Admin Mobil group [Выберите дату] Діагностика готовності дітей до школи 2Pdf просмотр
Сторінка7/13
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Словниковий запас

Словниковий запас дитини старшого дошкільного віку має складати не менш
2000 слів, причому в ньому повинні бути представлені всі основні частини мови.
Повинні бути присутніми у словнику дитини й узагальнюючі слова (типу ОДЯГ,
ВЗУТТЯ, ПОСУД, ТВАРИНИ, ПТАХИ, ОВОЧІ, ФРУКТИ тощо), що починають засвоюватися дітьми приблизно від трьох з половиною років.
Для дослідження словникового запасу застосовується низка спеціальних прийомів, що дають змогу з'ясувати наявність чи відсутність у ньому певних слів. От найпоширеніші з цих прийомів: називання предметів, що відносяться до різних логічних груп
(наприклад, дитині пропонується назвати всі відомі їй дерева, квіти тощо); знаходження загальних назв (узагальнюючих слів) для групи однорідних предметів; підбір ознак до певного предмету; підбір можливих дій до предмету; підбір предметів до заданої дії; підбір синонімів (слів, близьких за значенням); підбір антонімів (слів із протилежним значенням) тощо.
103
Тест «Словниковий запас»

Для з'ясування наявного в дитини необхідного словникового запасу, що дає змогу успішно розпочати навчання, нами сконструйований опитувальник, що дає уявлення про наявність у словнику дитини іменників (знання узагаль- нюючих слів), прикметників, дієслів.
Обладнання: опитувальник для дитини, бланк фіксації результату.
Інструкція: «Зараз я ставитиму тобі різні запитання, ти уважно слухай і спробуй дати відповіді».
Зразковий опитувальник № 1 (назви предметів, що належать до різних зна- ченнєвих груп):
– Яких ти знаєш тварин (свійських і диких)?
– Яких ти знаєш птахів, риб, комах?
– Які ти знаєш дерева, квіти?
– Які ти знаєш овочі, фрукти, ягоди?
– Які ти знаєш меблі?
– Який ти знаєш посуд?

Який ти знаєш одяг, взуття?
Зразковий опитувальник № 2 (ознаки предметів).
Назвати якнайбільше ознак кожного з перерахованих нижче предметів з переобліком характерних для них величини, ваги, форми, кольору, смаку, запаху, температури, матеріалу, приналежності тощо. Наприклад: яблуко -
ВЕЛИКЕ, ВАЖКЕ, КРУГЛЕ, ЧЕРВОНЕ, СОЛОДКЕ, АРОМАТНЕ, СВІЖЕ...; плаття –
ДОВГЕ, ВОВНЯНЕ, ТЕПЛЕ, М'ЯКЕ, СІРЕ, В'ЯЗАНЕ, МАМИНЕ...
Стіл –
Стрічка –
Куртка –
Кавун –
Лимон –
Собака –
Заєць –
Зразковий опитувальник № 3 (антоніми).
Назвати протилежні ознаки предметів, наприклад, ГАРНИЙ – ПОГАНИЙ. Тут не повинно бути відповідей на кшталт «добрий – недобрий».
ДОБРИЙ, СТАРИЙ, ЧОРНИЙ, СВІТЛИЙ, ВЕЛИКИЙ, ДОВГИЙ, ВИСОКИЙ,
ШИРОКИЙ, ТОВСТИЙ, ГОСТРИЙ, ВЕСЕЛИЙ, СМІЛИВИЙ, ШВИДКИЙ, ГАРЯЧИЙ,
ГУСТИЙ, ХВОРИЙ.
Зразковий опитувальник № 4 (для перевірки наявності у словнику дитини дієслів).

104
Що може робити ця тварина?
Собака (гавкає, грає, кусається, бавиться, служить...)
Кішка –
Вовк –
Ведмідь –
Заєць –
Змія –
Жаба-
Зверніть увагу на підібрані дитиною дієслова: чи будуть це тільки звичні слова
(типу ЇСТЬ, СПИТЬ, ХОДИТЬ, ЛЕЖИТЬ, СТОЇТЬ) чи вона зуміє дати більш точні визначення діям тварин:
КРАДЕТЬСЯ, ХОВАЄТЬСЯ, РЯТУЄТЬСЯ,
ХОВАЄТЬСЯ, ВИСТЕЖУЄ, ДОГАНЯЄ,
ТІКАЄ, ПРИЧАЇВСЯ, КИНУВСЯ,
ПІДСТРИБНУВ, СХОПИВ, ПІДНЯВ,
ВИДЕРСЯ, ПІРНУВ, ЗЛЕТІВ,
ШКРЕБЕТЬСЯ, ШАРУДИТЬ, ВИЗИРАЄ,
СПОСТЕРІГАЄ тощо.
Інтерпретація результату за тестом «Словниковий запас»:
Результати виконання цих завдань дають можливість скласти загальне уявлення про багатство чи бідність словникового запасу дитини: одні діти назвуть, наприклад, безліч різних тварин, зокрема й «екзотичних», а інші обмежаться лише кішкою й собакою. Те саме стосується всіх інших значеннєвих груп предметів і частин мови. Рівні розвитку:
Слабкий: називає 1–2 предмети, що відносяться до різних значеннєвих груп, не розуміє змісту завдання за наявності узагальнюючих слів, допускає багато помилок, підбираючи слова-ознаки, дії предметів і антоніми. (У подібних випадках потрібно негайно приступати до збагачення словникового запасу дитини, ніби наповнюючи конкретним змістом кожне з названих узагальнених понять. Крім реальних предметів, тут дуже широко можна використовувати і відповідні картинки.)
Середній: називає 3–4 предмети, що належать до різних значеннєвих груп, розуміє зміст завдання за наявності узагальнюючих слів, допускає 2–3 помилки, підбираючи слова-ознаки, дії предметів і антоніми.
Добрий: називає 5–6 предметів, що належать до різних значеннєвих груп, розуміє зміст завдання за наявності узагальнюючих слів, допускає 1–2 помилки в одному завданні, підбираючи слова-ознаки, дії предметів і антоніми.
Високий: називає всі предмети, що належать до різних значеннєвих груп, розуміє і швидко знаходить узагальнюючі слова, легко підбирає слова-ознаки і дії предметів, антоніми, не припускається помилок.105
Тест «Володіння зв'язним мовленням»

Обладнання: сюжетна картинка «Зимові забави», бланк фіксації резуль- тату.
Інструкція: «Розглянь цю картинку і розкажи про те, що ти бачиш».
Інтерпретація результату:
Слабкий рівень розвитку: дитина у змозі озвучити картинку лише двома чи кількома не зв'язаними один з одним, неправильно граматично оформ- леними пропозиціями, в яких перераховані назви намальованих предметів.
Середній рівень розвитку: розповідь складена з 5–6 коротких описових пропозицій, що відображають реальні події на картинці.
Добрий рівень розвитку: розповідь складена з 7–8 розгорнутих пропозицій, з'явилися додаткові деталі, не зображені на рисунку, але які сто- суються сюжету.
Високий рівень розвитку: за картинкою складена велика і досить зв'язна розповідь, присвячена темі «Зима», у яку привнесені події з власного досвіду дитини.

106
Методики вивчення довільної регуляції поведінки та діяльності
(емоційно-вольової готовності)
Тест "Графічний диктант"

Спрямування: Тест призначений для діагностики вміння діяти докладно за
інструкцією (методика Ельконіна).
Матеріал: Ручка або олівець. Аркуш із зошита в клітинку, на якому попередньо проставлені 3 крапки у лівій його частині. Вони знаходяться одна під одною на відстані 4-5 клітинок між ними. Від лівого краю аркуша вони віддалені на 2-3 клітинки (див. рис.8 і 9). Тест має дві форми — А і Б.
Інструкція для дорослого:
Завдання дитини полягає в тому, щоб, починаючи з вказаних крапок, спершу нарисувати узор, який ви повідомите їй під час диктанту, а потім продовжити рисування цього узору самостійно. Для кожної крапки ви диктуєте окремий узор. Тому виходить три диктанти. Під час рисування не можна відривати олівець від паперу.
Перше тестування проведіть за формою А, друге — за формою Б. В подальшому ці форми можна чергувати. Кожне повторне тестування
(починаючи з другого) бажано проводити щомісяця. Результати заносьте в таблицю 2 на сторінці 51.
Інструкція для дитини:
Форма А
*
Диктант №1.
Постав олівець на верхню крапку і не відривай його від аркуша, поки не накреслиш той узор, який я тобі продиктую. Увага! Почали: одна клітинка вгору, одна — вправо (дитина пересуває олівець на одну клітинку вгору, потім повертає рух вправо), одна клітинка вниз, одна — вправо, одна — вгору, одна
— вправо, одна — вниз...
Тепер продовжуй креслити самостійно точнісінько такий самий узор. А потім покажеш, що у тебе вийде.
*
Диктант №2.
Постав олівець на другу крапку, починай креслити: одна клітинка вгору, дві клітинки — вправо, одна — вгору, одна — вправо, одна — вниз, дві — вправо, одна — вниз, одна — вправо, одна — вгору, дві — вправо, одна — вгору, одна
— вправо, одна — вниз, дві — вправо, одна — вниз, одна — вправо... Далі продовжуй креслити точнісінько такий самий узор самостійно.
*
Диктант №3.
Постав олівець на третю крапку і кресли: одна клітинка — вниз, одна — вправо, одна — вниз, дві клітинки — вправо, одна — вгору, одна — вправо,

107 одна — вгору, три клітинки — вправо, одна — вниз, одна — вправо, одна — вниз, дві — вправо, одна — вгору, одна — вправо, одна — вгору, три — вправо, одна — вниз, одна — вправо, одна — вниз, дві — вправо... Далі продовжуй креслити точнісінько такий самий узор самостійно.

Форма Б
108


* Диктант №1.
Постав олівець на верхню крапку і не відриваючи його від аркуша, поки не накреслиш той узор, який я тобі продиктую. Увага! Почали: одна клітинка вправо, одна — вгору (дитина пересуває олівець на одну клітинку вправо, потім повертає рух вгору), дві клітинки вправо, одна — вниз, одна вправо, одна вверх, дві — вправо, одна — вниз, одна —вправо, одна — вверх, дві — вправо, одна — вниз, одна — вправо, одна — вверх...
Тепер продовжуй креслити самостійно точнісінько такий самий узор.
* Диктант №2.
Постав олівець на другу крапку, починай креслити: дві клітинки вгору, одна — вправо, одна — вгору, дві — вправо, одна — вниз, одна — вправо, дві — вниз, одна — вправо, дві — вгору, одна — вправо, одна — вгору, дві — вправо, одна
— вниз, одна — вправо, дві — вниз...
Далі продовжуй креслити точнісінько такий самий узор самостійно.
* Диктант №3.
Постав олівець на третю крапку і кресли: одна клітинка — вниз, одна — вправо, одна — вгору, одна — вправо, дві — вгору, одна — вправо, одна — вниз, одна — вправо, одна — вгору, одна — вправо, дві — вниз, одна — вправо, одна — вниз, одна — вправо, одна — вгору, одна — вправо, дві — вгору, одна
— вправо, одна — вниз, одна — вправо, одна — вгору, одна — вправо, дві вниз.

Оцінювання результатів:
Показники для реєстрації: кількість допущених помилок і наявність самостійно зображених ідентичних фігур.
Помилковим вважається лише той елемент (лінія), який не відповідає певному місцю в диктанті (наприклад, в диктанті "одна — вгору", а малюк накреслив "одна — вниз"). Якщо дитина в якомусь місці помилилася, але після помилки далі виконала диктант правильно, то незважаючи на те, що весь узор спотворився, їй зараховується лише одна помилка.
5 балів — в трьох диктантах не зроблено жодної помилки і є хоча б одна
ідентична фігура, зображена дитиною самостійно (після диктанту).
4 бали — допущено 1-2 помилки. З бали — допущено 3-4 помилки.
2 бали — більше, ніж 4 помилки, але менше, ніж половина усіх елементів.
1 бал — помилок більше, ніж правильно виконаних елементів.


109
Методика «Зразок і правило» (за О. Венгером)

Мета. Виявити рівень організації дій, уміння керуватися системою умов задачі, переборюючи вплив сторонніх чинників.
Обладнання. Олівці й аркуші із завданнями. Матеріалом слугують завдання, подані на рис. 1. Кожне завдання є фігурою-зразком і стоїть праворуч від
«точки» різної форми (дрібні кружечки, трикутники й хрестики). Кожен аркуш має бути підписаний. Перед тим як давати інструкцію дітям, потрібно мати перед собою її текст, щоб вона була відтворена дослівно.
Інструкція. Психолог, тримаючи в руках такий самий аркуш із завданнями, як у дітей, каже: «У вас у всіх такі самі аркуші, як і в мене. Бачите, тут були
точки (психолог указує пальцем на вершини трикутника, зображеного у верхній лівій частині аркуша).
Їх з’єднали так, що вийшов такий малюнок (психолог проводить пальцем по сторонах трикутника).
Поруч теж є точки (указуються «точки» праворуч від трикутника-зразка).
Ви самі з’єднаєте їх так, щоб вийшов точно такий малюнок, як отут (психолог
знову вказує на зразок).
Тут є зайві точки – ви їх залишите, не з’єднуватимете.
А тепер подивіться: всі точки однакові чи різні?
Правильно, вони різні! Одні точки – як маленькі хрестики, інші – як маленькі трикутники, є точки як маленькі кружечки.
Вам потрібно запам’ятати правило: не можна проводити лінію між однаковими точками. Не можна проводити лінію між двома кружечками, чи двома трикутниками, чи між двома хрестиками.
Лінію можна проводити тільки між двома різними точками. Якщо якусь лінію ви проведете неправильно, скажіть, я зітру її гумкою.
Коли ви намалюєте цю фігуру, малюйте наступну. Правило залишається таким самим: не можна проводити лінію між двома однаковими точками».
Ніякі додаткові роз'яснення дітям не дають, усі дії заохочуються. На прохання дитини інструкцію можна повторити. На пряме запитання можна пояснити, що наявність у зображеній фігурі двох однакових «точок» не заборонено правилом: єдина вимога полягає у тому, щоб такі точки не були з’єднані відрізком («лінією»).
Пасивних дітей необхідно підбадьорювати, стимулювати, пояснюючи, що
«краще розв’язати задачу з помилкою, ніж не розв’язати зовсім».


110

Рис. 1. Експериментальний матеріал


111


Рис. 2. Фігури, що правильно відтворюють зразок і відповідають правилу
(2 бали)


112

Рис. 3. Фігури, що правильно відтворюють зразок, але не відповідають правилу
(1 бал)

113

Рис. 3. (продовження)
Оцінювання результатів

Бали
Характеристика завдання

0
У задачі порушено правило і неправильно відтворений зразок.
0
У завданні проведена хоча б одна лінія між однаковими «точками» чи використана крапка, відсутня в задачі.
0
Якщо в якійсь задачі проведено менше трьох ліній.
1
Порушено правило, але правильно відтворено зразок (рис. 3).
1
Якщо дотримане правило, але неправильно відтворений зразок.
1
Якщо фігура не довершена (відсутня хоча б одна з ліній) (за дотримання правила).
2
Дотримано правила і правильно відтворено зразок (рис. 2). Якщо фігуру не завершено (відсутня хоча б одна з ліній), то ставиться 1 бал
(за дотримання правила).

За кожну із шести задач ставиться оцінка, що може коливатися у межах від 0 до 2 балів. Сумарний бал виводиться сумуванням балів: від 0 (якщо за всі задачі отримано 0 балів) до 12 (якщо за всі задачі отримано по 2 бали).
Огріхи у проведеній лінії (крива лінія, «тремтяча» лінія тощо) не знижують оцінки.

114
Тест «Будиночок»
(оцінювання вміння діяти за зразком)

Обладнання: чистий аркуш паперу й олівець для дитини, зразок будиночку.

Інструкція: «Подивися уважно на зразок і постарайся якомога точніше намалювати такий само будиночок на своєму папері. Якщо ти щось не так намалюєш, то стирати гумкою не можна, а потрібно поверх неправильного чи поруч намалювати правильно».
Інтерпретація результатів:
У процесі малювання спостерігають за тим, як порається дитина із цим зав- данням: чи часто дивиться на зразок; чи проводить повітряні лінії над малюнком-зразком, що повторюють контури картинки; чи звіряє зроблене зі зразком чи, мигцем глянувши на нього, малює по пам'яті; чи відволікається під час роботи; чи ставить питання тощо.
Коли дитина повідомляє про закінчення роботи, їй пропонують перевірити, чи все правильно. Якщо вона знайде неточності у своєму малюнку, їх можна виправити. Не потрібно вносити які-небудь корективи в малюнок дитини і не слід нічого підказувати.
Інтерпретація результатів:
Слабкий рівень: малюнок збільшений більш ніж у 2 рази, відсутні більше
3-х важливих деталей, неправильне штрихування даху, не вийшли елементи, що зображують тин і дим, багато розривів; на запитання про наявність помилок дитина відповідає негативно.
Середній рівень: весь малюнок скопійований з невеликим збільшенням, відсутня одна деталь, яку дитина сама домальовує після навідного запитання, допущено не більше 3-х розривів ліній.
Добрий рівень: малюнок скопійований майже точно, є невеликі помилки, пов'язані з неправильним зображенням якого-небудь елемента, його незначним збільшенням чи наявністю 1–2 розривів між лініями в тих місцях, де вони повинні бути неперервними. Дитина сама бачить і виправляє свої помилки.
Високий рівень: малюнок точно відтворений, наявні всі деталі (дим, комин тощо); збережені розміри всього малюнку й окремих його деталей; правильно зображені елементи малюнку (кільця диму, тин, штрихування на даху тощо).

115116
Тест «Лабіринт»
(оцінювання вміння дотримуватися правил)

Обладнання: рисунки 13, 14, 15 із зображенням лабіринтів зі зростаючими труднощами, олівець для дитини, секундомір.
Інструкція: «Подивися на цей цікавий малюнок. Це лабіринт, із якого потрібно знайти вихід. Завдання полягає в тому, щоб якнайшвидше вибратися з кожного лабіринту.
При цьому є умови, яких необхідно дотримуватись у процесі роботи:
1.
На початку роботи постав олівець у центр лабіринту, і поки вихід не буде знайдений, не відривай олівець од паперу.
2.
Відразу розпочинай рух олівцем, не намагаючись попередньо перегля- дати шлях проходження.
3.
Не зачіпай лінії лабіринту, не перетинай їх (це буде вважатися по- милкою).
4.
Не можна повертати назад (це теж помилка)».
Далі дитині пропонують по черзі малюнки з лабіринтами і фіксують результати в бланку.
Інтерпретація результатів:
Слабкий рівень: не може засвоїти принципи роботи, на завдання ви- трачено більше 10 хв., допущено понад 20 помилок.
Середній рівень: інструкцію розуміє, на роботу витрачено до 9 хв., допущено не більше 10 помилок у всіх серіях.
Добрий рівень: інструкцію розуміє, на завдання витрачено не більше 7 хв., допущено 2–3 помилки в останній серії.
Високий рівень: дитина легко засвоїла принципи роботи, на завдання вит- рачено не більше 5 хв., допущено не більше однієї помилки в останньому лабіринті.

117118
Тест “Розфарбуй малюнок ” (Є.Є. Кравцова)
МЕТА: Визначити рівень розвитку довільності, як здатності діяти у відповідності до поставленого завдання. Довільність - важливий компонент психологічної готовності до шкільного навчання. Якщо у дитини ця якість не сформована, вона не в змозі правильно сприйняти навчальне завдання у його специфічному навчальному значенні.
Прийняття учбової задачі є одним з найважливіших умов успішності засвоєння загальних способів учбових дій та формування навчальної діяльності. Прийняття учбової задачі включає в себе два моменти: бажання виконати задачу поставлену педагогом тобто прийнятність задачі “для себе” (особистісний аспект прийняття задачі) тобто розуміння того, що треба робити і що повинно вийти в результаті виконання завдання (когнітивний аспект прийняття задачі).
При цьому важливі наступні варіанти: дитина приймає і розуміє задачу, хоче виконувати завдання і розуміє, що треба робити; дитина приймає, але не розуміє задачу (хоче виконати, але погано розуміє як треба діяти); дитина не приймає і не розуміє задачу (хоч і розуміє, що від неї вимагають, але не хоче виконати, або хоче виконати по-своєму);
Для того, щоб визначити причину недостатнього розвитку уміння сприймати задачу, треба звернути увагу на розвиток мотивів навчальної діяльності
(прийняття задачі) і мисленнєвих здібностей: рівень узагальнення (розуміння задачі).
Показники готовності до навчання в школі:
Прийняття і розуміння дитиною поставлених задач, переважна орієнтація на якість виконання.
Неприйняття чи нерозуміння задач, переважна орієнтація на швидкість виконання завдання без урахування якості, оцінюється як показник неготовності до навчання.

ІНСТРУКЦІЯ: “Розфарбуй картинку так, як у мене. Уважно перевірте себе, чи правильно ви зафарбували, чи схожий ваш малюнок на мій”.
Експериментатор кілька секунд демонструє картинку, де попередньо дерево зафарбовано в червоний колір, небо – чорний, сонце – зелене, земля – синя.

МАТЕРІАЛИ: Дві однакові заготовки контурного малюнка, один із яких попередньо зафарбований у нетрадиційні кольори (дерево - червоне, небо – чорне, сонце – зелене, земля – синя).


119
Якість виконання завдання
Характер прийняття задачі, бал
І група. Діти із завданням справляються повністю. Коли
їх запитують, чи все вони правильно зробили, то діти не просто відповідають, а намагаються аргументувати свої слова: “Тут небо чорне, і у мене теж чорне, значить, правильно”.
Приймає і розуміє задачу
3
ІІ група.
Формально завдання виконуються неправильно.
Діти використовують кольори невідповідні еталону, але коли дорослий починає цікавитися кожним предметом окремо, діти цієї групи помічають свої помилки: “Ой, тут треба було зафарбувати червоним олівцем, а я зеленим”.
Приймає, але не розуміє задачу
2
ІІІ група. Діти уважно розглядають малюнок, при виконанні завдання частково або повністю розфарбовують предмети на картинці, але не у відповідності з еталоном. При оцінці своїх результатів вони часто розмірковують про доцільність так а не
інакше розфарбувати малюнок, говорять: “Дерево не червоне а зелене”, “А так не буває” тощо.
Розуміє задачу, але не приймає її
1
VI група. Діти виконують завдання неправильно, вони розфарбовують картинку в ті кольори, які їм подобаються. Коли їх просять порівняти результат із зразком, вони не помічають помилок. Навіть коли їх запитують про кожне зображення окремо (“А дерево у тебе на малюнку таке як у мене?”), вони дають стверджувальну відповідь, інколи навіть не глянувши на малюнок.
Не приймає і не розуміє задачу
0120
СТИМУЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ТЕСТУ
«РОЗФАРБУЙ МАЛЮНОК»
(Є.Є. Кравцова)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Група __________________
Прізвище та ім’я _____________________________


121
Методика Л.Красильнікової “Так” і “Ні” не говорити”
(текст методики приводиться по А.Г.Лідерс, 1995 р.)
Інструкція: ми з тобою будемо грати в гру. Я тобі буду задавати питання, а ти – відповідати. Але домовимося так: ти не повинен, не маєш права, не будеш мені відповідати словами “так” і “ні”.
Наприклад, якщо я запитую, “Чи є у тебе іграшка”, ти не повинен говорити:
“Так”. Ти повинен відповісти: “У мене є іграшка”, тобто без слова “Так”. Або, наприклад, я запитую: “Люди ходять по стелі?” ти не говориш: “Ні”, а відповідаєш: “Люди по стелі не ходять”.
Якщо у дитини виникають запитання, то інструкція повторюється.
Матеріал методики: серед 25 запитань 10, які провокують дитину відповісти
“Так” і 10 – “Ні”, інші – нейтральні.
1.
Як тебе звати?
2.
Ти хлопчик чи дівчинка?
3.
Ти ходиш в ясельну групу дитячого садка?
4.
Ти любиш ходити в дитячий садок (школу)?
5.
Ти живеш далеко від дитячого садка?
6.
Ти любиш морозиво?
7.
Якого кольору буває морозиво?
8.
Ти їв чорне морозиво?
9.
Ти умієш ходити на руках?
10.
Ти умієш літати?
11.
Твій тато (мама) грають в ляльки?
12.
Вночі сонечко світить?
13.
Вовк боїться зайця?
14.
Ти любиш ходити до лікаря?
15.
Якого кольору халат у лікаря?
16.
Лікар стриже дітей?
17.
Тебе звати ….(не вірне ім”я)?
18.
Корова уміє літати?
19.
Ти зараз спиш?
20.
Ти ходиш у школу?
21.
На тобі одягнене плаття (штани)?
22.
Узимку буває трава?
23.
Трава біла?
24.
Якого кольору сніг?
25.
Сніг гарячий?
По можливості в протоколі слід фіксувати відповіді дитини повністю, а також протяжність пауз перед відповіддю, недомовлення та інше.

122Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал