1. Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правлінняСторінка1/5
Дата конвертації23.02.2017
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3   4   5
1.Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління:

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=16269

А Аскольда;

Б Ігоря;

В Володимира Великого;

Г Ярослава Мудрого.

2. Укажіть назву кочового народу, проти якого Володимир Мономах 1103 р., 1111 р. та 1116р. разом з іншими князями здійснив успішні військові походи:А хозари;

Б печеніги;

В половці;

Г монголи.

3. Установіть відповідність між творами та їхнім головним змістом:1. 

опис чудес життя та подвигів ченців;

2. 

виклад всесвітньої історії, історії походження Русі та розвитку держави;

3. 

похвала князеві Володимиру та прославлення хрещення Русі;

4. 

морально-етичні норми та правила, вказівки для князя, життєпис автора, що має служити прикладом нащадкам;

5. 

літературно-поетичний опис трагічного походу руської дружини протии половців.
А. 

“Повість минулих літ”;

Б. 

“Слово о полку Ігоревім”;

В. 

“Києво-Печерський Патерик”;

Г. 

“Повчання” Володимира Мономаха.

4.Вкажіть подію, про яку йдеться в уривкові з історичного джерела.Пішов Ігор на греків... І порадилисяруси, і вийшли, оружившись, проти греків, і битва межи ними обома була люта, і заледве одоліли греки... Феофан, сановник Романа, зустрів їх у човнах з вогнем і став пускати вогонь трубами на човпи руські. І було видно страшне диво...

А Збирання данини князем Ігорем 945 р.

Б Похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича проти половців 1185 р.

В Бій Романа Мстиславовича з польськими князями під Завихвостом на Віслі 1205 р.

Г Похід князя Ігоря проти Візантії 941 р.

5.Вкажіть, яке з князівств доби роздробленості вважають зразком олігархічного правління на Русі.А Волинське.

Б Галицьке.

В Київське.

Г Переяславське.

6.Вкажіть правильне судження.

З Любецьким з'їздом князів 1097р. пов'язують:

1. Початок боротьби за київський стіл між Ярославовичами;

2. Схвалення принципу князівської вотчини.

А Обидва варіанти правильні.

Б Тільки 1-й варіант правильний.

В Тільки 2-й варіант правильний.

Г Обидва варіанти неправильні.

7.Вкажіть, коли відбулися описані в уривкові з історичного джерела події.У той же рік прийшов Батий до Києва з великою силою многим-множеством сили своєї і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій. І пробував Батий коло города, а вої його облягали город. І не було чути нічого од звуків скрипіння возів його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая ворогами.

А 1199 р.

Б 1223 р.

В 1240 р.

Г 1340 р.

8.Вкажіть, яку ікону зображено.

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=818093

А Холмську ікону Богородиці. XI ст.

Б Ікону Богородиці (остання третина XIII ст.) з Успенської церкви в с. Дорогобужі на Волині.

В Богородицю Оранту у вівтарі Софійського соборув Києві XI ст.

Г Ікону Вишгородської Богородиці. Візантійська школа малярства.

9.Як називають комплекс споруд, призначених для проживання монахів, відправлення ними релігійних обрядів, навчання тощо?А Собор.

Б Монастир.

В Палац.

Г Храм.

10.Вкажіть, з якою подією історики пов'язують першу спробу впровадження заходами князівської влади християнства на теренах Руської держави.А Із походом князя Аскольда на Візантію 860 р.

Б Із походом князя Ігоря на Візантію 912 р.

В З поїздкою княгині Ольги до Візантії 957 р.

Г З першим Балканським походом Святослава 967-968 pp.

11.Вкажіть, хто був останнім київським князем, чию владу характеризують як монархічну і після чиєї смерті Київська держава остаточно розпалася на окремі незалежні князівства.А

Всеволод Ярославович.

Б

Мстислав Володимирович.

В

Данило Романович.

Г

Святослав Ігоревич.

12.Вкажіть, коли відбулися описані в уривкові з історичного джерела події.Помер Рюрик. Княжіння своє він передав Олегові, що був його роду, віддавши йому на руки сина свого Ігоря, бо той був дуже малий... І сів Олег, князюючи, в Києві. І мовив Олег: «Хай буде се мати городам руським».

А
У першій половині IX ст.

Б
У другій половині IX ст.

В
У першій половині X ст.

Г
У другій половині X ст.

13.Вкажіть правильне твердження.А

Запровадженню християнства як державної релігії, за літописом, передувалипохід Володимира на місто Корсунь у Криму та одруження з візантійською принцесою Анною.

Б

Відомою пам'яткою малярської школи Києво-Печерського монастиря є ікона Вишгородської Богородиці.

В

Безпосередніми наступниками Данила Романовича на галицько-волинськомустолі були брати Андрій та Лев II, які правили удвох.

Г

Наслідком Кревської унії був шлюб литовського князя Ягайла з польською королевою Ядвігою та приєднання Польщі до складу Великого князівства Литовського.

14.Вкажіть ім'я історичного діяча, пропущене в уривку з історичного джерела.Прийшов ... до Києва з великою силою многим-множеством сили своєї і окру-жив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій. І пробував ... коло города, а вої його облягали город. І не було чути нічого од звуків скрипіння возів його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая ворогами.

А

Монгольський хан Батий.

Б

Монгольський володар Чингісхан.

В

Татарський хан Хаджі-Гірей.

Г

Печенізький хан Куря.

15.Вкажіть, як називається твір, у якому найголовніші події записувалися в хронологічному порядку за роками.А

Літопис.

Б

Повчання.

В

Ізборник.

Г

Проповідь.

16.Вкажіть, коли відбулися описані в уривкові з історичного джерела події....По смерті ж великого князя Романа, вікопомного самодержця всеї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей Божих... велика смута, постала в землі Руській. Зосталися ж два сини його, один, Данило, чотирьох літ, а другий, Василько, двох літ.

А

Початок XII ст.

Б

Кінець XII ст.

В

Початок XIII ст.

Г

Кінець XIII ст.

17.Вкажіть, яку рукописну книгу ілюструє ця книжкова мініатюра.

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=92926

А

Реймське євангеліє.

Б

Остромирове євангеліє.

В

«Ізборник» князя Святослава Ярославовича.

Г

Київський псалтир 1397 р.

18.Вкажіть правильне твердження.А

Князь Ігор помер у 945 р. унаслідок змови від мечівварязьких воїнів.

Б

Князь Святослав за часів свого правління розбив Хозарський каганат.

В

Похід монгольських орд на Русь у 1237-1240 pp. очолив Чингісхан.

Г

Долю Свидригайлових воєн 1432-1435 pp. визначила Грюнвальдська битва.

19.Вкажіть правильне судження.

Головним результатом князювання Володимира Мономаха було:

1. Зміцнення великокнязівської влади; 2. Посилення державної єдності Русі.А

Обидва варіанти правильні.

Б

Тільки 1-й варіант правильний.

В

Тільки 2-й варіант правильний.

Г

Обидва варіанти неправильні.

20.Вкажіть, яка з держав-сусідів східних слов'ян панувала в Причорноморських степах до кінця X ст., прагнучи поширити на ці території свою владу.А

Хозарський каганат.

Б

Аварський каганат.

В

Кримське ханство.

Г

Боспорське царство.

21.Вкажіть, як називають стіну-перегородку, що відокремлює вівтар — головне місцев храмі, від центральної частини — приміщення, де перебувають віруючі.А

Каплиця.

Б

Іконостас.

В

Дзвіниця.

Г

Бастіон.

22.Вкажіть, коли відбулися описані в уривкові з історичного джерела події.А печеніги почали йти на приступ, і зступилися вони на тім місці, де ото є нині Свята Софія, митрополія руська; бо тоді це було поле поза городом. І сталася січа люта, і ледве одолів під вечір Ярослав, і побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати.

А

IX ст.

Б

X ст.

В

XI ст.

Г

XII ст.

23.Вкажіть, за якої доби відбувалося явище, описане в джерелі.Перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: се моє, а се теж моє, брате! Стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари, — а невірні з усіх сторін находили, землю Руську долали...

А

Доба великого розселення слов'ян.

Б

Доба розквіту Київської держави.

В

Доба роздробленості Київської держави.

Г

Доба золотоординського панування на землях Русі.

24.Вкажіть, яку споруду зображено.

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=397397

А

Верхній замок у Луцьку.

Б

Мукачівський замок.

В

Хотинська фортеця.

Г

Кам'янець-Подільська фортеця.

25.Вкажіть правильне твердження.А

Свідченням поширення письменності з-поміж різних верств Русі за часів Ярослава Мудрого є фрески — написи, видряпані на стінах та архітектурних деталяхдавніх будівель, посудинах тощо.

Б

«Слово о полку Ігоревім» створено в серпні — вересні 1187 р. князем Володимиром Мономахом.

В

Унаслідок захоплення Києва монголами 1240 р. майже всі житлові й господарські споруди, палаци й собори Києва було зруйновано.

Г

Війська Великого князівства Литовського в переможній битві під Орпіею 1514 р. проти Московії очолював Ягайло Ольгердович.

26. Вкажіть правильне судження.

З князюванням Аскольда в Руській державі пов'язують: 1. Утвердження династії Рюриковичів; 2. Визнання Візантією Русі як держави в результаті походу руського флоту.А

Обидва варіанти правильні.

Б

Тільки 1-й варіант правильний.

В

Тільки 2-й варіант правильний.

Г

Обидва варіанти неправильні.

27. Вкажіть, коли відбулися описані в уривкові з історичного джерела події.

Прибули Святополк Ізяславович, і Володимир Всеволодович, і Давид Ігоревич, і Василько Ростиславович, і Давид Святославович, і брат його Олег і зібралися в городі Любечі, щоб уладнати мир. І говорили вони один одному, кажучи: «Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду маючи?»

А

988 р.

Б

1072 р.

В

1197 р.

Г

1240 р.

28.Вкажіть правильне твердження.

А

Похід князя Святослава в 860 р. проти Візантії закінчився його розгромом ізруйнуванням столиці.

Б

Найдавнішою з відомих книжок Русі є Реймське євангеліє, яке привезла до Франції дочка Ярослава Мудрого — Анна.

В

Монгольську державу, що виникла на початку 40-х років XVIII ст. внаслідок походів Чингісхана, називають Золота Орда.

Г

За Острівською угодою 1392 р. польський король Ягайло визнав Володимира Ольгердовича довічним правителем Литовського князівства.

29. Вкажіть, якою літерою позначено П'ятницьку церкву XII — початку XIII ст. у Чернігові.А

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=91851

Б

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=91852

В

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=91853

Г

http://test.svitosvit.ua/file.aspx?id=91854

30.Вкажіть, хто з князів був першим Рюриковичем на київському столі.

А

Аскольд.

Б

Ігор.

В

Володимир Великий.

Г

Данило Романович.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал