Звіт про виконання у І півріччі 2015 року Річного плану роботи Міністерства екології та природних ресурсів України № з/п Найменування заходу Строк виконанняСторінка5/5
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.9 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5

Завдання 0521 Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходівп.142 Супровід законопроекту «Про упаковку і відходи упаковки» в Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України

грудень

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

прийняття Верховною Радою України Закону України

Робочою групою підготовлено законопроект, який доопрацьовується в частині:

забезпечення гарантованого виконання зобов’язань суб’єктами господарювання у повному обсязі;

належної інтеграції з територіальними та місцевими системами управління відходів (у співпраці з якими має бути забезпечене тотальне впровадження роздільного збирання побутових відходів);

забезпечення достовірності і коректної роботи системи обліку і звітності (у тому числі із врахуванням долі вторинної сировини, що не є відходами упаковки); забезпечення належного механізму контролю з боку держави за учасниками відносин у цій сфері.

Доопрацьований законопроект до кінця липня буде спрямовано на погодження до заінтересованих ЦОВВ
п.143 Внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.11.2011 № 434

I квартал

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

розроблення та узгодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту наказу Мінприроди України «Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

Розроблено проект наказу Мінприроди «Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами».

У зв’язку з набуттям чинності Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», яким вдосконалено порядок ліцензування певних видів господарської діяльності, виконання зазначеного заходу не доцільно через зміну ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

п.144 Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1100 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»

I квартал

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

розроблення та узгодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1100»

З набранням з 28.06.2015 чинності Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» змінено порядок ліцензування певних видів господарської діяльності, зокрема ліцензуванню підлягає новий вид господарської діяльності: поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Разом з тим, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект реєстр. № 2284а «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», яким пропонується залишити ліцензування виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

У зв’язку з цим, доопрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1100» буде відновлено після прийняття рішення Верховною Радою України стосовно зазначеного законопроекту № 2284а
п.145 Здійснення ліцензування господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

постійно

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

видача ліцензій

З початку 2015 року видано 18 ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами та 4 ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовинп.146 Підготовка та надання висновків і повідомлень щодо транскордонного перевезення небезпечних відходів Жовтого та Зеленого переліку відходів

постійно

Департамент екологічної безпеки та дозвільної системи

видача повідомлень відповідно до звернень

З початку року підготовлено 5 письмових згод (повідомлень) на транскордонне перевезення небезпечних відходів; надано 035 висновків на транскордонне перевезення відходівп.147 Проведення планових перевірок додержання ліцензіатами Ліцензійних умов, встановлених для провадження певного виду господарської діяльності

упродовж року

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

проведення перевірок відповідно до планів

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

У зв’язку з цим планові перевірки не проводились


Стратегічна ціль 053 Формування і забезпеченні реалізації державної політики у сфері раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розвитку водного господарства і меліорації земель,

геологічного вивчення та раціонального використання надр
Завдання 0534 Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світуп.148 Забезпечення ведення державних кадастрів рослинного і тваринного світу

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

збереження, відтворення та використання ресурсів тваринного і рослинного світу

До плану природоохоронних заходів за бюджетною програмою ДФОНПС 2401270 на 2015 рік включено заходи за напрямом «Ведення державного кадастру рослинного світу» та «Ведення державного кадастру тваринного світу (перший етап)»п.149 Ведення Червоної книги України

IV квартал

Департамент охорони природних ресурсів

наукові дослідження щодо збору даних з метою підготовки четвертого видання Червоної книги України; виконання заходів щодо збереження видів тварин, рослин та грибів, занесених до Червоної книги України

До плану природоохоронних заходів за бюджетною програмою ДФОНПС 2401270 на 2015 рік включено захід «Таксономічні, популяційні, еколого-ценотичні та ареологічні дослідження видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України (рослинний світ) з метою їх збереження в природному середовищі (четвертий етап)»п.150 Забезпечення роботи Міжвідомчої групи при Мінприроди щодо збереження хижих тварин

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

удосконалення законодавства в частині посилення заходів щодо збереження хижих ссавців

Здійснюється доопрацювання проекту наказу Мінприроди про внесення змін до наказу Мінприроди від 30.09.2010 № 429 «Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або у напіввільних умовах» з урахуванням зауважень та пропозицій членів Міжвідомчої робочої групи при Мінприроди щодо збереження хижих тварин
п.151 Видача дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

невиснажливе використання об’єктів тваринного світу

Видано 25 дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного світуп.152 Видача дозволів на ввезення в Україну та вивезення за її межі видів флори та фауни, що регулюються СІТЕS

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з приєднанням до Конвенції CITES

Видано 128 дозволів/сертифікати СІТЕSп.153 Видача дозволів на добування (збирання) видів тварин, рослин та грибів, занесених до Червоної книги України

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

регулювання використання видів тварин, рослин та грибів, занесених до Червоної книги України

Дозволи на спеціальне використання видів тварин, рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, не видавалисяп.154 Погодження лімітів добування мисливських видів тварин


упродовж року


Департамент охорони природних ресурсів


регулювання добування мисливських видів тварин

Погоджено та затверджено наказ Мінагрополітики від 05.05.2015 № 172 «Про затвердження Лімітів використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання 2015/2016 років», зареєстрований в Мінʼюсті 21.05.2015 року за № 588/27033п.155 Участь у роботі Національної комісії з питань Червоної книги України

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

планування заходів щодо збереження видів тварин, рослин та грибів, занесених до Червоної книги України

Взято участь у формуванні плану роботи Національної комісії з питань Червоної книги України на 2015 рік. У порядку надходження клопотань для отримання дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного та рослинного світу, сформовані пакети документів та направлені до Національної комісії з питань Червоної книги України з метою включення їх до порядку денного чергового її засідання
п.156 Проведення популяційно-видового моніторингу тваринного світу

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

отримання сучасних даних щодо стану тваринного світу України

До проекту плану природоохоронних заходів на 2015 рік за бюджетною програмою 2401270 включено захід (Ведення державного кадастру тваринного світу (перший етап)п.157 Удосконалення механізму збору інформації про види тваринного світу, занесені до Червоної книги України, включаючи дослідження стану видів та їх збереження в природному середовищі

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

збір, аналіз та накопичення даних щодо видів тваринного світу, занесених до Червоної книги України

До проекту плану природоохоронних заходів на 2015 рік за бюджетною програмою 2401270 включено пропозиції з виконання відповідного заходу (Ведення державного кадастру тваринного світу (перший етап)п.158 Підготовка та видання енциклопедії мігруючих видів диких тварин України

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

видання енциклопедії мігруючих видів диких тварин

Здійснювалось опрацювання матеріалів з метою підготовки енциклопедії мігруючих видів диких тварин Українип.159 Затвердження розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

проекти наказів про затвердження розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів, підготовлені на підставі поданих матеріалів

З метою невиснажливого використання лісових ресурсів видано накази Мінприроди про затвердження розрахункових лісосік для лісокористувачів Сумської, Тернопільської, Житомирської, Закарпатської, Львівської, Чернівецької, Чернігівської та Рівненської областей

п.160 Затвердження нормативів використання природних рослинних ресурсів, в тому числі лісових ресурсів

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

проекти наказів про затвердження нормативів використання природних рослинних ресурсів для землекористувачів, підготовлені на підставі поданих матеріалів

Матеріали на затвердження нормативів за звітній період не надходилип.161 Погодження лімітів спеціального використання природних рослинних ресурсів

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

рішення про погодження лімітів спеціального використання природних рослинних ресурсів для землекористувачів, підготовлені на підставі поданих матеріалів

Погоджено ліміти на спеціальне використання лісових ресурсів для підприємств Рівненської, Закарпатської та Вінницької областей
п.162 Погодження матеріалів лісовпорядкування


упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

рішення про погодження матеріалів лісовпорядкування


Погоджено матеріали лісовпорядкування для 13 лісогосподарських підприємств Івано-Франківського ОУЛМГ; ДП «Ходалп «Харківоблагроліс» Харківського ОУЛМГ; ДСП «Комунар» Харківської області (Проект організації та розвитку лісового господарства) та 12 державних лісогосподарських підприємств Сумської областіп. 163 Погодження проекту організації та розвитку лісового господарства

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

рішення про погодження проекту організації та розвитку лісового господарства

Погоджено проекти організації та розвитку лісового господарства для підприємства (ДСП «Комунар» Харківської області) та Шосткінського дочірнього агролісогосподарського підприємства «Шосткінський агролісгосп» Сумської областіп.164 Погодження нормативно-правових актів з ведення лісового господарства

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

рішення про погодження нормативно-правових актів з ведення лісового господарства

Погоджено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2008 № 665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» та 15 наказів Держлісагентства
Завдання 0535 Охорона та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські) раціональне використання водних ресурсівп.165 Супровід і організаційне забезпечення виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року за напрямом «Екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води»

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

супровід виконання заходів Програми за напрямом екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води, зокрема в частині заходу з будівництва та реконструкції систем водовідведення в населених пунктах

Відповідно до поданих запитів здійснювалося формування пропозицій для включення природоохоронних заходів згідно із завданнями, визначеними напрямом «Охорона і раціональне використання водних ресурсів», у межах видатків передбачених Мінприроди Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (зі змінами) за бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів» (КПКВК 2401270).

За затвердженими Міністром екології та природних ресурсів України та погодженими Мінфіном Планами природоохоронних заходів за бюджетною програмою за КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» на 2015 рік (за загальними і спеціальним фондами) доведено до замовників (розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів) витяги

п.166 Супровід і подання на державну реєстрацію до Мін’юсту проекту наказу Мінприроди «Про затвердження Методики встановлення технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об’єкти»

IV квартал

Департамент охорони природних ресурсів

визначення та затвердження критеріїв встановлення технологічних нормативів відведення дощових вод у водні об’єкти із використанням європейського досвіду у цій галузі, гармонізації вітчизняних нормативів з вимогами ЄС

Здійснюється опрацювання проекту акта з урахуванням змін, що відбулися у чинному законодавстві, у сфері охорони водних об’єктів від забруднення та у сфері житлово-комунального господарствап.167 Видача, анулювання, здійснення переоформлення та видача дублікатів дозволів на проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

розгляд матеріалів та підготовка пропозицій щодо видачі, анулювання, здійснення переоформлення та видача дублікатів дозволів на проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі

Розглянуто 5 звернень та видано 4 дозволи на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фондуп.168 Забезпечення подання до Кабінету Міністрів України та супроводження у Верховній Раді України законопроекту "Про внесення змін до Водного кодексу України" (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом)

IV квартал

Департамент охорони природних ресурсів Держводагентство


виконання Плану заходів щодо імплементації Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики із змінами та доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС

Мінприроди розробило проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом, який знаходиться на погодженні заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після узгодження і отримання позитивного висновку Мін’юсту, за результатом правової експертизи, законопроект буде внесений на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку


Стратегічна ціль 091 Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів

у сфері екології та природних ресурсів, водного господарства
Завдання 0911 Підвищення кваліфікації та перепідготовка державних службовців, виконання науково-дослідних робіт у сфері екології та природних ресурсівп.169 Організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників природоохоронної галузі, керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінприроди

упродовж року

Управління роботи з персоналом

підвищення професійної компетентності працівників, здобуття ними другої вищої освіти

Протягом І півріччя 2015 року на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України підвищили кваліфікацію за програмами короткотермінових семінарів 17 осіб центрального апарату Мінприроди, за професійною програмою - 3 особи (із них –

1 керівник).

На базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» у Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку за програмою «Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних» підвищили кваліфікацію 3 особи центрального апарату Мінприроди.

У навчальних семінарах за кордоном брали участь 16 осіб (із них 11 керівників).

На базі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління підвищили кваліфікацію 728 працівників природоохоронної галузі, з них:

435 представників Держекоінспекції та її територіальних органів (у т. ч. 1 керівник та 5 заступників керівників територіальних органів);

258 працівників установ природно-заповідного фонду (у т.ч. 9 керівників та 5 заступників керівників установ ПЗФ);

35 фахівців підприємств та організацій, що належать до сфери управління Мінприроди (у т.ч. 2 особи керівного складу)

Начальник Відділу

екологічної політики

та наукової діяльності Н.С. Трофименко

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал