Звіт про виконання у І півріччі 2015 року Річного плану роботи Міністерства екології та природних ресурсів України № з/п Найменування заходу Строк виконанняСторінка4/5
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.9 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5

Завдання 0516 Охорона атмосферного повітряп.117 Розроблення проекту наказу Мінприроди «Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»

IV квартал

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

узгодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проекту наказу Мінприроди «Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»

Розроблено проект наказу Мінприроди «Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»п.118 Внесення організацій до Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності

постійно

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

ведення Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності

Внесено до переліку 73 установи, організації та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльностіп.119 Розроблення і затвердження питомих показників емісії для окремих галузей промисловості

постійно

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

затверджені питомі показники емісії для окремих галузей промисловості

Затверджені питомі показники емісії для 4-х окремих галузей промисловостіп.120 Видача дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів, які належать до першої групи

постійно

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів, які належать до першої групи

Видано 118 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів, які належать до I групи
п.121 Підготовка інформації по Протоколу ЕМЕП та подання до Керівного органу Спільної програми спостережень та оцінки розповсюдження забруднювачів повітря на великі відстані у Європі до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

I квартал

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

інформація по Протоколу ЕМЕП подана до Керівного органу Спільної програми спостережень та оцінки розповсюдження забруднювачів повітря на великі відстані у Європі до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

З метою виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, підготовлено та направлено до Керівного органу Спільної програми спостережень та оцінки розповсюдження забруднювачів повітря на великі відстані в Європі звіт за 2012 рік по Протоколу ЕМЕПп.122 Підготовка обзору стратегії та політики в сфері охорони атмосферного повітря та направлення до Секретаріату Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

I квартал

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

огляд стратегії та політики в сфері охорони атмосферного повітря направлено до Секретаріату Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

З метою виконання міжнародних зобов’язань України відповідно до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, підготовлено звіт «Огляд стратегії та політики в сфері охорони атмосферного повітря за 2013 рік» та направлено до Керівного органу Спільної програми спостережень та оцінки розповсюдження забруднювачів повітря на великі відстані в Європі


Завдання 0517 Моніторинг навколишнього природного середовищап.123 Розроблення проекту акта щодо внесення змін до Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391

IV квартал

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання

підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391

Підготовка проекту змін до Положення про державну систему моніторингу довкілля у частині організації та координації діяльності передбачається після схвалення Концепції реформування державної системи моніторингу довкілля, яка листом від 05.06.2015 № 5/4-17/6576-15 надіслана на повторне погодження до заінтересованих органів виконавчої влади.

Крім того, разом з експертами ЄС розробляється новий розділ до Положення про державну систему моніторингу довкілля з питань проведення моніторингу підприємствами та організаціями, діяльність яких має або може мати негативний вплив на стан довкілля

п.126 Підготовка Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році

ІV квартал

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання

підготовка видання «Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році»

Наказом Мінприроди від 10.06.2015
№ 191 затверджено структуру Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році, ведеться збір інформаційних матеріалів для її підготовки
п.128 Підготовка щорічного звіту України до Озонового Секретаріату про виробництво, використання, експорт, імпорт озоноруйнівних речовин

II квартал

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання

звіт до Озонового секретаріату щодо обсягів використання Україною озоноруйнівних речовин

Організовано збір інформаційних матеріалів для підготовки звіту України про виробництво, використання, експорт, імпорт озоноруйнівних речовин
Завдання 0518 Збереження біорізноманіття, формування національної екологічної мережіп.129 Супровід та організаційне забезпечення виконання заходів Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

забезпечення підготовки і подання Кабінетові Міністрів України звіту про хід виконання Програми за 2014 рік; супровід виконання природоохоронних заходів за БП ДФОНПС 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» за напрямом «Охорона і раціональне використання природних ресурсів та ресурсів тваринного світу»; забезпечення організації і проведення засідання Координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі; виконання заходів Програми

Опрацьовано звітні матеріали виконавців та підготовлено звіт про виконання Програми у 2014 році, який надіслано Кабінету Міністрів України.

Підготовлено пропозиції до проекту паспорта бюджетної програми КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» за напрямом «Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу».

Підготовлено технічні вимоги на виконання науково-дослідних робіт.

У зв’язку із зміною складу Уряду, повторно погоджується із заінтересованими ЦОВВ проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку включення територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екомережі». Пакет документів готується для подання на розгляд Мін'юсту.

Відбулась робоча нарада щодо проекту «Смарагдова мережа в Україні» збереження біорізноманіття міжнародного значення», в роботі якої взяли участь представники БО «Інтерекоцентр», наукових організацій та Мінприроди
п.130 Підготовка проекту нормативно правового акту про внесення змін до Закону України «Про екологічну мережу України» щодо повноважень органів виконавчої влади у частині прийняття рішень щодо включення територій та об’єктів до переліків екомережі та встановлення державного обліку територій та об’єктів екомережі

IV квартал

Департамент охорони природних ресурсів

підготовлений та надісланий на погодження до заінтересованих ЦОВВ законопроект про внесення змін до Закону України «Про екологічну мережу України»

Розроблено та здійснюється доопрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо охорони, збереження та невиснажливого використання національної екомережі)» з метою визначення повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері формування, збереження та невиснажливого використання екомережі
п.131 Підготовка проектів нормативно-правових актів з метою імплементації Директиви Ради 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30.11.2009 про захист диких птахів

IV квартал

Департамент охорони природних ресурсів

виконання Плану заходів щодо імплементації Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30.11.2009 про захист диких птахів

Робочою групою з охорони природи розроблено проект плану імплементації Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30.11.2009 про захист диких птахів.

26.03.2015 відбулося чергове засідання Робочої групи з охорони природи, на якій розглянуто питання подальшої роботи щодо Директиви № 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30.11.2009 про захист диких птахів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 371-р схвалено План імплементації Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про захист диких птахів.

У рамках виконання Плану здійснено переклад українською мовою документів щодо захисту водно-болотних птахів, затверджених рішеннями міжнародних договорів, Стороною яких є Україна, зокрема «Керівних принципів щодо того, як уникати, мінімізувати або зменшувати вплив розвитку інфраструктури та відповідного порушення спокою, що впливає на водно-болотних птахів», «Керівних принципів щодо управління ключовими місцями перебування водоплавних птахів»

п.132 Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. про вивільнення у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради 90/220/ЄЕС із змінами і доповненнями, внесеними Рішеннями 2002/623/ЄС та 2002/811/ЄС, Регламентами (ЄС) 1829/2003 та (ЄС) 1830/2003 та Директивою 2008/27/ЄС


грудень

Департамент охорони природних ресурсів

виконання Плану заходів щодо імплементації Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. про вивільнення у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради 90/220/ЄЕС із змінами і доповненнями, внесеними Рішеннями 2002/623/ЄС та 2002/811/ЄС, Регламентами (ЄС) 1829/2003 та (ЄС) 1830/2003 та Директивою 2008/27/ЄС

Підготовлені пропозиції до плану імплементації положень Директиви.

Здійснюється уточнення перекладу Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. та опрацювання відповідних змін до законодавства

п.133 Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів

грудень

Департамент охорони природних ресурсів

виконання Плану заходів щодо імплементації Регламенту (ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів

Підготовлені пропозиції до плану імплементації положень Директиви.

На виконання Плану імплементації здійснюється опрацювання відповідних змін до національного законодавства

п.134 Забезпечення подання до Верховної Ради України та супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Водного та Земельного кодексів України щодо земель водного фонду» (з метою врегулювання проблем встановлення прибережних захисних смуг водних об’єктів та забезпечення дотримання обмеженого режиму господарської діяльності на відповідних територіях)

IV квартал

Департамент охорони природних ресурсів

Закон України «Про внесення змін до Земельного та Водного кодексів України щодо земель водного фонду»

Законопроект погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та подано на розгляд Кабінету Міністрів України (лист Мінприроди від 05.06.2015 № 5/1-8/6633-15)
п.135 Забезпечення подання до Верховної Ради України  та супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог стосовно охорони довкілля під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок»

IV квартал

Департамент охорони природних ресурсів

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог стосовно охорони довкілля під час вирішення питань вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок»

Законопроект подано на розгляд Уряду листом від 30.06.2015 № 5/1-8/7795-15
п.136 Опрацювання та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням

IІ квартал

Департамент охорони природних ресурсів

поданий до Кабінету Міністрів України проект Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням

Розроблено з урахуванням наданих заінтересованими органами, установами та організаціями пропозицій проект Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням (далі – НПД).

04.03.2015 та 22.05.2015 проведено міжвідомчі наради з обговорення та узгодження проекту НПД; обговорено питання щодо визначення індикаторів (показників) оцінки деградації земель і опустелювання та досягнення цілей НПД.

Доопрацьований за результатами наради проект НПД надіслано на погодження до заінтересованих органів та установ з метою подальшого внесення на розгляд Уряду.

Резолюцією Віце-прем’єр-міністра України В.  Вощевського підтримано пропозицію Мінприроди (лист від 01.04.2015 № 5/1-8/3340-15) щодо продовження терміну виконання завдання до 30.06.2015.

Проект НПД листом Мінприроди від 30.06.2015 № 5/4-8/7793-15 надіслано Мінюсту для проведення правової експертизи.

Кабінет Міністрів України поінформовано про стан виконання заходу (лист Мінприроди від 30.06.2015 № 5/1-8/7794)

п.137 Опрацювання проекту наказу Мінприроди про внесення змін або скасування наказу Мінприроди від 04.11.2004 № 434 «Про затвердження Порядку погодження матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок»

IV квартал

Департамент охорони природних ресурсів

затверджений у встановленому порядку наказ Мінприроди про внесення змін або скасування наказу Мінприроди від 04.11.2004 № 434 «Про затвердження Порядку погодження матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок)»

Розроблено та надіслано на погодження заінтересованим органам проект наказу Мінприроди «Про внесення змін до наказу Мінприроди України від 05.11.2004 № 434» (про затвердження Порядку погодження матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок).

Підготовку проекту акта не було завершено через зміни у земельному законодавстві, системі центральних органів виконавчої влади та Уряді, через ліквідацію територіальних органів Мінприроди та позицію заінтересованих органів виконавчої влади. Зокрема, за результатами розгляду проекту наказу Держпідприємництво висловило позицію, що Порядок погодження матеріалів вилучення (викупу), надання земельних ділянок необхідно встановлювати постановою Кабінету Міністрів України.

Мін’юст вимоги щодо скасування наказу Мінприроди України від 05.11.2004 № 434 не висував.

З огляду на зазначене, запропоновано звернутися до Мін’юсту з проханням висловити позицію стосовно можливості затвердження наказом Мінприроди Порядку погодження документації із землеустрою природоохоронними органами у складі місцевих державних адміністрацій, зокрема з урахуванням ст.4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».Після надходження позиції Мін’юсту буде продовжено опрацювання порушеного питання, у тому числі з урахуванням процесу реформування територіальної організації владип.138 Опрацювання та розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»

IV квартал

Департамент охорони природних ресурсів

поданий до Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»

Проект акта погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та підготовлено подання до Мін’юсту для проведення правової експертизи
п.139 Погодження проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України та документації із землеустрою щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, погоджуються Верховною Радою України

постійно

Департамент охорони природних ресурсів

погодження проектів рішень Кабінету Міністрів України та відповідної документації із землеустрою щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок, що надішли до Мінприроди

Розглянуто 14 проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою та відведення земельних ділянокп.140 Розгляд заявок та підготовка проектів дозвільних документів на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

дозвільні документи на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів, підготовлені на підставі поданих заявок

За звітний період заявок на отримання дозволів не надходилоп.141 Розгляд заявок та підготовка проектів дозвільних документів на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

дозвільні документи на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі, підготовлені на підставі поданих заявокЗа звітний період заявок на отримання дозволів не надходило
Стратегічна ціль 052 Формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері екологічної та у межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, поводження з відходами, пестицидами і агрохімікатами, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал