1. Бевз П. О. 88 (м) Банкрутство підприємства як економічне явищеСкачати 89.84 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір89.84 Kb.

П.І.Б.

Тема

1-КІ-13б

1. Бевз П.О.

88 (м) Банкрутство підприємства як економічне явище

2. Бондарчук С.Ю.

29. Вибір форм і систем оплати праці на підприємствах різних форм власності

3.Гронюк В.Р.

3 (м) Організація виробничого процесу на підприємстві

4. Глушко Д.І.

50. Шляхи підвищення продуктивності основних робітників на виробничих підприємствах

5. Добровольська О.С.

30. Визначення собівартості одиниці продукції(послуг) на виробничому підприємстві

6. Зайцев М.О.

43(м) Мотивація як стимул до високопродуктивної праці на виробництві

7. Кондратюк О.Ю.

11(м) Характеристика показників руху основних виробничих фондів та розробка заходів щодо покращення їх використання

8. Купчишин Б.М.

36(м) Персонал підприємства: поняття, класифікація, структура

9. Куций Д.В.

31. Проблеми та шляхи зменшення собівартості продукції в умовах ринкової економіки

10. Мельничук О.І.

16(м) Методи нарахування амортизації та відтворення основних виробничих фондів

11. Микитюк М.В.

22(м) Нематеріальні ресурси та активи у виробничому процесі

12. Настасьев А.І.

6 (м) Капітал і виробничі фонди підприємства

13. Озаринський В.В.

26(м) Структура нормування та використання оборотних фондів

14. Петрунько В.В.

49. Основні чинники формування прибутку підприємства

15. Провозьон Д.А.

35(м) Кадрова політика і система управління персоналом на підприємстві

16. Рацюк В.В.

41. Роль бізнес-планування на підприємствах в сучасних умовах господарювання

17. Рудик А.А.

25. Факторний аналіз продуктивності праці на підприємстві

18. Савчук О.І.

89(м)Характеристика сучасних моделей банкрутства підприємств

19. Тарануха В.Ю.

90(м) Ліквідація підприємства: причини та наслідки

20. Чернуха І.А.

39. Оптимізація напрямів розподілу прибутку підприємства

21. Алланазаров Ш.

1(м) Виробниче підприємство як суб’єкт господарювання

22. Шехназаров А.

2(м) Загальна та організаційна структура підприємства

2КІ-13б

1. Балицький В.

7. Визначення узагальнюючих показників матеріальної забезпеченості підприємства

2. Буемі Андерсон

33. Ціна як економічно-фінансовий важіль управління виробництвом за ринкових умов господарювання

3. Варгас О.

40(м) Продуктивність праці на підприємствах та шляхи її підвищення

4. Гедз Д.

38(м) Розрахунок чисельності працюючих на виробництві та методи її оптимізації

5. Драч Т.

41(м) Трудомісткість продукції на підприємстві й розробка заходів щодо її зниження

6. Кошолап М.

26. Виявлення резервів зростання продуктивності праці на підприємстві за сучасних умов господарювання

7. Кривий Д.

47(м) Форми і системи оплати праці та їх удосконалення

8. Марчук А.

80(м) Економічна ефективність виробництва продукції та шляхи її підвищення

9. Ніколюк А.

64(м) Якість та конкурентоспроможність продукції

10. Піха В.

8. Оптимізація планування потреб виробництва у матеріальних ресурсах

11. Резніченко І.

51(м) Формування і регулювання фінансових інвестицій

12. Рекальдо Хаіро

17(м) Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

13. Черната Т.

53(м) Оцінювання економічної ефективності виробничих інвестицій та шляхи її підвищення

1БС-15мс

1. Вишньовський В.

22. Оцінка фінансового стану підприємства

2. Глущак О.

1. Шляхи вдосконалення загальної та виробничої структури підприємства

3. Савченко К.

4. Ефективність відтворення та використання основних фондів на підприємствах

4. Франчук В.

5. Визначення впливу забезпеченості матеріальними ресурсами на результати господарської діяльності

1-БС-13б

1. Бєляєв І.

12. Визначення дохідних джерел підприємства та напрямки їх оптимізації

2. Білоус Д.

47. Оцінка ефективності управління діяльністю підприємства

3. Боголюбський О.

52. Оцінка ефективності кадрової політики підприємства

4. Бондарчук Р.

27. Матеріальне стимулювання праці робітників підприємства та його роль у досягненні кінцевих результатів господарської діяльності

5. Волочаєв П.

65 (м) Методи оцінки якості продукції на підприємстві

6. Гнідовська Ю.

51. Визначення оптимального методу розрахунку собівартості продукції

7. Графеєв Д.

44. Оцінка ризиків у діяльності підприємства

8. Гринько Д.

34. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції на підприємстві

9. Гудима Вл.

42(м) Характеристика основних підходів до вимірювання продуктивності праці на підприємствах

10. Келіп О.

Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій та шляхи її підвищення

11. Комісаржевський А.

59(м) Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва

12. Кравчук Т.

35.Оцінка ефективності інноваційних процесів на підприємстві

13. Крименюк Б.

23. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

14. Літушко О.

48. Формування фінансів підприємства

15. Малюшицький В.

74 (м)Формування та регулювання цін на промислову продукцію

16. Недолько В.

54. Застосування різноманітних видів цін на продукцію в сучасній системі господарювання

17. Неуйміна К.

81(м) Рентабельність виробничого підприємства та шляхи її зростання

18. Онілов М.

68(м) Організаційно-економічний механізм сертифікації промислової продукції

19. Островська В.

57. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства

20. Поворознюк О.

75(м) Характеристика видів, модифікація та франкування цін

21. Романцева Д.

(м)Базові засади формування виробничої програми підприємства

22. Степанюк М.

40. Система управління якістю на підприємствах

23. Смішко В.

56. Управління інвестиційними проектами на підприємстві

24. Совецький Д.

78(м) Резерви збільшення виробництва товарної продукції та вплив обсягу її пропозиції на доходність підприємств

25. Ткачук В.

80(м) Економічна ефективність виробництва продукції та шляхи її підвищення

26. Хутченко І.

19. Визначення оптимального обсягу виробництва продукції за ринкових умов

27.Шулятицька О.

83(м) Рентабельність виробництва продукції та шляхи її підвищення

28. Щур В.

53. Сучасна політика ресурсозбереження та ефективність її здійснення на підприємствах

2УБ-13

1. Гордійчук О.

45. Планування та прогнозування діяльності підприємств

2. Демедюк О.

37. Оцінка ефективності фінансової діяльності підприємств

3. Києнко Д.

24. Кадри підприємства та їх роль у досягненні кінцевих результатів господарської діяльності

4. Павленко Б.

36. Оцінка ефективності господарської діяльності підприємств

5. Хрустальов О.

46. Оцінка впливу забезпеченості оборотними коштами на результати господарської діяльності підприємств

6. Цимбалюк О.

60. Рентабельність у діяльності підприємства: її різновиди та методи обчислення

7. Черната Л.

28. Удосконалення політики оплати праці на підприємствах України

8. Чернецька М.

3. Оцінка стану основних фондів підприємства

9. Шклярук А.

55. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень та фінансових інвестицій на підприємствах

10. Шпортюк Н.

42. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства

11. Шрамко В.

17. Оцінка рівня технічного оснащення підприємства та шляхи його вдосконалення

УБ-13мс

1. Гайчук П.

2. Вплив забезпеченості основними фондами на результати господарської діяльності підприємства

2. Іванов Д.

14. Кадровий менеджмент в системі економічних показників діяльності підприємства

3. Кордон В.

15. Визначення резервів збільшення виробничої програми шляхом оптимізації використання робочого часу

4. Пшеничний О.

18. Оцінка та оптимізація організаційного рівня виробництва

1УБ-13

1. Білик О.

15(м) Ремонт основних фондів, види ремонтів та джерела їх фінансування на промислових підприємствах

2.Волошинська Л.

87(м) Способи реструктуризації підприємств та оцінка її результатів

3. Голубенко В.

6.Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів

4. Данілов А.

32. Вибір оптимального методу ціноутворення промисловими підприємствами в ринкових умовах господарювання

5. Дуржинський Д.

9.Оптимізація виробничої програми підприємства

6. Зважій М.

85(м) Моделі та види санації підприємства

7. Зварич А.

10. Роль амортизації у структурі витрат виробництва

8. Коломієць С.

13. Ресурсне забезпечення підприємства та джерела його вдосконалення

9. Кормщикова С.О.

48(м) Сучасна політика оплати праці на підприємствах

10. Крайній Є.

43. Товарна політика підприємства та шляхи її вдосконалення

11. Лемешко М.

20. Вплив системи прямого оподаткування на ефективність діяльності підприємства

12. Мусій Вл.

21. Вплив системи прямого оподаткування на фінансовий стан підприємства

13. Оніщенко І.

38. Зовнішні і внутрішні інвестиції підприємств

14. Опалинська А.

16. Оцінка конкурентоспроможності підприємства

15. Палюх М.

11. Оптимізація складу витрат підприємства

16. Столбов В.

Моделі антикризового управління підприємством

17. Ткачук К.

59. Діагностика фінансового стану підприємства

18. Чайковська Я.

77(м). Цінова конкурентоспроможність продукції та шляхи її підвищення

19.Юдина Г.

58. Банкрутство та порядок ліквідації підприємства

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ 2.3 ( У КОГО ЙОГО НЕМАЄ) БРАТИ ПО СВОЄМУ ВАРІАНТУ У МЕТОД. ВКАЗІВКАХ З «ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА» В.О. КОЗЛОВСЬКОГО. ЗАДАЧІ № 3-12 (ВИБРАТИ ЯКУСЬ ОДНУ)


http://iprychepa.vk.vntu.edu.ua/file/7b7c90d2b42ced490ba182e58b68d968.pdf

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал