Звіт про виконання у І півріччі 2015 року Річного плану роботи Міністерства екології та природних ресурсів України № з/п Найменування заходу Строк виконанняСторінка2/5
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.9 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5п.28 Організація роботи з підготовки звіту про стан виконання плану діяльності Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України на 2014-2016 роки

березень

Відділ стратегічного планування

звіт про стан виконання плану діяльності Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України на 2014-2016 роки

Відповідно до інформації, наданої структурними підрозділами апарату міністерства та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, проведено роботу з підготовки звіту про стан виконання у 2014 році плану діяльності Мінприроди на 2014-2016 роки. Затверджений Звіт розміщено на веб-сайті міністерствап.29 Організація роботи з складання звіту за результатами моніторингу плану роботи Мінприроди України на 2014 рік

січень

Відділ стратегічного планування

звіт за результатами моніторингу плану роботи Мінприроди України на 2014 рік

За звітною інформацією структурних підрозділів апарату міністерства складено звіт про виконання Річного плану роботи Мінприроди на 2014 рік, який затверджений Міністром екології та природних ресурсів України та розміщений на веб-сайті міністерствап.30 Організація роботи з складання квартальних звітів за результатами моніторингу плану роботи Мінприроди України на 2015 рік

30 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Відділ стратегічного планування

звіт за результатами моніторингу плану роботи Мінприроди України на 2015 рік

Забезпечено підготовку звітів за результатами щоквартального моніторингу Плану роботи Мінприроди на 2015 рік.

За звітною інформацією структурних підрозділів міністерства підготовлено Звіт про виконання у І кварталі 2015 року Річного плану роботи, який затверджений заступником Міністра екології та природних ресурсів України-керівником апарату та розміщений на веб-сайті Мінприроди

п.32 Підготовка інформації про хід виконання Плану заходів реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 – 2012 роки

січень

липеньВідділ стратегічного планування

зведений звіт для Мінсоцполітики України про виконання заходів у рамках реалізації державної соціально-економічної політики

Забезпечено підготовку звітної інформації про хід виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди станом на 01.01.2015 та 01.07.2015, яку надіслано Мінсоцполітики (листи Мінприроди від 19.01.2015 № 5/1-12/494-15 та від 15.07.2015 № 5/4-12/8620-15)
п.33 Підготовка звіту за 2014 рік щодо стану виконання заходів Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки центральними і місцевими органами виконавчої влади

31 березня 2015 року

Відділ стратегічного планування

звіт про стан виконання у 2014 році Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, який розміщено на сайті Мінприроди

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577 Мінприроди підготовлено та листом від 07.04.2015 № 5/1-12/3673-15 надіслано до Кабінету Міністрів України звіт про стан виконання у 2014 році Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки.

Звіт розміщено на веб-сайті міністерства

п.34 Забезпечення підготовки аналітичних матеріалів до щорічної доповіді про стан здоров'я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію

квітень

Відділ стратегічного планування

аналітична довідка для МОЗ про виконання у 2014 році заходів з покладених на Мінприроди України завдань

Підготовлено аналітичні матеріали до щорічної доповіді про стан здоров’я населення України, санітарно-епідеміологічну ситуацію, які надано МОЗ листом від 15.04.2015 № 5/4-12/4174-15п.35 Участь у підготовці Угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та обласними радами

упродовж року

Відділ стратегічного планування

пропозиції до запланованих спільних заходів природоохоронних розділів Угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та обласними радами регіонів

З початку 2015 року проекти Угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та обласними радами регіонів на розгляд Мінприроди не надходилип.36 Підготовка інформації про стан виконання Угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та обласними радами

лютий

Відділ стратегічного планування

звітна інформація про виконання у 2014 році Угод щодо регіонального розвитку для Мінекономрозвитку

За підсумками 2014 року підготовлено інформацію стосовно виконання спільних заходів у рамках угод щодо регіонального розвитку Вінницької та Волинської областей, яку надано Мінекономрозвитку листом від 20.02.2015 № 5/4-12/1658п.37 Опрацювання інформації та підготовка звіту про стан виконання загальнодержавних та державних цільових програм, за підсумками 2014 року, відповідальним виконавцем яких є Мінприроди України:

Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища;

Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року;

Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року;

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки.


березень-квітень

Відділ стратегічного планування

звіти про хід і виконання у 2014 році державних цільових програм, відповідальним виконавцем яких є Мінприроди України та подання його Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Мінекономрозвитку України

Підготовлено і надано звіти про виконання у 2014 році загальнодержавних та державних цільових програм, які надіслано:

- Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (лист від 19.03.2015


№ 5/1-12/2660-15);

- Кабінету Міністрів України (лист від 19.03.2015 № 5/1-12/2658-15);

- Мінекономрозвитку щодо виконання державних цільових програм (лист від 02.03.2015 № 5/4-12/1918-15)
п.38 Підготовка інформації про виконання планів заходів, програм соціально-економічного розвитку, співвиконавцем заходів яких є Мінприроди України:

Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки;

Плану першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області

лютий


березеньВідділ стратегічного планування

звітна інформація про виконання у 2014 році програм соціально-економічного розвитку для Мінекономрозвитку

Надано Мінекономрозвитку звітну інформацію за 2014 рік про виконання програм соціально-економічного розвитку, співвиконавцем яких є Мінприроди:
лист від 31.01.2015 № 5/1-12/1011-15;

лист від 12.03.2015 № 5/4-12/2256-15

п.39 Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо виконання Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами-забруднювачами на 2007-2015 роки.

щокварталу

Відділ стратегічного планування

звітна інформація про виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи для Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України

Підготовлено інформацію для інформування Кабінету Міністрів України про вжиті заходи з виконання Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами-забруднювачами на 2007-2015 роки (лист Мінприроди від 16.04.2015 № 5/3-12/4270-15).

Доручення Кабінету Міністрів України від 01.09.2011 № 40860/1/1-11, стосовно підготовки інформації для щоквартального інформування, знято з контролю у січні 2015 року

п.40 Забезпечення видання в електронній формі щорічного звіту про реалізацію Національної екологічної політики з обов’язковим розділом щодо дотримання вимог Орхуської конвенції, зокрема:

видання, у тому числі в електронній формі, щорічної доповіді неурядових екологічних організацій щодо проведення громадської оцінки державної екологічної політики із зазначенням кількісних та якісних показників доступу до екологічної інформації31 березня

Відділ стратегічного планування,

Відділ комунікаційзвіт в електронній формі про реалізацію екологічної політики

За підтримки проекту «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки» громадськими неурядовими організаціями підготовлено «Щорічну доповідь неурядових екологічних організацій щодо проведення громадської оцінки державної екологічної політики за 2013 рік», яка розміщена на офіційному веб-сайті Мінприроди.

У зв’язку із перерозподіленням коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС у 2014 році,  подовжено терміни підготовки щорічного звіту про реалізацію Національної екологічної політики з обов’язковим розділом щодо дотримання вимог Орхуської конвенції

п.41 Забезпечення щорічного оновлення інформації про наявність місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища

упродовж року

Відділ стратегічного планування


оновлена інформації про наявність місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища розміщена на офіційному веб-сайті Мінприроди України

З метою оновлення інформації про наявність місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища, проведено аналіз матеріалів, наданих місцевими органами виконавчої влади.

Узагальнена інформація щодо розроблення та затвердження місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища розміщена на офіційному веб-сайті Мінприроди в рубриці «Діяльність – Екологічна політика»

п.42 Підготовка проекту акта щодо запровадження процесу «Довкілля для України» та створення міжвідомчої комісії «Довкілля для України» (за аналогією процесу «Довкілля для Європи»)

упродовж року

Відділ стратегічного планування


проект нормативно-правового акта «Про запровадження процесу «Довкілля для України»

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження на постійній основі процесу «Довкілля для України», який в установленому порядку погоджено з заінтересованими центральними органами виконавчої влади та отримано висновок Мін´юсту за результатами правової експертизи (від 05.09.2014).

У зв’язку з обранням 02.12.2014 нового складу Уряду та відповідно до вимог п. 2 параграфу 40 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, проект постанови повторно погоджено із заінтересованим ЦОВВ.Ведеться робота з доопрацювання проекту акта з метою надання його Мінʼюсту для погодження та проведення правової експертизип.43 Внесення змін до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»


І півріччя

Відділ стратегічного планування


приведення Стратегії державної екологічної політики України на період до 2020 року до норм та права Угоди про асоціацію з ЄС

За підтримки проекту «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки» розроблено зміни до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», які розміщені 07.04.2015 на веб-сайті Мінприроди для інформування та можливості надати пропозиції та зауваження. Отримані пропозиції розглянуті за участю громадськості та обговорені 30.07.2015п.44 Підготовка проекту Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки

грудень

Відділ стратегічного планування


проект розпорядження КМУ «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки»

На офіційному сайті Мінприроди оприлюднено повідомлення про винесення на громадське обговорення Пропозицій щодо формування Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки (другий проект). Розроблення зазначених Пропозицій здійснювалося з метою забезпечення реалізації Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», на виконання пункту 184 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна—2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213-рп.45 Підготовка законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку»

червень

Відділ стратегічного планування


проект Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (визначатиме процедуру та основні вимоги до стратегічної екологічної оцінки – оцінки впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище)

Ведеться робота з повторного погодження законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» заінтересованими центральними органами виконавчої владип.46 Підготовка аналітичних матеріалів до розділу «Забезпечення сталого розвитку довкілля» Національної доповіді про підсумки виконання Україною завдань Декларації ООН Цілі розвитку тисячоліття

липень

Відділ стратегічного планування

аналітичні матеріали до розділу «Забезпечення сталого розвитку довкілля» щорічної моніторингової доповіді «Цілі розвитку тисячоліття: Україна – 2015»

Забезпечено підготовку аналітичних матеріалів для щорічної моніторингової доповіді «Цілі розвитку тисячоліття: Україна» за 2014 рік, які надіслано Мінекономрозвитку листом від 27.07.2015 № 5/4-12/9078-15п.47 Реєстрація екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту

упродовж року

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання

ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту

У рамках ведення роботи із сертифікації екологічних аудиторів, що мають право на здійснення екологічного аудиту, 30 квітня 2015 року проведено засідання Комісії із сертифікації екологічних аудиторів, на якому розглядались питання допуску кандидатів до кваліфікаційних іспитів, подовження строку дії сертифіката екологічного аудитора, а також питання ведення реєстру екологічних аудиторів і юридичних осіб.

За результатами засідання прийняті відповідні рішення

п.48 Сертифікація екологічних аудиторів

упродовж року

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання

видача сертифіката екологічного аудиторап.49 Здійснення державної екологічної експертизи, розгляду та погодження матеріалів стосовно:

господарської діяльності об’єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;

об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку та об’єктів і видів діяльності, що можуть негативно вплинути на стан довкілля, матеріалів поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів, інших об’єктів державної екологічної експертизи


упродовж року

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання

видача відповідного висновку державної екологічної експертизи


Підготовлено та видано 12 висновків державної екологічної експертизи;

11 заявок повернуто на доопрацювання;

11 заявок повернуто без розгляду відповідно до листів підприємств.

Видано 186 висновків державної екологічної експертизи після розгляду матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатівп.50 Здійснення експертизи проектів законодавчих, нормативно-технічних та інструктивно-методичних документів

упродовж року

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання

погодження/непогодження проектів законодавчих, нормативно-технічних (ДСТУ, ДБН, СОУ, ТР тощо) та інструктивно-методичних документів

У рамках здійснення експертизи розглянуто 3 проекти: 1 проект законодавчого і 2 проекти нормативно-правових документів. 2 проекти направлено на доопрацюванняп.51 Продовження процесу адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, впровадження Технічного регламенту з екологічного маркування.

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 “Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування»упродовж року

Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання

упровадження добровільного екологічного маркування відповідно до вимог Технічного регламенту з екологічного маркування

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 529 «Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування» доопрацьовується відповідно до коментарів Європейської асоціації автовиробників (АСЕА)п.52 Підготовка посвідчень про державну реєстрацію препаратів та дозволів на ввезення зразків незареєстрованих препаратів відповідно до постанови

упродовж року

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

видача посвідчень про державну реєстрацію препаратів

Підготовлено та видано 182 посвідчення про державну реєстрацію препаратів.

Погоджено та видано 22 дозволи на ввезення зразків незареєстрованих препаратів

п.53 Підготовка проекту доповнення до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні на 2015 рік

ІІ квартал

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики

видання доповнення до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні на 2015 рік

Підготовлено та видано доповнення до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні в 2015 роціп.54 Проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, які розробляються структурними підрозділами Міністерства, а також тих, що надсилаються іншими органами виконавчої влади на погодження

упродовж року

Департамент правової та міжнародної діяльності

звіт про проведення правової експертизи проектів нормативно – правових актів

З початку 2015 року опрацьовано 397 проектів нормативно-правових актів, які розроблені Мінприроди, центральними органами виконавчої влади діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, а також іншими органами виконавчої влади, з них:

проекти законів України - 37;

проекти указів Президента України - 19;

проекти постанов Кабінету Міністрів України - 98;

проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України - 69;

проекти наказів Мінприроди розробниками яких є міністерство та центральні органи виконавчої влади діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, а також проекти наказів інших ЦОВВ - 154

п.55 Координація в межах компетенції роботи структурних підрозділів Міністерства щодо реалізації вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

упродовж року

Департамент правової та міжнародної діяльності

звіт про реалізації вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Взято участь у розробленні Мінекономрозвитку проектів законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, повʼязані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо приведення їх у відповідність із нормами законів України «Про адміністративні послуги» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» і «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання».

Прийняття зазначених законопроектів дозволить закріпити на законодавчому рівні основні вимоги, які застосовуються при наданні адміністративних послуг, а також встановити вичерпний перелік таких послуг.

З метою реалізації норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», яким внесено зміни до Закону України «Про відходи» у частині запровадження декларації про відходи суб’єктами господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить до утворення відходів, показник загального утворення (Пзув) яких становить від 50 до 1000, Мінприроди розробило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми». Зазначений проект акта погоджується із заінтересованими центральними органами виконавчої влади
п.56 Координація в межах компетенції роботи структурних підрозділів Міністерства щодо реалізації у 2014-2016 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

упродовж року

Департамент правової та міжнародної діяльності

звіт про виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

З метою належної організації роботи з реалізації завдань щодо наближення екологічного законодавства України до законодавства ЄС видано наказ Мінприроди № 250 від 10.08.2014, яким утворено Робочу групу з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Членам цієї робочої групи було доручено утворити робочі групи у відповідних сферах (відповідно до компетенції структурних підрозділів Мінприроди та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Урядом через Міністра Мінприроди України).

На даний час створено 7 робочих груп та постійно проводяться їх засідання

п.57 Моніторинг нормативно-правових актів


упродовж року

Департамент правової та міжнародної діяльності

звіт про моніторинг нормативно-правових актів


З метою виконання покладених на Мінприроди завдань та формування державної політики у відповідних сферах, міністерством та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, з початку року розроблено 154 проекти нормативно-правових актів, з них:

закони України – 15;

укази Президента України – 10;

постанови Кабінету Міністрів України – 43;

розпорядження Кабінету Міністрів України – 32;

накази Міністерства екології та природних ресурсів України - 54

п.58 Моніторинг законопроектів, внесених до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України та на засіданнях комітетів з компетенції Мінприроди


упродовж року

Департамент правової та міжнародної діяльності

звіт про супроводження законопроектів, внесених до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України та на засіданнях комітетів з компетенції Мінприроди

Проводиться постійний моніторинг законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України.

З початку 2015 року до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради внесено 22 законопроекти; до розгляду на засіданнях Комітетів Верховної Ради України внесено 72 законопроекти

п.59 Координація роботи структурних підрозділів Мінприроди в частині взаємодії з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України

упродовж року

Департамент правової та міжнародної діяльності

звіт про взаємодію з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України

Протягом 10 днів після реєстрації у Верховній Раді України проектів актів законодавства, внесених народними депутатами України, структурними підрозділами Мінприроди забезпечено проведення відповідної експертизи та підготовка висновків і пропозицій до Кабінету Міністрів Українип.60 Представництво інтересів міністерства в судових органах

упродовж року

Департамент правової та міжнародної діяльності

звіт про представництво інтересів міністерства в судових органах

Станом на 30 червня 2015 року у судовому провадженні знаходиться 185 справ: із них, у 2015 році відкрито провадження – 22 справи. До загального переліку входять справи адміністративної юрисдикції щодо вирішення публічно-правових спорів, а також спори, які виникають із господарських та трудових правовідносин.

За І півріччя 2015 року в правоохоронних та судових органах забезпечено участь та належне представництво інтересів міністерства у 122 судових засіданнях

п.61 Проведення перевірок стану дотримання законодавства на підприємствах, установах та в організаціях, що належать до сфери управління Мінприроди

упродовж року

Департамент правової та міжнародної діяльності

звіт про стан дотримання законодавства на підприємствах, установах та в організаціях, що належать до сфери управління Мінприроди

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 11-аг затверджено план-графік проведення перевірок стану правової роботи на І півріччя 2015 року
п.62 Забезпечення виконання домовленостей у рамках пріоритетів Порядку денного асоціації Україна – ЄС на 2015 рік

упродовж року

Департамент правової та міжнародної діяльності, структурні підрозділи ЦА Мінприроди

періодичне звітування щодо реалізації Порядку денного асоціації Україна – ЄС у сфері навколишнього природного середовища

У рамках пріоритетів, визначених розділом «Навколишнє природне середовище та зміна клімату» Порядку денного асоціації Україна – ЄС, виконується робота за напрямами:

- імплементація Україною Стратегії державної екологічної політики України на період до 2020 року та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки;

- подальша розробка та імплементація українського законодавства, стратегій та планів у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема щодо оцінки впливу на навколишнє середовище, стратегічної екологічної оцінки, доступу громадськості до інформації у сфері навколишнього природного середовища;

- розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до багатосторонніх угод у сфері навколишнього природного середовища, підписаних і ратифікованих Україною та Європейським Союзом, що перелічені у Додатку 2 Порядку денного асоціації Україна - ЄС;

- забезпечення реалізації Бухарестської конвенції і протоколів до неї та спільній роботі з Сторонами Конвенції;

- вивчення можливості створення офісу РЕЦ-Україна.

Мінприроди щоквартально інформує Кабінет Міністрів України про виконання Порядку денного асоціації Україна – ЄС:

звіт за І квартал 2015 року надано листом Мінприроди від 23.04.2015 № 5/3-6/4618-15; звіт за ІІ квартал 2015 надано листом від 04.08.2015 № 5/3-13/9571-15

п.64 Виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

упродовж року

Департамент правової та міжнародної діяльності, структурні підрозділи ЦА Мінприроди

затвердження та реалізація Планів імплементації Директив та Регламентів у сфері охорони довкілля

З метою забезпечення виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р, Мінприроди розробило Плани імплементації Директив та Регламентів у сфері охорони довкілля, які затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 371 Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»п.65 Продовження переговорного процесу з ЄС, з метою залучення та використання бюджетної підтримки у секторі охорони навколишнього природного середовища

упродовж року

Департамент правової та міжнародної діяльності

періодичне звітування щодо залучення бюджетної підтримки в сектор охорони навколишнього природного середовища

Кабінетом Міністрів України 27.05.2014 прийнято розпорядження № 508-р «Про передачу у 2014 році деяких бюджетних призначень Міністерству екології та природних ресурсів», яким передбачено передачу Мінприроди 222.205,760 тис. гривень, що надійшли від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України».

Станом на 01.04.2015 сума 221 088 063,43 тис грн. обліковується як залишок коштів.

Для забезпечення цільового використання коштів, що виділяються в рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України», з метою здійснення природоохоронних заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери навколишнього природного середовища, Мінприроди створило Робочу групу з відбору природоохоронних заходів, а також розробляється відповідний Порядок планування заходів з реалізації програми допомоги Європейського Союзу.

Згідно з вимогами зазначеного Порядку буде формуватися План природоохоронних заходів з реалізації пріоритетів розвитку сфери навколишнього природного середовища та здійснюватиметься фінансування запланованих заходів.

05.03.2015 проведено засідання Керівного комітету проекту «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки» для розгляду звіту про стан виконання у ІІ півріччі 2014 року завдань, передбачених проектом.

30.07.2015 у приміщенні Мінприроди проведені громадські слухання щодо проекту змін та доповнень до Стратегії екологічної політики України

п.66 Підготовка звітних матеріалів про досягнуті результати виконання проектів міжнародної технічної допомоги

щопівроку

Департамент правової та міжнародної діяльності, структурні підрозділи ЦА Мінприроди

щопіврічне звітування щодо стану реалізації проектів

Здійснюється координація діяльності з впровадження проектів міжнародної технічної допомоги, беніфіціаром яких є Мінприроди. За результатами моніторингу проектів за ІI півріччя 2014 року підготовлено звітну інформацію, яку надано Мінекономрозвитку (лист від 17.02.2015 № 5/1-6/1538-15).

Ведеться робота з підготовки звітної інформацію за І півріччя 2015 року

п.67 Розширення нормативно-правової бази у сфері охорони навколишнього природного середовища про двостороннє співробітництво між Україною та іншими країнами

упродовж року

Департамент правової та міжнародної діяльності, структурні підрозділи ЦА Мінприроди

підготовка двосторонніх Угод співробітництва між Україною та Литвою (міжвідомча) та між Україною та Білоруссю (щодо транскордонного впливу)

10 квітня 2015 року у приміщенні Мінприроди, відбулося урочисте підписання пакету документів між Урядом Федеративної республіки Німеччина та Кабінетом Міністрів України, представленим Міністерством екології та природних ресурсів України, з фінансового співробітництва у рамках проекту підтримки природно-заповідних територій в Україні.

22 квітня 2015 року Міністром екології та природних ресурсів України підписано Адміністративну угоду між Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством екології, сталого розвитку та енергетики Французької Республіки щодо співробітництва в сфері охорони навколишнього природного середовища і сталого розвитку.

З метою розширення нормативно-правової бази в природоохоронній сфері між Україною та іншими країнами розроблено проекти:

- Меморандуму про співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища між Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством навколишнього середовища Чеської Республіки;

- Договору між Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвійської Республіки про співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища;

- Угоди між Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством охорони природи Республіки Вірменія щодо співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища

п.68 Забезпечення організації та проведення двосторонніх комісій з питань охорони довкілля в рамках міжурядових та міжвідомчих угод

упродовж року

Департамент правової та міжнародної діяльності, інші структурні підрозділи ЦА Мінприроди

забезпечення участі делегацій України в рамках відповідних міжнародних конвенцій та угод.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 327 «Про Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна», Мінприроди надало МЗС уточнену інформацію стосовно членства України в міжнародних організаціях, конвенціях та протоколах (лист від 17.02.2015 № 5/1-6/1549-15 та лист від 17.07.2015 № 5/25-13/8708-15)п.69 Формування кадрового резерву для державної служби на конкурсних засадах на посади державних службовців І–ІІІ категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів

України


грудень

Управління роботи з персоналом

сформований кадровий резерв для державної служби на посади державних службовців І-ІІІ категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів УкраїниСформовано кадровий резерв для державної служби на посади державних службовців І-ІІІ категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України, чи погоджується з Кабінетом Міністрів України (лист Мінприроди від 02.03.2015 № 5/1-14/1942-15)п.70 Формування та затвердження в установленому порядку кадрового резерву працівників центрального апарату Міністерства, керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства

січень,

лютий


Управління роботи з персоналом

сформовані та затверджені кадровий резерв для державної служби на посади державних службовців в центральному апараті міністерства та кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства


До наказу Мінприроди від 30.12.2014 № 494-о про затвердження кадрового резерву на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерства, внесені зміни наказом Мінприроди від 20.02.2015 № 43-оп.71 Забезпечення виконання комплексу робіт щодо заміщення вакантних посад спеціалістів, керівників та заступників керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства

за умови оголошення конкурсу

Управління роботи з персоналом,

керівники структурних підрозділівпризначення державних службовців в центральному апараті Міністерства

Протягом звітного періоду призначено 49 осіб, із них:

2 особи призначено за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 95-р та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 215-р);

27 осіб призначено за переведенням;

1 особу призначено після закінчення Національної академії державного управління при Президентові України

п.72 Проведення роботи щодо укладання, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства

за рішенням Міністра

Управління роботи з персоналом,

Департамент правової та міжнародної діяльностіукладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства

У звітному періоді призначено виконуючих обов’язки директора ДП «Українські екологічні інвестиції», НДУ «Український науковий центр екології моря» та ДП «Держекоінвест»; звільнено генерального директора ДП «Держекоінвест» та 5 виконуючих обов’язки керівників державних підприємствп.73 Проведення роботи щодо укладання, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Міністерства

за рішенням Міністра

Управління роботи з персоналом, Департамент правової та міжнародної діяльності

укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками установ природно - заповідного фонду, що належать до сфери управління Міністерства

У звітному періоді, шляхом укладання додаткових угод, продовжено термін дії контрактів з керівниками 11 установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління міністерства; призначено 2 виконуючих обов’язки керівників установ ПЗФ; звільнено 1 директора та 1 виконуючого обов’язки директора установ ПЗФп.74 Підготовка інформації Національному агентству України з питань державної служби про державних службовців І-ІІІ категорії посад в проваджені системи "Картка"

щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним

Управління роботи з персоналом

інформація Національному агентству України з питань державної служби про державних службовців І-ІІІ категорії посад в проваджені системи "Картка"

Національному агентству України з питань державної служби надано інформацію про призначених та звільнених державних службовців І-ІІІ категорії посад у провадженні системи обліку «Картка» (лист Мінприроди від 03.04.2015 № 5/3-14/3530-15)п.75 Підготовка інформації Національному агентству України з питань державної служби про стан кадрової роботи

щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу

Управління роботи з персоналом

інформація Національному агентству України з питань державної служби про стан кадрової роботи

Відповідно до листа Нацдержслужби від 06.03.2015 № 36/42/22-15 строк подання інформації про стан кадрової роботи змінено на «щороку до 5 січня»п.76 Подання статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" до Головного управління статистики у м.Києві

до 07 лютого

Управління роботи з персоналом

статистичні спостереження № 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та

професійне навчання" до Головного управління статистики у м.КиєвіПідготовлено статистичні спостереження № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання», які надано Головному управлінню статистикип.77 Подання статистичного спостереження № 9-ДС "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" до Головного управління статистики у м. Києві

до 07 лютого

Управління роботи з персоналом

статистичні спостереження № 9-ДС "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування"

Підготовлено статистичні спостереження № 9-ДС «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», які надані Головному управлінню статистикип.78 Подання інформаційної картки про підвищення кваліфікації державних службовців

до 20 січня

Управління роботи з персоналом

інформаційна картка про підвищення кваліфікації державних службовців

Підготовлено та надано до Нацдержслужби (листом Мінприроди від 13.01.2015 № 5/1-14/128-15) інформаційну картку про підвищення кваліфікації державних службовців у 2013-2014 роках, інформацію щодо стану виконання плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців Мінприроди у 2014 році за категоріями посад та інформацію щодо кількості державних службовців, які підвищили кваліфікацію за різними видами навчання в Мінприроди у 2013-2014 рокахп.79 Підготовка графіків відпусток працівників центрального апарату Мінприроди

грудень

січень


Управління роботи з персоналом

затверджений графік відпусток

Підготовлено графіки відпусток на 2015 рік керівників та працівників структурних підрозділів апарату Міністерства екології та природних ресурсів України, які затверджені Міністром 14.01.2015п.80 Подання статистичної інформації щодо працюючих кандидатів та докторів наук до Головного управління статистики

до 20 січня року, наступного за звітним

Управління роботи з персоналом

інформація щодо працюючих кандидатів та докторів наук до Головного управління статистики

Підготовлено та надано до Головного управління статистики інформацію за 2014 рік щодо працюючих кандидатів та докторів наук
п.81 Погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, та керівників і заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України

за рішенням Міністра

Управління роботи з персоналом

лист щодо погодження

У звітному періоді розглянуто та підготовлено матеріали щодо погодження:

- призначення 3 керівників, звільнення 5 керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів;

- призначення 4 керівників та перших заступників керівників, звільнення 5 керівників, перших заступників та заступників керівників територіальних органів ЦОВВ, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал