Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринаріяСторінка8/10
Дата конвертації17.12.2016
Розмір2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Технології будівництва, дизайн, архітектура
-1. Основи і фундаменти
--1.1. розроблення методик і устаткування для дослідження параметрів ґрунтів різних регіонів для розрахунку міцності, стійкості та деформативності основи
--1.2. розроблення методів розрахунку стійкості земляних споруд, котлованів і траншей
--1.3. дослідження напружено-деформованого стану елементів системи "основи-фундаменти" при статичних і динамічних навантаженнях з урахуванням нелінійних процесів деформування матеріалів
--1.4. розроблення методів розрахунку фундаментів в сейсмічній і зсувних зонах, на підроблених і підтоплених територіях
--1.5. дослідження конструкцій фундаментів на лесових, карстових територіях та штучних і слабких основах
--1.6. експериментальні та чисельні дослідження взаємодії фундаментів з основами з урахуванням жорсткості підземних конструкцій, а також реконструкції
-2. Залізобетонні конструкції
--2.1. створення раціональних типів конструкцій із бетону та залізобетону, сортаментів виробів і елементів, уніфікація, типізація, стандартизація, підвищення індустріальності та якості будівництва
--2.2. розробка технологій виготовлення бетонних та залізобетонних конструкцій та виконання будівельно-монтажних робіт та їх вплив на конструктивні форми і об'ємно-планувальні рішення
--2.3. технологія проектування конструкцій, споруд, будівель та їх комплексів із застосуванням залізобетону
--2.4. робота залізобетонних конструкцій, їх поведінка, напружено-деформований стан під навантаженням в залежності від конструктивних форм, видів бетонів та способів армування
--2.5. розроблення методів оцінки несучої здатності бетонних та залізобетонних конструкцій, захист від зовнішніх агресивних впливів, корозії та інших фізичних пошкоджень
--2.6. методи оцінки надійності, безпечності, довговічності будівель, споруд і конструкцій із залізобетону, що експлуатуються, неруйнівні методи контролю та діагностика їх стану
--2.7. форми технічної експлуатації будівель, споруд та конструктивних елементів із залізобетону, підвищення їх експлуатаційних якостей, продовження термінів служби, методи реконструкції, підсилення та ремонту
--2.8. особливості роботи будівельних матеріалів і конструкцій залежно від характеру тривалості технологічних процесів у будівлях та спорудах із залізобетону
--2.9. розроблення методик розрахунку несучої здатності та експлуатаційної придатності залізобетонних конструкцій, моделювання їх напружено-деформованого стану
--2.10. створення та дослідження нових видів комплексних сталезалізобетонних конструкцій із застосуванням принципово нових технологій зведення будівель і споруд з розробкою відповідного нормативного забезпечення
--2.11. створення та дослідження нових видів композитних надлегких будівельних конструкцій на базі використання сучасних тонкостінних виробів та легких матеріалів, що суміщують несучі та огороджуючі функції
--2.12. розробка фундаментальних питань теорії бетону та залізобетону, дослідження їх напружено-деформованого стану при різних видах навантажень і впливів
--2.13. напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій будівель та споруд після тривалої експлуатації, методів їх підсилення з врахуванням різних видів навантажень і впливів, наявних дефектів та пошкоджень
-3. Будівельні металеві конструкції
--3.1. вплив функціонально-технологічних процесів, природно-кліматичних умов і дій на напружено-деформований стан, експлуатаційні і екологічні характеристики металевих конструкцій, споруд, будівель та їх комплексів
--3.2. особливості роботи сталей для будівельних металевих конструкцій, розроблення нових ефективних марок сталей для потреб будівництва
--3.3. особливості роботи металевих конструкцій залежно від характеру і тривалості технологічних процесів у будівлях та спорудах, вивчення закономірностей навантаження
--3.4. створення раціональних типів металевих конструкцій, сортаментів виробів і елементів, підвищення індустріальності та якості будівництва із застосуванням металевих конструкцій
--3.5. вплив технології виготовлення і виконання будівельно-монтажних робіт на конструктивні форми і об’ємно-планувальні рішення сталевих каркасів будівель і споруд
--3.6. технологія проектування металевих конструкцій, споруд, будівель та їх комплексів із застосуванням металевих конструкцій
--3.7. робота металевих конструкцій, їх поведінка під навантаженням залежно вiд призначення, матеріалу i особливостей конструктивної форми
--3.8. розроблення методів оцінки несучої здатності металевих конструкцій, захист їх вiд корозії
--3.9. пошук раціональних форм будівель і споруд із застосуванням металевих конструкцій
--3.10. методи оцінки надiйностi, безпечності, довговiчностi будівель і споруд з металевими конструкціями, що експлуатуються, неруйнiвнi методи контролю та діагностики їх технічного стану
--3.11. форми технічної експлуатації будівель і споруд з металевими конструкціями, підвищення експлуатаційних якостей металевих конструкцій, подовження строків їх служби, методи моніторингу реконструкції
-4. Будівельні матеріали
--4.1.теоретичні і експериментальні дослідження фізико-хімічних процесів, механізмів, явиш, речовинних і енергетичних перетворень при структуроутворенні, формуванні властивостей матеріалів
--4.2.  розроблення технологій виробництва нових видів ефективних будівельних матеріалів із заданими структурою і якостями, зокрема корозійно- і радіаційностійких
--4.3. дослідження стану матеріалів у конструкціях і руйнуючих процесів (корозійних, деформаційних, фільтраційних тощо), пошуки засобів захисту від них з урахуванням різних експлуатаційних чинників
--4.4. розроблення, вдосконалення засобів і матеріалів для захисту, ремонту, відновлення, підвищення експлуатаційної надійності і довговічності будівельних конструкцій, будівель і споруд
--4.5. удосконалення, підвищення ефективності технології виробництва наявних будівельних матеріалів і виробів із метою зниження, матеріало-, енерго-, трудомісткості, підвищення екологічної чистоти
--4.6. дослідження і розроблення методів проектування, процесів виробництва будівельних матеріалів та конструкцій
--4.7.  розроблення методів та засобів контролю властивостей, зокрема тих, що визначають теплозахист, звукопоглинання, експлуатаційну надійність і довговічність будівельних матеріалів, конструкцій та споруд із них
--4.8. створення енергозберігаючих та екологічно безпечних нанотехнологій будівельних матеріалів нового покоління з високо функціональними властивостями
--4.9. фізико-хімічні основи і технологічні методи запобігання прогресуючого руйнування будівельних матеріалів
--4.10. фізико-хімічні основи створення цементних систем для конструкційних матеріалів нового покоління
--4.11. наукові основи створення обладнання для механічної активації та пресування будівельних сумішей
--4.12. розробка та дослідження обладнання для безавтоклавного виробництва силікатних виробів
--4.13. розробка нових експериментально-теоретичних методів будівельної аеродинаміки для рішення фундаментальних проблем в будівництві, містобудуванні та архітектурі
--4.14. розробка теорії надійності будівель і споруд із застосуванням сучасних імовірнісних методів та теорії страхових ризиків
--4.15. конструювання та розрахунок дорожнього одягу і аеродромного покриття на міцність та довговічність, розрахункові навантаження і характеристики матеріалів конструктивних шарів
-5. Водопостачання, водовідведення
--5.1.оптимізація, удосконалення і підвищення ефективності та надійності систем водопостачання та водовідведення, методи їх розрахунку проектування, будівництва і експлуатації
--5.2. інтенсифікація і модифікація роботи споруд для одержання води, її транспортування та очистки;
--5.3. раціональне використання води та відходів отриманих в процесі водопідготовки. Модифікація промислових систем водопостачання
--5.4. оцінка надійності систем водопостачання та водовідведення, їх будівництво, реконструкція та експлуатація
--5.5. наукове обґрунтування та розробка методів інтенсифікації очистки міських та промислових стічних вод, обробки осадів з метою попередження забруднення навколишнього середовища
--5.6. наукове обґрунтування та розробка сучасних методів з обробки природних вод для забезпечення населення якісною питною водою
--5.7. розробка технічних, технологічних та організаційних рішень, що підвищують експлуатаційну надійність систем водопостачання та водовідведення міст України
-6. Теплогазопостачання та вентиляція
--6.1. оптимізація, удосконалення й підвищення надійності систем теплогазопостачання, вентиляції і кондиціювання, методи їх розрахунку та проектування
--6.2. створення систем мікроклімату в приміщеннях, очищення та зменшення вентиляційних викидів;
--6.3. економія енергії шляхом утилізації і використання альтернативних джерел теплоти, термічна обробка технологічних відходів
--6.4. будівельна теплотехніка, що включає тепломасообмін і гідроаеродинаміку систем ТГВ, теплохолодогенеруючих, котлових пристроїв, дослідження теплового, повітряного, вологого режиму приміщень, будівель та споруд
--6.5. розробка методів розрахунку й проектування теплових характеристик будівель та захисних огороджень
--6.6. процеси утилізації теплоти викидних газів паливовикористовуючих агрегатів різних виробництв;
--6.7. процеси та газоочисні апарати продуктів згорання котельних та технологічних газів промислових підприємств
--6.8. раціональні режими та оптимізація систем теплопостачання
--6.9. комбіновані та децентралізовані джерела систем теплопостачання. Когенераційні системи в теплопостачанні
--6.10. енергозбереження в огороджуючих конструкціях будівель і споруд; енергоефективність систем вентиляції і кондиціонування повітря
-7. Машини для будівельних, дорожніх і лісотехнічних робіт
--7.1. виявлення закономірностей взаємодії робочих органів і ходових пристроїв машин та обладнання з робочим середовищем, визначення величин і характеру робочих опорів і навантажень
--7.2. моделювання, прогнозування, оптимізація основних параметрів, розрахунків і проектування машин, обладнання та їх систем
--7.3. розроблення прогресивних технологій, розрахунок робочих режимів машин та їх систем, дослідження робочих режимів згідно з технологічними умовами використання
--7.4. розрахунок енергетичних, кінематичних, динамічних і силових параметрів машин
--7.5. синтез оптимальної структури машин, створення модульних машин
--7.6. розроблення методів і засобів безпечної технічної експлуатації машин у різних умовах (наземних, підземних, нормальних, екстремальних тощо)
--7.7. дослідження головних параметрів, підвищення ефективності функціонування технологічних потоків, раціональних систем машин, машин і обладнання, обґрунтування й оптимізація їх типажу та структури
--7.8. розробка та дослідження нових малогабаритних комплектів обладнання для приготування та транспортування будівельних сумішей при суміщенні усіх технологічних операцій в єдиному робочому циклі
-8. Піднімально-транспортні машини
--8.1. закономірності взаємодії гнучких тягових і робочих органів піднімально-транспортних машин (ПТМ) в різноманітних середовищах
--8.2. аналіз і синтез структур і конструктивних рішень ПТМ, їх комплектів, комплексів та систем;
--8.3. методи дослідження та розрахунку кінематичних, динамічних та енергетичних характеристик ПТМ і режимів їх роботи та руху
--8.4. теоретичні основи розрахунку механічної надійності ПТМ
--8.5. розроблення методів і систем керування рухом і робочими процесами ПТМ і перевантажувальних комплексів
--8.6. пропозиції створення ПТМ, що забезпечують їх ергономіцність, надійність, економічність і технологічність проектування, виготовлення, експлуатації та ремонту
--8.7. проблеми створення та дослідження піднімально-транспортних маніпуляторів, роботів і роботизованих систем, наукове обґрунтування їх використання
--8.8. проблеми створення засобів комплексної механізації й автоматизації вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських операцій
--8.9. пропонування методів технічної експлуатації, обслуговування, монтажу і ремонту ПТМ, агрегатів і комплексів
--8.10. розроблення методів випробування та оцінки якості ПТМ
-9. Технологія та організація промислового та цивільного будівництва
--9.1. наукові основи створення та вдосконалення технології й організації будівельно-монтажних процесів, пов'язаних із зведенням, реконструкцією, реставрацією, ремонтом будинків, споруд і комплексів
--9.2. організаційно-технологічне проектування будівельного виробництва, моделі, методи та рішення з урахуванням умов масового зведення об'єктів будівництва
--9.3. організаційні структури, форми й методи управління підприємствами будівельного комплексу та його матеріально-технічної бази
--9.4. наукові та методичні основи проектування технологічних процесів і організації будівельного виробництва з використанням сучасного інформаційного забезпечення й обчислювальної техніки;
--9.5. розроблення наукових, теоретичних основ комплексної механізації та автоматизації будівельних процесів
--9.6. шляхи зниження енергомісткості, трудомісткості, матеріаломісткості та вартості будівельної продукції
-10.Дизайн
--10.1. теорія та історія дизайну - аспекти осмислення процесів становлення та розвитку матеріальної культури, взаємодії мистецтва й техніки
--10.2. методи та засоби створення властивостей об'єктів дизайну, що визначають їх естетичні, соціально-культурні, ергономічні, функціонально-експлуатаційні, маркетингові й екологічні характеристики;
--10.3. синтез видів проектно-художньої діяльності в контексті формування гармонійного предметно-просторового середовища
--10.4. принципи оптимальних технологій формоутворення об'єктів дизайну, їх стилістика та художньо-образні особливості
--10.5. стилістика та художньо-образні засоби дизайн-діяльності
--10.6. національні етномистецькі традиції матеріальної культури в контексті сучасних тенденцій проектно-художньої творчості
--10.7. екологічний дизайн як напрям проектування гармонійного предметного середовища з урахуванням вимог охорони довкілля та культури
--10.8. засоби візуальної інформації, графічних знакових систем для предметно-просторового середовища та знакових елементів для промислових виробів
--10.9. історико-мистецтвознавче підґрунтя сучасного дизайну
--10.10. естетика та засоби створення мультимедійних творів і рекламної продукції
--10.11. формування моделі розвитку національної системи дизайну та ергономіки України
--10.12. принципи екологічної реабілітації предметно-просторового середовища засобами дизайну
-11.Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури
--11.1. природа та сутність архітектури. Понятійний і термінологічний апарат архітектури та містобудування
--11.2. філософські підвалини архітектури та містобудування. Нормативні та правові основи управління архітектурно-містобудівною діяльністю
--11.3. соціально-економічні, технічні, естетичні, технологічні й інші чинники розвитку архітектури і містобудування та архітектурного формоутворення
--11.4. методика і методологія дослідження й оцінки штучного предметно-просторового середовища, окремих його форм
--11.5. закономірності архітектурного формоутворення. Історичний розвиток архітектурно-будівельної діяльності людини з найдавніших часів до сучасності
--11.6. естетика штучного середовища та окремих архітектурних форм
--11.7. художні проблеми архітектури. Взаємозв'язок архітектури і мистецтва
--11.8. регіональні та типологічні особливості розвитку архітектури й архітектурних форм. Стилі та стильові особливості архітектури
--11.9. національна політика дослідження, охорони, реєстрації, збереження та використання архітектурної спадщини. Методологія, методика, засади і засоби реконструкції історичного середовища та реставрації пам'яток архітектури
-12.Архітектура будівель та споруд
--12.1. оптимізація функціональних, архітектурно-розпланувальних і композиційних рішень будівель та споруд з урахуванням регіональних природно-кліматичних і соціально-економічних умов
--12.2. пошук планувальних, архітектурно-конструктивних і об'ємно-просторових рішень будівель та споруд у складних умовах будівництва
--12.3. організація мережі, формування типів будівель і комплексів в умовах нової економічної системи країни
--12.4. розроблення методології досліджень, удосконалення методів проектування будівель і споруд на основі сучасних комп'ютерних технологій
--12.5. пошук і розроблення нових типів будівель та споруд з урахуванням збереження і поліпшення екологічних показників навколишнього середовища
--12.6. розроблення норм і стандартів щодо розташування, функціонального використання, архітектурних рішень будівель та споруд
--12.7. розроблення принципів і прийомів реконструкції будівель та споруд у різноманітних умовах
--12.8. пошук нових архітектурно-конструктивних систем і їх вплив на архітектуру будівель та споруд
--12.9. теоретичні основи взаємозалежності архітектурних рішень будівель і економіки будівництва
--12.10. забезпечення енергоефективності будівель при реконструкції та проектуванні архітектурних об’єктів
--12.11. концепція формування безбар’єрної архітектури
--12.12. концепція збереження об’єктів культурного ландшафту
--12.13. екологічна реконструкція житлових забудов 1960-1970 р.р.
-13.Містобудування та ландшафтна архітектура
--13.1. соціально-економічні, демографічні, екологічні й естетичні умови, що впливають на формування урбанізованого середовища
--13.2. наукове визначення містобудівних об'єктів, їх функціональних і планувальних параметрів та критеріїв оцінки, розроблення основ типології містобудівних та архітектурно-ландшафтних об'єктів
--13.3. теорія, методи та засоби архітектурно-розпланувального формування містобудівних об'єктів
--13.4. оптимізація архітектурних рішень населених місць і регіонів з урахуванням соціально-економічних, демографічних, екологічних і природних умов на базі сучасних комп'ютерних засобів
--13.5. удосконалення проектно-планувальних робіт, регулювання й управління процесами функціонування та розвитку регіонів, міст і сіл, рекреаційно-ландшафтних територій з використанням методів і засобів моделювання
--13.6. методи імітаційного моделювання та багатофакторної оцінки якості містобудівних рішень на різних рівнях і стадіях проектування
--13.7. закономірності та тенденції розселення, організації транспортної інфраструктури, формування об'єктів соціальної сфери, благоустрою територій, ландшафтної архітектури
--13.8. прогнозування нових перспективних поселень і реконструкція наявних
--13.9. урбанізація та екологія, ресурсозбереження
--13.10. взаємозалежність архітектурно-розпланувальних рішень та економіки містобудування
--13.11. естетика містобудування
-14.Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів із деревини
--14.1. визначення впливу функціонально-технологічних процесів на фізико-механічні та структурні властивості, зовнішній вигляд і шорсткість матеріалів із деревини
--14.2. розроблення ресурсоощадних і екологобезпечних технологій виготовлення пиломатеріалів, шпону, фанери, деревинних плит, меблів і виробів із деревини
--14.3. вдосконалення методів та засобів модифікування деревини. Розроблення технологій виготовлення альтернативних видів палива з відходів деревообробки
--14.4. теоретичні й експериментальні дослідження тепломасообмінних процесів: склеювання, оздоблення, личкування, сушіння, теплової та захисної обробки деревини та виробів із неї
--14.5. дослідження технологічного обладнання й інструменту для виготовлення пиломатеріалів, шпону, плитних матеріалів, меблів і виробів із деревини з метою підвищення ефективності відповідних технологічних процесів
--14.6. розроблення методів дослідження та засобів контролю властивостей і напружено-деформівного стану деревини в технологічних процесах, підвищення експлуатаційної надійності та довговічності виробів із деревини
--14.7. дослідження та розвиток інформаційних технологій проектування виробничих процесів оброблення деревини, виготовлення меблів й інших виробів із деревини
--14.8. дослідження закономірностей технологічних потоків сировини, заготовок, вузлів й інших предметів праці, їх взаємодії з обладнанням, впливу на ефективність його використання
-15.Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів
--15.1. технології отримання та підготовки до ткацтва або в'язання ниток та пряжі
--15.2. розроблення нових структур і дизайну тканин або в'язаних полотен різного призначення
--15.3. розроблення нових мало- та безвідходних технологічних процесів виробництва тканин та трикотажу з підвищенням їх ефективності
--15.4. розроблення нового асортименту трикотажних виробів із застосуванням оздоблювальних матеріалів вітчизняного виробництва
--15.5. розроблення, застосування нових методів аналізу й контролю технологічних процесів та якості готової продукції з використанням сучасних інформаційних технологій
--15.6. розроблення, реалізація нових ефективних технологій оздоблювання текстильних матеріалів
--15.7. розроблення, дослідження нових технологій текстильних матеріалів
--15.8. розроблення нових текстильно- допоміжних речовин, дослідження щодо їх застосування
--15.9. розроблення та дослідження технологічних процесів, пов'язаних з обробкою тканин у процесі їх експлуатації, а саме: хімчисткою, пранням та перефарбуванням
--15.10. стандартизація, уніфікація, сертифікація, оцінювання відповідності управління якістю ниток, пряжі, текстильних та трикотажних виробів
--15.11. дослідження і розроблення нових технологій опорядження текстильних матеріалів
--15.12. анатомо-фізіологічні, антропометричні і біомеханічні особливості різних вікових і статевих груп населення та їх вплив на конструкцію й функціональне призначення одягу
--15.13. удосконалення дизайн-методів, методів конструкторської та технологічної підготовки виробництва швейних виробів
--15.14. удосконалення методів конструювання типових манекенних фігур, технологічного оснащення й самих виробів із тканин, трикотажу, шкіри, хутра, нетканих та інших матеріалів
--15.15. методи підвищення ефективності використання матеріалів на різних стадіях виготовлення виробів (підготовка, розкрій, з'єднування деталей одягу)
--15.16. розроблення та удосконалення методів проектування і виготовлення швейних виробів різного призначення
--15.17. загальна теорія художнього конструювання, ергономічні і біонічні принципи формоутворення; стилістики та художньо-образні засоби дизайн-діяльності
--15.18. удосконалення, розроблення нових та альтернативних технологічних процесів обладнання для виготовлення виробів з використанням традиційних та нетрадиційних для швейної промисловості енергоносіїв
--15.19. методи забезпечення високої якості, надійності та конкурентоспроможності швейних виробів на стадіях їх проектування, виготовлення та експлуатації
--15.20. стандартизація, уніфікація, сертифікація, оцінювання відповідності управління якості швейних виробів
--15.21. проектування технологічних процесів виготовлення одягу
--15.22. методи забезпечення теплозахисних, антистатичних, антирадіаційних, антимікробних та інших властивостей одягу
--15.23. хімізація процесів виготовлення одягу
--15.24. комплексні дослідження біоенергетичної ролі волокнистих матеріалів в формуванні енергетичного балансу органів і систем органів людини. Створення на їх основі конкурентоздатних виробів
--15.25. енергозберігаючі технології виготовлення виробів легкої промисловості (швейні, трикотажні, взуттєві)
--15.26. теоретичні і практичні засади створення інноваційних текстильних та шкіряних матеріалів та виробів з поліфункціональними властивостями широкого спектру застосування
--15.27. створення наноструктурованих волокнистих композиційних матеріалів і їх застосування в виробах профілактичного і лікувального призначення
--15.28. розробка високотехнологічних і екологічно безпечних матеріалів і композицій для легкої промисловості

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал