Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринаріяСторінка3/10
Дата конвертації17.12.2016
Розмір2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Авіаційно-космічна техніка і транспорт
-1. Науково-технічні проблеми дослідження, проектування, виробництва, випробування, експлуатації та ремонту двигунів та енергоустановок для авіаційно-космічної техніки і транспортних засобів
--1.1. Теорія двигунів та енергоустановок, експериментальні дослідження процесів в них
--1.2. Фізичне та математичне моделювання, системний аналіз і синтез процесів в двигунах та енергоустановках
--1.3. Сумішоутворення та згоряння палива
--1.4. Розробка систем автоматичного керування двигунів та енергоустановок
--1.5. Експлуатація та ремонт двигунів і енергоустановок
--1.6. Розробка моделей і методів для ідентифікації та діагностичного контролю технічного стану двигунів та енергоустановок
--1.7. Дослідження систем забезпечення теплового режиму двигунів і енергетичних установок
--1.8. Конверсійне використання двигунів та енергоустановок, їх компонентів, дослідження процесів, що відбуваються під час конверсійного використання двигунів, енергоустановок та їх компонентів
-2. Науково-технічні проблеми дослідження, проектування, виробництва, випробування, експлуатації та ремонту машини для земляних та дорожніх робіт
--2.1. Виявлення закономірностей взаємодії робочих органів і ходових пристроїв машин із робочим середовищем
--2.2. Методи розрахунку енергетичних, кінематичних, динамічних і силових параметрів
--2.3. Синтез оптимальної структури машин
--2.4. Дослідження використання машин у наземних і підземних умовах
-3. Науково-технічні проблеми дослідження, проектування, виробництва, випробування, експлуатації та ремонту піднімально-транспортних машин (ПТМ)
--3.1. Закономірності взаємодії гнучких тягових і робочих органів ПТМ в різноманітних середовищах
--3.2. Методи дослідження та розрахунку кінематичних, динамічних та енергетичних характеристик ПТМ і режимів їх роботи та руху
--3.3. Методи розрахунку механічної надійності ПТМ
--3.4. Розроблення методів і систем керування рухом і робочими процесами ПТМ і перевантажувальних комплексів
-4. Науково-технічні проблеми дослідження аеродинаміки і газодинаміки літальних апаратів (ЛА), закономірності руху газу, а також механічної і теплової взаємодії газу з твердими тілами при їх відносному русі
--4.1. Фізичне та математичне моделювання течії газу, взаємодії з обтічними поверхнями
--4.10. Аеродинамічні аспекти транспортних засобів різного призначення, зокрема механізму польоту, живих істот, застосування цього механізму в техніці
--4.11. Розроблення чисельних методів у галузі аеродинаміки, теплообміну ЛА
--4.2. Математичні методи дослідження процесів і полів а аеродинамічних і газодинамічних розрахунках
--4.3. Методи дослідження обтікання ЛА, їх окремих елементів потоками суцільного і розрідженого газу
--4.4. Розрахункові й експериментальні дослідження аеродинамічних характеристик ЛА та їх елементів, розроблення методів розрахунку цих характеристик у широкому діапазоні режимів польоту
--4.5.  Аеродинамічне проектування ЛА та їх елементів, оптимізація зовнішніх форм, засоби й методи керування аеродинамічними характеристиками
--4.6. Дослідження і розрахунки засобів теплового захисту ЛА, розрахунки теплових режимів ЛА
--4.7. Методи експериментальної аеродинаміки, теплових досліджень
--4.8. Дослідження впливу ЛА на навколишнє середовище
--4.9. Аеродинаміка силової установки та її елементів, взаємодія з поверхнею ЛА
-5. Фундаментальні, прикладні та експериментальні дослідження для розв’язання комплексної проблеми проектування, виробництва та випробування всіх класів літальних апаратів (ЛА) і їх систем
--5.1. Загальне проектування авіаційної та космічної техніки, прогнозування техніко-економічних і тактико-технічних характеристик ЛА всіх класів
--5.10. Теоретичні основи технологічної підготовки авіаційно-космічного виробництва та оптимізація технологічних процесів в умовах використання інформаційних технологій
--5.11. Розробка, створення та впровадження систем технологічних процесів та оснащення для виробництва деталей складної форми із високоміцних та спеціальних матеріалів та для складання агрегатів ЛА
--5.12. Теоретичні основи точності, якості, продуктивності і надійності технологічних систем виробництва ЛА
--5.13. Застосування сучасних авіаційно-космічних наукоємких технологій у конверсії, методи й засоби утилізації відходів та виробів
--5.14. Методи льотних і наземних випробувань літальних апаратів та їх систем, діагностики їх характеристик, оптимального спостереження (оцінювання) стохастичних параметрів їх стану
--5.15. Дослідження в галузі теоретичного й технічного забезпечення і автоматизації міцнісних випробувань ЛА на статичне навантаження та ресурс
--5.16. Методи і засоби неруйнівного контролю, аналізу зруйнованих деталей, оптимальне управління випробуваннями і критерії прогнозування зміни характеристик ЛА
--5.17. Методи і засоби контролю технічного стану авіаційної та ракетно-космічної техніки
--5.2. Методи проектування, розрахунку на міцність, виробництва, та випробування ЛА різних класів
--5.3. Синтез ефективних конструктивно-технологічних рішень агрегатів і вузлів ЛА та їх стиків та з’єднань, в т.ч. в комп’ютерно-інтегрованих середовищах
--5.4. Методи інформаційних та комп’ютерно-інтегрованих технологій проектування та розрахунку на міцність ЛА
--5.5. Фізичне моделювання ЛА і їх систем, теоретичне та апаратурне забезпечення моделювання
--5.6. Методи і засоби визначення статичних, динамічних, вібраційних, акустичних, теплових і комбінованих навантажень на ЛА, теоретичне та експериментальне обґрунтування критеріїв міцності та коефіцієнтів безпеки
--5.7. Математичні методи дослідження процесів і полів при розрахунках на міцність конструкцій ЛА
--5.8. Методи розрахунку на міцність, сталість, жорсткість, надійність, живучість, а також ресурсу агрегатів ЛА із металевих сплавів та композиційних матеріалів
--5.9. Методи прогнозування несучої здатності деталей та агрегатів ЛА
-6. Науково-технічні проблеми створення, випробування і експлуатації технічних засобів для підготовки запуску, початкового супроводження в польоті ракетно-космічних комплексів і систем
--6.1. Удосконалення існуючих і створення нових наземних комплексів і стартового обладнання ракетно-космічних літальних апаратів, їхніх агрегатів і систем
--6.2. Методи дослідження та розрахунку кінематичних, динамічних та енергетичних характеристик автономних систем енергопостачання, технологічних систем, засобів механізації й автоматизації стартового обладнання РКТ
--6.3. Фізичне та математичне моделювання наземних комплексів ракетно-космічної техніки, їх систем і агрегатів, системний аналіз і синтез нових структур і конструктивних рішень стартового обладнання РКТ.
--6.4. Створення, дослідження та використання наземних імітаторів вузлів, агрегатів і систем ракетно-космічної техніки
--6.5. Розрахункові і експериментальні методи визначення конструкційної міцності та надійності наземних комплексів, стартового обладнання РКТ та їхніх складових частин
--6.6. Моделі і методи ідентифікації та технічної діагностики характеристик агрегатів і систем наземних комплексів і стартового обладнання РКТ
--6.7. Моделі, методи і засоби випробувань наземних комплексів і стартового обладнання РКТ, їхніх складових частин і систем
--6.8. Системи і засоби енергопостачання для функціонування наземних комплексів і стартового обладнання РКТ, автоматичного керування експлуатацією стартових комплексів, забезпечення екологічної безпеки
--6.9. Дослідження динамічних процесів у стартовому обладнанні під час транспортування, установлення на старті та запуску ракетно-космічних комплексів
-7. Науково-технічні проблеми дистанційних досліджень Землі, її атмосфери, космічного простору, поверхонь, підповерхових середовищ, атмосфер інших планет, космічних тіл
--7.1. Методи створення інформаційно-вимірювальних систем та комплексів дистанційних досліджень
--7.2. Методи фотографічних, сканерних, радіолокаційних, теплових, лазерних, акустичних, і гідроакустичних, сейсмічних та інших видів знімання Землі, планет, космічних тіл
--7.3. Фізичні основи дистанційних досліджень, математичних, електродинамічних, емпіричних, регресивних, імітаційних та інших моделей взаємодії випромінювання і розсіяних полів
--7.4. Методи обробки сигналів, процесів і зображень в аерокосмічних системах дистанційного зондування
--7.5. Методи та засоби спостереження, навігації й керування на відстані системами дистанційних досліджень
--7.6. Методи та засоби дистанційних вимірювань електрофізичних параметрів і характеристик природних середовищ з аерокосмічних носіїв
--7.7. Технології автоматизованої обробки та інтерпретації матеріалів, розпізнавання образів, а також тематичних ознак дистанційних досліджень у різних діапазонах
--7.8. Теоретичні та практичні основи дистанційного екологічного моніторингу, захисту і вивчення природних середовищ, їхніх ресурсів, планування експериментів з аерокосмічних досліджень
-8. Науково-технічні проблеми створення методичного, математичного, програмного, інформаційного, технічного забезпечення авіаційно-космічних тренажерів
--8.1. Моделювання авіаційно-космічних об'єктів і систем управління ними (статичні та динамічні моделі, стохастичні й імітаційні моделі, логіко-динамічні моделі тощо)
--8.2. Методи ідентифікації об'єктів і систем управління, для навчання керування якими призначений авіаційно-космічний тренажер
--8.3. Методи подання інформації та візуалізації навколишнього середовища
--8.4. Методи і засоби динамічної імітації польоту
--8.5. Методи добору, атестації, підготовки та тренування членів екіпажів, зокрема оцінювання їх психофізичного стану
--8.6. Інформаційне та програмне забезпечення авіаційно-космічних тренажерів
--8.7. Програмно-технічні засоби для роздроблення авіаційно-космічних тренажерів
--8.8. Методи і засоби діагностування та забезпечення надійності авіаційно-космічних тренажерів
-9. Науково-технічні проблеми дослідження морехідних якостей, умов та методів їх забезпечення на етапі проектування, будування, експлуатації кораблів, морських, а також річкових суден, інших плавучих споруд
--9.1. Методи проектування, розрахунку на міцність, виробництва, та випробування суден різних класів
--9.10. Теорія керованості суден, теоретичні й експериментальні методи знаходження сил, які діють на маневруюче судно; методи розрахунку характеристик керованості суден з урахуванням вітру, хвилювання, течії
--9.11. Методи і засоби забезпечення потрібних характеристик керованості суден
--9.2. Синтез ефективних конструктивно-технологічних рішень агрегатів і вузлів суден та їх стиків та з’єднань, в т.ч. в комп’ютерно-інтегрованих середовищах
--9.3. Методи інформаційних та комп’ютерно-інтегрованих технологій проектування та розрахунку на міцність суден
--9.4. Методи і засоби визначення статичних, динамічних, вібраційних і комбінованих навантажень на судно, теоретичне та експериментальне обґрунтування критеріїв міцності та коефіцієнтів безпеки
--9.5. Методи розрахунку агрегатів суден на міцність, сталість, жорсткість, надійність, живучість
--9.6. Закони, методи оцінки, засоби контролю і шляхи вдосконалення плавучості, остійності, незатоплюваності суден, інженерно-технічні засоби їх забезпечення
--9.7. Закономірності обтікання корпусу судна, складові опору води, методи їх теоретичного й експериментального визначення, принципи зменшення опору води руху суден
--9.8. Гідродинамічна теорія корабельних рушіїв різних типів, конструкції корабельних рушіїв і засоби підвищення пропульсивних якостей суднових комплексів
--9.9. Гідродинамічна теорія хитавиці суден, методи розрахунку параметрів хитавиці суден на регулярних та нерегулярних хвилях, теорія і конструкції заспокоювачів хитавиці
-10. Науково-технічні проблеми дослідження закономірностей, що визначають умови раціональної організації транспортного обслуговування і транспортних процесів
--10.1. Виявлення та обґрунтування факторів ефективності транспортних систем, розробка теорії і методів організації та управління розвитком транспортних систем
--10.10. Закономірності формування транспортних потоків і розробка систем організації руху та технології управління ними
--10.2. Закономірності організації транспортних процесів і систем
--10.3. Вирішення комплексних проблем логістичного управління, пов’язаних з транспортом, складуванням, переробкою вантажів, розміщенням замовлень та запасами
--10.4. Формування національної транспортної мережі і мережі міжнародних транспортних коридорів, їх взаємодія з транспортними системами інших країн і інтеграція в світову транспортну систему
--10.5. Закономірності формування і організація управління вантажопотоками, методи організації транспортного процесу, засновані на принципах логістики, формування відповідних систем транспортно-експедиційного обслуговування
--10.6. Закономірності формування пасажиропотоків, побудова транспортних пасажирських систем міст, сільських районів та регіонів
--10.7. Взаємодія різних видів транспорту при перевезеннях вантажів та пасажирів
--10.8. Організація і управління процесами пасажирських і вантажних перевезень в інтегрованих системах та системах окремих видів транспорту: авіаційного, автомобільного, водного, залізничного
--10.9. Комплексна механізація та автоматизація вантажно-розвантажувальних робіт в пунктах збігу різних видів транспорту
-11. Науково-технічні проблеми дослідження процесів і закономірностей взаємодії дорожніх транспортних засобів (ДТЗ) із опорою та навколишнім середовищем
--11.1. Механіка багатоколісного, гусеничного та інших типів автотранспортних рушіїв, кінематичні та силові характеристики робочого процесу, зчеплення з опорною поверхнею, буксування, опір руху
--11.2. Плавність ходу і методи її оцінки, динамічні моделі типових коливань систем підвіски, вібрації і шум та засоби боротьби з ними
--11.3. Керованість і стійкість ДТЗ, паливна економічність та екологічні показники ДТЗ
--11.4. Основи теорії і методи розрахунку прохідності колісних машин
--11.5. Методи розрахунку параметрів конструкцій ДТЗ, методи натурного та модельного випробувань ДТЗ
--11.6. Моделі функціонування системи "двигун - трансмісія" і оптимізація її параметрів, методи розрахунку на міцність і довговічність
--11.7. Методи розрахунку кінематичних і навантажувальних характеристик напрямних пристроїв, пружних елементів, амортизаторів і стабілізаторів
--11.8. Дослідження якості та надійності автомобілів і тракторів на стадії проектування, виробництва й експлуатації
--11.9. Техніко-експлуатаційні властивості автомобільних поїздів
-12. Науково-технічні проблеми проектування, спорудження, експлуатації, ремонту споруд та пристроїв залізничної колії магістрального транспорту, дослідження роботи споруд
--12.1. Споруди, пристрої і конструкція залізничної колії
--12.2. Методи проектування конструкцій залізничної колії та колійних пристроїв
--12.3. Дослідження споруд і пристроїв залізничної колії під дією навантажень, діагностика їх роботи, взаємодія колії й рухомого складу, прогнозування термінів роботи споруд та пристроїв
--12.4. Створення нових, удосконалення діючих технологій будівництва залізничних колій та споруд, виготовлення виробів для залізничної колії
--12.5. Методи планування колійного господарства, створення нових організаційних структур
--12.6. Методи виявлення та запобігання порушень колії і колійних споруд
--12.7. Методи поточного утримання, ремонту залізничної колії та споруд, автоматизація і механізація колійних робіт
-13. Науково-технічні проблеми проектування, удосконалення конструкцій, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту рухомого складу залізниць, поліпшення його характеристик
--13.1. Розвиток традиційного і високошвидкісного залізничного транспорту
--13.2. Методи і засоби енерго- та ресурсозаощадження на залізничному транспорті
--13.3. Конструкції і технологія виготовлення екіпажної частини, основного й допоміжного обладнання рухомого складу залізниць, їх випробування та ремонт
--13.4. Надійність і діагностика технічного стану рухомого складу
--13.5. Методи визначення тягових, динамічних й енергетичних характеристик рухомого складу
--13.6. Закономірності взаємодії рухомого складу та залізничної колії
--13.7. Методи визначення техніко-економічних показників функціонування рухомого складу
-14. Науково-технічні проблеми проектування, удосконалення конструкцій, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту електровозів, вагонів метрополітену, трамваїв, тролейбусів, систем електропостачання
--14.1. Методи визначення експлуатаційних характеристик, параметрів електрообладнання електротранспорту, тягових підстанцій контактної мережі, а також підвищення їх надійності та працездатності
--14.2. Методи вдосконалення систем електрифікації магістральних, промислових залізниць і міського електротранспорту, електрорухомого складу, систем електропостачання
--14.3. Методи діагностики, випробування і ремонту систем електропостачання й електрорухомого складу
--14.4. Методи визначення оптимального ряду потужностей електрорухомого складу для забезпечення вантажних і пасажирських перевезень
--14.5. Енергоощадні технології електропостачання електротранспорту
--14.6. Дослідження впливу електрифікованих залізниць, метрополітенів та міського електротранспорту на лінії зв'язку і підземні металеві споруди, розроблення нових засобів захисту від цього впливу
--14.7. Дослідження взаємодії струмоприймачів електрорухомого складу та контактних мереж, розроблення нових контактних мереж, створення устаткування і матеріалів, що зменшують зношуваність контактного проводу
-15. Науково-технічні проблеми проектування, будівництва й експлуатації нових та реконструкції наявних автомобільних шляхів, аеродромів та їхніх наземних споруд
--15.1. Методи оптимізації мереж автомобільних шляхів у складі транспортного комплексу країни, проектування генерального плану аеродромів та оптимального розміщення штучних споруд
--15.2. Обґрунтування вимог до елементів траси шляхів і вулиць з урахуванням режимів транспортних потоків, природних умов, психофізіології водіїв, ергономічних, екологічних, енергетичних та естетичних критеріїв
--15.3. Методи проектування, реконструкції і експлуатації аеродромів, автомобільних шляхів, магістралей, міських шляхів, розвідування і проектування переходів через великі й малі водотоки
--15.4. Методи проектування, будівництва, ремонту і діагностики експлуатаційного стану дорожніх і аеродромних покриттів
--15.5. Методи проектування штучних споруд на автомобільних шляхах
-16. Науково-технічні проблеми створення техніки і технологій промислового транспорту, експлуатації, технічного обслуговування й ремонту всіх складових транспортно-технологічного комплексу
--16.1. Методи удосконалення техніки та технології на промисловому транспорті, проектування генеральних планів транспорту і його складових на підприємствах та промвузлах
--16.2. Методи ефективного переміщення вантажів промисловим транспортом
--16.3. Наукові основи функціонування транспортно-складських комплексів і систем промислових підприємств
--16.4. Планування, організація і управління роботою промислового транспорту підприємств, промвузлів; удосконалення технології обробки та переміщення вантажів на промисловому транспорті
--16.5. Методи експлуатації засобів промислового транспорту, механізації й автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт, методи їх оцінки
--16.6. Методи проектування обладнання та процесів трубопровідного й інших нетрадиційних видів промислового транспорту для твердих насипних вантажів, гідро- та пневмосумішей, суспензій тощо
--16.7. Методи діагностики технічного стану і надійності рухомого складу, колії, промдоріг, нетрадиційних видів промислового транспорту
--16.8. Методи ресурсозаощадження і підвищення ефективності використання енергії на промисловому транспорті
-17. Науково-технічні проблеми створення методів і засобів навігації та організації управління рухом літальних апаратів та їх потоків, ієрархічних, поліергатичних систем і процесів аеронавігаційного обслуговування
--17.1. Закономірності процесів навігації та управління повітряним рухом
--17.10. Методи підвищення ефективності використання повітряного простору, процесів навігації та управління повітряним рухом, засобів та систем аеронавігаційного обслуговування
--17.11. Закономірності формування і циркуляції інформаційних потоків у системах аеронавігаційного обслуговування
--17.12. Методи організації функціонування систем аеронавігаційного обслуговування та їхніх засобів
--17.13. Закономірності діяльності операторів та їх колективів у системах аеронавігаційного обслуговування
--17.2. Методи і засоби управління рухом центру мас та орієнтації окремих літальних апаратів, управління їх потоками
--17.3. Принципи формування і використання фізичних і інформаційних полів для навігації й управління повітряним рухом
--17.4. Структурний аналіз і синтез динамічних складних систем, а також ієрархічних, поліергатичних систем аеронавігаційного обслуговування, їх оптимізація та ідентифікація процесів у них
--17.5. Ситуаційний аналіз повітряного і наземного стану при використанні засобів зв'язку, навігації, спостереження
--17.6. Методи комплексної обробки інформації та способи їх застосування в системах навігації й управління повітряним рухом
--17.7. Методи проектування та експлуатації бортових і наземних систем навігації й управління повітряним рухом
--17.8. Методи підвищення точності, цілісності, надійності та експлуатаційної готовності бортових і наземних засобів аеронавігаційного обслуговування
--17.9. Методи контролю, випробувань і сертифікації систем навігації та управління повітряним рухом
-18. Методологічних основи оптимального використання засобів транспорту, їх технічної експлуатації, технічного обслуговування і ремонту, закономірності змінювання технічного стану засобів транспорту
--18.1. Методи вдосконалення режимів і програм технічного обслуговування й ремонту засобів транспорту, обґрунтування експлуатаційних вимог до транспортної техніки
--18.2. Методи управління ресурсом, надійністю й технічним станом транспортної техніки, підвищення ефективності експлуатації транспортних засобів і засобів забезпечення їх працездатності
--18.3. Методи забезпечення безпеки на транспорті - безпеки руху, безпеки використання транспортних засобів, екологічної безпеки
--18.4. Закономірності функціонування ергатичних систем управління транспортними засобами
--18.5. Методи підвищення ефективності контролю технічного стану транспортної техніки, закономірності змінювання параметрів стану в процесі експлуатації, методи і засоби прогнозування технічного стану засобів транспорту
--18.6. Методи і засоби документування польотних даних та мовних повідомлень
--18.7. Методи експлуатації захисних, причальних і обмежувальних споруд морських, річкових портів і судноремонтних заводів, підхідних каналів, шлюзів та інших гідротехнічних спорудо
Дослідження з проблем природничих наук
-1. Загальна та регіональна геологія
--1.1.Створення, вдосконалення і подальше розроблення загальної теорії Землі, фундаментальних гіпотез, пов'язаних з історією виникнення основних структурних елементів планети
--1.2.З'ясування геологічної будови та історії розвитку земної кори, вивчення геологічних закономірностей розподілу рудних і нерудних корисних копалин
--1.3.Вивчення докембрійських метаморфічних і плутонічних формацій, розроблення моделей еволюції земної кори в докембрії
--1.4.Вивчення стратиграфії та геохронології четвертинних відкладів, методів їх кореляції, виявлення і вивчення різних генетичних типів четвертинних утворень
-2. Геохімія
--2.1.Вивчення розподілу елементів у атмо-, гідро-, біо-, літосфері та внутрішніх оболонках Землі, закономірностей міграції, розсіювання й концентрації елементів, їх сполук та ізотопів
--2.2.Дослідження ендогенних і екзогенних процесів мінерало-, породо- та рудоутворення
--2.3.Розроблення теоретичних основ літо-, гідро-, атмо- та біогеохімічних методів пошуків корисних копалин
--2.4.Удосконалення та розроблення методів ізотопного датування порід, мінералів і процесів породо- й рудоутворення
--2.5.Моделювання геохімічних процесів, визначення їх фізико-хімічних параметрів
--2.6.Еколого-геохімічні дослідження розподілу та міграції техногенних елементів і сполук, їх впливу на довкілля, можливостей знешкодження та утилізації
--2.7.Геохімічний моніторинг довкілля, контроль стану природних і штучних резервуарів, розроблення геохімічних методів прогнозу техногенних і природних катастроф
-3. Геотектоніка
--3.1.Походження основних типів великих структурних форм континентів і океанів
--3.2.Створення, вдосконалення і подальший розвиток загальної теорії Землі й фундаментальних гіпотез і вчень
--3.3.Вивчення еволюції структури і речовинного складу Землі
--3.4.Геотектонічні дослідження проблем геодинаміки системи "Земля": динаміки ядра, мантії та літосфери або внутрішньої геодинаміки. Внутрішня геодинаміка цілком
-4. Гідрогеологія
--4.1. Масоперенесення в гідрогеологічних системах, гідрогеохімія
--4.2. Дослідження структури гідрогеологічних систем і їх частин, гідродинамічних, гідрохімічних та інших процесів, які протікають у них під впливом природних і техногенних факторів
--4.3.Дослідження зміни закономірностей формування умов, структури і процесів у гідрогеологічних системах під дією техногенного впливу
--4.4. Розроблення методів і систем оптимізації гідрогеологічних умов у природних і техногенно порушених умовах для стабілізації і поліпшення екологічного стану навколишнього середовища, зокрема підземних вод
--4.5. Дослідження закономірностей формування й розподілу природних і експлуатаційних ресурсів підземних вод
--4.6. Мінеральні, термальні, промислові води і розсоли. Закономірності розподілу і формування цих типів підземних вод. Їх класифікація й типізація
--4.7. Гідрогеологічні дослідження при пошуках і розвідці корисних копалин (гідрогеологія родовищ корисних копалин, нафтова гідрогеологія). Методологія та методи гідрогеологічних досліджень
-5. Інженерна геологія
--5.1. Проблеми теорії ґрунтознавства та встановлення закономірностей формування властивостей грунтів
--5.2. Інженерно-геологічні особливості основних типів порід
--5.3. Інженерна геологія природних процесів
--5.4. Інженерна геологія процесів, викликаних будівництвом та іншими техногенними факторами (спеціальна інженерна геологія)
--5.5. Теорія, методологія, методи і методики інженерно-геологічних досліджень
--5.6. Інженерно-геологічні особливості та гідромеханічні моделі будови масивів гірських порід
--5.7. Теоретичні основи моделювання. Методи вивчення та прогнозу напружено-деформованого стану і стійкості масивів порід. Теоретичні й методологічні основи інженерно-геологічного Прогнозування
--5.8. Проблеми прогнозування змін геологічного середовища під впливом техногенних дій. Прогноз поведінки інженерних споруд
--5.9. Проблеми раціонального використання геологічного середовища. Захист територій від несприятливих інженерно-геологічних процесів
--5.10. Інженерно-геологічні дослідження при будівництві наземних і підземних споруд, шляхів, каналів, гребель та водосховищ при проведенні меліоративних робіт
--5.11. Проблеми мерзлотознавства в інженерній геології
-6. Петрологія
--6.1. Вивчення петрології та петрографії конкретних регіонів, структурних зон, комплексів, формацій тощо (регіональна петрологія)
--6.2. Розроблення теорії магматизму, метаморфізму, метасоматозу, епігенезу та рудоутворення на підставі експериментальних і термодинамічних даних (фізико-хімічна петрологія)
--6.3. Розроблення автоматизованих систем на базі ЕОМ для збирання, зберігання й використання петрографічної та петрологічної інформації
--6.4. Інженерно-петрографічне вивчення кристалічних масивів для захоронення токсичних і радіоактивних відходів і для розв'язання інших технологічних завдань
-7. Палеонтологія і стратиграфія
--7.1. Розроблення теоретичних і методичних питань палеонтології. Розроблення теоретичних і методичних питань стратиграфії
--7.2. Відтворення на підставі біостратиграфічних і палеоседиментологічних досліджень фізико-географічних умов на поверхні Землі на різних етапах її історико-геологічного розвитку, зміни цих умов у геологічному часі
-8. Геологія океанів і морів
--8.1. Дослідження в межах океанів, морів або їх структурних елементів, а саме
--8.2. Дослідження геологічної будови, тектоніки, осадових відкладів, стратиграфії сучасних і давніх відкладів, вулканічних процесів, складу океанічних відкладів та корінних порід
--8.3. Виявлення загальних закономірностей розміщення рудних і нерудних корисних копалин, виявлення поствулканічних процесів та їх ролі у формуванні осадового чохла й біогеоценозів
--8.4. Дослідження забруднення Світового океану
--8.5. Будова океанічної кори, перехідних зон та їх поверхні
--8.6. Природні ресурси світового океану
-9. Геологія металевих і неметалевих корисних копалин
--9.1.Геологічна будова родовищ металевих і неметалевих корисних копалин та рудоносних територій
--9.2. Геологічні та фізико-хімічні умови утворення родовищ металевих і неметалевих корисних копалин
--9.3. Розроблення і вдосконалення методів розвідки родовищ металевих і неметалевих корисних копалин
-10. Геологія твердих горючих копалин
--10.1. Загальні теоретичні та регіональні дослідження про походження твердих горючих копалин, історію, геотектонічні, палеогеографічні умови та фактори їх виникнення і формування родовищ
--10.2. Вивчення вугленосних формацій, вугленосних товщ, покладів вугілля, вугільних басейнів, родовищ, їх геологічної будови, тектоніки, стратиграфії, літології
--10.3. Вдосконалення методів пошуків та розвідки родовищ твердих горючих копалин
--10.4. Геолого-економічна оцінка родовищ торфу, вугілля й горючих сланців
-11. Геологія нафти і газу
--11.1. Теоретичні основи походження нафти й газу та формування їх покладів
--11.2. Особливості геологічної будови і нафтогазоносності територій. Проблеми нафтогазогеологічного районування. Вивчення глибинної і територіальної зональності поширення скупчень нафти та газу
--11.3. Дослідження геохімії нафти і газу. Удосконалення методів прогнозування та методів пошуків нафтових і газових родовищ
--11.4. Вивчення характеристики типів підземних вод, їх геохімічного складу й генезису з метою визначення ролі підземних вод у міграції та акумуляції нафти й газу
--11.5. Вивчення закономірних зв'язків нафтогазоутворення в літосфері з певними умовами утворення та перетворення осадових порід, літофаціальних умов утворення нафтогазоносних комплексів
--11.6. Створення, вдосконалення і подальше розроблення методів і способів вивчення нафтових, газових і газоконденсатних родовищ за даними буріння свердловин і результатами геофізичних досліджень
--11.7. Наукові основи проведення геологорозвідувальних робіт на нафту й газ. Створення, вдосконалення і подальше розроблення методів пошуків і розвідки нафтових і газових родовищ
-12. Економічна геологія
--12.1. Проблеми мінерально-сировинної бази і родовища корисних копалин
--12.2. Перспективність на мінеральну сировину території, регіонів та геоструктур
--12.3. Геолого-економічне районування
--12.4. Геолого-економічна оцінка корисних копалин
--12.5. Концепції проблем мінерально-сировинного комплексу України
--12.6. Геолого-економічний аналіз та оцінка вартості наявних у надрах запасів і прогнозних ресурсів
--12.7. Комплексне й раціональне використання природних корисних копалин
--12.8. Ліцензування геологорозвідувальних та гірничовидобувних робіт
-13. Мінералогія, кристалографія
--13.1. Дослідження мінералів як кристалів, фізичних тіл, хімічних сполук з метою їх практичного використання
-14. Літологія
--14.1. Вивчення геологічної будови, речовинного складу, структурно-текстурних та фаціальних особливостей осадків й осадових порід різних генетичних типів окремих регіонів
--14.2. Розроблення методик літостратиграфічних досліджень з метою розчленування та кореляції розрізів осадових товщ і виявлення нових літологічних корелятивів
--14.3. Визначення залежностей колекторських і покрівельних властивостей від літологічного складу порід, стадії літогенезу та умов залягання і на цій базі вдосконалення основ прогнозування природних резервуарів нафти та газу
--14.4. Удосконалення методології та методики дослідження осадових порід і пов'язаних із ними корисних копалин, теорії літогенезу, стадійності літогенезу, типів літогенезу, фаціально-формаційного та конкреційного аналізів
-15. Геофізика
--15.1. Геофізика твердої Землі й гідросфери
--15.10. Комплексні геолого-геофізичні моделі Землі та її окремих геосфер
--15.11. Тектонофізика
--15.12. Фізико-математичні моделі геофізичних явищ і процесів
--15.13. Прямі й обернені задачі геофізики, інтерпретація геофізичних даних
--15.14. Алгоритми, програми, автоматизовані системи обробки та інтерпретації геофізичних даних на ЕОМ
--15.15. Геофізична апаратура та її фізико-математичні принципи
--15.16. Прогноз геофізичних подій, відкриття та дослідження нових геофізичних явищ і процесів
--15.17. Геофізичні методи пошуку корисних копалин
--15.18. Закони розподілу фізичних властивостей у геосферах
--15.19. Фізичні властивості гірських порід як основа геофізичних методів
--15.2. Сейсмологія та внутрішня будова Землі; глибинне сейсмічне зондування (ГСЗ) і сейсморозвідка
--15.20. Гравіметрична, магнітна, електрична, сейсмічна та радіометрична розвідка. Методи розвідки
--15.21. Електрометричні дослідження навколосвердловинного простору
--15.22. Сейсмоакустика у свердловинах
--15.23. Методи комплексної інтерпретації геофізичних даних
--15.24. Методи та алгоритми розв'язання прямих і обернених задач геофізики
--15.25. Геологічна інформатика
--15.26. Розроблення математичних методів аналізу геологічної інформації, програмного забезпечення, методологія систематизації та комплексування геологічної інформації для розв'язання завдань картування
--15.27. Інформаційне забезпечення та комп'ютерні технології для геологічних, структурно-тектонічних, геохімічних, геофізичних досліджень території України, материків, океанів, їх окремих структурних елементів
--15.28. Використання методів цифрової обробки інформації для створення нових технологій пошуків і розвідки родовищ нафти, газу, золота, алмазів та інших рудних і нерудних корисних копалин
--15.29. Розроблення методології, теорії, технічних засобів, алгоритмів математичного моделювання об'єктів геологічного середовища для створення нових технологій пошуків і розвідки родовищ корисних копалин
--15.3. Гравітаційне поле, густинна модель та фігура Землі; гравіметрія і гравірозвідка
--15.30. Розроблення теоретичних, методичних і технічних засобів нелінійної геофізики й геофізики фрактальних структур для вивчення геологічної будови, небезпечних геологічних, сучасних природних і техногенних процесів
--15.31. Розроблення комп'ютерних технологій, методологічних, теоретичних основ, технічних засобів використання петрофізики, магнетизму і палеомагнетизму та їх застосування для вивчення геологічної будови земної кори
--15.32. Математичне моделювання параметрів і полів. Автоматизація побудови геологічних карт, розроблення систем їх інформаційного супроводу
--15.33. Розроблення методології, теоретичних основ, математичного забезпечення та технічних засобів обробки промислово-геофізичних і петрофізичних даних, геоелектричних досліджень
--15.34. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних і техногенних процесів, територій і екологічно небезпечних об'єктів. Прогноз і контроль ефективності інженерного захисту потенційно небезпечних територій та об'єктів.
--15.4. Постійне магнітне поле Землі, магнітні варіації та палеомагнетизм; магнітометрія, магніторозвідка
--15.5. Електромагнітні поля Землі; електричні й електромагнітні методи досліджень, електророзвідка
--15.6. Теплове поле Землі та термодинаміка її надр; геотермічна розвідка
--15.7. Радіоактивність Землі; ядерна геофізика, радіометрія
--15.8. Промислова (свердловинна) геофізика
--15.9. Походження, структура, речовинний склад і розвиток Землі
-16. Дистанційні аерокосмічні дослідження
--16.1. Використання матеріалів дистанційних досліджень для вивчення геологічної будови, характеру диз'юнктивних та плікативних дислокацій, сучасних горизонтальних і вертикальних переміщень, сучасних геодинамічних процесів
--16.2. Тектонічні, гідрогеологічні та геоморфологічні дослідження, виявлення шельфу, атмосфери та морської поверхні
--16.3. Геологічні закономірності розповсюдження рудних і нерудних корисних копалин
--16.4. Використання матеріалів дистанційних досліджень для пошуку структур, перспективних на нафту і газ
--16.5. Пошук тектонічних розломів, які контролюють прояви та поклади рудних і нерудних корисних копалин
--16.6. Пошуки покладів промислової, термальної і мінеральної води
--16.7. Методичні розроблення щодо створення геоекологічного моніторингу
--16.8. Дистанційні методи в морських геолого-геофізичних дослідженнях та їх інтерпретація
--16.9. Аерокосмічні та інші дистанційні методи досліджень полів Землі. Розвиток математичного та геологічного моделювання. Використання сучасних методів обробки геологічних даних та картографії. Створення баз даних
-17. Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
--17.1. Теоретичні, експериментальні, регіональні, прикладні проблеми фізичної географії, геофізики та геохімії ландшафтів
--17.2. Закономірності структури, речовинного складу, формування, розвитку, функціонування, динаміки ландшафтної оболонки, планетарні риси й основні фактори її просторової диференціації
--17.3. Закономірності формування, динаміки, еволюції, функціонування ландшафтних територіальних і аквальних комплексів, їх стійкості, здатності до самовідновлення
--17.4. Закономірності й фактори просторової диференціації та інтеграції ландшафтних комплексів різного рангу, їх типологія, класифікація і районування
--17.5. Закономірності зміни ландшафтних комплексів під впливом технічних систем, формування антропогенних природно-технічних систем, принципи і методи регулювання й управління природними комплексами.
--17.6. Розроблення принципів і методів спостереження, відображення (зокрема картографування), аналізу і прогнозу структури, динаміки й еволюції ландшафтної оболонки
-18. Економічна та соціальна географія
--18.1. Теорія та методологія суспільно-географічних досліджень. Методика суспільно-географічних досліджень (включаючи геоінформаційні системи та ГІС-технології)
--18.2. Комплексна оцінка природно-ресурсного, трудового, виробничого та інтегрального потенціалу окремих регіонів і країн
--18.3. Географія населення і розселення (типи геодемографічної обстановки, етногеографія українців і національних меншин в Україні, територіальні відмінності в життєдіяльності населення, міграції
--18.4. Територіальна організація виробництва та невиробничої діяльності (промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, сфери обслуговування, відпочинку та туризму
--18.5. Розроблення суспільно-географічних основ регіональної політики України, комплексні дослідження соціально-економічних районів і міжрайонних зв'язків
--18.6. Територіальна організація основних товарних ринків, ринків послуг, робочої сили, капіталів, нерухомості, цінних паперів; територіальні відмінності попиту та витрат виробництва
--18.7. Географія світового господарства і міжнародного поділу праці; країнознавство; суспільна географія зарубіжних країн, Світового океану, морів та приморських регіонів
--18.8. Політична географія; географія культури, релігій
--18.9. Історико-географічні дослідження розвитку господарства, розселення населення, історія суспільно-географічної думки в Україні
-19. Геоморфологія та палеогеографія
--19.1. Теорія та методика, методологія загальної, кліматичної, структурної та антропогенної геоморфології системний геоморфологічний аналіз; геоморфологічні закони та геоморфологічні парадигми
--19.2. Удосконалення методів геоморфологічних досліджень
--19.3. Прикладні проблеми сучасної геоморфології
--19.4. Теорія палеогеографії. Методологія та методи досліджень: загальнонаукові, спеціальні наукові, науково-технічні
--19.5. Теоретико-методологічні засади доголоценової, голоценової палеогеографії; палеогеографічні пам'ятники та індикатори; реконструкції природи й методи реконструкцій
--19.6. Регіональна палеогеографія України та її проблеми; поетапні реконструкції природи та її компонентів, екогеографічних обстановок
--19.7. Прогнозування й прогноз природи, окремих природних явищ і процесів, екологічних та екогеографічних змін на підставі даних палеогеографії
--19.8. Палеогеографічні дослідження при пошуках корисних копалин, інженерному і сільськогосподарському освоєнні та картографуванні, екологічних дослідженнях, будівництві
-20. Біогеографія та географія грунтів
--20.1. Вивчення географічних закономірностей поширення й розподілу організмів та їх угруповань, виявлення специфіки розподілу і його причин
--20.10. Охорона грунтів і агроекосистем від забруднення, виробництво екологічно чистої продукції. Регіональні системи грунтозахисних меліорацій
--20.11. Зональні меліоративні комплекси, спрямовані на окультурення та раціональне використання грунтів із низькою природною родючістю (підзолисті, піщані і супіщані, підзолисті оглеєні, солонцюваті та засолені тощо)
--20.12. Гідротехнічні та хімічні меліорації грунтів, їх оптимізація й прогноз. Моніторинг зрошуваних й осушених земель
--20.13. Геоінформаційні системи і ГІС-технології у біогеографії та географії грунтів
--20.14. Теоретичні й методичні основи вивчення структур грунтового покриву, прикладні завдання
--20.15. Проблеми організації та функціонування моніторингу грунтів і грунтово-охоронної інфраструктури
--20.2. Принципи й методи географічних досліджень і картографування грунтів
--20.3. Проблеми генезису й еволюції грунтів як основного компоненту ландшафту
--20.4. Вивчення сучасних грунтоутворюючих процесів в основних типах грунтів. Закономірності поширення основних типів і підтипів грунтів
--20.5. Проблеми діагностики та класифікації природних і антропогенно змінених грунтів
--20.6. Принципи і методи грунтово-географічного, грунтово-меліоративного і грунтово-екологічного районування
--20.7. Агроекологічна оцінка й оптимізація використання грунтів у різних агроекосистемах
--20.8. Функціонування природних і агроекосистем. Прийоми меліорації та прогнози наслідків впливу людини на природні ландшафти
--20.9. Земельні ресурси, їх оцінка. Земельний кадастр, економічна оцінка та бонітування грунтів. Принципи і методи вартісної оцінки земель
-21. Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
--21.1. Облік, вивчення, використання й охорона водних ресурсів. Формування, відтворення, регулювання, накопичення, територіальний перерозподіл поверхневих і підземних вод. Проблеми управління водними ресурсами
--21.10. Моделювання гідрохімічних і гідрологічних процесів, які відбуваються у водних об'єктах
--21.11. Наукове обгрунтування раціональної системи моніторингу водних ресурсів
--21.12. Оцінка, прогнозування й оптимізація якості природних вод в умовах техногенезу
--21.2. Руслові процеси та динаміка руслового потоку в їх природному і порушеному господарською діяльністю стані. Твердий стік та водна ерозія
--21.3. Підземні води, закономірності їх формування, просторовий розподіл, хімічний склад. Підземне живлення річок
--21.4. Принципи та методи розрахунків і прогнозу різних характеристик гідрологічного й гідрохімічного режиму річок і водоймищ
--21.5. Математичне моделювання руслових процесів і процесів формування стоку, гідрологічного режиму якості річкових вод, принципи та методи статистичної обробки, узагальнення та генералізація результатів вимірювань
--21.6. Дослідження гідрологічних процесів, явищ і характеристик як факторів функціонування водних екосистем
--21.7. Оцінка впливу господарської діяльності людини на водні ресурси й гідрологічний режим, динаміку руху вод і руслові процеси в методичному, регіональному та глобальному аспектах.
--21.8. Формування хімічного складу вод суші, гідрохімічний режим водних об'єктів, методи класифікації та оцінки якості вод. Вплив антропогенних факторів на хімічний склад і токсичність вод суші
--21.9. Використання сучасних математичних методів для обробки гідрологічної та гідрохімічної інформації й інтерпретація результатів з метою пізнання гідрохімічних процесів
-22. Океанологія
--22.1. Дослідження Світового океану та його частин
--22.10. Довготермінові та короткотермінові прогнози параметрів стану морського середовища
--22.2. Термогідродинаміка океану. Термодинаміка морської води
--22.3. Межі поділу океану з атмосферою, літосферою, гідросферою суші. Експериментальні й теоретичні методи визначення потоків через поверхні поділу.
--22.4. Динаміка вод океану. ідентифікація течій в океані та визначення їх параметрів експериментальними і теоретичними методами
--22.5. Загальні особливості структури гідрофізичних полів
--22.6. Термічно-сольова структура океану. Просторовий розподіл та часова мінливість полів температури і солоності Світового океану та його частин. Загальна структура вод океанів і морів
--22.7. Теоретичні й експериментальні дослідження акустичних полів Світового океану та його частин
--22.8. Теоретичні й експериментальні дослідження оптичних полів Світового океану та його частин. Дослідження залежності оптичних характеристик вод океану від різних факторів
--22.9. Льодоутворення. Характеристики морських льодів. Структура та динаміка льодових покривів Арктики й Антарктики. Льодові прогнози. Клімат і льоди
-23. Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
--23.1. Теоретичні й експериментальні проблеми глобального, регіонального та місцевого характеру з метеорології, кліматології та агрометеорології
--23.10. Метеорологічні, кліматичні, агрометеорологічні, авіаційні, медикометеорологічні та інші прикладні прогнози, принципи і методи їх складання
--23.2. Закономірності структури, складу, стану, розвитку, просторово-часового розподілу метеорологічних величин, атмосферних процесів. Динаміка атмосфери. Енергетика атмосфери. Структура термобаричних полів
--23.3. Термодинаміка атмосфери й хмароутворення. Гігрометричні характеристики атмосфери, структура їх полів. Активні впливи на хмари, тумани й опади
--23.4. Оптика атмосфери. Електричні явища в атмосфері. Умови формування та еволюції електромагнітних полів в атмосфері. Активні впливи на електромагнітні поля й процеси їх формування
--23.5. Принципи та методи вимірювань і спостережень метеорологічних величин. Принципи й методи обробки, узагальнень і генералізації метеорологічної інформації в різних часових інтервалах
--23.6. Закономірності зв'язку метеорологічних величин, атмосферних процесів і явищ зі складовими літосфери, гідросфери і біосфери в різних часових інтервалах
--23.7. Кліматична система й умови формування глобального та регіонального кліматів
--23.8. Закономірності впливу метеорологічних величин, атмосферних процесів і явищ у різних часових інтервалах на сільськогосподарське виробництво, інші галузі народного господарства, на суспільство та на живі організми
--23.9. Закономірності впливу господарської та суспільної діяльності людини на метеорологічні величини, атмосферні процеси і явища
-24. Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
--24.1. Теоретичні основи раціонального природокористування, розроблення методів аналізу антропогенного впливу на природні комплекси
--24.2. Територіальна організація й особливості інвентаризації природних ресурсів; ландшафтне обгрунтування використання природних ресурсів; географічний кадастр природних ресурсів
--24.3. Природно-ресурсний потенціал території (акваторії); оцінка і прогноз використання природно-ресурсного потенціалу території
--24.4. Принципи та методи прогнозування змін природного середовища, аналіз стійкості геосистем
--24.5. Географічний моніторинг; аерокосмічний моніторинг компонентів природних і техногенних ландшафтів; геоінформаційні системи, їх застосування при вивченні та картографуванні природно-господарських систем
--24.6. Раціональне використання природних ресурсів; заповідні території в системі раціонального природокористування
--24.7. Оптимізація геоморфологічних процесів і управління ними в умовах техногенного навантаження
--24.8. Раціональне землекористування ерозійнонебезпечних територій; територіальна організація ерозійнонебезпечних земель
--24.9. Проблеми рекультивації земель, порушених промисловістю та сільськогосподарським виробництвом
--24.10. Географічні дослідження й обгрунтування схем районного планування сільських і міських територій
--24.11. Природно-господарські територіальні системи: закономірності просторової організації та функціонування; агроландшафтні системи; водогосподарські системи: особливості територіальної організації та моделювання
--24.12. Використання картографічних творів (картографічного методу) в галузях народного господарства, науки і для навчальних потреб
-25. Теоретичні і практичні основи профілактики незаразної патології з метою реалізації генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин та одержання продукції належної якості
--25.1. Питання загальної профілактики патофізіологічних станів тварин за впливу біотичних і абіотичних чинників
--25.2. Розробка сучасних спеціальних і лабораторних методів досліджень клінічного стану тварин
--25.3. Інформативні методи ранньої діагностики внутрішніх хвороб тварин
--25.4. Теоретичне та експериментальне обґрунтування дії мембраностабілізуючих засобів для корекції порушень колострального імунітету у тварин
--25.5. Біологія розвитку тварин в онто- та філогенезі
-26. Формування нових знань про біорізноманіття, моніторинг, еволюцію, будову, властивості збудників інфекційних хвороб тварин
--26.1. Розробка сучасних методів діагностики та профілактики особливо небезпечних хвороб тварин на основі досліджень біологічних, молекулярно-генетичних і екогеографічних властивостей збудників. Проблеми біобезпеки
--26.2. Імунобіологічні властивості та способи репродукції збудників інфекційних хвороб тварин
--26.3. Розробка систем епізоотичного моніторингу, схеми проведення протиепізоотичних заходів, засобів діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб
--26.4. Еколого-біологічне дослідження вірусів-збудників заразних хвороб тварин
--26.5. Розробка системи контролю за найпоширенішими збудниками харчових токсикоінфекцій
-27. Ветеринарний науково-інноваційний супровід виробництва та обігу безпечних і якісних продуктів тваринного походження
--27.1. Вивчення біологічних, хімічних і фізичних чинників при виробництві, переробці, зберіганні, транспортуванні й реалізації продукції тваринництва та харчових продуктів
--27.2. Розробка наукових критеріїв та аналіз ризиків оцінювання санітарно-гігієнічного стану потужностей (об’єктів) з виробництва та обігу продукції тваринництва, їстівних і неїстівних продуктів тваринного походження
-28. Сучасні біотехнології створення, виробництва та використання нового покоління діагностикумів, вакцин, сироваток, нанопрепаратів та лікарських комплексних сполук у ветеринарній медицині
--28.1. Розроблення нових біопрепаратів та їх використання у ветеринарній медицині, тваринництві та сільському господарстві
--28.2. Дослідження структури, властивостей, хімічного складу, способів культивування продуцентів біологічно активних речовин, антибактеріальних препаратів, стимуляторів росту та фізіологічних функцій тварин
-29. Дослідження рівнів і механізмів регуляції фізіологічних функцій, метаболічних та захисних процесів в організмі тварин
--29.1. Науково-технологічні та теоретичні проблеми дослідження біологічних властивостей стовбурових клітин тваринного походження в процесі їх отримання, зберігання та застосування у ветеринарній медицині
--29.2. Дослідження характеру фізіологічних процесів в організмі тварин залежно від типу вищої нервової діяльності
--29.3. Дослідження механізмів біологічної та токсичної дії окиснених форм азоту в організмі жуйних
--29.4. Дослідження ролі причинних та патогенетичних факторів у розвитку типових патологічних процесів в організмі тварин
--29.5. Дослідження розвитку макро- і мікроструктури органів кровотворення та імуногенезу ссавців і птахів
-30. Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики захворювань тварин, викликаних комахами, кліщами, гельмінтами, найпростішими
--30.1. Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики захворювань тварин, викликаних комахами, кліщами, гельмінтами, найпростішими
-31. Теорія і практика збільшення кількості і покращання якості рослинних (сільськогосподарських, харчових, фармацевтичних тощо) біоресурсів та забезпечення сталого природокористування
--31.1. Обґрунтування механізмів переходу від традиційних способів виробництва продукції до альтернативних з заданими параметрами економічної ефективності та екологічної безпечності
--31.2. Розроблення технологій виробництва, переробки, зберігання, стандартизації сировини та продуктів харчування
--31.3. Розроблення методів діагностики, ДНК технологій, клонування in vitro та ГМО у рослинництві
--31.4. Розроблення ресурсозберігаючих, біо- та нанотехнології; екобезпечне, раціональне використання біоресурсів та виробництво органічної продукції рослинництва
--31.5. Дослідження фітопатогенів вірусної природи; розробка молекулярно-діагностичних тест–систем та ДНК генотипування; гістологічні та цитологічні дослідження
--31.6. Діагностика хвороб рослин: зернових, зернобобових, овочевих, технічних, олійних, плодових та ягідних культур, бобових та злакових трав, винограду, цитрусових, а також їстівних грибів
--31.6. Ідентифікація збудників хвороб сільськогосподарських культур (грибів, бактерій, актиноміцетів, нематод)
--31.7. Фітосанітарна експертиза зразків імпортного та вітчизняного походження, підкарантинної продукції, включно з протруєним насіннєвим матеріалом, з оформленням відповідної документації
--31.8. Дослідження якості насіння та садивного матеріалу сільськогосподарських культур у відповідності до вітчизняних вимог та вимог ISTA
--31.9. Проведення гербологічних та фітометричних досліджень
--31.10. Визначення видового складу і ступеня зараженості ґрунту фітопатогенними мікроміцетами та нематодами
--31.11. Вивчення біологічної ефективності застосування нових фунгіцидів, нематоцидів та біологічних засобів обеззараження насіння та захисту рослин від хвороб
--31.12. Екологічна оцінка застосування фунгіцидів та нематоцидів
--31.13. Визначення в ґрунтах фізико-хімічних, агрохімічних , фізичних показників; морфолого-генетичне дослідження ґрунтів; розробляє заходи з охорони і відтворення родючості ґрунтів
--31.14. Оцінка якості продукції рослинництва (вміст сухої речовини, цукристість, вміст зального азоту, фосфору, калію, нітратів, крохмалю, клітковини, жирів, вітамінів)
--31.15. Створення сортових ресурсів зернових, технічних, кормових, олійних, овочевих, плодово-ягідних культур
-32. Науково-технологічні, теоретичні та прикладні проблеми та основи лісознавства, лісівництва, лісорозведення, лісовідтворення, лісовпорядкування та лісової таксації
--32.1. Вивчення біоекологічних і фізіологічних особливостей репродуктивної здатності дерев у штучних лісових, лісомеліоративних та зелених насадженнях
--32.2. Вивчення біологічних особливостей, лісівничих і фізіологічних закономірностей розвитку, росту та формування деревостанів аборигенних та інтродукованих деревних у штучних насадженнях різного типу
--32.3. Вивчення біологічної природи лісу, його структурних компонентів і механізмів їх функціонування, закономірностей росту та розвитку деревних, чагарникових і трав’яних рослин й лісових фітоценозів загалом
--32.4. Вивчення біорізноманіття лісових екосистем. Наукові основи охорони, збереження та раціонального використання лісових ресурсів. Біологічна природа заповідних лісів та формування екомережі
--32.5. Вивчення впливу ентомофауни, фітогельмінтів і мікрофлори на плоди і насіння лісових порід, ріст і стан сіянців, саджанців, лісових культур, захисних і декоративних насаджень
--32.6. Вивчення еколого-фізіологічних механізмів мінерального живлення деревних рослин і розроблення біологічних основ застосування добрив
--32.7. Вивчення закономірностей життя лісу, його географічних та структурних особливостей, росту та розвитку, морфології лісостанів
--32.8. Вивчення закономірностей таксаційної будови деревостанів. Пошук та оцінювання законів розподілу основних таксаційних параметрів деревостанів
--32.9. Вивчення особливостей репродуктивної здатності дерев у штучних лісових, лісомеліоративних і зелених насадженнях
--32.10. Вивчення особливостей штучного вегетативного розмноження лісових деревних видів
--32.11. Вивчення рекреаційного значення лісу, його санітарно-гігієнічних, оздоровчих, естетичних і виховних функцій. Ведення господарства у лісах рекреаційного значення
--32.12. Вивчення репродуктивних процесів у лісових екосистемах, закономірностей природного відновлення лісостанів і лісо змін
--32.13. Вивчення та моделювання геометричних особливостей форми деревних стовбурів.
--32.14. Вивчення та моделювання процесів росту лісових насаджень.
--32.15. Генетико-селекційні й еколого-фізіологічні основи створення та функціонування об’єктів лісонасінної бази деревних і трав’яних видів рослин
--32.16. Дослідження біоекологічних, генетичних, лісівничих і фізіологічних основ внутрішньовидової мінливості, комбінаційної здатності, гібридизації, гетерозису деревних та трав’яних рослин
--32.17. Дослідження впливу екологічних факторів на функціонування лісових екосистем, нагромадження ними біомаси, проходження мікробіологічних процесів життя хребетних і безхребетних тварин.
--32.18. Дослідження впливу лісо-, агро- і фітомеліорації та лісової рекультивації спустошених земель на довкілля та сільськогосподарське виробництво
--32.19. Дослідження особливостей впливу екологічних чинників на ріст, розвиток і функціонування штучних лісових та зелених насаджень і їх компонентів
--32.20. Дослідження природи лісових пожеж, їх впливу на лісове середовище. Вогнестійкість деревних порід. Розроблення заходів з профілактики пожеж і підвищення стійкості до них лісових фітоценозів
--32.21. Дослідження природного поновлення лісостанів. Вплив на процеси природного поновлення лісівничо-екологічних та антропогенних чинників
--32.22. Дослідження сортиментної та товарної структури деревостанів.
--32.23. Дослідження структурно-функціональних взаємозв’язків між компонентами лісу та лісом і довкіллям
--32.24. Дослідження та розроблення теоретичних і методичних основ лісовпорядкування та реалізації принципів лісової політики в організації багатоцільового лісового господарства
--32.25. Дослідження фауністичної компоненти лісового біогеоценозу
--32.26. Етіологія хвороб, особливості патологічного процесу у лісових біогеоценозах, діагностика потенційно небезпечних видів (грибів, бактерій, вірусів, нематод, кліщів, комах, гризунів, рослин-паразитів та ін.).
--32.27. Закономірності формування комплексів нематод, ентомофауни та мікрофлори лісових порід у захищеному ґрунті, розсадниках, лісових культурах, захисних насадженнях та декоративних насадженнях населених пунктів
--32.28. Лісопатологічний моніторинг, нагляд та прогноз можливої шкоди. Ентомофауна, аутомікро- та мікобіота. Інфекційні та неінфекційні хвороби лісу, епіфітотії.
--32.29. Недеревні ресурси лісу. Оптимізація технології отримання та використання. Підсочка хвойних та листяних порід.
--32.30. Особливості організації ведення лісомисливського господарства в лісах України
--32.31. Підвищення комплексної продуктивності та біологічної стійкості лісових екосистем, покращання якісної структури лісостанів
--32.32. Розроблення теоретичних, методичних та технологічних основ моніторингу лісів. Обґрунтування показників моніторингу лісів, опрацювання нових та удосконалення наявних методів моніторингу
--32.33. Розроблення наукових, еколого-фізіологічних й генетико-селекційних основ вирощування високоякісного лісового, лісомеліоративного та декоративного садивного матеріалу
--32.34. Розроблення й удосконалення методичного та нормативного забезпечення системи обліку недеревної лісової продукції
--32.35. Розроблення концептуальних, теоретичних і методологічних основ лісового насінництва, створення та вирощування штучних лісових насаджень різного призначення
--32.36. Розроблення методології поділу лісів на групи та віднесення їх до категорії захисності. Удосконалення структури лісоуправління
--32.37. Розроблення методології, методів і механізмів управління лісовими біогеоценозами, обміном речовин і енергії між компонентами лісу та лісом і довкіллям
--32.38. Розроблення методології, теорії та методики кадастрової оцінки лісових ресурсів.
--32.39. Розроблення наукових основ збільшення лісистості України. Вивчення зонально-лісотипологічної структури лісів та використання її при організації та веденні лісового господарства
--32.40. Розроблення наукових основ підвищення продуктивності, якості та біологічної стійкості лісових екосистем
--32.41. Розроблення теоретичних і концептуальних основ цільового та плантаційного лісовирощування
--32.42. Розроблення теоретичних і методичних основ комплексного використання лісосировинних ресурсів в умовах нерівномірної вікової структури лісового фонду
--32.43. Розроблення теоретичних і методичних основ підвищення виходу насіння та посівних якостей насіння лісових, лісомеліоративних і декоративних дерев, чагарників і трав’яних видів
--32.44. Розроблення теоретичних і методичних основ регулювання просторово-параметричної структури та продуктивності лісових насаджень
--32.45. Розроблення теоретичних і методологічних основ лісонасінного, лісокультурного та лісомеліоративного районування. Лісотипологічне обґрунтування лісокультурної та лісомеліоративної справи
--32.46. Розроблення теоретичних і практичних основ організації, створення та функціонування об’єктів лісонасінної бази на генетико-селекційній основі
--32.47. Розроблення теоретичних основ, методичного та нормативного забезпечення системи обліку продуктивності лісових насаджень за компонентами фітомаси, мортмаси та продукції
--32.48. Розроблення теоретичних, методичних і технологічних основ використання дистанційних методів для обліку та впорядкування лісів
--32.49. Розроблення технології генетичного конструювання лісових рослинних організмів із цінними господарськими ознаками
--32.50. Розроблення технології та способів рубок головного лісокористування. Вивчення та лісівничо-економічне обґрунтування особливостей проведення рубок формування і оздоровлення лісів
--32.51. Шляхи підвищення продуктивності та біологічної стійкості штучних лісових, лісозахисних та зелених насаджень різного призначення
--32.52. Вивчення біологічної природи штучних рослинних насаджень, колекційних фондів рослин різного цільового призначення, їх структурних компонентів і механізмів функціонування
-33. Наукові, проектні, технологічні та прикладні основи садово-паркового господарства і будівництва, ландшафтної архітектури, декоративного садівництва, фітодизайну
--33.1. Аналіз структури видового складу штучних зелених насаджень паркових культур фітоценозів, репрезентативності їх культивування. Біологічні основи фітодизайну, збагачення та збереження штучно вирощених рослин
--33.2. Вивчення особливостей росту і формування деревостанів аборигенних та інтродукованих деревних, чагарникових і трав’яних видів у штучних насадженнях різного типу
--33.3. Формування елементів садово-паркових композицій: газонів, квітників, вертикального озеленення, розаріїв, садів на дахах тощо. Топіарне мистецтво, водна декоративна рослинність, вуличні алеї, бульвари
--33.4. Розроблення методології та застосування сучасних способів і методів реконструкції, реставрації та консервації старовинних парків, міських зелених насаджень та їх ландшафтне облаштування
--33.5. Обґрунтування технології, механізації й економічної ефективності створення, функціонування та раціонального використання штучних рослинних насаджень різного цільового призначення
--33.6. Вивчення механізмів мінерального живлення деревних рослин і розроблення наукових основ застосування добрив, гербіцидів, мікоризації, стимуляторів росту
--33.7. Вивчення закономірностей біотрофних, біофізичних, алелопатичних взаємовідносин і взаємовпливів деревних й трав’яних видів у штучних насадженнях
--33.8. Генетико-селекційні та еколого-фізіологічні основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості штучних лісових, лісозахисних і садово-паркових фітоценозів
--33.9. Збереження біорізноманіття лісів і паркових екосистем, природно-заповідна справа
--33.10. Вивчення історії природно-заповідної справи, геосозології та охорони живої природи, їх світового досвіду, багаторічні неперервні дослідження за програмою Літопису природи
--33.11. Складання біосозологічних каталогів, класифікацій, створення банку даних, геоінформаційних систем, формування систем державних обліків та кадастрів рослин, тварин і грибів
--33.12. Оцінка стану та вивчення закономірностей структури, функціонування, динаміки, прогнозування змін заповідних екосистем, встановлення для них граничних рівнів антропогенного навантаження
--33.13. Розробка наукових обґрунтувань, методів і критеріїв виділення природно-територіальних комплексів для резервування та заповідання, біологічних і екологічних основ природоохоронного районування
--33.14. Опрацювання наукових основ, моделей, методів та засобів за різновидами і формами режимів системного збереження біологічних видів у природі, їх популяцій
--33.15. Підготовка методичних засад созотехнічного менеджменту, створення генетичних банків, біоколекцій, ренатуралізації, репатріації, розселення, реінтродукції, реакліматизації, реабілітації рідкісних і зникаючих видів
--33.16. Дослідження проблем відтворення, збагачення, норм лімітів для екологічно збалансованого використання біоресурсів охоронного статусу та значення
-34. Наукове обґрунтування технологічних аспектів створення функціональних меблевих і деревних виробів на основі раціонального використання лісосировинних ресурсів
--34.1. Формування нових знань про механіку, фізику, біологію процесів, які відбуваються при обробці деревини і д

ревних виробів


--34.2. Аналіз та розроблення ресурсоощадних та екологобезпечних технологій виготовлення пиломатеріалів, заготовок, шпону, картону, плитних матеріалів меблів, столярних виробів, дерев’яних будівель і споруд
--34.3. Наукове обґрунтування переробки відходів деревообробки та «вживаної» деревини для отримання ефективних видів палива, виготовлення плит та інших виробів з деревини
--34.4. Дослідження та аналіз якості клейових композицій та лакофарбових матеріалів для обґрунтування застосування їх для різних деревооброблювальних та меблевих виробництв
--34.5. Системний аналіз існуючих і розроблення нових екологобезпечних та ресурсоощадних технологій із залученням недеревної рослинної сировини при виробництві деревинних композиційних матеріалів
--34.6. Розроблення методів оцінювання та управління якості продукції, ефективності роботи обладнання, поточних та автоматизованих ліній у деревообробці
--34.7. Наукове дослідження надійності обладнання та інструменту з метою обґрунтування нормативів довговічності, ремонтопридатності та збереження машин і обладнання
--34.8. Наукове дослідження і розвиток інформаційних технологій проектування об’єктів деревообробної та меблевої галузі
--34.9. Системний аналіз методів і засобів підвищення ефективності функціонування технологічних потоків деревооброблювальних меблевих виробництв,обґрунтування й оптимізація їх типажу і структури
--34.10. Розроблення методів та засобів забезпечення зниження енергоємності, екологічної безпеки технологічних процесів деревооброблювальних виробництв
--34.11. Вивчення і дослідження методів, технології та засобів підвищення рівня вогнебіозахисту лісоматеріалів, столярних і меблевих виробів, дерев’яних будівель та споруд
-35. Розробка агро- та біотехнологій для забезпечення продовольчої те екологічної безпеки
--35.1. Дослідження фітопатогенів вірусної природи; розробка молекулярно-діагностичних тест–систем та ДНК генотипування; гістологічні та цитологічні дослідження
--35.2. Діагностика хвороб рослин: зернових, зернобобових, овочевих, технічних, олійних, плодових та ягідних культур, бобових та злакових трав, винограду, цитрусових, а також їстівних грибів
--35.3. Ідентифікація збудників хвороб сільськогосподарських культур (грибів, бактерій, актиноміцетів, нематод)
--35.4. Фітосанітарна експертиза зразків імпортного та вітчизняного походження, підкарантинної продукції, включно з протруєним насіннєвим матеріалом, з оформленням відповідної документації
--35.6. Дослідження якості насіння та садивного матеріалу сільськогосподарських культур у відповідності до вітчизняних вимог та вимог ISTA
--35.7. Проведення гербологічних та фітометричних досліджень
--35.8. Визначення видового складу і ступеня зараженості ґрунту фітопатогенними мікроміцетами та нематодами
--35.9. Вивчення біологічної ефективності застосування нових фунгіцидів, нематоцидів та біологічних засобів обеззараження насіння та захисту рослин від хвороб
--35.10. Екологічна оцінка застосування фунгіцидів та нематоцидів
--35.11. Визначення в ґрунтах фізико-хімічних , агрохімічних, фізичних показників; морфо-генетичне дослідження ґрунтів; розробляє заходи з охорони і відтворення родючості ґрунтів
--35.12. Оцінка якості продукції рослинництва (вміст сухої речовини, цукристість, вміст зального азоту, фосфору, калію, нітратів, крохмалю, клітковини, жирів, вітамінів
-36. Науково-технологічні, теоретичні та прикладні проблеми профілактики та лікування найпоширеніших хвороб тварин
--36.1. Розробка сучасних методів діагностики та профілактики особливо небезпечних хвороб тварин на основі досліджень біологічних, молекулярно-генетичних і екогеографічних властивостей збудників. Проблеми біобезпеки
--36.2. Імунобіологічні властивості збудників інфекційних хвороб тварин
--36.3. Розробка способів репродукції збудників інфекційних хвороб тварин
--36.4. Розробка системи епізоотологічного моніторингу інфекційних хвороб тварин
--36.5. Розробка науково обґрунтованої схеми проведення протиепізоотичних заходів
--36.6. Розробка засобів діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб тварин
--36.7. Розробка системи контролю за збудниками харчових токсикоінфекцій
--36.8. Еколого-біологічне дослідження вірусів-збудників заразних хвороб тварин
--36.9. Питання загальної профілактики патофізіологічних станів тварин за впливу біотичних і абіотичних чинників. Розробка сучасних спеціальних і лабораторних методів досліджень стану тварин
--36.10. Вивчення біологічних, хімічних і фізичних чинників з метою наукового аналізу ризиків для виробництва, переробки, зберігання, транспортування й реалізації безпечних та якісних харчових продуктів
--36.11. Розробка наукових підходів до аналізу ризиків, розробка критеріїв оцінювання санітарно-гігієнічного стану потужностей (об’єктів)
--36.12. Розробка інформативних методів ранньої діагностики внутрішніх хвороб тварин
--36.13. Розробка теоретичних і практичних основ профілактики незаразної патології з метою найповнішої реалізації генетичного потенціалу тварин і одержання максимальної кількості продукції високої якості
--36.14. Науково-технологічні та теоретичні проблеми дослідження біологічних властивостей стовбурових клітин тваринного походження в процесі їх отримання, зберігання та застосування у ветеринарній медицині
--36.15. Дослідження характеру фізіологічних процесів в організмі тварин залежно від типу вищої нервової діяльності
--36.16. Дослідження механізмів біологічної та токсичної дії окислених форм азоту в організмі жуйних
--36.17. Дослідження ролі причинних та патогенетичних факторів у розвитку типових патологічних процесів в організмі тварин
--36.18. Дослідження розвитку макро- і мікроструктури органів кровотворення та імуногенезу ссавців і птахів
-37. Обґрунтування теоретичних і практичних проблем розробки ефективних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва
--37.1. Обґрунтування методології й системи створення нових та удосконалення існуючих порід, типів, ліній, родин і кросів, використання та збереження біологічних об’єктів тваринництва
--37.2. Обґрунтування систем організації та оптимізації (ведення) селекційного процесу з використанням сучасних методів біотехнологій, відтворення і досягнень генетики
--37.3. Розробка та удосконалення системи нормованої годівлі тварин залежно від генетичних, технологічних, біологічних, економічних та екологічних факторів
--37.4. Обґрунтування принципів і способів оцінки та підвищення рівня споживання кормів тваринами, раціональних методів використання й безпечності застосування кормових добавок різної природи
--37.5. Вивчення поведінки біологічних об’єктів тваринництва за різних технологічних умов утримання, годівлі, виробничої експлуатації та їх вплив на продуктивність, адаптивну і відтворювальну здатність
--37.6. Дослідження якості продукції тваринництва залежно від технології її одержання, первинної обробки, зберігання, транспортування і поглибленої переробки
--37.7. Розроблення технологічних рішень виробництва органічної продукції тваринництва, забезпечення охорони довкілля від забруднень відходами тваринницьких об’єктів
-38. Розробка теоретичних основ підвищення біопродуктивності водойм різного типу, оцінка їх екологічного стану та якості рибної продукції
--38.1. Вивчення філогенетичного походження рибоподібних і риб, особливостей зовнішньої морфологічної та внутрішньої анатомічної будови
--38.2. Дослідження впливу абіотичних, біотичних та антропогенних факторів на біологічні показники рибоподібних і риб, взаємовідносин окремих особин, популяцій та різних видів
--38.3. Вивчення фізіологічного статусу риб у нормі, за дії на них біологічно-активних речовин та перебіг фізіолого-біохімічних процесів в організмі за умов адаптації до дії природних і антропогенних чинників
--38.4. Вивчення особливостей розмноження рибоподібних і риб, їх життєвого циклу, стадій та етапів розвитку, розмірів, віку, темпу росту, вгодованості та жирності (біології індивідуального розвитку різних видів риб)
--38.5. Дослідження якісних і кількісних показників процесу живлення рибоподібних і риб, забезпечення їхею, харчової конкуренції трансформації енергії в метаболізмі організму
--38.6. Вивчення розмірної, вікової і статевої структури популяцій, динаміки чисельності та біомаси рибоподібних і риб, природної та промислової смертності, особливостей розподілу та поширення у водлоймах різного типу
--38.7. Дослідження та розробка методів оцінки якості водного середовища і екологічного стану рибргосподарських водних об’єктів за іхтіологічними показниками видів-біомоніторів
--38.8. Дослідження біологічного різноманіття рибоподібних та іхтіофауни континентальних водойм і морів, біологічних особливостей рідкісних і зникаючих видів рибоподібних і риб, шляхів і засобів їх охорони
--38.9. Вивчення продуктивності водних екосистем, біології цінних видів рибоподібних і риб, перспективних для інтродукції та акліматизації, поліпшення якісного складу іхтіофауни та рибопродуктивності природних водойм
--38.10. Вивчення продуктивності водних організмів, безхребетних та розроблення методів її підвищення, регулювання завдяки цілеспрямованим змінам в екосистемі рибогосподарських водойм
--38.11. Вивчення гідрохімічних, токсикологічних чинників і їх впливу на продукційні процеси у водоймах, механізму їх дії, росту й розвитку риб під впливом цих чинників
--38.12. Вивчення етіології захворювань риб з урахуванням екологічних умов, паталогонатомічних змін в організмі риб залежно від природи збудників, розроблення методів і заходів захисту риб від хвороб
--38.13. Вивчення залежності між продукційними, популяційними, біоценотичними складовими рибогосподарських водойм за умови різних форм і циклів ведення в них рибництва
-39. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства України
--39.1. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства
-40. Проблеми охорони навколишнього середовища сільських територій та підвищення якості життя людей
--40.1. Проблеми охорони навколишнього середовища сільських територій та підвищення якості життя людей
-41. Землеустрій і кадастр. Правове забезпечення регулювання використання біоресурсів та сталого природокористування
--41.1. Землеустрій і кадастр. Правове забезпечення регулювання використання біоресурсів та сталого природокористування
-42. Інформаційно-консультативне та телекомунікаційне забезпечення сталого природокористування та моніторингу біоресурсів
--42.1. Інформаційно-консультативне та телекомунікаційне забезпечення сталого природокористування та моніторингу біоресурсів
-43. Біосоціальна економіка і менеджмент сталого природокористування. Торгівля, фінансовий менеджмент, теорія і практика державного управління та інноваційної діяльності у агропромисловому виробництві
--43.1. Біосоціальна економіка і менеджмент сталого природокористування. Торгівля, фінансовий менеджмент, теорія і практика державного управління та інноваційної діяльності у агропромисловому виробництві
-44. Техніка і технології в природокористуванні та у зберіганні і переробці сільськогосподарської і харчової (кормової) продукції.
--44.1. Техніка і технології в природокористуванні та у зберіганні і переробці сільськогосподарської і харчової (кормової) продукції. Машинобудування, технічний менеджмент і сервіс, промислове і житлове будівництво
-45. Енергетика та енергоефективність агропромислового комплексу. Техніка безпеки і охорона праці у природокористуванні
--45.1. Енергетика та енергоефективність агропромислового комплексу. Техніка безпеки і охорона праці у природокористуванні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал