627 Порядок дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержаннямСкачати 247.97 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір247.97 Kb.
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ 

29.08.2011

627

 

  

Порядок дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення  взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму  в пунктах пропуску через державний кордон

 

I. Загальні положення1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України „Про Державну прикордонну службу України”, „Про прикордонний контроль”, постанов Кабінету Міністрів України від 18.01.99 № 48 „Про затвердження Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні”, від 24.12.2003 № 1989 ”Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними”, від 18.08.2010 № 751 „Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю”, від 22.08.2011 № 893 „Про затвердження Правил санітарної охорони території України”.

1.2. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення прикордонного контролю та реалізації положень законодавства України щодо:

встановлення режиму в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України (далі – пункти пропуску) та контролю за його додержанням;

взаємодії з контрольними органами і службами під час здійснення прикордонного контролю та пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів;

координації діяльності контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю щодо осіб, транспортних засобів, вантажів (товарів), що переміщуються через державний кордон або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску.

      1.3.  Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

взаємодія – спосіб забезпечення прикордонного контролю, який полягає у  спільній діяльності контрольних органів і служб, спрямованій на здійснення пропуску через державний  кордон осіб, транспортних засобів та вантажів у межах їх компетенції;

види контролю – прикордонний, митний, санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль за переміщенням культурних цінностей та інші передбачені законом види державного контролю, які здійснюються під час перетинання державного кордону;

контрольні органи і служби – державні органи і служби, що здійснюють прикордонний контроль, митний контроль, санітарно-епідеміологічний контроль, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль за переміщенням культурних цінностей, інші передбачені законом види державного контролю під час перетинання державного кордону;

координація – управлінська функція Державної прикордонної служби України, що об’єднує й систематизує зусилля контрольних органів і служб для забезпечення пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів у відповідності до технологічних схем пропуску;

режим у пунктах пропуску через державний кордон – порядок перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів у межах території прикордонних залізничних і автомобільних станцій, морських і річкових портів, аеропортів і аеродромів, відкритих для міжнародного сполучення, а також здійснення іншої діяльності, пов'язаної з пропуском через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів.

Інші терміни, що вживаються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, передбачених Законами України „Про Державну прикордонну службу України”, „Про прикордонний контроль”, постановами Кабінету Міністрів України від 18.01.99 № 48 „Про затвердження Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні”, від 24.12.2003 № 1989 ”Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними”, від 18.08.2010 № 751 „Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю”, від 22.08.2011 № 893 „Про затвердження Правил санітарної охорони території України”.

II. Вимоги до встановлення режиму в пунктах пропуску та здійснення контролю за його додержанням

2.1. Режим у пунктах пропуску для міжнародного та міждержавного сполучення встановлюється наказом начальника органу охорони державного кордону за погодженням з начальником митного органу та керівником підприємства, на території якого розміщено пункт пропуску через державний кордон.

Режим у місцевих пунктах пропуску встановлюється наказом начальника органу охорони державного кордону за погодженням з керівником органу місцевого самоврядування.

2.2. Контроль за додержанням загального стану режиму в пунктах пропуску здійснюється всім складом зміни прикордонних нарядів у пункті пропуску та шляхом періодичної перевірки спеціальними прикордонними нарядами.

2.3. Контроль за додержанням режиму в місцях (зонах) здійснення митного та інших видів контролю покладається на відповідні митні та контрольні органи і служби.

2.4. Працівники  контрольних органів і служб під час виконання службових обов'язків у пунктах пропуску повинні мати при собі службові посвідчення і представницькі картки, а інші особи, які прибувають у службових справах до пункту пропуску, - спеціальну представницьку картку для тимчасового перебування.

2.5. Облік та видача представницьких карток здійснюються згідно з Порядком виготовлення представницьких карток та забезпечення ними співробітників контрольних органів (служб), що функціонують у пунктах пропуску через державний кордон (внутрішніх митницях, інших визначених законодавством України місцях для здійснення державних видів контролю під час перетинання державного кордону особами, транспортними засобами, вантажами (товарами) та іншим майном), затвердженим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства аграрної політики України від 16.05.2005 № 370/396/208/173/219/294/205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  24.05.2005 за № 567/10847.

2.6. Підрозділом охорони державного кордону разом з контрольними  органами і службами, які здійснюють державні види контролю, адміністрацією підприємства (установи, організації), у межах території якої розташований пункт пропуску, здійснюється комісійна перевірка (обстеження) стану додержання режиму на його території.

2.7. Особи і транспортні засоби прямують через територію пункту пропуску за визначеними в технологічних схемах пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів напрямками руху і здійснюють зупинки (стоянки) в місцях, визначених органом охорони державного кордону та митним органом.

2.8. Транспортні засоби і вантажі вибувають з території пункту пропуску з дозволу уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону після закінчення прикордонного, митного та інших видів контролю, передбачених законодавством України.

2.9. Під час перебування у пунктах пропуску особам, які перетинають державний кордон,  забороняється:

самостійно, без дозволу представників підрозділу охорони державного кордону, залишати транспортні засоби чи здійснювати у них посадку;

без дозволу представників підрозділу охорони державного кордону залишати зону прикордонного контролю і територію пункту пропуску;

під час проходження визначених законодавством видів контролю в пункті пропуску вживати алкогольні напої та палити в не відведених для цього місцях;

своїми діями та розміщенням транспортних засобів, багажу (вантажів) створювати перешкоди для виконання службових обов’язків працівниками контрольних органів і служб, обслуговуючим персоналом транспортних засобів, проходження пасажирами визначених видів контролю;

пошкоджувати чи виводити з ладу елементи огорожі, технічні пристрої та обладнання, інформаційні щити та інше майно пункту пропуску;

порушувати рядність руху, встановлену дорожньою розміткою, змінювати напрям руху в’їзд/виїзд, перевищувати швидкість руху, здійснювати проїзд без зупинки лінії паспортного контролю, зупиняти транспортні засоби в не визначених місцях;

перебувати в пункті пропуску без документів на право перетинання державного кордону;

відкривати двері вагонів до закінчення прикордонного та митного контролю;

починати рух транспортного засобу до закінчення прикордонного контролю і без дозволу посадової особи підрозділу охорони державного кордону.

2.10. Додержання громадського порядку в пунктах пропуску  забезпечується органами охорони державного кордону у взаємодії з іншими контрольними органами і службами та органами внутрішніх справ, у межах обслуговування яких розташований пункт пропуску через державний кордон.

2.11. Безпосередньо у місцях здійснення прикордонного контролю та на території розміщення  споруд і об'єктів, необхідних для його забезпечення,   визначаються зони прикордонного контролю.

2.12. Зони прикордонного контролю встановлюються наказом начальника органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого розташований пункт пропуску, за погодженням з  начальником  митного  органу.

2.13. У зонах прикордонного контролю розміщуються споруди та об'єкти, необхідні для забезпечення здійснення прикордонного контролю. Інші споруди та об'єкти розміщуються за межами зон прикордонного контролю.

2.14. У зонах прикордонного контролю встановлюються додаткові режимні правила, які визначаються окремим розділом у наказі начальника органу охорони державного кордону про визначення зон прикордонного контролю.

2.15. Межі зон прикордонного контролю визначаються у технологічних схемах пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів і позначаються інформаційними покажчиками.

2.16. Контроль відвідування пунктів пропуску представниками правоохоронних органів здійснюється підрозділом охорони державного кордону.

2.17. Орган охорони державного кордону щомісяця інформує керівників правоохоронних органів про факти відвідування пунктів пропуску їхніми працівниками.

III. Особливості встановлення режиму та здійснення контролю  за  його додержанням у пунктах пропуску для автомобільного сполучення

3.1. Службова  особа підрозділу органу охорони державного кордону надає дозвіл на в’їзд у пункт пропуску:

транспортним засобам учасників міжнародного руху за наявності реєстраційних номерів, відмінного розпізнавального знака держави реєстрації та у технічно справному стані;

особам за паспортними документами;

посадовим особам контрольних органів (служб) за службовими посвідченнями та затвердженими графіками роботи;

працівникам сфери обслуговування за перепустками, виданими начальником органу охорони державного кордону, документами, що посвідчують особу, та затвердженими графіками роботи;

особам, які не прямують через державний кордон, за  перепустками, виданими начальником органу охорони державного кордону, та документами, що посвідчують особу;

співробітникам правоохоронних органів, на території діяльності яких розташовані пункти пропуску, за службовими посвідченнями та письмовими приписами керівників цих органів з попереднім повідомленням начальника органу охорони державного кордону.

3.2. Правом безперешкодного перебування в пунктах пропуску у службових справах користуються згідно із законодавством за наявності службового посвідчення, що підтверджує займану посаду:

народні депутати України, депутати місцевих рад народних депутатів – під час вирішення питань своєї депутатської діяльності;

генеральний прокурор України та  його  заступники,  підпорядковані  прокурори та їх заступники, старші  помічники  і  помічники  прокурора, начальники управлінь і  відділів,  їх заступники, старші прокурори і прокурори управлінь і відділів;

співробітники та працівники спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України – за письмовим розпорядженням керівника відповідного спеціального підрозділу;

співробітники Служби безпеки України – у разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності за письмовим розпорядженням керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України;

слідчі Служби безпеки України – під час розслідування злочинів, віднесених до їх підслідності, за письмовим розпорядженням начальника слідчого підрозділу Служби безпеки України;

працівники органів внутрішніх справ України з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин під час виконання покладених на них обов’язків;

працівники Державної митної служби України, які не виконують безпосередньо службових обов’язків у пунктах пропуску, за письмовим розпорядженням Голови Держмитслужби України, а також начальників регіональних митниць, митниць, у зоні відповідальності яких розташовані пункти пропуску;

посадові особи Державної санітарно-епідеміологічної служби України під час здійснення медичного (санітарного) огляду осіб, транспортних засобів, вантажів.

3.3. Службовий транспорт контрольних органів і служб, підприємств, на території яких розміщено пункт пропуску, пропускається до пункту пропуску за перепустками, які видаються начальником органу охорони державного кордону, оформленими відповідно до вимог додатка 9 до Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України від 11.06.2008 № 505/642, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 14.08.2008 за № 753/15444, безперешкодно.

3.4. Особистий транспорт посадових осіб контрольних органів і служб, які прибувають для виконання службових обов’язків, пропускається за списками та графіком роботи.

IV. Особливості встановлення режиму та здійснення контролю за  його додержанням у пунктах пропуску для повітряного сполучення

4.1. В аеропортах (на аеродромах), відкритих для міжнародного повітряного сполучення, контроль за пропускним і внутрішнім об’єктовим режимом, доступом  осіб до контрольованих зон, станом огорожі, а також охорона повітряних суден, супровід пасажирів та захист їх об’єктів покладаються на службу авіаційної безпеки.

4.2. Начальниками органів охорони державного кордону за погодженням з начальником митного органу та керівником аеропорту встановлюються зони прикордонного контролю.

4.3. Зони прикордонного контролю встановлюються:

а) у залах оформлення пасажирів, які відлітають, – від лінії паспортного контролю до місць здійснення перевірки наявності посадочних талонів;

б) у залах оформлення пасажирів, які прибувають, – від входу в термінал „прибуття” до лінії паспортного контролю;

в) у залах очікування транзитних пасажирів – на період перебування в них пасажирів;

г) на стоянках літаків – на період висадки/посадки пасажирів міжнародних рейсів;

ґ) на борту літаків – на період проведення перевірки документів членів екіпажу повітряного судна.

4.4. Режим зони прикордонного контролю діє на період здійснення прикордонного контролю.

4.5. Для забезпечення здійснення прикордонного контролю осіб, які перетинають державний кордон у пунктах пропуску, керівниками аеропортів (аеродромів) вживаються необхідні заходи до спрямування потоку пасажирів та запобігання проникненню сторонніх осіб у місця та приміщення для здійснення прикордонного контролю.

4.6. У пунктах пропуску для повітряного сполучення, де запроваджено систему перепусток аеропорту, представницькі  картки не використовуються.

Усі особи, які у зв’язку із службовою необхідністю мають право перебувати в зонах прикордонного контролю, повинні отримати дозвіл відповідних підрозділів охорони державного кордону.

Підтвердження такого дозволу зазначається в перепустках аеропорту з визначенням відповідних зон доступу.

В усіх міжнародних аеропортах України діє єдина система перепусток.

Перепустки в зони для здійснення прикордонного, митного  контролю та з питань авіаційної безпеки видаються заступником керівника аеропорту з авіаційної безпеки.

V. Особливості встановлення режиму та здійснення контролю  за  його додержанням у пунктах пропуску для морського сполучення

5.1. Режимні заходи на території морських портів встановлюються начальниками портів та відображаються в обов'язкових  постановах по порту.

За їх дотримання відповідають відповідні служби портів.

5.2. Начальниками органів охорони державного кордону за погодженням з начальником митного органу та керівником порту встановлюються зони прикордонного контролю.

5.3. Зони прикордонного контролю встановлюються:

а) у  залах оформлення пасажирів:

під час вибуття з України – від лінії паспортного контролю до виходу на посадку;

під час  прибуття в Україну – від входу до термінала морського вокзалу до лінії паспортного контролю;

б) на стоянках суден закордонного прямування на період вивантаження/ завантаження вантажу, висадки/посадки пасажирів;

в) на суднах закордонного прямування на час роботи комісії.

5.4. Режим зони прикордонного контролю діє на період здійснення прикордонного контролю.

5.5. Дозвіл на вивезення з території порту контейнерів надається охороною порту (контейнерного термінала, митного ліцензійного складу) за умови наявності у документах відповідних відміток підрозділу органу охорони державного кордону та митного органу.

VI. Особливості встановлення режиму та здійснення контролю за  його додержанням у пунктах пропуску для залізничного сполучення

6.1. Режим у пункті пропуску визначається і встановлюється начальником органу охорони державного кордону за погодженням з керівником митниці та начальником залізничної станції (вокзалу).

6.2. Режимні правила встановлюються:

а)  у вагонах поїздів та локомотивах під час:

стоянки у пунктах пропуску за розкладом руху при здійсненні прикордонного, митного контролю та інших видів контролю;

руху між залізничними станціями;

б) на залізничних платформах та/або у спеціально відведеній будівлі залізничного вокзалу пункту пропуску – на період  проведення прикордонного, митного контролю та інших видів контролю;

в) у місцях переставлення колісних пар – на період їх заміни.

6.3. Порядок допуску в пункт пропуску є аналогічним порядку допуску в пункти пропуску для автомобільного сполучення.

VII. Особливості встановлення режиму та здійснення контролю  за  його додержанням у разі здійснення прикордонного контролю поза пунктами пропуску

7.1. У разі якщо прикордонний контроль здійснюється поза пунктом пропуску через державний кордон, на необхідний для його проведення час начальник органу охорони державного кордону визначає місця або зони контролю на місцевості чи у транспортному засобі, у яких діє відповідний режим, та у разі потреби запроваджує додаткові режимні правила, передбачені законодавством України для пунктів пропуску через державний кордон.

7.2. У разі здійснення пропуску поза пунктами пропуску:

1) яхт, що прибувають з іншої держави,  – режимні заходи на території порту, в якому не відкрито пункт пропуску, забезпечуються капітаном морського порту;

2) риболовецьких суден, що здійснюють прибережне рибальство, – режимні заходи на причалах (пристанях), пунктах базування в місцях розташування риболовецьких підприємств або території рибних портів забезпечуються їх відповідними керівниками (власниками);

3) річкових і морських суден у разі їх плавання внутрішніми водними шляхами – режимні заходи на території річкових і морських портів забезпечуються капітанами річкових і морських портів;

4) екіпажу судна для перебування на території населеного пункту, в якому розташовано порт, – режимні заходи на стоянці морського судна  забезпечуються капітаном морського порту;

5) особи або групи осіб у разі виникнення особливих потреб гуманітарного характеру або невідкладних обставин, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, підозри на захворювання особливо небезпечними хворобами та загрози        життю – режимні заходи у місцях перетинання державного кордону забезпечуються найближчим підрозділом охорони державного кордону;

6) на аеродромах у випадках, передбачених законодавством, – режимні заходи на території аеродрому забезпечуються адміністрацією аеродрому.

VIII. Особливості встановлення режиму та здійснення контролю за його додержанням у разі здійснення спільного прикордонного контролю

У разі проведення спільного із суміжними державами прикордонного контролю режим у пунктах пропуску встановлюється та підтримується відповідно до законодавства держави, на території якої він здійснюється.

IХ. Організація і забезпечення взаємодії з контрольними органами і службами під час здійснення пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів

9.1. Взаємодія організовується і підтримується з метою узгодження спільних дій підрозділів охорони державного кордону (зміни прикордонних нарядів у пункті пропуску) з контрольними органами і службами під час пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів.

9.2. У пунктах пропуску взаємодія організовується з підрозділами:

митних органів;

служби ветеринарного контролю;

служби фітосанітарного контролю;

служби екологічного контролю;

Державної санітарно-епідеміологічної служби України;

служби  контролю за переміщенням культурних цінностей;

служби міжнародних автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України (пункти пропуску для автомобільного сполучення);

служби авіаційної безпеки (пункти пропуску для повітряного сполучення);

служби безпеки порту.

9.3. Взаємодія організовується з таких питань:

9.3.1. З підрозділами митних органів щодо:

визначення місця розташування зон прикордонного і митного контролю;

встановлення місць стоянок транспортних засобів;

підтримання режиму в пунктах пропуску;

визначення порядку дій у разі виявлення посадовими особами підрозділів охорони державного кордону порушення правил перетинання державного кордону або контрабанди та порушень митних правил;

координації спільних дій під час виникнення в пункті пропуску конфліктних та  інших нестандартних ситуацій;

порядку дій у разі затримання транспортних засобів та вантажів за порушення чинного законодавства;

проведення звірок про кількість автомобільного транспорту, який піддавався прикордонному та митному контролю;

обміну інформацією про правопорушення під час здійснення прикордонного та митного контролю;

погодження   розміщення   в   пунктах   пропуску  через  державний  кордон     магазинів      безмитної      торгівлі      та      підприємств,    що здійснюють господарську або іншу діяльність, пов’язану із забезпеченням діяльності пунктів пропуску, і підприємств (установ) сфери обслуговування.

9.3.2. З підрозділами служби ветеринарного контролю щодо порядку:

дій у разі виявлення захворювання тварин, які перевозяться через кордон;

здійснення карантинних заходів у разі загрози занесення інфекційних хвороб;

надання інформації про проведення ветеринарного контролю підконтрольних вантажів;

визначення місць та порядку проведення дезінфекції транспортних засобів та вантажів закордонного прямування у пунктах пропуску;

надання інформації про товари і транспортні засоби, не пропущені через державний кордон України.

9.3.3. З підрозділами служби фітосанітарного контролю щодо порядку:

дій у разі виявлення захворювань рослин, які перевозяться через кордон;

здійснення фітосанітарних заходів у разі загрози занесення інфекційних хвороб рослин;

надання інформації про проведення фітосанітарного контролю;

надання інформації про товари і транспортні засоби, не пропущені через державний кордон України.

9.3.4. З підрозділами служби екологічного контролю щодо порядку:

дій у разі виявлення порушень під час перевезення радіоактивних та небезпечних вантажів;

здійснення запобіжних заходів під час загрози забруднення довкілля та визначення місць тимчасового перебування транспортних засобів і вантажів, що можуть створити екологічну небезпеку;

надання інформації про проведення екологічного та радіологічного контролю транспортних засобів та вантажів;

надання інформації про товари і транспортні засоби, не пропущені через державний кордон України.

9.3.5. З підрозділами Державної санітарно-епідеміологічної служби України щодо порядку:

дій у разі виявлення осіб з ознаками небезпечних інфекційних захворювань;

здійснення карантинних заходів у разі загрози занесення інфекційних хвороб;

визначення місць та порядку проведення дезінфекції та дератизації транспортних засобів та вантажів у пункті пропуску;

інформування про ускладнення санітарно-епідемічної обстановки  на території суміжної країни у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;

здійснення медичного (санітарного) огляду осіб, огляду транспортних засобів, вантажів;

надання інформації про товари і транспортні засоби, не пропущені через державний кордон України.

9.3.6. З підрозділами служби контролю за переміщенням культурних цінностей щодо:

порядку виклику в разі виявлення  речей,  що  можуть  бути  віднесені до культурних цінностей;

надання інформації про товари і транспортні засоби, не пропущені через державний кордон України.

9.3.7. З підрозділами служби міжнародних автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України (пункти пропуску для автомобільного сполучення) щодо порядку:

проведення контролю та пропуску через державний кордон пасажирського та вантажного автотранспорту;

дій у разі затримання пасажирського та вантажного автотранспорту під час  виявлення порушень міжнародних договорів України у галузі транспорту, міжурядових угод про перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні та чинного законодавства України в галузі транспорту;

регулярного пасажирського сполучення через державний кордон України;

очікуваних обсягів вантажного перевезення;

надання інформації про транспортні засоби, не пропущені через державний кордон України.

9.3.8. З підрозділами служби авіаційної безпеки (пункти пропуску для повітряного сполучення) щодо:

дотримання правил доступу та перебування осіб у контрольованих зонах        аеропортів (аеродромів);

порядку дій у разі виявлення зброї, вибухівки та інших небезпечних предметів;

порядку огляду повітряних суден та вантажу, що ними перевозиться;

порядку дій у разі виникнення конфліктних та інших нестандартних ситуацій, які створюють загрозу безпеці цивільної авіації;

надання інформації про товари і транспортні засоби, не пропущені через державний кордон України.

9.4. Порядок взаємодії підрозділів охорони державного кордону з контрольними органами і службами, їх залучення до контролю та послідовність проведення всіх видів контролю в пунктах пропуску визначаються технологічною схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів.

9.5. Відповідно до міжнародних договорів України органи (підрозділи) охорони державного кордону здійснюють співпрацю з відповідними структурними підрозділами прикордонної охорони інших держав.

9.6. Взаємодія здійснюється шляхом:

обміну офіцерами зв’язку;

обміну інформацією, у тому числі з використанням можливостей консультаційних пунктів;

щоденного уточнення питань щодо пропущених і не пропущених через державний кордон осіб і транспортних засобів, їх передачі, визначення спільних скоординованих дій в інтересах забезпечення безперебійного пропуску через державний кордон, а також про зміни в обстановці, що впливають на здійснення пропуску через державний кордон;

проведення спільних заходів щодо припинення порушення законодавства з прикордонних питань;

звірки результатів пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів;

інформування про факти виявлення підроблених паспортних документів, нелегальних мігрантів у спеціально обладнаних схованках, викрадених транспортних засобів;

проведення спільних нарад.

9.7. Питання взаємодії  вирішуються через засоби зв’язку, шляхом  обміну письмовою інформацією, проведенням зустрічей начальників підрозділів охорони державного кордону.

У пунктах пропуску питання взаємодії уточнюються старшими прикордонних нарядів у пункті пропуску щодня під час проведення спільних координаційних нарад та підбиття підсумків.

Х.  Координація діяльності контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю та беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон

10.1. Діяльність державних органів і служб, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску, координується органами охорони державного кордону.

10.2. Координація здійснюється з метою:

врегулювання порядку дій при виникненні нестандартних ситуацій;

забезпечення ритмічності функціонування пунктів пропуску;

забезпечення виконання вимог законодавства з прикордонних питань;

раціонального використання наявних сил та засобів;

уникнення дублювання контрольних процедур;

дотримання режимних правил;

збереження відкритості кордону для законної транскордонної діяльності.

10.3. Координація здійснюється шляхом:

планування спільної діяльності;

прийняття остаточного рішення про надання дозволу на перетинання державного кордону особами, транспортними засобами, вантажами, які пройшли контроль відповідних контрольних органів і служб у пунктах пропуску;

затвердження для кожного пункту пропуску і погодження з контрольними органами та службами технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів;

встановлення режиму в пунктах пропуску;

визначення порядку відправлення з пунктів пропуску транспортних засобів, вантажів, що переміщуються через державний кордон;

складання спільних планів дій на випадок ускладнення обстановки та виникнення нестандартних (конфліктних) ситуацій;

встановлення та підтримання контактів, взаємозв’язків між посадовими особами контрольних органів і служб.

10.4. Форми координації:

проведення спільних координаційних нарад та інструктажів;

здійснення спільних перевірок;

здійснення контролю (відповідно до компетенції) за дотриманням технологічних схем пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів;

спільні дії контрольних органів і служб з питань забезпечення функціонування пунктів пропуску та дотримання режиму пункту пропуску.

10.5. Особливості форм координації за видами сполучення пунктів пропуску:

а) у пунктах пропуску для автомобільного сполучення:

визначення окремих смуг руху для осіб та автомобільних транспортних засобів;

ініціювання проведення спільних оглядів і переоглядів транспортних засобів і вантажів;

регулювання переміщення осіб та транспортних засобів у пунктах пропуску;

визначення порядку проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації транспортних засобів;

допуск автобусів, які здійснюють регулярні міжнародні перевезення пасажирів, на режимну територію пункту пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення здійснюється поза чергою з додержанням порядку пропуску автотранспортних засобів через державний кордон України або за наявності по спеціальних окремих смугах для руху автобусів.

У пунктах пропуску для автомобільного сполучення загальний час здійснення прикордонного контролю автобусів, які здійснюють регулярні міжнародні перевезення, не повинен перевищувати часу стоянки, передбаченого розкладом руху та чинними нормами;

б) у пунктах пропуску для залізничного сполучення:

уточнення тривалості зупинок пасажирських поїздів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів;

ініціювання проведення спільних оглядів пасажирських (вантажних) вагонів, пасажирських купе, локомотивів тощо;

уточнення порядку проведення контрольних процедур у пасажирських поїздах закордонного прямування у разі їх здійснення під час руху;

надання дозволу на відправку поїздів з пункту пропуску в разі збільшення часу їх стоянки;

надання дозволу на затримку поїздів (вагонів) у пункті пропуску для проведення необхідних протиепідемічних заходів у разі підозри на  захворювання особливо небезпечними хворобами;

надання дозволу на відправку поїздів (вагонів) у пункті пропуску до санітарно-карантинного тупика у разі підозри на захворювання особливо небезпечними хворобами серед пасажирів, поїзних бригад, локомотивних бригад;

визначення порядку проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації транспортних засобів;

в) у пунктах пропуску для морського (річкового) сполучення:

очолення та визначення складу комісії для здійснення передбачених законодавством видів контролю;

ініціювання проведення складом комісії огляду та переогляду вантажів (товарів);

визначення порядку проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації транспортних засобів;

г) у пунктах пропуску для повітряного сполучення:

встановлення місць стоянок та місць санітарних стоянок повітряних суден, що здійснюють міжнародні перевезення;

уточнення порядку проведення контрольних процедур у разі:

проведення прикордонного контролю осіб на борту або біля трапа повітряного судна;

здійснення за домовленістю з авіаперевізниками в іноземних аеропортах попередньої перевірки правових підстав для в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства;

визначення порядку перетинання державного кордону окремими категоріями авіапасажирів;

визначення порядку проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації транспортних засобів.

10.6. Результати координації документально відображаються у протоколах спільних нарад (засідань), спільних розпорядчих документах (наказах), технологічних схемах пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, інших документах.

10.7. Відповідальними посадовим особами за стан координації є:

в органах охорони державного кордону – начальник органу охорони державного кордону;

у підрозділах охорони державного кордону – начальник підрозділу охорони державного кордону;

у пунктах пропуску – начальник підрозділу охорони державного кордону, старший прикордонних нарядів у пункті пропуску (на період несення служби).

 

Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України –директор Департаменту охорони державного кордону

генерал-полковник                                         П.А. Шишолін

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал