1. Складіть розповідь у художньому стилі про те, що б ви робили на безлюдному острові (1 стор.) 12бСкачати 153.72 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір153.72 Kb.
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В.Остроградського

Відповіді на завдання ІІІ (обласного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури

у 2013-2014 н.р.
8 клас

Українська мова1.Складіть розповідь у художньому стилі про те, що б ви робили на безлюдному острові (1 стор.) 12б.

2.Запишіть фонетичною транскрипцією подані слова 4б.

Вогкість, вітчизняний, вокзал, автобіографія3.Відредагуйте речення 6б.

Зі свята ми пішли піймавши облизня.

Ми повинні казку перетворити на реальність.

Злочинці не взяли особистих речей пасажира, потерпілого в аварії.4. Укажіть, у якому рядку в усіх словах відбувається уподібнення приголосних 2б.

А) Стіл, свято, звісно, щастя, весняний

Б) Чесно, тести, рясний, дзюрчати, хвоя

В) Зчистити, розжарити, зшити, дочці, льотчик

Г) Вогко, книжка, грядка, списати, низько

Д) Слива, зняти, постіль, сонце, тиждень

5. Визначте рід іменників 4б.

Лібрето (с.р.), Сан-Франциско (с.р.), адажіо (с.р.), поні (ч.р.), НЛО (ч.р.), трюмо (с.р.), шимпанзе (ч.р.), салямі (ж.р.)

8 клас

Українська література

1.Зробіть презентацію улюбленої книжки українського письменника за пропонованим планом. 12+12 =24б.

1) Обставини, що стали причиною знайомства з книжкою

2) Відомості про автора книжки. Видавництво. Рік видання.

3)Опис титульної сторінки, художнє оформлення.

4)Мої враження від:

– змісту книжки;

–актуальності чи неактуальності теми та ідеї твору;

–того, що дало прочитання книжки особисто мені.

5). Чим сподобалася книжка? Що вразило, запам”яталося?

6). Чому саме цю книжку пропонуєте прочитати, придбати?2. Дайте відповіді на питання: Усього 28б.

2.1. Які є різновиди художніх образів? (4) 4б. Образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові образи тощо.

2.2. Назвіть символічно-міфологічні образи твору «Слова про Ігорів похід».(6) Символічно-міфологічні образи «Слова…»: Діва Обида, Див, Карна та Жля, «смутен сон» Святослава, «чотири сонця» (князі), Дунай, «золоте сідло», Дажбожі внуки

2.3. Назвіть цикл поезій Тараса Шевченка, до якого належить вірш «Мені однаково, чи буду…» 2б.

Вірш «Мені однаково, чи буду…» належить до циклу «В казематі»2.4.Назвіть українські народні пісні, у назвах яких фігурують імена людей.(5)

«Ой не ходи, Грицю…», «Максим козак Залізняк», «Та ой як крикнув же та козак Сірко», «Грицю, Грицю, до роботи», «Явтух», «Несе Галя воду»…2.5.Продовжіть речення «Рима – це…». 2б.

Рима – це суголосся (співзвуччя) закінчень віршових рядків (клаузул) або слів у середині суміжних чи близько розташованих рядків.

2.6. Назвіть жанр твору «Сто тисяч» Івана Карпенка-Карого. 2б.

«Сто тисяч» Івана Карпенка-Карого – трагікомедія

«Сто тисяч» Івана Карпенка-Карого – соціально-сатирична комедія

2.7. Про який із своїх творів М. Коцюбинський сказав так: «Оповіданням я ще раз хотів нагадати читачам про віковічні традиції боротьби народу за волю, закликав боротися за неї»? 2б.

Про твір «Дорогою ціною».

3. З погляду теорії літератури дайте відповідь на запитання «Ліро-епос як суміжний літературний рід». 5б.

«Майже кожен жанр епосу, лірики, драми у процесі свого історичного розвитку започаткував нові варіації у сфері генерики (система родів, видів, жанрів літератури). Унаслідок цього відбувається взаємопроникнення літературних родів, трансформація видів у процесі їхнього історичного розвитку, історико-літературне й авторське перероблення й еволюція жанрів» (Василь Іванишин).

«Найчастіше відбувається поєднання епічного й ліричного начал. Такого роду твори належать до ліро-епосу. Людина тут зображується ніби у двох планах; з одного боку, передаються певні події її життя, а з іншого – переживання, емоції, настрої» (Олександр Галич).

На цій підставі виокремлюють такі суміжні жанри:

балада, билина, байка, буколіка, співомовка, ліро-епічна поема, вірш у прозі, іноді – віршований роман.

«Ліро-епічний твір – це жанр, утворений на межі епосу і лірики, головний ліро-епічний жанр – поема, яка взяла від епосу сюжетну оповідь, а від лірики – віршовану форму і ліричного героя» (Марія Моклиця).

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В.Остроградського

Відповіді на завдання ІІІ (обласного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури

у 2013-2014 н.р.

9 клас


Українська мова

1.Напишіть твір-опис «Модель сучасного випускника» ( 1,5 стор.) 12б.

2.Запишіть подані числівники словами 6б.

А)Обмежитися трьома тисячами дев’ятьмастами( дев’ятьомастами) вісімдесятьма гектарами

Б)Роздали трьомстам вісімдесятьом (вісімдесяти) п’яти (п’ятьом) особам

В) З шістсот п’ятдесят однією деталлю.3.Укажіть, у якому рядку в усіх словах відбувається подвоєння приголосних звуків 2б.

А) Ел…ада, Інес…а, ман…а, інтермецо…о, примадон…а

Б) Апол….он, гун…и, гол…андський, брут…о, тон…а

В) Бел…етристика, ком…уна, віл…а, тон…а. ім…іграціяГ) Бул…а, сюр…еалізм, мадон…а, нет…о, Гол…андія

Д) Беладон…а, ван…а, Буд…а, барок…о, ір…еальний4. У якому рядку всі іменники в родовому відмінку мають закінчення

у (-ю). 2б.

А) щебет, друкар, спомин, свинець, букет

Б) діагноз, товар, край, авіатор, рід

В) абзац, лан, оркестр, гнів, Париж

Г) Сибір, сантиметр, натовп, Лондон, рідД) інвентар, інтерес, баскетбол, кисень, університет

5. Зробіть частковий синтаксичний розбір речення ( схарактеризуйте усе речення та його частини окремо). 10б.

Ті, хто займається наукою, повинні дивитися на знання, як на довірену скарбницю, що становить власність усього народу.

Це СПР з супідрядністю і послідовною підрядністю, розповідне, неокличне.

1ч. Ті повинні дивитися на знання – головна частина, двоскладне,повне, поширене, неускладнене

2ч. Хто займається наукою – підрядне з’ясувальне, двоскладне, повне, поширене, неускладнене

3ч. Як на довірену скарбницю – підрядне способу дії, односкладне,неповне,поширене, неускладнене

4ч. Що становить власність усього народу – підрядне означальне, двоскладне, повне, поширене, неускладнене.
9 клас

Українська література1.Прокоментуйте зміст 10 пісні Г.С.Сковороди із збірки «Сад божественних пісень» (2 стор.) 24б.
2. Установіть відповідність між назвою літопису та описуваною в ньому подією

1.Літопис Григорія Грабянки

А) чорна рада в Ніжині 1663 року

2. «Історія русів»

Б )обрання Б.Хмельницького гетьманом

3.Літопис Самійла Величка

В )історія Української козацької держави

4.Літопис Самовидця

Г) історія полковника Павла Полуботка
Д)заснування Києва

1Б, 2Г, 3В, 4А

3. Дайте відповіді на питання:

3.1. Кому присвячено поему «Катерина» Тараса Шевченка? 1б.

«Василию Андреевичу Жуковскому на память 22 апреля 1838 года»3.2. Продовжіть речення «Патерик – це…». 2б.

Патерик – це назва збірки життєписів пустельників і ченців якогось одного монастиря, краю або певної громади.

Патерик – це назва збірок оповідань і новел агіографічного змісту, в яких роз подівалося про подвиги пустельників і ченців.

3.3.Як називається художній прийом, який використав Г. Квітка-Основ`яненко, подавши на початку кожного розділу «Конотопської відьми» подібні формули: «Смутний та невеселий...», «Смутно і невесело», «Смутна і невесела»? 2б.

Г. Квітка-Основ`яненко використав анафору.

3.4 Назвіть ознаки, притаманні літературі середньовічного періоду 4б.

Літературі середньовічного періоду притаманні такі ознаки: теоцентризм, символізм та алегоризм, рукописний характер творчості, синкретизм, відносно проста композиція творів, анонімність («Література того часу у своїй більшості була анонімною» (Оксана Сліпушко).3.5.  Продовжіть речення «Балада – це…» 2б.

Балада (франц. ballade, англ. ballad, нім. Ballade, від лат. ballare: танцювати) – синтетичний жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історично-героїчного або соціально-побутового типу з драматичним сюжетом.

3.6. Хто і коли видрукував перші три частини «Енеїди» Івана Котляревського?

2б.


Перші три частини «Енеїди» Івана Котляревського були видруковані без відома автора в Петербурзі 1798 року конотопським поміщиком, лікарем за фахом, любителем художньої літератури, перекладачем Максимом Парпурою.

4.З погляду теорії літератури дайте відповідь на запитання «Гротеск як вид художньої образності»

5б.


«Гротеск – невідповідність частин предмета чи явища, яка робить предмет неправдоподібним чи фантастичним. Наприклад, збільшення однієї частини людського тіла: голови, рук, ніг, живота – робить зображення людини гротесковим. Прийом гротескового зображення використовують карикатуристи, сатирики. Власне, гротеск це і є карикатура на людину, предмет чи явище, але вона може бути і не смішною, а, наприклад, страшною або страшною і смішною водночас» (Марія Моклиця).

«Гротеск – сатиричний художній прийом у літературі, заснований на явному спотворенні, перебільшенні чи применшенні зображуваного, на поєднанні різних контрастів. Гротеск – вищий ступінь комічного. …сцену «генерального мордобитія» …вважають класичним зразком гротеску, адже в ній зображено і перебільшення, і контраст трагічного і комічного» (Олександр Авраменко).

«Форми гротеску в літературі різні: від сатиричних до трагічних, жанри, які найчастіше використовують гротеск, відповідно тяжіють до творів сатиричної чи трагічної спрямованості» (Олександр Галич).

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В.Остроградського

Відповіді на завдання ІІІ (обласного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури

у 2013-2014 н.р.


10клас

Українська мова1. Напишіть твір-роздум «Екологічна безпека сьогодні – це безпека майбутніх поколінь». (1,5 стор) 12б.

2.Запишіть власне українські відповідники до запозичених слів 5б.

Ексклюзивний – винятковий

Живопис – малярство

Диференціювати – розрізняти

Фактор – чинник

Діалект – говірка3. Визначте види підрядних речень та їх місце в реченні. 12б.

1) Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. ( підрядне часу, у кінці речення)

2)Всіх покрила темнісінька, як діточок мати… (підрядне порівняльне, в кінці)

3)Та й на що те знати, що сльозами перед вами буду виливати (підрядне означальне, у кінці)

4)Чує серце, та не скаже, яке лихо буде. (підрядне з’ясувальне, у кінці)

5)Побіг Івась, бо з віконця рукою махає. (підрядне причини, у кінці)

6)Він їм тугу розганяє, хоч сам світом нудить (підрядне допустове, у кінці)

4. Визначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення приголосних під час вимови. 2б.

А)туристський, журналістський, президентство, агентство

Б)солдатський, осетинський, дніпропетровський, братство

В)шотландський, активістський, грузинський, цюрупинський

5. Які форми дієслова можна утворити від інфінітивної основи (5) та від основи теперішнього часу (5). 10б.

Від інфінітивної основи:

дієслова минулого часу

дієслова умовного способу

дієприкметники минулого часу

дієприслівники доконаного виду

дієслова на -но, -тоВід основи теперішнього часу:

дієслова теперішнього часу

дієслова доконаного виду майбутнього часу

дієслова наказового способу

дієприкметники теперішнього часу

дієприслівники недоконаного виду10 клас

Українська література

1.Напишіть твір-роздум на тему:

«Симфонія людської душі й природи в новелі «Intermezzo» Михайла Коцюбинського». (2,5 стор.) 24б.2.Доберіть узагальнююче слово (слова), яке обєднує ці особи,твори, персонажі. 4б.

1) М. Садовський, П. Саксаганський, М. Садовська-Барілотті, І.Карпенко-Карий - Тобілевичі.

2) Возний, Назар Стодоля, Герасим Калитка, Терентій Пузир, Барабаш –

ролі І.Карпенка –Карого.

3) «Мартин Боруля», «Розумний і дурень», «Сто тисяч», «Хазяїн» –комедії І.Карпенка –Карого.

4) Марія Заньковецька, Микола Садовський, Марко Кропивницький –актори «театру корифеїв.

3Дайте відповіді на питання:

3. 1. Кого Олесь Гончар назвав «першим симфоністом української прози»?2б.

Олесь Гончар назвав «першим симфоністом української прози» письменника Панаса Мирного.

3. 2. Переклад назви твору Івана Франка – «Завжди учень». Як звучить оригінал? 2б.

«Завжди учень» – «Semper tiro»

3.3. З якого твору ці персонажі: Марися, Степан, Микола, Омелько, Трандалєв? Його автор. 2б.

Це – комедія «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого.

3.4. У яких драматичних жанрах працював Михайло Старицький? (4) 4б.

Михайло Старицький працював у таких драматичних жанрах: соціально-побутові драми, соціально-психологічні драми, драматична поема, історичні драми, водевілі,3.5. Який підзаголовок має вірш «Гімн» Івана Франка? 2б.

Вірш «Гімн» Івана Франка має підзаголовок «Замість пролога»3.6. Назвіть твори Івана Франка, у заголовках яких є слово л и с. (2) 2б.

«Фарбований Лис», «Лис Микита»

4.  З погляду теорії літератури з’ясуйте поняття «терцина» 5б.

«Терцини – трирядкові строфи, поєднані римуванням (терцинами написаний твір Данте «Божественна комедія») (Марія Моклиця).

«Терцина – строфа з трьох рядків п’ятистопного ямба, в якій середній рядок римується з крайніми – першим і третім – у наступній строфі (аба бвб вгв …», завершуючись окремим рядком, римованим з другим рядком попередньої строфи.

Т. називають і окремий ліричний невеликий за обсягом твір, фрагмент до поеми (вступ до поеми «Мойсей» І. Франка)» (Р. Гром’як).

«ТEPЦИHA – тверда строфічна форма, що складається з низки тривіршів, у яких серединний неримований (холостий) вірш кожної попередньої строфи римується з крайніми віршами наступної; закінчується Т. самотнім холостим віршем (тому Й.В.Гьоте казав, що Т. ніколи не закінчиться).

Найчастіше Т. виділяються графічно.

Т. постала з італ. фольклор, тривіршів («сгорнелло»), у яких к о ж н и й наступний підхоплює риму попереднього. Склалася Т. в кін. XIII ст. і була канонізована у X1II-XIV ст. Данте Аліг’єрі в «Божественній комедії» (1307-1321) (Лексикон загального та порівняльного літературознавства).
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В.Остроградського

Відповіді на завдання ІІІ (обласного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури

у 2013-2014 н.р.

11 клас


Українська мова

1.Напишіть власне висловлення на тему2.Перепишіть текст, виправивши помилки. (11б.) Числа запишіть словами. (4б.) Поясніть значення виділених слів (2б.)

Самий старіший марофонець 101-річний британець індійського походження Фауджа Сінкс планує завершити свою кар’єру після марофону в Гонконгі 24 лютого 2013 року. Торік він він вп’яте прийняв участь у лондонському марофоні після чого був удостоєнний честі бути факело носцем на літній олімпіаді 2012 року.Найстаріший марафонець – 101-річний британець індійського походження Фауджа Сінкс планує завершити свою кар’єру після марафону в Гонконзі 24 лютого 2013 року. Торік він він упяте взяв участь у Лондонському марафоні, після чого був удостоєний честі бути факелоносцем на літній Олімпіаді 2012 року.

Марафонець – спортсмен із марафонського бігу, плавання (марафон – біг на 42 км195м)

Кар’єра – швидке, успішне просування у службовій, суспільній, науковій та ін. діяльності

3.Доберіть контекстуальні антоніми 6б.

Толерантний –ксенофоб

Терпіння – вибух

Гот – емо

Скінхед – іноземець

Завдяки – всупереч

Демократ – диктатор

4.Установіть відповідність 4б.

Фразеологізм

Антонім

1.лізти на рожен

А співати дифірамби

2.махнути рукою

Б мати царя в голові

3.милити шию

В обминати гострі кути

4.обливатися потом

Г ганяти собак
Д витрачати порох

1В, 2Д, 3А, 4Г
5. З'ясуйте, яким членом речення є виділене слово 4б.

1.підмет

А Співати – не ціпом махати

2. присудок

Б Бажання творити виникає якось несподівано

3. означення

В Темна хмара озвалася громом

4. обставина

Г Поезія – це завжди неповторність
Д Ішов кобзар до Києва та сів спочивати

1А, 2Г, 3Б, 4Д

11 клас

Українська література
1.Напишіть твір-роздум стосовно думки Максима Рильського про Остапа Вишню: (2,5 стор.) 24б.

«Друг людини, друг природи й праці,

Грізний ворог нечисті і зла…»

2.Які назви мали літературні угрупування письменників у 20-х роках 20ст., які представляли:

А) Спілку пролетарських письменників – «Гарт»

Б) Спілку селянських письменників – «Плуг»

В) Спілку молодих письменників – «Молодняк»

Г) Вільну академію пролетарської літератури – «ВАПЛІТЕ»

3Дайте відповіді на питання:

3.1.Хто, коли і яким твором розпочав літературну дискусію 1925-1928 рр.

Яке питання цієї дискусії було головним. 4б.

М.Хвильовий.30 квітня 1925 року памфлетом «Про сатану в бочці, або про графоманів, спекулянтів та інших «просвітян». Головне питання – бути чи не бути українській літературі як самобутньому мистецькому явищу в контексті світового духовного розвитку.3.2. З якого твору ці слова: «Нікому, ніколи і нічого не говорити, як розкололося моє власне “я”»? 2б.

Ці слова з новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)».3.3. Назвіть найбільший за обсягом ліро-епічний твір В. Сосюри. 2б.

Роман у віршах «Червоногвардієць»

3.4. Хто був творцем авангардного театру в Україні 1920-1930 рр.? 2б.

Творцем авангардного театру в Україні 1920-1930 рр. був Лесь Курбас.3.5. Яку тему твору на іспиті обрав Степан («Місто» В. Підмогильного)?2б.

Степан обрав на іспиті тему «Змичка міста і села»3.6. Хто з митців означив для себе таке поетичне кредо: «Хочу і маю відвагу йти самостійно і бути самим собою»? 2б.

Таке поетичне кредо означив для себе Б.-І. Антонич3.7. До якого виду лірики належить вірш Є. Плужника «Вчись у природи творчого спокою»? 2б.

Вірш Є. Плужника «Вчись у природи творчого спокою» належить до пейзажної лірики.3.8. До якого жанру відносять твір Осипа Турянського «Поза межами болю»? 2б.

Твір Осипа Турянського «Поза межами болю» відносять до 1) поеми у прозі; 2) повісті;

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал