1 з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах областіPdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації01.06.2017
Розмір1.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


1
з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ М. В. ОСТРОГРАДСЬКОГО

Освіта Полтавщини
назустріч дітям
(з досвіду впровадження інклюзивної освіти
у навчальних закладах області)


ПОЛТАВА
2012

2
Освіта Полтавщини назустріч дітям

ББК 74.3
О - 72
Освіта Полтавщини назустріч дітям (з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області) : інформаційно-методичний посібник / упорядник І. О. Калініченко] – Полтава : ПОІППО, 2012. – 62 с.


У посібнику розглядається досвід впровадження інклюзивної освіти у навчальних
закладах Полтавської області. Представлено теоретичні та нормативно-правові основи
реалізації інклюзивного підходу у навчанні дітей з особливими освітніми потребами. Значна
увага приділяється корекційно-розвивальному навчанню та забезпеченню спеціальних
потреб в умовах інклюзивної освіти у Полтавській області шляхом встановлення
партнерських стосунків між школою, сім’єю та громадою.
Адресовано керівникам, педагогічним працівникам навчальних закладів, методичним,
науково-педагогічним працівникам, батькам дітей з особливими освітніми потребами та
іншим фахівцям, зацікавленим у впровадженні інклюзивної освіти.


Рецензенти:
Королюк Світлана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського.
Крилевець Марина Петрівна, завідувачка відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського.

Затверджено на засіданні науково-методичної ради ПОІППО від р,
протокол №2.

ПОІППО, 2012

3
з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області
ЗМІСТ
ВСТУП ...................................................................................................................................................... 4 РОЗДІЛІ. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ .......................................................................................................................... 7 РОЗДІЛ ІІ. ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ........ 10 Роль обласної психолого-медико-педагогічної консультації у впровадженні інклюзивної освіти на Полтавщині
Кривенко СІ Запровадження інклюзивної практики у СНВК № 45
Шаповал А.О. ...................................................................................................................................... 12 Логопедичний супровід в умовах закладу, який упроваджує інклюзивне навчання
Дмитрієнко І. Г. .................................................................................................................................. 14 Досвід реалізації інклюзивної освіти у СНВК № 26 Перші кроки м. Полтави
Токаренко Н. П. ................................................................................................................................... 17 Партнерський підхід у розробці та реалізації індивідуального навчального плану
Барановська НІ Психологічна підтримка всебічного розвитку дитини з особливими потребами
Жук Н. Д. ............................................................................................................................................. 21
Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
Гайдар М. В. ........................................................................................................................................ 23 Роль вчителя-дефектолога в інклюзивному дошкільному навчальному закладі
Стеблянко К. В, Вовненко ОМ Особливості організації роботи вчителя інклюзивного класу
Тургеля М. Г. ....................................................................................................................................... 25 Роздуми вихователя-реабілітолога про інклюзивну освіту дітей з особливими освітніми потребами
Жмайло НМ Реалізація моделі інклюзивної освіти у Полтавській ЗОШ № 34
Заяць С. О. .......................................................................................................................................... 30 Досвід проведення тижня інклюзивної освіти у загальноосвітньому навчальному закладі № 34
Курилко А. В. ....................................................................................................................................... 32 Із практики організації навчання дітей з особливими освітніми потребами у Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 19
Манько К. П. ....................................................................................................................................... 37 Досвід роботи громадсько активної школи № 18 в умовах інклюзивної освіти
Біленко О. О. ....................................................................................................................................... 38 Особливості інтеграції та соціалізації студентів з порушеннями слуху в професійно-технічному училищі № 23 м. Полтави
Євсеєва Л.Г. ......................................................................................................................................... 40 Реабілітаційний вплив як важливий компонент інклюзивної освіти
Погребняк О. А. ................................................................................................................................... 42 РОЗДІЛ ІІІ. ЗАКОНОДАВСТВО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИВ ГАЛУЗІ
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ...................................................................................................................... 44 ДОДАТКИ ............................................................................................................................................... 46 СПИСОК УЖИВАНИХ СКОРОЧЕНЬ ................................................................................................ 61

4
Освіта Полтавщини назустріч дітям
ВСТУП

Калініченко Ірина Олександрівна,
методист з питань інклюзивного навчання
відділу дошкільної, початкової
та спеціальної освіти ПОІППО
Сьогодні в Україні дуже важливою є проблема освіти дітей із порушеннями психофізичного розвитку. У зв’язку з цим актуальності набуває інклюзивна освіта, яка передбачає відвідування дітей з особливими освітніми потребами дошкільних закладів, шкіл, тобто навчання і виховання їх разом зі своїми ровесниками. Полтавська область є однією з перших в Україні, яка, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від
10.08.2001 р. № 586, долучилася до проведення Всеукраїнського науково- педагогічного експерименту Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Серед 27 освітніх закладів України статус експериментального майданчика отримали
СНВК № 26 Перші кроки м. Полтави, Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
№ 34 та CНВК № 45 м. Полтави. З метою підтримки запровадження наступного етапу даного експерименту, спрямованого на розроблення науково-методологічних засад
інклюзивного навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, наказом Міністерства освіти і науки України від р.
№ 1087 було започатковано проведення науково-педагогічного експерименту Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання на 2008-2013 роки. Статус експериментального закладу всеукраїнського рівня, крім трьох названих закладів області, отримала Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 18. На базі СНВК № 26 Перші кроки працює тренінговий центр для підготовки педагогів області щодо впровадження
інклюзивного навчання та ресурсний центр для батьків. У цьому закладі 34 дитини із особливими освітніми потребами (ООП) інтегровано у загальноосвітнє навчальне середовище, таку СНВК № 45 – 16 дітей, у загальноосвітніх школах № 18 – 17 учнів,
№ 34 – 13 учнів. В інклюзивних класах даних навчальних закладів найбільше навчається дітей з тяжкими порушеннями мови, розумово відсталих, зі зниженим зором, зі зниженим слухом, з порушеннями емоційно-вольової сфери та іншими видами порушень здоров’я. З вересня 2011 року відкрито інклюзивні класи в Полтавській загальноосвітній школі № 19 для 3 дітей з обмеженими фізичними можливостями та нормальним інтелектом. Про досягнення, успіхи та перспективи подальшої роботи педагогічних колективів цих навчальних закладів можна прочитати на сторінках даного посібника. Загалом, станом нарік у Полтавській області визначено 19 базових експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів для запровадження

5
з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області
інклюзивного навчання та 11 дошкільних закладів. Запорукою успішної реалізації моделі
інклюзивної освіти у навчальних закладах області є ефективна співпраця освітніх установ (мал.1).
Малюнок 1. Співпраця освітніх установ Полтавської області в реалізації моделі
інклюзивного навчання
Відповідно до Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на
2009-2012 роки до штатного розпису Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського
(ПОІППО) введено посаду методиста з питань
інклюзивного навчання. Уроці вперше було проведено обласний семінар-практикум
«Шляхи
вирішення
психолого-
педагогічних
проблем
впровадження
інклюзивного
навчання»
саме для
спеціаліста
Р(М)МК з координування діяльності запровадження
інклюзивного навчання. Невипадково захід проходив на базі Полтавської спеціальної загальноосвітньої школи
№ 39, адже спеціальний заклад має навчально- методичний ресурс для інклюзивної освіти. Уроці ПОІППО спільно з Полтавською обласною ПМПК провів обласний семінар- практикум
«Особливості
взаємодії
загальноосвітніх навчальних закладів та
ПМПК
у
здійсненні
інклюзивного
навчання»
для методистів районних міських) методичних кабінетів, які займаються питанням
інклюзивного навчання та завідувачів районних (міських)
ПМПК. Основним завданням ПМПК є своєчасне виявлення, облік, комплексна психолого-медико-педагогічна діагностика, соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей із різними проблемами у розвитку. Тому метою даного семінару було показати важливість співпраці навчальних закладів та
ПМПК у впровадженні
інклюзивного навчання. Діяльність обласної
ПМПК в умовах упровадження
інклюзивного навчання частково висвітлено уданому виданні. З 2011 року на базі ПОІППО започатковано постійно діючий семінар- тренінг Школа інклюзивної освіти, де педагогічні працівники області мають можливість ознайомитися з особливостями розроблення індивідуального навчального плану та диференційованого викладання для

6
Освіта Полтавщини назустріч дітям
дітей з ООП в умовах інклюзивного навчання, засвоїти основні принципи роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами та виробити основні навички роботи з дітьми різних нозологій у спеціальних та інклюзивних класах. З метою подальшого розвитку
інклюзивної освіти на Полтавщині та успішної адаптації, інтеграції дітей з ООП у наше суспільство було розроблено даний посібник, який складається із трьох розділів та додатків, що містять основні нормативно- правові документи щодо організації
інклюзивного навчання в Україні. Перший розділ присвячено понятійно- термінологічному визначенню інклюзивної освіти та висвітленню основних принципів
інклюзивної школи. Другий розділ містить опис досвіду організації навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку у Полтавській області. У третьому розділі подається короткий аналіз нормативної бази щодо забезпечення освітою осіб з обмеженими можливостями здоров’я. Сподіваємося, що цей посібник стане в пригоді вчителям, керівникам навчальних закладів, які у практиці своєї школи намагаються втілити принципи рівності, справедливості, та допоможе їм розвивати досягнуті успіхи з метою забезпечення якісної освіти для всіх дітей.

7
з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області
РОЗДІЛ І. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ПОНЯТІЙНО-
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського уроці провів регіональне моніторингове дослідження стану впровадження
інклюзивної освіти у Полтавській області, за результатами якого було виявлено, що майже 50% педагогічних працівників навчальних закладів та батьків дітей з особливими освітніми потребами мають доволі нечітке уявлення про
інклюзивну освіту. Тощо ж собою являє інклюзія і чому вона важлива У минулому освітяни використовували терміни інтеграція та «інклюзія» як взаємозамінні синонімічні поняття. Концепція інтеграції виникла задовго до поняття інклюзії, і наразі в освітянській спільноті з’явилося глибше розуміння суттєвих відмінностей між ними. Для розрізнення цих двох підходів достатньо зауважити, що інтеграція відбувається зовні. Перші інтеграційні освітні програми, орієнтовані переважно на учнів з інвалідністю, малина меті помістити їх в існуючі класи й структури в межах школи. Вони були покликані нормалізувати учня, допомогти йому пристосуватися до існуючої моделі шкільної освіти. На відміну від інтеграції, в концепції інклюзії йдеться не лише про інвалідність. Вона охоплює всі форми розмаїття і виходить з того, що всі учні належать до системи масової освіти від самого початку навчання [1, с. 16]. Таким чином, інтеграційною моделлю передбачалося, що учень має пристосовуватися, аби відповідати вимогам школи. Відповідно до ідей
інклюзії, пристосовуватися має школа, щоб відповідати освітнім потребам усіх учнів. Інклюзивне
навчання – процесі результат включення
(об’єднання) дітей з особливостями психофізичного розвитку та дітей, які не мають таких порушень, до навчання водному класі загальноосвітньої школи. Відповідно до потребі можливостей кожної дитини учитель
інклюзивного класу за участю другого фахівця корекційного педагога) забезпечує гарантовану підтримку тим, хто цього потребує, здійснює особистісно орієнтований підхід до організації їхньої навчальної діяльності. Кінцевою метою інклюзивного навчання є підготовка дітей з особливими освітніми потребами до умові стилю життя суспільства, в якому вони живуть. З впровадженням інклюзивної освітив Україні приходить нове розуміння понять вади розвитку, «неповносправність» та інвалідність. Нині всі згадані терміни щодо дітей поступаються новому – діти з особливими освітніми потребами, що однаковою мірою стосується як інвалідності у важкій формі, такі помірних за ступенем порушень. Отже, діти з особливими
освітніми потребами – поняття, яке широко охоплює всіх учнів, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятих норм. Воно стосується дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей та дітей із соціально-вразливих груп. Таким чином, акцент переміщується від внутрішніх проблем дитини до системи освіти, яка надає їй підтримку у навчанні, визнає її сильні сторони та задовольняє всі її індивідуальні потреби. Варто підкреслити, що в нашій державі основною категорією дітей з ООП загальноприйнято вважати саме дітей з особливостями порушеннями) психофізичного розвитку.

Діти
з
особливостями
психофізичного розвитку

діти з порушеннями слуху (глухі, оглухлі, зі зниженим слухом діти з порушеннями зору (сліпі, осліплі, зі зниженим зором);

діти з порушеннями інтелекту (розумово відсталі, із затримкою психічного розвитку);

діти з мовленнєвими порушеннями;

діти з порушеннями опорно-рухового апарату;

діти зі складною структурою порушень розумово відсталі сліпі чи глухі, сліпоглухонімі);

8
Освіта Полтавщини назустріч дітям

діти з емоційно-вольовими порушеннями та діти з аутизмом.
Хоча інклюзивні школи забезпечують сприятливі умови для досягнення рівних можливостей і повної участі дітей з ООП, для їхньої ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише вчителів і персоналу школи, ай батьків, членів родини, ровесників.

Характерні риси інклюзивних шкіл

Прагнення надавати послуги всім дітям, які проживають у певній місцевості. Визнання рівних правна відвідування школи та підтримка й турботливе ставлення у класі. Більш активні методи викладання, які враховують різний рівень здібностей та зацікавленості. Низька конкуренція – високий рівень співпраці. Гнучкість змісту уроків та застосування методів. Учителі спостерігають за дітьми, розв’язують проблеми і вносять невеличкі зміни у форми роботи для того, щоб усі діти могли взяти в ній участь. Школа відчуває відповідальність за навчання дітей, за його академічні і соціальні аспекти. Спроби налагодити тісну співпрацю між школою та родиною. Школа дотримується політики, спрямованої на задоволення потреб дитини. Створення
інклюзивних шкіл є корисним як для дітей з особливими освітніми потребами, такі для їхніх однолітків, сім’ї та суспільства в цілому. На жальна сьогодні існують безпідставні переконання втому, що учні з ООП порушуватимуть хід уроку та заважатимуть вчитися іншим що вчителі не зможуть справитися з додатковими завданнями, які на них покладатимуться і що учні з особливостями психофізичного розвитку будуть почуватися аутсайдерами в класах та матимуть низьку самооцінку. Проте, зростаючий обсяг наукових даних та позитивна практика свідчать, що більшість цих поглядів ґрунтується не на реальних фактах чи досвіді, а скоріше на міфах. Загалом, результати наукових досліджень показали, що учням з ООП
інклюзивна освіта

дає змогу покращувати навчальні результати забезпечує відповідні їхній віковій категорії рольові моделі в особі однолітків створює можливості для навчання в реалістичному/природному середовищі допомагає формувати комунікативні, соціальні та академічні навички забезпечує рівний доступ до навчання дає змогу підвищувати самооцінку й відчути себе частиною цілого розширює можливості для налагодження нових дружніх стосунків.

Учням
з
типовим
розвитком
інклюзивна освіта

допомагає підвищувати та підтримувати рівень успішності створює відповідне середовище для виховання поваги до відмінностей і розмаїття розширює можливості для налагодження нових дружніх стосунків надає стимули до співпраці допомагає розвинути в собі такі риси як творчість і винахідливість дає змогу набувати лідерських навичок забезпечує можливість навчатися на основі ширшого набору формі методів роботи.

Педагогічному
персоналу
інклюзивна освіта

допомагає налагодити співпрацюй застосовувати командний підхід до розв’язання проблемі шляхів подолання труднощів забезпечує можливість для професійного розвитку допомагає усвідомити важливість розроблення програм навчання для дітей із різноманітними потребами дає змогу збагатити власну палітру методів і прийомів викладання та навчальних стратегій.


9
з досвіду впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області
Адміністрації навчального закладу
інклюзивна освіта

допомагає виробити спільні переконання й цінності щодо інклюзії дітей з особливими освітніми потребами забезпечує можливість користуватися широким набором ресурсів і видів підтримки та обирати їхні варіанти допомагає сформувати позитивне ставлення до розмаїття, тобто усвідомити, що кожна особистість своїми унікальними рисами та здібностями сприяє збагаченню людської спільноти надає стимули, що надихають на здійснення перетворень, посилює здатність змінювати ситуацію на краще допомагає зміцнити відчуття громади.

Батькам інклюзивна освіта

надає можливість для співпраці й активнішого залучення до життя шкільної громади забезпечує можливість вибору в їхньому прагненні подбати про якісну освіту своєї дитини допомагає краще усвідомити розмаїття шкільної та загальної громади надає стимули й заохочує до спілкування з іншими батьками для отримання підтримки та інформації допомагає сформулювати чітку мету та створити реальне майбутнє для своєї дитини.


Для громади/суспільства інклюзивна
освіта:

дає змогу зрозуміти потреби та здібності всіх учнів забезпечує відображення школою істинного розмаїття громади демонструє соціальну цінність рівності сприяє утвердженню громадянських прав усіх людей [2, с. 12]. Зазвичай учителі запитують Як можна ефективно впроваджувати інклюзивну освіту у своєму навчальному закладі. Відповідь на це запитання має комплексний характері часто розчаровує тих, хто шукає швидких розв’язків з мінімальними зусиллями. Жодної книжки рецептів проте, як залучати до масової школи будь-якого учня в будь-якій ситуації, бути не може. Успіх вчителя у здійсненні інклюзивного навчання, насамперед, залежить від його ставлення до дитини, рівня педагогічної майстерності, здатності розв’язувати проблеми, а також підтримки збоку колег і школи. У своїй діяльності освітяни повинні керуватися не настановою Що з цією дитиною не така принципом Що цій дитині потрібно. Отже, всі учні, незважаючи на свої фізичні, інтелектуальні, етнічні, релігійні особливості, повинні бути включені в загальну систему освіти, виховуватися разом зі своїми однолітками за місцем проживання. Адже
інклюзивна освіта не тільки підвищує у суспільстві статус дитини з особливими освітніми потребами і його сім'ї, ай сприяє розвитку толерантності та соціальної рівності.
Література
1.Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі : практ. посіб. / Тім Лорман, Джоан
Деппелер, Девід Харві]; пер. з англ. – К. : – СПД-ФО Парашин І. С. 2010. – 296 с.
2. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та
перероблене : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук., К. : Видавнича група «АТОПОЛ», 2011.
– 247 с. – (Серія «Інклюзивна освіта.
3. Енн Джордано. Система переконань і практичної діяльності канадських вчителів стосовно
інклюзії учнів з особливими потребами у початкових класах загальноосвітніх шкіл / Е. Джордано,
П. Станович. – Інститут Онтаріо з вивчення освіти, 2006. – 28 с.
4. Колупаєва А. Засадничі понятійно-термінологічні визначення інклюзивної освіти / Алла
Колупаєва // Дефектологія. – 2009. – №2. – С. 3–8.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал