Актуальність та практичні аспекти роботи мнс україни з формування кадрового резерву державних службовців в органах цивільного захистуСкачати 80.89 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації07.06.2017
Розмір80.89 Kb.

1
І.П. Левчук,
слухач ХарРІ НАДУ, заступник начальника
Загону забезпечення МНС України, полковник служби цивільного захисту

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ МНС
УКРАЇНИ З ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ДЕРЖАВНИХ
СЛУЖБОВЦІВ В ОРГАНАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Висвітлено систему відбору та вивчення кадрів для служби цивільного захисту
МНС України, проаналізовано проблеми формування кадрового резерву та перспективи
реформування процесу відбору кадрів.
Ключові слова: кадровий резерв, служба цивільного захисту, підбір персоналу
Сучасні вимоги побудови держави в Україні висувають на порядок денний багато актуальних питань, серед яких особливе місце посідають формування ефективного кадрового потенціалу держави, створення дієздатної, конструктивної державної служби, спроможної забезпечити вирішення національних завдань і стати ефективним організаційно-правовим управлінським інструментом проведення державної політики. Завдання, що стоять перед країною, зумовлюють необхідність підвищення ефективності й суттєвого переосмислення ролі державної служби, реформування державних органів усіх рівнів.
На даний час кадровий склад державної служби дуже різнорідний. До нього входять молоді фахівці, які не мали спеціальної фахової підготовки й практичного досвіду роботи, а також частина колишніх партійних, комсомольських кадрів і працівники радянських органів. У 1990 р. їх чисельність становила відповідно 40,3 тис., 9,7 тис. та 3 тис. осіб. Сьогодні в
Україні працює майже 251,5 тис. державних службовців [8].
Проте й зараз у кадровій політиці сфери управління кадрами державної служби залишилася практика застосування неефективних, напрацьованих ще за радянських часів методів роботи з персоналом, які вже застаріли й характеризуються консервативністю та відсутністю сучасних технологій управління кадрами, що призводить до непривабливості державної служби як серед професійних кадрів, так і серед молоді.

2
Саме тому в умовах гострого дефіциту висококваліфікованих і високоморальних кадрів, пов’язаного з кризою кадрового потенціалу державної служби України і недостатнім розвитком механізму його формування, нагальною є проблема орієнтації державних службовців на потреби суспільства, формування нового світогляду кадрів державної служби, усвідомлення ними своєї головної ролі у вирішенні завдань сучасної України.
З огляду на це, метою і завданнями даного дослідження є аналіз практики роботи та проблем формування кадрового резерву державних службовців в органах цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи (МНС України).
У наш час система формування кадрового резерву державних службовців МНС України базується на двох основних напрямках: набір та розміщення персоналу, навчання персоналу.
У процесі реалізації цих напрямків постійно проводиться оцінка персоналу, її результати становлять основу для формування кадрового резерву державних службовців МНС України. Набір та розміщення персоналу охоплює:

розрахунок потреби в кадрах;

професійний підбір кадрів;

визначення умов та оплати праці;

планування службової кар’єри;

рух кадрів.
Основне завдання при розрахунку потреби в кадрах – своєчасне забезпечення апарату, організацій та підрозділів МНС України співробітниками необхідної якості та чисельності. Розрахунок потреби у кадрах проводиться у процесі планування чисельності кадрів на заміщення вакантних посад, носить системний і обґрунтований характер. Оскільки саме якість кадрів визначає успіх виконання завдань, поставлених перед МНС, то планування посідає особливе місце в управлінні кадрами. Відомості про планові потреби у

3
співробітниках на найближчу перспективу подають керівники структурних підрозділів.
Якісний відбір громадян на службу на посади рядового і начальницького складу є однією з основних умов успішного виконання завдань МНС.
Організація цієї роботи покладається на керівників територіальних органів управління та підрозділів МНС на місцях, навчальних закладів та науково- дослідних установ, а також на підрозділи по роботі з персоналом.
Критерії, за якими оцінюються кандидати на посаду, допускають оцінювання якостей, які зумовлюють успішну діяльність кандидата на посаді. Набір критеріїв суттєво залежить від профілю діяльності кандидатів.
Для масових спеціальностей такі критерії визначають фахівці-психологи на основі спеціальних досліджень. Для посад, що не є масовими, критерії, за якими слід оцінювати кандидатів, висуваються посадовими особами МНС
України. Для полегшення виконання такої роботи передбачено можливість вибору критеріїв із списку: “морально-психологічні”, “якості керівника”,
“професійні”. Критерії перших двох груп більш-менш однакові для різних спеціальностей. Професійні критерії відображають специфіку того напрямку діяльності, в якому працюватиме кандидат.
Базовим принципом підбору кандидатів є принцип гласності: інформація про вакансії повинна бути доступна всім зацікавленим особам.
Основними напрямками діяльності з відбору кандидатів на службу на посади рядового і начальницького складу МНС України є:
– регулярне інформування населення про порядок прийому та умови служби. Цей напрямок реалізується шляхом проведення спеціальних цільових програм з використанням можливостей засобів масової інформації. Розробка та проведення програм здійснюється працівниками підрозділів по роботі з персоналом за участю відповідних структурних підрозділів територіальних органів управлінь та центрів пропаганди;
– професійно-орієнтаційні заходи серед окремих груп населення (учнів, студентів, військовослужбовців, членів молодіжних організацій та

4
спортивних товариств, працівників підприємств, установ та організацій) з питань служби на посадах рядового і начальницького складу проводяться шляхом регулярних виступів працівників у засобах масової інформації та під час зустрічей, звітів перед населенням і трудовими колективами з підготовленими матеріалами, що пропагують та популяризують діяльність
МНС.
До служби на посади рядового і начальницького складу МНС України приймають громадян України, які пройшли професійний відбір і відповідають вимогам нормативно-правових документів, що регламентують діяльність МНС України. Конкретні вимоги до професійних якостей громадян, яких приймають служити на посади рядового і начальницького складу, визначені посадовими обов'язками відповідно до штатних посад.
Порядок професійного підбору кадрів МНС України визначено в
Тимчасовій інструкції про порядок відбору, вивчення та призначення осіб, які приймаються на службу на посади рядового і начальницького складу
МНС України. Документ регулює порядок відбору, вивчення та призначення осіб, яких приймають на службу на посади рядового і начальницького складу та вступають на денну форму навчання до вищих навчальних закладів МНС
України [7].
Вивчення кандидатів для прийняття на службу на посади рядового і начальницького складу здійснюється у три етапи:
– професійно-психологічний відбір (розпочинається після письмової заяви кандидата про бажання працювати в системі МНС України та про згоду на проходження професійного відбору);
– соціально-правовий відбір (попереднє вивчення та вивчення за оперативними обліками МВС);
– медичний відбір (соматичний, психіатричний, психофізіологічний).
Організація попереднього вивчення кандидатів на службу на посади рядового і начальницького складу МНС України покладається на керівників структурних підрозділів територіальних органів управління,

5
навчальних закладів та науково-дослідних установ, начальників відповідних служб, де буде працювати кандидат, та працівників по роботі з персоналом.
Визначення професійно важливих психологічних якостей особистості та їх відповідності вимогам професійної діяльності (спеціальності) здійснюється працівниками служби психологічного забезпечення. Порядок проведення професійно-психологічного відбору визначається МНС України.
З кандидатами, які пройшли професійно-психологічний відбір і яких визнано придатними до служби на посадах рядового і начальницького складу, проводить співбесіду керівник підрозділу та працівник підрозділу по роботі з персоналом.
Якщо внаслідок співбесіди буде встановлено, що кандидат відповідає необхідним вимогам, йому роз’яснюють чинні законодавчі та нормативні акти, які регламентують діяльність МНС України, порядок і специфіку проходження служби, характер майбутньої роботи, умови грошового, матеріального та пенсійного забезпечення, соціального захисту та ін.
Підрозділи, що відібрали кандидата на службу (навчання в навчальних закладах МНС України) здійснюють його вивчення за місцем проживання та попередньої роботи (навчання). При цьому об’єктом уваги спеціалістів обов’язково стають взаємини в сім’ї кандидата, стосунки з сусідами та колегами по роботі, наявність у нього та членів його сім’ї шкідливих звичок
(вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин та ін.), а також психічних захворювань та спроб самогубства, рівень матеріального забезпечення кандидата та його сім’ї (якщо кандидат тривалий час не працював, вивчаються джерела його існування в цей період), ставлення кандидата до виконання службових обов’язків за місцем навчання, роботи, служби в лавах Збройних сил тощо, оточення кандидата, коло його інтересів, належність до політичних партій, рухів і громадських об’єднань
Якщо начальник підрозділу вирішив, що доцільне подальше вивчення кандидата останній подає до підрозділу по роботі з персоналом:

6
– власноруч написану автобіографію і заповнену анкету, при цьому кандидата попереджають, що правильність і достовірність викладених ним даних буде перевірена. Форми і методи перевірки при цьому не розголошуються;
– оригінали особистих документів про народження, шлюб, освіту, народження дружини та дітей, трудову книжку або її дублікат, а також характеристики з попередніх місць роботи чи навчання за останні три роки.
Працівник підрозділу по роботі з персоналом зобов’язаний звірити всі дані, вказані в заяві, автобіографії й анкеті, з даними військового квитка, трудової книжки та інших документів кандидата.
Після прийняття рішення про подальше вивчення кандидата працівник підрозділу по роботі з персоналом видає йому направлення на медичний огляд для проходження медичного та психофізіологічного обстеження.
Кандидат проходить медичний огляд у медичних закладах МОЗ, МВС,
Міноборони за місцем свого проживання, де отримує довідки про стан здоров’я від таких спеціалістів: нарколога, психіатра, терапевта, хірурга, офтальмолога, невропатолога, отоларинголога та з туберкульозного диспансеру.
Для того щоб уточнити відомості стосовно кандидата на службу, проводиться вивчення кандидата на посади рядового і начальницького складу МНС України, які відбираються на службу. Вивчення здійснюється шляхом використання інформаційних можливостей органів внутрішніх справ, перевірки за обліками з метою уточнення відомостей стосовно самого кандидата. Воно проводиться стосовно кандидатів, які приймаються на службу на посади рядового і начальницького складу МНС України, та тих, хто направляється на денну форму навчання до вищих навчальних закладів
МНС України. Не можуть бути прийняті на службу на посади рядового і начальницького складу особи, які раніше засуджувались за вчинення злочину.
Рішення про прийом на службу в МНС України (направлення на навчання до вищого навчального закладу МНС України) приймає начальник,

7
який має право призначати на посади. Висновок підписується керівником підрозділу, куди оформляється кандидат, заступником начальника підрозділу по роботі з персоналом, працівником, який проводив попереднє вивчення кандидата, і затверджується начальником підрозділу, який має право призначати на посади.
Кандидат, щодо якого було прийняте рішення про прийом на службу (чи направлення на навчання), подає до підрозділу по роботі з персоналом заяву.
Позитивний висновок про прийом на службу (направлення на навчання) кандидата та його заява водночас є підставою для призначення на посаду рядового чи начальницького складу МНС України (направлення на навчання до відомчого вищого навчального закладу). Якщо в даний час кандидат не може бути призначений на посаду рядового чи начальницького складу МНС України з причини, яка не перешкоджає прийому на службу, його зараховують до резерву. У разі, якщо кандидат не може бути прийнятий на службу в МНС України, працівником, який проводив його вивчення, робиться відповідний запис у п’ятому розділі висновку.
Кандидат, відносно якого відповідним начальником приймається позитивне рішення щодо доцільності прийому на службу, призначається на посаду рядового або начальницького складу з випробувальним терміном.
Первинна (курсова) підготовка кандидата на службу здійснюється шляхом проходження ознайомчого періоду в органі управління або в підрозділі, куди він призначений, без допуску до участі в практичних діях з ліквідації надзвичайних ситуацій. Ознайомчий період триває з моменту призначення працівника на посаду до направлення його до навчального закладу МНС
України, при цьому загальний термін первинної (курсової) підготовки не повинен перевищувати 6 місяців.
Порядок навчання кандидатів на службу в навчальних закладах МНС
України регламентується Тимчасовою настановою з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України.
Після закінчення первинної (курсової) підготовки особи, які успішно склали

8
випускні іспити, приймають Присягу та зараховуються на службу до МНС
України з присвоєнням спеціального звання. Кандидати на службу, які раніше проходили первинну підготовку та мають відповідні документи встановленого зразка згідно з чинними на час їх отримання нормативно- правовими актами, повторну первинну (курсову) підготовку не проходять.
Начальники (керівники) органів управління та підрозділів МНС
України несуть персональну відповідальність за якісний відбір кандидатів на службу, своєчасне направлення їх для проходження первинної (курсової) підготовки, організацію та проведення перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації, службової підготовки і стажування працівників.
Загальне, організаційне і методичне керівництво професійною підготовкою, надання допомоги і контроль за її станом в органах управління та підрозділах
МНС України здійснюється Департаментом кадрової політики.
Перепідготовка працівників органів управління та підрозділів МНС
України, які пройшли первинну (курсову) підготовку та здобули певний освітньо-кваліфікаційний рівень, за винятком “магістра”, організовується у відомчих навчальних закладах, а також у навчальних закладах інших центральних органів виконавчої влади, з метою одержання ними нової спеціальності (професії).
Оцінка персоналу включає оцінку потенціалу робітників та їх
індивідуального внеску у вирішення завдань МНС України. Свого роду підсумковим етапом певного періоду діяльності є атестація кадрів.
Отже, процес відбору кадрів є головним завданням у системі кадрової підготовки МНС України. Він включає в себе не тільки пошук і вивчення кандидатів, а й їх подальше навчання, професійну підготовку та перепідготовку. Ретельне вивчення професійних, психічних та фізіологічних характеристик кожного кандидата сприяє формуванню якісного кадрового складу МНС України для виконання ним нагальних державних завдань, а навчання та професійна підготовка осіб, прийнятих на службу, сприяє

9
формуванню високопрофесійного кадрового резерву в системі кадрової підготовки органів цивільного захисту населення. Проте система формування кадрового резерву потребує залучення методів роботи недержавного сектора, орієнтації на останні досягнення психології, соціології та кадрового менеджменту. Подальший процес реформування кадрової системи, використання новітніх методів з роботи з персоналом дозволять не тільки залучити до державної служби фахівців, а й підвищити престижність державної служби.

Список використаних джерел:
1. Воронкова В. Г. Кадровий менеджмент / В. Г. Воронкова. – К.: ВД «Професіонал», 2004. –
192 с.
2. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б.Авер'янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с.
3. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723 // ВВР
України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
4. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 24.06.2004 р. № 1859-IV. –
Режим доступу : http:/www.rada.gov.ua
5. Конституція України : Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 р. – К. : Вікар, 1997. – 64 с.
6. Наказ МНС України «Про затвердження Тимчасової настанови з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України» від
27.11.2003 р. № 455 .
7. Наказ МНС України «Про удосконалення порядку вивчення та відбору кандидатів на службу на посади рядового і начальницького складу МНС України» від 14.01. 2004 р.
№ 14 (Затверджена Тимчасова інструкція про порядок відбору, вивчення та призначення осіб, які приймаються на службу на посади рядового і начальницького складу МНС
України).
8. Оболенський О. Ю. Державна служба / О. Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2003. –
344 с.
9. Указ Президента України «Про стратегію реформування системи державної служби в
Україні» від 14.04.2000 р. № 599 // Вісн. держ. служби України. – 2000. – № 1. – С. 7–13.
Levchuk I.P. Actuality and practical aspects the Ukraine Ministry of Emergency
Measures’ work for forming skilled reserve of civil servants in Civil Defence Authorities.
The system of personnel selection and study for Civil Defence Service the Ukraine
Ministry of Emergency Measures is observed in the article. The analysis of forming skilled reserve and prospect of reforming the personnel selection process problem is conducted.
Key words: skilled reserve, Civil Defence Service, personnel selection.

Левчук И.П. Актуальность и практические аспекты работы МЧС Украины по
формированию кадрового резерва государственных служащих в органах
гражданской защиты.
Освещена система отбора и изучения кадров для службы гражданской обороны
МЧС Украины, проведен анализ проблемы формирования кадрового резерва и перспективы реформирования процесса отбора кадров.

10
Ключевые слова: кадровый резерв, служба гражданской защиты, подбор персонала.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал