Звіт про перебіг та отримання результатів дослідно-експериментальної роботи за темою «Використання веб сайтів в освітній діяльності» на базі Лисичанської зош І-ІІІ ступенів №6 Лисичанської міської ради Луганської областіСкачати 366.12 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.01.2017
Розмір366.12 Kb.
ТипЗвіт
  1   2
 

«ПОГОДЖЕНО»    «ЗАТВЕРДЖУЮ»                                     


 Завідувач МЦ _________ Карпова Є.В.     Директор закладу _______ Коняхін І.Є.                                                   

«___» ________________ 2015  р.     «___» ________________ 2015 р.                


Науковий керівник ______ Іванов О.В.
 
 

 

  

 

 ЗВІТпро перебіг та отримання результатів дослідно-експериментальної роботи за темою «Використання веб - сайтів в освітній діяльності» 

на базі Лисичанської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 6

 Лисичанської міської ради Луганської області

на 2015–2019 роки» 

від «_19_» __червня___2015 р.

 

  

 

  

______І ( підготовчий) етап ______

 

 

  

Лисичанськ2015

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації №11с від 16.01.2015 року «Про надання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня Лисичанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Лисичанської міської ради Луганської області» на базі вищезазначеного загальноосвітнього навчального закладу проводиться дослідно-експериментальна робота за темою «Використання веб - сайтів в освітній діяльності».Реалізація проекту розпочалася з І (підготовчого етапу), який тривав з січня 2015 року по червень 2015 року. Протягом І (підготовчого) етапу педагогічний колектив навчального закладу працював над реалізацією наступних завдань:

 • формування творчих груп із проблеми для проведення експериментальної роботи;

 • вивчення та аналіз науково-методичної літератури і передового педагогічного досвіду з теми дослідження;

 • проведення вхідного моніторингу учасників навчально-виховного процесу щодо рівня готовності до участі в експерименті;

 • проведення педагогічної ради, батьківської конференції, присвячених питанню залучення учасників навчально-виховного процесу до дослідно-експериментальної роботи

 • розробка тематики інноваційної моделі системи навчально-виховної роботи на основі освітніх технологій.

На початку реалізації І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи було розроблено Програму реалізації І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи з теми «Використання веб-сайтів в освітній діяльності» (Додаток 1) та визначено напрями діяльності, направлені на виконання вищезазначених завдань:

Напрям діяльності

Проведена робота

Організаційний

 • розробка Програми реалізації І (підготовчого ) етапу дослідно-експериментальної роботи

 • видання наказу "Про участь школи в дослідно-експериментальній роботі за темою "Використання веб-сайтів в освітній діяльності"";

 • вивченням нормативно-правового забезпечення дослідно-експериментальної роботи;

 • вивчення науково - методичної літератури та ППД з теми роботи.

Практичний

 • створення творчих груп з реалізації І (підготовчого) етапу;

 • створення нормативно правової бази зі здійснення дослідно-експериментальної роботи;

 • розробка анкет для проведення вхідного моніторингу учасників дослідно-експериментальної роботи;

 • проведення вхідного моніторингу з учасниками експерименту;

 • проведення батьківської конференції

Підсумковий

 • аналітичні звіти творчих груп з реалізації І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи і проведеної роботи та створення на їх основі загального аналітичного звіту ;

 • проведення педагогічної ради «Про підсумки реалізації підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи»;

 • розробка Програми реалізації ІІ (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи

Конкретизація об’єму проведеної роботи та чітке її планування сприяли деталізації кожного завдання та його виконання.

З метою формування творчих груп із проблеми для проведення експериментальної роботи ( перше завдання підготовчого періоду) було видано наказ по школі №13 від 23.03.2015 "Про участь школи в дослідно-експериментальній роботі за темою "Використання веб-сайтів в освітній діяльності""(Додаток 2), яким передбачено створення творчих груп та визначення напрямків їх роботи: перша група на чолі з директором школи працювала над вивченням нормативно – правового забезпечення дослідно – експериментальної роботи; друга група на чолі з Коняхіною Г.О., керівника ШМО учителів – філологів, здійснювала роботу з проведення вхідного моніторингу учасників навчально-виховного процесу щодо рівня готовності до участі в експерименті, третя група на чолі з Топіліною Т.А., заступником директора з НВР, працювала над вивченням та аналізом науково – методичної літератури та передового педагогічного досвіду з теми досліду.

Під час вивчення та аналізу науково-методичної літератури і передового педагогічного досвіду з теми дослідження ( друге завдання підготовчого періоду) було встановлено, що процес впровадження веб-технологій, зокрема і веб-сайтів, в освітній процес та підготовка учителя до їх використання розглядається в ряді праць українських та закордонних авторів. Ці питання є предметом серйозного обговорення на науково-практичних та науково-методичних конференціях, а також на сторінках періодичних видань: журналів «Комп’ютер у школі та сім’ї», «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», «Освіта на Луганщині»; газет «Освіта України», «Педагогічна газета», «Інформатика», «Информатика и образование» та ін.

Окремі аспекти багатогранної проблеми використання веб – ресурсів досліджено в працях Н.Р.Балик, Л.І.Білоусової, Л.В.Брескіної, В.П.Вембер, О.М.Гончарової, Л.Е.Гризун, А.П.Забарної, В.Б.Івасика, І.С.Іваськова, А.Ю.Кравцової, О.Г.Кузьмінської, Н.В.Морзе, В.П.Олексюка, С.А.Ракова, О.В.Рєзіної, І.В.Роберт, З.І.Сейдаметової, С.О.Семерікова, Є.М.Смирнової-Трибульскої, Г.В. Стеценко, Ю.В.Триуса, О.І.Шиман. Водночас певні питання залишаються дискусійними і потребують більш поглибленого вивчення, зокрема класифікація освітніх веб-сайтів, їх призначення та використання в освітньому процесі.

Аналіз науково-педагогічної літератури дає змогу зробити висновок, що використання сучасних веб-технологій та розроблених на їх основі веб-сайтів є важливою передумовою успішності навчальної діяльності.

З метою подальшої роботи над дослідно-експериментальною роботою за темою «Використання веб - сайтів в освітній діяльності» було створено базу даних - список науково-методичної літератури та корисних посилань (Додаток 3), що сприятиме ефективній роботі з поширення передового педагогічного досвіду з теми проекту та визначення тематики інноваційної моделі системи навчально-виховної роботи на основі освітніх технологій.

З метою реалізації третього завдання І (підготовчого) етапу - проведення вхідного моніторингу учасників навчально-виховного процесу щодо рівня готовності до участі в експерименті було розроблено анкети з вивчення рівня готовності вчителів, учнів та батьків до участі в експерименті (Додаток 4, 5, 6).

Робота з педагогами розпочалася ще до початку дослідно-експериментальної роботи над проектом, бо будь-які зміни в змісті освіти тісно пов’язані і з вимогами до професіоналізму вчителя, його компетентностей, серед яких однією з головних є вміння працювати в інформаційному середовищі. Тому вже протягом кількох років у школі організовано роботу постійно діючих курсів комп'ютерної грамотності, майстер-класів: «Основи медіаосвіти та медіаграмотності», «Веб – сайт: робота з ним та його використання», «Google – інструментарій в практиці вчителя», які стали основою для формування інформаційної компетентності вчителів, та їх підготовкою до участі в експерименті.

Проведена комплексна діагностика готовності вчителів до роботи в режимі експерименту допомогла визначити рівень їх професійної компетентності і творчого потенціалу. На підготовчому етапі дослідження рівень професійної компетентності вчителів школи має такі показники: високий – 70% ( ті, хто відвідував майстер-класи); достатній -18% (ті, хто має певні навички роботи з сайтами), середній – 9% ( ті, хто займався самоосвітою з цього питання); низький – 3% (ті, хто мають рівень користувача).

Проведення вхідного моніторингу з учнями показало, що серед 200 учнів 3 – 10 класів: • мають інтерес і бажання до вивчення ІКТ – 100%;

 • подобаються уроки з використанням ІКТ – 100% ( де 85% учнів вказали, що це сприяє кращому засвоєнню та запам’ятовуванню навчального матеріалу, підвищенню інтересу до предмета, розвиває уміння спілкуватися на основі спільних проектів);

 • готові до роботи за комп’ютером і мають певні навички – 60%;

 • готові брати участь у створенні навчальних сайтів та в проектах, які проводяться через мережу Інтернет – 90%.

Анкетування серед батьків, яке пройшли 136 осіб, виявило наступне:

Дані дослідження показали готовність учнів та їхніх батьків до участі в дослідно-експериментальній роботі над проектом і стали основою для розробки тематики інноваційної моделі системи навчально – виховної роботи на основі освітніх технологій.

Згідно Програми реалізації І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи з теми «Використання веб-сайтів в освітній діяльності» та з метою реалізації четвертого завдання даного періоду в квітні 2015 року було проведено батьківську конференцію на тему «Сприяння школи в організації виховної та просвітницької роботи з батьками та дітьми», де було розглянуто питання про участь Лисичанської ЗОШ І – ІІІ ступенів №6 в дослідно-експериментальній роботі, під час висвітлення якого директор школи ознайомив батьків з результатами вхідного моніторингу, проведеного з кожною групою учасників експерименту, та з планом реалізації проекту в цілому.

Протягом реалізації І (підготовчого) етапу також було проведено два засідання педагогічної ради: • перше засідання відбулося 31.03.2015 р., де на порядку денному розглянуто питання «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Використання веб-сайтів в освітній діяльності»;

 • друге засідання відбулося 09.06.2015 р., на якому було підбито підсумки реалізації І (підготовчого) етапу дослідно – експериментальної роботи «Використання веб – сайтів в освітній діяльності».

На спільному засіданні керівників і членів творчих груп (27.05.2015), було розглянуто аналітичні звіти кожної творчої групи, на підставі яких розроблено тематику інноваційної моделі системи навчально-виховної роботи на основі освітніх технологій (останнє завдання підготовчого періоду), якою передбачено напрямки діяльності з кожною групою учасників проекту та тематика освітніх сайтів (Додаток 7).

Було підготовлено виступ з досвіду роботи педагогічного колективу навчального закладу щодо початку роботи над проектом та організації діяльності його учасників на засіданні круглого столу, проведеного в рамках форуму керівників загальноосвітніх навчальних закладів області, які мають статус експериментальних регіонального та всеукраїнського рівнів «Школи Луганщини: досвід надання якісної освіти» (м.Сєвєродонецьк, 2015 р.).

Досвід роботи з теми проекту «Використання веб-сайтів в освітній діяльності» було представлено в науково – методичному посібнику «Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення», підготовленого Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Додаток 8).

Отже, конкретизація завдань та диференційований підхід до організації дослідно-експериментальної роботи, вивчення, аналіз та створення нормативно-правової бази, проведення вхідного моніторингу та виявлення потенційних можливостей суб‘єктів дослідно-експериментальної роботи, формування творчих груп, а також розподіл обов‘язків між ними згідно з наказом по школі, робота над формуванням навчально-методичного забезпечення та розробки тематики інноваційної моделі системи навчально – виховної роботи на основі освітніх технологій дають право вважати роботу загальноосвітнього навчального закладу Лисичанської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №6 на І (підготовчому) етапі дослідно-експериментальної роботи задовільною.

На ІІ (діагностико - концептуальному) етапі дослідно-експериментальної роботи передбачається виконання наступних завдань:


 • діагностика готовності адміністрації, педколективу навчального закладу, батьків, учнів до співробітництва;

 • діагностика соціально-педагогічних потреб батьків, учнів, педагогів в умовах інноваційної моделі навчально-виховної роботи;

 • розробка системи впровадження інформаційних,проектних технологій;

 • розробка навчального, навчально-методичного забезпечення інноваційної моделі;

 • підведення підсумків діагностико-концептуального етапу дослідно-експериментальної роботи.


Додаток 1

Програма реалізації І (підготовчого) етапудослідно-експериментальної роботи з теми

«Використання веб-сайтів в освітній діяльності»

січень – травень 2015
Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

Видання наказу «Про участь школи в дослідно-експериментальній роботі за темою "Використання веб-сайтів в освітній діяльності»»

До 14.02.2015

Готовність до роботи в умовах експерименту, створення творчих групВивчення нормативно – правого забезпечення зі здійснення дослідно-експериментальної роботи.

Січень – травень 2015 р.

Створення нормативно – правової базиВивчення та аналіз психолого-педагогічної, методичної літературу з проблеми дослідження та ППД.

Березень-квітень 2015р.

Створення бази даних за темою експериментуРозробка матеріалів для проведення вхідного моніторингу з учасниками експерименту

Лютий 2015 року

Створення анкет для вчителів, учнів та батьківПроведення вхідного моніторингу з учасниками дослідно-експериментальної роботи

Березнь – квітень 2015

Аналітичний звіт з рівня готовності учасників експериментуПроведення батьківської конференції щодо участі в дослідно-експериментальній роботі

Квітень 2015

Рішення батьківської конференціїПроведення педагогічної ради «Про підсумки реалізації підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи»

травень 2015р.


Рішення та рекомендації педагогічної ради8.

Продовжити навчання педагогів шляхом проведення майстер – класу «Google – інструментарій в практиці вчителя»

січень-червень 2015р.

Готовність педагогів до інноваційної діяльності в умовах експерименту

9.

Підготовка звіту за підсумками 1 етапу дослідно-експериментальної роботи

І тиждень червня 2015р.

Звіт про результати 1 етапу дослідно-експериментальної роботиДодаток 2

Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
НАКАЗ

від _________ р. №___
Про участь школи

у дослідно – експериментальній роботі

«Використання веб – сайтів в освітній діяльності»
Відповідно до висновків експертизи заяви щодо надання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня Лисичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6, наказу Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації №11/с від 16.01.2015 р.

наказую.


 1. Взяти участь у проведенні дослідно – експериментальної роботи за темою «Використання веб – сайтів в освітній діяльності».

 2. В роботі дотримуватися етапів проведення експерименту, зазначених в заявці.

 3. Для ефективної роботи над підготовчим етапом (січень 2015 – травень 2015 рр.), створити творчі групи та визначити їх напрямки роботи:

  І творча група

  Склад:

  _________ – директор школи;

  _________ – заступник директора з НВР;

  _________ – заступник директора з ВР.
  Працює над вивченням нормативно – правового забезпечення дослідно – експериментальної роботи

  Підсумок роботи:

  - створення нормативно – правової бази по здійснюванню дослідно – експериментальної роботи.

  - проведення батьківської конференції (квітень 2015 р.);

  - проведення педагогічної ради «Про підсумки реалізації підготовчого етапу дослідно – експериментальної роботи» (травень 2015)


  ІІ творча група

  Склад:

  __________ – керівник м/о вчителів «Філологів»;

  __________ – керівник м/о вчителів «Початкових класів»;

  __________ – керівник м/о «Фізики, математики»;

  _________– психолог школи


  Здійснює роботу з проведення вхідного моніторингу учасників навчально-виховного процесу з рівня готовності до участі у експерименті.

  Підсумок роботи:

  - підготовка матеріалів для проведення вхідного моніторингу з усіма учасниками експерименту;

  - проведення вхідного моніторингу;

  - аналіз результатів та підготовка аналітичного звіту.  ІІІ творча група

  Склад:

  __________ – бібліотекар;

  __________ - вчитель інформатики

  та вчителі, які мають педагогічні звання та високий рівень володіння ІКТ  Працюють над вивченням та аналізом науково – методичної літератури та передового педагогічного досвіду з теми досліду.

  Підсумок роботи:

  - аналітичний звіт за підсумками вивчення та аналізу методичної літератури та передового педагогічного досвіду. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР _______

Директор школи ________
Додаток 3

Список літератури та корисних посилань

з дослідно-експериментальної роботи з теми

«Використання веб-сайтів в освітній діяльності»

з/п

Література

Основні положенняАнисимова Н.И. Психолого-педагогические аспекты использования Интернет-технологий в образовании / Н.И.Анисимова, И.Г.Сидоркина // Информатика и образование. – 2002. – №9. – С.46-50

До числа психолого- педагогічних факторів можна віднести такі:

1. Відсутність завершеної теоретичної бази побудови систем навчання на основі використання веб-технологій.

2. Недостатня розробка методичних і організаційних аспектів використання веб-технологій у навчальному процесі, використання при їх побудові в основному емпіричного підходу.

3. Слабка психологічна готовність більшості викладачів до використання веб-технологій як засобу навчання, що обумовлено низкою причин, зокрема, – природний опір людини інноваціям, відсутність навичок роботи з комп’ютером та знань щодо використання його в навчальному процесі.

4. Відсутність серед окремої частини освітян розуміння та певного рівня знань стосовно використання веб-технологій мережі Інтернет.

5. Недостатня мотивація щодо упровадження веб-технологій в педагогічну діяльність та використання ОВР у навчальному процесі тощо.

Бабанин Л.Н. Психологические исследования, опосредствованные применением Интернета. Эксперимент и квазиэксперимент в психологии: Учебное пособие / Л.Н.Бабанин, А.Е.Войскунский, О.В.Смыслова; под ред. Т.В.Корниловой. – СПб.: Питер, 2004. – С.214–233.

Зазначено, застосування комп'ютерних мереж веде до структурних і функціональних змін психічної діяльності людини, а використання Інтернету трансформує традиційні види діяльності: пізнавальну, комунікаційну, ігровуБрескіна Л.В. Гуманітарний потенціал використання сучасних мережевих інформаційних технологій у навчанні / Л.В.Брескіна // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб.наук.праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – Вип.5. – 2002. – С.87-94.

Говорячи про гуманітаризацію освіти, як про спрямованість на підвищення культури й освіченості людини, вихідною вимогою до процесу навчання є принцип гуманістичного цілеспрямування, що міститься в прагненні виховати гармонічну особистість з огляду на її індивідуальність і соціальні умови. Впровадження нової інформаційної технології (НІТ) у процес навчання розкриває нові можливості вирішення проблем гуманітаризації навчання і гуманізації навчального процесуВойскунский А.Е. Актуальные проблемы психологии зависимости от Интернета / А.Е.Войскунский // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. – № 1. – С.90-100

Спостерігається залежність від комп’ютера, зокрема від Інтернету. Але в кожну епоху існує своя залежність. Ще 10-15 років тому деякі педагоги передбачали тотальну залежність від фантастичної літератури, рок-музики або телевізора. При вміло організованому режимі праці і відпочинку, можна знівелювати цю залежністьГригорьев С.Г. Методико-технологические основы создания электронных средств обучения: научное издание / С.Г.Григорьев, В.В.Гриншкун, С.И.Макаров. – Самара: Самарская гос.эконом.академия, 2002. – 110 с.

Зазначається, що вирішення психолого-педагогічних аспектів використання ОВР є нелегкою справою, оскільки не достатньо просто використовувати ОВР в традиційній системі навчання і сподіватися на її ефективність. Необхідно здійснити інтеграцію ОВР в систему навчання, враховуючи історичні, психологічні та філософські аспекти цієї проблеми, опиратися на визначені теоретичні концепції навчального процесу. Подається методика створення електронних засобів навчанняГризун Л.Е. Дидактичні основи створення сучасного комп'ютерного підручника: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Л.Е.Гризун. – Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2002. – 20 с.

Електронний підручник цілком природно інтегрує навчальні ресурси, подані в електронній формі, зокрема й ресурси глобальної мережі Інтернет. Це створює сприятливі умови для швидкого оновлення та модифікації представленого в підручнику навчального матеріалу, динамічного збагачення його новим змістом відповідно до рівня сучасної наукиГуржій А. М. Теоретичні напрями інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / А. М. Гуржій // Педагогічна і психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України у 5 томах. / Том 5. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К. : "Педагогічна думка", 2007. – 392 с.

Електронні освітні ресурси (ЕОР) виконують кілька важливих дидактичних функцій, поєднуючи в собі:

 • засіб зберігання і відтворення змісту навчання;

 • засоби унаочнення навчального матеріалу; – модель (моделі) об'єктів вивчення;

 • середовище і засоби перетворювальної діяльності учнів над моделями об'єктів вивчення;

 • засоби організації управління навчальним процесомДолинер Л.И. Информационные и коммуникационные технологии обучения: проблемы и перспективы / Л.И.Долинер // Информатика и образование: научно-методический журнал. – 2003. – №6. – С.125-128.

До числа матеріально-технічних факторів можна віднести такі:

1. Недоступність (в силу високої вартості і інших причин) якісного програмного забезпечення.

2. Високі тарифи на послуги зв’язку і, як наслідок, високі тарифи на обслуговування користувачів мережі Інтернет.

3. Недостатня оснащеність комп’ютерною технікою більшості закладів

4. Недостатня кількість фахівців для технічної підтримки процесу впровадження веб-технологій.

5. Відсутність нормативно-правової бази щодо використання освітнього веб-простору мережі Інтернет, створення та розміщення ОВР у ньому.

Жалдак М.І. Проблеми інформатизації навчального процесу в школі і в вузі / М.І.Жалдак // Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі: Зб. наук. праць / Ред.кол.: Шкіль М.І. (відп.ред.) та ін. – К.: КДПІ, 1991. – С.3-16.

Удосконалення і розвиток сучасної інформаційної технології як сукупності методів та технічних засобів, використовуваних для збирання, створення, організації, зберігання, опрацювання, передавання, подання і використання інформації, розширюючи знання людей і розвиваючи їх можливості в управлінні технічними і соціальними процесами, суттєво впливає на характер виробництва, наукових досліджень, на освіту, культуру, побут, соціальні взаємини і структури. Це в свою чергу має як прямий вплив на зміст освіти, пов'язаний з рівнем науково-технічних досягнень, так і опосередкований, пов'язаний з появою нових професійних вмінь і навичок, потреба в яких швидко зростаєЖилкин В.В. Технология подготовки информационных продуктов для Интернет / В.В.Жилкин // Педагогическая информатика, 2004. – №1. – С.58-64.

Перспективність гіпертекстових технологій також відзначено як ті, де вказується, що використання цих технологій є досить результативним у навчанні. Гіпертекстова технологія надає розробнику широкі можливості для створення повноцінних електронних навчальних курсів. Суттєвою дидактичною перевагою гіпертексту є спрощена навігація і можливість визначити порядок вивчення навчального матеріалуЗабарна А.П. Використання мережевих щоденників (блогів) у навчально-виховному процесі школи / А.П.Забарна // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2008. – №5 (17). – С.45-49

Подаються складові блог-технології: призначення блогу, визначення мети та функцій, які повинен він забезпечувати; моделювання структури блогу: зміст, тематичні розділи (сторінки), гаджети, плагіни; вибір платформи та створення блогу; розміщення в блозі навчально-методичного контенту; створення правил, які регламентуватимуть частоту розміщення повідомлень, їхній обсяг, кількістьЗадорожна Н.Т. Методика і технологія керування інформаційним наповненням освітніх сайтів [Електронний ресурс] / Н.Т.Задорожна, Х.В.Середа, О.О.Тебенко // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання. – 2008. – №3(7). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em7/emg.html.

Комплексне використання сервісів технології Веб 2.0 можна організувати в межах одного сайту, створеного засобами системи управління контентом – CMS (Content Management System). CMS- системи останнім часом одержали широке застосування, оскільки мають потужні засоби для оперативного керування наповненням сайтів – веб- ресурсами. У більшості випадків CMS-системи дають змогу здійснювати централізоване керування накопиченими веб-ресурсами, відокремити зміст від форми подання (тобто від дизайну сайта), автоматизувати управління процесом наповнення сайту ресурсами, використання веб-ресурсів різними користувачами з певною метоюЗакон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»

Реформування системи освіти в Україні оголошене пріоритетним завданням держави і передбачає якісні зміни освітніх технологій на базі інформаційних технологій. У зв’язку з цим набувають особливої актуальності завдання реформування системи інформатичної підготовки учнів і випереджувального реформування системи підготовки учителів інформатикиЗолотая рыбка в «сети». Интернет-технологии в средней школе: Практическое руководство / Под ред. Л.И.Ольховской, Д.Т.Рудаковой, А.Г.Силевой. – М.: Прожект Хармони, Инк., 2001. – 168 с

Основною проблемою використання освітнього веб-простору мережі Інтернет стають не технічні і не фінансові проблеми доступу, а проблема інформаційного наповнення ОВР. Це стосується змісту сайтів, їх регламентації, дизайну та інших важливих характеристик. Тому створення сайта і наповнення його ОВР не повинно бути кінцевою метою. Потрібно організовувати діяльність учителя так, щоб використання ОВР було не тільки метою, а важливим засобом розв’язання освітніх завданьКузьміна Н.М. Деякі методичні аспекти навчання НІКТ студентів економічних спеціальностей у педагогічному університеті / Н.М.Кузьміна // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно- орієнтовані системи навчання: збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – №6(13). – С.22-26.

Серед сучасних інформаційних технологій поширення набули такі: - технології офісних інформаційних систем; - технології інформаційних систем з розподіленим опрацюванням даних; - технології інтегрованих автоматизованих систем управління; - технології інформаційно-аналітичних систем і систем підтримки прийняття рішень; - веб-технології; - CASE-технології автоматизованого проектування; - геоінформаційні технології; - технології експертних систем і систем штучного інтелекту; - технології штучних нейромереж тощо.Кулик Е.Ю. WikiWiki в организации ученого процесса [Электронный ресурс] / Е.Ю.Кулик, Е.Д.Патаракин – 2006. Режим доступу: http://heap.altlinux.org/pereslavl2006/kulik/abstract.html.

Використання вікі-енциклопедії в навчальному процесі дає змогу: 72 - створити єдину платформу для надання енциклопедичних відомостей з певної галузі знань; - активізувати використання та створення ОВР; - організовувати індивідуальну або групову роботу студентів; - глибше вивчити потрібну галузь знань; - скоротити час навчання і підвищити рівень підготовки студентів; - підвищити ефективність навчання студентів; - підвити рівень конкурентоспроможності випускників ВПНЗ на ринку праціЛатышев В.Л. Психолого-педагогические проблемы развития мышления и личности учащихся в условиях информатизации образования / В.Л.Латышев // Информатика и образование. – 2003. – №6. – С.113-116.

Розглядається вплив інформатизації освітнього процесу на розвиток мислення та особистості школярів, а також психолого-педагогічні проблеми, які пов’язані з цим процесомЛитвиненко О.В. та ін. Інформаційний простір як чинник забезпечення національних інтересів України / О.В.Литвиненко, І.Ф.Бінько, В.М.Потіха. – К.: Чорнобильінтерінформ, 1998. – 47 с.

Зазначається, що інформаційна технологія – це матеріалізовані на базі інформаційної інфраструктури знання в галузі створення, накопичення, збереження, опрацювання, передавання і використання інформаційних данихМашбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / Е.И.Машбиц. – М.: Педагогика, 1988. – 192 с.

Зазначає, що передача частини освітніх функцій технічному пристрою, аналіз проблем навчання з врахуванням можливостей використання комп’ютера не просто висувають нові психологічні проблеми, а потребують критичного перегляду фундаментальних положень педагогічної і психологічної теорій навчання. Ці теорії, стаючи методологічним засобом проектування програм, не можуть обмежитися функцією пояснення, а повинні сприяти реалізації функції, яка стосується всіх основних аспектів взаємодії учасників процесу навчання і допускає використання технічних засобівОсіпа Р.А. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті: навч. Посібник / Р.А.Осіпа. – К.: Міленіум, 2005. – 78 с.

Використання у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій значно посилює його дидактичну ефективність. Найбільшого дидактичного ефекту можна досягнути лише при комплексному використанні засобів інформаційно-комунікаційних технологій на різних видах занять в процесі експериментально-дослідницької, інформаційно- пошукової, самостійної навчальної діяльностіРєзіна О.В. Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики: дис. … канд.пед.наук: 13.00.02 / Рєзіна Ольга Василівна. – К. – 2005. – 234 с.

Подається поділ освітніх ресурсів мережі Інтернет за тематичним принципомСтарова Т.С. Типология образовательный веб-сайтов [Электронный ресурс] / Т.С.Старова, А.В.Могилев // Вопросы Интернет- образования. – 2001. – №2. – Режим доступа:  http://vio.fio.ru/vio_02/cd_site/ /Articles/Art_4_4.htm

Подано критерії щодо класифікації освітніх електронних ресурсів та класифікції веб-сайтівСмирнова-Трибульска Є.М. Теоретико-методичні основи формування інформатичних компетентностей вчителів природничих дисциплін у галузі дистанційного навчання: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 44с

Виділено і проаналізовано рівні підготовки вчителів до використання веб-ресурсів. Зокрема виділені наступні 10 відповідних рівнів підготовки вчителів: - пошукова діяльність на основі тематичних каталогів ієрархічної структури; - пошукова діяльність з використанням пошукових програм; - використання потенціалу веб-ресурсів для організації дослідницької діяльності у навчальному процесі; - проведення сумісних наукових досліджень на базі веб-технологій і веб-ресурсів предметних галузей; - створення власного веб-середовища у вигляді тематичного каталогу предметної галузі або персонального веб-сайта; - навчання і допомога тим, хто навчається, в створенні своїх власних веб-ресурсів; - створення веб-ресурсів на певну тему, що задовольняють певні вимоги (веб-квести) тощо.Стеценко Г.В. Освітні веб-ресурси та їх класифікація / Г.В.Стеценко // Комп’ютер в школі та сім’ї, 2007. – №6(62). – С.23-26.

На основі аналізу науково-методичної літератури наведено класифікацію освітніх веб-ресурсів; уточнено поняття «освітній веб-ресурс»; розроблено спецкурс «Методика використання та проектування освітніх веб-ресурсів» та методичні рекомендації щодо організації лабораторних робіт; розроблено зміст практики зі створення мультимедійних освітніх проектів; в підтримку спецкурсу розроблено сайт «Освітніх веб-ресурси» та організовано локальну вікі-енциклопедію. Виділено особливості, найбільш адекватні форми, методи, засоби навчання; розроблено систему вивчення теоретичного матеріалу та проведення лабораторних робітШемаева А.В. Создание коммуникативных навигаторов по электронным ресурсам для науки и образования / А.В.Шемаева // Електронні ресурси для науки і освіти: створення, збереження, доступ: Матеріали міжвуз.наук.-практ.конф. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – С.42-45.

Подаються оціночні критерії веб - ресурсівХолодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования / М.А.Холодная. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб., 2002. – 272 с.

Дослідниками виявлено також некоректності використання гіпертекстової технології. При використанні гіпертектсту відбувається додаткове когнітивне навантаження, яке виникає внаслідок збереження в короткочасній пам’яті зв’язків між фрагментами гіпертексту. Знаходження і перегляд матеріалу без ознак, які відображають його структуру, призводить до надмірного навантаження на пам’ять, що утруднює ефективне розуміння конкретного фрагмента тексту
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал