Аналіз принципів функціонування системи еколого-орієнтованого логістичного управління промисловими підприємствами коблянська І.ІСкачати 27.74 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір27.74 Kb.
АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Коблянська І.І.,

Сумський державний університет, м. Суми


Система еколого-орієнтованої логістики на промисловому підприємстві покликана забезпечити вирішення комплексу соціо-еколого-економічних завдань. Виходячи з того, що нові практичні завдання зумовлюють вироблення нових принципів до їх розгляду та розв’язання, ефективне функціонування системи еколого-орієнтованої логістики потребує встановлення відповідних принципів, відмінних від власне логістичних. Водночас, більшість дослідників, аналізуючи теоретико-методологічні основи екологічно орієнтованої логістики, не акцентують увагу на методологічних принципах, або ж спираються на принципи логістичного підходу.

Промислове підприємство як економічна система функціонує відповідно до загальносистемних та економічних законів, а також законів функціонування та розвитку організацій.

Оскільки виробництво опосередковує відносини людини та природи, відповідність господарської діяльності природним процесам може бути забезпечена через дотримання законів взаємодії людини та природи та похідних від них принципів природокористування та охорони навколишнього природного середовища.

Функціонування підприємства як логістичної системи визначається принципами логістики, в якості яких здебільшого розглядаються принципи створення логістичних структур (систем): принцип системного підходу; принцип відмови від використання універсального обладнання; принцип просторово-часової гнучкості виробництва; принцип гуманізації функцій; принцип тотальних витрат; принцип розвитку сервісу; принцип стійкості та адаптивності тощо.

На нашу думку, застосування логістичного підходу в управлінні природокористуванням ґрунтується на універсальній концепції логістики, а тому визначальними положеннями є такі: об’єктом вивчення, аналізу та перетворення є потокові процеси; цільова функція передбачає оптимізацію відповідних потоків; оптимізація потокових процесів є наскрізною.

Узагальнюючи вищевикладене, можна спробувати сформулювати основні принципи функціонування системи еколого-орієнтованого логістичного управління промисловими підприємствами:  • Принцип комплексного розгляду матеріального потоку. Полягає у врахуванні в якості форм існування сукупного матеріального потоку на різних стадіях його руху таких складових: сировина; незавершене виробництво; готова продукція; газово-енергетичні викиди та стічні води; виробничий брак та вторинні матеріальні ресурси, утворені під час виробництва; відходи виробництва; повернена продукція та відходи споживання.

  • Принцип інформаційного забезпечення встановлює необхідність створення відповідної інформаційної системи, однією із найважливіших складових якої є інформаційний потік, що характеризує діяльність у сфері природокористування й охорони навколишнього природного середовища.

  • Принцип створення еколого-економічних систем полягає у створенні необхідного комплексу структурно та функціонально взаємопов’язаних підсистем, що визначаються специфікою господарської діяльності та забезпечують досягнення мети еколого-орієнтованої логістики.

  • Принцип оптимізації на основі еколого-економічних агрегованих показників. Використання агрегованих еколого-економічних показників у логістиці дозволяє оцінювати не лише вартість ресурсів, які споживаються (чи втрачаються), а й визначати витрати, пов’язані з організацією та управлінням сукупним матеріальним потоком.

  • Принцип розвитку екологічної культури. передбачає розробку відповідних положень (правил поведінки) на корпоративному рівні, що ґрунтуються на ціннісному ставленні до природного середовища та забезпечення навчання персоналу.

Вказані принципи становлять методологічну основу розробки організаційно-економічного механізму еколого-орієнтованої логістики, визначаючи завдання, склад підсистем, вимоги до об’єктів управління, сукупності методів впливу на об’єкт управління.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал