Аграрне право. Теми практичних занятьСкачати 74.54 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір74.54 Kb.
Аграрне право. Теми практичних занять (7 семестр)


Назва теми


Кількість аудиторних годин7 семестр. Змістовий модуль 1. Загальна характеристика аграрного праваТема 1


Аграрне право як комплексна галузь права.

 1. Поняття, предмет та методи правового регулювання аграрного права.

 2. Поняття, принципи та основні положення аграрної політики та її вплив на формування аграрного законодавства.

 3. Співвідношення аграрного права з іншими галузями права.

 4. Принципи та система аграрного права.

2

Тема 2

Джерела аграрного права.

 1. Поняття та особливості джерел аграрного права.

 2. Класифікація джерел аграрного права та їх характеристика.

 3. Аграрне законодавство.

 4. Поняття та роль локальних актів у правовому регулюванні аграрної сфери.

 5. Проблеми та шляхи вдосконалення аграрного законодавства.

2

Тема 3

Правове регулювання аграрних правовідносин

 1. Поняття та особливості аграрних правовідносин

 2. Правове становище суб’єктів господарювання в АПК

 3. Внутрішні та зовнішні аграрні правовідносини.

 4. Поняття державного регулювання аграрної діяльності в Україні.

 5. Розмежування понять “державне регулювання“, “державне управління“, “державне керівництво“ сільським господарством.

 6. Форми та методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві.

 7. Система та повноваження державних органів, які здійснюють регулювання у сфері АПК.

2

Тема 4

Аграрне підприємництво

 1. Аграрне підприємництво: поняття, суб’єкти, принципи та особливості.

 2. Кооперативні та корпоративні аграрні підприємства.

 3. Правове регулювання приватизації та паювання в АПК.

 4. Загальні питання ринкових перетворень на селі.

27 семестр. Змістовий модуль 2. Правовий режим майна та земель аграрних товаровиробниківТема 5


Правове регулювання соціального розвитку села.

 1. Поняття та специфіка правового регулювання соціального розвитку села.

 2. Основні засади розвитку соціальної сфери села та правовий режим об’єктів соціальної сфери села.

 3. Правове регулювання наукових досліджень та підготовка кадрів на селі.

 4. Правове регулювання житлового будівництва та дорожнього господарства на селі.

 5. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування сільського населення.

2

Тема 6

Правове регулювання виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників.

 1. Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного виробництва.

 2. Організація підсобних виробництв та промислів.

 3. Правове регулювання виробництва високоякісної та екологічно безпечної сільськогосподарської продукції та сировини.

 4. Правове регулювання застосування пестицидів та агрохімікатів у виробництві сільськогосподарської продукції.

2

Тема 7

Правове регулювання фінансової діяльності аграрних товаровиробників.

 1. Поняття фінансової діяльності та її правове регулювання.

 2. Правове регулювання кредитування аграрних товаровиробників.

 3. Правове регулювання оподаткування аграрних товаровиробників.

 4. Правове регулювання страхування майна аграрних товаровиробників.

 5. Банкрутство сільськогосподарського підприємства.

 6. Правові аспекти лізингових відносин в агропромисловому комплексі України.

2

Тема 8

Правовий режим земель аграрних товаровиробників.

 1. Основні напрямки та проблеми земельної реформи в Україні.

 2. Поняття, характеристика та пріоритетність земель сільськогосподарського призначення.

 3. Оренда земель сільськогосподарського призначення.

 4. Правові форми використання земель в сільському господарстві.

 5. Розміри земельних ділянок для ведення сільського господарства.

 6. Паювання земель сільськогосподарського призначення.

 7. Права та обов’язки землевласників та землекористувачів.

2

Усього за 7 семестр
16Рекомендована література

Навчальна та довідкова література

 1. Аграрне право: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2010. – 424 с.

 2. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк та ін.; за заг. ред. В.М. Єрмоленка. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 608 с.

 3. Аграрне право України: підручник / За ред. О. О. Погрібного. - К.: Істина, 2007. - 448 с.


Нормативні акти

 1. Конституція України. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 2. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 3. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991р. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 4. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 р. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 5. Про державну підтримку сільського господарства: Закон України від 24 червня 2004 р. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 6. Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 р. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 7. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 8. Про меліорацію земель: Закон України від 14 січня 2000 р. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 9. Про насіння і садивний матеріал: Закон України від 26 грудня 2002 р. З наступними змінами і доповненнями. // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 10. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. В редакції Закону від 2 жовтня 2003 р. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 11. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2001 р. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 12. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 13. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 5 червня 2003 р. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 14. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 15. Господарський кодекс України. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 16. Земельний кодекс України. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 17. Кодекс України про адміністративні правопорушення. З наступними змінами і доповненнями. // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 18. Кримінальний кодекс України. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.

 19. Цивільний кодекс України. З наступними змінами і доповненнями // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // Управлiння комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України © 1996-2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua.Викладач, що веде практичні заняття:
доцент кафедри цивільного,

трудового та господарського права ____________________ (Л. В. Артеменко)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал