Admin Mobil group [Выберите дату] Діагностика готовності дітей до школи 2Pdf просмотр
Сторінка4/13
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Інструкція
для
експерта.
Прочитайте уважно запропоновані характеристики та оцініть особливості їх прояву у дитини (практично завжди, часто, рідко, практично ніколи), поставте галочку навпроти обраної вами міри прояву характеристики.
Оцінювання результатів
1.
За кожну міру прояву характеристики нараховується відповідна кількість балів:
Міра прояву характеристики
Кількість балів
«практично завжди»
3 бали
«часто»
2 бали
«рідко»
1 бали
«практично ніколи»
0 бал
2.
Далі отримані бали складаються, визначається рівень психосоціальної зрілості поведінки дитини та рівень готовності до шкільного навчання:
Бали
Рівень сформованості психосоціальної
зрілості поведінки дитини
Рівень готовності до
школи
28 – 33
Рівень сформованості
Готовність до школи
17 – 27
Рівень недостатньої сформованості
Недостатня готовність до школи
7 – 16
Рівень низької сформованості
Не готовність до школи

43
Експертна оцінка психосоціальної зрілості поведінки дитини
ПІБ дитини _________________________________________________________

Характеристики
Міра прояву
Пр
а
кти
чн
о

за
вж
д
и

Ча
сто

Рід
ко

Пр
а
кти
чн
о

н
ік
о
ли

1.
Дитина має пізнавальний інтерес, володіє початковими формами дослідництва, формулює запитальні речення, робить спроби самостійно знайти відповідь.


2.
Адекватно реагує на різні життєві ситуації, стримує негативні емоції, співвідносить характер емоційної поведінки з її наслідками для тих, хто поряд.


3.
Виявляє цілеспрямованість та самостійність, здатна до елементарної відповідальності за ухвалене рішення.


4.
Виявляє здатність до самоусвідомлення – усвідомлює, як її особливості сприймають дорослі та однолітки, може будувати свою поведінку з урахуванням можливих реакцій
інших людей.


5.
Здатна керуватися у своїй поведінці моральними нормами, відчуває межі припустимої поведінки.


6.
Орієнтується у нових умовах, приймає умови, в яких доводиться існувати та здатна себе в них реалізувати.


7.
Вміє дружити, виявляє доступні вікову надійність, відданість, поступливість


8.
Здатна висловлювати свою думку чітко, логічно, образно, переконливо.


9.
Може знаходитися в групі та керуватися
інтересами групи.


10.
Розрізняє соціально схвальну поведінку від несхвальної.


11.
Має елементарні навички дипломатичної поведінки, знає слова пояснення, виправдання, вибачення.44
Оцінка дорослими невербальної поведінки дитини
(за Т.О.Піроженко)
Інструкція: Шановний Вихователю (Вчителю)! Ви багато спілкуєтесь зі своїми вихованцями і, певна річ, добре знаєте їхню поведінку, звички. Будь ласка, висловіть свою думку про особливості мовленнєвої (невербальної) поведінки дітей, давши відповідь на запитання, запропоновані нижче. Дайте оцінку, як часто виявляються ті або інші особливості поведінки Ваших вихованців у спілкуванні з Вами та іншими людьми.
Запишіть, будь ласка, прізвища дітей, в яких вказані властивості проявляються завжди і часто (1), рідко (2), ніколи (3).
1.
Чи можуть діти з Вашого погляду, виразу очей зрозуміти, що Ви бажаєте їх про щось розпитати, що Ви потребуєте допомоги, співчуття? Чи розуміють вони з виразу Вашого обличчя, що Ви чимось стурбовані, здивовані?
1._______________________________________________________
2.
______________________________________________________
3.
______________________________________________________
2. Як Ви вважаєте, чи можуть вони судити з Вашої поведінки про Ваше ставлення до інших людей, подій?
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
3. Чи розуміють вони, коли у Вашому голосі звучить несхвалення, застереження?
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4. Чи використовують діти м’які, довірливі інтонації, коли бажають викликати відвертість, прихильність до себе?
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
5. Чи можуть діти показати мімікою, позою, що вони бажають спілкуватися, підтримувати контакт?
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
6. Чи здатні діти передати відтінки, нюанси своїх почуттів, емоцій за допомогою різноманітних невербальних засобів?
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________

45 7. Чи вміють Ваші вихованці досить витончено і зрозуміло показати своє доброзичливе ставлення до інших: приязність, симпатію, зацікавленість?
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
8. Наскільки гармонійно поєднуються між собою жести, міміка, інтонації дітей в різних ситуаціях спілкування з оточуючими?
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
9. Чи є у дітей характерні жести, пози, зрозумілі іншим, які відображають
індивідуальні особливості, характер? Вкажіть дітей, в яких ці особливості яскраво виражені.
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
10. Чи є у Вашій групі діти, які бувають скуті в рухах, жестах, коли потрапляють у незвичну, незнайому ситуацію?
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
Заздалегідь вдячні Вам за надану допомогу в оцінці невербальної поведінки дитини!

Експертне оцінювання невербальної поведінки дітей дорослими:
1.
Запитання 6, 8, 9 – стосується загальної оцінки невербального репертуару особистості з точки зору його різноманітності, гармонійності,
індивідуальності.
2.
Запитання 1, 2, 3 - характеризують здатність до адекватного розуміння різноманітних компонентів невербальної поведінки партнера.
3.
Запитання 4, 5, 7, 10 – характеризують здатність до керування, до цілеспрямованого використання невербальних засобів спілкування.

Примітки: Один бланк на групу дітей для оцінювання одним експертом!


46
Методики діагностики психологічної готовності до школи
(мотиваційний компонент)
Методика «Читання казки»
на визначення домінуючого ігрового або пізнавального мотиву дитини
Хід дослідження
На столі виставлено звичайні, не надто привабливі іграшки, дітям пропонують упродовж хвилини розглянути їх.
Після цього дітей підкликають і пропонують послухати казку, яку вони раніше не чули. На цікавому місці читання переривається і експериментатор запитує дітей, чого їм хочеться: погратися з виставленими на столі іграшками або дослухати казку до кінця.
Чому зайці взимку носять білі шубки
Зустрілися якось у лісі Мороз і Заєць. Мороз нахвалявся:
— Я найсильніший у лісі. Кожного заморожу, перетворю на бурульку.
— Не хвалися, Морозе Васильовичу, не здолаєш! — каже Заєць.
— Ні, здолаю!
— Ні, не здолаєш! — наполягає на своєму Заєць.
Сперечалися вони, сперечалися. Захопив Мороз заморозити Зайця. І каже:
«Давай, Зайцю, поб'ємося об заклад, що я тебе переможу».
— Давай, — погодився Заєць. (Тут читання переривається).
Мороз почав Зайця морозити. Холоду напустив, крижаним вітром закрутив. А заєць почав бігати, скакати. Катається по снігу, співає:
Князеві тепло,
Князеві гаряче,
Гріє, горить
Сонечко яскраве!
Стомився Мороз, міркує: «Який сильний Заєць». А сам ще сильніше лютує, такого холоду напустив, що кора на деревах лопається, тріщить. А Зайцеві байдуже.
Зовсім вибився із сил Мороз, а Заєць не замерз. Відступив Мороз від Зайця:
«Хіба тебе заморозиш — дуже ти спритний та прудкий!»
Подарував Мороз Зайцеві білу шубку. Відтоді зайці взимку ходять у білих шубках.

Інтерпретація результатів
Діти з вираженим пізнавальним інтересом воліють дослухати казку.
Діти зі слабкою пізнавальною потребою воліють погратися. Але гра їх, як
правило, може бути суто маніпулятивною.


47
Протокол дослідження
потребнісно-мотиваційної сфери дітей 5—7 років за методикою «Читання казки»
(практикум з вікової психології / За ред. Л.Головей, Е.Рибалко. — СПб., 2001)
Вікова група (клас)_______________________________________
Вихователь (учитель)_______________________________________________________
Мета: виявлення домінуючого мотиву в дітей у процесі цілеспрямованої діяльності

Прізвище, ім'я
дитини
Дата дослідження 1
Дата дослідження 2


Домінуючий мотив у
дослідженні 1
Домінуючий мотив у
дослідженні 2


Пізн ав аль н
и й
ст
ійк и
й
Іг ро ви й
ст
ійк и
й
Нест
ійк и
й мотив
О
со б
ли ві
оц
ін ки
Пізн ав аль н
и й
ст
ійк и
й
Іг ро ви й
ст
ійк и
й
Нест
ійк и
й мотив
О
со б
ли ві
оц
ін ки
1
2
3
4
Результати 1-го дослідження:
1. Стійкий пізнавальний мотив сформований у... дітей, що складає ... % від загальної кількості обстежених.
2. Стійкий ігровий мотив домінує в ... дітей, що складає ... % від загальної кількості обстежених.
3. Хисткий мотив виявлений у... дітей, що складає ...
% від загальної кількості обстежених.
Результати 2-го дослідження:
1. Стійкий пізнавальний мотив сформований у... дітей, що складає ... % від загальної кількості обстежених. 2. Стійкий
ігровий мотив домінує в ... дітей, що складає ... % від загальної кількості обстежених. 3. Хисткий мотив виявлений у .ч. дітей, що складає ... % від загальної кількості обстежених.
48
Методика «Внутрішня позиція школяра»
(Н.І.Гуткіної)

Мета: виявлення внутрішньої позиції школяра.
Обладнання: експериментальна бесіда, яка складається з 12 запитань.
Внутрішню позицію школяра можна виявити у грі, але цей шлях займає багато часу. Тому гру можна замінити експериментальною бесідою, яка дає аналогічний результат. Бесіда включає питання, які допомагають побічним чином визначити наявність пізнавальної і навчальної мотивації, а також культурний рівень середовища, в якому зростає дитина.
Інструкція: експериментатор просить дитину відповісти на запитання:
1.
Ти хочеш йти до школи?
2.
Чи хочеш ти ще на один рік залишитися в дитячому садку(вдома)?
3.
Які заняття тобі більш за все подобалися в дитячому садку? Чому?
4.
Чи любиш ти, коли тобі читають книжки?
5.
Ти сам просиш, щоб тобі почитали книжку?
6.
Які в тебе найулюбленіші книжки? Назви їх?
7.
Чому ти хочеш йти до школи?
8.
Чи прагнеш ти закінчити роботу, яка в тебе не виходить чи залишаєш її?
9.
Тобі подобається шкільне приладдя?
10.
Коли б тобі дозволили користуватися шкільним приладдям, а до школи дозволили б не йти, чи задовольняло б це тебе? Чому?
11.
Якби ти зараз грав з друзями у школу, ким би ти хотів бути : вчителем чи учнем?
12.
Коли ти граєш у школу, чого тобі хочеться: щоб урок був довшим чи перерва? Чому?49

Інтерпретація результатів

На запитання 1, 2 практично всі діти відповідають «Так», тому вони не є
інформативними.
Якщо дитина хоче йти до школи, то, як правило, вона відповідає на питання 2 незгодою залишитись ще на один рік в дитячому садку або вдома, і навпаки.
Важливо звернути увагу на те, як дитина пояснює своє бажання йти до школи:
«щоб навчитися читати, писати» тощо. Але деякі діти відповідають, що вони хочуть іти до школи тому, що їм «набридло в дитячому садку» чи «не хочеться спати після обіду», тобто бажання йти до школи не пов’язане із змістом навчальної діяльності чи зміною соціального статусу дитини.
Питання 3-6 спрямовані на з’ясування пізнавального інтересу опитуваного, а також рівня його розвитку. Деяке уявлення про дитину дає питання 6 (про улюблені книжки).
Відповідь на питання 8 дає уявлення про те, як дитина ставиться до труднощів у діяльності.
Коли дитина ще не дуже бажає стати учнем, то її задовольняє ситуація, яка пропонується питанням 10, і навпаки.
Якщо дитина бажає вчитися, то вона, як правило, у грі в школу обирає роль учня, пояснює це бажанням вчитися (питання 11), а також обирає варіант «щоб урок був довшим, ніж перерва», щоб більше займатися на уроці навчальною діяльністю (питання 12).
Аналіз відповідей на питання демонструє сформованість (+), чи не сформованість (-) внутрішньої позиції школяра.

50
Навчальна мотивація (автор М.Гінзбург)
Обладнання: 6 карток зі схематичним зображенням фігур.
Інструкція: «Зараз я прочитаю тобі розповідь. Послухай.
Хлопчики (дівчатка) розмовляли про школу. Перший хлопчик сказав: «Я ходжу до школи, тому що мене мама примушує. А якби не мама, я б у школу не ходив».
На стіл перед дитиною викладається картка № 1 (зовнішній мотив).
Другий хлопчик сказав: «Я ходжу до школи, тому що мені подобається вчитися, подобається робити уроки. Навіть якби школи не було, я б однаково вчився».
Викладається картка № 2 (навчальний мотив).
Третій хлопчик сказав: «Я ходжу до школи, тому що там весело і багато дітей, із якими можна гратися». Викладається картка № 3 (ігровий мотив).
Четвертий хлопчик сказав: «Я ходжу до школи, тому що хочу бути великим. Коли я у школі, я почуваюся дорослим, а до школи я був маленьким». Викладається картка № 4 (позиційний мотив).
П'ятий хлопчик сказав: «Я ходжу до школи, тому що потрібно вчитися. Без навчання ніякої справи не зробиш, а вивчишся – і можеш стати ким захочеш».
Викладається картка № 5 (соціальний мотив).
Шостий хлопчик сказав: «Я ходжу до школи, тому що одержую там хороші бали». Викладається картка № 6 (мотив одержання балу).
А тепер подумай і дай відповідь:
– Як по-твоєму, хто з них має рацію? Чому?
– З ким із них ти хотів би разом гратися? Чому?
– З ким із .них ти хотів би разом учитися? Чому?»
Дитина послідовно здійснює три вибори, при цьому вказує на відповідну картинку і пояснює її. Якщо пояснення дитини не досить чіткі, їй ставлять контрольне запитання: «А що цей хлопчик сказав?»
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТУ: Вибір дитини фіксується у протоколі проміжного результату № 1.
Зовнішній мотив – 0 балів; позиційний мотив – 3 бали; навчальний мотив – 5 балів, соціальний мотив – 4 бали; ігровий мотив – 1 бал; оцінка – 2 бали.
Контрольний вибір додає до загальної суми кількість балів відповідного вибору.
Домінуюча мотивація діагностується найбільшою кількістю балів. Дитина може керуватися й іншими мотивами. Про не сформованість мотивації навчання свідчить відсутність переваг, тобто різні підходи у всіх ситуаціях.
БЛАНК ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ПРОМІЖНИХ ПРОТОКОЛІВ
Навчальна мотивація (автор М.Гінзбург)
Вибори
Мотиви
1 2
3 4
5 6
І вибірІІ вибірІІІ вибірКонтрольний вибір
51


52
Методика «Бесіда про школу»
( за Т. Нєжновою)
Прізвище та ім’я дитини ___________________________________________
Дата заповнення __________________________________________________
Запитання бесіди
Варіанти відповідей
Бал
и
1. Чи хочеш ти йти до школи?
А — дуже хочу;
2
Б — так собі, не знаю;
1
В — не хочу.
0 2. Чому ти хочеш
іти до школи?
А — інтерес до навчання, занять: хочу навчитися читати, писати, стати грамотним, розумним, багато знати, довідатися про нове;
2
Б — інтерес до зовнішньої шкільної атрибутики: нова форма, книги, портфель;
1
В — позашкільні інтереси: у садку набридло, у школі не сплять, там весело, всі діти йдуть до школи.
0 3. Чи готуєшся ти до
Школи? Як ти готуєшся (тебе готують) до школи?
А — освоєння деяких навичок читання, письма, лічби: з мамою вчили літери, лічили,
розв'язували задачки;
2
Б — придбання форми, шкільного приладдя;
1
В — заняття, що не стосуються школи.
0 4. Чи подобається тобі в школі? Що тобі подобається (не подобається) най- більше? (Попередньо у дитини запитати, чи була вона у школі).
А — уроки, шкільні заняття, що не мають ана- логів у дошкільному житті дитини;
2
Б — позашкільні заняття та інші, пов'язані з навчанням, моменти: перерва, заняття в позау- рочний час, особистість учителя, зовнішній виг- ляд школи, оформлення класу;
1
В — уроки художньо-фізкультурного циклу, знайомі і близькі дитині в дошкільному ди- тинстві.
0 5. Якби тобі не треба було б ходити до школи (дитячого садка), чим би ти займався вдома, як би проводив свій день?
А — заняття навчального типу: писав би літери, читав;
2
Б — дошкільні заняття: малювання, конструю- вання;
1
В — заняття, що не мають відношення до шко- ли: ігри, допомога по господарству, догляд за тваринами.
0
Загальна кількість балів: _____________________________

53
Можливі варіанти відповідей, їхнє оцінювання та інтерпретація:
А — орієнтація на зміст навчальної діяльності — 2 бали;
Б — орієнтація на зовнішні атрибути навчальної діяльності і шкільного життя — 1
бал;
В — орієнтація на позашкільні види діяльності і умови — 0 балів.

Інтерпретація результатів.
Рівні сформованості внутрішньої позиції:
Достатній (10—9 балів) — навчальна орієнтація дитини і позитивне ставлення до школи (внутрішня позиція школяра достатньо сформована).
Початковий (8—5 балів) — інтерес дитини переважно до зовнішньої атри- бутики шкільного життя (початкова стадія формування внутрішньої позиції
школяра).
Низький (4—0 балів) — дитина не виявляє інтересу до школи (внутрішня
позиція школяра не сформована).54
Методики діагностики
інтелектуальної (розумової) складової готовності до школи
Тест "Запам'ятай 10 слів"
Мета: діагностувати стан слухової вербальної пам'яті (варіант тесту
З.М.Істоміної).
Матеріал: 10 слів, не пов'язаних одне з одним за змістом.
Тест мас три форми — А, Б і В. Для дітей 5 років використайте лише форми А і В.
Слова до тесту форми А: груша, око, лев, береза, чобіт, окуляри, диван,
лелека, чашка, ранець.
Слова до тесту форми Б: яблуко, ніс, слон, дуб, лампа, голка, книга, машина,
ворона, молоток.
Слова до тесту форми В: сіно, стіл, ворона, зошит, комп’ютер,
конструктор, годинник, картина, човен, яблуко.
Добираючи слова самостійно, потрібно слідкувати за тим, щоб вони називали знайомі дітям предмети і не були пов'язані за змістом.
Інструкція для дорослого: Слова слід вимовляти не поспішаючи, в одному темпі. Після того як ви голосно і виразно прочитали слово, зробіть паузу на 2-3 секунди і лише після неї вимовте наступне слово. Зверніть увагу, як дитина слухає слова, чи намагається їх запам'ятати, як часто відволікається. Не варто у цю хвилину робити їй зауваження. Після проведення тесту результати спостережень можуть допомогти вам проаналізувати разом з дитиною, що перешкоджало, а що допомагало їй під час запам'ятовування слів.
Повторне тестування бажано проводити не раніше, ніж через 2-3 місяці.
Відповіді дитини фіксуйте в протоколі.
Інструкція для дитини: Послухай уважно слова, які я прочитаю, і постарайся
їх запам'ятати. Після того, як я закінчу їх читати, ти назвеш ті слова, які запам'ятав.

Оцінювання результатів:
Показник для реєстрації: кількість правильно відтворених слів (незалежно від їх послідовності). За кожне правильно відтворене слово нараховується 1 бал.
Максимальний результат -10 балів.
Високий рівень - 6-10 балів.
Середній рівень - 4-5 балів.
Низький рівень - 1-3 бали.

55
Тест «Впізнавання фігур»
Мета: діагностувати стан зорової пам'яті (варіант тесту Бернштейна).
Матеріал: Секундомір або годинник із секундною стрілкою. Дві таблиці з геометричними фігурами (табл.1 і табл.2 ).
Тест має три форми — А. Б і В. Для дітей 5 років використовуйте форми А і В.
Інструкція для дорослого: Спершу ви читаєте дитині інструкцію. І лише коли вона зрозуміє зміст гри, пропонуєте подивитися на таблицю 1 (таблиця 2 у цей час повинна бути закрита). Демонструйте її протягом 10 секунд. Завдання дитини — запам'ятати зображені на ній фігури. Потім закрийте першу таблицю і покажіть другу. Малюк повинен впізнати серед зображених на ній фігур ті, що були на першій таблиці, і відзначити ці фігури олівцем, або показати.
Повторне тестування рекомендується проводити через 2-3 місяці. Для нього можна використати ту ж або іншу форму тесту. Результати заносьте в протокол.
Інструкція для дитини: Зараз я покажу тобі на короткий час таблицю з різними фігурками. Будь дуже уважним(-ою) і постарайся їх запам'ятати. Потім я заберу цю таблицю і покажу тобі іншу. На ній буде вже більше фігурок, але серед них будуть й ті, що ти запам'ятаєш. Тобі потрібно буде лише знайти їх і показати мені. Якщо ти готовий почати гру, скажи: "Готовий!"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал