10. Стан та розвиток телекомунікацій в УкраїніСкачати 471.01 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.04.2017
Розмір471.01 Kb.
  1   2   3

10.Стан та розвиток телекомунікацій в Україні


Метою данного розділу є аналіз стану та розвитку телекомунікацій України,накреслити щляхи та визначити концептуальні основи побудови і розвитку в подальшому.

10.1.Етапи розвитку укураїнських телекомунікацій

Світове суспільство переходить до глобального інформаційного. Новий етап у розвитку українських телекомунікацій – це етап перетворення українського суспільства на основі конвергентного об’єднання інформатизації і телекомунікації в електронно-інформаційне суспільство на основі Закону “Про телекомунікації” і інщих регламентних документів.

В Україні зв’язок є одним з найбільш стійких секторів економіки. Його стійка якісна робота є найважливішою умовою діяльності держави і суспільства. ЄНСЗУ спільно з засобами обчислювальної техніки та інформаційних технологій складає технічну основу інфраструктури інформатизації українського суспільства. ЄНСЗУ є технологічною основою майбутнього “електронного” суспільства України, зв’язана з мережами електрозв’язку інших країн і повинна зайняти важливе місце у світовому інформаційному просторі у Глобальній і Європейській інфраструктурах, що розвиваються (ГІІ, ЄІІ).

Основою телекомунікацій України в післявоєнні роки були німецьки трофейні лінії зв’язку - симетричного кабелю та повітряні мережі і трофейна апаратура ущільнення-MG-15; ME-8; TFB; підсилювачі НЧ ST-38. Були побудовані такі магістралі як Вінниця-Київ, Київ-Харьків, Київ-Дніпропетровськ та інш. Вони ще довго працювали, модернізувались і застосовувались, дякуючи грамотному і талановитому інженерно-технічному персоналу зв’яківців України.

Десь в 1946 році на повітряній магістралі №68 Москва-Київ була встановлена сучасна американська апаратура J-2, яка забезпечувала 12 каналів 0,3-3,4кГц і дозволяла одержати 24 канали діленних - 0,4-1,8кГц.

Потім, в Радянському Союзі були розроблені ряд систем ущільнення повітряних, кабельних ліній симетричного і коаксіального кабелів. Це системи В-3, В-12, К-12, К-24, К-60п, К-1920, К-3600 та інш, які застосовувались на мережах України. Активно будувались республіканські, союзні і міжнародні лінії зв’язку, на яких і застосовувалась ця апаратура ущільнення.

В той же час активно розроблялись системні питання розбудови мереж зв’язку всієї держави, в тому числі і України. Головна ідея, що зв'язок з зовнішнім світом – тільки через Москву і забезпечення внутрішніх потреб.

Вченими ЦНДІЗ та його відділеннями була розроблена Єдина Автоматизована Мережа Зв’язку СРСР, яка застосовувалась в країнах СНД до 1995року, дякуючи відмінній нормативній документації, її ідеології та стандартам та застосовується і зараз в багатьох випадках [4].
Первинна мережа Укртелекому
Рис.10.1

Першими кроками розбудови системи зв’язку незалежної України була реалізація структури телекомунікацій, що приведена на рис.1. Незалежний вихід на іноземних операторів був виконаний через наземну супутникову станцію – КРРТ (пункт Золочів). Були закуплені 30 цифрових станцій EWSD і 5ESS, обладнання РРЛ та інш.Так була реалізована ця структура і активний подальший ровиток первинної мережі України, дякуючи плідній співпраці МЗ України і таких організацій, як «УКРТЕК», «ДІПРОЗВ’ЯЗОК», «УНДІЗ» і інш.

Слід відзначити роль секції «ЗВ’ЯЗОК» товариства «ЗНАННЯ» України та роль секції «ПРОВОДОВИЙ ЗВ'ЯЗОК» товариства «НТТ РЕЗ» України, які проводили міжнародні і республіканські наукові та науково-технічні семінари і конференції з актуальної тематики сучасних телекомунікацій і їх впровадження вУкраїні.
Подальші етапи пов’язані зі створенням ЄНСЗ України,
що є спадкоємницею Єдиної автоматизованої мережі зв’язку (ЄАМЗ), яка

існувала в СРСР із 1963р. до 1992р.[4].

Розвиток телекомунікацій України базується на відповідних нормативних документах.

Це закони України: “Про зв’язок” (1995), “Про Концецію Національної програми інформатизації” (1998), “Про Національну програму інформатизації” (1998), “Про радіочастотний ресурс України” (2000), “Про телекомунікації” (2003), “Про електронний цифровий підпис” (2003), “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” (2007).

Укази Президента України: “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” (2000), “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій” (2005).

Постанова Верховної Ради України: “Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні” (2005).

Постанови Кабміну України: “Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації” (1998), “Про утворення Національного підготовчого комітету із забезпечення участі України у Всесвітньому саміті з питань інформаційного суспільства” (2003), “Про утворення Державного комітету інформатизації України” (2008).

Розпорядження Кабміну України: “Про затвердження плану заходів з виконання завдань”, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки" (2007).

Чисельні рішення, що приймалися у різний час, різними групами фахівців без розгляду, як цілісної системи. В прийнятих рішеннях дуже багато, в основному правильних, декларацій про наміри та мало пропозицій щодо реальних конкретних дій, спрямованих на досягнення суспільно значимих результатів в умовах слабкої економіки України. І цілком закономірно, що реалізація цих рішень або затягується або зосім припиняється і розвивається тільки за ініциативами в комерційних інтересах підприємців. З огляду на сучасну тенденцію щодо конвергенції телекомунікаційних, інформаційних і комп’ютерних технологій в єдину-сферу і враховуючи наявну асистемність рішень щодо розвитку, інфокомунікацій виникає потреба у чіткому формулюванні основних положень нової державної політики та подальшому системному розвитку ЄНСЗУ (ТТМЗУ).

Глибокий аналіз розвитку телекомунікацій в Україні приведений в [1].

Потім на протязі 2008-2010 років В.О.Гребенніков проводив фундаментальні дослідження про стратегію і тактику інфокомунікаційного розвитку України, результати яких були опубліковані в журналах “Зв’язок”№3-8 2008р,№1-2,12 2009р та інш[5-8].


10.2.Класифікація мереж.
На ЄНСЗУ є безліч мереж, що відрізняються призначенням, типом, характеристиками і розміром.

З метою упорядкування керування мережами електрозв'язку, моніторингу їхнього стану і забезпечення узгодженої взаємодії необхідна класифікація мереж електрозв'язку за різними істотними ознаками (критеріями), яка дозволить визначити місце кожної мережі у всій системі електрозв'язку, виявити властивості мереж з різних точок зору на основі системного підходу. Це дозволить на практиці зіставляти мережі між собою; конструювати вимоги до мереж і створювати мережі за заданими характеристиками та бажанням операторів і проектувальників.

Варто відрізняти мережі електрозв'язку від інфокомунікаційних мереж:

мережа зв'язку (чи телекомунікаційна мережа) — це технологічна система, що складається з ліній і каналів зв'язку, вузлів, кінцевих станцій і призначена для забезпечення користувачів електричним зв'язком за допомогою абонентських терміналів, що підключаються до кінцевих станцій:

інфокомунікаційна мережа (раніше застосовувалися також терміни "інформаційна мережа", "комп'ютерна мережа" і ін.) — це технологічна система, що містить у собі крім мережі зв'язку, також засоби збереження, обробки і пошуку інформації і призначена для забезпечення користувачів електричним зв'язком і доступом до необхідного їм інформації.

Процеси інтеграції і конвергенції зв'язку і засобів інформатизації будуть сприяти перетворенню телекомунікаційних мереж у інфокомунікаційні мережі.ЄНСЗУ повинна складатись з мереж наступних категорій:

мережа зв'язку загального користування;

виділені мережі зв'язку;

технологічні мережі зв'язку;

мережі спеціального призначення.

Мережа зв'язку загального користування (ЗК) призначена для надання послуг електрозв'язку будь-якому користувачу на території України. Мережа зв'язку ЗК включає мережі з географічної (АВС) і не географічної (DEF) системою нумерації. Мережа зв'язку ЗК являє собою комплекс взаємодіючих мереж зв'язку, включаючи мережі зв'язку для поширення програм телевізійного і радіомовлення. Мережі загального користування України повинні мати приєднання до мереж зв'язку загального користування іноземних держав.

Виділені технологічні, а також мережі зв'язку спеціального призначення утворять групу мереж обмеженого користування (ОК). Тому що контингент їхніх користувачів обмежений корпоративними клієнтами.

Виділені мережі зв'язку — це мережі, призначені для надання послуг обмеженому колу користувачів Такі мережі можуть взаємодіяти між собою, але не мають приєднання до мереж загального користування ЄНСЗУ, а також до мереж зв'язку загального користування іноземних держав Виділена мережа може бути приєднана до мережі загального користування з переходом у категорію мережі загального користування, якщо вона відповідає її вимогам.


Технологічні мережі зв'язку призначені для забезпечення виробничої діяльності організацій і керуванні технологічними процесами. При наявності вільних ресурсів ці мережні ресурси можуть бути приєднані до мережі загального користування ЄНСЗУ з переходом у категорію мереж загального користування і використані для надання відшкодованих послуг будь-якому користувачу.

По функціональній ознаці мережі ЄНСЗУ розподіляються на мережі доступу і транспортні мережі.

Транспортною є та частина мережі зв'язку, що виконує функції переносу (транспортування) потоків повідомлень від їхніх джерел з однієї мережі доступу до одержувачів повідомлень іншої мережі доступу шляхом розподілу цих потоків між мережами доступу.

Мережею доступу мережі зв'язку є та її частина, що зв'язує джерело (приймач) повідомлень з вузлом доступу, що є граничним між мережею доступу і транспортною мережею.

По типу абонентських терміналів, що приєднуються, мережі ЄНСЗУ розподіляються на:

мережі фіксованого зв'язку, що забезпечують приєднання стаціонарних абонентських терміналів;

мережі рухомого зв'язку, що забезпечують приєднання мобільних абонентських терміналів.

Мережі традиційно розділяються на первинні і вторинні. Первинна мережа являє собою сукупність каналів і трактів передачі, утворених устаткуванням вузлів і ліній передачі (чи фізичних ланцюгів), що з'єднують ці вузли.

Первинна мережа надає канали передачі (фізичні ланцюги) у вторинні мережі для утворення каналів зв'язку.

Вторинна мережа являє собою сукупність каналів зв'язку, утворених на базі первинної мережі шляхом їхньої комутації (маршрутизації) у вузлах комутації й організації зв'язку між абонентськими пристроями користувачів.

По територіальному розподілі мережі розділяються на:

магістральну мережу - це мережа, що зв'язує між собою вузли обласних центрів та Криму з республіканським центром (Київ). Магістральна мережа забезпечує транзит потоків повідомлень між зоновими мережами і зв'язність ЄНСЗУ, є стратегічно важливим компонентом ЄНСЗУ;

зонові (чи регіональні) мережі - мережі зв'язку, утворені в межах території одного чи декількох суб'єктів України (регіонів).

місцеві мережі - мережі зв'язку, утворені в межах адміністративної чи певної за іншим принципом території яка не стосується регіональних мереж зв'язку. Місцеві мережі підрозділяються на міські і сільські;

міжнародна мережа - мережа загального користування приєднана до мереж зв'язку іноземних держав.

По кодах нумерації мережі розділяються на два класи:

мережі коду АВС - це мережі стаціонарного зв'язку, що охоплюють територію 8-мільйонної зони нумерації АВС;

мережі коду DEF - це мережі мобільного зв'язку, яким виділений код DEF.

За організаційно-технічної побудови магістральні мережі ЄНСЗУ розділяються на два класи:

магістральні мережі I класу - мережі, що задовольняють всім організаційно-технічним вимогам ЄНСЗУ в частині забезпечення стійкості і живучості мережі, захищеності від інформаційних погроз і впливу дестабілізуючих факторів;

магістральні мережі II класу - мережі, що не цілком задовольняють цим вимогам

По числу служб електрозв'язку мережі бувають:

моносервісні, призначені для організації однієї служби електрозв'язку (наприклад, радіомовлення);

мультисервісні, призначені для організації двох і більш служб електрозв'язку (наприклад, телефонної, факсимільної і декількох мультимедійних служб).

По видах комутації вторинні мережі розподіляються на:


  • некомутовані та комутовані - з комутацією каналів, повідомлень, пакетів.

По характеру середовища розповсюдження мережі розподіляються на проводові, радіо і змішані. У свою чергу, радіомережі розподіляються на супутникові і наземні.

Мережі загального користування розрізняються за обсягом території, що обслуговується:

мережа оператора зв'язку, що займає істотне положення (має більш 25% монтованої ємності чи комутації пропускає більш 25% трафіку),

мережі інших операторів.

Класифікація мереж зв'язку, що входять в ЄНСЗУ(ТТМЗУ) в процесі подальшої еволюції мереж буде видозмінюватися й уточнюватися.

На рис.2 зображена повна класифікація за всіма ознаками.Зараз ДПМ використовує поняття транспортна телекомунікаційна мережа і можливо замість ЄНСЗУ застосовувати назву ТТМУ (транспортна телекомунікаційна мережа України).


Мережі ЄНСЗУКатегорії

ЗК

виділені

технологічні

спец. призначенняФункціональна ознака

доступу

транспортні
Тип приєднання аб. терміналів

фіксованого зв’язку

рухомого зв’язку


Спосіб організації каналів
вторинні

первинніТериторіальний розподіл

місцеві

Магістральні ( міжміські )

зонові регіональні

міжнародніКод нумерації

коду АВС

коду DEF


Виконання вимог стійкості, безпеки, захисту
Магістральні І класу

Магістральні ІІ класу


мультисервісні
Кількість служб ТК

моносервісні


Вид комутації

некомутовані

комутованіз комутацією пакетів

з комутацією повідомлень

Тип комутації

з комутацією каналів


змішані

Радіомережі супутникові

наземні
Тип середовища розповсюдження

проводовіМісце на ринку

мережі інших операторів

мережа оператора, що має суттєве положення на МЗК

Рис10.2. Класифікація ЄНСЗУ
10.3. Динаміка розвитку телекомунікацій України
З впровадженням новітніх інфокомунікаційних технологій, як показує досвід України і більшості країн СНД, зв'язок може розвиватися випереджаючими економіку темпами, створюючи умови для прискореного економічного і соціального розвитку країни. Так, незважаючи на кількаразовий економічний спад у 1990-2009 роках, галузь зв'язку, в цілому, розвивалася безкризово. Загальний стан галузі зв'язку і рівень задоволення попиту на послуги зв'язку в Україні на кінець 2009 року можна охарактеризувати наступним чином.

Створена цифрова мережа міжнародного та міжміського зв'язку, яка задовольняє попит на ці послуги. Побудовані волоконно-оптичні лінії зв'язку (ВОЛЗ), що з'єднують Україну з усіма сусідніми держава


Протяжність цифрових каналів міжміської та зонових первинних мереж становить близько 85% від загальної протяжності каналів первинної мережі. Україна брала участь у будівництві міжнародних ВОЛЗ як для забезпечення власних потреб, так і з метою забезпечення транзитів через її територію. За останні роки в Україні побудовано близько 39 тис. км ВОЛЗ. Щорічне будівництво ВОЛЗ доведено до 4 тис. км. на рік. Найближчим часом буде закінчено побудову цифрової первинної магістральної мережі України.

Розглянемо сучасний розвиток телекомунікацій України на прикладі аналізу діяльності філії Дирекція первинної мережі ВАТ Укртелеком за 2009рік[9,10].

Загальна сума доходів складає 36,7млн.грн.В порівнянні з минулим роком зросли на 16,7%.

Сліід зазначити,що функції ДПМ значно ширші ніж у колишнього УКРТЕК.

До обслуговування ДПМ раніше була включена зонова первинна мережа, а зараз філії передані для обслуговування сільські з’єднувальні лінії(СЗЛ).

Протяжність ліній зв’язку транспортної телекомунікаційної мережі(ТТМ) ВАТ «УКРТЕЛЕКОМ» станом на 01.01.2010 становить 172967км.Утому числі:ВОЛЗ 38143,3км, КЛЗ з металевими провідниками -134823,7км з них СЗЛ 84366,6км.Протяжність РРЛ складає 4617,3км.

Протяжність каналів ТТМ по монтованій ємності становить 296371 тис. пот*км, по задіяній ємності 258698,3 тис. пот*км. Відсоток задіяння ємності складає 87,3%.На 01.01.2009 було-70,7.Зміни відбулися в зв’язку з тим, що були організовані тракти 10GbE на міжнародних напрямках,дообладнання мережі DWDM,CWDM,а також розвитку широкосмугового доступу(ШСД) і оптимізації мереж.На ТТМ експлуатуються 1398 НРПВ,з них 758 майданчиків на місцевих мережах, задіяно 1366 елементів транспортної магістральної та зонових мереж,а також 1653 елементи мережі цифрових ВОСП місцевих мереж.

Монтована ємність мережі широкосмугового доступу та IP/MPLS Філії становить 1,196 млн. портів які організовані на 2234 майданчиках, із задіяних 5813 елементів мережі.

Впродовж 2009 року проведена значна робота для підвищення надійності та потужності транспортної телекомунікаційної мережі.

На мережі DWDM проведені роботи з модернізації Західного, Східного,Південного кілець на дільницях Немирів-Дніпропетровськ, Харків-Донецьк.Організовано канали Київ-Львів та Дніпропетровськ -Донецьк. На мережі DWDM також організовано тракти рівня 10 Гбіт/с у напрямках Київ-Братислава, Київ–Відень з підключенням до Інтернет провайдера, Київ–Варшава на дільниці Ковель–Окопи та Київ–Варшава на дільниці Яворів–Корзова. Модернізовано мережу DWDM на обладнанні ECI- 3 кільця та дільниця Немирів-Дніпропетровськ, на дільниці Харків-Донецьк, до мережі DWDM підключено НРПВ Свердловськ.

З метою організації додаткових трактів 10GbE та розширення мережі IP/MPLS Донецької,Луганської областей встановлена додаткова платформа XDM-500 в ОРПВ Донецьк.

-На мережі СWDМ дообладнано діючу мережу в Дніпропетровській та Запоріжській областях.Організовано тракт рівня STM-16.Для забезпечення захисту трафіка GbE для ШСД по обємному кільцю модернізовано 4 НРПВ-Широке,Орджонікідзе ,Марганець,Покровське.

Організовано тракт STM-16 на дільницях НРП Солоне-ОРПВ Дніпропетровськ, НРПВ Василівка-ОРПВ Запоріжжя, а також ЦЛТ для потреб Утел.

-На мережі SDH в Харківській області модернізована магістраль В11-3 з заміною обладнання Nortel на ЕСІ прикордонного переходу на Росію.

У Львівській області перенесено АХD620-2 з ОПП Яворів в ЦЕЗ Яворів.Вивільнені оптичні волокна будуть задіяні для розвитку ШСД.

Завершено модернізацію мережі Волинської області

У Чернігівскій області організовано об’ємне кільце рівня STM-16 з встановленням мультиплексорного обладнання TN-16X,TN-1X ,NN-1C.

В Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях модернізовано діючу магістраль В4-1Б з подальшим вивільненням мультиплексорів в 5-ти ОРПВ,та TN-1X/4 в 7-ми НРПВ. Модернізовані місцеві мережі міст: Вінниця,Житомир, Луганськ, Миколаїв, Полтава, Суми, Севастополь, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький та Ялта.

В АР Крим організовано два оптичних тракти між RNC Утел у мм. Херсон,Запоріжжя,Севастополь та міськими кільцями.

Відповідно плану розвитку мобільного зв’язку UMTS, підключено 3 базові станції Утел доТТМ у м.Симферополь.

У Київській області організовано обємне кільце рівня STM-16, на 2-хНРПВ замінено мультиплексорне обладнання на більш потужне.Підключені базові станції Утел до ТТМ у 6-ти населених пунктах Київської області.

Для забезпечення потреб мобільного зв’язку UMTS потоками Е1 розроблені та затверджені схеми організації зв’язку в Херсонській, Кіровоградській, Рівенській, Запоріжській, Хмельницькій областях.

Розроблені пропозиції до технічного завдання щодо переключення базових станцій філії Утел по м.Києву з SDH-трафіку на ІР.

Модернізовано схеми синхронізації обємного кільця ВОЛЗ “ Вуглик” та “Таврія”,що забезпечує більш надійну та стабільну роботу джерел синхронізації 2-го рівня, виконано перепаспортизацію 18 SSU.які розміщуються в зонах технічного обслуговування РЦТЕТТМ-1,2,3,4,5,7.

В ЦЛАЦ м. Київ виконано монтаж та тестування джерела синхронізації 2-го рівня OSA 5542B для заміни обладнання синхронізації DCD–521C.

На виконання планів ВАТ «Укртелеком» з модернізації мережі IP/MPLS

проводився технічний нагляд за монтажем обладнання Juniper в регіональних вузлах МПД та організовано з’єднання між РВ та ЦВ/РТВ.

Продовжено роботи з модернізації мережної інфраструктури управління Філії та корпоративної комп’ютерної мережі.Організовано нове зєднання (1Гбіт/с)між мережами Філії та ВАТ «Укртелеком».Перенесено систему управління(СУ) обладнання Lukent Technologies з м.Кривий Ріг до м.Дніпропетровськ. СУобладнання Siemens з м.Херсон до м.Симферополь.

Модернізовано менеджер управління та оновлено програмне забезпечення на СУ мультиплексного обладнання ECI(CWDM,DWDM),а також переконфігуровано СУ обладнанняBG-20.

Cтаном на 01.01.2010 ВОЛЗ побудовано в 550 районних центрах та виділених містах(РЦ,ВМ) з 552.Трафік РЦ і ВМ апаратно захищений використанням обладнання CWDM,SDH,Csco.

Розроблено проект плану розвитку ТТМ на 2009-2012 роки.

Станом на 01.01.2010 вивільнено з експлуатації 4254,6 км аналогових ліній.Залишились в експлуатації близько 2266,6 км.

Метрологічними службами відремонтовано 360 одиниць ЗВТ,виконано перевірку 2625 одиниць ЗВТ та відкалібровано 3461 одиницю.

Якісні показники роботи ТТМ за2009 рік відповідали встановленним нормативам.

Розвиток ТТМУ не підпорядкований загальному державному плану,а вирішував певні комерційні поточні завдання.Однак,слід зробити висновок про успішну роботуДПМ з розвитку ТТМ,яка розвивається на сучасних телекомунікаційних технологіях,з врахуванням перспективи розвитку мобільного зв’язку та Інтернету в Україні.

Однак треба зауважити ,що все обладнання на ТТМ закордонне,мало узгоджене між собою.Зараз практично Україна не проводить ні наукових,ні промислових робіт з розвитку і виготовлення вітчизняного сучасного телекомутаційного обладнання

В Україні успішно працюють ряд фірм.Так,наприклад,фірма «АТРАКОМ»побудувала біля 20000 км ліній ВОЛЗ і поставляє користувачам оптичні тракти.Але ряд фірм допускають,як конкуренти,неетичні дії.Вони не мають суттєвого контролю з боку держави за системним розвитком і доходить до пошкоджень ліній ВОЛЗ конкурентів[10].
10.4.Розвиток сучасних послуг
Найбільша частина в обсязі послуг припадає на телефонний зв'язок, яким охоплено близько 13,1 млн. абонентів. Телефонна щільність зараз становить близько 26,4 телефони на 100 мешканців,що перевищує середні показники країн з аналогічним економічним рівнем, однак в 3 рази менша, ніж в розвинутих країнах

Загальні результати розвитку галузі телекомунікацій незалежної України можна охарактеризувати таким чином[7]:

-з’явися і досяг насичення на рівні 55,3 млн. активованих SIM-карт новий вид телекомунікацій – рухомий (мобільний) радіозв’язок;

-з’явився і в останні роки почав швидко розвиватися новий вид телекомунікаційних послуг – доступ до інформаційно-комунікаційних послуг Інтернету; кількість швидкісних підключень до Інтернету досягла 2,1 млн, а кількість користувачів Інтернету біля –10,5 млн.

-кількість абонентів мережі фіксованого телефонного зв’язку зросла у 1,8 разу – до 13,1 млн;

-міжміський і міжнародний трафік зріс майже у 17 разів ( до 11,1 млрд телефонних переговорів на рік [7]).

Для об’єктивної оцінки стану розвитку інфокомунікацій(ІКТ) в Україні використуємо методи,що застосовують міжнародні організації(ITU,WEF) і методики їх оцінок. Це індекси NRI [12] та IDI [11] Визнаним в світі є метод рейтингу окремих країн за значеннями узагальненого показника (індексу). Зміна цього індексу у часі та зміна місця країни у переліку країн за значенням індексу, і є оцінкою успіхів окремої країни.

Питома вага показників галузі телекомунікацій в шндексi IDI(ICT Development Indeks) становить біля 70%.Він введений ITU,охоплює 11 показників і доволяє оцінити прогрес ІКТ.

Оцінка розвитку різних країн світу за індексом NRI(Networked Readiness Indeks) ведеться з 2002 року. У першому звіті WEF(Всесвітній економічний форум), в якому була застосована методика NRI, за 2002-2003 роки було зібрано і проаналізовано показники розвитку ІКТ-сфери 82-х країн світу. Для України тоді індекс NRI склав 2,98 і вона тоді зайняла 70-те місце у рейтингу за значенням NRI. Перше місце у цьому рейтингу посіла Фінляндія з NRI=5,92. У звіті WEF за 2006-2007 роки ІКТ-сферу України оцінено вже значенням NRI=3,46 і вона зайняла 75 місце з 122-х країн світу. Перше місце діталося Данії з NRI=5,71. У останньому звіті WEF за 2008-2009 роки Україна отримала оцінку NRI=3,88 і зайняла 62-ге місце у рейтингу серед 134 країни світу. Перше місце зайняла Данія з NRI=5,85 [7].

Ціновий кошик ІКТ.Фахівцями ITU показники цінової доступності ІКТ-послуг спеціально не були включені як складові до індексу IDI, оскільки цінова доступність ІКТ є дуже важливою оцінкою ІКТ-сфери і, крім того, більш складною у оцінюванні характеристикою. Тому для неї в звіті [26] введено спеціальний вимірюваний показник цінової доступності ІКТ-послуг – “ціновий кошик ІКТ” (ЦК_ІКТ). В цьому показнику комбіновано враховано тарифи на послуги фіксованої та мобільної телефонії і послуги фіксованого швидкісного підключення до Інтернету (ШПІ).

Значний розвиток отримали радіотехнології, особливо в частині цифрового мобільного зв'язку. Системою мобільного зв'язку охоплено територію, де проживає близько 95% населення України. Початок будівництва мереж мобільного зв’язку третього та четвертого поколінь і початок перебудови центральних частин ТТМ за принципами NGN, які спостерігаються в Україні означає початок ери NGN в телекомунікаційній галузі. Варто зауважити, що високі техніко-економічні характеристики сучасних засобів телекомунікацій та нездорова конкуренція призвели до масового неефективного будівництва паралельних телекомунікаційних мереж.

Потужним зовнішнім фактором впливу на розвиток телекомунікацій України є використання зарубіжного досвіду масового впровадження новітніх засобів телекомунікацій та пов’язане з цим зменшення витрат на будівництво і розвиток телекомунікаційних мереж України. Оператори телекомунікацій України, відстаючи на 4-5 років відносно операторів розвинутих країн, впроваджують на мережах засоби, що вже пройшли масову комерційну апробацію в розвинутих країнах.Відставання України з впровадження нових засобів телекомунікацій добре видно при порівнянні ходу розвитку сучасних видів зв’язку (мобільного та швидкісного доступу до Інтернету) для розвинутих європейських країн і України (рис.3).[7].


10,3

Через постачальників телекомунікаційних засобів, а також через власні зв’язки з операторами телекомунікацій розвинутих країн, вітчизняні оператори отримують накопичений там досвід впровадження нових засобів, що зменшує витрати на впровадження нових видів зв’язку і дозволяє підтримувати високу прибутковість нових видів телекомунікаційних послуг за рахунок вищих тарифів, порівнняно з розвинутими країнами.

Визначною подією в розвитку телекомунікаційної галузі України став прискорений розвиток у 2003-2005 роках і насичення мереж мобільного (в основному, телефонного) зв’язку. Щільність активованих SIM-карт цих мереж становить 121 на 100 жителів країни, що, наприклад, більше, ніж у Франції, але менше, ніж в Германії та Італії(див.Рис.3).

Однак цей успіх дався дорогою ціною – Україна відстала у впровадженні цього виду сучасних послуг майже на 5 років від багатьох країн світу. Крім того, мобільний зв’язок в Україні потребує для свого функціонування і розвитку 2/3 платоспроможності українських споживачів телекомунікаційних послуг. Вього лиш 1/3 цієї платоспроможності приходиться на функціонування і розвиток усіх інших видів телекомунікацій.

Ринковий, практично не керований розвиток телекомунікацій в Україні призвів до погіршення цінової доступності телекомунікаційних послуг. За показником “цінового кошика ІКТ“, до якого входять послуги фіксованої і мобільної телефонії, передавання коротких повідомлень (SMS) та швидкісного доступу до Інтернету, Україна сьогодні займає 76-е місце серед 150 країн світу. Цей результат, безумовно, не сприяє зменшенню “цифрового розриву“ України з розвинутими країнами світу, а також ліквідації “цифрового розриву“ всередині країни між окремими верствами населення і бізнесу. Внаслідок цього, конкурентоспроможність України у світовій економіці може погіршуватись.

Відсутність цілеспрямованої державної політики в розвитку телекомуінкаційної галузі України, мовчазне віднесення її до категорії окремої галузі економіки, що “автоматично“ дає щорік більші надходження до держбюджету, призвели до згортання планомірних науково-технічних робіт в ції галузі, спрямованих на оптимізацію розвитку телекомуінкацій і інш.Рівень держбюджетного і приватного фінансування цих робіт впав приблизно з 0,5% у 1991 році до 0,01% у 2009 році від обсягів доходів галузі. І це при тому, що доходи галузі протягом 1993-2004 випереджали розвиток економіки за рахунок підвищення середнього рівня тарифів на телекомунікаційні послуги [6].При розробці шляхів інтеграції у світове і Європейське співтовариство повинні враховуватися:

  • менший рівень телефонізації і розвитку телекомунікацій і інформаційних мереж;

  • значна кількість застарілої техніки на мережах зв’язку;

  • слабка комп’ютеризація;

  • розвиток зв’язку і Інтернету в регіонах України;

  • розходження в стані економіки і у рівні добробуту населення.

Розвиток ТТМУ повинен враховувати особливості цього стану та розвиток послуг електрозв’язку і попит на них, особливо в частині рухомого зв’язку супутникового і кабельного теле- і радіомовлення, передачі даних, доступу в Інтернет та.підвищення вимог до номенклатури послуг електрозв'язку і до їхньої якості;

  • покращення індексів розвитку інфокомунікаційих технологій країн IDI, NRI, що потребує подальшого удосконалювання телекомунікаційних і інформаційних технологій і їхньої конвергенції;

  • посилення ролі державного регулювання діяльності в галузі зв'язку особливо в частині взаємодії мереж, використання і розподілу радіочастотного спектру частот, розподілу ресурсу нумерації, здійснення нагляду за діяльністю в галузі зв'язку, регулювання тарифів.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал