№ Тема уроку Дата Тема «Із драматургії кінця XIX початку XX ст.» 1Скачати 125.08 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір125.08 Kb.
ТипУрок
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДЛЯ 11 КЛАСУ НА 2014-2015 Н.Р.Тема уроку

Дата

Тема 1. «Із драматургії кінця XIX початку XX ст.»

1

Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX — початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. Ібсена, А. Чехова, Дж. Б. Шоу
2

Життєвий і творчий шлях Генріка Ібсена — норвезького письменника, зачинателя європейської «нової драматургії»
3

Твір Генріка Ібсена «Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма. Сюжет. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п'єсі
4

Аналітична композиція п'єси Генріка Ібсена «Ляльковий дім». Образ Нори
5

Новаторство драматурга Генріка Ібсена, художні особливості його твору «Ляльковий дім». Роль письменника в розвитку нової європейської драматургії («ібсенізм»)
6

Позакласне читання. Твір Антона Павловича Чехова «Вишневий сад»
Тема 2. «Із літератури першої половини XX ст.»

7

Бурхливий, суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в першій половині XX ст. Зміна світоглядних та естетичних систем. Складність та неоднозначність художнього процесу цього періоду
8

Модернізм як неокласична модель культури, найновіше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту XX ст. Авангардизм та його основні течії. Доля реалізму. Елітарна та масова культури
9

Європейська модерністська проза першої половини XX ст. Життєвий і творчий шлях Франца Кафки. Оповідання «Перевтілення»
10

Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні Франца Кафки «Перевтілення». Грегор Замза та його родина. Особливості стилю письменника
11

Розвиток писемного зв'язного мовлення. Творча робота за оповіданням Франца Кафки «Перевтілення»
12

Життєвий і творчий шлях ірландського письменника Джеймса Джойса. Характерні риси його поетики: «потік свідомості», пародійність, іронічність, інтертекстуальність
13

Психологічне есе Джеймса Джойса «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер
14

Контрольна робота за темами «Вступ. Література першої половини XX ст.», «Творчість Г. Ібсена, Ф. Кафки, Дж. Джойса»
15

Життєвий і творчий шлях російського письменника Михайла Булгакова. Булгаков і Київ. Роман «Майстер і Маргарита» як вершина творчості письменника
16

Проблематика і система образів твору Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми
17

Твір Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» — роман-міф. Трансформація міфічних мотивів; поєднання реальності та фантастики
18

Сатиричне змалювання радянських обивателів і функціонерів Москви 30-х років XX ст. у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Іронія і гротеск у картинах зіткнення демонічних сил із московською дійсністю
19

Трагізм долі митця (майстра). Утвердження сили творчості й кохання в долі героїв роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»
20

Розвиток усного зв'язного мовлення. Дискусія «Що таке істина?» (М. Булгаков) за романом Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»
21

Глибинні зрушення в поезії початку XX ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст. Життєвий і творчий шлях австрійського поета Райнера Марії Рільке. «Орфей, Еврідіка, Гермес», «Ось дерево звелось»
22

Життєвий ітворчий шлях французького поета Ґійома Аполлїнера. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»
23

Життя та творчість іспанського поета Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму
24

Поетичний практикум. Аналізування синтетичного вияву новітніх течій і тенденцій у західноєвропейській поезії кінця XIX — початку XX ст., представленій творчістю Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки
25

Письмовий контрольний твір за вивченою темою: «Творчість М. Булгакова, Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки»
26

«Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії. Трагічні долі митців цієї доби. Життєвий і творчий шлях російського поета Олександра Блока. Символізм його поезій
27

Життєвий і творчий шлях російської поетеси Анни Ахматової. Утілення ознак акмеїзму в творчості А. Ахматової
28

Життєвий і творчий шлях російського поета Бориса Пастернака. Еволюція поезії Б. Пастернака
29

Виразне читання напам'ять віршів поетів Срібної доби
30

Презентація творчого проекту «Художні світи російських поетів Срібної доби В. Маяковського, М. Гумільова, О. Мандельштама, М. Цвєтаєвої, С. Єсеніна»
Тема 3. «Із літератури другої половини XX ст.»

31

Провідні тенденції в розвитку літератури другої половини XX ст.
32

Нові тенденції у світовій літературі 1960-1970-х років: активізація провідних жанрів інтелектуальної прози, поезії, драматургії, літератури факту та вплив на белетристику; розвиток наукової фантастики та антиутопії. Переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини XX ст.
33

Життєвий і творчий шлях німецького письменника Бертольда Брехта. Б. Брехт як драматург-новатор. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика
34

Драма Бертольда Брехта «Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень
35

Неоднозначність образу головного героя твору Бертольда Брехта «Життя Галілея». Інтелектуальний характер драми
36

Контрольна робота за темами: «Поети Срібної доби російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак)», «Література другої половини XX ст. Б. Брехт. "Життя Галілея"»
37

Життєвий і творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
38

Художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціальної філософії; абсурд і трагічний стоїцизм у романі Альбера Камю «Чума»
39

Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір у романі Альбера Камю «Чума»
40

Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю «Чума»
41

Розвиток зв'язного писемного мовлення. Написання твору за романом Альбера Камю «Чума»
42

Життєвий і творчий шлях американського письменника Ернеста Хемінгуея. Особливості його поетики й стилю
43

«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море»
44

«Старий і море» повість-притча про людину. Вплив Е. Хемінгуея на розвиток художньої прози XX ст.
45

Життєвий і творчий шлях японського письменника Кавабата Ясунарі
46

Відображення національної етики та естетики в повісті Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів»
47

Гармонія людини і природи одна з головних проблем твору Кіізабата Ясунарі «Тисяча журавлів». Вишукана простота стилю письменника
48

Контрольна робота за темою «Творчість А. Камю, Е. Хемінгуея, Кавабата Ясунарі»
49

Життєвий і творчий шлях колумбійського письменника Ґабріеля Ґарсія Маркеса
50

Атегоричний сенс зображення історії родини Буендіа в художньому часі й просторі роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності»
51

Проблематика твору Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності». Органічне поєднання буденного й фантастичного в романі як характерні риси «магічного реалізму»
52

Система образів, національний колорит роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності»
Тема 4 «Із літератури кінця XX початку XXI ст.»

53

Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика. Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Основоположні принципи постмодерністської поетики
54

Найяскравіші представники постмодерністської прози. Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елітарною та масовою культурою
55

Розвиток зв'язного усного мовлення. Риси постмодернізму у творчості письменників-прозаїків другої половини XX ст.
56

Життєвий і творчий шлях сербського письменника Милорада Павича. Утілення в його оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму -
57

Оповідання Милорада Павича «Дамаскин». «Віртуальний історизм» як характерна ознака творчості письменника
58

Позакласне читання. Твір Пауло Коельо «Алхімік»
59

Контрольний твір за темою «Постмодернізм», «Творчість Ґ. Ґарсія Маркеса, М. Павича, П. Коельо»
60

Життєвий і творчий шлях німецького письменника Патріка Зюскінда. Риси постмодернізму в повісті «Запахи. Історія одного вбивці»
61

Патрік Зюскінд «Запахи. Історія одного вбивці». Образ Гренуя та його літературні прототипи
62, 63

Сучасний літературний процес (огляд). Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. Найпомітніші сучасні літературні явища
64

Позакласне читання. Твір Тетяни Толстої «Віконечко»
Тема 5. «Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу»

65

Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження
66

Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII ст., а також XIX ст. (доби романтизму)
67

Найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст. (доби реалізму та раннього модернізму)
68

Найвидатніші здобутки світової літератури кінця XX — початку XXI ст.
69

Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд "Запахи..."», «Сучасний літературний процес (огляд)», «Повторення та систематизація вивченого матеріалу»
70

Я — літературно освічена людина

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал