Звіт про діяльність Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України у 2013 роціPdf просмотр
Сторінка7/9
Дата конвертації25.04.2017
Розмір1 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9
прийнято для забезпечення участі України у виконанні завдань і заходів Програми.
Держінформнауки у звітному році розроблено проекти таких нормативно-правових актів: проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України» (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України в частині стимулювання інноваційної діяльності на території України)» з метою врегулювання найбільш нагальних проблемних питань, які виникають під час застосування положень
Податкового кодексу
України, а саме унеможливлюють розвиток сфери інновацій та трансферу технологій
України. Проект спрямований на забезпечення стимулювання інноваційної діяльності шляхом надання підтримки суб’єктам господарювання, що здійснюють інноваційну діяльність; проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України (щодо створення державного фонду підтримки пріоритетних
інноваційних проектів)», метою якого є законодавче врегулювання створення сучасного механізму фінансового забезпечення підтримки пріоритетних
інноваційних проектів.
Законопроектом передбачається доповнити
Бюджетний кодекс України статтею щодо створення Державного фонду підтримки пріоритетних інноваційних проектів; проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», який має на меті спрощення порядку реєстрації технопарків; визначення підстав щодо встановлення строку дії та порядку запровадження спеціального режиму
інноваційної діяльності технопарків при виконанні проектів технологічних парків. Прийняття акта дозволить спростити процедуру реєстрації технопарків та створити належні умови для їх діяльності, що дозволить активізувати розробку та реалізацію проектів з провадження високотехнологічних виробництв в рамках спеціального режиму
інноваційної діяльності технологічних парків; проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фінансовий лізинг» щодо узгодження законодавства в цій сфері шляхом приведення законодавства України про лізинг у відповідність із міжнародними стандартами; проект Указу Президента України «Про внесення змін до Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації
України», мета якого - приведення Положення про Держінформнауки
України у відповідність до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та до Указу Президента України

60
від 28 .лютого 2013 р. № 96/2013 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»; проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Плану заходів щодо впровадження, використання та розвитку національної мережі інформаційно-маркетингових центрів». Виконання Плану заходів сприятиме підвищенню ефективності соціально-економічних та гуманітарних процесів, зміцненню торговельних зв'язків, відкриттю доступу до нових можливостей електронної взаємодії між державами - учасницями СНД на основі рівного та взаємовигідного співробітництва.
Інституційне забезпечення інноваційної діяльності та трансферу
технологій
З метою забезпечення діяльності Фонду підтримки малого
інноваційного бізнесу, утвореного відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1396, а також надання державної підтримки упровадженню вітчизняних високотехнологічних наукових, науково-технічних розробок та винаходів у виробництво відповідно до пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та підтримку реалізації
інноваційних (пріоритетних інноваційних) проектів суб’єктів малого підприємництва
(малого
інноваційного бізнесу)
Держінформнауки розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для формування статутного капіталу Державної інноваційної небанківської фінансово-кредитної установи «Фонд підтримки малого
інноваційного бізнесу».
З метою подальшого впровадження енергозберігаючої світлодіодної освітлювальної техніки на цілісних господарських комплексах, муніципальних та значущих об’єктах, а також уточнення завдань та заходів, з урахування сучасних світових тенденцій розвитку енергозберігаючої освітлювальної техніки постановою Кабінету Міністрів України від
26 листопада 2012 р. № 1213
внесено зміни до Державної цільової науково- технічної програми «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі» шляхом виключення заходів, що втратили актуальність, та включення нових завдань
і заходів. Завдання і заходи зазначеної програми доповнено новим сьомим розділом «Впровадження комплексних систем освітлення на значущих соціальних об’єктах», яким передбачена реалізація конкретних проектів із впровадження освітлювальних систем на основі світлодіодів вітчизняного виробництва.
Одним із ринкових механізмів, спроможним до залучення у галузь виробництва та масштабного впровадження світлодіодної освітлювальної техніки достатніх інвестиційних ресурсів, має стати ПАТ «Національна акціонерна компанія «Укрсвітлолізинг», створена в рамках реалізації вказаної програми відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

61
від 21 грудня 2011 р. № 1394 з метою впровадження сучасних світлодіодних систем освітлення.
У 2013 році за участю компанії проведені переговори щодо впровадження сучасних світлодіодних систем освітлення з головами обласних (Луганська, Сумська; Житомирська – комплексний проект із залученням іноземних інвестицій), міських (Житомир, Кременчук, Мукачеве,
Бориспіль, Бровари, Запоріжжя, Дрогобич, Трускавець, Борислав, Самбір,
Стрий, Моршин, Одеса, Севастополь) та селищних (Київська область,
Фастівський район, с. Пилипівка, Східниця Львівської області) адміністрацій.
За результатами раніше проведених переговорів: з м. Чугуєвом (Харківська область) та на виконання Генеральної угоди про співпрацю завершене проектування з впровадження комплексних систем освітлення, підписано акти приймання-передачі проектних робіт; з м. Середина-Буда (Сумська область) – згідно Договору оренди світлодіодного обладнання №01/ОР передано в оренду 92 світлодіодних світильника.
Згідно договору фінансового лізингу з ТОВ «Кримсвітлотехнології» передано автономне вуличне освітлювальне обладнання.
Підписаний меморандум про співпрацю з Тернопільською та
Краснодонською міськрадами.
Уряд АР Крим 11.07.2013 р. прийняв рішення щодо реалізації
інвестиційної програми «Світлий Крим» (34 населених пункти). За цією
інвестиційною програмою НАК «Укрсвітлолізинг» як генеральним проектувальником проведено роботи з проектування світлодіодних систем освітлення.
Завершені переговори стосовно реалізації програми із керівництвом
Державної пенітенціарної служби України. ДПтСУ визначається з переліком виправних установ та уточнює кількість необхідного обладнання для укладання лізингових угод.
З ДТГО «Південо-Західна залізниця» ведуться переговори щодо обсягу освітлювального обладнання, яке потребує заміни на світлодіодне на об’єктах залізниці (станції, переїзди тощо).
З Національним університетом ім. Тараса Шевченка створено робочу групу, яка працює над підготовкою до підписання лізингового договору.
Отримано запити з вказаними обсягами освітлювального обладнання, яке потребує заміни у 2014 році від органів місцевого самоврядування
(м. Києва, м. Миколаєва, м. Зміїв, м. Ялта, м. Дніпродзержинськ, м. Макіївка, м. Запоріжжя, м. Ужгород, м. Жовті Води, м. Слов’янськ) загальною кількістю 49000 світлоточок.
Підготовлено Інвестиційний проект «Впровадження комплексних систем освітлення на основі вітчизняної світлодіодної продукції» (загальна сума проекту - 90 355,00 тис. грн.), на який від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України отримано позитивний висновок щодо економічної ефективності. 01 листопада 2013 р. зазначений проект внесено

62
до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій за № 13-13.
Для створення правових засад із впровадження світлодіолдних систем освітлення розроблено та прийнято Урядом низку рішень.
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р.
№ 861 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 9 жовтня 2006 р. № 1404» встановлено шестимісячний строк для попередньої оплати при закупівлі робіт і послуг для впровадження комплексних систем освітлення на значущих соціальних об’єктах.
Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про фінансовий лізинг» (щодо узгодження законодавства в цій сфері), який в установленому порядку погоджено Міністерством освіти і науки, Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством доходів і зборів та Міністерством юстиції і буде направлено в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.
Для врегулювання діяльності у сфері виробництва, реалізації та використання світлодіодних джерел світла було розроблено низку національних стандартів на світловипромінювальні діоди, вироби на їх основі та методики оцінювання відповідності.
Вже набрали чинності 4 стандарти, у стадії затвердження 7 стандартів та направлені на погодження в першій редакції 5 стандартів.

Стандарти, що набрали чинності:
1.
ДСТУ ІЕС 62560:2012, Лампи світлодіодні загального освітлення на напругу живлення понад 50 В, поєднані з допоміжними пристроями. Вимоги безпеки (ІЕС 62560:2011, IDT);
2.
ДСТУ ІЕС 62612:2012, Лампи світлодіодні загального освітлення.
Вимоги до характеристик (ІЕС 62560:2011, IDT);
3.
ДСТУ
ІЕС/TS 62504:2012, Загальне освітлення.
Світловипромінювальні діоди та модулі світловипромінювальних діодів.
Словник термінів (ІЕС/TS 62504:2011, IDT);
4.
ДСТУ ІЕС 62384:2012, Електронні пристрої живлення модулів СВД від джерел постійної або змінної напруги. Вимоги до характеристик (ІЕС
62384:2006, IDT).
Стандарти, що затверджуються:
1.
ДСТУ-П ІЕС/PAS 62717, Модулі світлодіодні загального освітлення.
Вимоги до характеристик (ІЕС/PAS 62717:2011);
2.
ДСТУ СІЕ 127, Діоди світловипромінюючі. Вимірювання параметрів
(СІЕ 127:2007);
3.
ДСТУ-П
ІЕС/PAS 62707-1:201Х,
Діоди світловипромінюючі.
Сортування за значеннями параметрів. Частина 1. Загальні вимоги та координатна сітка білих кольорів (ІЕС/PAS 62707-1:2011, IDT) (у процесі затвердження);

63 4.
ДСТУ-П ІЕС/PAS 62722-1:201Х, Характеристики світильників функціональні. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС/PAS 62722-1:2011, IDT);
5.
ДСТУ-П ІЕС/PAS 62722-2-1:201Х, Характеристики світильників функціональні. Частина 2-1. Особливі вимоги до світильників зі світловипромінюючими діодами (ІЕС/PAS 62722-2-1:2011, IDT);
6.
ДСТУ-П ІЕС/TR 62471-2:201Х, Безпечність ламп і лампових систем фотобіологічна. Частина 2. Настанови щодо вимог до конструкцій стосовно безпечності нелазерних оптичних випромінень (ІЕС/PAS 62471-2:2009, IDT)
(у процесі затвердження);
7.
ДСТУ ІЕС 61347-2-13:201Х Допоміжні пристрої для ламп. Частина 2-
13. Особливі вимоги до електронних допоміжних пристроїв для модулів
СВД з живленням від джерел постійної або змінної напруги (ІЕС 61347-2-
13:2006, IDT).
Стандарти, що направлені на погодження в першій редакції ДСТУ:
1.
ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-1:201Х, Лампи світлодіодні, непоєднані з допоміжними пристроями. Частина 1. Вимоги безпеки (ІЕС/PAS 62663-
1:201Х, IDT);
2.
ДСТУ-П ІЕС/PAS 62663-2:201Х Лампи світлодіодні, непоєднані з допоміжними пристроями. Частина 2. Вимоги до характеристик (ІЕС/PAS
62663-2:200Х, IDT);
3.
ДСТУ ІЕС/TR 61341:201Х Порядок вимірювань осьових сил світла та кутів пучків рефлекторних ламп (ІЕС/TR 61341:2010, IDT);
4.
ДСТУ ІЕС/TR 62778:201Х Застосування положень ДСТУ IEC 62471 до джерел світла та світильників стосовно оцінювань небезпечності синього світла (ІЕС/TR 62778:2012, IDT);
5.
ДСТУ ХХХ:201Х Світильники зі світловипромінювальними діодами.
Вимоги до світлових та колірних характеристик.
Для забезпечення розвитку Української інтегрованої системи трансферу технологій створено веб-сайт http://untt.com.ua/. У базу даних
інформаційно-аналітичної системи
«Інноваційна
Україна» введено
782 записи про технології підприємств та організацій України.
У рамках реалізації Української інтегрованої системи трансферу технологій підписано 23 «Договори про приєднання до Інтегрованої системи трансферу технологій», а саме з:
Державним підприємством «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України» - координатор системи;
Київським національним університетом ім. Т.Г.Шевченка;
Київським національним торговельно-економічним університетом;
Національним університетом харчових технологій;
Чорноморським державним університетом імені Петра Могили;
Державним підприємством «Львівський центр науки, інновацій та
інформатизації»;
Державним підприємством «Івано-Франківський центр науки,
інновацій та інформатизації»;

64
Державним підприємством «Запорізький центр науки, інновацій та
інформатизації»;
Державною установою «Український центр наукової медичної
інформації та патентно-ліцензійної роботи Міністерства охорони здоров’я
України;
Донецьким інститутом по проектуванню, організації шахтного будівництва та підприємств будівельної індустрії;
Тернопільською державною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту кормів та сільського господарства НААН України;
Інститутом агроекології і природокористування НААН України;
Інститутом ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка
НАМН України;
Інститутом продовольчих ресурсів НААН України;
Національним технічним університетом
України
«Київський політехнічний інститут»;
Державним підприємством «Волинський центр науки, інновацій та
інформатизації»;
Державним підприємством «Хмельницький центр науки, інновацій та
інформатизації»;
Херсонським національним університетом;
Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН
України;
Одеською національною академією харчових технологій;
Сумським державним університетом;
Запорізькою державною інженерною академією;
Запорізьким державним медичним університетом;
Одеською національною академією харчових технологій.
Учасники цієї системи трансферу технологій об’єднані у мережу на рівні робочих контактів, єдиної методології, стандартів та робочої електронної платформи.
Це дозволяє надавати клієнтам послуги з пошуку партнерів для технологічної кооперації не тільки у своєму регіоні, а й в
інших регіонах України та здійснювати обмін інформацією з учасниками
інших мереж трансферу технологій, у т.ч. зарубіжних, зокрема EEN.
Проведення семінарів, круглих столів, конференцій з проблем
розвитку інноваційної діяльності та її популяризації
Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації
України за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва забезпечено підготовку до проведено засідання круглих столів, зокрема:
«Малий бізнес та створення інноваційної економіки» - 26 квітня
2013 року в Національному університеті України «Київський політехнічний
інститут» за участю представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, неурядових організацій, вітчизняних та іноземних фахівців. Головними темами засідання було розгляд проблем розвитку

65
малого бізнесу та його вплив на розбудову інноваційної економіки з урахуванням вітчизняного та іноземного досвіду, оцінка та визначення шляхів їх вирішення. У виступах обговорювалися питання щодо існуючих завдань розвитку малого підприємництва, наголошувалося на необхідності створення в України інноваційної економіки задля подальшого її розвитку, та обговорено передумови підвищення ефективності розвитку інноваційного підприємництва в Україні, покращення взаємодії бізнесу, науки та влади в державі;
«Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності: стан та
перспективи» - 7 червня 2013 року в Київському національному торговельно-економічному університеті, на засіданні якого були заслухані аналітичні доповіді експертів та відбулася дискусія з запитаннями та відповідями щодо актуальних проблем комерціалізації науково-технічних розробок, захисту прав інтелектуальної власності, механізмів та інструментів впровадження результатів науково-технічної діяльності та розробок і винаходів, конкретних розробок, що мають великий потенціал для їх комерціалізації;
«Формування зеленої економіки і впровадження чистих технологій» -
26 липня 2013 року в Київському національному торговельно-економічному університеті. Метою проведення круглого став розгляд проблем розвитку
інноваційної діяльності в контексті формування «зеленої» економіки в
Україні та Аналіз стратегічних нових «зелених» напрямів економіки та екологічної трансформації господарства існуючих галузей з урахуванням
іноземного та вітчизняного досвіду.
Експертами круглого столу були вітчизняні фахівці з питань
інноваційної діяльності, німецькі експерти та представники державних органів виконавчої влади.
«Трансфер технологій та малі і середні підприємства» - 14 вересня
2012 року в Національному університеті України «Київський політехнічний
інститут», у засіданні якого взяло участь понад 70 представників науки, центральних та місцевих органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів, підприємців. У виступах були підняті проблемні питання трансферу технологій на малі і середні підприємства, зокрема, передумови підвищення ефективності розвитку інноваційного підприємництва в Україні, покращення взаємодії бізнесу, науки та влади в державі, проблеми комерціалізації результатів наукових досліджень та можливі шляхи їх вирішення,
інноваційний потенціал державних малих підприємств НАН України, проблеми комерціалізації науково-теоретичних розробок у вищих навчальних закладах тощо. За результатами виступів учасників та пропозиції, що зазначалися в доповідях, було напрацьовано рекомендації щодо шляхів розвитку трансферу технологій та малого підприємництва.
24 - 25 жовтня 2013 року в залі Вченої ради Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» відбувся VІІ

66
форум: «Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна
економіка і сталий розвиток», мета якого - розгляд проблем інноваційного розвитку економіки, комерціалізації науково-технічних розробок та трансферу технологій на основі іноземного та вітчизняного досвіду.
За результатами роботи тематичних секцій підготовлені аналітичні матеріали щодо стану, проблем та шляхів формування, реалізації
інноваційної політики та напрацьовані відповідні рекомендації. Доповіді учасників Форуму видані окремим збірником.
Проведення Форуму сприяло вирішенню проблем реалізації
інноваційної політики, забезпеченню поширення досвіду та знань у сфері трансферу технологій та інноваційної діяльності, налагодженню відносин між різними інституціями, владою і бізнесом.
3.2. Реалізація Міждержавної програми інноваційного
співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
до 2020 року
У 2013 році Держінформнауки велася робота з виконання Комплексу заходів щодо реалізації Програми на 2012-2014 роки (затверджено рішенням
Ради глав урядів СНД 28 вересня 2012 року).
Зокрема, відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від
18.11.2013
№43969/1/1-13
Держінформнауки разом з
МЗС,
Мінекономрозвитку, МОН, Мінфіном, Мін’юстом та НАНУ опрацьовано пропозиції щодо актуалізації положень
Міждержавної
Програми
інноваційного співробітництва держав - учасниць СНД на період до
2020 року, за результатами якого узагальнений висновок направлено
Виконавчому комітету СНД та Кабінету Міністрів України.
Крім того, Держінформнауки опрацьовано проект угоди щодо порядку фінансування заходів і проектів у рамках Міждержавної Програми
інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД на період до 2020 року.
Підготовлені пропозиції та зауваження до нього в установленому порядку будуть направлені до «Національного агентства з технологічного розвитку»
Республіки Казахстан.
Разом з тим, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
14.09.2013 № 35357/1/1-13 до листа Міждержавної ради із співпраці в науково-технічній та інноваційній сферах від 23.08.2013 № 03-08/611
Держінформнауки разом з Мінфіном, Мінекономрозвитку, МОН та НАН
України опрацювало питання щодо забезпечення діяльності координаційного та методологічного центру Міждержавної програми інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД на період до 2020 року та листом агентства від 10.10.2013 №1/05-2-148 направило відповідь Міждержавній раді із співпраці в науково-технічній та інноваційній сферах.
На виконання Комплексу заходів щодо реалізації Програми на 2012-
2014 роки Держінформнауки веде роботу над підготовкою до підписання проекту Угоди про створення Міжурядової організації міжнародного
інноваційного розвитку (далі - проект Угоди).

67
На цей час офіційними каналами вже отримано зауваження та пропозиції до проекту Угоди від Республіки Білорусь, Російської Федерації та Республіки Казахстан.
За результатами опрацювання наданих зауважень і пропозицій, у тому числі українських співвиконавців, виникла необхідність щодо комплексу питань, пов’язаних із створення зазначеної міжурядової організації, розміщенням і забезпеченням її функціонування, а також заходи, спрямовані на стимулювання реалізації інноваційних проектів цієї організації, врегулювати в окремих угодах, не перевантажуючи зміст Угоди про створення Міжурядової організації міжнародного інноваційного розвитку.
Держінформнауки підготовлено відповідні проекти документів, а саме: проект Угоди про створення Міжурядової організації міжнародного
інноваційного розвитку; проект Угоди про місце та умови перебування центральних постійно діючих органів управління та представництв Міжурядової організації міжнародного інноваційного розвитку; проект Угоди про заходи організаційно-правового та економічного стимулювання реалізації проектів Міжурядової організації міжнародного
інноваційного розвитку.
З метою узгодження зазначених проектів угод заплановано проведення переговорів уповноважених представників урядів України, Російської
Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан під час запланованого засідання Міждержавної ради із співробітництва у науково- технічній та інновацій.
Крім того, українською стороною організовано та проведено 10-е засідання Міждержавної ради держав-учасниць СНД зі співробітництва в науково-технічній та інноваційній сферах (24 - 25 вересня 2013 р., м.Ялта), на якому був схвалений склад Членів Ради молодих вчених і спеціалістів при зазначеній Міждержавній раді до якого увійшли три молодих учених з
України.
Рішенням Економічної ради СНД від 15 березня 2013 року затверджено
Перелік пілотних міждержавних інноваційних проектів Міждержавної програми інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД на період до
2020 року. До переліку включено 11 інноваційних проектів, що відповідають вимогам Програми, де учасниками-координаторами виступають організації
інших країн СНД, а українські організації виступають співвиконавцями.
Українська сторона, відповідно до директив, підписала рішення з цього питання із застереженням – «В пределах средств, предусмотренных на эти цели в Государственном бюджете Украины».
З метою забезпечення участі українських організацій у реалізації проектів Програми Держінформнауки в установленому порядку направило відповідні пропозиції зацікавленим органам виконавчої влади для включення до Державного бюджету України на 2014 рік необхідних коштів.
В Державному бюджеті України на 2014 рік пропозиції Агентства не враховано.

68


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал