1. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчанняСкачати 462.69 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.12.2016
Розмір462.69 Kb.
  1   2
1Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер.
При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.
Такому уроку властиво таке:

1. Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;

2.Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;

3.Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя, "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання;

4.Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;

5.Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;

6. Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі.
7.Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.
При цьому комп'ютер виконує такі функції:
1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:

-джерело навчальної інформації;

-наочний посібник;

 -тренажер;

-засіб діагностики і контролю.
2. У функції робочого інструменту:

-засіб підготовки текстів,

- їх зберігання;

 -графічний редактор;

- засіб підготовки виступів;

-обчислювальна машина великих можливостей.При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти:
1. Мови програмування - за їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку, але їх застосування для викладача-предметника важко. Складання проекту за допомогою мови програмування вимагає спеціальних знань і навичок і великих трудовитрат.
2. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). Використання комп'ютерної технології при вивченні хімії в середній школі відкриває широкі можливості для створення та використання складного наочно-демонстраційного супроводу на уроці або при виконанні лабораторної роботи. Крім того, при повторенні пройденого матеріалу учень самостійно відтворює всі демонстраційні експерименти, які вчитель показував на уроці. При цьому він може перервати експеримент, зупинити його чи повторити ту частину, яку погано засвоїв. Такий підхід розвиває ініціативу і сприяє підвищенню інтересу учнів до досліджуваного предмета.
3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.
4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань.
5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.
6. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.
Переваги використання ІКТ

- Індивідуалізація навчання;

-Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

-Зростання обсягу виконаних на урок завдань;

-Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

-Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту: вирішиш вірно приклади - відкриєш картинку, повставляєш правильно всі букви – продвинешся ближче до мети казкового героя.

 Комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.
Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.
Цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера.
Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня.
Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.
Освоєння учнями сучасних інформаційних технологій. На уроках, інтегрованих з інформатикою, учні оволодівають комп'ютерною грамотністю і вчаться використовувати в роботі з матеріалом різних предметів один з найбільш потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер, з його допомогою вони вирішують рівняння, будують графіки, креслення, готують тексти, малюнки для своїх робіт. Це - можливість для учнів проявити свої творчі здібності;
Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення.
Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ: Відсутність комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів, час самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх школах;

У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;

Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;

Відсутність контакту з учителем інформатики;

У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;

 Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять;

Не вистачає комп'ютерного часу на всіх;

У шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках;

 При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;

Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративними методами.


Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.

У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів.


Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань.

 Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.Інформаційно-комунікаційні технології або ІКТ - технології, пов'язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації. Цей широко вживаний термін включає в себе всі технології, що використовуються для спілкування та роботи з інформацією.

Інформаційно-комунікативна компетентність – це система загальних умінь практично працювати з інформацією і передавати її іншим, що є основним пріоритетом сучасної освіти.

Так як інформаційно-комунікаційні технології – це всілякі способи й методи обміну знаннями, фактами, правилами, тому будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, тому що  основу технологічного процесу навчання складає отримання та перетворення інформації.

Сьогодні ми все більше відчуваємо вплив на людину медіа-технологій, тому сьогодні часто звужують поняття  ІКТ до комп’ютерних технологій. Комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання – це процес підготовки та передачі інформації учневі за допомогою комп’ютера. Проте, вчитель, використовуючи ІКТ, не повинен забувати, що комп’ютер не замінює вчителя, а лише доповнює його.

Останнім часом в школах почали з’являтися інтерактивні дошки з мультимедійними проекторами. Урок з використанням мультимедіа – мультимедійний урок. Мультимедійні засоби навчання є доволі перспективним та високоефективним інструментом, який дозволяє вчителеві надавати масиви інформації в більшому обсязі, ніж традиційні джерела інформації, наочно в інтегрованому виді використовувати не тільки текст, діаграми, графіки, але й звук, анімацію, відео.

Можна виділити 3 основних способи (підходи) використання мультимедійних засобів:


 1. Ілюстративний (традиційний): вдало підібраний ряд картинок супроводжує розповідь вчителя. Спочатку учні уважно слідкують за зміною малюнків, часто при цьому «забуваючи» сприймати інформацію. З часом наступає звикання й сприйняття притупляється.

 2. Схематичний (шаталовський): в основу покладено конструювання опорних конспектів або структуровано поданих таблиць, схем, діаграм. За допомогою мультимедіа побудовані схеми стають більш наочними, яскравими, доповнюються елементами, які рухаються.

 3. Інтерактивний: поєднує в собі ілюстративний і схематичний підходи.

За висновками методистів, які досліджують ІКТ,  використання мультимедіа не привносить в педагогічну стратегію нічого принципово нового. Вибір її визначається індивідуальними особливостями, вподобаннями, кваліфікацією вчителя та його вмінням працювати з мультимедіа. Вчитель працює так, як і раніше, проте можливості його розширюються. Отже, мультимедійний урок – це урок, який більш озброєний технічно.

Серед основних напрямків використання ІКТ можна виділити такі:

1)   При викладанні нового матеріалу – візуалізація знань;

2)   Проведення віртуальних лабораторних робіт з використанням навчальних програм;

3)     Закріплення вивченого – тренінги, навчальні практичні роботи, лабораторні роботи;

4)     Система контролю й перевірки - тестування з оцінюванням, контролюючі програми;

5)     Самостійна навчальна робота учнів – навчальні програми зразка «Репетитор», енциклопедії, розвиваючі програми;

6)     Проведення інтегрованих уроків за методом проектів;

7)     Тренування конкретних здібностей учнів (увага, пам’ять, мислення).Поки що найчастіше ми використовуємо можливості електронної презентації. Серед найбільш ефективних прийомів використання презентацій на уроках можна зазначити такі:

1)     При вивченні нового матеріалу ;

2)     При проведенні усних вправ – дає можливість оперативно пред’являти завдання й корегувати їх виконання;

3)     Під час перевірки фронтальних самостійних робіт – разом з усним і візуальний контроль результатів;

4)     Під час перевірки домашніх робіт (аналогічно сам. роб.);

5)     Під час розв’язування задач навчального характеру – допомагає виконати рисунок, скласти план розв’язування, контролювати проміжні й остаточні результати самостійної роботи за складеним планом.

Отже, комп’ютер у школі являє собою потужну інформаційну підтримку вчителеві в організації навчального процесу, підвищує якість та ефективність навчальних методик.

Але існують і недоліки використання ІКТ:

1)     У багатьох вчителів, учнів немає домашнього комп’ютера;

2)     На підготовку мультимедійного уроку витрачається більше часу, ніж на підготовку традиційного уроку;

3)     Недостатня комп’ютерна грамотність вчителів;

4)     Складно інтегрувати використання комп’ютера учнями в поурочну структуру занять;

Існує вірогідність, що із захоплення використання ІКТ на уроках, вчитель перейде від розвивального навчання до наглядно-ілюстративних методик.2.Додаток до листа МОНмолодьспорт від «24»червня 2011 р. № 1/9-493

Методичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій.

Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.


З початком комп’ютеризації навчальних закладів проводилася і підготовка вчителів. Оволодіння вчителями основами інформаційно-комунікаційних технологій здійснювалось:

 • під час навчання в педагогічних навчальних закладах;

 • під час курсів підвищення кваліфікації в Інститутах післядипломної педагогічної освіти;

 • шляхом самоосвіти;

 • шляхом проведення курсів окремими потужними міжнародними ІТ-корпораціями тощо.

З метою забезпечення 100-відсоткового оволодіння вчителями основ інформаційно-комунікаційних технологій Міністерство рекомендує активізувати традиційні, наведені вище, форми організації роботи та запроваджувати інноваційні форми, які були представлені під час Всеукраїнської естафети "Нові горизонти української школи":

 • вчитель – вчитель. Ця форма передбачає навчання одних вчителів іншими, які мають навички володіння ІКТ, в межах одного навчального закладу. Досвід впровадження такої форми мають майже всі регіони країни;

 • школа – школа. Навчальні заклади, в яких вчителі володіють інформаційно-комунікаційними технологіями беруть шефство над своїми колегами з іншого(их) закладу(ів) з метою підвищення рівня їх ІК компетентності. Досвід подібної роботи мають заклади міста Києва;

 • учень – вчитель. Подібна форма спрямована на співпрацю між вчителем і учнем, в ході якої йде двосторонній обмін інформацією. Вона дозволяє вчителям підвищити свій рівень володіння ІК технологіями та покращити взаєморозуміння з учнями. Досвід такої форми роботи не настільки поширений, але він апробований у окремих закладах більшості регіонів країни.

Кожен вчитель загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від ступеня, типу, форми власності закладу та рівня своєї кваліфікації, повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. А саме:

Створювати: • текстові документи;

 • таблиці;

 • малюнки;

 • діаграми;

 • презентації.

Використовувати:

 • Інтернет-технології;

 • локальні мережі;

 • бази даних.

Здійснювати:

 • анкетування;

 • діагностування;

 • тестування;

 • пошук необхідної інформації в мережі Інтернет.

Розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал, )
Поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми т. п.)  у своїй професійній діяльності.
Відповідність рівня володіння вчителями інформаційно-комунікаційними технологіями наведеним вище орієнтовним вимогам мають визначати місцеві органи управління освітою. Міністерство передбачає проведення моніторингу навченості вчителів.
Навчальним закладам, всі вчителі яких відповідають вимогам до рівня володіння ІКТ, районні (міські) відділи освіти видають сертифікат «100 відсотків володіння ІКТ».

3.Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

Однією зі складових професійної компетентності учителя, важливість якої обумовлена нині змінами в освіті, викликаними розвитком інформаційних технологій, є компетентність у сфері інформаційно- комунікаційних технологій.

Реалії сьогодення такі, що кожен учитель має бути здатним до використання інформаційних технологій у власній діяльності, а також у роботі з учнями, батьками, громадськістю.

Під інформаційно-комунікаційною компетентністю розуміють – підтверджену здатність особистості застосовувати на практиці інформаційно- комунікаційні технології для задоволення власних потреб і розв’язування суспільно-значущих, зокрема, професійних, задач у певній предметній галузі або виді діяльності.Використання ІКТ дає можливість вирішувати такі актуальні питання:

 • використовувати у навчанні здобутки новітніх інформаційних  технологій;

 • удосконалювати навички самостійної роботи учнів в інформаційних базах даних, мережі Інтернет;

 • ефективно й доступно підкреслити новизну навчального матеріалу,

 • продемонструвати міжпредметні зв’язки,

 • продемонструвати складні природні процеси,

 • зробити процес навчання цікавішим і змістовнішим,

Використання ІКТ в комплекті з традиційним підручником сприяє наступному:

 • забезпечує особистісно орієнтований та диференційований підхід у навчанні;

 • забезпечує реалізацію інтерактивного підходу (постійне спілкування з ПК, постановка запитань, які цікавлять учня та отримання відповідей на них);

 • підвищує пізнавальну активність учнів за рахунок різноманітної відео- та аудіоінформації;

 • здійснює контроль завдяки тестуванню і системи запитань для самоконтролю .

До інформатичних компетентностей включаються такі знання:

 • розуміння основних комп’ютерних програм, включаючи графічний редактор, текстовий процесор, електронні таблиці, бази даних, засіб для створення презентацій, засоби збереження та опрацювання, архівування даних;

 • освіченість у сфері діяльності, яка базується на використанні Інтернету та електронних способах передавання даних, таких як е-пошта, відео конференції тощо, розуміння між реальним та віртуальним світом;

 • розуміння потенціалу інформаційних технологій для можливості працевлаштування, підтримки інноваційної діяльності людини та залучення її у справи суспільства;

 • базове розуміння надійності та достовірності одержаних даних та повага до етичних принципів за інтерактивного використання інформаційних технологій.

До даних компетентностей включаються такі вміння та здатності:

  • здатність шукати, збирати, створювати, організовувати електронні дані та поняття, уміння відрізняти суб’єктивне від об’єктивного, реальне від віртуального;

  • здатність використовувати потрібні засоби (презентації, графіки, діаграми, карти знань) для комплексного розуміння та подання отриманих даних;

  • здатність шукати та знаходити потрібні веб-сайти та використовувати Інтернет-сервіси такі, як форуми та е-пошту та сервіси, які відносяться до Веб 2.0;

  • здатність використовувати інформаційні технології для критичного осмислення того, що відбувається, інноваційної діяльності в різних контекстах дома, в школі і дозвіллі.

Найбільш популярними до 2015 р. стануть такі комунікаційні технології: вебінари та форуми для обговорення, ІР-відеоконференції, асинхронні та синхронні комунікації, чати та ІР-аудіоконференції, блоги та Вікі, інтерактивне телебачення; які мають допомогти викладачеві здійснювати комунікації із учнями на новому рівні.

Орієнтовні вимоги до рівня оволодіння вчителями

інформаційно-комунікаційними технологіями
Початківець
 • Використання апаратури комп'ютера.

 • Використання комп'ютерних програм (робота з файлами, запуск програм на виконання, користування довідковою системою ОС та іншими програмами для роботи з файлами, текстовим редактором, графічним редактором, засобами підготовки презентацій, засобами підготовки публікацій, браузером, електронною поштою, антивірусними програмами, програмами-архіваторами) .

 • Пошук потрібних даних в Інтернеті.

 • Використання інших електронних джерел: електронних енциклопедій, електронних посібників, ППЗ навчального призначення, електронних довідників.

 • Використання ІКТ для розв'язування освітніх задач навчального предмета.

 • Спілкування електронною поштою (з батьками, учнями, колегами).

 • Використання дидактичних засобів, створених за допомогою ІКТ.

 • Створення, друкування, тиражування та використання в навчальному процесі методичних матеріалів та дидактичних засобів за допомогою ІКТ (текстового редактора, засобів підготовки презентацій і публікацій, графічних та мультимедійних програм).

 • Використання Інтернету для вивчення передового педагогічного досвіду.

Активний

користувач

 • Початківець +

 • Використання існуючих посібників з ІКТ для виконання додаткових операцій з ППЗ.

 • Передавання електронною поштою великих за обсягом об'ємів інформації.

 • Використання електронних таблиць та табличного процесора для створення методичних і дидактичних матеріалів.

 • Проведення простого статистичного аналізу даних за допомогою ІКТ.

 • Уміння розрізняти завдання, для вирішення яких ІКТ є ефективним засобом.

 • Використання ІКТ на різних етапах уроку.

 • Застосування методу навчальних проектів з використанням ІКТ.

 • Добір міжпредметних навчальних проектів з використанням ІКТ та участь у них.

 • Упровадження активних методів навчання.

 • Використання освітніх сайтів для організації та проведення навчального процесу.

 • Представлення на наукових семінарах результатів навчальної діяльності, заснованої на використанні ІКТ.

 • Участь у дистанційних курсах підвищення кваліфікації в Україні.

Експерт

 • Активний користувач +

 • Аналіз потреб у освітніх комп'ютерних програмах для використання під час навчання різних предметів.

 • Аналіз та описування ППЗ, шляхів ефективного використання ІКТ у навчальному процесі.

 • Розробка і проведення уроків з використанням ІКТ.

 • Обирання і проведення телекомунікаційних навчальних проектів.

 • Представлення результатів навчальних досягнень учнів у вигляді діаграм та графіків.

 • Участь у міжнародних дистанційних курсах підвищення кваліфікації.

 • Використання Інтернету для пошуку професійних курсів в освітній галузі.

 • Консультування вчителів з питань використання ІКТ у навчальному процесі.

 • Проведення семінарів для вчителів з проблем інтегрування ІКТ у навчальний процес.

 • Розроблення і проведення тренінгових курсів з базових комп'ютерних навичок та ІКТ для своїх колег.

 • Обговорення з колегами інших шкіл та країн методичних та організаційних питань використання ІКТ.


4.Рівні сформованої інформаційної компетентності

Інформатизація освіти вимагає від вчителя високого рівня інформаційної компетентностіі. Вчитель  в умовах жорсткої конкуренції, завдяки засобам ІКТ повинен бути готовим повноцінно реалізувати нові ідеї,  використовувати ІКТ з метою доступа до інформації, її визначення (ідентифікації), організації, обробки, оцінки, а також її створення і передачі, яка достатня для того, щоб успішно жити і працювати в умовах інформаційного суспільства, умовах економіки знань.

Інформаційна компетентність є однією з ключових в процесі професійного зростання і проявляється, насамперед, у діяльності при вирішенні різних завдань із залученням комп’ютера, засобів ІКТ та Інтернету.

Можна виділити наступні показники інформаційної компетентності вчителя:

- готовність до освоєння  та аналітичної обробки інформації;

- прагнення до формування та розвитку особистих творчих якостей;

- наявність високого рівня комунікативної культури (в тому числі комунікації за допомогою засобів ІКТ), теоретичних уявлень і досвіду організації інформаційної взаємодії;

- готовність до спільної між усіма суб’єктами інформаційної взаємодії, освоєння наукового та соціального досвіду, спільної рефлексії та саморефлексії;

- освоєння методів одержання, відбору, зберігання, відтворення, уявлення, передачі та інтеграції інформації (в тому числі в рамках обраної предметної області) за допомогою  засобів ІКТ.

Виходячи з розуміння інформаційної компетентності вчителя, як сукупності знань, умінь і досвіду діяльності, можна визначити рівні інформаційної компетентності:

- базовий - сукупність знань, умінь і досвіду, які  необхідні вчителю для вирішення освітніх завдань засобами ІКТ загального призначення;

- предметно-орієнтований – орієнований на засвоєння і формування готовності до впровадження в освітню діяльність спеціалізованих технологій і ресурсів, які розроблені відповідно до вимог, змісту та  методики викладання того чи іншого навчального предмета:

- педагогічний (методологічний, психолого-педагогічний, методичний).

Виділимо показники інформаційної компетентності вчителя :

- наявність  загальних  уявлень у  сфері  розвитку та  використання ІКТ;

-  наявність уявлень про електронні освітні ресурси;

- налаштування інтерфейсу та встановлення відповідного програмного забезпечення;

- вміння створювати мультимедійні засоби навчання в середовищі програми PowerPoint;

- застосування можливостей пакету Microsoft Office для розробки дидактичних матеріалів з предметної області та робочих документів;

- вміння обробляти графічні зображення;

- володіння базовими Інтернет-сервісами, технологіями та основами технології побудови Веб-сайтів.

Процес становлення інформаційної компетентності вчителів передбачає розвиток мотивації, потреби й інтересу до отримання знань в галузі технічних, програмних засобів.

Виходячи з вище викладеного, інформаційну компетентність вчителя будемо розуміти як найважливішу компоненту, яка полягає в здатності педагога вирішувати професійні завдання з використанням засобів і методів інформатики та ІКТ, а саме:

- здійснювати інформаційну діяльність для обробки, передачі, збереження інформаційного ресурсу з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення;

-  оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення в мережі Інтернет, інформаційного ресурсу освітнього призначення;

-  організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу;

- створювати і використовувати тестові системи для  діагностики  контролю та оцінки рівня знань учнів;

-  здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмета.

ІКТ відносяться до інноваційних процесів, головне завдання яких є створення нового, що сприятиме підвищенню ефективності навчально-виховного процесу. Поняття „інновація” у дослівному перекладі з латинської означає оновлення, змінення. За своїм змістом поняття „інновації” відноситься не лише до створення і розповсюдження новацій, але й до таких змін, які носять суттєвий характер, супроводжуються змінами в способі діяльності та мислення.

Останнім часом з’явився новий термін – „інноваційна педагогічна технологія”. Інноваційна технологія покликана переводити інноваційні новоутворення в систему норм, вказівок, засобів та прийомів, яка б забезпечувала їх реалізацію на практиці в певних умовах. В якості інноваційної технології в нашому випадку виступає інформаційно-комунікаційна технологія.

Проте для безпосереднього здійснення педагогом такого процесу необхідні вміння і навички, що дозволять йому знаходити інформацію, критично її оцінювати, вибирати необхідну інформацію, використовувати її, створювати нову та вміти обмінюватись нею. А це вже поняття інформаційної грамотності . Розкриваючи визначення змісту «інформаційна грамотність» – це вміння:

- визначати можливі джерела інформації і стратегію її пошуку, отримання її;

- аналізувати отриману інформацію, використовуючи різного типу схеми, таблиці і т.д. для фіксації результатів;

- оцінювати інформацію з позиції достовірності, точності, достатності для вирішення проблеми (завдання);

- відчувати потребу в додатковій інформації, отримувати її, якщо є можливість;

- використовувати результати процесів пошуку, отримання, аналізу і оцінки інформації для прийняття рішень;

- створювати нові (для конкретного випадку) інформаційні моделі об’єктів і процесів, в тому числі з використанням схем, таблиць і т.ін.;

- накопичувати власний банк знань за рахунок особисто значимої інформації, необхідної в своїй діяльності;

- створювати свої джерела інформації;

- використовувати сучасні технології при роботі з інформацією;

- працювати з інформацією індивідуально, а також і в групі”.

Перераховані знання та вміння педагог здобуває в результаті професійного самовдосконалення, яке трактується як „свідомий, цілеспрямований процес підвищення рівня власної професійної компетенції і розвитку професійно значущих якостей відповідно до соціальних вимог, умов професійної діяльності і власної програми розвитку” .

Отже, можна сказати, що ІКТ-компетентність – властивість педагога, який компетентно, тобто цілеспрямовано і самостійно, із знанням вимог до професійної діяльності в умовах інформатизації освітнього простору і своїх можливостей та обмежень здатен застосовувати ІКТ у процесі навчання, виховання, методичної і дослідницької діяльності та власної неперервної професійної педагогічної діяльності, і на основі аналізу педагогічних ситуацій може бачити і формулювати педагогічні завдання та знаходити оптимальні способи їх розв’язання із максимальним використанням можливостей ІКТ.

Педагоги нового покоління повинні вміти кваліфіковано обирати та застосовувати саме ті технології, які повною мірою сприятимуть досягненню мети, а саме гармонійному розвитку учнів із урахуванням їхніх індивідуальних особливостей. 

    Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.11 № 436 «Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року», листа МОНмолодьспорт від 24.06.11 № 1/9-493 «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій» необхідно забезпечити 100-відсоткове оволодіння вчителями до кінця 2011 р. знань і навичок з основ інформаційно-комунікаційних технологій. 

    У зв'язку з затвердженням Типового положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ МОН № 930 від 06.10.10 p.), при присвоєнні всіх кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» передбачається використання вчителем у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), цифрових освітніх ресурсів (ЦОР). 

    Проблема професійної ІКТ-компетентності сучасного вчителя у сфері інформаційно-комунікаційних технологій є актуальною і разом з тим потребує розв'язання низки питань. Оскільки для освітньої галузі в Україні ще немає єдиних державних стандартів щодо використання ІКТ і ЦОР, то необхідно здійснювати індивідуальний підхід щодо навчання вчителів, орієнтуючись на існуючі нормативні документи. 

Нині змінюються цілі та завдання сучасної освіти, — відбувається зміщення акценту із засвоєння знань на формування компетентностей, на особистісно зорієнтоване навчання. 

    За якими критеріями має враховуватись ІКТ-компетентність педагога та його вміння використовувати інформаційні технології у навчально-виховному процесі при присвоюванні кваліфікаційної категорії? 

Необхідно зазначити, що формування ІКТ-компетентності вчителів полягає не тільки і не стільки в оволодінні ними навичок оперування засобами інформаційних технологій, як у формуванні досвіду застосування ІКТ у своїй професійній діяльності орієнтованого на сучасні освітні результати. 

    Основні аспекти компетентності: 


 • наявність достатнього рівня функціональної грамотності у сфері ІКТ; 

 • ефективне обґрунтоване застосування ІКТ та цифрових освітніх ресурсів для вирішення професійних, соціальних та особистісних завдань; 

 • розуміння ІКТ як основи розвитку суб'єктів інформаційного суспільства, здатних до створення знань, що вміють оперувати масивами інформації для отримання нового інтелектуального або діяльнісного результату. 

    Слід зазначити, що ІКТ-компетентним учителем вважається не лише той, хто має різні посвідчення про відповідну ІКТ-підготовку, а насамперед той, хто вміє знання та вміння втілювати у педагогічну діяльність. 

    Рівні ІКТ-компетентності сучасного вчителя     Психологічний рівень оволодіння ІКТ. Характеризується наявністю у вчителів знань, умінь і навичок, достатніх для користування обладнанням, програмним забезпеченням і ресурсами у сфері ІКТ. При цьому слід розрізняти підрівні: 

 • комп'ютерної грамотності, що визначається сучасним станом ІКТ, ЦОР та загальним рівнем інформатизації суспільства; 

 • загальнопедагогічних знань, умінь і навичок у сфері застосування ІКТ в освітній діяльності; 

 • педагогічно-методологічних знань, умінь і навичок, які специфічні для предметної області. 

Наприклад, учителі природничих предметів повинні вміти використовувати комп'ютерні математичні моделі процесів, пов'язаних з їх предметом (а на більш високому рівні — створювати такі моделі). 

Діяльнісний рівень використання ІКТ. На цьому рівні функціональна грамотність учителя у сфері ІКТ ефективно та систематично застосовується вчителем для вирішення освітніх завдань: 

 • організаційних інновацій, які передбачають ефективну реалізацію вчителем: 

 • супроводу мережевих форм здійснення освітнього процесу; 

 • дистанційного, очно-заочного, домашнього навчання; 

 • навчання на основі індивідуальних освітніх навчальних планів учнів; 

 • співорганізації різних форм освітньої діяльності: урочної, позаурочної, самостійної, виховної та інших — в єдиний освітньо-навчальний процес; 

 • застосування сучасних технологій моніторингу освіти; 

 • змістовних інновацій, які характеризуються систематичним, цілеспрямованим і ефективнимвикористанням ІКТ-ресурсів та ЦОР у досягненні нової якості освіти. Змістовні інновації включають в себе комплекс елементів: 

 • розробка та реалізація навчальних курсів на основі ЦОР (елективних курсів, навчальних практик, курсів професійної та профільної орієнтації тощо); 

 • реалізація нових видів освітньої діяльності (зокрема, проблемний і проектний підходи у навчанні учнів); організація освітнього процесу на основі самостійної індивідуальної та групової діяльності учнів з реалізації своїх особистісних, освітніх, соціальних та інших потреб та інтересів; 

 • організація взаємодії учнів під час вирішення проблем і завдань на основі ІКТ; 

 • застосування нових діагностичних засобів оцінки якості освіти (предметний моніторинг якості освіти, динамічну систему оцінювання досягнень учнів тощо). 

Змістовні інновації є найскладнішим і разом із тим найпродуктивнішим рівнем як професійної компетентності вчителя загалом, так і ІКТ-компетентності. Наприклад, для вчителів природничих предметів (фізики, хімії, біології) використання методів комп'ютерного математичного моделювання, особливо у профільному варіанті навчання, є високопродуктивним; для філологів аналогічну роль можуть грати комп'ютерні технології аналізу текстів, для істориків — технології баз даних.   Описані вище рівні ІКТ-компетентності відповідають етапам професійного вдосконалення сучасного вчителя в сфері ІКТ. Психологічний рівень — найбільш масовий, найближчим часом його повинні освоїти всі без винятку вчителі. Рівень організаційних інновацій — це рівень успішної та продуктивної методичної роботи. 

    Вимоги щодо вмінь педагогічних працівників щодо використання ІКТ: Враховуючи лист МОНМС України про 100-відсоткове оволодіння вчителями основ інформаційно-комунікаційних технологій, кожен учитель загальноосвітнього навчального закладу повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб та якісного засвоєння матеріалу відповідно до програми навчального предмета. А саме:  • створювати текстові документи, таблиці, малюнки, діаграми, презентації; 

 • використовувати функції Інтернет-технології, локальних мереж, баз даних; 

 • здійснювати анкетування, діагностування, тестування, пошук необхідної інформації за допомогою мережі Інтернет; 

 • розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал); 

 • поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми тощо) у своїй професійній діяльності. 

    На сьогоднішній день є різні діагностичні карти, які дають змогу кожному вчителю відрефлексувати власну діяльність, визначити рівень сформованості ІКТ-компетентності. Пропонується одна з діагностичних карт сформованості інформаційно-комунікативної компетентності. 

5.Діагностична карта сформованості інформаційно-комунікативної компетентності вчителя

20 — 20 навчальний рікПримітка: З бали високий рівень, 2 бали середній рівень, 1 бал низький рівень, 0відсутність показника
ІКТ-компетентність/грамотність учителя

0

1

2

3

1

Знання про можливості комп'ютера, призначення його пристроїв і телекомунікаційних пристроїв, інтерактивної до

дошки


2

Знання про призначення програмних продуктів (Windows, MS Office), про їхні основні функції

3

Знання про існування типикомп'ютерних мереж (зокрема Інтернет)

4

Уміння набрати та форматувати текст за допомогою середовища текстового процесора

5

Уміння створити та відформатувати таблицю за допомогою середовища табличного процесора

6

Уміння створити електронну діаграму на основі табличних даних у середовищі табличного процесора

7

Уміння створити просту лінійну презентацію до уроку (виховного заходу)

8

Уміння створити презентацію до уроку (виховного заходу) з додаванням гіперпосилань, звуку тощо

9

Знання прикладного програмного забезпечення (ППЗ), електронних підручників з предмета

10

Уміння встановлювати прикладну програму на демонстраційний комп'ютер, користуватися проекційною технікою

11

Уміти знаходити, оцінювати, відбирати та демонструвати інформацію з цифрових освітніх ресурсів (ЦОР) (наприклад, використовувати матеріали з електронних підручників, посібників)

12

Уміння знаходити, відбирати інформацію (текст, фото, аудіо, відео тощо) з мережі Інтернет

13

Уміння обирати та використовувати програмне забезпечення (текстовий і табличний редактори, програми для створення буклетів, сайтів, презентацій) для оптимального подання різного типу матеріалів, необхідних для навчально-ммвиховного процесу

14

Володіння методиками створення власного електронного дидактичного матеріалу

15

Використання ІКТ для оформлення тематичного планування

16

Використання ІКТ для моніторингу зі свого предмета

17

Використання ІКТ для оформлення різних звітів з предмета

18

Використання ІКТ для аналізу процесу навчання

19

Уміння сформувати власне цифрове портфоліо та портфоліо учня

20

Застосування інструментів організації навчальної діяльності учня (програми для тестування, електронні робочі зошити тощо)

21

Дистанційно підтримувати навчальний процес (наприклад, із застосуванням електронних журналів)

22

Організовувати роботу учнів у рамках мережевих комунікаційних проектів (Інтернет-олімпіади, конкурси, вікторини...)

23

Створення банку інформаційних матеріалів, тестових завдань

24

Прагнення до самоосвіти з ІКТ, ЦОР

25

Взаємодія та співпраця з батьками засобами ІКТ (електронна пошта, електронний журнал)

26


Уміння ефективно будувати процес спілкування з різними >, учасниками освітнього процесу засобами ІКТ:

— шкільна мережа (форум);

— електронна пошта аркуш розсилки;

— соціальна мережа

— сайт (розділ сайта)


— форум;

— wiki-середовище;

— блог

— KSS-потік

— підкаст

РАЗОМ (сума балів)
Учителі, які відповідають високому рівню володіння ІКТ-технологіями (за набраними балами), претендують на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», середньому рівню (диференційовано від видів ІКТ-компетентності) — «спеціаліст першої категорії» та «спеціаліст другої категорії», низькому рівню — кваліфікаційна категорія «спеціаліст». Для відповідності до кваліфікаційної категорії можна застосовувати середній бал.

    Пропонується схема щодо аналізу уроку з використанням ІКТ для директорів і заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів. 
6.АНАЛІЗ УРОКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ 

Учитель:____________________________________ 


Предмет, клас: _____________________________


1. Особистий внесок учителя в розробку уроку з використанням ІКТ: 

3—використовувалися існуючі освітні ресурси;


4 — застосовувалася адаптована методика використання засобів ІКТ;
5 — застосовувалася авторська методика використання засобів ІКТ. 


2. Форма використання програмного забезпечення: 

0 — вибрана форма використання засобів ІКТ не сприяє вирішенню дидактичних задач;


3 — вибрана форма використання засобів ІКТ сприяє вирішенню окремих завдань уроку (навчальних, або розвивальних, або виховних);
5 — вибрана форма використання засобів ІКТ сприяє вирішенню всіх завдань уроку (навчальних, розвивальних, виховних). 


3. Організація діяльності учнів на уроці: 

0 — використання засобів ІКТ знижує ефективність навчальної діяльності учнів;


3 — ефективність навчальної діяльності учнів відповідає традиційному уроку;
5 — підвищується ефективність навчальної діяльності учнів. 


4. Рівень методичної підготовки вчителя в галузі використання засобів ІКТ: 

3 — недостатній рівень методичної підготовки вчителя;


4 — достатній рівень методичної підготовки вчителя;
5 — високий рівень методичної підготовки вчителя, яскраво виражений індивідуальний стиль роботи вчителя. 


5. Вплив інформаційних технологій на результативність: 

0 — штучне впровадження в урок засобів ІКТ;


3 — фрагментарне використання засобів ІКТ (незначний вплив на досягнення дидактичних цілей уроку);
5 — системне використання засобів ІКТ (інтегроване в зміст уроку). 


6. Індивідуалізація навчання за рахунок використання засобів ІКТ: 

0 — використання ІКТ не сприяє індивідуалізації навчання;


3 — використання засобів ІКТ частково підвищує ступінь індивідуалізації навчання;
5 — використання ІКТ спрямоване на індивідуалізацію навчання. 


7. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог: 

0 — порушені санітарно-гігієнічні вимоги до проведення уроку в комп'ютерному класі;


3 — обладнання класу відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до проведення уроку в комп'ютерному класі;
5 — обладнання та робота учнів відповідають санітарно-гігієнічним вимогам до проведення уроку в комп'ютерному класі або мультимедійному центрі. 

    Головний критерій в оцінці уроків: чи підвищується ефективність уроку за рахунок використання засобів ІКТ та ЦОР (визначається, перш за все, активністю учнів і інтенсивністю навчально-виховного процесу, результативністю та досягненнями у пошуково-дослідницький діяльності) 

Примітка* Зазначити відповідний бал, знайти загальну суму (від 28 до 35 балів — високий рівень, від 28 до 20 — середній рівень, нижче 20 — критичний рівень).
Висновки:_________________________________________________________

 


    Можливі види застосованих робіт: презентації, мультимедіа, прикладні офісні програми (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), спеціалізовані програми (наприклад, Mathlab, GRAN, Maple тощо), програми для проведення тестів, педагогічні програмні засоби (ППЗ), електронні підручники, планшети, колекція цифрових освітніх ресурсів (ЦОР), мережа Інтернет (наприклад, бібліотека електронних наочних посібників), інтерактивна дошка, електронний класний журнал, використання локальної мережі,телекомунікації. 

    Використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у професійній діяльності педагога оптимізує зміст навчання, модернізує методи та форми організації навчального процесу, забезпечує високий науковий і методичний рівень викладання, індивідуальний підхід у навчанні, підвищенні ефективності та якості надання освітніх послуг.


7.Використання Інтернет-ресурсів в роботі вчителя

 

Вибуховий розвиток Інтернету  стимулює  розвиток нових освітніх  технологій, і це вже факт безперечний. Головне завдання при цьому наступне: сформувати у вчителя Інтернет - орієнтований спосіб мислення, навчити використовувати інформацію для самоосвіти, підвищення кваліфікаційного рівня, вирішення вірогідних шкільних проблем і завдань. Що б вирішувати такі завдання необхідно визначити для себе:  як можна використовувати Інтернет в освітніх цілях: при організації уроків, для підвищення мотивації учнів  до навчання, для професійного розвитку вчителів?Насамперед визначимо користь використання ресурсів Інтернет в освітній установі:

- Доступ до всіх ресурсів (як до інструменту для створення уроків).

- Доступ до дослідження ресурсів (для досягнення освітніх цілей).

- Регулярний характер сприяння навчанню.

- Вдосконалення спілкування і інтелектуального обміну.

- Забезпечення існуючим світовим досвідом і навиками.

- Інтернет — як захоплююче, цікаве навчання (ігровий елемент).

Значення освітніх Інтернет-ресурсів – це необмежений доступ до професійної інформації, використання планів уроків, online курсів, Web-сайтів,  співпраця з  іншими вчителями, обмін інформацією з колегами і експертами  з інших країн, об'єднання професійних ресурсів для вирішення спільних завдань.

Сучасний Інтернет пропонує багато ресурсів, для використання в освітніх цілях: це уроки в режимі online, ресурси для вчителів, ресурси для учнів, проекти online, Webquests.

Немає потреби переконувати в тому, що така інформаційна база має бути використана професійно і раціонально. Це вимагає, насамперед  усвідомлення самими вчителями, значущості,  такого потенціалу і  активне використання Інтернет-ресурсів  педагогічної діяльності для досягнення яскравіших, значиміших результатів в навчанні учнів.

Пропонуємо деякі кроки, які  допоможуть вчителям використовувати інформаційне поле Інтернету в своїй роботі.

1. Використовувати можливість оновлення традиційних планів уроків матеріалами з Інтернету.

2. Персональні і колективні поурочні плани. Інтегровані уроки, авторські розробки, інноваційні ідеї лише виграють в наповненні і наберуть силу і швидкість для досягнення кінцевої ідеї, поповнюючи свій вміст освітніми ресурсами Інтернет.

3. Вивчення досвіду і адаптація наявних в мережі планів Інтернет-уроків, методичних посібників і розробок інших вчителів для власного використання.

Щоб вирішити ці завдання необхідне  формування переліку ресурсів за сферою професійних інтересів, які покликані стати точкою відліку в освоєнні Інтернет-ресурсів. Причому даний перелік повинен складатися безпосередньо як самим учнем, так і надаватися вчителем як перелік найбільш бажаних місць перебування. До таких ресурсів слід віднести, пошукові машини,   а також пошукові каталоги, в яких інформація представлена у вигляді посилань на сайти, організованих за принципом ієрархічності і предметно-орієнтірованих областей.

Окрім цього кожному вчителеві необхідно скласти власний перелік ресурсів, який відноситься безпосередньо до його професійної сфери, як інформаційний, так і освітній.

Проте наявність Інтернет-підключення у школі не гарантує його ефективне використання в учбовому процесі. Як правило, зараз у школах реально працює в Інтернеті досить обмежене число учнів, які добре володіють новими технологіями. Отже, щоб досягти ефективного поєднання власних педагогічних знахідок і освітніх Інтернет-ресурсів необхідна велика і цілеспрямована підготовка.  А найголовніше бажання вчителів удосконалювати  свою педагогічну діяльність.  І щоб знайти  і оцінити якість інформації, що надається, в мережі  необхідне освоєння комп'ютерної грамотності на рівні не просто користувача, а активного користувача. Абсолютно очевидно, що розвиток Інтернету у школах ґрунтується на ініціативах знизу - витікаючих від вчителів. Вчитель - це головна фігура шкільного прогресу. Талант і рівень кваліфікації вчителя - запорука успіху в просуванні нових технологій. Саме вчителі повинні стати основною творчою силою впровадження Інтернету в сферу освіти і, в цілому, в життя суспільства.

8.Курси підготовки вчителів

У цьому розділі ми зібрали курси та навчальні програми, які дадуть вчителям інструменти, за допомогою яких вони зможуть краще опанувати інформаційні технології, щоб ділитись ними зі своїми учнями. Ось основні з них: • — Курс цифрових технологій

 • — Курс «Учителі в онлайні»

 • — Інформація для підготовки вчителів від програми «Онляндія — безпека дітей в інтернеті»

Курс цифрових технологійhttp://www.microsoft.com/ukraine/education/partnersinlearning/images/teacherinnovator/digital_literacy.png

Оскільки сьогодні багато дітей навіть у початковій школі вже розуміються на комп’ютерах, то вчитель може дати більше своїм учням завдяки новітнім технологіям. Звісно, для цього потрібно самому володіти певними знаннями та навичками роботи на комп’ютері. Для новачків та тих, хто просто хоче покращити вміння, корпорація Microsoft пропонує пройти Курс цифрових технологій.

Програма буде корисна як новачку, так і тому, хто вже має деякий досвід у роботі з комп’ютером. Курс цифрових технологій допомагає розвинути основні навички, необхідні для того, щоб впевнено розпочати користуватися комп’ютером. Курс можна пройти безкоштовно через Інтернет українською і російською мовами.

Навчальний план із курсу цифрових технологій складається з п'яти курсів: • — Основи роботи з комп'ютером.

 • — Інтернет і Веб.

 • — Програми підвищення продуктивності.

 • — Безпека та конфіденційність комп'ютера.

 • — Цифровий стиль життя.

Кожен курс містить модуль дистанційного навчання та оцінювальний тест. Також можна скласти сертифікаційний тест, який охоплює теми з усіх п'яти курсів. Якщо сертифікаційний тест складено успішно, можна роздрукувати персоналізований сертифікат із курсу цифрових технологій.

Курс «Учителі в онлайні»http://www.microsoft.com/ukraine/education/partnersinlearning/images/teacherinnovator/t.jpgКурс «Учителі в онлайні» допоможе вам дізнатися про нові інтернет-технології та про те, як їх застосовувати для навчання, викладання і підвищення власної кваліфікації. За останні роки парадигма використання Інтернету змінилася, у мережі з’явилися засоби і платформи, що значно вплинули на соціальне життя та підходи до ведення бізнесу і навчання. Сьогодні онлайнові служби дають змогу зберігати в мережі контакти, календарі та документи, отримувати до них доступ з будь-якої точки, користуючись лише браузером, безпосередньо у мережі створювати і редагувати текстові документи, електронні таблиці, презентації та спільно працювати з ними. Завдяки цьому в учителів з’явилася можливість перенести навчальний процес далеко за межі класної кімнати та значно підвищити його ефективність. Із курсу «Учителі в онлайні» ви дізнаєтесь, як краще це робити. Ви також довідаєтесь про соціальну мережу для освітян, зможете приєднатися до неї, щоб співпрацювати з колегами. Крім того, ви ознайомитесь зі спеціалізованою інформаційною платформою для навчальних закладів та ресурсами, які допоможуть вам у викладанні.

Навчальний план курсу складається з чотирьох частин: • — Ваш робочий простір в Інтернеті

 • — Інтернет-середовище для освітян

 • — Платформа для навчальних закладів

 • — Огляд технологій та ресурсів, призначених для освітян

Для навчання за курсом пропонуються модулі для дистанційного навчання, а також низка завдань, які потрібно виконати для отримання сертифіката.

Інформація для підготовки вчителів по проекту «Онляндія: безпека дітей в інтернеті»http://www.microsoft.com/ukraine/education/partnersinlearning/images/teacherinnovator/onlandia_teacher.jpg

Цей розділ сайту «Онляндія: безпека дітей в Інтернеті» розроблено для того, щоб допомогти вчителям, як: • — Обговорювати питання інформаційної безпеки у класі з учнями.

 • — Знайти інформацію про те, як молодь використовує Інтернет.

 • — Знайти інформацію про те, як особисті дані використовують в Інтернеті.

 • — Дізнатися про те, де знайти більше інформації про безпеку в Інтернеті.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал