Актуальні питанна педагогічної психологіїДата конвертації13.12.2016
Розмір45.5 Kb.
Актуальні питанна педагогічної психології (Драпака А.В.)

Тема1: Методика проведення просвітницького тренінгу. Інтерактивне навчання. Тренінг. Структурні компоненти.

Інтерактивне навчання. Інтерактивні методи. Специфічні ознаки тренінгу. Динаміка розвитку тренінгової групи. Правила групи. Розкриває поняття тренінгу, методів та методик, що використовуються під час тренінгових занять.
Тема2: Психологія особистості вчителя.

Професійно значущі якості особистості вчителя. Педагогічні здібності вчителя та їх розвиток. Структура професійної самосвідомості. Динаміка професійної самосвідомості.

Тема 3: Вчитель і проблеми дисципліни.

Ключові поняття ефективної взаємодії вчителя та учня. Реакції учнів на виховні впливи. Техніки екстреного педагогічного впливу. Санкції та покарання. Стратегії підтримки учнів.Питання для самостійної роботи

Тема 4: Мотивація учбової діяльності.

Джерела учбової мотивації. Класифікації. Характеристики і функції учбової мотивації. Вивчення та формування учбової мотивації. Локус контролю, явище «вивченої безпомічності». Співвідношення внутрішньої і зовнішньої мотивації.

Тема 5: Психологія педагогічної оцінки.

Види педагогічних оцінок. Способи стимулювання участі дітей у навчанні і спілкуванні. Психологічні особливості застосування різних видів педагогічної оцінки. Умови ефективності педагогічної оцінки. Чинники, що впливають на ефективність педагогічної оцінки. Способи підвищення ефективності педагогічної оцінки. Вікові особливості педагогічної оцінки.

Література для виконання самостійної роботи:


 1. Амонашвили Ш. А. Гуманно-личностный подход к детям. М. – 1998.

 2. Ананьев Б. Г. Психология педагогической оценки.- М., 1980.

 3. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: Книга 2.— М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1995.

 4. Плаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ. — М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 1998.

 5. Скороходова Н. Ю. Психология ведения урока. - СПб.: Речь, 2002.

 6. Ционашвили Ш. А. Обучение. Оценка. Отметка.-М., 1980.

Теми індивідуальних творчих завдань:

 1. Психологічні особливості оцінювання.

 2. Психологічні причини шкільної занедбаності.

 3. Психологічні принципи ефективного заохочення та санкцій.

 4. Мотиви порушення дисципліни в класі.

 5. Психологічний портрет сучасного вчителя.

 6. Професійна самосвідомість педагога. Рефлексія педагогічної діяльності.

 7. Характеристика підходів до виділення структури педагогічної діяльності.

 8. Функції педагогічної діяльності.

 9. Рівні результативності та індивідуальний стиль діяльності вчителя.

 10. Етапи здійснення педагогічної діяльності.

 11. Професійно значущі якості особистості вчителя.

 12. Педагогічні вміння вчителя.

 13. Педагогічні здібності вчителя та їх розвиток.

 14. Структура професійної самосвідомості.

 15. Психологічна готовність до праці вчителя.

 16. Психологія педагогічної саморегуляції.

Питання для самоконтролю:


 1. «Я-концепція» педагога – це ____________________________________________.
 1. Шестикласниця відповідала у дошки плутано і допустила помилку. психологічно вірним оцінюванням буде фраза вчителя

А) Сідай, три!

Б) Ганна, в твоїй відповіді була порушена послідовність, а крім того ти помилилася в написанні. Ставлю тобі три.

В) Ганна, видно, що ти старалася, помилилася тільки раз. Наступного разу зверни увагу на доказ крок за кроком. А поки трійка.

Г) Ганна, ти щось розхвилювалася сьогодні, я тебе ще запитаю.
 1. Індивідуальний еталон досягнень означає

А) порівняння успіхів учня з досягненнями інших;

Б) порівняння результатів учня з віковою нормою;

В) порівняння успіхів учня з його минулими результатами;

Г) порівняння результатів учня з єдиним зразком дії.
 1. Які педагогічні здібності пов’язані, в основному, з реалізацією виховної функції вчителя:

А) дидактичні;

Б) організаційно-комунікативні;

В) особистісні.


 1. Розставте в порядку зростання рівні діяльності вчителя:

А) адаптивний;

Б) репродуктивний;

В) моделюючий.


 1. Педагог орієнтований на підвищення ролі учня у взаємодії, на залучення кожного до вирішення спільних дій. Про який стиль педагогічної діяльності йде мова?

А) ліберальний;

Б) демократичний;

В) авторитарний.


 1. До суб’єктивних характеристик вчителя належать:

А) професійні знання, вміння, психологічні і педагогічні знання;

Б) установки, мотивація, «Я-концепція», особистісні особливості.
 1. До важливих професійних якостей педагога відносяться:

А) оптимізм;

Б) інтуїція;

В) імпровізація;

Г) ерудиція.
 1. До якого виду педагогічних здібностей відносять вміння ясно і чітко висловлювати свої думки, почуття за допомогою мови, міміки, пантоміміки:

А) авторитарні;

Б) академічні;

В) мовні;

Г) організаторські;Д) перцептивні.

Рекомендована літератури:

 1. Акмеология: Учебник / Под ред. А.А. Деркача. М., 2002.

 2. Белухин Д.А. Учитель: от любви до ненависти… (Техника профессионального поведения). Кн. для учителя. М., 1994.

 3. Гоноболин Ф.Н. О педагогических способностях учителя. М., 1964.

 4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб., 2002.

 5. Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя: Учеб. метод. пособие. М., 1999.

 6. Кумекер Л., Шейн Дж. С. Свобода учиться, свобода учить: Пособие для учителя. М., 1994.

 7. Левитес Д.Г. Школа для профессионалов, или Семь уроков для тех, кто учит. М.; Воронеж, 2001.

 8. Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996.

 9. Маркова А.К., Никонова А.Я. Психологические особенности индивидуального стиля деятельности учителя // Вопр. психологии. 1987. № 5.

 10. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы). М., 1994.

 11. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии: Учебно-методическое пособие. 3-е изд., испр. и доп. М., 2001.

 12. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 1999.

 13. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1996.

 14. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании: Учеб. пособие. Ч. 1. Концептуальные и прикладные основы социальной психологии. М., 1995.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал