Аліна Салій абревіації в сучасній англомовній пресіPdf просмотр
Дата конвертації05.02.2017
Розмір28.1 Kb.

Наука. Освіта. Молодь

- 102 -
Аліна Салій
АБРЕВІАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ

Сучасна лінгвістика приділяє значну увагу вивченню мови засобів масової інформації, і поміж тим, мови преси, якій притаманне жанрове різноманіття, яскравість, динамічність, та яка є своєрідним живильним середовищем для різних новоутворень. В сфері досліджень лексичних нововведень вагоме місце займає вивчення скорочень, питанню абревіацій в англійській мові присвячено теоретичні дослідження таких учених, як ВВ. Борисов, Е. П. Волошин, Л. Ф. Каховська, СМ. Єнікєєва, А. П. Соколенко, М. А. Ярмашевич, Е. Н. Ожогін, О. Г. Косарева та ін. Водночас це явище досліджувалося при укладанні різноманітних підручників із лексикології англійської мови та англомовних словників. Вагому роботу із дослідження абревіацій- неологізмів провів Ю. А. Зацний [2]. Актуальність дослідження визначається рядом чинників
 зростанням ролі газетної літератури ужитті суспільства, і значущості соціального та мовного впливу на формування ціннісних орієнтацій
 відображенням умові газет сучасних мовних тенденцій та явищ, які особливо яскраво виявляються протягом останнього десятиліття
 відсутністю фундаментальних досліджень зображальних засобів інтенсифікації виразності газетного мовлення. Відповідно до поставленої мети визначаються наступні завдання роботи
 представити класифікацію абревіатур з точки зору їх структурних особливостей, моделей скорочення слів і словосполучень, специфіки функціонування в мові преси
 описати особливості газетної абревіації в досліджуваній мові. Абревіація виконує специфічні, характерні лише для неї завдання – значною мірою розширює дериваційні можливості лексики, і в цьому її цінність. Відмова від використання абревіатур привела б до непомірного збільшення об’єму текстів. Майже в усіх європейських мовах є різноманітні абревіатури, але особливо багата на них сучасна англійська мова. Кількість абревіатур, що входять до термінологічних словників, сягає десятків тисяч, усі вони мають свої особливі структурні та функціональні характеристики за якими й виділяється їхня типологія. Відповідно до структурних особливостей, моделей скорочення слів і словосполучень абревіатури розділяються на наступні підгрупи складові складноскладові; графічні ініціальні.

Наука. Освіта. Молодь
- 103 -В свою ж чергу ці підгрупи діляться ще на певні підгрупи. Складові абревіатури включають наступні апокопи (prof < professor); аферези
(phone < telephone); крайові усічення (frig < refrigerator); зрощення (acty < activity).
До складноскладових абревіатур відносяться: власне складноскладові скорочення (chop < channel operator); об’єднання
(Oxbridge < Oxford + Cambridge); складноскорочені слова (popmusic < popular music).
Ініціальні скорочення поділяються на дві групи: буквені (PC < personal computer); звукові (HEW < Department of Health, Education and
Welfare).
Серед причин та передумов виникнення і значного поширення абревіації на сучасному етапі розвитку суспільства, поряд з екстралінгвістичними факторами, необхідно зазначити і закон економії мовних засобів та мовленнєвих зусиль.
Абревіація скорочує матеріальну оболонку комунікативних одиниць, збільшуючи швидкість надходження інформації від того, хто/що її передає, в нашому випадкугазетні статті й оголошення, до того, хто сприймає – читача. Тож, однією з причин виникнення газетної абревіацій є економія місця та мовленнєвих зусиль автора й читача.
Абревіація є не тільки засобом економії різного роду зусиль, а й одним із способів експресії, що отримав особливе поширення в пресі останніх років.
Ще однією особливістю абревіатур англомовної преси є поява окремих випадків розвитку полісемії та омонімії. Оскільки скорочення утворені від різних словосполучень, то можна сказати про поширення омонімічних абревіатур. Так, найвідоміше значення абревіатури PC – персональний комп’ютер, та до нього можна додати і такі: 1. Peace Corps;
2. Personal computer; 3. Politically correct; 4. Printed circuit; 5. Professional corporation [1, c. 655]; 6. Preparatory Comission [1, c. 1131]. Цікавим є і вживання такої омонімічної абревіатури: CPU < Communist Party of
Ukraine. Ця абревіатура вживається також і у сфері комп’ютерних технологій: CPU < central processing unit – центральний процесор.
Абревіатури набувають усе більшого значення в газетно- публіцистичних текстах, будучи засобом концентрації інформації завдяки своїй лаконічності та стислості. Наше дослідження на цьому етапі не завершується, воно може бути поглиблене та розширене іншими спеціалістами та науковцями.
Список використаних джерел
1.
Адамчик М. В. Великий англо-український словник / М. В. Адамчик. – Донецьк : Сталкер, 2002. – 1152 с.
2.
Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світі збагачення словникового

Наука. Освіта. Молодь

- 104 - складу / Ю. А. Зацний. – Л. : ПАІС, 2007. – 227 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал