Звіт про діяльність Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України у 2013 роціPdf просмотр
Сторінка6/9
Дата конвертації25.04.2017
Розмір1 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міжнародною європейською інноваційною науково-технічною програмою
«EUREKA». У 2013 р. представники Держінформнауки взяли участь у засіданнях Групи високого рівня та Координаторів національних проектів
(28 - 30 жовтня 2013 р., м. Брюссель, Королівство Бельгія).
З часу набуття членства в «EUREKA», науковці України брали участь у виконанні 31 проекту програми «EUREKA». У цих проектах Україна співпрацювала із 29 країнами-учасницями «EUREKA», найбільше із
Республікою Польща, Чеською Республікою та Литовською Республікою.
Основними учасниками проектів «EUREKA» від української сторони є університети, середні і малі підприємства. Основна науково-дослідна діяльність здійснюється за такими тематичними напрямами: промислові технології, енергетика та технології у сфері навколишнього середовища,
інформаційно-комунікативні технології та біомедицина.
Протягом 2013 року було розпочато роботу над 3 проектами у сферах органічної хімії, нових матеріалів та комунікаційних технологій. Також, декілька проектів знаходяться на стадії розробки.

51
У 2013 році сплачено членський внесок України в EUREKA та заборгованість за минулі роки.
Співпраця із EUREKA надає можливість українським вченим реалізовувати мультинаціональні науково-технічні інноваційні проекти та використовувати результати їх досліджень на практиці, що сприяє покращенню рівня конкурентоспроможності українських розробок на міжнародному ринку.
Активно продовжується співпраця Держінформнауки з Фондом
цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global), який здійснює діяльність в Україні починаючи з 1996 року.
У 2013 році у рамках співробітництва з CRDF Global, на умовах спільного фінансування, реалізовано 12 проектів за Програмою спільних наукових проектів та Програмою науково-технічного підприємництва. Окрім того, з метою продовження співробітництва з CRDF Global, у 2013 році проведено два конкурси у рамках вищезазначених програм співробітництва.
Реалізація співпраці з Фондом сприяє підвищенню рівня наукових досліджень, зміцненню міжнародних контактів українських вчених, розвитку перспективних наукових напрямів та комерційного потенціалу найбільш перспективних наукових розробок в Україні, а також вдосконаленню парку дослідницького обладнання українських наукових установ.
У рамках співробітництва з Організацією Північноатлантичного
договору (НАТО) за Програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки», у
2013 році було проведено тринадцяте засідання Спільної робочої групи
Україна – НАТО із співробітництва з питань науки та навколишнього природного середовища (25 жовтня 2013 р., м. Брюссель, Королівство
Бельгія) та надано бюджетну фінансову підтримку на реалізацію трьох проектів, які отримали гранти від сторони НАТО.
У жовтні 2014 році в м. Київ, заплановано проведення чергового засідання вищезазначеної робочої групи Україна – НАТО.
Продовжувалось у 2013 році співробітництво і з Українським науково-
технологічним центром (УНТЦ).
УНТЦ є першою в Україні міждержавною неприбутковою організацією, яка була створена на підставі чотиристоронньої Угоди, укладеної 25 жовтня 1993 року між Україною, Канадою, Швецією та
Сполученими Штатами Америки. У 1998 р. Швецію було замінено
Європейським Союзом. У листопаді 2013 р. із складу УНТЦ також вийшла
Канада. Отже, сьогодні організація керується Європейським Союзом,
Україною та США. За Статутом УНТЦ діяльність Центру спрямована на нерозповсюдження озброєнь масового знищення шляхом створення за кошти держав-донорів УНТЦ конверсійних проектів та участі у зазначених проектах науковців промислово-оборонного комплексу колишнього
Радянського Союзу, а також вчених країн-донорів організації, надання допомоги науковцям та інженерам, які раніше працювали над розробкою зброї масового знищення. УНТЦ здійснює свою діяльність у кількох

52
напрямах, включаючи такі програми, як пошук партнерів, проведення виїзних презентацій, наукових та практичних семінарів, реалізація партнерських проектів, реалізація проектів із спільним фінансуванням, надання грантів для закордонних поїздок та підтримка патентування.
На сьогодні державами-реципієнтами УНТЦ за Угодою визначено держави ГУАМ, а саме: Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова.
З часів свого створення УНТЦ реалізував понад 2,5 тисяч науково- дослідних проектів, участь у яких взяли приблизно 18 тисяч учених і технічних спеціалістів.
У 2013 році діяльність УНТЦ відзначилась успішним фінансуванням значної кількості Партнерських проектів УНТЦ та подальшим розширенням програми Цільових ініціатив. Завдяки цій програмі країни-партнери мають можливість здійснювати фінансування проектів рівними частинами, що сприяє зростанню його результативності, підтверджує зацікавленість грантодавців у більш конкретизованих і програмно-орієнтованих видах діяльності, а також у зростанні впорядкованості управління.
За своєю структурою УНТЦ складається з Адміністративної ради,
Консультативного комітету та Секретаріату УНТЦ.
Адміністративна рада УНТЦ проводить свої засідання, на яких визначає політику Центру, двічі на рік. Вона також затверджує поточний бюджет і проекти на основі консенсусу.
Консультативно-дорадчим органом УНТЦ являється Консультативний комітет, який збирається чотири рази на рік, дає поради Секретаріату УНТЦ з основних питань і відповідає за надання інформації для прийняття рішень членам Адміністративної ради. До складу Консультативного комітету входять представники країн-донорів.
У 2013 році представники Держінформнауки брали участь у засіданнях
Адміністративної ради та Консультативного комітету УНТЦ.
З метою оптимізації використання ресурсів країн-донорів, а також за умови збереження ефективності функціонування УНТЦ як механізму нерозповсюдження зброї масового знищення, підтримки розвитку української науки та її комерціалізації, у 2013 році Адміністративною радою
УНТЦ було прийнято рішення щодо оптимізації структури управління
Секретаріатом, а саме:
1. Скасувати посаду заступника Виконавчого директора з боку США
(починаючи з 1 липня 2014 року);
2. Скасувати посаду заступника Виконавчого директора з боку ЄС
(починаючи з 1 липня 2014 року);
3. Продовжити функціонування існуючих регіональних офісів УНТЦ
(Харків, Тбілісі, Баку, Кишинів), з загальною кількістю персоналу – 41 особа
(починаючи з 1 липня 2014 року);
4. Починаючи з 1 лютого 2014 року на посаду Виконавчого директора
УНТЦ призначити Куртіса Бєлаяча;
5. Об’єднати посади керівника фінансового та адміністративного департаментів.

53
Таким чином скорочено кількість керівного складу до 3 осіб, а саме:
Виконавчий директор, заступник Виконавчого директора, Керівник фінансово-адміністративного відділу.
Важливим рішенням, прийнятим організацією у звітному періоді, є рішення Адміністративної ради УНТЦ (грудень 2013 р.) щодо створення нових видів проектів зі спільним фінансуванням, які в перспективі можуть стати альтернативою регулярним проектам. Ці нові види проектів є більш гнучкі по процедурі затвердження і фінансування, та дозволять залучати кошти, як з недержавних, так і державних джерел країн-донорів, на підтримку проектів, важливих з точки зору України. На цей час Секретаріат
УНТЦ розробляє відповідні процедури подачі, відбору, фінансування цих проектів.
Протягом 2013 року УНТЦ здійснив фінансування наукового проекту - було розпочато підтримку реалізації масштабного проекту зі створення
інфраструктури для підвищення якості охорони здоров’я населення
Чорнобильської зони. Окрім того, було підтримано 16 нових наукових партнерських проектів з українськими вченими. Також, у 2013 році розпочато черговий проект зі створення бази даних для ядерної криміналістичної експертизи в Україні, який має на меті створення єдиної централізованої бази даних, що сприятиме доступу і обміну знаннями у випадку подій, пов’язаних з ядерною та радіаційною безпекою.
УНТЦ, включаючи українську сторону, має працювати над оцінкою ризиків з розповсюдження зброї масового знищення, про які вже було відомо, а також визначити наближення нових викликів у цій сфері.
Результати цієї оцінки призведуть до вдосконалення старих і розробки нових механізмів, діяльність яких спрямована на запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, а також оптимізацію структури як самого УНТЦ, так і підходів до використання ресурсів, з точки зору вирішення пріоритетних задач, що стоять перед Україною.
Продовжувалось у 2013 році співробітництво і з Міжнародним
центром наукової та технічної інформації (МЦНТІ). Основним завданням
МЦНТІ є надання інформаційної, аналітичної, консультаційної й організаційної підтримки міжнародному співробітництву в галузі науки, технологій та бізнесу.
МЦНТІ був створений 27 лютого 1969 року відповідно до положень багатосторонньої міжурядової Угоди про заснування Міжнародного центру наукової і технічної інформації. Україна набула членство в МЦНТІ в 1993 р.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня
2013 р. № 285 постійним представником Уряду України в МЦНТІ було визначено Гриньова Б.В., першого заступника Голови Держінформнауки
України.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня
1993 р. № 460, Український інститут науково-технічної та економічної
інформації
(УкрІНТЕІ), який належить до сфери управління

54
Держінформнауки, було визначено організацією, що забезпечує участь
України у діяльності МЦНТІ.
У 2013 році представники Держінформнауки взяли участь у міжнародній конференції з проблем двостороннього та багатостороннього співробітництва у сфері інновацій та передачі технологій «Науково-технічні
інновації: національний досвід і міжнародне співробітництво» (29 - 30 травня
2013 р., м. Москва) та у 64-му засіданні Комітету Повноважних
Представників держав-членів МЦНТІ (31 травня 2013 р., м. Москва). Також,
17 вересня 2013 року відбувся семінар на тему: «Шляхи розширення співробітництва у науковій, технічній та інноваційних сферах з
Міжнародним центром наукової і технічної інформації». Участь у заході взяли представники Держінформнауки, регіональних Центрів науки,
інновацій та інформатизації України, включаючи інші організації національної системи науково-технічної інформації і керівників МЦНТІ.
Відповідно до рішення 64-го засідання Комітету Повноважних
Представників держав-членів МЦНТІ та за сприяння Держінформнауки
23 травня 2014 р. в м. Одеса, відбудеться чергове 65-е засідання КПП.
Засіданню передуватиме міжнародна конференція «Наукові та технологічні інновації: національний досвід та міжнародне співробітництво»
(22 травня 2014 року).
У звітному році також активно розвивалося співробітництво і з
Міждержавною координаційною радою з науково-технічної інформації
(МКРНТІ). МКРНТІ була створена для координації дій держав у рамках
Угоди про міждержавний обмін науково-технічною інформацією від
29 червня 1992 року.
У функції МКРНТІ входить: управління процедурами з підготовки програм і проектів розвитку міждержавного обміну науково-технічною
інформацією, визначення пріоритетних напрямів діяльності з міждержавного обміну науково-технічною інформацією, підготовка та затвердження планів розвитку науково-інформаційних ресурсів, керівництво розробкою правового та економічного механізмів доступу до науково-інформаційних ресурсів держав-членів МКРНТІ, а також нормативно-технічних документів для забезпечення сумісності інформаційних систем при міждержавному обміні науково-технічною інформацією, розгляд досягнутих результатів співпраці держав-членів МКРНТІ.
На сучасному етапі найважливішими завданнями МКРНТІ є вдосконалення інформаційної інфраструктури інноваційної діяльності держав - учасниць СНД, інформаційне забезпечення і супровід програм та проектів в інноваційній сфері.
З огляду на Рішення про удосконалення і реформування структури органів СНД від 02 квітня 1999 р. та на необхідність заміщення Угоди про міждержавний обмін науково-технічною інформацією від 26.06.1992 р. на
20-му засіданні МКРНТІ 29 листопада 2012 року було прийнято рішення доручити національним центрам науково-технічної інформації спільно з

55
базовою організацією держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з міждержавного обміну науково-технічною інформацією - Всеросійським
інститутом наукової і технічної інформації Російської академії наук розробити проект Угоди про співробітництво у сфері міждержавного обміну науково - технічною інформацією (далі – Угода НТІ).
Проект Угоди НТІ розроблено та розглянуто на 21-му засіданні
МКРНТІ 24 квітня 2013 року, винесено на розгляд Виконавчого комітету
СНД та направлено до урядів держав-учасниць СНД на погодження.
З метою інтенсифікації участі українських вчених та науково- дослідних установ України в програмах Європейського Союзу (ЄС) з науково-технічного співробітництва, зокрема у новій програмі ЄС «Горизонт
2020» (2014-2020 рр.), протягом 2013 року Національним інформаційним центром зі співробітництва з ЄС у сфері науки та технологій за підтримки
Держінформнауки на постійній основі у м. Київ та регіонах України проводились консультації, тренінги та он-лайн семінари, присвячені можливостям участі українських фахівців у конкурсах програм ЄС.
У 2013 році було прийнято рішення щодо активізації співпраці з
Організацією Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). У зв’язку з цим, було надано кандидатуру представника від Держінформнауки для включення до складу Ради директорів Міжнародного центру
Чорноморських досліджень (ICBSS) на наступні три роки, починаючи з
21 грудня 2013 року.
2.9. Соціальний захист працівників наукової сфери
Участь в удосконаленні системи пенсійного забезпечення та соціального захисту наукових працівників є важливою ланкою діяльності
Держінформнауки.
Агентство сприяє
забезпеченню реалізації положень
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», зокрема статей
22-1, 22-2, 22-3, 23, 24; постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня
2004 № 494 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи», надає консультації та роз’яснення працівникам наукової сфери щодо їх застосування.
За завітний період розглянуто та підготовлено роз’яснення до
21 звернення колективів та громадян.
Протягом року проводилася робота з призначення та супроводу виплати довічних державних стипендій видатним діячам науки та державних стипендій видатним діячам науки відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 р. № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери».
Відповідно до Указів Президента України від 30.07.2013 № 412 «Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки» та від
30.07.2013 № 413 «Про призначення державних стипендій видатним діячам

56
науки», підготовлених Держінформнауки, у звітному році призначено
13 довічних стипендій та 73 дворічні стипендії видатним діячам науки.
На кінець 2013 року державні стипендії Президента України отримували 184 видатних учених по 1423,5 грн. кожна.
3.

Інноваційна діяльність та трансфер технологій
3.1 Виконання державних цільових програм
Заходи Державної цільової економічної програми «Створення в
Україні інноваційної інфраструктури на 2009 - 2013 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року № 447, спрямовані на комплексну розбудову інноваційної інфраструктури як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях. Значна увага приділяється створенню інноваційних структур для активізації інноваційної активності малого і середнього бізнесу, вузівської та академічної науки.
Зокрема, завдання та заходи Програми спрямовані на: розвиток інноваційної інфраструктури для підтримки малого
інноваційного бізнесу; створення у вищих навчальних закладах цілісної системи
інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності; створення розгалуженої інноваційної інфраструктури за участю наукових установ; створення інфраструктури фінансового забезпечення інноваційної діяльності; створення системи забезпечення інноваційної діяльності в регіонах.
Реалізація заходів програми здійснюється, головним чином, за рахунок небюджетних коштів.
За весь період реалізації Програми 2009 - 2013 роки виконання її заходів з державного бюджету не фінансувалося. Невиділення коштів з державного бюджету на програмні завдання призводило до мінімальної участі місцевих бюджетів у фінансуванні Програми. Це стало основною причиною невиконання частини програмних заходів та її результативних показників.
Незважаючи на неодноразові звернення Держінформнауки до Мінфіну,
Кабінету Міністрів України щодо фінансування заходів з реалізації Програми у 2013 році, коштів у Державному бюджеті передбачено не було.
За даними центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрацій, в умовах відсутності бюджетної підтримки
інноваційної діяльності, за період реалізації Програми сформовано лише окремі елементи інноваційної інфраструктури, зокрема:
24 центри інновацій та трансферу технологій;
108 наукових, навчальних центрів;
34 навчальних-науково-виробничих комплекси;
1 інвестиційний (інноваційний) венчурний фонд;
6 небанківських-фінансово-кредитних установ;
27 науково-впроваджувальних підприємств;

57 7 консультаційних центрів з питань інноваційної діяльності;
10 інноваційно-технологічних (інноваційних) кластерів;
22 інноваційних центри;
23 інноваційних бізнес-інкубатори;
38 центрів комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності;
17 підприємств (установи, відділи) системи НТІ
1 індустріальний парк;
8 національних контактних пунктів Сьомої рамкової програми ЄС з досліджень та технологічного розвитку;
9 наукових парків;
27 регіональних центрів з інвестицій та розвитку;
7 громадських організацій (рад) з питань інноваційної діяльності;
61 інша інноваційна структура;
12 технологічних парків.
3.2 Розвиток інноваційної діяльності
Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності та
трансферу технологій
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 351
«Про затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових» встановлено порядок здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових, створених за кошти державного бюджету та майнові права на які передано організації-розробнику згідно положень Закону; постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 205
«Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня
2008 р. № 520 та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України» має на меті приведення у відповідність актів
Кабінету Міністрів України до положень Закону, а також визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України, що суперечать положенням Закону; постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 271 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р.
№ 995» прийнята для приведення у відповідність до норм Закону зазначеної постанови та Типового положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук; постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 р. № 472
«Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності» встановлено процедуру державної реєстрації технологій та/або їх складових та ведення реєстру технологій, створених або придбаних підприємствами державної форми власності; систематизація та уніфікація інформації щодо технологій та/або їх

58
складових, які перебувають у державній власності; сприяння відбору і впровадженню новітніх технологій для випуску наукоємної конкурентоспроможної продукції та продажу їх (технологій) на внутрішньому та міжнародних ринках; створення сприятливих умов для
інтегрування науки і промисловості в інноваційному та інвестиційному процесах та для інформаційної підтримки використання науково-технічних досягнень у суспільному виробництві; метою постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р.
№ 300 «Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету» є визначення порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів
Державного бюджету України; постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 326
«Про утворення Координаційного центру з питань реалізації Міждержавної програми інноваційного співробітництва держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав до 2020 року» визначено основні завдання, права, організаційно-технічне забезпечення діяльності та склад Координаційного центру. Основним завданням центру є сприяння координації дій центральних органів виконавчої влади з реалізації Програми; постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 833
«Про внесення змін до пункту 32 додатка до Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 - 2014 роки» щодо залучення ДП «НАЕК
«Енергоатом» до участі у реалізації заходу «Технічне переоснащення виробництв діагностичних виробів медичного призначення»; постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 774
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня
2012 р. № 743» внесено зміни до Порядку використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія
«Укрсвітлолізинг» з метою усунення фінансових перешкод по веденню повноцінної фінансово-господарської діяльності НАК «Укрсвітлолізинг»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р.
№ 921-р «Про віднесення цілісного майнового комплексу державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Оріон» до сфери управління
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації» прийнято
для збереження наукового потенціалу Державного підприємства «Науково- дослідний інститут «Оріон» та залучення його до виконання науково- дослідних робіт за напрямками його спеціалізації; розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 234
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на період до 2014 року» передбачається розробка низки законопроектів, зокрема щодо удосконалення правових засад функціонування технопарків, визначення технологічних платформ та інноваційних кластерів і засад їхнього функціонування,

59
стимулювання суб’єктів господарювання до комерціалізації об’єктів права
інтелектуальної власності з метою формування ринку таких об’єктів; розпорядження Кабінету Міністрів Україні від
18 грудня 2013 р.
№ 1014-р. «Про затвердження Національної частини заходів на 2013-2014 роки щодо реалізації Міждержавної програми інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД на період до 2020 року»

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал