А. А. Колесник Методичні рекомендації щодо здійсненняСторінка2/5
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5

3. Фактори, які впливають на девіантну поведінку підлітків

Тривожні моменти в поведінці частини підлітків, такі, як агресивність, жорстокість, підвищена тривожність, приймають сталий характер зазвичай в процесі стихійно-групового спілкування, яке відбувається в різного роду компаніях. Але це спілкування, ця система відносин, у тому числі й споруджуваних на ґрунті жорстоких законів асоціальних підліткових груп, є слідством не якоїсь генетичної схильності, споконвічної агресивності та ін., а виступає, у більшості випадків, лише як ситуація заміщення або неприйняття підлітка в світ соціально-значимих відносин дорослих, як ситуація спільного переживання того, що їх не розуміють.

Сформована в суспільстві система виховання дітей, прийняті до них вимоги, відношення дорослих до підростаючих не враховують особливостей їхнього особистісного становлення, приводячи до конфлікту з підлітками, у яких розвивається потреба до самостійності, самореалізації, втечі від опіки.

Підліток хоче не просто уваги, а розуміння й довіри дорослих. Він прагне грати певну соціальну роль не тільки серед однолітків, але й серед старших. У дорослому ж співтоваристві затвердилася позиція, що перешкоджає соціальної активності підлітка - він дитина і повинен слухатися. У результаті між дорослими й підлітками росте психологічний бар'єр, прагнучи перебороти який, багато підлітків прибігають до девіантних форм поведінки.

Найбільш повну картину сутності девіантної поведінки підлітків дає аналіз її мотивації. Помітну роль у цій мотивації грають почуття й емоції негативного характеру: гнів, страх, помста, ворожість і т.п.

Істотну роль біологічних умов у виникненні девіантної поведінки людини грає дисгармонічний розвиток. Деякі умови виховання також сприяють виникненню й закріпленню девіацій. І тут однією з найважливіших причин є авторитарний стиль виховання, при якому авторитет приписується дорослому в силу переваги його положення. Такий авторитет підкріплюється нагородами, покараннями, ляканнями. Дитина дуже скоро починає розуміти, що покарання не завжди пов'язане з її провиною, головна причина - втручання дорослого. Дитина вчиться уникати цього втручання, приховувати свої вчинки, брехати.

Сприяє формуванню девіантної поведінки відчуження батьків від дітей, конфліктні відносини між батьками, суперечливі вимоги батьків. Встановлено зв'язок між батьківськими покараннями й агресією в дітей.

У формуванні девіантної поведінки на першому місці по ступеню впливу стоїть реальне поводження батьків, потім знайомих дорослих, сімейне насильство, документальне кіно й художнє кіно.

Виділяють дві найбільш часті причини девіантності у дітей. По-перше, це острах бути травмованим, скривдженим, піддатися нападу, одержати ушкодження. Чим сильніше агресія або девіантні відхилення в поведінці, тим сильніше страх, який за ними стоїть. По-друге, це пережита образа або щиросердечна травма, або сам напад. Часто за девіантною поведінкою стоїть незадоволена потреба в увазі, бажання відчути себе сильним або відігратися за власні образи.

Басс указав на ряд факторів, від яких залежить сила девіантних проявів.

По-перше, це частота й інтенсивність випадків, у яких індивід був атакований, фрустрований, роздратований. Індивіди, які одержували багато гнівних стимулів, будуть більш імовірно реагувати агресивно, та з проявами девіантності у поведінці, чим ті, які одержували менше таких стимулів.

По-друге, це часте досягнення успіху шляхом девіантної поведінки, що, на думку Баса, приводить до сильних атакуючих звичок. Успіх може бути внутрішнім (різке ослаблення, зниження девіантної поведінки) і зовнішнім (усунення перешкод або досягнення винагороди). Тенденція, що виробилася, до атаки може унеможливлювати для індивіда розрізнення ситуацій, які провокують і не провокують у нього девіантну поведінку.4. Акцентуації характеру і девіантна поведінка

Акцентуації характеру - це крайні варіанти норми, при яких окремі риси характеру надмірно посилені, унаслідок чого виявляється виборча уразливість відносно певного роду психогенних впливів («місця найменшого опору» в структурі акцентуацій, так звані «негативні» властивості акцентуацій) при добрій і навіть підвищеній стійкості до інших («позитивні властивості» акцентуацій характеру)

Акцентуації характеру, як правило, з часом компенсуються. І лише при складних психогенних ситуаціях, які тривалий час впливають на "слабку ланку» характеру, можуть не тільки стати ґрунтом для гострих афективних реакцій, неврозів, але і з'явитися умовою формування психопатичного розвитку. Поняття «акцентуація характеру», можна зобразити у вигляді малюнка, де поняття «особистість» представлено у вигляді кола з розмитим краєм, так як межі норми важко визначити. За межами норми в силу дії ряду факторів, які будуть описані нижче, йде порушення в розвитку особистості.

Оскільки акцентуації характеру межують з відповідними видами психопатичних розладів, їх типологія базується на детально розробленої в психіатрії класифікації психопатій, відбиваючи, однак і властивості характеру психічно здорової людини. Такий типологічний підхід, відповідно до якого допускається перехід від клінічних типів психопатій до аналізу, «варіантів норми», критикується у вітчизняній психології, так як за ним, на думку С.Л. Рубінштейна, приховано уявлення про характер як про конституційно запрограмованої статичної структурі.

Виділяють два ступені акцентуації характеру:


 • явна акцентуація (крайній варіант норми);

 • прихована акцентуація (звичайний варіант норми).

Явна акцентуація відрізняється наявністю виражених рис певного типу характеру. Спостереження за поведінкою підлітка серед однолітків, відомості отримані від його близьких, а також результати експериментально-патохарактерологічної оцінки за допомогою діагностичного опитувальника дозволяють розпізнати цей тип акцентуацій. Акцентуйовані риси характеру зазвичай добре компенсуються, хоча в пубертатному періоді вони загострюються і можуть обумовлювати тимчасові порушення адаптації, з'являтися відхилення в поведінці.

Підлітки даної категорії - це «важкі» підлітки.

Прихована акцентуація відрізняється тим, що в звичайних умовах риси певного типу характеру виражені слабо або не видно зовсім. Навіть при тривалому спостереженні і детальному знайомстві з біографією дуже важко буває скласти чітке уявлення про певний характер. Проте риси цього типу яскраво виступають, часом зовсім несподівано для оточуючих, під впливом деяких ситуацій або психічних травм, (але тільки тих, які пред'являють підвищені вимоги до місця найменшого опору).

Прояв в подібному випадку акцентуйованих рис, як правило, не призводить до помітної дезадаптації або вона буває короткочасною.

Акцентуації характерів більшості типів саме в підлітковому віці найвиражені, що, як правило, не перешкоджає задовільною соціальної адаптації. До кінця підліткового періоду прояви акцентуації можуть згладитися або бути компенсовані настільки, що, крім як за особливих обставин, не виявлятися зовсім. Явні ж акцентуації після підліткового віку, можуть стати прихованими. Але підлітки з явними акцентуациями складають групу «підвищеного ризику»: вони податливі до певних згубним впливам середовища або психічних травм. Якщо психологічний удар припаде до «слабкому місцю» даного типу акцентуації, то відповідні риси характеру можуть проявитися зовсім в іншому світлі і загостритися до психопатичного рівня. Однак зміна травмуючої обстановки, згладжування слідів психічної травми, вирішення конфліктної ситуації поверне все в звичні стану.

На відміну від цього, нерозв'язана конфліктна ситуація, що триває тривала психічна травматизація «місця найменшого опору» тягнуть за собою повторення психопатичних реакцій і переростання їх в психопатії. Іноді в подібних випадках мають місце і основні афективні реакції, що виникають у відповідь на індивідуально-значимі психічні травми і психологічно важкі ситуації. Такі реакції короткочасні (не більше доби). Афект розряджається агресією на оточуючих, аутоагрессией (агресією по відношенню до самого себе), втечею від аффектогенной ситуації або розігруванням бурхливих сцен.

У підлітковому віці найбільш частими порушеннями на тлі акцентуацій характеру бувають так звані транзиторні непсихологічні девіації - деліквентність, алкоголізація, наркоманія, бродяжництво, суїцидальну поведінку. Зміна обстановки на більш сприятливу, як правило, усуває ці порушення.

Питання про те, що є першопричиною виникнення аномалій характеру, сталі предметом суперечок учених з перших кроків зародження вчення про психопатії. В.М. Бехтерєв (1886) вважав, що причинами можуть бути як несприятлива спадковість, так і важкі моральні умови, неправильне виховання, поганий приклад батьків, важкі загальні захворювання.

Акцентуації характеру можуть лежати в основі формування девіантної поведінки у дітей та підлітків.

Типи акцентуацій зі сторін властивих їм тих чи інших форм девіантної поведінки:
Нестійкий тип.

З дитинства ці діти неслухняні, непосидючі, всюди лізуть, але при цьому боягузливі, бояться покарань, легко підкоряються іншим дітям. Відразливі риси: безвольність, тяга до порожнього час проводження і розвагам, балакучість, хвастощі, угодовство, лицемірство, боягузтво, безвідповідальність. «Слабка ланка» цього психотипу: бездоглядність, безконтрольність, які іноді призводять до серйозних наслідків. Цьому типу властиві такі види девіантної поведінки як кримінальний (крадіжки, хуліганство), адитивна поведінка.Циклоїдний тип.

У дитинстві мало відрізняється від своїх однолітків періодами може бути незвичайно гучним, бешкетною, постійно щось робити, а потім знову стає спокійною і керованим дитиною. Під час спаду важче стає, і жити, і вчитися, і спілкуватися Компанії починають дратувати, ризик і пригоди, розваги і контакт втрачають свою колишню привабливість.

«Слабка ланка» цього психотипу: емоційне відкидання з боку значущих для нього людей і корінна ломка життєвих стереотипів.

Цьому типу властиві такі види девіантної поведінки:

1 фаза: кримінальне (правопорушення, хуліганство), адитивна поведінка.

2 фаза: суїцидальна поведінка (у дитини виникає думка про власну нікчемності).Гіпертимний тип.

Підлітки, що відносяться до цього психотипу, з дитинства відрізняються великою галасливістю, товариськістю, схильні до пустощів. У них немає сором'язливості, ні боязкості перед незнайомими людьми, їм не вистачає почуття дистанції у відношенні з дорослими. Негативні риси: легковажність, готовність на ризик, грубість, схильність до аморальних вчинків. «Слабка ланка» цього типу не переносить одноманітності, монотонної праці, що вимагає ретельного і кропіткої роботи, або різного обмеження спілкування, його пригнічує самотність або вимушене неробство. Цьому типу властиво кримінальна поведінка (схильність до ризику, пошук нових відчуттів, авантюризм).Лабільний тип.

Діти здатні занурюватися в похмурий настрій через неласкаво слова, непривітного погляду, а приємні слова, хороша новина може підняти настрій. Для цього типу характерний крайній мінливість настрою, який міняється дуже часто і надмірно різко від незначних приводів. Також властиві такі риси як запальність, войовничість, схильність до конфліктів. Для цього типу характерно адиктивна поведінка (віддає перевагу ейфорійні засоби), суїцидальна поведінка.Астенічний тип.

З дитинства дитина часто вередує, плаче, боїться всього, його швидко стомлює навіть невелика кількість людей, тому прагне до самоти. У таких підлітків явно занижена самооцінка, не можуть при необхідності постояти за себе. «Слабка ланка»: раптові афективні спалахи через сильну стомлюваності і дратівливості. Для цього типу характерні такі види поведінки: афективний (різкі спалахи руйнівності), аутичний (його стомлює суспільство людей, він прагне до самоти).


Сентизивний тип

Дитина боїться, боїться самотності, темряви, тварин. Уникає активних і галасливих однолітків. Для цього типу характерно мстивість, полохливість, замкнутість, схильність до самозвинувачення й самоприниження, розгубленість у важких ситуаціях, підвищена уразливість і конфліктність на цьому ґрунті. Для цього типу характерні такі види поведінки як: аутичність (замкнутість, прагнення до усамітнення), суїцидальність.


Психоастенічний тип

У дитинстві виникають різні фобії - страх незнайомих людей, нових предметів, темряви, страх залишитися одному будинку або за зачиненими дверима. Схильність до нескінченних міркувань, наявність нав'язливих ідей, побоювань.


Шизофренічний тип

Діти люблять грати одні, уникають шумних дитячих забав, вважають за краще суспільство більш старших хлопців. Емоційно холодні, майже не висловлюють ніяких емоцій, байдужі до чужої біди, можуть бути навіть жорстокими. «Слабка ланка» не переносить ситуацій, в яких потрібно встановлювати неформальні емоційні контакти, і насильницьке вторгнення сторонніх людей у ​​його внутрішній світ. Цьому типу характерні такі види поведінки: суїцидальна і адиктивна.


Епілептоїдний тип.

Для дітей цього типу властиві злобна реакція на тих, хто спробує оволодіти їх власністю, проявляється надмірна вимогливість, що приводить до дратівливості у зв'язку з поміченим непорядком. «Слабка ланка» практично не переносить підпорядкування і бурхливо повстає проти утиску своїх інтересів. Для цього типу характерні такі види поведінки як демонстративний суїцид і самоушкодження (як форма місця), адиктивна поведінка (сильно пияцтво), кримінальне, деліквентна.Паранояльний тип.

Діти цього прагнуть, у що б то не стало, досягти бажаного, характерна агресивність, руйнівність, гнівливість, яка проявляється тоді, коли щось або хтось опиняється на шляху до досягнення поставленої мети; відсутність душевності у відносинах з людьми, авторитарність, надзвичайно честолюбні. Цьому типу характерно таку поведінку як агресивне.


Істероїдний тип.

Діти цього типу прагнуть до загального увазі і замилування. Виявляється здатність до інтриг і демагогії, брехливість і лицемірство, задерикуватість і відчайдушність, необдуманий ризик. «Слабка ланка» нездатність переносити удари по егоцентризму, викриття його вигадок, а тим більше їх висміювання, що може призвести до гострих афектних реакцій і суїциду.


Гіпотимний тип.

Діти цього типу майже завжди мляві, ображені на всіх, на обличчі часто виражене невдоволення. Вони уразливі, ранимі, схильні шукати у себе нездужання, часто впадають в апатію, виявляються сумні думки. Для цього типу характерно аутична поведінка.


Конформний тип.

Для дітей цього типу характерно: несамостійність, безвілля, майже повна відсутність критичності як щодо себе, так і свого найближчого оточення, що може послужити причиною аморальної поведінки. «Слабка ланка» не переносить крутих змін, ламання життєвого стереотипу. Позбавлення звичного оточення може послужити причиною реактивних реакцій. Для цього типу характерна кримінальна та делікветна поведінка (групові правопорушення), адиктивна.


Таким чином, кожному типу характеру відповідає певний вид чи види девіантної поведінки. Знаючи типи характеру, психологічні особливості кожного з них, форми девіантної поведінки, до яких вони схиляються і провокують причини, соціальний педагог зможе набагато більш ефективно будувати і профілактичну, і корекційну роботу. А, отже, зростуть шанси допомогти «важким» підліткам.

Розділ ІІ.

Психологічна допомога підліткам, які виявляють порушення поведінки
Серед різних методів корекції і терапії девіантних форм поведінки у підлітків перевага надається груповій психотерапії. Працювати з підлітками 12-15 років найскладніше, проте такі групи мають високий терапевтичний потенціал, оскільки в цьому віці група однолітків грає виняткову роль в житті підлітка, а самі вони зазнають значні труднощі, пов'язані з імпульсивністю, статевим дозріванням, конфліктними взаєминами з дорослими.

Багато психотерапевтів, розуміючи, що підлітки, які виявляють порушення поведінки, — жертви сімейної ситуації (наприклад, сім'я з алкогольними проблемами), вважають, що, якщо в сім'ї не відбудеться терапевтично значущих змін, підліткові важко надати довготривалу допомогу. Разом з тим “важкий” підліток може сам багато що зробити для себе. Він відчуває глибокі переживання, якими йому важко поділитися зі своєю сім'єю. Йому потрібна підтримка, щоб виразити почуття тривоги, самотності і страху, пов'язаного з сексуальними проблемами. Крім того, підлітку потрібно показати, яким чином він може брати на себе відповідальність за своє власне життя. 1. Способи надання психологічної допомоги підліткам з девіантною поведінкою

При наданні психологічної допомоги підліткам з девіантною поведінкою рекомендується використовувати наступні способи:Інформування.

Розширення (зміна, коректування) інформованості дитини, підвищення його психологічної письменності в області обговорюваних питань за рахунок прикладів з буденного життя, звернення до літературних джерел, до наукових даних, до досвіду інших людей.Метафора (метод аналогій).

Суть методу полягає у використовуванні аналогій - образів, казок, притч, випадків з життя, прислів'їв, приказок - для ілюстрації актуальної ситуації (теми, питання). Метафора робить непрямий вплив на установки, стереотипи, думки людини, дозволяє поглянути на ситуацію як би із сторони. Завдяки цьому знижується суб'єктивна значущість проблеми, зникає помилкове відчуття її унікальності. Крім того, вдається розрядити напружену атмосферу консультування.


Встановлення логічних взаємозв'язків.

Психолог разом з дитиною встановлюють послідовність подій, виявляють вплив внутрішніх (суб'єктивних) чинників на те, що відбувається і їх взаємозв'язок. Даний спосіб дозволяє розширити і уточнити розуміння проблеми.Проведення логічного обґрунтування.

Даний спосіб дозволяє відсортувати варіанти рішення актуальної життєвої задачі за рахунок логічного аналізу, очевидного результату (ефективність) різних шляхів рішення.Саморозкриття.

Психолог побічно спонукає консультованого "стати самим собою". Він ділиться власним особистим досвідом, виражає терпиме відношення до різних висловів, відчуттям дитини.Конкретне побажання.

Побажання може містити рекомендацію спробувати який-небудь конкретний чин дії при рішенні актуальної задачі. Такі побажання не повинні знижувати відповідальність підлітка. Він сам ухвалює рішення, оцінює прийнятність пропонованих способів, планує кроки для їх реалізації.Парадоксальна інструкція.

Для того, щоб викликати відчуття протесту і активізувати дитину, можна запропонувати йому продовжувати робити те, що він робить. Хай повторить свої дії (думки, вчинки) принаймні три рази.Переконання.

Даний спосіб доцільно використовувати на фоні урівноваженого емоційного стану. Переконання можна застосовувати за наявності у підлітка розвинутого образного і абстрактного мислення, стійкості уваги. Психолог, використовуючи зрозумілі підлітку аргументи, дозволяє йому переконатися (затвердитися) в правильності певних прийомів, думок і т.п.Емоційне зараження.

При встановленні довірчих відносин психолог стає зразком для емоційної ідентифікації. За рахунок цього він може поміняти (відкоректувати) емоційний стан дитини, заражаючи його власним емоційним настроєм.Допомога у відреагуванні неконструктивних емоції

Застосування даного способу актуально при гострих емоційних станах. Відреагування може виражатися у формі сміху, зліз, вимови, активної дії (бути схожим, постукати, побити подушку, потопати ногами, намалювати, покреслити, написати).

Відреагування дозволяє зняти (розрядити) напругу, викликану негативною емоцією. Психолог уважно спостерігає, співчуває, розуміє, але не приєднується до відчуттів консультованого.


Релаксації.

Потрібно навчити дитину різним способам розслаблення, досягнення внутрішнього спокою і комфорту. Релаксація може здійснюватися у формі медитації, аутотренінгових і вправ релаксацій.Підвищення енергії і сили.

Цей спосіб потрібно застосовувати, коли дитина відчуває себе знесиленим, "вичавленим", демонструє відсутність сил (енергії). Конкретні рухові вправи, перевтілення, уявне "підключення" до різних джерел енергії - ці прийоми дозволяють підвищити активність і працездатність консультованого.Переоцінка.

Переоцінка негативних відчуттів і думок дозволяє виробити новий погляд на ситуацію - "змінити рамку". Переоцінка включає виявлення негативних переживань (думок, образів), їх фіксацію, пошук позитивного (трансформацію в позитивне), концентрацію на позитивному і об'єднання позитивного з негативним з метою зміни (переоцінки) негативу.Домашнє завдання.

Як домашнє завдання даються різні дії, про які домовляються психолог і консультований. Це можуть бути спостереження, відстежування результатів, опробування нових способів.Позитивний настрій.

Позитивний настрій дозволяє укріпити віру дитини в свої можливості по дозволу виниклого утруднення, він концентрує свідомі і підсвідомі сили для досягнення поставленої мети.Рольове програвання.

Даний спосіб припускає моделювання різних реальних і ідеальних ситуацій для тренування (відробітки) нових способів поведінки.Аналіз ситуацій.

В ході консультування можна проводити сумісний аналіз як реальних життєвих ситуацій дитини, так і ситуацій з життя інших людей, включаючи приклади з літературних творів. Разом з інформуванням це допомагає підвищити психологічну письменність, а також розвинути навики використовування психологічної інформації при аналізі ситуацій.Внутрішні переговори.

Можуть використовуватися для усунення внутрішніх конфліктів дитини. Вони припускають виявлення конфліктуючих сторін (субосіб), їх найменування і здійснення діалогу між ними. Психолог може допомогти дитині усвідомити конфліктуючі сторони і організувати внутрішні переговори, що ведуть до компромісу. Після спеціальних тренувань дитина навчається підключати до переговорів свого Творця - мудру творчу силу, яка є у кожної людини. Це допомагає знаходити не тільки компроміси, але і нові оригінальні рішення.Трансформація особистої історії.

Задача трансформації - цілеспрямоване занурення у власну історію для уявного завершення суб'єктивно незакритих подій минулого життя, для зміни нав'язаних програм і сценаріїв. Подібні уявні дії сприяють також зняттю напруги, створюваної ефектом незакінченої дії. Якщо не можна змінити реальні події життя, то можна змінити відношення до них. В тих випадках, коли підліток страждає від думок, що він не сказав або не зробив чогось, можна запропонувати йому зробити це, актуалізувавши відповідну ситуацію в ході психологічної роботи (в або реально думках в ігровій моделі).Цілеспрямованість.

Пошуком нової життєвої мети і значень варто зайнятися, якщо дитина відчуває спустошеність, у нього мала цінність власного існування, він хоче змінити своє життя, але не знає, в якому напрямі рухатися. Для цілеспрямованості можна використовувати як раціональні техніки, так і творчу уяву.Наповнення значенням "буденних життєвих подій".

Цей спосіб припускає роботу по підвищенню значущості подій, що відбуваються, наповненню значенням виконуваних дій {пригадайте, як Тому Сойер зміг перетворити на задоволення скучне фарбування забору). Така робота має велике значення для дитини, якій життя здається скучним, всі заняття - нецікавими.Соціальні проби.

Освоєння дитиною різних конкретних дій як в спеціально запланованих життєвих ситуаціях, так і в ігрових процедурах. Таке навчання дозволяє дитині краще зрозуміти власні можливості, пройти своєрідне соціальне гартування, освоїти нові форми і способи поведінки.Надання допомоги у пошуках ідентичності.

Така допомога вельми актуальна для підлітків, які болісно шукають відповідь на питання "Хто я насправді?" Тут потрібні дії, спонукаючи консультованого до самопізнання, до осмислення власних вчинків.Зосереджене мріяння.

Наведемо як приклад методику "Зосереджене мріяння". Її реалізація здійснюється в декілька кроків.

1. Складання проекту бажаного майбутнього. Для цього можна використовувати запис всіх бажань без критики і обмежень протягом 10-15 хвилин; складання фільму про власне життя з фіксацією ряду кадрів з бажаного майбутнього; "подорож" на машині часу в своє майбутнє; уявна подорож в "особливе місце", де можна поговорити з мудрецем і почути його повчання, і т.д.

2. Визначення тимчасової сітки. Якщо все, що виділено на першому етапі, відноситься до завтрашнього дня, слід подумати про ближню перспективу; якщо мета відноситься до віддаленого часу, слід подумати про найближчі кроки їх реалізації.

3. Вибір найважливішої мети і цінностей, обгрунтовування їх важливості.

4. Перевірка сформульованої мети і цінностей на позитивність, конкретність, досяжність, ясність, етичність.

5. Складання списку ресурсів для досягнення мети.

6. Складання списку обмежень шляху до мети.

7. Складання покрокового плану досягнення мети. Конкретні дії, вправи і процедури, які

вибирає психолог для надання психологічної підтримки, завжди ситуативні. Вони обумовлені, перш за все, індивідуальними характеристиками підлітка і направлені на його соціалізацію за рахунок усунення причин, перешкоджаючих дозволу актуальних життєвих задач. 1. Послідовність роботи щодо зміни поведінки

Кроки психологічної допомоги особистості : • початковий етап, на якому людині надається впевненість у тому, що вона звернулася туди, де її зрозуміють і підтримають;

 • уточнюючий етап, на якому відбувається уточнення запиту на основі безумовного прийняття особистості людини, котрій надається допомога, її внутрішніх переживань (зрозуміло, що прийняття не обов'язково означає позитивну оцінку, це просто визнання того, що є); безоцінного ставлення (відсутність оцінок поведінки і особистості клієнта); емпатії (розуміння внутрішнього світу людини, співпереживання їй);

 • діагностичний етап, що полягає у допомозі клієнту оволодіти проблемою, сформувати об'єктивну і ясну картину подій;

 • власне психотерапевтична робота, спрямована на мобілізацію всіх ресурсів клієнта, встановлення і підтримку всіх здорових, позитивних якостей особистості з тим, щоби сприяти підвищенню самооцінки, впевненості у собі; водночас встановлюється коло близьких і друзів, які могли б допомогти;

 • прийняття рішення, що передбачає спільне відпрацювання варіантів розв'язання проблеми; усвідомлення і прийняття клієнтом оптимального варіанта її вирішення; спільне складання плану дій, спрямованого на подолання критичної ситуації;

 • заключний етап, спрямований на підтримку і максимальне схвалення рішення клієнта.

Сучасними дослідниками (І. Кузнецова) пропонується така послідовність кроків по зміні поведінки, що відхиляється. Їх реалізація зажадає застосування розглянутих вище правил взаємодії і способів роботи.

1. Відновлення у дитини позитивного самосприйняття, його довір'я до себе і до світу.

2. Аналіз проблеми, операціоналізація її проявів, виявлення провокуючих джерел і причин.

3. Постановка позитивної мети, опис бажаної поведінки.

4. Побудова кроків зростання: опис конкретних досягнень через день, тиждень, місяць.

5. Уточнення параметрів бажаного результату (одночасно з позитивним програмуванням) через докладні відповіді на питання: "Як я взнаю, що я досяг результату?", "Як інші взнають, що я досяг результату?", "Як я доведу скептику, що досяг результату?" і т.п.

6. Визначення союзників - тих, хто допоможе досягти поставленої мети.

7. Опрацьовування можливих рецидивів старої поведінки з використанням стратегії усунення рецидивів.

Психолого-педагогічну допомогу особистості, схильної до девіантної поведінки, можна розглядати як комплекс соціально-психологічних і педагогічних заходів, що спрямовані на виявлення і виправлення умов, які сприяють проявам девіантної поведінки; створення передумов попередження відхилень у поведінці, зокрема, через пропаганду здорового способу життя; створення сприятливого соціально-психологічного клімату в мікросоціальному оточенні дитини; створення можливостей для самореалізації особистості у суспільстві тощо. Останнє, зокрема, передбачає організацію спеціальної роботи психолога з девіантами, спрямовану на: • розхитування і руйнування девіантних настанов, уявлень, мотивів, стереотипів поведінки та формування нових, позитивних;

 • розвиток соціальної активності, інтересу до себе і оточуючих, сприяння у здобутті певного статусу в позитивно спрямованих угрупованнях;

 • навчання навичкам саморегуляції, співпраці, адекватному прояву активності, вмінню здійснювати правильний вибір форм поведінки;

 • розвиток інтересу і здатності до творчості;

 • оптимізацію позитивного досвіду, створення і закріплення зразків позитивної поведінки.

Власне психологічна допомога особистості здійснюється за такими напрямами, як психологічна превенція (попередження, профілактика) і психологічна інтервенція (подолання, корекція, реабілітація).

Психодіагностика при цьому є допоміжним засобом, що вирішує проміжні практичні завдання.
 1. Психологічна корекція девіантної поведінки


Функції корекційної роботи
Загалом профілактично-корекційна робота спрямована на реалізацію таких функцій;

 • виховну (поновлення позитивних якостей, що переважали до появи девіантної поведінки);

 • компенсаторну (формування прагнення компенсувати певні соціальні недоліки, активізація діяльності у тій сфері, де особистість може досягти успіху, реалізувати потребу в самоствердженні);

 • стимулюючу (активізація позитивної суспільно корисної діяльності через зацікавлене емоційне ставлення до особистості);

 • коригувальну (виправлення негативних якостей особистості, коригування мотивації, ціннісних орієнтацій, атитюдів, поведінки);

 • регулятивну (забезпечення впливу учасників міжособистісної взаємодії для зміни ступеня участі особистості у груповій діяльності з поступовим переходом до саморегуляції і самоконтролю). При цьому можна виділити такі етапи профілактично-корекційної роботи: формулювання проблеми, висування гіпотези про причини девіацій, діагностичний етап для перевірки і уточнення гіпотези, вибір адекватних методів і технологій надання психологічної допомоги особистості, складання програми та її реалізація, контроль за ходом реалізації програми і, за необхідності, внесення до неї коректив.

Виділяють декілька підходів до надання психологічної допомоги особистості в профілактиці і корекції девіантної поведінки відповідно до напряму психологічної науки.

Так, зокрема, гештальтпсихологія і тілесно-орієнтована терапія спрямовані, насамперед, на подолання "внутрішнього розколу" між тілесним і духовним, формування почуття довіри поняттям "тут" і "тепер". Екзистенціальний підхід передбачає сприяння особистості у переосмисленні екзистенціальної ізоляції, підкресленні цінності й розмаїття світу, створенні привабливої життєвої перспективи, осмисленні сенсу життя. Поведінкова психологія розглядає способи встановлення адекватних контактів з іншими людьми через навчання відповідним засобам соціальної поведінки, зокрема, через тренування входу до певної ролі і виходу з неї тощо, детальне відпрацювання поведінкових реакцій. Інтеракціоністський підхід фокусується на прагненні людини поділити своє життя з іншими у пошуках вирішення соціальних ситуацій через гру певних ролей, забезпечення гнучкості їх меж за допомогою інших людей. У вітчизняній психолого-педагогічній науці відомі давні традиції профілактики і корекції девіантної поведінки через створення спеціального розвивально-виховного середовища (А. Макаренко, Т. Шацький та ін.).

Профілактика девіантної поведінки нерозривно пов'язана з процесом соціалізації особистості і залежить від таких умов, як комплексність (проведення спільних заходів не тільки на соціально-психологічному, але й економічному, правовому, медико-санітарному, педагогічному рівнях), послідовність, диференційованість (залежно від індивідуально-психологічних особливостей людини і особливостей її оточення), своєчасність (надання допомоги на ранніх етапах виникнення схильності до девіантної поведінки), пріоритет превентивності соціальних проблем, прогностичність (спрямованість у майбутнє, насичене позитивними цінностями і цілями, планування життєвих планів без девіантної поведінки).

Форми та методи корекції девіантної поведінкиПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал