2-го етапу районних (міських) олімпіад юних істориків 2013-2014 н р. 9 клас Завдання ІСкачати 155.6 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір155.6 Kb.
ЗАВДАННЯ

2-го ЕТАПУ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) ОЛІМПІАД ЮНИХ ІСТОРИКІВ

2013-2014 н. р.

9 клас

Завдання І. Тести.

1. Вкажіть правильні відповіді:

а) Південне товариство декабристів виступало за федеративний устрій нової Росії

б) плани Наполеона щодо України полягали у відокремленні українських земель від Росії й поділі їх на три частини

в) «Товариство об`єднаних слов`ян» утворилося в Києві в 1815 р.

г) програмний документ Північного товариства декабристів називався «Руська правда»

2. Таємний гурток польських студентів Київського університету, які захищали інтереси українського народу, - це

а) народовці

б) хлопомани

в) кирило-мефодіївці

г) москвофіли

3. Коли було скасовано кріпосне право на західноукраїнських землях

а) 1848р

б)1846р


в) 1847р

г) 1849р


4. Термін «панславізм» уперше вжив у 1826 р. словак:

а) Я. Коллар;

б) Л. Гай;

в) Й. Геркель;

г) П. Шафарик.

5. На зламі XVIII-XIX ст. підросійську територію поділено на таку кількість губерній:

а) 10;

б) 9;


в) 8;

г) 7.


6. Йосиф ІІ зрівняв у правах усі церкви імперії у:

а) 1774 р.;

б) 1781 р.;

в) 1808 р.;

г) 1812 р.

7. Коли відбувся селянський рух під проводом Л.Кобилиці

а) 1844-1845

б) 1846-1847

в) 1848-1849

г) 1850-1851

8. Яка дата характеризує початок події під назвою «Весна народів» на західноукраїнських землях?

а) 1830


б)1834

в)1848


г) 1861

9. У яких містах України в першій половині ХІХ ст.. діяли професійні театри?

а) Київ та Харків

б) Київ та Львів

в) Одеса та Київ

г) Харків та Полтава

10. Яке положення характеризує становлення ринкових відносин у сільському господарстві України в І половині ХІХ ст.?

а) застосування вільнонайманої праці

б) натуральний характер господарства

в)низька продуктивність виробництва

г) збільшення селянських повинностей

Завдання ІІ. Розкрийте зміст понять:

1. Просвітництво – …

2. Чартизм – …

3. Реставрація – …

4. Кодекси Наполеона – …

5. Священний союз – …Завдання ІІІ. Розмістіть події в хронологічній послідовності:

а) перша парламентська реформа в Англії

б) Віденський конгрес

г) липнева монархія

ґ) повстання декабристів

Завдання ІV. Встановіть відповідність:

І а) 1817 р. – 1) Польське повстання.

б) 1818 р.– 2) Створення масонської ложі «Понт Евксинський».

в) 1819 р. – 3) Повстання декабристів Північного товариства.

г) 14.XII.1825 р. – 4) Заснування Малоросійського товариства.

ґ) 1830-1831 рр. – 5) Створення масонської ложі «Любов до істини».

ІІ а) «Руська трійця» А Організація, утворена 1823р., ставила за мету звільнення совянських народів від абсолютизму та їх обєднання у федеративний союз

б) «Головна руська рада» Б) Угруповання студентської молоді, утворене в 1830р, очолюване М.Шашкевичем, І.Вагилевичем і Я.Головацьким. Сприяло піднесенню освітнього рівня та національної свідомості галичан

в) Руський собор В) Організація, утворена в 1848р., вимагала розділити Галичину на польську та українську провінції з окремими адміністраціями

г) «Просвіта» Г) Товариство, утворене в 1868р., сприяло національно-культурній, економічній освіті українського народу

Д) Організація, утворена 1848р., намагалася спрямувати український національний рух в інтересах польської шляхти

Завдання V. Заповніть пропуски:

а) Остаточної поразки Наполеон зазнав у битві при ___________________ у _______ році і був засланий на острів ____________________, де і помер у _______ році.б) На схід від Дніпра розкинулася _______________ ______________ - колишня Гетьманщина, основною частиною населення якої були _________________. У 1783 р. значна їх частина була _________________.

Завдання VІ. Дайте розгорнуту відповідь.

  1. Порівняйте становище українського населення у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVII – у першій половині XIX ст.  1. Яка подія(події) на території Хмельницької області, на Вашу думку, була найвизначнішою? Чому Ви так вважаєте?

ЗАВДАННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

З ІСТОРІЇ–2014, 9 клас

ПРАКТИЧНИЙ ТУР

Тести. Максимум 20 балів

1. Яка арабська цифра відповідає латинській – С:

А) 50; Б) 100; В) 1000; Г) 10.

2. З точки зору багатьох вчених це ранній вид людини, який першим навчився виробляти примітивні знаряддя праці:

А) презинджантроп; Б) дріопітек; В) неандерталець; Г) кроманьйонець.

3. Колесо, колісниця, візок – це винаходи стародавнього народу, який називався:

А) перси; Б) шумери; В) греки; Г) єгиптяни.

4. На які століття припадає епоха Великої грецької колонізації:

А) VIII – VI ст. до н.е.; Б) IX – V ст. до н.е.; В) VII – VI ст. до н.е.; Г) VIII – IV ст. до н.е.

5. Під яким прізвиськом відомий князь з ім’ям якого пов’язують заснування Москви:

А) Будівник; Б) Завойовник; В) Боголюбський; Г) Долгорукий.

6. З метою боротьби проти реформації католицька церква санкціонує новий художньо-естетичний стиль в мистецтві, який називається:

А) бароко; Б) класицизм; В) рококо; Г) ампір.

7. Творінням життя цього великого майстра став проект і зведення головного католицького храму — Собору Святого Петра у Римі:

А) Брунелескі; Б) Браманте; В) Мікеланджело; Г) Палладіо.

8. Яка королівська династія правила Францією напередодні Великої Французької революції 1789 року:

А) Капетінги; Б) Бурбони; В) Валуа; Г) Бонапарти.

9. З якою подією в історії Росії пов’язують вислів «Ось тобі бабусю і Юріїв день»:

А) заборона селянам переходити від одного поміщика до іншого; Б) звільнення селян з кріпосної залежності; В) наділення селян безоплатними земельними наділами;Г) запровадженням загального військового призову.

10. Ірландські революціонери-республіканці другої половини ХІХ – початку ХХ століття називалися:

А) монтаньяри; Б) фенії; В) фельяни; Г) віги.

11. Як звали першого наказного отамана Азовського козацького війська створеного 1832 року з числа козаків Задунайської Січі:

А) Іван Гонта; Б) Андрій Абазин; В) Йосип Гладкий; Г) Яків Головатий.

12. Найвідомішими проповідниками доби бароко в Україні були:

А) Мелетій Смотрицький, Герасим Смотрицький; Б) Петро Скарга; Юрій Рогатинець; В) Іван Вишенський; Памво Беринда; Г) Дмитро Туптало, Феофан Прокопович.

13. Щорічний похід князя із дружиною по своїх землях з метою збирання данини носив назву:

А) виправа; Б) полюддя; В) проща; Г) побирання.

14. Як у ХІХ столітті називалася сучасна вулиця Паризької Комуни у Полтаві:

А) Дворянська; Б) Стрітенська; В) Архієрейська; Г) Соборна.

15. На якого російського царя написана ця епіграма: «З ніг до голови – людина, а з голови до ніг – скотина. Недовго царював, накоїв же до біса: 125 в Сибір заслав, п’ятьох же він повісив»:

А) Олександр І; Б) Олександр ІІ; В) Микола І; Г) Микола ІІ.

16. Хто був автором однієї з найяскравіших пам’яток української історичної думки другої половини XVII століття «Кройніки з літописців стародавніх»:

А) Інокентій Гізель; Б) Іван Армашенко; В) Феодосій Софонович; Г) Феофан Прокопович.

17. Вихідці з якого грецького міста були засновниками Ольвії:

А) Афіни; Б) Спарта; В) Фіви; Г) Мілет.

18. Як звали архітектора, котрий спроектував перший київський водогін, архітектурно-скульптурний «фонтан Самсона», церкви Покровську та Миколи Набережного у Києві:

А) Іван Григорович-Барський; Б) Степан Ковнір; В) Федір Старченко; Г) Бернар Меретіні.

19. Згадка про яке з нижче перерахованих міст Полтавщини зустрічається в літописах найраніше:

А) Говтва; Б) Горошин; В) Лубни; Г) Пирятин.

20. Перші масштабні дослідження на Більському городищі здійснив:

А) В.О.Городцов; Б) Б.А.Шрамко; В) П.Я.Гавриш; Г) В.Ю.Мурзін.


  • Картина написана на тему однієї з найшанованіших легенд античного світу. Перекажіть цю легенду. Як її героїня спричинилася до заснування нової цивілізації, яка зрештою стала називатися її ім’ям?
Максимум балів 7.

  • Порівняйте висловлювання. Яке з них належить В. Бєлінському, а яке – О. Герцену? Наскільки справедливе визначення покоління 1840-х років як покоління «зайвих лю-дей»? Чим від «людей сорокових років» відрізнялося наступне покоління?


Максимум балів 10.
1.«Та й яке ж наше життя-то ще? В чому воно? Де воно? Ми люди поза суспільством, тому що Росія не є суспільство. У нас немає ні політичного, ні релігійного, ні вчено-го, ні літературного життя. Нудьга, апатія, томління в безплідних поривах – ось наше життя».
2.«Наше історичне покликання, наше діяння в тому й полягає, що ми нашим розчару-ванням, нашим стражданням доходили до смирення і покірності перед істиною і по-збавляємо від цієї скорботи наступні покоління. Нами суспільство тверезіє, ми його

– похмілля, ми його – муки пологів».
  • Впізнайте діячів. Яка подія об’єднує ці постаті? Яке місце цієї події в історії?
1

2

3

Максимум балів 9 (2х3+3).
IV. Розгляньте зображення історико-культурних пам’яток. Що Ви про них знаєте (назва,

місцезнаходження, час створення, автори (якщо відомі)?


Максимум балів 12 (4х3).


ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР


  1. Чим відрізнялася колонізація Дикого поля від інших відомих в історії колонізаційних рухів: грецької колонізації басейнів Середземного, Чорного та Азовського морів, Реконкісти на Піренеях, європейської колонізації Нового світу? Свої роздуми аргументуйте.

Максимум балів 20.
VI. За 240 років (1676–1918 рр.) Росія 12 разів воювала з Туреччиною, тобто на кожні шість років миру припадав один рік війни. Чим було викликане таке тривале й затяте протиборство цих держав? Яку роль у цьому протиборстві відігравала Україна? В якому результаті була зацікавлена? Чим врешті все закінчилось?

Максимум балів 20.

Разом балів 20 +38+40=98.
Бажаємо успіхів!

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

2013–2014 навчального року

9 к л а с

(максимальна кількість балів – 90)
І рівень. Укажіть правильну відповідь (максимальна оцінка – 8 балів):

  1. Коли вийшла президентська прокламація про звільнення рабів у США? (1 бал)

а) 1838 р.; в) 1863 р.;

б) 1862 р.; г) 1867р.

2. Програмні документи кирило-мефодіївців містили соціальні вимоги… (2 бали)

а) скасування кріпацтва та поширення освіти серед народу;

б) запровадження вищого навчання українською мовою;

в) зменшення грошового податку, запровадження податкових пільг для селян;

г) наділення селян землею.

3. Лібералізм – це… (2 бали)

а) система поглядів та ідей, за допомогою яких люди усвідомлюють та оцінюють дійсність, що їх оточує;

б) принцип, позиція в політиці, що характеризується настороженим ставленням до соціальних змін, прагненням до стабільності;

в) суспільно-політичний рух, націлений на припинення дії якогось закону, відміну або скасування певного урядового рішення;

г) суспільно-політична течія, що об’єднує прихильників парламентського ладу і свободи підприємництва.

4. Які губернії сформувалися на підросійських територіях України в результаті

адміністративного поділу кінця ХVІІІ ст. – початку ХІХ ст.? (3 бали)

а) Харківська, Чернігівська, Полтавська, Київська, Подільська, Волинська, Катеринославська, Херсонська, Таврійська;

б) Харківська, Сумська, Полтавська, Київська, Подільська, Волинська, Катеринославська, Херсонська, Таврійська, Станіславська;

в) Слобожанська, Чернігівська, Полтавська, Київська, Подільська, Волинська, Одеська, Херсонська, Західноукраїнська, Таврійська.

ІІ рівень. Виконайте завдання (максимальна оцінка – 16 балів):

5. Визначте, яким країнам належали нижчезазначені колонії (4 бали):

а) Куба, Філіппіни, Канарські острови;

б) Алжир, Сенегал, Габон;

в) Капська колонія, острів Цейлон, острів Ямайка;

г) Мозамбік, Ангола, острови Зеленого Мису.

6. Які з нижченаведених тверджень не відповідають історичній дійсності? Поясніть чому? (4 бали)

а) у планах Наполеона Україні відводилась роль буферної зони між Західною Європою та Росією;

б) за часи правління німецького імператора Вільгельма ІІ відчутно загострилися відносини Німеччини з Францією, Англією та Росією;

в) на початку 30-х років ХІХ ст. в Україні сформувалися дві таємні декабристські організації ;

г) у 1865 році завершилася Громадянська війна у США.

7. Вставте пропущені слова в тексті (4 бали):

«Реформи кінця ХVІІІ, проведені в Австрійській імперії, найбільше зачепили два головних стани українського суспільства – _____________ і ___________. Доля галицьких селян виявилася _________, ніж у співвітчизників, які мешкали на території Російської імперії. У той час, коли Йосип ІІ ___________ кріпацтво, Катерина ІІ його ___________. Української шляхти на Західноукраїнських землях не існувало, тому українцями здебільшого управляли іноземці: у Галичині – ________ шляхта, на Буковині – ________– бояри, у Закарпатті – _________ пани».
8. Установіть відповідність між подіями та датами (4 бали):


а) Утворення митного союзу за ініціативою Прусії

1) 1861 р.

б) Заснування Львівського університету

2) 1780 р.

в) Анексія Техасу США

3) 1834 р.

г) Початок правління Миколи І

4) 1845 р.

д) Тільзітський мир

5) 1784 р.

є) Початок правління Йосипа ІІ

6) 1799 р.

ж) Проголошення П’ємонту Італійським королівством

7) 1807 р.

з) Бонапартистський переворот у Франції

8) 1825 р.


ІІІ рівень. Дайте відповіді на запитання й опрацюйте таблицю (максимальна оцінка – 30 балів):

9. Викресліть зайве. Що об’єднує ряд слів, які залишилися? (6 балів)

а) Багратіон, Барклай де Толлі, Кутузов, Четвертаков;

б) Чартизм, тренд-юніонізм, Вікторія, Фарадей, вігі, Священний союз;

в) Пестель, Аракчеєв, Муравйов, Трубецькой, Рилєєв, Каховський;
10. Визначте причини та наслідки зазначених подій (8 балів)


Причини

Подія

Наслідки
утворення та діяльність

«Руської трійці»

утворення та діяльність Кирило-Мефодіївського товариства«Доктрина Монро»Віденський конгрес11. Спираючись на вихідні дані, зіставте прізвища діячів культури із видами мистецтв, у яких вони творили (8 балів):
література

філософія

живопис

музика

а) Ж.-Л. Давид; є) М. Ломоносов; л) О. Пушкін;

б) Й.-В. Гете; ж) Е. Делакруа; м) К. Маркс;

в) О. Дом'є; з) В.Скотт; н) Й.С. Бах;

г) Г.-Ф. Гендель; і) Ж. Мілле; о) Ф. Міллер;

д) І. Кант; к) Л. Фейєрбах; п) К. Брюлов;

р) Г. Берліоз

12. Портретна галерея. Зіставте фото історичного діяча з фактами його діяльності. Назвіть їхні прізвища (8 балів):

а) поет, який започаткував добу нової української літератури, автор першого твору на «живій» українській мові;

б) очолив Тульчинську управу «Союзу порятунку» в Україні, члени якої згодом оголосили про створення Південного товариства з ним на чолі. Автор «Руської правди»;

в) з його іменем пов’язують об’єднання Німеччини, створення нового Північно-німецького союзу, до якого ввійшли 22 держави. «Хрещений батько» нової німецької держави;

г) діяч Французької революції, депутат Конвенту, очільник Комітету громадянського порятунку у Франції.


  1. 2) 3) 4)

c:\users\пользователь\desktop\робеспьер.jpg c:\users\пользователь\desktop\бисмарк.jpg c:\users\пользователь\desktop\котляревский.jpg c:\users\пользователь\desktop\пестель.jpg

ІV рівень. Дайте розгорнуті відповіді на запитання (максимальна оцінка – 36 балів):

13. Уявіть себе учасником наукової конференції «Шевченкова доба». Підготуйте тези доповіді «Вплив ідейної спадщини Тараса Шевченка на національне відродження України» (12 балів)


14. Як ви розумієте слова Отто фон Бісмарка, з якими він звернувся до німецьких парламентарів: «Усі великі питання вирішуються не під час парламентських дебатів або голосуванням більшості, а залізом і кров’ю»? Чи в усіх європейських країнах діяло саме таке правило? Обґрунтуйте свою думку та наведіть приклади? (12 балів)

15. Уявіть себе імператором Австро-Угорщини кінця ХІХ ст. Звертаючись до досвіду об’єднання та модернізації провідних держав світу, таких, як: Німеччина, Італія, США, Японія, подумайте, які б реформи ви провели та на який соціальний прошарок спирались під час упровадження власної політики? Який і чий досвід ви б запозичили? Відповідь обґрунтуйте (12 балів)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал