Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринаріяСторінка1/10
Дата конвертації17.12.2016
Розмір2.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринарія

1.Теоретичнііпрактичніосновипрофілактикинезаразноїпатологіїзметоюреалізаціїгенетичногопотенціалусільськогосподарськихтваринтаодержанняпродукціїналежноїякості


--1.1. Питання загальної профілактики патофізіологічних станів тварин за впливу біотичних і абіотичних чинників
--1.2. Розробка сучасних спеціальних і лабораторних методів досліджень клінічного стану тварин
--1.3. Інформативні методи ранньої діагностики внутрішніх хвороб тварин
--1.4. Теоретичне та експериментальне обґрунтування дії мембраностабілізуючих засобів для корекції порушень колострального імунітету у тварин
--1.5. Біологія розвитку тварин в онто- та філогенезі
--1.6. Розроблення та вдосконалення методів інтенсифікації відтворення тварин, діагностики, прогнозування, профілактики і лікування тварин за акушерських, гінекологічних та андрологічних хвороб
--1.7. Розробити сучасні методи діагностики, обґрунтованої терапії та комплексної профілактики метаболічних хвороб тварин і умовах підвищених інтенсивних технологій, техногенного та антропогенного навантаження
-2. Формування нових знань про біорізноманіття, моніторинг, еволюцію, будову, властивості збудників інфекційних хвороб тварин та наукове обгрунтування методів профілактики й лікування найпоширеніших хвороб тварин
--2.1. Розробка сучасних методів діагностики та профілактики особливо небезпечних хвороб тварин на основі досліджень біологічних, молекулярно-генетичних і екогеографічних властивостей збудників. Проблеми біобезпеки
--2.2. Імунобіологічні властивості збудників інфекційних хвороб тварин
--2.3. Розробка способів репродукції збудників інфекційних хвороб тварин
--2.4. Розробка системи епізоотологічного моніторингу інфекційних хвороб тварин
--2.5. Розробка науково обґрунтованої схеми проведення протиепізоотичних заходів
--2.6. Розробка засобів діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб тварин
--2.7. Розробка системи контролю за збудниками харчових токсикоінфекцій
--2.8. Еколого-біологічне дослідження вірусів-збудників заразних хвороб тварин
--2.9. Розробка системи контролю за найпоширенішими збудниками харчових токсикоінфекцій
--2.10. Розробка екологічно безпечної технології захисту тварин від епізоотій на основі використання фізико-технічних методів, які виключають використання хімічних антибіотичних засобів
--2.11. Науково-технологічні та теоретичні проблеми дослідження біологічних властивостей стовбурових клітин тваринного походження в процесі їх отримання, зберігання та застосування у ветеринарній медицині
--2.12. Дослідження характеру фізіологічних процесів в організмі тварин залежно від типу вищої нервової діяльності
--2.13. Дослідження механізмів біологічної та токсичної дії окислених форм азоту в організмі жуйних
--2.14. Дослідження ролі причинних та патогенетичних факторів у розвитку типових патологічних процесів в організмі тварин
--2.15. Дослідження розвитку макро- і мікроструктури органів кровотворення та імуногенезу ссавців і птахів
-3. Ветеринарний науково-інноваційний супровід виробництва та обігу безпечних і якісних продуктів тваринного походження
--3.1. Вивчення біологічних, хімічних і фізичних чинників при виробництві, переробці, зберіганні, транспортуванні й реалізації продукції тваринництва та харчових продуктів
--3.2. Розробка наукових критеріїв та аналіз ризиків оцінювання санітарно-гігієнічного стану потужностей (об’єктів) з виробництва та обігу продукції тваринництва, їстівних і неїстівних продуктів тваринного походження
--3.3. Розробка екологічно безпечної технології з використанням фізико-технічних методів для збереження високої якості продуктів тваринництва та харчування у процесі виробництва, переробки, збереження і транспортування
--3.4. Науково-технічні проблеми стандартизації екологічно-безпечної продукції рослинного походження за показниками харчової цінності та безпечності
--3.5. Розробка та впровадження у ветеринарну медицину та тваринництво інноваційних молекулярних методів діагностики хвороб тварин, контролю якості та біобезпеки ресурсів АПК
--3.6 Дослідження впливу екзогенних і ендогенних факторів на безпечність та якість продукції тваринництва в умовах промислових регіонів України
-4. Сучасні біотехнології створення, виробництва та використання нового покоління діагностикумів, вакцин, сироваток, нанопрепаратів та лікарських комплексних сполук у ветеринарній медицині
--4.1. Розроблення нових біопрепаратів та їх використання у ветеринарній медицині, тваринництві та сільському господарстві
--4.2. Дослідження структури, властивостей, хімічного складу, способів культивування продуцентів біологічно активних речовин, антибактеріальних препаратів, стимуляторів росту та фізіологічних функцій тварин
-5. Дослідження рівнів і механізмів регуляції фізіологічних функцій, метаболічних та захисних процесів в організмі тварин
--5.1. Науково-технологічні та теоретичні проблеми дослідження біологічних властивостей стовбурових клітин тваринного походження в процесі їх отримання, зберігання та застосування у ветеринарній медицині
--5.2. Дослідження характеру фізіологічних процесів в організмі тварин залежно від типу вищої нервової діяльності
--5.3. Дослідження механізмів біологічної та токсичної дії окиснених форм азоту в організмі жуйних
--5.4. Дослідження ролі причинних та патогенетичних факторів у розвитку типових патологічних процесів в організмі тварин
--5.5. Дослідження розвитку макро- і мікроструктури органів кровотворення та імуногенезу ссавців і птахів
-6. Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики захворювань тварин, викликаних комахами, кліщами, гельмінтами, найпростішими
--6.1. Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики захворювань тварин, викликаних комахами, кліщами, гельмінтами, найпростішими
--6.2. Розробка сучасних фізико-технічних, хімічних та біологічних методів підтримання високого рівня санітарного стану тваринницьких підприємств
-7. Теорія і практика збільшення кількості і покращання якості рослинних (сільськогосподарських, харчових, фармацевтичних тощо) біоресурсів та забезпечення сталого природокористування
--7.1. Обґрунтування механізмів переходу від традиційних способів виробництва продукції до альтернативних з заданими параметрами економічної ефективності та екологічної безпечності
--7.2. Розроблення технологій виробництва, переробки, зберігання, стандартизації сировини та продуктів харчування
--7.3. Розроблення методів діагностики, ДНК технологій, клонування in vitro та ГМО у рослинництві
--7.4. Розроблення ресурсозберігаючих, біо- та нанотехнології; екобезпечне, раціональне використання біоресурсів та виробництво органічної продукції рослинництва
--7.5. Дослідження фітопатогенів вірусної природи; розробка молекулярно-діагностичних тест–систем та ДНК генотипування; гістологічні та цитологічні дослідження
--7.6. Діагностика хвороб рослин: зернових, зернобобових, овочевих, технічних, олійних, плодових та ягідних культур, бобових та злакових трав, винограду, цитрусових, а також їстівних грибів
--7.7. Ідентифікація збудників хвороб сільськогосподарських культур (грибів, бактерій, актиноміцетів, нематод)
--7.8. Фітосанітарна експертиза зразків імпортного та вітчизняного походження, підкарантинної продукції, включно з протруєним насіннєвим матеріалом, з оформленням відповідної документації
--7.9. Дослідження якості насіння та садивного матеріалу сільськогосподарських культур у відповідності до вітчизняних вимог та вимог ISTA
--7.10. Проведення гербологічних та фітометричних досліджень
--7.11. Визначення видового складу і ступеня зараженості ґрунту фітопатогенними мікроміцетами та нематодами
--7.12. Вивчення біологічної ефективності застосування нових фунгіцидів, нематоцидів та біологічних засобів обеззараження насіння та захисту рослин від хвороб
--7.13. Екологічна оцінка застосування фунгіцидів та нематоцидів
--7.14. Визначення в ґрунтах фізико-хімічних, агрохімічних , фізичних показників; морфолого-генетичне дослідження ґрунтів; розробка заходів з охорони і відтворення родючості ґрунтів
--7.15. Оцінка якості продукції рослинництва (вміст сухої речовини, цукристість, вміст зального азоту, білка, клейковини, фосфору, калію, нітратів, крохмалю, клітковини, жирів, вітамінів)
--7.16. Створення сортових ресурсів зернових, технічних, кормових, олійних, овочевих, плодово-ягідних культур
--7.17. Огрунтування методів підвищення родючості грунтів за допомою біологічних методів
--7.18. Розробка агротехнологій органічного землеробства
--7.19. Оцінка стану грунтів в системі органічного землеробства та сталого природокористування
--7.20. Розробка нових та удосконалення існуючих способів підвищення продуктивності рослинних біоресурсів в системі кормовиробництва і меліорації
--7.22. Обгрнутуання способів підвищення врожайності культур в овочівництві відкритого та закритого ґрунту
--7.23. Наукове обґрунтування, розробка та впровадження у виробництво адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур
--7.24. Створення сортів плодових, ягідних та малопоширених культур, дослідження їх господарсько-біологічних особливостей та розробка технологій вирощування
--7.25. Посторова неоднорідность грунтового покриву та розробка технологій точного землеробства
--7.26. Дослідження з ефективності застосування сучасних систем мікрозрошення, удобрення, нових фунгіцидів, нематоцидів та біологічних засобів обеззараження насіння та захисту рослин від хвороб
--7.27. Розробка заходів агротехніки та методів стимуляції росту рослинних біоресурсів
-8. Науково-технологічні, теоретичні та прикладні проблеми та основи лісознавства, лісівництва, лісорозведення, лісовідтворення, лісовпорядкування та лісової таксації
--8.1. Вивчення біоекологічних і фізіологічних особливостей репродуктивної здатності дерев у штучних лісових, лісомеліоративних та зелених насадженнях
--8.10. Вивчення особливостей штучного вегетативного розмноження лісових деревних видів
--8.11. Вивчення рекреаційного значення лісу, його санітарно-гігієнічних, оздоровчих, естетичних і виховних функцій. Ведення господарства у лісах рекреаційного значення
--8.12. Вивчення репродуктивних процесів у лісових екосистемах, закономірностей природного відновлення лісостанів і лісо змін
--8.13. Вивчення та моделювання геометричних особливостей форми деревних стовбурів
--8.14. Вивчення та моделювання процесів росту лісових насаджень
--8.15. Генетико-селекційні й еколого-фізіологічні основи створення та функціонування об’єктів лісонасінної бази деревних і трав’яних видів рослин
--8.16. Дослідження біоекологічних, генетичних, лісівничих і фізіологічних основ внутрішньовидової мінливості, комбінаційної здатності, гібридизації, гетерозису деревних та трав’яних рослин
--8.17. Дослідження впливу екологічних факторів на функціонування лісових екосистем, нагромадження ними біомаси, проходження мікробіологічних процесів життя хребетних і безхребетних тварин
--8.18. Дослідження впливу лісо-, агро- і фітомеліорації та лісової рекультивації спустошених земель на довкілля та сільськогосподарське виробництво
--8.19. Дослідження особливостей впливу екологічних чинників на ріст, розвиток і функціонування штучних лісових та зелених насаджень і їх компонентів
--8.2. Вивчення біологічних особливостей, лісівничих і фізіологічних закономірностей розвитку, росту та формування деревостанів аборигенних та інтродукованих деревних у штучних насадженнях різного типу
--8.20. Дослідження природи лісових пожеж, їх впливу на лісове середовище. Вогнестійкість деревних порід. Розроблення заходів з профілактики пожеж і підвищення стійкості до них лісових фітоценозів
--8.21. Дослідження природного поновлення лісостанів. Вплив на процеси природного поновлення лісівничо-екологічних та антропогенних чинників
--8.22. Дослідження сортиментної та товарної структури деревостанів
--8.23. Дослідження структурно-функціональних взаємозв’язків між компонентами лісу та лісом і довкіллям
--8.24. Дослідження та розроблення теоретичних і методичних основ лісовпорядкування та реалізації принципів лісової політики в організації багатоцільового лісового господарства
--8.25. Дослідження фауністичної компоненти лісового біогеоценозу
--8.26. Етіологія хвороб, особливості патологічного процесу у лісових біогеоценозах, діагностика потенційно небезпечних видів (грибів, бактерій, вірусів, нематод, кліщів, комах, гризунів, рослин-паразитів та ін.)
--8.27. Закономірності формування комплексів нематод, ентомофауни та мікрофлори лісових порід у захищеному ґрунті, розсадниках, лісових культурах, захисних насадженнях та декоративних насадженнях населених пунктів
--8.28. Лісопатологічний моніторинг, нагляд та прогноз можливої шкоди. Ентомофауна, аутомікро- та мікобіота. Інфекційні та неінфекційні хвороби лісу, епіфітотії
--8.29. Недеревні ресурси лісу. Оптимізація технології отримання та використання. Підсочка хвойних та листяних порід
--8.3. Вивчення біологічної природи лісу, його структурних компонентів і механізмів їх функціонування, закономірностей росту та розвитку деревних, чагарникових і трав’яних рослин й лісових фітоценозів
--8.30. Особливості організації ведення лісомисливського господарства в лісах України
--8.31. Підвищення комплексної продуктивності та біологічної стійкості лісових екосистем, покращання якісної структури лісостанів
--8.32. Розроблення теоретичних, методичних та технологічних основ моніторингу лісів. Обґрунтування показників моніторингу лісів, опрацювання нових та удосконалення наявних методів моніторингу
--8.33. Розроблення наукових, еколого-фізіологічних й генетико-селекційних основ вирощування високоякісного лісового, лісомеліоративного та декоративного садивного матеріалу
--8.34. Розроблення й удосконалення методичного та нормативного забезпечення системи обліку недеревної лісової продукції
--8.35. Розроблення концептуальних, теоретичних і методологічних основ лісового насінництва, створення та вирощування штучних лісових насаджень різного призначення
--8.36. Розроблення методології поділу лісів на групи та віднесення їх до категорії захисності. Удосконалення структури лісоуправління
--8.37. Розроблення методології, методів і механізмів управління лісовими біогеоценозами, обміном речовин і енергії між компонентами лісу та лісом і довкіллям
--8.38. Розроблення методології, теорії та методики кадастрової оцінки лісових ресурсів
--8.39. Розроблення наукових основ збільшення лісистості України. Вивчення зонально-лісотипологічної структури лісів та використання її при організації та веденні лісового господарства
--8.4. Вивчення біорізноманіття лісових екосистем. Наукові основи охорони, збереження та раціонального використання лісових ресурсів. Біологічна природа заповідних лісів та формування екомережі
--8.40. Розроблення наукових основ підвищення продуктивності, якості та біологічної стійкості лісових екосистем
--8.41. Розроблення теоретичних і концептуальних основ цільового та плантаційного лісовирощування
--8.42. Розроблення теоретичних і методичних основ комплексного використання лісосировинних ресурсів в умовах нерівномірної вікової структури лісового фонду
--8.43. Розроблення теоретичних і методичних основ підвищення виходу насіння та посівних якостей насіння лісових, лісомеліоративних і декоративних дерев, чагарників і трав’яних видів
--8.44. Розроблення теоретичних і методичних основ регулювання просторово-параметричної структури та продуктивності лісових насаджень
--8.45. Розроблення теоретичних і методологічних основ лісонасінного, лісокультурного та лісомеліоративного районування. Лісотипологічне обґрунтування лісокультурної та лісомеліоративної справи
--8.46. Розроблення теоретичних і практичних основ організації, створення та функціонування об’єктів лісонасінної бази на генетико-селекційній основі
--8.47. Розроблення теоретичних основ, методичного та нормативного забезпечення системи обліку продуктивності лісових насаджень за компонентами фітомаси, мортмаси та продукції
--8.48. Розроблення теоретичних, методичних і технологічних основ використання дистанційних методів для обліку та впорядкування лісів
--8.49. Розроблення технології генетичного конструювання лісових рослинних організмів із цінними господарськими ознаками
--8.5. Вивчення впливу ентомофауни, фітогельмінтів і мікрофлори на плоди і насіння лісових порід, ріст і стан сіянців, саджанців, лісових культур, захисних і декоративних насаджень
--8.50. Розроблення технології та способів рубок головного лісокористування. Вивчення та лісівничо-економічне обґрунтування особливостей проведення рубок формування і оздоровлення лісів
--8.51. Шляхи підвищення продуктивності та біологічної стійкості штучних лісових, лісозахисних та зелених насаджень різного призначення
--8.52. Вивчення біологічної природи штучних рослинних насаджень, колекційних фондів рослин різного цільового призначення, їх структурних компонентів і механізмів функціонування
--8.6. Вивчення еколого-фізіологічних механізмів мінерального живлення деревних рослин і розроблення біологічних основ застосування добрив, гербіцидів, мікоризації, стимуляторів росту, антитранспірантів
--8.7. Вивчення закономірностей життя лісу, його географічних та структурних особливостей, росту та розвитку, морфології лісостанів
--8.8. Вивчення закономірностей таксаційної будови деревостанів. Пошук та оцінювання законів розподілу основних таксаційних параметрів деревостанів
--8.9. Вивчення особливостей репродуктивної здатності дерев у штучних лісових, лісомеліоративних і зелених насадженнях
-9. Наукові, проектні, технологічні та прикладні основи садово-паркового господарства і будівництва, ландшафтної архітектури, декоративного садівництва, фітодизайну
--9.1. Аналіз структури видового складу штучних зелених насаджень паркових культур фітоценозів, репрезентативності їх культивування. Біологічні основи фітодизайну, збагачення та збереження штучно вирощених рослин
--9.2. Вивчення особливостей росту і формування деревостанів аборигенних та інтродукованих деревних, чагарникових і трав’яних видів у штучних насадженнях різного типу
--9.3. Формування елементів садово-паркових композицій: газонів, квітників, вертикального озеленення, розаріїв, садів на дахах тощо. Топіарне мистецтво, водна декоративна рослинність, вуличні алеї, бульвари
--9.4. Розроблення методології та застосування сучасних способів і методів реконструкції, реставрації та консервації старовинних парків, міських зелених насаджень та їх ландшафтне облаштування
--9.5. Обґрунтування технології створення, функціонування та раціонального використання штучних рослинних насаджень різного цільового призначення
--9.6. Вивчення механізмів мінерального живлення деревних рослин і розроблення наукових основ застосування добрив, гербіцидів, мікоризації, стимуляторів росту
--9.7. Вивчення закономірностей біотрофних, біофізичних, алелопатичних взаємовідносин і взаємовпливів деревних й трав’яних видів у штучних насадженнях
--9.8. Генетико-селекційні та еколого-фізіологічні основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості штучних лісових, лісозахисних і садово-паркових фітоценозів
--9.9. Збереження біорізноманіття лісів і паркових екосистем, природно-заповідна справа
--9.10. Вивчення історії природно-заповідної справи, геосозології та охорони живої природи, їх світового досвіду, багаторічні неперервні дослідження за програмою Літопису природи
--9.11. Складання біосозологічних каталогів, класифікацій, створення банку даних, геоінформаційних систем, формування систем державних обліків та кадастрів рослин, тварин і грибів
--9.12. Оцінка стану та вивчення закономірностей структури, функціонування, динаміки, прогнозування змін заповідних екосистем, встановлення для них граничних рівнів антропогенного навантаження
--9.13. Розробка наукових обґрунтувань, методів і критеріїв виділення природно-територіальних комплексів для резервування та заповідання, біологічних і екологічних основ природоохоронного районування
-10. Наукове обґрунтування технологічних аспектів створення функціональних меблевих і деревних виробів на основі раціонального використання лісосировинних ресурсів
--10.1. Формування нових знань про механіку, фізику, біологію процесів, які відбуваються при обробці деревини і деревних виробів
--10.2. Аналіз та розроблення ресурсоощадних та екологобезпечних технологій виготовлення пиломатеріалів, заготовок, шпону, картону, плитних матеріалів меблів, столярних виробів, дерев’яних будівель і споруд
--10.3. Наукове обґрунтування переробки відходів деревообробки та «вживаної» деревини для отримання ефективних видів палива, виготовлення плит та інших виробів з деревини
--10.4. Дослідження та аналіз якості клейових композицій та лакофарбових матеріалів для обґрунтування застосування їх для різних деревооброблювальних та меблевих виробництв
--10.5. Системний аналіз існуючих і розроблення нових екологобезпечних та ресурсоощадних технологій із залученням недеревної рослинної сировини при виробництві деревинних композиційних матеріалів
--10.6. Розроблення методів оцінювання та управління якості продукції, ефективності роботи обладнання, поточних та автоматизованих ліній у деревообробці
--10.7. Наукове дослідження надійності обладнання та інструменту з метою обґрунтування нормативів довговічності, ремонтопридатності та збереження машин і обладнання
--10.8. Наукове дослідження і розвиток інформаційних технологій проектування об’єктів деревообробної та меблевої галузі
--10.9. Системний аналіз методів і засобів підвищення ефективності функціонування технологічних потоків деревооброблювальних меблевих виробництв,обґрунтування й оптимізація їх типажу і структури
--10.10. Розроблення методів та засобів забезпечення зниження енергоємності, екологічної безпеки технологічних процесів деревооброблювальних виробництв
--10.11. Вивчення і дослідження методів, технології та засобів підвищення рівня вогнебіозахисту лісоматеріалів, столярних і меблевих виробів, дерев’яних будівель та споруд
-11. Обґрунтування теоретичних і практичних проблем розробки ефективних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва
--11.1. Обґрунтування методології й системи створення нових та удосконалення існуючих порід, типів, ліній, родин і кросів, використання та збереження біологічних об’єктів тваринництва
--11.2. Обґрунтування систем організації та оптимізації (ведення) селекційного процесу з використанням сучасних методів біотехнологій, відтворення і досягнень генетики
--11.3. Розробка та удосконалення системи нормованої годівлі тварин залежно від генетичних, технологічних, біологічних, економічних та екологічних факторів
--11.4. Обґрунтування принципів і способів оцінки та підвищення рівня споживання кормів тваринами, раціональних методів використання й безпечності застосування кормових добавок різної природи
--11.5. Вивчення поведінки біологічних об’єктів тваринництва за різних технологічних умов утримання, годівлі, виробничої експлуатації та їх вплив на продуктивність, адаптивну і відтворювальну здатність
--11.6. Дослідження якості продукції тваринництва залежно від технології її одержання, первинної обробки, зберігання, транспортування і поглибленої переробки
--11.7. Розроблення нових технологічних рішень виробництва продукції тваринництва, забезпечення охорони довкілля від забруднень відходами тваринницьких об’єктів
-12. Розробка теоретичних основ підвищення біопродуктивності водойм різного типу, оцінка їх екологічного стану та якості рибної продукції
--12.1. Вивчення філогенетичного походження рибоподібних і риб, особливостей зовнішньої морфологічної та внутрішньої анатомічної будови
--12.2. Дослідження впливу абіотичних, біотичних та антропогенних факторів на біологічні показники рибоподібних і риб, взаємовідносин окремих особин, популяцій та різних видів
--12.3. Вивчення фізіологічного статусу риб у нормі, за дії на них біологічно-активних речовин та перебіг фізіолого-біохімічних процесів в організмі за умов адаптації до дії природних і антропогенних чинників
--12.4. Вивчення особливостей розмноження рибоподібних і риб, їх життєвого циклу, стадій та етапів розвитку, розмірів, віку, темпу росту, вгодованості та жирності (біології індивідуального розвитку різних видів риб)
--12.5. Дослідження якісних і кількісних показників процесу живлення рибоподібних і риб, забезпечення їхею, харчової конкуренції трансформації енергії в метаболізмі організму
--12.6. Вивчення розмірної, вікової і статевої структури популяцій, динаміки чисельності та біомаси рибоподібних і риб, природної та промислової смертності, особливостей розподілу та поширення у водлоймах різного типу
--12.7. Дослідження та розробка методів оцінки якості водного середовища і екологічного стану рибргосподарських водних об’єктів за іхтіологічними показниками видів-біомоніторів
--12.8. Дослідження біологічного різноманіття рибоподібних та іхтіофауни континентальних водойм і морів, біологічних особливостей рідкісних і зникаючих видів рибоподібних і риб, шляхів і засобів їх охорони
--12.9. Вивчення продуктивності водних екосистем, біології цінних видів рибоподібних і риб, перспективних для інтродукції та акліматизації, поліпшення якісного складу іхтіофауни та рибопродуктивності природних водойм
--12.10. Вивчення продуктивності водних організмів, безхребетних та розроблення методів її підвищення, регулювання завдяки цілеспрямованим змінам в екосистемі рибогосподарських водойм
--12.11. Вивчення гідрохімічних, токсикологічних чинників і їх впливу на продукційні процеси у водоймах, механізму їх дії, росту й розвитку риб під впливом цих чинників
--12.12. Вивчення етіології захворювань риб з урахуванням екологічних умов, паталогонатомічних змін в організмі риб залежно від природи збудників, розроблення методів і заходів захисту риб від хвороб
--12.13. Вивчення залежності між продукційними, популяційними, біоценотичними складовими рибогосподарських водойм за умови різних форм і циклів ведення в них рибництва
-13. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства України
--13.1. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства
--13.2. Розроблення економічної та фінансової моделі забезпечення збалансованого розвитку аграрного виробництва.
--13.3. Дослідження напрямів вдосконалення кластерної політики в контексті розв’язання економіко-екологічних проблем аграрного виробництва
--13.4. Дослідження проблем формування системи інноваційного менеджменту збалансованого природного агровиробництва.
--13.5. Створення та вдосконалення інфраструктури аграрної сфери в контексті збалансованого агрогосподарювання, стратегії формування системи самодостатності та мотивації діяльності органів їх управління.
--13.6. Біосоціальна економіка і менеджмент сталого природокористування. Торгівля, фінансовий менеджмент, теорія і практика державного управління та інноваційної діяльності у агропромисловому виробництві
-14. Проблеми охорони навколишнього середовища сільських територій та підвищення якості життя людей
--14.1. Дослідження екологобезпечного водовикористання на зрошуваних землях
--14.10. Вивчення механізмів дії еколого-біофізичних чинників на агроекоситеми
--14.11. Дослідження проблем формування біогеоценотичного покриву складних техно-агроекоситем
--14.12. Розробка нових методів біологічної індикації та її аспекти для оцінки стану в часі і просторі агроекосистем та прогнозу багаторічних тенденцій направлених змін
--14.13. Дослідження якісних і кількісних показників гідроекології природних вод та ґрунтових розчинів на територіях інтенсивного сільськогосподарського використання.
--14.14. Науково-практичне обґрунтування способів вирішення проблеми охорони навколишнього середовища сільських територій та підвищення якості життя людей.
--14.15. Радіаційний моніторинг агробіоценозів, радіаційний контроль продукції агропромислового комплексу на забруднених радіонуклідами територіях України.
--14.16. Розробка комплексу організаційно-технологічних заходів по безпечному і раціональному веденню сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення
--14.17. Вивчення поведінки радіонуклідів Чорнобильського викиду в навколишньому середовищі
--14.18. Побудова моделей динаміки рухливості та біологічної доступності радіонуклідів в залежності від фізико-хімічних форм випадінь і ґрунтово-кліматичних умов України
--14.19. Дослідження закономірностей надходження радіонуклідів із ґрунту в рослини, розробка прогнозів можливого забруднення сільськогосподарської  продукції, розробка та впровадження заходів
--14.2. Наукове обґрунтування напрямів збереження біорізноманіття та у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю
--14.20. Вивчення впливу різних видів та доз добрив і меліорантів, а також їх комбінацій, засобів обробки ґрунтів і технологій застосування засобів хімізації на накопичення радіоактивних  речовин
--14.21. Розробка систем кормовиробництва в умовах забруднення природних кормових угідь і орних земель цезієм-137 і стронцієм-90
--14.22. Оцінка ефективності контрзаходів, які застосовуються в сільському господарстві, з метою зниження надходження радіонуклідів в продукцію
--14.23. Вивчення закономірностей міграції радіонуклідів по ланцюгу “ґрунт – корми - організм тварин - продукція тваринництва”
--14.24. Розробка технологічних прийомів ведення тваринництва на забруднених територіях
--14.25. Розробка засобів раціонального використання і переробки сільськогосподарської продукції
--14.26. Радіаційно-гігієнічна оцінка умов праці та розробка рекомендацій по безпечному веденню НДР в Зоні відчуження і проведенню сільськогосподарських робіт на забруднених територіях
--14.27. Розробка заходів з реабілітації забруднених земель, розробка науково обґрунтованих заходів з метою повернення Зони відчуження до господарського використання.
--14.28. Розробка наукових основ, моделей, методів та засобів за різновидами і формами режимів системного збереження біологічних видів у природі та їх популяцій
--14.29. Обгрунтування наукових засад созотехнічного менеджменту, створення генетичних банків, біоколекцій, ренатуралізації, репатріації, розселення, реінтродукції, реакліматизації, реабілітації рідкісних і зникаючих видів
--14.3. Вивчення культивованого та спонтанного біорізноманіття.
--14.30. Дослідження проблем відтворення, збагачення, норм лімітів для екологічно збалансованого використання біоресурсів охоронного статусу і значення
--14.4. Розробка моделей природовідтворення агроландшафтів
--14.5. Оцінка і розробка способів зменшення загроз агробіорізноманіттю України
--14.6. Біомоніторинг забруднення агроекосистем з використанням організмів
--14.7. Агроекологічні дослідження раціонального використання добрив
--14.8. Дослідження еколого-агрономічного стану та оцінка придатності сільськогосподарських земель для природного агровиробництва
--14.9. Дослідження, охорона та збереження природного степу у зональному аспекті за поліваріантної системи природокористування
-15. Землеустрій і кадастр. Правове забезпечення регулювання використання біоресурсів та сталого природокористування
--15.1 Розробка та удосконалення теоретико-методичних і практичних проблем землеустрою і кадастру
--15.2. Удосконалення номенклатурного списку ґрунтів України
--15.3. Створення ґрунтових карт України в оцифрованому вигляді у ГІС на основі класифікаційної системи ФАО
--15.4. Дослідження, охорона та моніторинг земель через ведення державного земельного кадастру
--15.5. Моделювання природокористування, прогнозування продуктивності культур на основі використання даних дистанційного зондування землі
--15.6. Розробка та удосконалення адміністративно-правових засад регулювання використання біоресурсів та управління природоресурсною сферою
--15.7. Дослідження проблем оцінки земель, земельного кадастру, геоінформаційного забезпечення земельної реформи, оптимізації землекористування та охорони ґрунтів
--15.8. Вивчення правових проблем продовольчої безпеки, екологічної безпеки, правового регулювання біотехнологій та генної інженерії, досліджень в сфері енергетичного права
-16. Інформаційно-консультативне та телекомунікаційне забезпечення сталого природокористування та моніторингу біоресурсів
--16.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів державного управління та сільськогосподарських структур з поданням даних у геопросторовому середовищі
--16.2. Моделювання інформаційно-аналітичної системи моніторингу соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу України
--16.3. Створення інформаційно-програмного комплексу колективного користування автоматизованого накопичення, аналізу і прогнозу показників соціально-економічного розвитку аграрної сфери України
--16.4. Розробка інформаційних технологій аналізу та моделювання в системах підтримки прийняття рішень у агробіологічних дослідженнях та виробництві
--16.5. Створення дистанційних інноваційних технологій підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців з дорадництва, аграрної та природоохоронної сфер діяльності
-17. Техніка і технології в природокористуванні та у зберіганні і переробці сільськогосподарської і харчової (кормової) продукції
--17.1. Робочі процеси і технології механізованого сільськогосподарського виробництва, закономірності побудови і умови функціонування сільськогосподарських і меліоративних машин та обладнання
--17.2. Розробка наукових основ переходу до органічного землеробства із виробництвом екологічно безпечної продукції на основі використання с.-г. машин під систему точного землеробства.
--17.3. Розробка технічного забезпечення методів збереження родючості ґрунтів, дослідження агрофізичних та мікробіологічних властивостей ґрунтів
--17.4. Обґрунтування доцільності модернізації існуючих тваринницьких ферм, їх оснащення сучасними біогазовими установками та майданчиками для механізованого компостування гною та посліду.
--17.5. Розробка технічного забезпечення переробної галузі в умовах сільськогосподарського виробництва із додержання стандартів якості продукції.
--17.6. Розробка сучасних методів технічного забезпеченні виробництва і використання біопалив.
--17.7. Наукове обґрунтування нових і вдосконалення традиційних біотехнологій, розширення асортименту біотехнологічної продукції.
--17.8. Розроблення нових технологій та машин для обробітку ґрунту за різними системами землекористування
--17.9. Наукове обґрунтування процесу взаємодії з ґрунтом робочих органів різної геометричної форми
--17.10. Системний аналіз процесів розпушення і розшарування ґрунту
--17.11. Дослідження якісних показників роботи ґрунтообробних машин та розробка способів підвищення їх ефективності
--17.12. Обґрунтування параметрів робочих органів машин для ресурсоощадних технологій у рослинництві.
--17.13. Розробка теоретичних основ управління міцнісними та антифрикційними характеристиками систем на основі складних полімерних композиційних матеріалів;
--17.14. Розробка і випробування ремонтновідновлюваних композицій для безрозбірного відновлення машин і механізмів.
-18. Науково-технічні проблеми дослідження енергетики та енергоефективності агропромислового комплексу, електротехнологій та електрообладнання в системі біоресурсів і природокористування
--18.1. Розробка загальної теорії електрофізичних, енергетичних процесів впливу на біологічні об’єкти і природні ресурси
--18.2. Дослідження системних властивостей і зв’язків, математичне та фізичне моделювання компонентів систем та процесів, оптимізація параметрів та характеристик біологічних об’єктів і природних ресурсів
--18.3. Дослідження фізичних характеристик біологічних об’єктів і природних ресурсів як об'єктів електротехнологій, впливу електрофізичних, енергетичних процесів на якісні та кількісні їх показники
--18.4. Розробка та обґрунтування електротехнічних засобів впливу на біологічні об’єкти і природні ресурси, режимів роботи, автоматичних систем та алгоритмів керування, підвищення надійності та ефективності роботи
--18.5. Дослідження та розробка систем і елементів електроприводу машин і потокових ліній та систем керування ними в технологічних процесах виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції
--18.6. Дослідження, розробка методів ефективної експлуатації, режимів роботи, контролю та діагностування електрообладнання у специфічних умовах сільського господарства, включаючи техніку електробезпеки
--18.7. Дослідження, розробка систем альтернативних та поновлюваних джерел енергії, технічних засобів енергоресурсозбереження та раціонального використання електроенергії
--18.8. Розробка методів і засобів підвищення якості електроенергії, надійності й ефективності систем електропостачання, у тому числі, з джерелами розподіленої генерації у сільських регіонах
--18.9. Дослідження, розробка та застосування в системах біоресурсів, електропостачання й електроспоживання сільського господарства систем автоматики та робототехніки
--18.10. Наукове обґрунтування і розробка енергозберігаючих технологій культивування овочевих культур у тепличних комплексах
--18.11. Розробка еклогічно безпечних, енергозберігаючих фізико-технічних технологій стимуляції продукційного процесу і захисту рослин у процесі вегетації та рослинницької продукції в процесі її зберігання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал