Звіт про діяльність Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України у 2013 роціPdf просмотр
Сторінка9/9
Дата конвертації25.04.2017
Розмір1 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9
4.4. Забезпечення розвитку програмного забезпечення та
інформаційних технологій
Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», який спрямовано на вдосконалення вимог до використання електронних реєстрів та інших
інформаційних ресурсів органами державної влади. Метою прийняття проекту є вдосконалення вимог щодо використання програмного забезпечення для забезпечення безперебійного функціонування автоматизованих систем органів державної влади, посилення координації діяльності органів державної влади у сфері інформатизації з питань стосовно постачання, розроблення та технічної підтримки програмного забезпечення.
Держінформнауки з метою активізації заходів, спрямованих на припинення використання неліцензійного програмного забезпечення та виключенню України зі «Списку 301», надіслало до Міністерства освіти і науки пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів у частині використання програмного забезпечення.
Прийнятими законами «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції» та «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції» закладені базові умови для розвитку
ІТ-галузі, передбачено встановлення особливостей оподаткування суб’єктів
індустрії програмної продукції, створення сприятливих умов розвитку в
Україні індустрії програмної продукції, що має дозволити вітчизняним ІТ- компаніям залишитися в числі провідних гравців на глобальному ІТ-ринку, забезпечити повноцінне використання вітчизняного інтелектуального потенціалу та стале економічне зростання.
З метою реалізації положень Закону України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції» розроблено план заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції на 2013 - 2014 роки, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 грудня
2013 р. № 959-р.
Як прогнозують експерти, за умов послідовного державного стимулювання розвитку ІТ-індустрії її частка у ВВП вже у 2015 році може досягти 3-4 %, а обсяги експорту перевищити відповідні обсяги традиційних сировинних галузей.

78
На виконання пункту 254 Національного плану дій на 2013 рік
Держінформнауки із залученням ІТ-асоціацій та заінтересованих органів виконавчої влади було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Програми розвитку сфери інформаційно- комунікаційних технологій в Україні». Зазначений проект акта має забезпечити створення сучасної
інфраструктури, сприятливих макроекономічних умов та ефективних організаційних механізмів для прискореного розвитку сфери інформаційно-комунікаційних технологій в
Україні.
За 2013 рік обсяг реалізованих послуг у сферах інформації та телекомунікації склав 72633,3 млн. грн., у тому числі: у сфері телекомунікації (електрозв’язок) – 49174,7 млн. грн.; комп’ютерне програмування – 10983,2 млн. грн.
На світовому ринку інформаційно-комунікаційних технологій за даними аналітичного агентства Gartner однією з найбільших є частка
інформаційних технологій, яка становить 41 відсоток, або 1,4 трлн. доларів
США. За трьома визначеними сегментами інформаційних технологій ця частка поділяється наступним чином: 26 відсотків – апаратне забезпечення,
17 відсотків – програмне забезпечення, 57 відсотків – послуги в галузі
інформаційних технологій.
4.5. Розбудова електронного урядування в Україні
Впровадження електронного урядування є важливою умовою розвитку
інформаційного суспільства та становлення електронної демократії, де кожен громадянин може мати вільний доступ, користуватися і обмінюватися
інформацією та знаннями, використовувати інформаційні технології для розширення можливостей реалізації власного потенціалу, сприяти суспільному і особистісному розвиткові, підвищувати якість життя та створювати умови для відкритого і прозорого державного управління.
Сучасна динаміка розвитку електронного урядування демонструє стабільний розвиток визнаних лідерів та стрімкий ріст більшості держав. Цей розвиток став можливим за рахунок використання новітніх досягнень ІКТ,
імплементації нових методів реалізації ділових процесів, зняття бюрократичних бар’єрів та залучення суспільства до процесу формування і реалізації державної політики, що одночасно підвищило прозорість влади та
її ефективність.
За останні три роки Держінформнауки було підготовлено якісну законодавчу базу та зроблені певні кроки для якісних змін у зазначеній сфері: державні органи майже у повному обсязі забезпечені обчислювальною технікою і базовим програмним забезпеченням; вжиті заходи до створення телекомунікаційної інфраструктури для забезпечення діяльності державних органів, зокрема для підключення до
Інтернету всіх центральних органів виконавчої влади та переважної більшості їх територіальних органів;

79
впроваджена значна кількість комплексних
інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, у тому числі систем відомчого електронного документообігу, автоматизації типової діяльності (кадровий та бухгалтерський облік, інші облікові функції) та систем підтримки прийняття управлінських рішень; у переважної більшості населення сформовані базові навички використання інформаційних технологій; стрімко розвиваються Інтернет-технології, електронна комерція, мобільний зв’язок.
Протягом 2012 - 2013 років Уряд започаткував впровадження низки загальнодержавних проектів, які повинні охопити всі види електронної взаємодії держави, громадян та бізнесу:
Єдиний державний портал адміністративних послуг;
Систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
Інформаційну систему електронної взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів;
Автоматизовану систему «Єдине вікно подання електронної звітності»;
Державну інформаційну систему звернень громадян.
Активно впроваджуються технології з надання сервісів у електронному вигляді в деяких регіонах України та органах місцевого самоврядування. За результатами проведеного у 2013 році Першого Національного конкурсу з електронного урядування, організаторами якого були Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Національний центр електронного урядування України, Асоціація «Міста електронного врядування України» та інші громадські організації, у номінації «Електронні сервіси» переможцями стали:
Київська міська державна адміністрація за реалізацію проекту
«Міський веб-портал адміністративних послуг»
12
; проект «Впровадження комплексної автоматизованої системи розрахунків за житлово-комунальні послуги у місті Славутич»;
Дніпропетровська обласна державна адміністрація «Регіональний віртуальний офіс надання електронних послуг»
13
;
Волинська обласна державна адміністрація «Впровадження веб-сайту
«Адміністративні послуги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Волинської області»
14
На сьогодні державне регулювання у сфері інформаційно- комунікаційних технологій є одним з пріоритетних напрямів діяльності держави.
За підсумками еволюції впровадження електронного урядування в
Україні можна визначити основні характерні підходи, а саме:
12
http://ac.dozvil-kiev.gov.ua
13
http://e-services.dp.gov.ua
14
http://www.ap.volyn.ua

80
інформаційна присутність та надання послуг організаціям і населенню із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, у тому числі через веб-сайти; впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах державного управління, включаючи електронну взаємодію органів влади між собою, із організаціями, громадянами – «електронний уряд» та «електронна демократія»; трансформація державного управління, де інформаційно-комунікаційні технології є одним із основних каталізаторів перетворень державного сектору.
4.6. Міжнародне науково-технічне співробітництво в сфері
інформатизації та інформаційного суспільства
Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері розвитку
інформаційного суспільства визначаються рішеннями Окінавської хартії глобального інформаційного суспільства (2000 р.), Женевського (2003 р.) та
Туніського (2005 р.) всесвітніх самітів з питань інформаційного суспільства,
Європейською стратегією взаємодії (2008 р.), затверджені в «Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» (2013 р.) та включають: участь державних органів у міжнародному інформаційному обміні; участь державних органів у створенні системи міжнародної
інформаційної безпеки, удосконалення взаємодії спеціально уповноважених державних органів України та іноземних держав у сфері запобігання, виявлення, припинення та ліквідації наслідків використання інформаційно- комунікаційних технологій у терористичних та інших злочинних цілях; участь України в міжнародних дослідницьких проектах за основними напрямами розвитку науки, технологій і техніки; участь у розробленні міжнародних стандартів у сфері інформаційних і телекомунікаційних технологій, гармонізація національної системи стандартів та сертифікації у зазначеній сфері з міжнародною; участь у європейських програмах розвитку інформаційного суспільства та Ініціативі «Партнерство «Відкритий Уряд»; участь у реалізації Стратегії співробітництва держав-учасниць СНД у розбудові та розвитку інформаційного суспільства.
У рамках реалізації пріоритетів Порядку денного асоціації Україна –
ЄС за напрямом співробітництва
«Інформаційне суспільство»,
Держінформнауки з метою обміну інформацією та досвідом реалізації
ініціативи ЄС «Цифровий порядок денний для Європи-2020» працює згідно з
Планом заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
26 вересня 2011 р. № 1014-р.
24 червня 2013 року на Шістнадцятому засіданні Ради з питань співробітництва Україна – ЄС схвалено оновлений Порядок денний асоціації
Україна – ЄС, Третій Спільний звіт Спільного Комітету на рівні старших посадових осіб про імплементацію Порядку денного асоціації та

81
Повідомлення Спільного Комітету на рівні старших посадових осіб щодо
імплементації Порядку денного асоціації Україна – ЄС для Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС від 19 червня 2013 року.
Оновлений Порядок денний асоціації Україна – ЄС констатує, що
Сторони співпрацюють щодо підготовки до імплементації актів acquis ЄС, передбачених у відповідних додатках до Угоди про асоціацію, та підтримки
України, зокрема, шляхом: подальшої роботи України у напрямку адаптації законодавства в сфері електронних комунікацій до acquis ЄС; зміцнення незалежності та адміністративної спроможності національного регулятора у галузі зв’язку з метою забезпечення його здатності вживати відповідних регуляторних заходів та впроваджувати власні рішення і регуляторні акти, а також гарантувати чесну конкуренцію на ринках за підтримки проектів Твіннінг, включаючи участь регуляторів ЄС; обміну інформацією та досвідом реалізації ініціативи ЄС «Цифровий порядок денний для Європи-2020».
Прикладом гармонізації українського законодавства до європейського є підготовка та прийняття «Стратегії розвитку інформаційного суспільства в
Україні» (2013 р.). Оцінка ефективності реалізації Стратегії повинна
ґрунтуватися на результатах виконання планів заходів та планів дій з розвитку інформаційного суспільства, позиції України у міжнародних рейтингах, результатах моніторингу України, отриманих міжнародними організаціями, результатах статистичних спостережень Державної служби статистики, соціологічних досліджень та опитувань громадськості.
Держінформнауки спільно із Національним центром електронного урядування, незалежними українськими та міжнародними експертами, представниками інститутів громадянського суспільства підготовлено методологію та опитувальник «Оцінки електронної готовності України».
Методологія та опитувальник враховують підходи Європейської Комісії,
Організації Об’єднаних Націй та Всесвітнього Банку.
Обмін інформацією та досвідом реалізації ініціативи ЄС «Цифровий порядок денний для Європи - 2020», презентація Оцінки електронної готовності відбувся в рамках Міжнародного наукового конгресу
15
з тематики розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови
інформаційного суспільства в Україні, проведеного Держінформнауки
29 жовтня 2013 року в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім».
4.7. Створення інформаційної системи «Єдине вікно подання
електронної звітності»
На виконання пункту 49.17 статті 49 Податкового Кодексу України
Держінформнауки здійснює заходи щодо створення та впровадження автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності», що
15
Офіційний веб-сайт Конгресу, http://congress.ogp.gov.ua

82
дозволить вирішити проблеми прийому від суб’єктів господарювання звітності у електронному Створено дослідний зразок автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності», який дозволить також заощадити державні кошти за рахунок адміністрування єдиної впровадженої системи.
Так, у 2013 році завершилися роботи зі створення та впровадження другої черги автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності», яка забезпечить приймання звітності, що подається до Держстату, у подальшому до Міндоходів та інших державних органів.
Зазначене система надасть можливість подання електронних звітів до різних державних органів через одну точку доступу, без необхідності подання паперових звітів, он-лайн контроль за обробкою звітів та інше.

5. Фінансування
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік»
Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації було передбачено фінансування за загальним та спеціальним фондами державного бюджету в сумі 287194,6 тис. грн. за такими бюджетними програмами:
2209010 «Керівництво та управління у сфері науки, інновацій та
інформатизації»;
2209020 «Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково- технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, наукової преси, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень»;
2209030 «Національна програма інформатизації, створення електронної
інформаційної системи «Електронний Уряд», створення автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності»;
2209070 «Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням»;
2209080 «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва»;
2209090 «Державні премії, стипендії та гранти в галузі науки і техніки»;
2209120 «Дослідження на антарктичній станції
«Академік
Вернадський».
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
11 лютого 2013 р. № 76-р «Деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків» були передбачені кошти на капітальний ремонт приміщень та ліфту адміністративної будівлі Держінформнауки, придбання оснащення після проведення капітального ремонту в розмірі
2000,0 тис. грн. за КПКВК 2209800 «Капітальний ремонт приміщень та ліфту адміністративної будівлі Держінформнауки, придбання оснащення після проведеного капітального ремонту» та 5000,0 тис. грн. для реконструкції

83
Українського інституту науково-технічної і економічної інформації
(проектні, геодезичні, інженерно-геологічні роботи, визначення технічного стану будівель, отримання вихідних даних для проектування) за КПКВК
2209070 «Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням».
Розпорядженням Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 р.
№ 925-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2013 рік» було здійснено перерозподіл видатків споживання в сумі 1256,4 тис. грн. шляхом зменшення
їх обсягу за програмою Держінформнауки за КПКВК 2209090 «Державні премії, стипендії та гранти в галузі науки і техніки» та збільшення їх обсягу за програмою МОН за КПКВК 2201080 «Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів».
Дебіторська заборгованість за всіма бюджетними програмами за загальним фондом Державного бюджету на 01.01.2014 р. становить
3,9 тис. грн., за спеціальним - 27,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість за загальним фондом на звітну дату становить 39,2 тис. грн., за спеціальним -
406,3 тис. грн.
Загальні касові видатки за всіма бюджетними програмами у 2013 році склали за загальним фондом 270178,6 тис. грн., за спеціальним -
3520,0 тис. грн.

6. Діяльність консультативно-дорадчих органів
Робота Колегії
З метою погодженого вирішення питань, що належать до компетенції
Держінформнауки, та колективного обговорення найважливіших напрямів його діяльності наказами від 16.06.2011 № 61 та від 23.06.2011 № 66 затверджено склад та Положення про Колегію Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (відповідно до пункту 12
Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України, затвердженого Указом Президента України від
8 квітня 2011 року № 437).
Протягом 2013 року проведено 6 засідань
Колегії при
Держінформнауки.
Серед питань, що розглядалися під час засідань Колегії, слід відзначити такі:
1. Про результати виконання у 2012 році державних цільових науково- технічних програм, а саме: Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009 - 2013 роки; Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на
2010 - 2014 роки; Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів

84
для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011- 2015 роки; Державної цільової науково- технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2020 роки;
2. Про стан та перспективи міжнародного співробітництва в
інноваційній сфері з державами-учасницями СНД;
3. Про результати роботи Національного центру електронного урядування ДП «Держінформресурс» та його пріоритетні завдання;
4. Про результати фінансово-господарської діяльності регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації;
5. Про створення дослідного зразка програмно-апаратного комплексу для забезпечення наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України;
6. Про створення лабораторного модуля для ідентифікації мікроорганізмів-збудників інфекційних хвороб, спільних для людей і тварин, за допомогою мас-спектрального аналізу;
7. Про результати ревізії фінансово-господарської діяльності
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації за 2010 -
2012 роки та І квартал 2013 року;
8. Про уточнення тематичних планів наукових досліджень і розробок на 2013 рік наукових установ та державних підприємств, що перебувають у сфері управління Державного агентства з питань науки, інновацій та
інформатизації України;
9. Про стан діяльності та перспективи розвитку ПАТ «НАК
«Укрсвітлолізинг»;
10. Про Cтратегію розвитку Державного підприємства «Науково- дослідний інститут «Оріон» до 2018 року;
11. Про інформаційно-аналітичну систему забезпечення науково- технічної та інноваційної діяльності «Інноваційна Україна» тощо.
Крім того, на початку 2014 року відбулося підсумкове засідання
Колегії, під час якого розглядалися питання: «Про підсумки діяльності
Держінформнауки України за 2013 рік у сфері науково-технічної,
інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва» та «Про підсумки діяльності Держінформнауки України за 2013 у сфері інформатизації».
Рішення Колегії Держінформнауки знайшли відображення в розробленні законів України, постанов Кабінету Міністрів, наказів з питань наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій,
інформатизації, створення умов для розвитку інформаційного суспільства.
Робота Громадської ради
З метою створення ефективних організаційних та правових умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень, створення можливостей для вільного та об’єктивного висвітлення засобами масової інформації процесів у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації при

85
Держінформнауки створено Громадську раду. 12 вересня 2013 року відбулося засідання установчих зборів з формування нового складу Громадської ради, оскільки дворічний термін повноважень Громадської ради закінчився. Під час засідання затверджено новий склад
Громадської ради
(наказ Держінформнауки від 12.09.2013 № 179).
За звітний період проведено 7 засідань. Серед найважливіших питань, що розглядалися на засіданнях, варто зазначити такі:
1. Про хід виконання в 2012 році Державних науково-технічних програм, за які відповідає Держінформнауки, а саме: Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на
2009 - 2013 роки, Державної цільової науково-технічної програми
«Нанотехнології та наноматеріали» на 2010 - 2014 роки, Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011 - 2015 роки,
Національної програми інформатизації, Державної цільової науково- технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2020 роки;
2. Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність»;
3. Про взаємодію органів виконавчої влади, наукових установ і вищих навчальних закладів з Українським науково-технологічним центром;
4. Про державне регулювання у сфері інформатизації;
5. Про відновлення Державної програми прогнозування тощо.
За результатами засідань Громадською радою підготовлено та надано до Держінформнауки пропозиції щодо поліпшення реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та
інформатизації, зокрема поліпшення фінансування державних цільових науково-технічних програм, удосконалення процесу виконання Державної цільової науково-технічної програми «Використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012 - 2015 роки», забезпечення єдності державної політики у сфері зв’язку та інформатизації, прискорення розвитку інформаційно-комунікаційних технологій тощо.
Робота Ради молодих учених при Державному агентстві з питань
науки, інновацій та інформатизації України
З метою залучення молодих науковців до формування та реалізації державної політики у сфері науки та інновацій, підготовки пропозицій щодо створення правових та соціально-економічних умов для залучення талановитої молоді до роботи у науковій сфері, представлення інтересів молодих учених в органах державної влади та місцевого самоврядування, стимулювання професійної діяльності молодих учених у вітчизняних наукових установах та вищих навчальних закладах, координації взаємодії самоврядних наукових молодіжних організацій наукових установ та вищих навчальних закладів при Державному агентстві з питань науки, інновацій та
інформатизації України створено консультативно-дорадчий орган - Раду

86
молодих учених (далі – Рада) (наказ Держінформнауки від 13.06.2012 № 109) та затверджено положення про Раду. Персональний склад Ради затверджено розпорядженням від 13.07.2012 № 34-р.
У 2013 році Радою проведено низку організаційних зібрань-засідань:
23 травня 2013 року у м. Донецьк, 1 листопада 2013 року у м. Київ (за участі Голови Держінформнауки академіка В. П. Семиноженка), 16 грудня
2013 року у м. Харків.
У 2013 році Рада активно здійснювала консультативно-дорадчу діяльність, розробляла пропозиції щодо удосконалення нормативно правової бази, у частині, що стосується молодих учених та викладачів. Так, Радою зокрема: підготовлено пропозиції до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента та проекту Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, Положення про спеціалізовану вчену раду, до Закону України «Про наукову та науково- технічну діяльність»; розроблено типове Положення про Раду молодих учених у вищих навчальних закладах, наукових установах та проект концепції розвитку молодіжної науки в Україні; підготовлено звернення щодо неприпустимості зменшення вікових меж молодих учених з 35 до 28 років; затримки виплат стипендій Президента
України та Кабінету Міністрів України молодим ученим; оподаткування грантів наукових премій та стипендії докторантів; удосконалення порядку відрахування аспірантів та докторантів, які достроково захистили дисертацію, які направлялися до Президента України, Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства освіти і науки України та Голови Держінформнауки України.
У звітному році Рада виступила співорганізатором:
ХVIII Всеукраїнської конференції молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, яка пройшла в рамках Міжнародного молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки «Пріоритети української науки»
(26 квітня 2013 р., м. Київ); міжнародної науково-практичної конференції
«Педагогіка
А.С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці від дня народження А. С. Макаренка (12 – 14 березня 2013 р., м. Полтава);
IV міжнародного молодіжного фестивалю науки «Litteris et Artibus»
(21 - 23 листопада 2013 р., м. Львів).

___________________________


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал