№ уроку Тема уроку Вправи підручника Дата Примітка І семестр(64 години)Скачати 172.84 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір172.84 Kb.
ТипУрок
Українська мова

(за підручником М.С.Вашуленка, О.І.Мельничайко, Н.А.Васильківської)

119 годин на рік (І семестр – 4 години на тиждень, ІІ семестр – 3 години на тиждень)


уроку

Тема уроку

Вправи підручника

Дата

Примітка

І семестр(64 години)


Мова і мовлення

1

Мова — найважливіший засіб людського спілкування. Українська мова – державна мова України. Український алфавіт.


1-9

01.09
2

Культура усного і писемного мовлення.


10-19

02.09
3

Культура спілкування. Практичне засвоєння слів увічливості. Увічливі звертання .


20-23

03.09

Текст

4

Текст. Добирання заголовків до тексту


24-28

05.09
5

Визначення теми, мети текстів різних типів, добирання до них заголовків


29-35

08.09
6

Зв’язок між реченнями в тексті. Частини тексту


36-40

09.09
7

Текст-розповідь. Складання розповіді за малюнками


41-46

10.09
8

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-опису.


57-59

12.09
9

Текст-міркування. Його основні частини .


47-52

15.09
10

Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів .


53-56

16.09
11

Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання розповіді за поданим планом.


60-64

17.09
12

Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення іграшки


65-67

19.09
13

Особливості текстів-листів. Складання письмових привітань, запрошень. Правила написання адреси


68-74

22.09
14

Контроль та оцінювання знань за темами «Мова і мовлення», «Текст»

23.09

Речення

15

Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення


75-79

24.09
16

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за планом і опорними словами

26.09
17

Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Окличні речення. Інтонування речень .


80-84

29.09
18

Питальні речення. Побудова питальних речень за змістом розповідних .


85-87

30.09
19

Звертання. Розділові знаки при звертаннях


88-92

01.10
20

Головні і другорядні члени речення


93-97

03.10
21

Закріплення знань про члени речення. Установлення зв’язку слів у реченні. Побудова речень за схемами


98-102

06.10
22

Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення» .


103-107

07.10

Слово. Значення слова.

23

Слова з прямим і переносним значенням


108-111

08.10
24

Урок розвитку зв’язного мовлення. Про що говорить заголовок.

10.10
25

Слова, що мають кілька значень .


112-115

13.10

11.10

26

Слова, що звучать і пишуться однаково


116-120

14.10

13.10

27

Слова, близькі за значенням (синоніми) .


121-125

15.10

14.10

28

Ознайомлення з фразеологізмами


126-128

17.10

15.10

29

Слова, протилежні за значенням (антоніми) .


129-134

20.10

17.10

30

Перевірна робота. Диктант

21.10

20.10


Будова слова.

31

Аналіз перевірної роботи. Закінчення слова


135-140

22.10

21.10

32

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання речень за малюнком і планом

24.10

22.10

33

Основа слова .


141-146

03.11

24.10

34

Частини основи.


147-151

04.11

25.10

35

Спільнокореневі слова. Корінь.


152-155

05.11

27.10

36

Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та різних форм одного й того самого слова


156-159

07.11

28.10

37

Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення


160-163

10.11

31.10

38

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів.


164-168

11.11

03.11

39

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’]


169-173

12.11

04.11

40

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-міркування «Книга — твій друг, без неї — як без рук»

14.11

05.11

41

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях


174-178

17.11

07.11

42

Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом .


179-183

18.11

08.11

43

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом .


184-189

19.11

10.11

44

Контроль та оцінювання знань за темами «Речення», «Слово. Значення слова», «Будова слова»

21.11

11.11

45

Аналіз перевірної роботи. Вимова слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками


190-193

24.11

12.11

46

Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими .


194-197

25.11

14.11

47

Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті


198-204

26.11

17.11

48

Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування деформованого тексту.

28.11

18.11

49

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими .


205-209

01.12

19.11

50

Префікс. Словотворча роль префіксів. Перевірна робота. Діалог.


210-214

02.12

21.11

51

Префікси і прийменники.


215-219

03.12

24.11

52

Правопис префіксів роз-, без-


220-224

05.12

25.11

53

Написання префіксів з- (с-)


225-228

08.12

26.11

54

Закріплення вивченого матеріалу. Перевірна робота. Аудіювання


229-232

09.12

28.11

55

Апостроф після префіксів .


233-236

10.12

01.12

56

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту за складеним планом.

12.12

02.12

57

Перевірна робота. Списування .

15.12

03.12

58

Аналіз перевірної роботи. Перенос слів із префіксами .


237-240

16.12

05.12

59

Суфікс


241-245

17.12

08.12

60

Закріплення знань про роль суфіксів у словах


246-250

19.12

09.12

61

Розбір слів за будовою


251-255

22.12

10.12

62

Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса .


256-258

23.12

12.12

63

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усного твору за поданим зачином (за основною частиною та за кінцівкою).

24.12

15.12


Частини мови

64

Загальне уявлення про частини мови.


259-262

26.12

16.12

65

Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови.


263-266
17.12

66

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв’язками з іншими словами.


267-271

272-275

19.12


Іменник

67


Загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот. Зв’язок іменників з іншими словами у реченні.


276-279

280-283

20.12

68

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.


284-287
22.12

69

Урок розвитку зв’язного мовлення. Як писати листи.
23.12

70

Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників.


288-293
24.12

71

Перевірна робота. Диктант
26.12

72

Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників.


294-297
29.12

73

Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дії.


298-303
30.12


Українська мова

(за підручником М.С.Вашуленка, О.І.Мельничайко, Н.А.Васильківської)

119 годин на рік (І семестр – 4 години на тиждень, ІІ семестр – 3 години на тиждень)


уроку

Тема уроку

Вправи підручника

Дата

Примітка


ІІ семестр

74

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.


304-307

02.02
75

Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників.


308-312

04.02
76

Змінювання іменників за числами. Іменники, які вживаються тільки в однині чи множині.


313-317

318-321


06.02
77

Змінювання іменників за відмінками


322-325

09.02
78

Прийменники й закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні. Роль іменників у реченні. Розбір іменника як частини мови.


326-330

11.02
79

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту за планом та опорними словами.

13.02
80

Перевірна робота. Диктант.

16.02

Прикметник

81

Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні.


331-335

18.02
82

Зв’язок прикметників з іменниками.

Встановлення зв’язку прикметників з іменниками.
336-340

341-345


20.02
83

Змінювання прикметників за числами і за питаннями у сполученні з іменниками.


346-350

23.02
84

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ стислий і вибірковий.

25.02
85

Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити питання до прикметника, редагувати текст.


351-355

27.02
86

Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників.


356-359

02.03
87

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Використання їх у зв’язних висловлюваннях.


360-369

04.03
88

Закріплення вивченого. Повний аналіз прикметника як частини мови.


365-369

06.03
89

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за уявою.

11.03
90

Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях.


369-373

13.03
91

Спостереження за роллю прикметників у загадках. Закріплення вивченого.


374-378

16.03
92

Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками.


379-383

18.03
93

Закріплення й узагальнення знань про прикметник як частину мови.


384-387

20.03
94

Контроль та оцінювання знань за темами «Іменник. Прикметник»

23.03
95

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір за початком.

25.03

Дієслово

96

Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні.


388-391

25.03
97

Зв’язок дієслова з іменником у реченні. Складання речень за малюнками.


392-394

27.03
98

Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ.


395-398

30.03
99

Дієслова-синоніми. Розпізнавання дієслів у реченнях.


399-403

01.04
100

Дієслова-антоніми, їх роль у реченнях.


404-407

03.04
101

Урок розвитку зв’язного мовлення.

15.04
102

Вживання дієслів у переносному значенні.


408-412

17.04
103

Спостереження за вживанням дієслів у мовленні.


413-417

20.04
104

Змінювання дієслів за часами.


418-422

22.04
105

Розрізнення часових форм дієслів.


423-426

22.04
106

Дієслова, що виражають завершену і незавершену дію. Перевірна робота. Аудіювання.


427-431

24.04
107

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Усний твір.

27.04
108

Дієслова, що виражають завершену і незавершену дію.


432-436


29.04
109

Вправи на вживання різних часових форм дієслів у власних висловлюваннях.


437-440

06.05
110

Написання не з дієсловами. Розбір дієслова як частини мови.


441-445

08.05
111

Перевірна робота. Диктант

13.05
112

Закріплення знань і вмінь з теми. Перевірна робота. Списування.


446-449

15.05
113

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ

18.05
114

Перевірна робота за темою «Дієслово»

20.05

Повторення вивченого за рік

115

Повторення вивченого про звуки і букви. Позначення м’якості приголосних звуків перед о знаком м’якшення. Апостроф.


450-456

20.05
116

Повторення вивченого про текст та частини мови.


457-461

462-466


22.05
117

Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування текстів.

25.05
118

Узагальнення і систематизація знань учнів.


467-470

27.05
119

Підсумковий урок за рік.

29.05

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал