А. А. Колесник Методичні рекомендації щодо здійсненняСторінка5/5
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5

24. Наполегливість:

1) завжди добивається виконання наміченого, навіть якщо ,потрібні додаткові зусилля, не відступає перед труднощами;

2) як правило, прагне виконати намічене, навіть якщо при цьому зустрічаються труднощі;

3) доводить до кінця задумане лише тоді, якщо труднощі його виконання незначні або потрібні короткочасні зусилля;

4) дуже рідко доводить до кінця задумане, навіть якщо стикається з незначними труднощами;

5) зіткнувшись з труднощами, відразу ж відмовляється від спроб виконати намічене.25. Самостриманість:

1) завжди уміє подавити небажані емоційні прояви;

2) як правило, уміє справитися зі своїми емоціями;

3) деколи не уміє справитися зі своїми емоціями;

4) часто не може подавити небажані емоції;

5) погано володіє своїми почуттями, легко впадає у стан розгубленості, пригніченості і ін.Е. Становище дитини у дитячому колективі.

26. Авторитет у класі:

1) має безумовний авторитет практично серед усіх своїх однокласників: його поважають, зважають на його думку, довіряють відповідальні справи;

2) має авторитет серед більшості однокласників;

3) має авторитет тільки у частини однокласників;

4) має авторитет в окремих учнів;

5) у класі авторитету не має.

27. Симпатії:

1) є улюбленцем класу, йому прощаються окремі недоліки;

2) у класі хлоп'ята відносяться до нього з симпатією;

3) користується симпатією тільки у частини однокласників;

4) користується симпатією у окремих хлоп'ят;

5) у класі його не люблять.28. Авторитет у позашкільних об'єднаннях:

1) є визнаним авторитетом у якому-небудь позашкільному об'єднанні (спортшкола, музшкола, клуб, дворова компанія);

2) має авторитет у більшості підлітків якого-небудь позашкільного об'єднання (спортшкола, музшкола, клуб...);

3) має авторитет у окремих членів позашкільних об'єднань (у спортшколі, у клубі...);

4) є членом якого-небудь позашкільного об'єднання, але авторитету там не має (спортшкола, клуб...).

29. Прояви агресії:

1) використовує фізичну силу проти однолітків і інших осіб (постійно, ситуативно, рідко);

2) характеризується вибухами люті, що виявляється в крику, тупанні ногами і ін. (постійно, ситуативно, рідко);

3) злісно жартує, розпускає плітки (постійно, ситуативно, рідко);

4) при щонайменшому збудженні проявляє грубість, різкість (постійно, ситуативно, рідко);

5) агресивність виявляється через погрози, лайку, ворожі вигуки (без застосування фізичної сили) (постійно, ситуативно,

рідко).


Додаток 6
Зразок протоколу діагностичного обстеження
Учня __________________________ ____ класу

Дата проведення ___________________________________________

Назва методики, опитувальника______________________________

Автор методики___________________________________________________

Мета ________________________________________________________________

Бланк для відповідей (додається)

Обрахунок даних_____________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________


Аналіз та інтерпретація даних _______________________________

_________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
Висновок ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Додаток 7
Коди складної життєвої ситуації
(відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006 р. № 1983/388/452/221/556/596/106 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах”, зареєстрованого в Мін’юсті України 12 липня 2006 р. за № 824/12698 та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 р. № 864 „Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами”.

01 – інвалідність батьків або дітей;

02 – вимушена міграція;

03 – наркотична або алкогольна залежність одного з членів сім’ї;

04 – перебування одного з членів сім’ї у місцях позбавлення волі;

05 – важковиховуваність дитини, девіантність;

06 – насильство в сім’ї;

07 – безпритульність;

08 – сирітство;

09 – складні стосунки в сім’ї, психологічний розлад;

10 – відсутність житла або роботи;

11 – бездоглядність;

12 – виникнення ризику для здоров’я та життя (зокрема, проживання на екологічно забруднених територіях, в районі епідемії, антисанітарних умовах тощо);

13 – інше (дописати).


Додаток 8

______________________________

Назва навчального закладу

ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА
ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
УЧНЯ/ВИХОВАНЦЯ _____ КЛАСУ
_________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по-батькові )
Дата народження ___________________________
Домашня адреса_____________________________
Телефон (дом., моб )_________________________

Розпочато______________________________________________Закінчено _______________________________________

(вказати, з яких причин)

Від кого, коли і з якого приводу надійшов запит на психологічний супровід дитини (№ протоколу, дата педради, рішенням якої учня поставлено на облік) _________________________________________________________________________________
Відомості про батьків (опікунів) прізвище, ім’я, по-батькові; місце роботи, контактний телефон. Якщо не працюють, вказати причину: інвалід/ пенсіонер / домогосподарка / безробітний . Якщо обоє батьків працюють за кордоном, вказати, хто займається доглядом та вихованням дитини на цей момент: бабуся (дідусь) / тітка (дядько) / знайомі тощо (вказати контактний телефон).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Категорія сім'ї ( повна /неповна; з матір'ю, з батьком, рідні батьки /опікуни; сприяє гармонійному психічному і фізичному розвитку /неблагополучна; дитина -сирота/напівсирота _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кількість дітей у сім'ї (1/2/3/4 і більше) _________________________________

Код життєвої ситуації (01-13)________________________________________

Соціально-побутові умови (акти обстеження житлово-побутових умов додаються) Соціальні пільги, якими користується дитина _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дані про особливості перебігу психофізіологічного розвитку дитини Відомості від батьків (проходження вагітності, пологів, дані про захворювання дитини в перший рік життя; особливості історії розвитку дитини (наявність психічних травм, важливих змін у житті дитини, важкихзахворювань)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Взаємини дитини з батьками та іншими дітьми в сім’ї :

(з ким із членів сім'ї більше спілкується, до кого більше звертається по допомогу чи пораду; із ким найчастіше виникають конфлікти)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Типові конфлікти та шляхи їх вирішення____________________________

_________________________________________________________________________________________


Методи заохочення та покарання в сім'ї_____________________________________

____________________________________________________________________________________________


Оцінка батьками поведінки дитини (добрий, слухняний, різкий, впертий, образливий)__________________________________________________________________________
Що викликає стурбованість батьків у поведінці та навчанні дитини

___________________________________________________________________________________________Інформація від педагогів:

Що викликає занепокоєння у навчанні і вихованні учня _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Що турбує у поведінці учня ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Соціальні показники (витяг з індивідуальної картки соціально – педагогічного супроводу: рівень соціальної адаптації, соціальні шкідливості, відхилення в соціальній поведінці ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стосунки з однолітками ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Психологічні показники (тип темпераменту; особливості характеру, його акцентуації; загальний рівень психічного розвитку; особливості пізнавальних процесів, професійні інтереси, схильності, здібності, особливості поведінки, тип відхилень у поведінці тощо)________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Облік проведеної роботи :


Дата

Вид роботи

Зміст роботи

Примітка
Результати і висновки спостережень, протоколи консультацій учнів/вихованців, батьків, педагогів, протоколи психодіагностичного обстеження учня/вихованця, оформлені за відповідною формою, вкладаються в індивідуальну картку психологічного супроводу. Проведена робота фіксується у відповідних журналах.
Література:

 1. Клейберг Ю. Психология девиантного поведения .М., 2001.

 2. Корнилова Т., Григоренко Е., Смирнов С. Подростки групи риска.СПб.,2005

 3. Макарычева Г.И. Коррекция девиантного поведения – СПб.: Речь, 2007

 4. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога-М.:ТЦ Сфера, 2004.

 5. Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования- М:ТЦ „Сфера”.2000.

 6. Перрон Р. Трудний ребенок : что делать?-Питер. 2004.

 7. Райгородский Д.Я. Диагностика семьи. -Самара : Издательский дом БАЙРАХ, 2004

 8. Римская Р. Практическая психология в тестах, или как научиться понимать себя и других-М.: АСТ ПРЕСС, 1997.

 9. Рогов.Е.И. Настольная книга практического психолога-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999

 10. Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика отношений между родителями и детьми-Д:Феникс. 2006.

 11. Шендеровський К., Ткач Г. Професія соціальний працівник – К.: Главник О., 2006Вступ …………………………………………………………………………………………………………

3

Розділ І. Девіантна поведінка як психолого-педагогічна проблема
 1. Підходи до визначення девіантної поведінки………………………………..

4

 1. Принципи виникнення відхилень у поведінці підлітків………………….

6

 1. Фактори, які впливають на девіантну поведінку підлітків………

7

 1. Акцентуації характеру і девіантна поведінка………………………………

9

Розділ ІІ. Психологічна допомога підліткам, які виявляють порушення поведінки
 1. Способи надання психологічної допомоги підліткам з девіантної поведінки…………………………………………………………………..

15

 1. Послідовність роботи щодо зміни поведінки……………………………

19

 1. Психологічна корекція девіантної поведінки…………………………….

21

Додатки
 1. Алгоритм роботи практичного психолога з важковиховуваними дітьми та учнями «групи ризику» ………………

31

 1. Орієнтовні бесіди з підлітками ……………………………………………………….

32

 1. Документація практичного психолога по роботі з дітьми «групи ризику»……………………………………………………………………………………………….

33

 1. Орієнтовна схема психолого-педагогічної характеристики важковиховуваного учня ………………………………………………………………….

36

 1. Карта характеристики особистого розвитку підлітка ...............

38

 1. Зразок протоколу діагностичного обстеження…………………………….

45

 1. Коди складної ситуації ……………………………………………………………………..

46

 1. Зразок індивідуальної картки психологічного супроводу учня……….

47

Література ……………………………………………………………………………………………….

51

ЗмістПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал