Звіт про виконання у І півріччі 2015 року Річного плану роботи Міністерства екології та природних ресурсів України № з/п Найменування заходу Строк виконанняСторінка3/5
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.9 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5

Завдання 0514 Забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямуванняп.82 Координація заходів щодо імплементації Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21.05.1992 про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, із змінами і доповненнями, внесеними Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом 2003/1882/ЄС

упродовж року

Департамент заповідної справи,

Департамент охорони природних ресурсіввиконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС

У рамках проекту ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки» проведені засідання робочої групи сектору «Охорона природи», на яких опрацьовувались проекти планів апроксимації директив Європейського союзу 92/43/ЄЕС «Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори» і 79/409/ЄЕС «Про охорону природних видів птахів».

Плани імплементації деяких актів законодавства ЄС схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 371-р. Погоджено нову редакцію перекладу Директив

п.83 Координація виконання зобов’язань України перед Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя

упродовж року

Департамент заповідної справи

виконання зобов’язань України перед Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя

Проведено урочисте засідання Координаційної ради з питань збереження, збалансованого використання та відновлення водно-болотних угідь України.

До Всесвітнього дня водно-болотних угідь (02.02.2015) відповідно до лозунгу, визначеного Рамсарським Секретаріатом, організовано інформаційну кампанію, видано 5 типів інформаційних плакатів, проведено урочисті засідання Координаційної Рамсарської ради та екоосвітні заходи в установах природно-заповідного фонду.

Делегація України взяла участь у дванадцятій Конференції Договірних Сторін Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (01-09.06.2015, м. Пунта дель Есте, Уругвай)
п.84 Підготовка та погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок надання статусу та управління водно-болотним угіддям міжнародного значення"

IV квартал

Департамент заповідної справи

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок надання статусу та управління водно-болотним угіддям міжнародного значення"

Подано на погодження заінтересованих центральних органів виконавчої влади проект постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок надання статусу та здійснення управління водно-болотними угіддями міжнародного значення»
п.85 Координація виконання зобов’язань України перед Конвенцією про охорону флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція)

упродовж року

Департамент заповідної справи,

Департамент охорони природних ресурсіввиконання зобов’язань України перед Конвенцією про охорону флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція)

У рамках виконання зобов’язань України перед Конвенцією про охорону флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) взято участь у засіданні Групи спеціалістів з Європейського диплому природоохоронних територій Конвенції (13.03.2015, м. Страсбург, Франція,) та семінарі на тему «Природоохоронні території в Європі: наступні 50 років» (21-22.05.2015, м. Піза, Італія), організованому до 50-річчя Європейського диплому для природоохоронних територійп.86 Координація виконання зобов’язань України перед Конвенцією про охорону біологічного різноманіття, Карпатською та Європейською ландшафтною конвенціями, Конвенцією про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України

упродовж року

Департамент заповідної справи

виконання зобов’язань України перед Конвенцією про охорону біологічного різноманіття, Карпатською та Європейською ландшафтною конвенціями, Конвенцією про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України

Відповідно до рішення Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (документ 35 СОМ 8В. 13) спільно з Словаччиною, Німеччиною та іншими європейськими країнами проведено вивчення ситуації щодо потенційного розширення україно-словацько-німецької номінації «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» за рахунок старовікових букових лісів, інших біогеографічних регіонів Європи з метою створення повної серійної транснаціональної номінації та забезпечення збереження цих унікальних лісових екосистем. Підготовлені матеріали передано до Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (лист до МЗС від 23.03.2015 №5/4-9/2813-15)п.87 Супровід виконання положень Конвенції про біологічне різноманіття та Картахенського протоколу про біобезпеку

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

участь у заходах у рамках Конвенції про біологічне різноманіття та Нагойського протоколу з доступу до генетичних ресурсів та рівного і справедливого розподілу вигод, зокрема участь у роботі Міжурядового комітету з питань Нагойського протоколу; Участь у заходах у рамках Картахенського протоколу про біобезпеку та Нагойсько-Куала-Лумпурського додаткового протоколу про відповідальність та відшкодування

Забезпечення підготовки і подання Секретаріату Конвенції 3-го Національного звіту про виконання Україною положень Картахенського протоколуПідготовлено 5-й Національний звіт про виконання Україною положень Конвенції про біорізноманіття, здійснено переклад англійською мовою та надіслано Секретаріату Конвенції.

Вжито заходів щодо відзначення Міжнародного дня біорізноманіття (22 травня), який пройшов під гаслом «Біорізноманіття для сталого розвитку». На сайті Мінприроди розміщено відповідний прес-реліз.

Опрацьовано документи та взято участь:

у третьому пленарному засіданні Міжурядової науково-політичної платформи з біорізноманіття та екосистемних послуг (12-17.01.2015, м. Бонн, Німеччина);

у Міжнародному семінарі з питань розбудови потенціалу в країнах центральної та східної Європи в рамках Міжурядової науково-політичної платформи з біорізноманіття та екосистемних послуг (16-18.02.2015, м. Тбілісі, Грузія);

у регіональному семінарі «Правозастосування регулювання біобезпеки: принципи, конкретні приклади, інституційні зв’язки та співпраця» (03-06.02.2015, м. Прага, Чеська Республіка).

Взято участь у круглому столі «Галузеві політики та законодавство в сфері управління природними ресурсами України в контексті виконання зобов’язань за Конвенціями Ріо» (24.02.2015);

у розширеному консультаційному семінарі Глобального екологічного фонду для країн Східної Європи та семінарі ГЕФ і Конвенції про біорізноманіття з питань біорізноманіття для країн Східної Європи (21-25.06.2015, м. Тбілісі, Грузія).

Розпочато підготовку третього національного звіту про виконання Картахенського протоколу
п.88 Супровід та координація виконання положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та Протоколу про охорону і стале використання біологічного і ландшафтного різноманіття

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

участь у заходах у рамках Карпатської конвенції та її протоколів, зокрема роботі Бюро, Впроваджувального комітету та забезпечення участі українських експертів у засіданнях тематичних робочих груп Карпатської конвенції.

Забезпечено координацію діяльності заінтересованих центральних органів виконавчої влади, зокрема:

з визначення кандидатур до складу робочих груп з питань сталого сільського розвитку, сталого туризму та зі зміни клімату.

з опрацювання питання стосовно підписання Протоколу про сталий туризм до Карпатської конвенції;

з підписання Протоколу про сталий транспорт та інфраструктуру до Карпатської конвенції. (Протокол підписаний Міністром інфраструктури 26.06.2015).

Опрацьовано документи з розроблення проекту Протоколу щодо сталого сільського господарства та сільського розвитку та взято участь у Третій нараді Робочої групи щодо сталого сільського господарства та сільського розвитку (20 – 22.04.2015, Стара Планіна, Сербія)
п.89 Супровід виконання зобов’язань Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

участь у заходах у рамках Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, засіданнях Бюро Комітету з огляду впровадження цієї Конвенції та робочих груп.

Забезпечення підготовки документів та участі у 12-й Конференції Сторін Конвенції та 13-й сесії Комітету з огляду впровадження Конвенції.Опрацьовано документи та взято участь:

у 13-й сесії Комітету з огляду впровадження Конвенції, а також регіональній нараді країн Центральної та Східної Європи з підготовки до неї (23–27.03.2015, м. Бонн, Федеративна Республіка Німеччина);

у засіданні Міжурядової робочої групи щодо реалізації рішень Всесвітнього саміту зі сталого розвитку «Ріо+20» у рамках впровадження Конвенції (18-20.03.2015, м. Рим, Італійська Республіка);

у засіданні Бюро Комітету з огляду впровадження Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням (11-12.06.2015, м. Бонн, Федеративна Республіка Німеччина)


п.90 Супровід виконання положень Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

забезпечення участі у роботі Постійного комітету та інших заходах у рамках Конвенції


Здійснювалося опрацювання резолюцій, прийнятих на 11-й нараді Конференції Сторін Конвенції (04 – 09.11.2014, Кіто, Еквадор).

Взято участь у третій нараді підписантів Меморандуму про взаєморозуміння щодо заходів збереження прудкої очеретянки (Acrocephalus paludicola) (20–21.05.2015, Венте, Литва); підготовлений та поданий до Секретаріату Боннської конвенції звіт про виконання Меморандуму в Україні

п.91 Супровід виконання положень Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

участь у заходах у рамках Конвенції, впровадження положень Конвенції та рішень її керівних органів.

Підготовка щорічного звіту
Вжито заходів з відзначення Всесвітнього дня дикої природи (3 березня).

Розроблено та забезпечено прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 № 228 «Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р. № 1822».

Видано 128 дозволів/сертифікатів CITES
п.92 Супровід виконання положень Угоди про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

участь у заходах в рамках Угоди, впровадження положень Угоди та рішень її керівних органів

На запит Секретаріату ACCOBAMS опрацьовано запитальники щодо стану виконання ACCOBAMS та впровадження Директиви ЄС щодо морської стратегії в частині збереження китоподібних.

Взято участь в опрацюванні оновленого плану дій щодо збереження китоподібних Чорного моря.

Взято участь у підготовці Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони біорізноманіття» (прийнятий 09.04.2015 за № 323-VIII), яким серед іншого забороняється діяльність дельфінаріїв, що не мають природної морської води.

Взято участь у регіональному семінарі для східного Середземномор'я та Чорного моря (16–17.04.2015, м. Ментон, Французька Республіка), організованого Секретаріатом ACCOBAMS

п.93 Супровід виконання положень Угоди про збереження популяцій європейських кажанів

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

участь у роботі Постійного та Консультативного комітетів та інших заходах у рамках Угоди

Забезпечено участь представника Інституту зоології НАНУ у роботі 20-го засідання Консультативного комітету EUROBATS (23–25.03.2015, м. Будва, Чорногорія).

Опрацьовано документи та взято участь у 11-му засіданні Постійного комітету EUROBATS (28.04.2015, м. Рим, Італійська Республіка)

п.94 Супровід виконання положень Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

забезпечення підготовки звіту про виконання Угоди в Україні

Участь у заходах в рамках Угоди

Забезпечення підготовки та участі у 6-й сесії Наради Сторін Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів


Відповідно до запитів координаторів міжнародних робочих груп AEWA щодо індивідуальних планів дій стосовно окремих видів водно-болотних птахів, опрацьовано анкети про виконання міжнародних планів дій із збереження великого грицика (Limosa limosa), малої білолобої гуски (Anser erythropus), червоноволої казарки (Branta ruficollis) та косара (Platalea leucorodia).

Розпочато роботу стосовно підготовки національного звіту щодо виконання AEWA.

Вжито заходів з відзначення Всесвітнього дня мігруючих птахів (09-10.05.2015), що пройшов під гаслом «Енергія – зробимо її дружньою для птахів!». На сайті Мінприроди розміщено інформаційне повідомлення.

Забезпечено підготовку та подання до Секретаріату AEWA національного звіту щодо виконання AEWA в Україні. Звіт опубліковано на офіційному сайті AEWA

п.95 Супровід виконання положень Конвенції про захист Чорного моря від забруднення

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

участь у роботі Комісії із захисту Чорного моря від забруднення, її робочих і консультативних органах (робочих групах); підготовка і надання національних звітів, передбачених Конвенцією.

Здійснюється організаційне забезпечення виконання міжнародних зобов’язань за Конвенцією про захист Чорного моря від забруднення.

Підготовлено та надано Постійному Секретаріату Чорноморської комісії національні звіти за напрямами діяльності Конвенції.

Взято участь у засіданнях Консультативних груп Чорноморської комісії з питань інтегрованого управління прибережною морською смугою (03-04.06.2015, м. Стамбул, Туреччина); збереження морського біорізноманіття (30.03 – 01.04. 2015, м. Стамбул, Туреччина); рибальства та водних живих ресурсів (30.03 – 01.04. 2015. м. Стамбул, Туреччина); моніторингу і оцінки забруднення (02-03.04.2015. м. Стамбул, Туреччина); контролю за забрудненням з наземних джерел
(02-03.04.2015 , м. Стамбул, Туреччина)
п.96 Супровід виконання положень Конвенції про охорону ріки Дунай

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

участь у роботі Міжнародної комісії із захисту ріки Дунай, забезпечення участі представників від Україні у роботі робочих груп МКЗД

Здійснюється організаційне забезпечення виконання міжнародних зобов’язань за Конвенцією про охорону ріки Дунай.

Підготовлено та надано МЗС інформаційні і позиційні матеріали з питань порядку денного чергового засідання Робочої групи МКЗД (червень 2015 р.) для участі у засіданні представників Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні

п.97 Супровід виконання положень Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер

упродовж року

Департамент охорони природних ресурсів

участь у заходах у рамках Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер

Забезпечено узгодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, подання МЗС для подальшого внесення до Адміністрації Президента України та супровід проекту Закону України «Про ратифікацію Поправок до статей 25 та 26 Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер».

Взято участь у другому робочому семінарі з питань транскордонного управління ризиками, пов’язаними з повенями (19-20.03.2015, м. Женева); десятому засіданні Робочої групи щодо інтегрованого управління водними ресурсами у рамках Конвенції щодо охорони та використанню транскордонних водотоків і міжнародних озер (24-25.06.2015, м. Женева)

п.98 Забезпечення та організація діяльності із сплати внесків до бюджетів міжнародних природоохоронних конвенцій та угод

упродовж року

Департамент правової та міжнародної діяльності, інші структурні підрозділи ЦА Мінприроди

забезпечення виконання фінансових зобов’язань України (сплата внесків) в рамках 20 міжнародних конвенцій.

За підсумками 2014 року зареєстрована кредиторська заборгованість.

Здійснюється збір інвойсів та їх переклад. Після отримання офіційного перекладу до кінця 2015 року будуть здійснені відповідні платежі до бюджетів міжнародних природоохоронних конвенцій та угод

п.99 Забезпечення діяльності з питань впровадження конвенцій та угод, стороною яких є Україна

упродовж року

Департамент правової та міжнародної діяльності

проведення зустрічей та нарад з метою міжвідомчої координації позиції України з питань впровадження конвенцій та угод

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 року № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна», міністерством підготовлено звіт за 2014 рік про результати співробітництва Мінприроди з міжнародними організаціями, зокрема, в рамках міжнародних конвенцій та угод, а також перелік заходів, запланованих на 2015 рік
Завдання 0515 Збереження природно-заповідного фондуп.101 Розроблення проектів Указів Президента України про створення/розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду

упродовж року

Департамент заповідної справи,

Департамент правової та міжнародної діяльностіпроекти Указів Президента України про створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Проводиться робота із створення національних природних парків: «Нижньодніпровський» (площею 80 тис. га), «Нобельський» (15 тис. га), «Дніпровсько-Тетерівський» (30 тис. га), «Соколині гори» (10 тис. га), «Верхнє Побужжя» (8 тис. га), «Західне Побужжя» (10 тис.га), «Холодний яр», «Бойківщина», «Дністровський-Чайковицький» та Поліського біосферного заповідника.

Підготовлені та надані для погодження проекти указів Президента України:

- «Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» (створення 3-х об’єктів та розширення одного об’єкта);

- «Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» (створення 17-и об’єктів);

- «Про створення Чорнобильського біосферного заповідника», загальною площею 227 тис. га;

- «Про створення національного природного парку "Нижньодніпровський» (Херсонська область, 80 тис.га)


п.102 Підготовка проектів створення/розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

упродовж року

Департамент заповідної справи,

Департамент правової та міжнародної діяльностіпроекти створення/розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Проводиться робота з розширення національних природних парків: «Олешківські піски», «Нижньосульський», «Кременецькі гори», «Черемоський», «Дністровський каньйон», «Верховинський», «Вижницький», «Дворічанський», «Ужанський», «Карпатський» тощо.

Погоджується проект Указу Президента України «Про розширення природного заповідника «Єланецький степ» (розширення території заповідника в Миколаївській області на 1335 га)

п.103 Внесення змін до наказу Мінприроди від 29.12.2005 № 530 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складу та змісту Проектів організації територій установ природно-заповідного фонду України"

IV квартал

Департамент заповідної справи

зміни до наказу Мінприроди від 29.12.2005 № 530

Наказом Мінприроди від 13.05.2015 № 152 визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29 грудня 2005 року № 530 «Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо складу та змісту Проектів організації територій установ природно-заповідного фонду України»п.104 Затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

упродовж року

Департамент заповідної справи

ліміти затверджені відповідно до обсягу звернень заявників

Розглянуто 69 лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, з них затверджено - 57п.105 Затвердження положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

упродовж року

Департамент заповідної справи,

Департамент правової та міжнародної діяльностіположення затверджені відповідно до обсягу звернень заявників

Розглянуто 48 положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, з них внесено зміни до 39 положень
п.106 Затвердження (погодження) проектів організації територій установ природно-заповідного фонду

упродовж року

Департамент заповідної справи

проекти затверджені (погоджені) відповідно до обсягу звернень заявників

Розглянуто 2 проекти внесення змін та доповнень до Проектів організації території, із них 1 затвердженоп.107 Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування новоствореним установам природно-заповідного фонду

упродовж року

Департамент заповідної справи

Подання проектів розпоряджень на розгляд до Кабінету Міністрів України

Розроблені, в установленому порядку погоджені та передані на розгляд Уряду проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок НПП «Джарилгацький» (805,0 га) та
НПП «Північне Поділля» (4443,35 га). Здійснюється правова експертиза проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про надання згоди на поділ земельних ділянок» (для Карпатського НПП)п.108 Координація робіт з встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення

упродовж року

Департамент заповідної справи

площа територій та об’єктів природно-заповідного фонду, для якої встановлені та винесені в натуру межі

Здійснювались організаційні заходи щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення.

Станом на 01.04.2015, згідно з даними Держземагентства, межі територій та об’єктів природно-заповідного фонду встановлені в натурі (на місцевості) на площі 820,6 тис. га (без врахування тимчасово-окупованих територій), з них: загальнодержавного значення  593,3 тис. га; місцевого значення  227,3 тис. га

п.109 Проведення обліку кількості та площі територій об’єктів природно-заповідного фонду, їх розподіл за категоріями та адміністративними одиницями, станом на 01.01.2015

упродовж року

Департамент заповідної справи

ведення Державного кадастру природно-заповідного фонду України

Узагальнено інформацію щодо обліку територій та об’єктів ПЗФ (станом на 01.01.2015).

Здійснюється підготовка матеріалів для розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Мінприроди

п.110 Внесення змін до наказу Мінприроди від 16.02.2005 № 67, зареєстрованого в Мін‘юсті 11.03.2005 за № 298/10578 "Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"

упродовж року

Департамент заповідної справи

зміни до наказу Мінприроди від 16.02.2005 № 67 (зареєстрованого в Мін‘юсті 11.03.2005 за № 298/10578)

Проводиться робота з підготовки проекту змін до Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затвердженої наказом Мінприроди від 16.02.2005 № 67, зареєстрованим у Мін‘юсті 11.03.2005 за
№ 298/10578п.111 Проведення інвентаризації облікових карток Форми 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"

упродовж року

Департамент заповідної справи

отримання повної інформації щодо наявності заповнених карток

Забезпечено збір інформації від обласних та Київської міської державних адміністрацій щодо інвентаризації облікових карток форми 1ДКПЗФ «Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України» (станом на 01.01.2015).

Продовжуються роботи з отримання повної інформації щодо заповнення карток первинного обліку

п.112 Здійснення аналізу діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду

упродовж року

Департамент заповідної справи

оцінка діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду

Забезпечено узагальнення даних звітів діяльності служб державної охорони адміністрацій територій та об’єктів природно-заповідного фонду станом на 01.01.2015 та І квартал 2015 року. Проводиться робота щодо узагальнення даних за І півріччя 2015 рокуп.113 Здійснення супроводу та аналіз виконання планів природоохоронних заходів установами природно-заповідного фонду, підпорядковані Мінприроди, за звітними матеріалами

упродовж року

Департамент заповідної справи

результати виконання планів природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів

Проведено роботу із прийняття у 41 установи природно-заповідного фонду, підпорядкованих Мінприроди, звітів про виконання у 2014 році та в І кварталі 2015 року Планів природоохоронних заходів (загального та спеціального фондів)

п.114 Підготовка обґрунтованих пропозицій щодо визначення обсягів бюджетних асигнувань, необхідних на утримання підпорядкованих Міністерству установ природно-заповідного фонду

упродовж року

Департамент заповідної справи

обсяги фінансування включені до Державного бюджету України на 2015 рік

Зібрані, опрацьовані та надані пропозиції щодо визначення обсягів бюджетних асигнувань, необхідних на утримання підпорядкованих міністерству установ природно-заповідного фондуп.115 Здійснення оперативного керівництва установами природно-заповідного фонду Мінприроди та надання організаційної, методично-консультативної допомоги

упродовж року

Департамент заповідної справи

планове функціонування установ природно-заповідного фонду Мінприроди

Протягом звітного періоду постійно забезпечувалось управління установами природно-заповідного фонду Мінприроди, а також надання методично-консультативної допомогип.116 Здійснення координації наукової, еколого-освітньої та міжнародної діяльності установ природно-заповідного фонду, виконання Програми Літопису природи заповідниками та національними природними парками

упродовж року

Департамент заповідної справи

кількість консультацій наданих з питань здійснення наукової, еколого-освітньої та міжнародної діяльності, виконання Програми Літопису природи заповідниками та національними природними парками

Забезпечено діяльність 37 екоосвітніх центрів, музеїв та музейних кімнат, які є осередками проведення екологічно-просвітницької діяльності, 150 обладнаних екологічних стежок. Організовано 57 шкільних та студентських екологічних гуртків, проводяться роботи з підготовки 45 томів Літописів природи

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал