А. А. Колесник Методичні рекомендації щодо здійсненняСторінка4/5
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5

Додаток 3

Документація практичного психолога по роботі

з учнями «групи ризику»

та учнями, які стоять на внутрішньому обліку в навчальному закладі

Проведена робота з „важковиховуваними” дітьми та учнями «групи ризику» повинна відображатися у журналах щоденного обліку роботи, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, протоколах індивідуальних та групових консультацій (для батьків, учнів, педагогів), індивідуальних картках психологічного/ соціально-педагогічного супроводу.

Обов’язковими є папка «Індивідуальні картки дітей/учнів, які стоять на внутрішньому обліку школи , дітей групи ризику», папка «Методичні матеріали для роботи з дітьми / учнями, які стоять на внутрішньому обліку»

Папка „ Індивідуальні картки дітей/учнів, які стоять на внутрішньому обліку школи” повинна бути окремо у практичного психолога, окремо у соціального педагога.

Матеріали зберігаються до досягнення „важковиховуваними” учнями 18 років.
Зміст папки

Індивідуальні картки дітей/учнів,які стоять на внутрішньому обліку школи”
1. Список дітей/учнів, які стоять на внутрішньому обліку, затверджений директором школи (окремо по різних категоріях: схильних до правопорушень, вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин, схильних до бродяжництва та жебрацтва, проявів жорстокості та насилля, мають проблеми в поведінці, ознаки емоційних розладів, схильні до аутоагресивної, самоушкоджуючої або суїцідальної поведінки, мають труднощі в навчанні і вихованні, „неблагонадійні сім’ї” тощо).

2. План роботи практичного психолога/соціального педагога з вищезазначеними категоріями дітей/учнів (витяг з річного плану).

3. Індивідуальні картки психологічного супроводу дитини/учня - для практичного психолога; індивідуальні картки соціально-педагогічного супроводу дитини/учня - для соціального педагога (за єдиним зразком, що додається). До індивідуальних карток обов’язково додаються:

3.1. Індивідуальний план роботи з кожною дитиною/учнем вищезазначених категорій.

3.2. Протоколи діагностичного обстеження важковиховуваних (обов’язково вказати прізвище, ім’я, по-батькові учня/дитини, назву методики, дату проведення діагностування, результат, висновки та рекомендації), бланки з відповідями дитини/учня ( зразок додається).

3.3. Облік проведеної роботи з учнями/дітьми, які стоять на внутрішньому обліку в навчальному закладі, фіксується у відповідних фахових журналах.


Зміст папки

Методичні матеріали для роботи з учнями,які стоять на внутрішньому обліку та учнями «групи ризику»”
1. Психодіагностичні методики ( підбір психодіагностичних методик здійснюється відповідно до типу важковиховуваності учнів).

1.1.Александровська Е.М., Гільяшева І.Н. „Модифікований варіант

особистісного опитувальника Кетелла Р. ( форма „Д”) 12– РF, 14 – РF”.

1.2.Ануфрієв О., Костроміна С. „ Мотивація навчання”.

1.3.Айзенк „Тип темпераменту”.

1.4.Басс А., Дарк А. „Дослідження показників і форм агресії ”.

1.5.Бернс Р., Кауфман С. „Кінетичний малюнок сім’ї”.

1.6.Бойко В.В „Визначення інтегральних форм комунікативної

агресивності особистості”

1.7.Варга А.Я., Столін В.В. „Методика діагностики батьківського

ставлення”.

1.8.Кетелл Р. „Особистісний опитувальник ” „16 – РF”.

1.9.Коломінський М.С. „Соціометричне дослідження”.

1.10.Лічко А.Е. „Патохарактерологічний діагностичний опитувальник”.

1.11.Люшер М. „Кольоровий тест” (проективна методика).

1.12.Методика, розроблена Вологодським центром гуманітарних досліджень і консультувань „Розвиток” „Схильність до делінквентної поведінки”.

1.13.Морено Дж. „Соціометрія”.

1.14.Овчарова Р.В. „Приблизна схема аналізу особливостей та недоліків сімейного виховання учнів”.

1.15.Овчарова Р.В. „Типовий сімейний стан”.

1.16.Овчарова Р.В. „Експертна діагностика соціально-педагогічної занедбаності дітей”.

1.17.Спілберг Ч. „Шкала особистісної тривожності”.

1.18.Стреляу Я. „Характеристика типу нервової діяльності”(адаптація Н.Р.Данилової, Ф.Г. Шмелева )

1.19.Філліпс „Визначення рівня шкільної тривожності”.

1.20.Ейдеміллер Е.Г. „Аналіз сімейного виховання” (АСВ): опитувальник АСВ для батьків дітей віком 3-10 років, опитувальник АСВ для батьків підлітків віком від 11 до 21 року.2. Корекційно-відновлювальні, розвивальні, просвітницькі та інформаційні матеріали (програми тренінгів, конспекти занять, виступів тощо ) за напрямками:

2.1. Формування та розвиток характерологічних особливостей особистості учнів.

2.2. Тренінги модифікації поведінки.

2.3. Мотивація та саморегуляція.

2.4. Корекційна робота практичного психолога/соціального педагога з аутичною дитиною.

2.5. Корекційна робота з агресивними учнями.

2.6. Робота з тривожними учнями.

2.7. Корекційна робота з дітьми з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю.

2.8. Просвітницькі матеріали (для учнів, батьків, педагогів) з питань профілактики важковиховуваності, злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді, профілактики вживання дітьми та підлітками алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин попередження дитячої безпритульності і бездоглядності, аутоагресивної поведінки, самоушкоджуючої та суїцідальної поведінки.

Додаток 4
Орієнтовна схема психолого-педагогічної характеристики

важковиховуваного учня (учениці)

(за Овчаровою Р.В.)


  1. Стан здоров’я і розвиток учня.

1.1.Загальна оцінка стану здоров’я учня.

(за даними медичної картки)

1.2.Ознаки підвищеної нервозності (відсутні; підвищена втомлюваність, понижена працездатність; подавлений настрій; підвищена збудливість; спалахи гніву; агресивне ставлення до однолітків, учителів; уникнення контактів, спільних справ, схильність до руйнівних дій, садизм, інші вияви).

1.3.Шкідливі звички (палить, вживає спиртні напої, вживає токсико - наркотичні речовини; вказати епізодично чи систематично).

1.4.Перебуває на диспансерному обліку і з приводу чого.
  1. Психологічна атмосфера сім’ї (сприятлива, несприятлива, вкрай несприятлива).

2.1.Дані про батьків (освіта, професія, місце роботи).

2.2.Інші члени сім’ї .

2.3.Тип сім’ї (благонадійна, неблагонадійна: педагогічно-некомпетентна/ морально неблагонадійна / конфліктна).

2.4.Характеристика взаємин батьків з дитиною (сімейний диктат, гіперопіка, потурання, інше ).

2.5.Організація режиму праці та відпочинку (які обов’язки виконує в сім’ї, чи дотримується режиму дня, хто і якою мірою контролює виконання домашніх завдань, як організовано дозвілля дитини).


  1. Особливості навчальної діяльності

3.1.Успішність учня.

3.2.Ставлення до навчання (позитивне, нейтральне, байдуже, негативне).

3.3.Інтелектуальні можливості учня (високі, середні, низькі).

3.4.Мотиви навчання (пізнавальний інтерес до предметів; усвідомлення необхідності навчальної діяльності; прагнення одержати оцінку, схвалення дорослих; уникнення покарань, намагання утвердитися серед однокласників тощо).  1. Ставлення до колективу класу.

4.1.Позиція учня в класі

(лідер, прийнятий, відторгнений, ізольований).

4.2.Характер стосунків з однокласниками(з ким частіше спілкується, дружить).

4.3.Взаємини з іншими однокласниками(ділові, виважені, рівноправні, дружні, теплі, конфліктні, агресивні, байдужі, відчужені, ні з ким не спілкується).

4.4.Манера, стиль спілкування з оточуючими(домінантний стиль: упевнений у собі, прагне нав'язати свою думку, безапеляційно перебиває співрозмовника, але не дозволяє робити цього із собою, майже ніколи не визнає своєї неправоти; недомінантний стиль: сором'язливий, поступливий, легко визнає власні помилки, потребує постійної підтримки в розмові; екстравертований стиль: постійно націлений на спілкування, легко контактує, допитливий, відкритий, уважний до оточуючих; інтровертований стиль: замкнутий, уникає контактів, надає перевагу діяльності, в розмові небагатослівний).

4.5.Ставлення до громадської думки(активно-позитивне: намагається виправити недоліки, врахувати зауваження; пасивно-позитивне: з розумінням сприймає критику, погоджується з висловленими зауваженнями, але недоліки не виправляє; байдуже: не реагує на критику, не змінює поведінку; негативне: сперечається, не погоджується із зауваженнями).

  1. Ставлення до фізичної праці

(позитивне: працелюбний, надає перевагу фізичній праці, а не розумовій, має «золоті руки»; байдуже: не розглядає фізичну працю як цікавий вид діяльності, не відмовляється від трудових справ, але виконує абияк; негативне: лінивий, до трудових доручень ставиться зневажливо).

5.1.Ставлення до громадського майна (бережливе, господарське, байдуже, демонстративно зневажливе, навмисно псує).  1. Спрямованість інтересів.

6.1.Проявляє інтерес до діяльності (фізичної, розумової, трудової, технічної, громадської, суспільно-політичної, організаторської, художньої, спортивної).

6.2.В яких гуртках, секціях, клубах працює.

6.3.Культурно-естетичний світогляд (як часто відвідує театри, виставки, музеї; які має читацькі інтереси: книг не читає, читає епізодично, читає систематично, перевагу надає художньо оформленим молодіжним журналам; скільки часу проводить біля телевізора: які передачі дивиться систематично, з ким обговорює зміст телепередач).


  1. Особливості нерегламентованого спілкування (скільки часу проводить у дворі, коли ввечері повертається додому; з ким дружить, який вплив вони мають; місце спілкування поза домом, постійне чи випадкове: кафе, дискотеки, під'їзд; зміст спілкування поза домом: робота з технікою, відвідування відеосалонів, гра на гітарі, прослуховування музичних творів, розмови на різні теми, комп'ютерні ігри, безцільне проведення часу, випивки, паління, азартні ігри).

  2. Самооцінка особистості.

8.1.Рівень самооцінювання

(адекватний: реально оцінює свої позитивні та негативні риси, можливості і досягнення;

завищений: некритичний до себе, перебільшує досягнення;

занижений: занадто самокритичний, недооцінює свої можливості та якості).

8.2.Яких рис характеру хотів би набути?  1. Особливості поведінки

9.1.Позитивні вчинки (як часто учень їх здійснює, можливі мотиви їх здійснення)

9.2.Негативні вчинки(їх прояв: епізодично, систематично;

їх характер: грубість, бійки, пропуски уроків, запізнення на уроки, порушення дисципліни в класі, відмова виконувати вимоги, не працює на уроках).

9.3.Правопорушення учня (крадіжки, побиття молодших і слабших, вимагання грошей, жорстоке поводження з тваринами, прояв садистських нахилів, хуліганство).

9.4.Ставлення до своїх вчинків (байдуже, стурбоване, з наміром виправдати, засуджує).

9.5.Як сприймає педагогічний вплив (байдуже, з вираженою протидією, намагається виконувати вимоги).

9.6.Чи перебуває на обліку в правоохоронних органах.
Додаток 5

КАРТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОГО РОЗВИТКУ

ПІДЛІТКА

I. Загальні відомості про дитину

1. Анкетні дані:

1) прізвище, ім'я;

2) дата народження;

3) клас.


2. Відомості про особливості функціонування нервової

системи:

1) швидко стомлюється;

2) стомлюється після тривалого навантаження; невтомний;

3) швидко переходить від радості до смутку без видимої причини; адекватна зміна настроїв; стабільний у прояві настрою;

4) переважає збудження; збудження і гальмування урівноважені; переважає гальмування.

3. Успішність:

1) відмінна, хороша, задовільна, незадовільна.II. Відомості про сім'ю і взаємостосунки у ній

1. Склад сім'ї:

1) повна;

2) один з батьків;

3) така, що розпалася.2. Взаємостосунки батьків між собою:

1) поважні;

2) напружені;

З) конфліктні.3. Взаємостосунки батьків з дитиною:

1) довірливо-поважні;

2) авторитарні;

3) конфліктні.III. Прояв особистих якостей у поведінці дитини

А. Спрямованість інтересів:

1) на навчальну діяльність;

2) на трудову діяльність;

3) на художньо-естетичну діяльність;

4) на досягнення в спорті, туризмі;

5) на відносини між людьми.Б. Ставлення до справи.

1. Активність:

1) бере активну участь у всіх суспільних справах, незважаючи на власний час;

2) бере активну участь у суспільних справах, але прагне не витрачати на це свого вільного часу;

3) не проявляє активності у суспільному житті, але доручення виконує;

4) рідко бере участь в суспільних справах; відмовляється брати участь суспільних справах.

2. Працьовитість:

1) будь-яку роботу учень завжди виконує охоче, шукає роботу сам і прагне зробити її добре;

2) як правило, охоче береться до роботи, прагнучи виконати її добре;

3) рідко охоче береться до роботи;

4) найчастіше прагне ухилитися від будь-якої роботи;

5) завжди ухиляється від виконання будь-якої справи.3. Відповідальність:

1) завжди добре і своєчасно виконує будь-яку доручену йому справу;

2) у більшості випадків добре і своєчасно виконує доручену йому роботу;

3) часто не виконує своєчасно (або виконує погано) доручену йому справу;

4) дуже рідко виконує доручену йому справу;

5) ніколи не доводить до кінця доручену йому справу.4. Ініціативність:

1) виступає таким, що зачинає багато справ, не прагнучи одержати за це ніякого визнання;

2) досить часто виступає таким, що зачинає нові справи;

3) рідко сам починає нову справу;

4) майже ніколи сам не починає нову справу;

5) ніколи не виступає таким, що зачинає які-небудь справи.5. Організованість:

1) завжди правильно розподіляє свою роботу за часом і виконує її згідно плану;

2) у більшості випадків правильно розподіляє і своєчасно виконує свою роботу;

3) уміє правильно розподіляти і своєчасно виконувати свою роботу, тільки якщо за кожен її етап треба звітувати;

4) найчастіше не уміє правильно розподіляти свою роботу за часом;

5) не вміє розподіляти свою роботу за часом, витрачає час дарма.6. Допитливість:

1) постійно активно шукає щось нове в різних галузях науки і культури;

2) у більшості випадків зацікавлений отримати нові знання з

різних галузей науки і культури;

3) рідко прагне дізнатися щось нове; як правило, цікавиться однією обмеженою галуззю знань;

4) як правило, не виявляє зацікавленості в придбанні нових знань; байдужий до будь-яких нових знань.7. Акуратність:

1) завжди тримає свої речі в ідеальному порядку. Завжди охайний, підтягнутий – і за партою і біля дошки. Береже суспільне майно, прагне привести його в порядок;

2) тримає в належному порядку власні і позичені йому речі (книги, конспекти), допомагає упорядковувати суспільне майно (парти, інвентар і т.п.), швидше з обов'язку;

3) не проявляє прагнення до підтримки порядку навколо себе. Іноді приходить в школу неохайно одягненим. Байдужий до тих, хто псує суспільне майно;

4) часто не піклується про свій зовнішній вигляд, стан своїх книжок, речей, не береже суспільне майно, навіть псує його;

5) абсолютно не піклується про те, щоб тримати, свої речі в належному порядку, завжди неохайний. При нагоді, не замислюючись, псує суспільне майно.В. Ставлення до людей.

8. Колективізм:

1) завжди проявляє турботу про знайомих і незнайомих людей, старається надати їм допомогу і підтримку;

2) схильний проявляти турботу про незнайомих людей, якщо це не заважає його особистим планам і справам;

3) нерідко проявляє байдужість до чужих справ і турбот, якщо це не зачіпає його особисто;

4) як правило, байдужий до турбот інших, за своєю ініціативою нікому не допомагає;

5) вважає зайвим проявляти турботу про незнайомих членів суспільства, живе під девізом: «Не лізє не в свою справу».9. Чесність, правдивість:

1) завжди правдивий з батьками, вчителями, товаришами;

2) майже завжди правдивий з батьками, вчителями, товаришами;

3) часто говорить неправду ради власної вигоди;

4) майже завжди говорить неправду, якщо йому це вигідно;

5) схильний завжди говорити неправду.10. Справедливість:

1) активно бореться з тим, що вважає несправедливим;

2) не завжди бореться з тим, що вважає несправедливим;

3) рідко виступає проти того, що вважає несправедливим;

4) не добивається справедливості;

5) абсолютно байдужий до проявів несправедливості.11. Безкорисливість:

1) у своїх вчинках завжди керується міркуваннями про користь

справи або інших людей, а не про власну вигоду;

2) майже завжди керується міркуваннями про користь справи або інших людей;

3) рідко керується в своїх вчинках міркуваннями користі справи, а не про власну вигоду;

4) у вчинках часто керується міркуваннями власної вигоди;

5) як правило, завжди керується міркуваннями власної вигоди.

12. Товариськість:

1) завжди охоче вступає в контакт з людьми, любить працювати і відпочивати з іншими;

2) як правило, із задоволенням спілкується з людьми;

3) прагне спілкуватися з обмеженим колом людей;

4) віддає перевагу індивідуальним формам роботи і відпочинку;

5) замкнутий, нетовариський.13. Відчуття товариства:

1) завжди допомагає товаришам у важкій роботі і у важкі хвилини життя;

2) як правило, допомагає товаришам;

3) допомагає товаришам, коли його просять;

4) дуже рідко допомагає товаришам; якщо його попросять, може відмовити в допомозі;

5) ніколи не допомагає товаришам в роботі, в скрутні хвилини життя.14. Чуйність:

1) завжди співчуває іншим, товариші часто діляться з ним своїми турботами;

2) щиро співчуває іншим, якщо не дуже заклопотаний власними думками;

3) заклопотаний власними почуттями настільки, що це заважає розділити почуття інших людей;

4) майже не вміє співчувати іншим;

5) абсолютно не вміє співчувати іншим, товариші не люблять ”позичати” у нього.15. Ввічливість, тактовність:

1) всі його вчинки і слова свідчать про пошану до інших людей;

2) майже завжди проявляє належну пошану до інших людей;

3) часто неввічливий і нетактовний;

4) часто неприпустимо різкий, грубий; нерідко затіває сварки;

5) завжди різкий, невитриманий як у спілкуванні з ровесниками, так і зі старшими. У сварці ображає інших, грубить.Г. Ставлення до себе.

16. Скромність:

1) ніколи не виставляє напоказ своїх достоїнств, заслуг;

2) іноді на прохання товаришів розповідає про свої дійсні досягнення, достоїнства;

3) сам розповідає про свої дійсні досягнення, достоїнства;

4) часто хвалиться ще незробленим або тим, в чому він брав дуже малу участь, до чого має мало відношення;

5) хвалиться навіть незначними досягненнями, перебільшеними достоїнствами.17. Упевненість у собі:

1) ніколи не радиться з іншими, не шукає допомоги, навіть тоді, коли це слід було б зробити;

2) всі завдання, доручення виконує без допомоги інших. Звертається по допомогу тільки у разі потреби;

3) деколи, виконуючи важке завдання, звертається по допомогу, хоча міг би справитися сам;

4) часто при виконанні завдань, доручень просить допомоги, підтримки інших, навіть якщо сам може справитися;

5) постійно, навіть у простих справах, потребує схвалення і допомоги інших.18. Самокритичність:

1) завжди з увагою вислуховує справедливу критику і настирний у виправленні власних недоліків;

2) у більшості випадків правильно реагує на зауваження;

3) іноді прислуховується до зауважень, враховує їх;

4) до критичних зауважень ставиться неуважно, не виконує їх;

5) відкидає будь-які зауваження, не бажає визнавати помилки, нічого не робить для їх виправлення.19. Уміння розраховувати свої сили:

1) завжди реально оцінює свої сили, обирає завдання з якими може впоратися сам;

2) як правило, правильно співвідносить свої можливості та складність завдання;

3) іноді бувають випадки, коли учень не співвідносить свої можливості і складність завдання;

4) у більшості випадків не вміє порівнювати свої сили і труднощі справи;

5) майже ніколи не уміє правильно порівнювати свої сили і труднощі завдання, справи.20. Прагнення до успіху:

1) завжди і у всьому прагне бути першим (у навчанні, спорті і т.п.), настирливо цього добивається;

2) прагне бути в числі перших у багатьох галузях, але особливу увагу приділяє досягненням в якій-небудь одній галузі;

3) прагне чогось одного, особливо там, де його щось цікавить, хоча досягти успіху та визнання;

4) дуже рідко прагне до успіху в якій-небудь діяльності, легко задовольняється своїм положенням «середняка»;

5) ніколи не прагне в чому-небудь бути першим, одержує задоволення від самої діяльності.21. Самоконтроль:

1) завжди ретельно зважує свої слова і вчинки;

2) не завжди ретельно контролює свої слова і вчинки;

3) переважно чинить необдумано, розраховує на «везіння»;

4) майже завжди чинить необдумано, недостатньо ретельно контролює себе;

5) постійно чинить необдумано, з розрахунку на везіння.Д. Вольові якості.

22. Сміливість:

1) завжди вступає у боротьбу, навіть якщо супротивник сильніший за нього самого;

2) у більшості випадків вступає у боротьбу, навіть якщо супротивник сильніше за нього;

3) не завжди може примусити себе вступити в боротьбу з супротивником сильніше за нього самого;

4) в більшості випадків відступає перед силою;

5) завжди відступає перед силою, боїться.IV. Рішучість:

1) завжди самостійно, без коливань ухвалює відповідальне рішення;

2) у більшості випадків без коливань ухвалює відповідальне рішення;

3) іноді коливається перед відповідальним рішенням;

4) рідко наважується ухвалювати яке-небудь відповідальне рішення;

5) не в змозі самостійно ухвалити яке-небудь відповідальне рішення.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал