), вчителів іноземної мови та світової літератури (керівник Кулачинська В.М..), вчителів математики, інформатики та фізики (керівник Вовкула Є.Г.), вчителів природничих наук (керівник Барильченко Л.І.), вчителів історії (керівник Лазнюк Н.М.), вчителів оздоровчо-естетичного напрямку (керівник Ліщенко Н.А.), вчителів початкових класів (керівник Зінченко Н.В.), класних керівників (керівник Оладько В.К.), творча група вчителів по впровадженню інноваційних технологій «Росток». Вся робота в них проводилась диференційовано і була тісно пов’язана з іншими колективними формами підвищення кваліфікації – самоосвітою, наставництвом, методичними оперативниками.

Вирішенню педагогічних проблем, над якими працювала школа, були підпорядковані питання, винесені на засідання педагогічних рад: • «Розвиток позитивної навчальної мотивації учасників НВП як важлива умова покращення якості освіти та розвитку творчого мислення»,

 • «Профілактика важковиховуваності, формування толерантності та навичок здорового способу життя»,

 • «Інноваційно-творчий пошук учителя як підґрунтя успішності учня в умовах безперервної освіти та дистанційного навчання».

Розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учителів та учнів сприяли різноманітні форми роботи, проведені у НВК 2014/2015навчальному році:

 • Засідання методичної ради і м/о.

 • Інструктивно-методичні наради

 • Школа молодого вчителя

 • Індивідуальні консультації для вчителів та учнів.

 • Педагогічні читання

 • Науково–методичні та психолого -педагогічні семінари, наради при директорі та заступниках.

 • Випуск бюлетенів.

 • Творчі звіти вчителів.

 • Відкриті уроки.

 • Виставки- ярмарки

 • Декади педагогічної майстерності.

 • Конференції.

Особливу увагу педагогічний колектив школи приділяв підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів. З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласникам. Результати вивчалися на педагогічному консиліумі, на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.   

З метою впровадження в практику роботи педколективу нових освітніх технологій та вироблення інноваційного стилю діяльності протягом 2014/2015н.р. робота з педагогічними кадрами була спрямована на реалізацію та впровадження наступних напрямків дослідно-експерементальної роботи та інноваційної діяльності:Дослідно-експериментальна робота:

 • Медико-педагогічний проект «Гармонія інтелекту та здоров’я» («ПіснеЗнайка»), регіональний рівень.

 • Програма Інтел «Навчання для майбутнього».

Інноваційна діяльність:

 • Апробація підручника «Математик» для 1-го класу,автори О.С.Скворцова,О.В., Онопрієнко - вчитель Гусак О.М. (1-Д клас).

 • Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Росток», (локальний рівень. - інноваційної технології «Росток» (математика) в 4-А класі (вчитель Даниленко В.М.)

 • Проект «Інтелект України»(в 1-Г,2-В,3-Бкласах (вчителі: Сірцова О.П., Пархоменко Л.О., Проценко Н.Д.)

 • Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» (тренери Кочкур Н.М. та Зінченко Н.В)

 • Програма «Захисти себе від ВІЛ» в 10-11 класах (вчитель Недзельська В.О.)

 • Програма формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків (за проектом «Діалог») в 8-9 класах (тренер Садковська Н.С.)

 • Участь в інтернет-проектах

 • Гуманно-особистісна педагогіка Ш.О. Амонашвілі (Зінченко Г.В., Васильчук І.І. – 2-гі класи)

 • Навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах в рамках інклюзивної освіти (Шевчук Л.В, Удовик Н.Ф. – 4-в клас)

Педагогічний колектив школи виявляв високий науково-теоретичний та методичний рівень підготовки. Аналіз показав, що вчителі добре володіють методикою сучасного уроку, ефективними формами організації навчально-виховного процесу, забезпечують високу результативність і якість своєї праці .

Атестація педагогічних працівників у 2014/2015 навчальному році проводилось згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України Адміністрацією НВК та атестаційною комісією своєчасно було виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Методичні матеріали вчителів, що атестуються, узагальнено у портфоліо та на електронних носіях.

Адміністрацією закладу надано допомогу по складанню особистих планів роботи учителів на період атестації та міжатестаційний період. Значну увагу було приділено опрацюванню законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників. Методичні та інформаційні матеріали були розміщені на стенді з питань атестації «Атестація – 2014/2015».

У 2014/2015 навчальному році проведено атестацію 15 педагогічних працівників, які пройшли курсову перепідготовку та попадають під дію Типового положення про атестацію.

Підтвердили кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» та звання «Вчитель - методист» Українець Надія Миколаївна, підтвердили кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» та звання «Старший вчитель» Тимощенко Валентина Вікторівна та присвоєнно звання «Старший вчитель» Зінченко Наталія Володимирівна. Підтвердила кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» Удовик Наталія Федорівна, Старовойтенко Юрій Володимирович, Тарнавський Володимир Миколайович, Сенченко Надія Іванівна, Булах Катерина Василівна, Гусак Олена Миколаївна, Вавіло Людмила Леонідівна, Герасименко Ольга Василівна, Хоменко Катерина Іванівна, Пархоменко Людмила Олександрівна, Прокопенко Лариса Петрівна, підтвердив кваліфікацію «спеціаліст І категорії» Горбань Юрій Валерійович. Курси підвищення кваліфікації в 2014/2015 н.р. пройшли: Карбовський Григорій Анатолійови, Показій Антоніна Петрівна, Гартфіль Олександра Романівна, Тарнавська Руслана Георгіївна, Вовкула Євгенія Григорівна, Мелашенко Наталія Віталіївна, Сенченко Надія Іванівна, Хоменко Катерина Іванівна, Булах Катерина Іванівна, Українець Надія Миколаївна, Сірцова Оксана Петрівна, Тарнавський Володимир Миколайович, Удовик Наталія Федорівна .

Два вчителі (Гребенюк Олександра Івнівна, Старовойтенко Юрій Володимирович) пройшли навчання за програмою Інтел «Навчання для майбутнього». Наш навчальний заклад співпрацює з ВНЗ економіки і права «КРОК», Національним авіаційним університетом, Національним університетом харчових технологій. Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяли підвищенню науково – методичного рівня шляхом участі у семінарах. Протягом року на базі НВК було проведено такі районі семінари: • семінар-практикум практичних психологів та соціальних педагогів з теми: "Інклюзивна освіта: соціально-психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами",

 • педагогічні гостини з теми "Співпраця навчальних закладів освіти Макарівського району з науковими установами та закладами освіти м.Києва щодо підвищення професійної майстерності педагогів у міжкурсовий період",

 • семінар вчителів хімії "ЗНО з хімії: структура тесту та особливості підготовки учасників до тестування",

 • тренінг для вчителів іноземної мови з теми:"Екзамени на відмінно: стратегії ефективної підготовки учнів, типові проблеми та ефективні шляхи їх вирішення", у якому взявучасть Роберт Хартіган, старший методист Міжнародного освітньо-методичного центру PEAPSON-DINTEPNAL,

 • круглий стіл «Індивідуалізація навчання іноземної мови у середній школі», семінар керівників загальноосвітніх навчальних закладів «Роль опорного закладу в розширені мережі інклюзивної освіти»,

 • майстер-клас учителів української мови та літератури з теми :«Використання інноваційних технологій на уроках розвитку мовлення з української мови в системі особистісно-орієнтованого навчання».

Аналіз навчальної роботи

Важливим засобом підвищення якості та ефективності навчання є педагогічно обґрунтована система обліку знань, умінь і навичок учнів. Об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів сприяє їхній більш активній пізнавальній діяльності, а також допомагає вчителю вирішувати цілий ряд завдань навчання і виховання школярів. У процесі навчання, перевірки знань, умінь і навичок педагогічний колектив НВК ставив перед собою наступні дидактичні завдання:

 -        систематичний і планомірний контроль протягом процесу навчання;

-          стимулювання  учнів до навчальної діяльності;

-          виявлення  недоліків  в організації  і  методиці  проведення навчального процессу та оцінювання;

-          навчання учнів учитися самостійно.

У 2014/2015н.р. продовжено моніторингове дослідження щодо визначення якості освіти в закладі. Одним із важливих напрямів цього є дослідження рівня навчальних досягнень учнів. У НВК діє чітка система збору та аналізу такої інформації. Класні керівники, класоводи складають наприкінці І та ІІ семестрів і навчального року моніторингову картку успішності учнів класу за результатами досягнень із навчальних предметів. Цифри й факти змушують педагогічний колектив закладу шукати шляхи підвищення рівня якості освіти. Моніторинг дає змогу аналізувати академічні результати успішності учнів, контролювати рівень педагогічної діяльності, прогнозувати кінцеві рівні навчальних досягнень учнів та прогнозувати плани успішного навчання дітей. Так, опрацювавши дані за останні роки було виявлено позитивні зміни рівня інтелектуального розвитку учнів з високим рівнем навчальних досягнень.

На основі аналізу результатів, семестрових та річних оцінок учнів прослідковується позитивна тенденція до більш об’єктивного оцінювання рівня навчальних досягнень школярів. Порівняно з минулими навчальними роками збільшилась кількість учителів-предметників, які виставляють бали за контрольні роботи, за семестри й за рік відповідно до критеріїв оцінювання та вимог програми, не намагаючись створити ілюзію успішного опанування всіма учнями матеріалу чи хоча б довести результати контрольної роботи до «потрібної» кількості балів високого та достатнього рівня. Але не можна сказати, що вчителі вичерпали всі можливості покращення знань учнів зі свого предмета. Недостатньо здійснюється індивідуальний підхід до учнів із середнім та початковим рівнем досягнень на заняттях, а позаурочна робота з цією категорією дітей зводиться до поодиноких випадків і тому не може бути результативною.

За наслідками аналізу рівня навчальних досягнень учнівських колективів найвищий рівень успішності показали учні таких класів: 11-л (84,6%), 10 л (71%), 9л (77,2%) ,8л (76%), 7-А (70%),6-б (77%),5-б( 83%), 5-а (78%) та початкових класів 2-б, 2-в, 2-г, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в ( від 6 7% до 86%) . Найнижчі результати успішності мають учнівські колективи 6-А (26,3%), 7-Б (39,3%), 7-в (35%), 9-Б (41%), 9-а (45%) та 11-А (36,3%) та 3-Г(25%) класів.

Таким чином, якісний показник навчальних досягнень учнів за 2014 /2015 навчальний рік становить 67,5%.Рівень навчальних досягнень учнів на кінець 2014/2015навчального року

Класи

Було учнів на 01.09.14

Вибуло учнів за рік

Прибуло учнів під час року

Є учнів на кінець

року

Високий рівень

Достатній рівень %

Середній рівень %

Початковий рівень %

Н/а

Якісний показник %

1-А

21

1

-

201-Б

25

-

-

251-В

23

1

2

241-Г

22

-

-

221-Д

22

1

1

222-А

22

4

3

22

1

12

9

1

-

59

2-Б

30

1

1

30

2

24

4

-

-

86

2-В

24

1

1

24

2

14

8

-

-

67

2-Г

25

-

-

25

1

16

8

-

-

68

3-А

27

-

1

28

5

15

8

-

-

71,4

3-Б

24

-

-

24

7

13

4

-

-

83

3-В

24

-

1

25

2

15

8

-

-

68

3-Г

15

4

1

12
3

9

-

-

25

4-А

28

1

-

27

4

15

8

-

-

70,4

4-Б

27

1

1

27

5

16

6

-

-

77,7

4-В

25

-

2

27

4

13

9

1

-

67
33

268

81

2
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал