275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт) (спеціалізація: транспортні технологіїСкачати 417.63 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.07.2017
Розмір417.63 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3
Програма фахового випробування

при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)

(спеціалізація: транспортні технології (на автомобільному транспорті))»
Фахові випробування проводяться з метою:

- перевірки відповідності знань, умінь і навичок вступників програмовим вимогам;

- виявлення та оцінки рівня навчальних досягнень вступників;

- оцінки ступеня підготовленості вступників до подальшого навчання в Університеті за освітньою програмою підготовки магістра з спеціальності 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт) (спеціалізація: транспортні технології (на автомобільному транспорті))» (на основі здобутого ступеня бакалавра за напрямами підготовки 6.070101 «Транспортні технології», 6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.170203 «Пожежна безпека»)Зміст тестових завдань визначається атестаційною комісією відповідно до змісту та рівня підготовки вступників.
Завдання фахових випробувань полягає у тому, щоб оцінити наступні знання та вміння вступників:


 • види та особливості різних видів транспорту;

 • поняття транспортної системи держави;

 • поняття транспортної інфраструктури;

 • особливості функціонування різних видів транспорту, їх переваги та недоліки;

 • роль транспорту у єдиній транспортній системі;

 • функції транспорту;

 • техніко-економічні особливості різних видів транспорту;

 • сфери доцільності використання різних видів транспорту, враховуючи економічні показники та екологічний вплив на навколишнє середовище;

 • роль усіх видів транспорту в єдиній транспортній системі;

 • характеристики транспортної системи України та особливості транспортних систем різних видів;

 • основні поняття роботи різних видів транспорту;

 • діяльність різних видів транспорту;

 • будова, технічне обслуговування та основні правила технічної експлуатації автомобіля;

 • види пасажирського транспорту, класифікація, характеристика;

 • проведення розрахунків пасажиропотоків;

 • здійснення розрахунків щодо визначення потрібної кількості автобусів на маршруті;

 • визначення загального об’єму перевезень на маршруті;

 • визначення транспортної рухомості населення;

 • визначення загальної рухомості населення;

 • методи вивчення транспортної рухомості;

 • організація, зміна і закриття маршрутів;

 • адміністративна класифікація автомобільних доріг;

 • технічна класифікація автомобільних доріг;

 • елементи та конструкції автомобільних доріг;

 • об’єкти забезпечення перевезень;

 • експлуатаційні показники пасажирських перевезень та методи організації руху і роботи транспортних засобів;

 • здійснення розрахунків основних параметрів техніко-експлуатаційних показників транспортних засобів;

 • здійснення розрахунків собівартості пасажирських та вантажних перевезень;

 • організація пасажирських та вантажних перевезень;

 • основні поняття організації дорожнього руху;

 • принципи організації пішохідних та транспортних потоків;

 • основні характеристики та принципи експлуатації транспортних шляхів України;

 • поняття взаємодії видів транспорту при перевезенні вантажів та пасажирів;

 • забезпечення організації пішохідних та транспортних потоків;

 • забезпечення взаємодії транспортної системи з іншими галузями економіки;

 • забезпечення розвитку транспортної інфраструктури;

 • негативний вплив транспорту на навколишнє середовище;

 • вимоги, які ставляться до транспортних засобів;

 • основні типи конструкцій транспортних засобів та їх конструктивні властивості;

 • обгрунтування переліку найсуттєвіших експлуатаційних властивостей транспортних засобів;

 • визначення вимог до транспортних засобів з точки зору експлуатації у конкретних умовах і для конкретного виду транспорту;

 • визначення різновиду транспортних засобів, придатних для транспортування вантажів або пасажирів;

 • встановлення особливості конструкцій і робочих процесів та вихідних характеристик силових установок визначеного різновиду транспортних засобів;

 • визначення швидкості руху транспортних засобів у заданих умовах експлуатації;

 • оцінення альтернативних транспортних засобів за критерієм швидкості та енергомісткості перевезень;

 • розрахунок часу перевезення вантажу на визначену відстань;

 • розрахунок витрат пально-мастильних матеріалів та оформлення відповідної документації;

 • призначення, будова, технічні характеристики пожежної, аварійно-рятувальної та спеціальної техніки, особливості її компонування;

 • роботу основних вузлів і агрегатів пожежних автомобілів та аварійно-рятувальних машин;

 • порядок експлуатації пожежних, аварійно-рятувальних, спеціальних автомобілів та обладнання;

 • оцінення показників технічних властивостей пожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту;

 • організація експлуатації транспортних засобів підрозділів ДСНС України;

 • ведення обліку документів транспортних засобів підрозділів ДСНС України;

 • використання технічної документації, регламентів проведення робіт з технічного обслуговування пожежних автомобілів та аварійно-рятувальних машин;

 • складання документів для проведення діагностики, технічного обслуговування і ремонту пожежної та рятувальної автотехніки;

 • враховуючи технічні особливості та принципи роботи, визначення дієздатності пожежної, аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту;

 • проведення вибору та надання рекомендацій щодо застосування необхідних засобів пожежогасіння і відповідних видів пожежної техніки в залежності від виду об’єкта для забезпечення ефективного гасіння пожежі та проведення аварійно-рятувальних робіт в конкретних умовах;

 • технології ведення дорожнього господарства;

 • методи середніх, поточних ремонтів дорожніх покриттів;

 • утримання дорожніх покриттів;

 • методи ремонту дорожніх покриттів;

 • методи експлуатації дорожнього господарства;

 • оснащення дорожнього господарства засобами механізації;

 • визначення обсягів будівельних матеріалів для виконання робіт окремих ланок дорожнього будівництва;

 • оцінення експлуатаційного стану дорожнього одягу;

 • розрахунок обсягів при середніх, поточних та капітальних ремонтах дорожніх покриттів;

 • аналіз функціонування різноманітних транспортних систем;

 • алгоритми роботи та цілі управління транспортних систем;

 • задачі лінійного програмування;

 • форми задач лінійного програмування;

 • методи лінійного програмування;

 • вирішення задач оптимізації пасажиро- та вантажопотоків;

 • складання оптимальних планів перевезень як для збалансованих, так і для різноманітних варіантів незбалансованих транспортних задач;

 • вирішення проблем оптимізації перевезень;

 • вирішення задач отримання найкоротшої зв’язуючої мережі;

 • класифікація різноманітних транспортних систем масового обслуговування за видами потоків та каналами обслуговування;

 • складання графів станів системи масового обслуговування;

 • порівняльний аналіз та вибір найбільш раціональних режимів роботи та структури розімкнутих транспортних системи масового обслуговування;

 • розрахунок режимів роботи замкнутих транспортних систем масового обслуговування;

 • моделювання процесу обслуговування з розрахунками необхідних показників ефективності функціонування станів системи масового обслуговування;

 • застосування інтегративних методів розв’язування задач теорії ігор.
Назва розділу, теми

Зміст


ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ


Розділ 1. Попит на пасажирські перевезення

Пасажиропотоки

Прогнозування пасажиропотоків на окремих об’єктах та видах перевезень пасажирів у відповідності з видами транспорту.

Обстеження пасажиропотоків

Плани заходів щодо організації та проведення обстеження пасажиропотоків і виконання цих обстежень та визначення за допомогою імовірнісно-статистичних методів характеристики пасажиропотоків, використовуючи нормативно-правові акти та методику обстеження пасажиропотоків з урахуванням особливостей перевезень залізничним, автомобільним, водним, авіаційним та міським електротранспортом, в умовах відділу перевезень транспортного підприємства або транспортного управління органів державної адміністрації та місцевого самоврядування

Оптимізація пасажиропотоків

Задачі оптимізації пасажиропотоків за допомогою методів математичного програмування та запис планів перевезень.

Розділ 2. Організація маршрутів перевезень пасажирів

Шляхи сполучення та об’єкти забезпечення перевезень

Обстеження шляхів сполучення та об’єктів забезпечення перевезень у відповідності до конкретного виду транспорту.

Відкриття, закриття та зміна маршрутів пасажирського транспорту

Попит на перевезення, обґрунтування відкриття, закриття та зміну маршрутів пасажирського транспорту.

Визначення типу та кількості транспортних засобів при пасажирських перевезеннях

Вибір типу та визначення кількості пасажирських транспортних засобів та рейсів.

Розділ 3. Техніко-експлуатаційні показники і собівартість

пасажирських перевезень

Аналіз впливу техніко-експлуатаційних показників на собівартість пасажирських перевезень

Вплив на величину собівартості перевезень експлуатаційних факторів.

Розділ 4. Методи організації руху і роботи екіпажів транспортних

засобів при пасажирських перевезеннях

Методи організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів при пасажирських перевезеннях

Вибір доцільного методу організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів при пасажирських перевезеннях.

Розділ 5. Розробка розкладів руху

Розклади руху

Розроблення розкладу руху за маршрутами та транспортними об’єктами (станції, вокзали, порти тощо).

Вибір оптимального графіка руху

Використовуючи нормативно-правові джерела з урахуванням прийнятого методу доставки вантажів і режиму роботи екіпажів транспортних засобів для визначених умов експлуатації:

- розрахунок варіантів графіків руху;- вибір та побудова оптимальних графіків руху.

Розділ 6. Вибір рухомого складу

Вимоги до рухомого складу

Аналіз конструктивних і експлуатаційних властивостей, визначення вимог до транспортних засобів.

Вибір рухомого складу

Обґрунтування вибору рухомого складу.


ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розділ 1. Правові та організаційні питання охорони праціНавчання працівників

Вимоги щодо навчання працівників з урахуванням їх функціональних обов’язків.

Виробничий травматизм

Визначення коефіцієнту частоти травматизму для конкретних умов на основі даних щодо травматизму і кількості працюючих.

Нещасні випадки на виробництві

Розслідування нещасних випадків на виробництві за допомогою певних методик в умовах відповідного виробничого підрозділу, використовуючи нормативно-правові акти.

Розділ 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Санітарно-гігієнічні умови праці

Оцінювання відповідності санітарно-гігієнічних умов праці нормам

Методи нормалізації умов праці

Раціональні методи нормалізації умов праці в конкретній виробничій ситуації.

Аналіз умов праці

Аналіз умов праці за шкідливими факторами.

Обмеження надходження шкідливих речовин

Заходи обмеження надходження шкідливих речовин у повітря робочої зони

Виробнича санітарія

Дотримання вимог з виробничої санітарії.

Інструктаж з захисту від шкідливих факторів

Інструктажі на робочому місці з питань захисту від шкідливих факторів

Розділ 3. Основи техніки безпеки

Електронебезпека

Заходи попередження електротравматизму при переході напруги на неструмоведучі частини.

Долікарська допомога

Надання долікарської допомоги при ураженні електричним струмом.

Розділ 4. Вимоги безпеки при експлуатації транспортних засобів

Вимоги безпеки при експлуатації транспортних засобів

Вимоги безпеки до технічного стану та обладнання транспортних засобів. Вібрація робочого місця водія. Токсичні речовини у кабінах. Мікроклімат у кабінах. Вимоги безпеки при навантаженні, розвантаженні та перевезенні вантажів.


ПРАВИЛА ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ


Нормативні документи у сфері дорожнього руху. Загальні положення. Основні поняття та терміни. Обов’язки та права учасників дорожнього руху.

Закон України “Про дорожній рух”. Міжнародні конвенції про дорожній рух, знаки та сигнали. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за метод створення безпечних умов для його учасників. Загальна структура Правил дорожнього руху. Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам дорожнього руху. Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху. Обов’язки і права водіїв механічних транспортних засобів. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. Обов’язки і права пішоходів Обов’язки і права пасажирів. Вимоги до водіїв мопедів і велосипедів. Вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин.

Дорожні знаки, дорожня розмітка

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху. Нові знаки та їх застосування. Назва знаків та їхні вимоги. Правила встановлення знаків та зона їхньої дії. Особливості застосування тимчасових знаків. Порядок уведення нових знаків. Дорожня розмітка та її характеристика. Призначення та умови застосування кожного виду розмітки. Дорожнє обладнання. Дії водіїв відповідно до вимог дорожньої розмітки та дорожнього обладнання.

Вимоги до технічного стану транспортних засобів. Номерні, розпізнавальні знаки та сигнали.

Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення. Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання. Окремі питання дорожнього руху, що потребують узгодження з Державтоінспекцією.


ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ТРАНСПОРТУ


Розділ 1. Транспортна система країни і її регіонів

Поняття транспортної системи держави

Роль транспорту в економіці держави. Поняття транспортної інфраструктури держави. Транспортна система. Територіальна організація транспортної системи. Види транспорту. Транспортний вузол. Типи транспортних мереж. Вплив економіко-географічного положення на проходження транзитних магістралей, трубопроводів. Територіальна організація транспортної системи. Загальна характеристика автомобільних, залізничних, водних, авіаційних, трубопровідних, міських та промислових транспортних систем України.

Особливості транспортних систем

Економічне районування автомобільних транспортних систем. Транспортно-дорожній комплекс економічних районів. Основні показники, що характеризують автотранспортний потенціал економічних районів. Класифікація автомобільного транспорту. Рухомий склад автомобільного транспорту. Класифікація автомобільних шляхів України. Характеристика автомобільних шляхів України. Особливості утримання та експлуатації автомобільних шляхів. Залізнична транспортна мережа України. Характеристика та обсяги перевезень залізницею України. Характеристика важливих залізничних транспортних вузлів за залізницями України. Роль залізничного транспорту в системі транспортних комунікацій України. Рухомий склад залізниці. Класифікація, характеристики залізничного транспорту. Локомотивне і вагонне господарство. Колійне господарство залізниці. Технічне оснащення залізничних станцій. Електропостачання залізниць. Інфраструктура повітряного транспорту в Україні. Характеристика та обсяги перевезень авіаційним транспортом України. Аеропорти України. Повітряні судна. Характеристика, будова та класифікація повітряних суден. Річкова водна транспортна мережа України. Річкові порти. Морські порти України. Характеристика морських портів України. Територія та акваторія морських портів. Морські шляхи та морські лінії. Морські та річкові судна. Характеристика, класифікація та загальна будова суден. Мережа магістральних та транзитних трубопроводів України. Класифікація та коротка характеристика трубопровідних транспортних мереж. Нафтотранспортна система України. Перспектива розвитку трубопровідного транспорту в Україні. Характеристика та класифікація міських транспортних мереж. Рухомий склад міського пасажирського транспорту. Міський транспорт та його види. Класифікація, характеристика, роль та призначення промислових транспортних мереж. Принцип та структура роботи промислового транспорту.

Розділ 2. Діяльність різних видів транспорту

Діяльність різних видів транспорту

Автотранспортні підприємства. Перевезення вантажів (пасажирів) автомобільним транспортом. Особливості роботи автомобільного транспорту. Проблеми подальшого розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту. Організація перевезення вантажів (пасажирів) автомобільним транспортом. Перевезення вантажів (пасажирів) залізничним транспортом. Особливості роботи залізничного транспорту. Вантажно-розвантажувальні роботи на залізничному транспорті. Безпека руху поїздів. Рухомий склад річкового транспорту. Особливості перевезення вантажів водним транспортом. Склад морського транспорту. Функції портів. Організація річкових та морських перевезень. Особливості вантажно-розвантажувальних робіт у портах. Авіаційний транспорт. Організація та порядок використання повітряного простору. Особливості роботи авіаційного транспорту. Застосування авіації у народному господарстві. Сфера діяльності цивільної авіації. Наземне обслуговування повітряних суден. Особливості роботи міського транспорту. Загальний принцип роботи трамваїв, тролейбусів та метро. Провізні характеристики міського транспорту. Принцип роботи трубопровідного транспорту. Класифікація, характеристики, призначення та особливості будови трубопровідного транспорту. Види продуктів, що транспортуються. Екологічна небезпека трубопровідного транспорту. Переваги трубопровідного транспорту над іншими видами транспорту. Роль, значення, види і розвиток промислового транспорту. Способи транспортного обслуговування промислових підприємств.

Взаємодія видів транспорту та нові види транспорту

Взаємодія видів транспорту при перевезенні вантажів. Взаємодія видів транспорту при перевезенні пасажирів. Системи змішаних перевезень. Термінальне обслуговування. Особливості міжнародних комбінованих перевезень. Особливості розвантажувально-завантажувальних робіт при перевезенні вантажів різними видами транспорту. Технічне забезпечення взаємодії видів транспорту. Організація роботи транспортних вузлів. Змішані вантажні перевезення. Різновид нових видів транспорту і перспективи їх розвитку. Особливості утримання та експлуатації нових видів транспорту. Принцип роботи трубопровідного контейнерного транспорту. Принцип роботи суден на повітряній подушці. Принцип роботи монорельсової дороги. Ракетний транспорт і національна космічна програма.


ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ


Розділ 1 . Загальна характеристика об'єктів вантажних перевезень

Вантажні характеристики та упаковування вантажів

Вантаж. Вантажне місце. Маркування. Пакетування. Загальні вимоги до збереження вантажів. Специфічні вантажі та характеристики їх властивостей. Вимоги до конструкції транспортних засобів щодо збереження вантажів. Спеціалізація транспортних засобів за видами вантажів. Вимоги до тари і упаковки. Вимоги до водіїв. Вимоги до обслуговуючого персоналу. Вантажні характеристики (показники) вантажів. Упаковування вантажів. Види і класифікація тари. Об’ємно-масові характеристики вантажів. Показники використання вантажності транспортних засобів. Товарне, вантажне транспортне і спеціальне маркування. Замарковані місця. Маніпуляційні і попереджувальні знаки. Позначення габаритів і маси.

Підготовка вантажів до перевезення

Визначення маси вантажів. Маркування вантажів. Пломбування вантажів. Види вантажів. Класифікація вантажів за видом продукції, за фізичним станом, за вагою, за вагою відповідно до вимог охорони праці, за розмірами відправлень, за габаритами, за ступенем забруднення кузова. Упаковування вантажів. Вимоги до упаковок. Види та класифікація тари. Характеристика тари для окремих видів вантажів.

Навантаження, розвантаження, транспортування

Процеси навантаження і розвантаження. Навантажувально-розвантажувальні пристрої і механізми. Обов’язки замовника і перевізника. Навантаження, закріплення, укриття, зв'язка вантажу. Порядок розміщення вантажів. Час прибуття і час завантаження. Основні правила транспортування.

Транспортна робота і транспортна продукція

Транспортна робота. Транспортна продукція. Транспортний шлях і транспортний час. Балансовий метод визначення обсягу перевезень. Нормативний метод визначення обсягу перевезень. Метод прямого обліку. Транспортний шлях і транспортний час. Тривалість етапу транспортування.

Розділ 2. Продуктивність рухомого складу автотранспортного підприємства

Планування вантажних перевезень. Тарифи і собівартість перевезень

Принципи планування перевезень. Витрати на здійснення перевезень автомобільним транспортом. Поточне планування. Тарифи на перевезення. Законодавчі акти ціноутворення в галузі транспорту. Тарифи на вантажні перевезення. Система оподаткування транспортних послуг. Прямі і непрямі витрати на вантажні перевезення. Структура собівартості вантажних перевезень.

Вантажопотоки

Основні характеристики вантажопотоків. Формування вантажопотоків. Управління вантажопотоками. Збір, обробка і аналіз інформації про вантажопотоки. Оптимізація вантажопотоків.


ЛОГІСТИКА


Розділ 1. Поняття і суть логістики

Поняття і суть логістики

Предмет та об’єкт логістики. Логістичні завдання та логістична діяльність. Інфраструктура логістичних процесів. Інструменти формалізації і прийняття рішень в логістиці.

Концепція і функції логістики

Концепція логістики, її основні положення. Функції логістики. Функціональний взаємозв'язок логістики з маркетингом фінансами і плануванням виробництва. Функціональні області логістики і їх основні характеристики. Прогнозування обсягів перевезень. Визначення оптимальних обсягів і напрямів матеріальних потоків. Організація складування. Організація упаковки, транспортування.

Матеріальні потоки і логістичні операції

Логістичне управління в постачанні. Об’єкти логістичного управління в постачанні. Спеціалізація виробництва і стратегія постачання. Вибір постачальника. Розрахунок оптимальної партії замовлення. Обґрунтування транспортно-складської технології в постачанні. Цільові конфлікти в постачанні.

Логістичні системи

Логістика збуту. Об’єкти логістичних рішень у збуті. Збутова політика і логістична стратегія. Прогнозування попиту та планування потреб дистрибуції. Управління запасами у збуті. Вибір каналів дистрибуції в логістиці збуту. Цільові конфлікти у збуті.

Розділ 2. Перевезення в логістичній системі

Перевезення в логістичній системі

Оптимізація системи перевезень. Характеристики транспортних систем. Логістична трансформація транспортних організацій. Вибір способу перевезення та перевізника. Транспортні витрати. Складування і упакування в системі перевезень

Управління логістичним ланцюгом поставок

Концепція ефективного обслуговування споживача. Технологія логістичними ланцюгом поставок. Основи прийняття логістичних рішень. Інформаційне забезпечення логістичних ланцюгів поставок.

Логістика окремих фаз виробничого підприємства

Логістика інфраструктурних фаз виробничого підприємства. Логістика замінних частин. Логістика власного відділу доставки. Логістика утилізації та рециклювання.

Економіка і організація логістики

Економіка і організація логістики. Синергічний ефект логістики. Логістичні витрати і логістичний сервіс. Цінова політика в логістичних системах. Економіка логістичного продукту. Організація логістики.


ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ


Розділ 1. Загальна будова автомобіля. Автомобільні двигуни, їх механізми та системи


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал