Admin Mobil group [Выберите дату] Діагностика готовності дітей до школи 2Pdf просмотр
Сторінка9/13
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Завдання №8
Зміст завдання: Розуміння змісту оповідання: розкриття причиново- наслідкових зв'язків в оповіданні з підтекстом. Порівняно з попереднім це завдання складніше. Якщо під час розуміння змісту малюнків у дитини є опора на наочне зображення, то в процесі розуміння розповіді їй доводиться оперувати виключно словесним матеріалом: певними поняттями, уявленнями, що виникають на основі сприймання словесного повідомлення.

132
Стимульний матеріал: Оповідання Л.М. Толстого "Вовк і Коза" такого змісту:
«Вовк бачить — Коза пасеться на горі і не можна йому туди до неї дістатися, він
їй і каже: "Зійшла б ти вниз, тут і місце рівніше і трава тобі для їжі набагато солодша". А Коза і каже: "Не для того ти, Вовче, мене вниз кличеш, ти не про мою, а про свою їжу дбаєш"».
Хід дослідження: Дитині читається чи дослівно розповідається оповідання.
Після цього їй ставиться запитання: "Навіщо Вовк кликав Козу?" Якщо на це запитання дитина дає правильну відповідь, то її запитують: "Як Коза здогадалась, що Вовк її з'їсть?". Якщо відповідь на перше запитання виявляє недостатнє розуміння підтексту (наприклад, дитина відповідає: "Бо там трава солодша"), ставляться інші запитання: "Що їсть Вовк?", "Що їсть Коза?" відповіді на ці запитання часто виявляють недостатні знання, наприклад, дитина відповідає: "Вовк їсть хліб, ковбасу". Отже, в таких випадках допомога полягає в тому, щоб підвести її до розуміння, що Вовк може з'їсти Козу, тобто до розуміння підтексту.
Готові до шкільного навчання діти під час інтерпретації оповідання, насамперед, виявляють достатні знання та уявлення про його персонажів і тому дають відповіді, в яких розкривається розуміння підтексту. Мовленнєве оформлення може бути різним. Одні діти самостійно розгортають міркування, демонструючи здатність побудувати зв'язне висловлювання. У інших дітей мовлення обмежується короткими правильними відповідями на запитання.
Неготові до навчання діти мають труднощі, насамперед, в розумінні підтексту оповідання, що пов'язано з обмеженими знаннями, збідненістю життєвого досвіду, поганою його актуалізацією. Тому потрібна буває система навідних запитань, іноді через недостатню концентрацію уваги та недоліки запам'ятовування діти не можуть сприйняти в повному обсязі текст і потрібне його повторення. Ці недоліки уваги та пам'яті можуть бути серйозною перешкодою до успішного навчання. Звичайно такі діти мають труднощі в мовному оформленні міркування, їх висловлювання однослівні, аграматичні.

Завдання №9

Зміст завдання: Визначення взаємозворотності відношень між величинами та розміщенням предметів у просторі. З'ясовується сформованість словесно- логічного мислення в процесі встановлення протилежних до даних відношень між величинами і розміщенням предметів у просторі без опори на наочність.
Стимульний матеріал:Судження, що послідовно висловлюються психологом:
1)
олівець коротший від лінійки;
2)
кавун важчий від яблука;
3)
Вітя вищий від Сашка;
4)
шафа стоїть зліва від ліжка;
5)
стіл стоїть під лампою.

133
Хід дослідження: Психолог висловлює судження та просить дитину висловити протилежне.
Інструкція: Слухай уважно, щоб відповісти на запитання. Я говорю: "Олівець коротший від лінійки, а лінійка від олівця?" і так далі. У випадках, коли дитина не може відповісти, висловлюється розгорнуте міркування: "Якщо олівець коротший від лінійки, то лінійка ..." Іноді буває потрібний зразок відповіді у вигляді розгорнутого першого судження. Дитина повинна скористатися ним для побудови наступних суджень.
Дане завдання є досить складним для дітей шестирічного віку, у яких словесне- логічне мислення перебуває у процесі становлення. Тому неповне виконання цього завдання не може свідчити про неготовність дитини до шкільного навчання. Показовим є використання допомоги у процесі удосконалення відповіді-судження.
Готові до навчання діти з високим рівнем розвитку можуть виконувати завдання самостійно у повному обсязі. Значній частині буває достатньо допомоги у вигляді розгорнутого судження, наприклад: "Якщо лінійка довша від олівця, то як сказати, який тоді олівець?" Якщо дитина не встановлює відношення, можна дати їй зразок виконання: "Якщо лінійка довша від олівця, то олівець коротший від лінійки". Далі дитині пропонується самостійно визначити, інші відношення.
Готова до навчання дитина на повинна скористатися наданими видами допомоги і далі самостійно встановити відношення. Під час визначення відношень вважається задовільним вживання неточного поняття, наприклад, замість ''вищий – нижчий", "важчий – легший", "довший – коротший" вживається "більший-менший", що свідчить про розуміння взаємної оберненості відношень.
Неготові до навчання діти мають недостатньо сформовані уявлення про відношення між величинами ; особливо просторові (два останніх завдання).
Тому їм потрібна допомога до визначення кожного відношення. При цьому діти неточно вживають поняття. Значна частина неготових до навчання дітей це завдання не виконує.

Завдання №10
Зміст завдання: З'ясування математичних уявлень дітей: виконання дитиною ряду математичних операцій – відтворення числового ряду, встановлення кількісних відношень, рахункові операції та розв'язання елементарної задачі.
Стимульний матеріал: Лічильні палички чи натуральні об'єкти (ґудзики, горіхи, квасоля та ін.).
Хід досліджений: Дитині пропонується ряд математичних завдань і дається
інструкція.

134
Інструкція:

1)
порахуй до десяти в прямому та оберненому порядку;
2)
рахуй від шести (чотирьох) в прямому порядку;
3)
рахуй з оберненому порядку від семи (п'яти);
4)
поклади а одну купку сім паличок (горішків, квасолин), а в другу - п'ять.
Скажи, де більше? На скільки більше? Зроби так, щоб у обох купках було порівну;
5)
розв'яжи таку задачу: на дереві сиділо чотири горобці, потім до них прилетіло ще два. Скільки стало всього горобців? А потім три горобці відлетіли. Скільки залишилось горобців? (множини можна варіювати в межах шести).
Готові до навчання діти повинні легко рахувати до десяти в прямому, зворотному порядку та від заданого числа. Вони також повинні самостійно утворювати задані множини та визначати кількісні відношення між ними
(більше – менше, на скільки більше – менше, однаково). Окремі діти можуть мати труднощі у визначенні відношення "на скільки більше – менше". Проте вони повинні успішно скористатися допомогою у вигляді запитання: "Скільки потрібно забрати паличок, щоб стало порівну?" Діти також повинні самостійно розв'язувати задачі на одну дію на додавання та віднімання з межах шести.
Неготові до навчання діти натуральний ряд чисел відтворюють механічно.
Про Іде свідчить нездатність дитини полічити від заданого числа в прямому і зворотному порядку. Вони не виконують завдання на встановлення кількісних відношень між множинами натуральних об'єктів, особливо під час з'ясування кількісного відношення "на скільки більше". При цьому допомога виявляється неефективною. Діти терплять труднощі в розумінні умови задачі. Окремі з них можуть розв'язувати задачу із залученням наочності.

Завдання №11

Зміст завдання: Відтворення трьох заданих візерунків за зразками. У методиці використані графічні зображення з відомої методики Д.Б. Ельконіна "Графічний диктант". Завдання спрямоване на виявлення уміння орієнтуватися на зразок та точно скопіювати його, а також на з'ясування сформованості довільної уваги, зорово-моторної координації та регуляції власних дій. Усі ці уміння становлять основу здатності дитини виконувати завдання, наближені до навчальних.
Стимульний матеріал: На аркуші паперу в клітинку дано по дві ланки трьох візерунків:

135

Візерунки послідовно пред'являються дитині разом з
інструкцією.
Інструкція:
Розглянь візерунок та продовж його.
Готові до навчання діти повинні правильно відтворити ритм візерунка, дотримуючись клітинок. Допускається 1-2 помилки, які дитина далі виправляє, продовжуючи правильно відтворювати візерунок.
Ознакою високої научуваності є поліпшення відтворення візерунків від першого до третього.
Неготові до навчання діти мають великі труднощі а дотриманні клітинок, порушуючи тим самим розмір візерунка, та роблять численні помилки у відтворенні його ланок, не виявляють тенденції до поліпшення результатів роботи.
Для зручності орієнтування в критеріях оцінки виконання завдань вони представлені в окремій таблиці, що наводиться нижче.

Таблиця критеріїв готовності та неготовності дітей шестирічного віку до
навчання за результатами виконання діагностичних завдань
Завдання
Критерії готовності
Критерії неготовності

1
Самостійне виконання завдання на рівні зорового орієнтування.
Продуктивні проби при розрізненні схожих фігур.
Виконання завдання шляхом багатьох проб, не завжди доцільних.
Потреба зразка та вказівок, які спря- мовують практичні дії дитини.

2
Самостійне викладання фігур шляхом візуального порівняння фігури із зразком чи примірювання.
Самостійне виконання завдання за розкресленим зразком.
Успішна використання форм
Неспроможність відтворити фігуру за цілісним зразком.
Нездатність поліпшити результати виконання за розкресленим зразком.
Значні труднощі з вибором ракурсу деталей.

136 допомоги: пропозиція приміряти деталі, перевірити правильність виконання завдання та виправити помилки.

Необхідна допомога в доборі деталей, в з'єднанні окремих з них


3
Самостійне правильне виконання.
Можливі окремі помилки, які самостійно виправляються.

Труднощі встановлення окремих пар зображень.
Недостатнє усвідомлення принципу групування, що виявляється у звіті (не обґрунтовується зв'язок між предметами).


4
Самостійне правильне утворення пар з використанням узагальнюючих понять.
Утворення родових пар з логічним обґрунтуванням їх родового зв'язку, але без узагальнюючих слів.
Самостійне розуміння підтексту.

Труднощі переходу до нового способу групування. Пояснення утворених пар за функціональними чи ситуативними ознаками.
Неспроможність використати узагаль- нюючі поняття.


5
Самостійне виконання завдання.
Самостійне виправлення помилок.
Достатня допомога у вигляді початку поділу.
У звіті використання узагальнених назв утворених при класифікації груп.
Самостійна класифікація геометричних фігур одним або двома способами.
Труднощі встановлення спільної ознаки
(поділ не на 2 групи, а на 5 по дві картки).
Труднощі використання допомоги.
Необхідність в актуалізації ключових слів.
Недостатнє усвідомлення принципу класифікації (у звіті не викорис- товуються узагальнюючі слова або ви- користовується одне з них).


6
Для успішного виконання наступного поділу достатньо допомоги у вигляді порівняння двох фігур, що мають одну спільну ознаку, та вербалізація цієї ознаки, або у вигляді зразка поділу — розкладання з обидві сторони по одній фігурі.
Усвідомлений звіт при кожному способі класифікації.

Класифікація геометричних фігур одним способом.
Виражені труднощі у зміні підстави класифікації, особливо третім способом.
Для допомоги недостатньо вербалізації спільної ознаки та початку поділу за зразком.
Неусвідомлення принципу класифікації, що виявляється у звіті:

137 відсутності узагальнюючих ознак, у поступовому називанні ознак, що безпосередньо сприймаються.


7
Повне самостійне розуміння, змісту серій малюнків з побудовою невеличкої зв'язної розповіді або відповідей на запитання.
Узагальнення змісту двох серій малюнків.

Помітні труднощі у розумінні змісту серій малюнків через обмеженість знань.
Труднощі орієнтування у великій кіль- кості зображень, що потребує допомоги у послідовному розгляданні зображень.
Труднощі висловлювання.
Труднощі узагальнення змісту двох серій малюнків.


8
Самостійне розуміння підтексту.
Обґрунтовані відповіді, в яких виявляється розуміння дитиною причиново-наслідкових зв'язків оповідання.

Труднощі орієнтування у мовлен- нєвому матеріалі: необхідність повто- рення оповідання.
Труднощі розуміння підтексту через обмеженість знань та уявлень про навколишнє.
Труднощі у мовному оформленні міркування.


9
Самостійні правильні судження.
Правильні судження після зразка.
Допускається неточне визначення відношень із збереженням розуміння взаємної їх оберненості.

Ймовірне невиконання завдання.
Можливі правильні судження після допомоги щодо кожного відношення.
Недостатнє усвідомлення взаємооберненості відношень.


10
Самостійний рахунок в прямому, зворотному порядку та від заданого числа.
Самостійне утворення заданих мно- жин.
Визначення кількісних відношень між множинами (менше-більше, на скільки більше-менше, однаково).
Механічне відтворення натурального ряду чисел: нездатність полічити від заданого числа в прямому й зворотному порядку.
Здатність утворити задану множину натуральних об'єктів з межах 10.
Неспроможність оперувати кількісними відношеннями між множинами (біль-

138

Розв'язання задачі на одну дію на до- давання чи віднімання в межах шести. ше-менше, на скільки більше-менше, порівну).
Труднощі в розумінні задачі.


11
Правильне відтворення ритму візе- рунка з дотриманням клітинок.
Допускається 1-2 помилки за умови самостійного їх виправлення та далі правильного відтворення.
Поліпшення результатів відтворення візерунка від першого до третього.

Труднощі в дотриманні клітинок.
Порушення розміру візерунка.
Численні помилки у відтворенні ланок візерунка.
Відсутність тенденції до поліпшення результату відтворення від першого до третього візерунка.
Висновок про готовність чи неготовність дитини до навчання в школі не може бути зробленим за результатами виконання одного-двох, навіть найбільш складних, завдань, оскільки тут є висока ймовірність випадковості. Крім того, ніяке окреме завдання не може виявити всіх необхідних для навчання сторін психічного розвитку дитини. Тому дуже важливо прослідкувати виконання нею системи завдань, яке виявить і загальні особливості її інтелектуальної діяльності, які повторюються від завдання до завдання, і окремі труднощі, пов'язані з недостатньою сформованістю тих чи інших функцій. Дуже важливі особливості інтелекту дитини виявляються саме на основі виконання багатьох завдань. Це, насамперед, здатність довільно регулювати свою діяльність: приймати поставлене завдання як керівництво до побудови певного плану його виконання та послідовне здійснення необхідних дій, утримання довільної уваги.
Так само тільки виконання системи завдань протягом більш-менш тривалого часу може дати уявлення про наявність у дитини необхідної витривалості до
інтелектуальних навантажень чи, навпаки, про надмірну її втомлюваність.
Предметом пильної уваги протягом всього обстеження дитини є розвиток її мовлення. Якщо під час виконання нею різних завдань. з бесіді буде виявлено:
1) порушення звуковимови (р-л, с-з, с-ш, ч-ц);
2) неможливість побудувати поширене речення та зв'язне висловлювання;
3) порушення узгодження слів у реченні за родом, числом, відмінком, то це свідчить про недоліки мовленнєвого розвитку, які можуть стати серйозною перешкодою до успішного навчання в школі. Дітей з такими недоліками мовлення слід вважати неготовими до навчання в школі з шести років. Вони потребують консультації і корекційної допомоги логопеда.
Отже, висновок про готовність дитини до шкільного навчання за результатами діагностичного обстеження можна зробити за умови успішного виконання нею системи завдань. Кількість завдань, що виконуються на рівні неготовності до навчання не повинно перевищувати двох-трьох. Якщо на нижчому рівні

139 виконується більша кількість завдань (до п'яти), питання про навчання дитини з шести років повинно в кожному окремому випадку розглядатися індивідуально з урахуванням інтересів дитини, можливостей надання їй допомоги в розвитку.
Виявлені діти шестирічного віку як неготові до навчання, потребують спеціальної педагогічної допомоги протягом сьомого року життя.

Стимульний матеріал, який потрібно приготувати до використання
Завдання 1
Аркуші із зображеннями різних фігур наклеїти на картон. Розрізані навпіл окремі фігури вирізати.
Завдання 2
Стимульний матеріал наклеїти на картон.
Вирізати окремі деталі фігури "кораблик"
Виготовити два примірники фігури "кораблик" за поданим зразком. Один примірник розкреслити на деталі (човник, щогла, прапорець, 2 вітрила), другий залишити суцільним.
Завдання 3
Перші вісім зображень (сачок, цвяхи, морква, ключ, книжка, пензлик, голка, щітка) наклеїти на довгу смужку картону в один ряд. Зображення на другому аркуші (метелик, молоток, заєць, замок, портфель, фарби, котушка, чоботи) наклеїти на картон і розрізати на окремі картки.
Завдання 4
Зображення (плаття, стіл, кіт, яблуко, черевики, ялина, трамвай, цибуля) наклеїти на довгу смужку картону в один ряд.
Зображення на другому аркуші( сорочка, шафа, собака, груша, чоботи, дуб, автобус, огірок) наклеїти на картон і розрізати на окремі картки.
Завдання 5
Зображення, подані на двох аркушах, наклеїти на цупкий картон і розрізати на окремі картки.
Завдання 6
Аркуш із зображенням геометричних фігур наклеїти на цупкий картон і вирізати окремі фігури.
Завдання 7
Аркуші із серіями малюнків наклеїти на окремі аркуші картону.
Залишити не розрізаними.
Завдання 8
Текст оповідання написати на окремому аркуші, читати дослівно.
Завдання 9
Окремі судження написати на аркуші паперу. Читати дослівно.
Завдання 10 Приготувати натуральний рахунковий матеріал. Написати текст задачі на окремому аркуші.
Завдання 11 Для кожної дитини заготовити аркуш паперу з клітинку.
Накреслити по дві ланки кожного візерунка, як подано в тексті методики.141


142

До 2 − го завдання

143
До 2 − го завдання


144
До 2 − го завдання145

До
3

го завд
ан
ня


146

До
3

го завд
ан
ня147

До
4

го завд
ан
ня


148

До
4

го з
авд
ан
ня149До 5−го завдання150До 5−го завдання


151До 6−го завдання


152
До
7
−го
за
вда
ння
153
До
7
−го
за
вда
ння


154
Експрес-діагностика готовності дитини до навчання у школі
(за Ю.З. Гільбухом, С.Л. Коробко, Л.О. Кондратенко)

Рівні розвитку усіх здібностей, що перевіряються (розумова активність, саморегуляція, фонематичний слух, словник, пам’ять і логічне мислення), дають можливість винести обґрунтоване первинне судження про ступінь психологічної готовності даної дитини до шкільного навчання.
Послідовність проведення окремих тестів диктується «тактичними» міркуваннями. Наприклад, якщо дитина прийшла на тестування у стані емоційного напруження, загальмованості, то контакту з нею може не відбутися, а, відповідно, це не дасть змоги їй повною мірою розкрити свої здібності. У такому разі доцільно розпочати перевірку з тестування фонематичного слуху, оскільки цей тест має ігрову форму, звичну для дітей.
Але іноді трапляється, що стан емоційного напруження, навпаки, виявляється у надзбудженості дитини, підвищеній рухливості, балакучості тощо. У таких випадках перевірку краще розпочинати з тесту «Копіювання безглуздих складів». Він ґрунтується на самостійних графічних діях дитини.
Виконання такого завдання має подіяти на дитину заспокійливо. Загальний час тестування не повинен перевищувати 20 хвилин. У зв’язку з цим необхідно підкреслити важливість правильного вибору темпу проведення
іспитів. Занадто високий темп може призвести до того, що дитина просто не буде встигати за експериментатором. Занадто низький темп також негативно впливає на хід перевірки: вона набуває млявого, нединамічного характеру.
Педагогічне чуття та
інтуїція мають підказати експериментаторові, як регулювати темп під час дослідження.
ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ
Тест фонематичного слуху
Мета. Перевірити рівень фонематичного слуху.
Інструкція.
Експериментатор пропонує дитині: «Давай пограємося в школу: ти будеш
учителем, а я – учнем». Діставши згоду, продовжує: «Я буду
повторювати яке-небудь слово, а якщо зіб’юся, зроблю помилку і ти
почуєш інше слово, відразу вдар ось так (показує). Цим ти ніби вкажеш
мені на мою помилку. А далі назвеш те слово, яке я сказала помилково.
Якщо ж я буду називати тільки те слово, яке ми обрали, то коли я
закінчу, ти скажеш: "Все правильно ". Давай спробуємо. Слухай: рама,
рама, рама, рама, вікно, рама, рама...». Почувши «вікно», учень ляскає
долонею по столу й говорить: «Ви сказали “вікно».

155
Переконавшись у тому, що завдання зрозуміле, експериментатор переходить безпосередньо до дослідження. Воно складається з чотирьох завдань. Перше завдання пропонується лише для ознайомлення і тренування (його результати не враховуються при оцінюванні даного тесту), три інші завдання – залікові.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал