1. Опис навчальної дисципліниСкачати 432.56 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації16.12.2016
Розмір432.56 Kb.
1   2   3

13. Методи навчання
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:

Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), пояснення, розповідь, бесіда.

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів; виконання індивідуальних навчальних проектів.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної
діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

14.

Методичне забезпечення курсу
1.
Робоча навчальна програма.
2.
Фонд електронних документів та друковані навчальні посібники.
3.
Опорні конспекти лекцій.
4.
Збірка тестових завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень студентів.
5.
Роздатковий матеріал до тем, опорні схеми, алгоритми, таблиці.
6.
Методичні рекомендації до підсумкового контролю та виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань.
7.
Словник основних термінів та понять з дисципліни.
8.
Питання та завдання для самоконтролю.
9.
Засоби підсумкового контролю (комплект тестових завдань для підсумкового контролю).

15.

Рекомендована література
Основна:
1.
Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посіб. – К.: Академія, 2005. -368 с.
2.
Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 208 с.
3.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – К., 2003. – 240с.
4.
Культура фахового мовлення: Навч. посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці Книги - XXI,
2005. - 572 с.
5.
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навчальний посібник. К.:ЦУЛ, 2008. – 230 с.
6.
Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Львів:
ПАІС, 2007. – 400 с.

Додаткова:
1.
Бабич Н. Практична стилістика і культура української мови. - Львів: Світ, 2003.
2.
Ботвина Н.Д. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К.: АртЕк 2001. – 190 с.
3.
Дудик П.С. Стилістика української мови . – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 368 с.
4.
Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К.: Наук. думка, 1982. – 212 с.
5.
Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: Парламентське вид- во, 2001. – 156 с.
6.
Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови .–К.: Вища шк.,
2003.– 462с.

28 7.
Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч. посібник. - 4-е вид. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2002.-
180с.
8.
Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Підручник. 2-е видання, доповнене. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 328 с.
9.
Плющ М.Я., Бевзенко С.П., Грипас Н.Я. та ін. Сучасна українська літературна мова:
Підручник. -7-ме вид., стер. – К.: Вища шк., 2009. –430 с.
10.
Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навчальна книга –
Богдан, 2000. – 248 с.
11.
Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. –К., 2003.-120с.
12.
Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – К., 2002. – 220с.
13.
Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч. посіб. /С.П. Бевзенко, Л.П.Литвин, Г.В.
Семеренко. – К.: Вища шк., 2005. – 270 с.
14.
Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування. - Вид. 3. - К.: Вікар, 2005. -224с.
15.
Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посіб. –
К.:Вища шк., 2006. – 326с.
16.
Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2007. – 823с.
Фахові довідкові видання:
1.
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К.:Либідь, 1994.
2.
Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. - К.: Рідна мова, 1998.
3.
Бортняк А. Ну що б, здавалося, слова... : Бесіди про культуру української мови. -
К.:Український письменник, 1994.
4.
Воробйова С.А., Молодід Т.К. Російсько-український словник соціально-економічної термінології. - Вид. 2-е. - К.: Вид-во "Український науково-виробничий центр „Рідна мова",
1996. - 286 с.
5.
Довідник з культури мови / За ред. С.Л.Єрмоленко. - К.: Вища школа, 2005.
6.
Культура української мови: Довідник. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.
7.
Лещук Т.Й., Семенюк М.Т., Очкусь О.Г. Українсько-латинський словник, Загальна літературна лексика, загальна медична лексика, фармацевтичне термінологія. - Львів: Вид-во
Національного університету "Львівське політехніка", 2001. - 192 с.
8.
Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови / За ред, проф.
Л.І.Мацько. - К.: Вища школа, 2003.
9.
Ринкова термінологія ділової людини: Словник-довідник. - К.: Абрис, 1992. – 82 с.
10.
Словник труднощів української мови / За ред. С.Я.Єрмоленко. - К.: Рад. Школа 1989.-
334с.
11.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник для ділових людей - К.: Укр. письменник, 2001. - 224 с.
12.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник. Сфера ділового спілкування.
- К.: Вид-во "Український науково-виробничий центр „Рідна мова" 2005.-286с.
13.
Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. - К.: Довіра, 2003.- 623с.
14.
Український правопис. - 8-е вид., стереотипне. - К.: Наук, думка, 2009.
15.
Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. - 6-вид. - К.: Освіта, 2007.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал