Admin Mobil group [Выберите дату] Діагностика готовності дітей до школи 2Pdf просмотр
Сторінка5/13
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Оцінювання результатів:
Показник для реєстрації: кількість правильно відтворених фігур. За кожну таку фігуру — 1 бал. Максимальний результат —- 9 балів.
Оцінка результатів:
Дуже високий результат - дев'ять фігур упізнані правильно.

Норма - 7- 8 фігур (для 7 років).
Низька норма - 6 фігур (для 7 років, для 6 років - норма).
Низький результат - менше шести фігур.

56
Додаток
Форма А Таблиця 1
Форма А Таблиця 2

57
Форма Б Таблиця 1
Форма Б Таблиця 2
58

Форма В Таблиця 1


Форма В Таблиця 259

Методика “ЧЕТВЕРТИЙ ЗАЙВИЙ”

Основи логічного мислення, які формуються до часу вступу у школу, базуються на розвиткові наочно-образного мислення та є природним його продовженням. Систематизація образних уявлень та відображення у них суттєвих закономірностей та співвідношень усередині різних областей дійсності – перехідна сходинка до логічного мислення. Інше джерело дитячої логіки – формування наочно-схематичного мислення. В узагальнених, схематизованих образних уявленнях вичленовуються основні властивості об’єктів та встановлюються значимі взаємозв’язки між ними.
Недостатня розчленованість образних та понятійних характеристик об’єктів у мисленні дитини призводить до частих труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Наприклад, якщо дитина при слові “сантиметр” не може позбутися образного уявлення маминого сантиметра, яким користуються при пошитті одягу, то всі пояснення учителя дитина сприйматиме через призму такого уявлення, це заважатиме їй зрозуміти зміст уроку.
Перевірку сформованості основ словесно-логічного мислення, бажано будувати на основі поєднання чисто словесних завдань із завданнями, виконання яких передбачає дії з наочним матеріалом.
Досліджується рівень узагальнень, логічна обґрунтованість і чіткість формулювань, активність, можливість формування і використання узагальнених уявлень.
Для діагностування потрібно 10 карток, побудованих за принципом: 3 предмети об’єднані загальним поняттям, а 4-й стосується іншого поняття.
Предмети та їх призначення повинні відповідати звичайному рівню обізнаності дітей шестирічного віку.
Техніка проведення. Дитині показують картку із зображенням 4-х предметів і просять назвати їх. Після чого ставиться питання: „Подивись уважно і скажи, який тут предмет зайвий і чому? Який не підходить? Чому? А які 3 з них мають щось спільне?».
Коли роботу з усіма 10 картками завершено, слід приступати до аналізу.
Готуючи картки, доцільно передбачити 4-5 таких, де б за кольором контрастували не зайві предмети, а ті, що входять до складу поняття
(наприклад, така картка: груша, слива, яблуко, морквина. Слива за кольором виділяється, але це не суттєва ознака). Такі завдання дають можливість визначити, наскільки діти оперують суттєвими ознаками, відходячи від несуттєвих і контрастних.


60

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ:
Висока готовність мислення, коли 7-10 карток пояснюються з використанням двох родових понять (зайва рибка, бо це риби, а решта – одяг), 3-4 картки включають тільки одне родове поняття (зайва лопата, бо решта – посуд).
Достатня готовність мислення 7-10 карток пояснюються через одне родове поняття (зайва лопата, бо це інвентар), або половина з двома родовими поняттями, а половина – з одним.
Низька готовність – коли в 7-10 картках тільки називається зайвий предмет без пояснень. Або виділяється предмет за неістотними ознаками (зразок картки: зайва – риба, бо вона жива; або зайвий бантик, бо він червоний).
Діти із затримкою психічного розвитку потребують ряду додаткових запитань для обґрунтування: „Чому цей предмет зайвий? Яким одним словом можна назвати 3 предмети? Який до цих трьох предметів не підходить?
Чому ти так вважаєш?»

616263
64


6566
Тест «Класифікація»

Мета: вміння узагальнювати.
Обладнання: набір карток, у якому 8 геометричних фігур: 4 червоного кольору,
4 – синього. Серед фігур 4 квадрати, 4 круга. В наборі 4 великих і 4 маленьких фігур. Дитині показують набір карток, що на них намальовані різні фігури.
Інструкція: «Розклади ці карти на групи так, щоб підходили одна до одної, були чимось схожі». Коли картки будуть розкладені, дитину просять пояснити чому вони саме так розкладені.
Після цього дослідник змішує всі картки і просить дитину: «знову розклади всі картки на групи, але вже не так, як минулого разу».
Так повторюється три рази. Завдання дитини – знайти 3 принципи класифікації: за величиною, за формою, за кольором.
Аналіз результатів:
Достатній рівень – діти легко виконують 2-3 види класифікації без сторонньої допомоги.
Високий – 3 види класифікацій.
Діти із затримкою психічного розвитку мають труднощі під час виконання цього завдання, виконують один вид класифікації швидко схоплюють зміст завдання і виділяють принципи класифікації (частіше класифікують за формою або кольором). Помилки найчастіше допускають через неуважність. При виділенні другого і третього принципів потрібна допомога. Діти відчувають труднощі при необхідності сформувати принцип роботи. Вони швидко стомлюються і навіть сформовані разом з дослідником принципи не узагальнюють.


67


68
Методика “Послідовність подій”
Мета: дослідження рівня розвитку логічного мислення, мовлення та здатності до узагальнень.
У якості експериментального матеріалу використовуються три сюжетні картинки, які пропонуються досліджуваному у неправильній послідовності. Дитина має зрозуміти сюжет, вибудувати правильну послідовність подій та скласти за картинками розповідь, що неможливо без достатнього розвитку логічного мислення та здатності до узагальнень. Усна розповідь показує рівень розвитку мовлення майбутнього першокласника: як він будує фрази, чи вільно володіє мовою, який його активний словниковий запас, тощо.
ІНСТРУКЦІЯ: “Подивись, перед тобою лежать картинки, на яких намальована якась подія. Порядок картинок переплутаний і тобі потрібно здогадатись, як
їх поміняти місцями, щоб стало зрозуміло, що намалював художник.
Подумай, переклади картинки, як ти вважаєш за потрібне, а потім розкажи за ними нам розповідь про ту подію, яка тут зображена.”
Завдання складається із двох частин:
1. Викладання послідовності картинок;
2. Усна розповідь за ними.
Бувають випадки, коли при неправильно викладеній послідовності малюнків дитина складає логічну версію розповіді. Таке виконання завдання розглядається як добре.
Якщо досліджуваний правильно розіклав послідовність, але не зміг скласти гарної розповіді, то бажано задати йому кілька питань, щоб уточнити причину труднощів. Так, дитина може інтуїтивно розуміти зміст намальованого на картинці, але їй не вистачає конкретних знань для пояснення того, що вона бачить.
Буває, що майбутньому першокласнику не вистачає словникового запасу для пояснення. Складання розповіді за допомогою питань оцінюється як виконання завдання на середньому рівні. Якщо дитина правильно розклала послідовність, але не змогла скласти розповіді навчіть після додаткових питань, то таке виконання завдання розцінюється як незадовільне.
(Особливо слід розглядати випадки, коли мовчання дитини обумовлюється особистісними причинами: страх спілкування з незнайомими людьми, боязнь допустити помилку, яскраво виражена невпевненість у своїх силах, тощо).69
Вважається, що дитина не справилася із виконанням завдань, якщо:
1. не змогла викласти послідовність картинок та відмовилася від розповіді;
2. по викладеній нею самою послідовності картинок склала нелогічну розповідь;
3. викладена досліджуваним послідовність не відповідає розповіді (за виключенням тих випадків, коли дитина після додаткового питання дорослого міняє послідовність не відповідну розповіді);
4. кожна картинка розповідається окремо, сама по собі, не пов’язана з
іншими – в результаті розповідь не вийшла;
5. на кожному малюнку просто перераховуються окремі предмети.
Якщо психолог стикається із феноменами, описаними у 4-ому і 5-ому пунктах, то необхідна детальна перевірка інтелектуальних здатностей дитини, оскільки неможливість пов’язати події воєдино (4), а тим паче, поєднати окремі предмети на одній картинці у цілісну композицію (5) можуть свідчити про відсутність узагальнення, що у віці 6-7 років, по даних патопсихологів, спостерігається у випадку затримки психічного розвитку.
Погано розвинуте мовлення дитини обумовлюється різними причинами, однією із яких є слабкий розвиток фонематичного слуху. Нерозрізнення фонем призводить до того, що дитина неправильно вимовляє слова, а затим неправильно пише.

Оцінювання та інтерпретація результатів:
Для отримання загальної оцінки бали за кожне із трьох завдань підсумовуються. Наприклад: за перше 1 бал, за друге – 0, за третє – 2 бали.
Загальна сума: 1+0+2=3 бали.
Максимальна можлива оцінка – 6 балів.
За кожне завдання оцінка виставляється відповідно до таблиці:

Завдання
Ліміт часу
Правильна послідовність малюнків
Бали
1
Пожежа
До 45 с
Зола
До 15с – 2 бали
16-45 с – 1 бал
>45с – 0 балів
2
Фермер
До 45 с
Кріт або Ікрт
До 15с – 2 бали
16-45 с – 1 бал
>45с – 0 балів
3
Садівник
До 75 с
Вудить або вдуить
До 30 с – 2 бали
31-75 с – 1 бал
>75с – 0 балів
70
Оцінювання дітей до 6,5 років

Час не враховується. Якщо дитина правильно розказала із першої спроби – 2 бали. Коли допустила помилки, то їй кажуть: «Подивись, тут щось не так.
Розклади так, як має бути». Виправила помилку – 1 бал. Розклала знову неправильно – 0 балів. Але дитину хвалять і переходять до наступного завдання.
Як правильно оцінювати відповідь дитини:
Отримані в результаті тестування бали з окремих субтестів - «сирі», тобто необроблені. Щоб визначити ступінь готовності дитини до шкільного навчання,
«сирі» бали за наступними таблицями переводяться в рівні сформованості окремих умінь.
Переведення «сирих» балів оцінки рівнів розвитку
Діти віком до 6,5 років
Рівень
Уміння встановлювати логічну послідовність подій
1 6
2 4-5 3
3 4
1-2 5
0
Діти віком від 6,5 років
Рівень
Уміння встановлювати логічну послідовність подій
1 6
2 4-5 3
3 4
2 5
0-171
72
73

74
Тест «Аналогії»

Мета: дослідження мислення, здатності робити умовиводи за аналогією.
Обладнання: слова, які називає психолог.
Інструкція: дитині називають три слова. Два з них підходять один до одного, є парою. Дитина повинна назвати слово, що підходить за змістом до третього слова, тобто знаходить йому пару.
Слова до тесту:
-
Окунь – риба, а ромашка - …? (квітка);
-
Добро – зло, а день - …? (ніч);
-
Очі – зір, а вуха -…? (слух);
-
Гриби – ліс, а пшениця - …? (поле);
-
Школа – вчитель, а лікарня - …? (лікар);
-
Книга – читати, а олівець -…? (малювати).
Оцінювання:
2 бали – якщо правильно підібрано 5-6 слів;
1 бал – якщо правильно підібрано 3-4 слова;
0 балів – якщо правильно підібрано 1-2 слова.
75
Тест "Знайди будиночок"
Спрямування:
Тест дозволяє визначити ступінь оволодіння дитиною діями наочно-образного мислення (методика Р.І.Говорової і Т.В.Лаврентьєвої).
Матеріал:
Тестові завдання із зображенням різних розгалужених доріжок.
Надалі ці зображення називатимемо галявинами: галявина А і галявина Б — для вступних завдань; галявина 1, 2 і т.д. — для основних завдань. В кінці доріжок знаходяться будиночки: по 2 на галявинах А і Б, по 16 — на галявинах
1-4 і 32 будиночки на галявині 5.
Галявина А для першого вступного завдання — це доріжка з одним розгалуженням, частини якого позначені певними орієнтирами. Галявина Б для другого вступного завдання — доріжка з одним розгалуженням без будь-яких орієнтирів.
На галявині 1 зображена розгалужена доріжка без орієнтирів. На решті галявин кожний відтинок доріжки після розгалуження позначений певним орієнтиром.
На галявині 3 кожне розгалуження позначене двома однаковими орієнтирами. На галявинах 4, 5 є лише два види орієнтирів (гриб і ялинка), які повторюються у різній послідовності і розміщені не на відтинках доріжок, а в місцях розгалужень. До кожної галявини зокрема додаються картки — так звані
"листи" (див. листи А і Б). Вони вказують шлях до одного з будиночків. Для вступних галявин є по одному "листові", а для основних — по два, оскільки на цих галявинах дитина повинна знайти необхідний будиночок двічі.
Інструкція для дорослого:
Тестування починається із вступних завдань. Прочитайте дитині інструкцію до вступного завдання А і покажіть їй "лист" А. Після того як дитина знайде потрібний будиночок, похваліть її і переходьте до вступного завдання Б. Якщо дитина помилиться, повторіть інструкцію. Важливо, щоб вступне завдання А дитина обов'язково виконала правильно, бо лише після того можна переходити до другого вступного завдання. Зверніть увагу дитини на галявину Б і прочитайте їй інструкцію до вступного завдання Б.
Коли ви переконаєтесь, що дитина зрозуміла, як виконувати завдання такого типу, можна переходити до основних тестових завдань. Послідовно показуйте малюкові рисунки тесту і зачитуйте супровідні інструкції для дитини.
У кожному основному завданні дитина повинна двічі провести пошук будиночка — за першим "листом" і за другим "листом". В протоколі під номе- ром завдання записуйте номер знайденого малюком будиночка і кількість балів згідно таблиці.
Інструкція для дитини:
Інструкції до вступних завдань:

76
Завдання А : "Перед тобою галявина, а на ній доріжки. В кінці доріжок — будиночки. В одному із будиночків живе Зайчик. Він запросив Білочку на свій день народження. А щоб вона не заблукала, дав їй лист. У ньому намальовано, що треба йти від травички доріжкою повз ялинку, а потім минути грибочок, і прийдеш до потрібного будиночка".
Завдання Б : "А це нова галявина. Щоб знайти будиночок Зайчика, треба подивитися у новий лист. Спершу слід пройти від травички доріжкою, а потім повернути у цей бік (проведіть указкою по "листі").
Інструкції до основних завдань:
Завдання 1 : "На цій великій галявині є багато будиночків. Спробуй знайти будиночок, у якому живе Зайчик. Щоб не помилитися, треба йти доріжкою від травички, потім повернути..." (проведіть указкою по схемі шляху, вказаній у "листі").
Завдання 2 : "На цій галявині також є будиночок Зайчика. Щоб його знайти, треба йти, як вказано у другому листі: від травички доріжкою, і повернути так, як зображено тут".
Завдання 3 : "Щоб знайти хатку Зайчика, треба йти доріжкою від травички, повз квітку, потім повз грибочок, далі минути берізку, тоді ялинку — так, як показано у листі.
Завдання 4 : "На тій самій галявині є ще один будиночок, у якому живе
Зайчик. Щоб знайти його, треба дивитися в другий лист. У ньому вказано, що йти слід від травички повз берізку, минути грибочок, а далі повз ялинку і повз стільчик".
Завдання 5 : "А на цій галявині будиночок Зайчика відшукати дуже важко.
Будь уважним і веди Білочку лише так, як намальовано у цьому листі: спершу від травички повз берізку, потім повз ялинку, далі минай грибок, а потім ще паркан".
Завдання 6 : "На цій галявині є ще другий будиночок, у якому живе наш добрий знайомий — Зайчик. Ось лист, який допоможе його знайти. Йти треба спершу від травички, далі біля берізки, біля дзвіночків, потім проминути коло- сок, а потім — яблучко".
Завдання 7 : "А тут інша галявина, і на ній є лише ялинки і гриби. Потрібний будиночок знайти дуже важко. Щоб не заблукати, потрібно рухатися так, як вказано у цьому листі. Починай йти від травички доріжкою вгору аж поки не дійдеш до ялинки і потрібного повороту. Повернувши, йди прямо доти, поки не знайдеш ялинку і потрібний тобі поворот, а повернувши, побачиш потрібний будиночок".
Завдання 8 : "На цій галявині є ще один будиночок, де живе Зайчик.
Подивись у другий лист. Слід іти від травички доріжкою прямо, поки не побачиш грибок і потрібний поворот. Треба повернути і йти до того місця, де знову буде грибок і потрібний поворот. Повернувши тут, знайдеш будиночок
Зайчика.

77
Завдання 9 : "А тут будиночків ще більше. Хатку Зайчика слід розшукувати так, як вказано у листі: від травички доріжкою прямо до грибочка і потрібного повороту, потім знову до грибочка і потрібного повороту, а потім до ялинки і потрібного повороту".
Завдання 10 : "На цій галявині слід знайти ще один будиночок Зайчика. Для цього треба пройти доріжкою від травички до ялинки і потрібного повороту, після того знову до ялинки і потрібного повороту, а далі до грибка і потрібного повороту".
Оцінювання результатів:
Для того, щоб порахувати, скільки балів набрала дитина за виконання кожного завдання, зверніться до таблиці 1. У вертикальній графі знайдіть номер будиночка, а у горизонтальній — номер завдання. У місці їх перетину вказана оцінка в балах. Додайте всі оцінки, отримані дитиною за окремі завдання.
Максимальна сума, яку вона може набрати — 44 бали.

Протокол 1. Дата:Протокол 2. Дата:


Протокол 3. Дата:Завдання №
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Разом
балів
Будиночок №

Кількість балів

Завдання №
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Разом
балів
Будиночок №

Кількість балів

Завдання №
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Разом
балів
Будиночок №

Кількість балів


78
Високий рівень 32-44 бали
Середній рівень 13-31 бал
Низький рівень 0-12 балів

№ будиночка
№ завдання
№ будиночка
№ завдання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 ЗІ4 5 6 7 8 9 11 1
1 0 0 1 1 0 0 2 4 0 17 2
2 2
1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 18 2
4 3
1 0 0 1 1 0 0 4 0 2 19 0
0 4
1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 20 2
0 5
2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 21 6
0 6
2 0 0 2 3 0 0 0 2 0 22 4
0 7
4 0 0 4 2 0 2 0 0 2 23 2
2 8
3 0 0 3 2 0 0 2 0 4 24 2
0 9
0 2 4 0 0 1 2 0 4 2 25 0
0 10 0 2 3 0 0 1 0 2 2 2 26 2
4 11 0 3 2 0 0 1 0 0 0 4 27 0
0 12 0 4 2 0 0 1 0 0 0 2 28 2
0 13 0 1 1 0 0 3 4 0 0 4 29 0
2 14 0 1 1 0 0 4 2 2 0 6 30 0
0 15 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 31 4
0 16 0 1 1 0 0 2 2 0 2 2 32 2
0

79


80


81


82

8384
85
Тест «Обведи контур»
(оцінювання наочно-дійового мислення)

Обладнання: рисунки, олівець для дитини, секундомір.
Запропонуйте дитині розглянути рисунки.
Інструкція: «У цьому завданні тобі необхідно з'єднати прямими лініями фігури в нижній частині рисунку так, як це зроблено у верхній частині, точно повторюючи контур на зразку.
Дуже важливо зробити це якнайшвидше і точніше. Усі лінії необхідно намагатися робити прямими і точно з'єднувати кути фігур».
Інтерпретація результату: оцінюються в підсумку виконання завдання акуратність, точність і швидкість роботи.
Слабкий рівень: лінії на всіх рисунках нерівні, з'єднання не повторюють заданого контуру, на виконання завдання витрачено понад 2 хвилини.
Середній рівень: правильно виконане одне завдання, є нерівності й по- милки у двох інших, час роботи -2 хвилини.
Добрий рівень: правильно виконані перше і друге завдання, є нерівності й невеликі помилки у третьому. Час роботи – до 2 хвилин.
Високий рівень: якщо дитина затратила на виконання всього завдання менше 100 секунд, якщо всі лінії прямі, лежать точно на заданих контурах і точно з'єднують кути фігур – завдання виконане дуже добре і дитина має високий рівень розвитку наочно-дійового мислення.

р
ис
.1

86

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал