Звіт про діяльність Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України у 2013 роціPdf просмотр
Сторінка5/9
Дата конвертації25.04.2017
Розмір1 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9

«Створення інтегрованого інфрмаційного середовища життєвого
циклу виробу у галузі машинобудування». Етап № 1: «Розроблення типових
архітектурних рішень, створення IT-платформи та прототипу програмних
інтерфейсів для інтеграції сучасних програмних застосувань» (замовник –
Держінформнауки).
Мета роботи – розроблення програмних інтерфейсів для переходу від
«клаптикової» автоматизації до
інтегрованих систем управління підприємством та життєвим циклом продукції – є вкрай складною, у світі їй приділяється значна увага, але досі не має універсальних рішень. Основні результати 1-го етапу:
- на прикладі Державного підприємства Виробниче об’єднання (ДП
ВО) «Київприлад» Державного космічного агентства України (об’єкт впровадження): виконано формалізований опис бізнес-процесів підприємства; розроблена архітектура інтегрованої інформаційної системи; розроблено прототип програмних інтерфейсів для інтеграції програмних застосувань підтримки окремих етапів життєвого циклу групи виробів ДП ВО «Київприлад».;
- створено ІТ-платформу для розгортання стандартних програмних застосувань класів САПР, PDM, PLM. ERP;
- підготовлено проект наказу генерального директора ДП ВО
«Київприлад» «Про інтегровану систему управління підприємством (ІСУП) в ДП ВО «Київприлад».
«Розроблення типових рішень з інфраструктури комп’ютерних
мереж органів державного управління на базі програмного забезпечення, що
вільно розповсюджується» (замовник – Держінформнауки).
У результаті виконання 1-го етапу роботи:

43
проведено аналіз сучасних архітектур комп’ютерних мереж, що використовуються у світі; досліджено основні види архітектур комп’ютерних мереж, комунікаційного і серверного ПЗ, що застосовуються в Україні; здійснено огляд ПЗ, що вільно розповсюджуються, та є можливою альтернативою пропрієтарному ПЗ для забезпечення функціонування комп’ютерних мереж ОДУ.
Науково-технічні, консультаційні та освітні послуги
УкрНЦ РІТ взяв участь у підготовці Міжнародного наукового конгресу
«Інформаційне суспільство в Україні», який проводив Держінформнауки
29 жовтня 2013 року в м. Києві. УкрНЦ РІТ забезпечив проведення он-лайн реєстрації учасників Конгресу, розробив для видання електронний макет збірника матеріалів Конгресу (57 тез доповідей) та підготував документ
«Узагальнені наукові та науково-організаційні результати Конгресу».
Надані консультаційні послуги зі створення
інтегрованих
інформаційних систем менеджменту компаніями, підприємствами та організаціями на базі стандартного програмного забезпечення SAP
(замовники - Банкнотно-монетний двір Національного банку України, ПАТ
«Одеський припортовий завод», ЗАТ «Фуршет», ПАТ «Укрсоцбанк»
(UniCredit Bank).
Надані освітні послуги педагогічним працівникам за змістом Програми освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників з напрямку «Основи дидактичного програмування електронних програмно-педагогічних засобів» (замовники – 4 навчально-методичні центри професійно-технічної освіти з різних регіонів України). Спільно з
Міжрегіональним учбово-атестаційним центром
Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України на базі розробленої УкрНЦ
РІТ програмно-інструментальної платформи створено інформаційно- навчальне середовище за професією «Зварник».
Надані послуги з проведення випробувань (сертифікації) програмної продукції (замовник - ТОВ «Електронні архіви України»).
УкрНЦ РІТ постійно здійснює науково-методичну та інформаційну підтримку фахового видання у сфері інформаційних технологій – журналу
«ІТМ. Інформаційні технології для менеджменту», який виходить у паперовому та електронному видах. Журнал спеціалізується на оглядових, наукових та інформаційно-аналітичних матеріалах для керівників і менеджерів підприємств і компаній (різних ланок) різних сфер діяльності реального сектору економіки України.
Постійно надаються послуги для
Держінформнауки
щодо
адміністрування та розвитку веб-вузла та локальної комп’ютерної мережі
Держінформнауки, а також з підтримки користувачів IT-сервісів комп’ютерної мережі Держінформнауки.
Фінансово-економічні показники

44
Дохід підприємства у 2013 році склав 1911,0 тис. грн., з яких 82% за основною науковою та науково-технічною діяльністю, фінансовий план по доходу виконаний на 140,3%.
Перераховано до бюджету у вигляді податків та обов’язкових платежів
439,6 тис. грн.
Прибуток підприємства у 2013 році склав 23,6 тис. грн., фінансовий план по прибутку виконаний на 124,3%
УкрНЦ РІТ потребує капітальних інвестицій орієнтовним обсягом
300,0 тис. грн. для ремонту даху, інженерних конструкцій, заміни систем опалення, розгортання серверної в будівлі за адресою: м. Київ, пр-т.
Академіка Глушкова, 44, яка взята на баланс УкрНЦ РІТ на підставі наказу
Держінформнауки щодо приєднання МНЦТП «Технософт».
2.8. Міжнародне науково-технічне співробітництво
Розвиток договірно-правової бази дво- та багатостороннього
міжнародного науково-технічного співробітництва
З огляду на інтернаціональний характер науки та з урахуванням розвитку науково-технічного потенціалу України, міжнародне науково- технічне співробітництво є одним із пріоритетних напрямів діяльності
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.
На цей час діє понад 70 угод про співпрацю у сфері науки і техніки між
Україною та іншими країнами світу, однак Держінформнауки постійно шукає шляхи інтенсифікації міжнародного наукового співробітництва.
В основному, зазначене досягається за рахунок спільної діяльності в рамках роботи двосторонніх робочих груп і комісій та в рамках співпраці з міжнародними організаціями і фондами.
Протягом 2013 року було успішно проведено 15 засідань двосторонніх науково-технічних комісій, за результатами яких було підписано низку протоколів щодо продовження двосторонньої співпраці та реалізації спільних науково-дослідних проектів.
Також, у 2013 році було підписано програми співробітництва в галузі науки та технологій між Держінформнауки України та відповідними органами влади Вірменії, Казахстану, Румунії, Молдови, Таджикистану.
Наразі, відпрацьовується Меморандум про співробітництво у сфері біомедичних досліджень між Держінформнауки України та Національними
інститутами здоров’я США.
Визначною подією 2013 року стало підписання Угоди між Україною та
Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) щодо надання статусу асоційованого члена в ЦЕРН (3 жовтня 2013 р., м. Женева,
Швейцарська Конфедерація). Наразі, Держінформнауки здійснює процедурні заходи, пов’язані з реалізацією усіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для ратифікації зазначеної вище Угоди.
Заходи
з
реалізації
міжнародного
науково-технологічного
співробітництва

45
Як вже зазначалосяя, інтенсифікація міжнародного наукового співробітництва досягається, в основному, за рахунок спільної діяльності в рамках роботи двосторонніх робочих груп і комісій.
Протягом 2013 року було успішно проведено 15 засідань двосторонніх науково-технічних комісій. Зокрема відбулось:
Шосте засідання українсько-індійського комітету з науково-
технічного співробітництва (22 квітня 2013 р. у м. Нью-Делі, Республіка
Індія), під час якого сторони поінформували про стан розвитку та основні здобутки у сфері науки та технологій обох країн та визначили пріоритетні напрями подальшого співробітництва, зокрема, біотехнології та біомедицину,
інформаційні та комунікаційні технології, нанотехнології і нові матеріали, енергію та енергоресурси, фізику високих енергій та астрофізику. У рамках цих пріоритетів було досягнуто домовленостей щодо проведення двох семінарів у кожній із країн у 2014 р.
Друге засідання Спільного Комітету Україна-ЄС зі співробітництва
в галузі науки та технологій (24 травня 2013 р., м. Київ), під час якого учасники обмінялись інформацією щодо поточного стану, основних здобутків та перспектив розвитку науково-технічного співробітництва між
Україною та ЄС. Окремо були розглянуті доповіді щодо роботи за визначеними під час попереднього засідання Комітету пріоритетами: «Нові речовини і матеріали», «Біотехнології», «Аеронавтика», «Інформаційно- комунікаційні технології». Також, в рамках засідання відбулись консультації щодо умов участі України у новій Рамковій програмі з науково- технологічного та інноваційного розвитку «Горизонт 2020».
Третє засідання Спільного українсько-румунського комітету з
науково-технічного співробітництва (19 червня 2013 р., м. Бухарест,
Румунія), під час якого було підписано Програму співробітництва в галузі науки і технологій між Держінформнауки України та Міністерством національної освіти Румунії, яка стане підґрунтям для початку кооперації науковців обох країн, та затверджено пріоритети українсько-румунського співробітництва на наступні два роки. Окремо, було наголошено на доцільності спільної участі країн у проектах нової програми ЄС «Horizon
2020».
П’яте засідання українсько-молдовської комісії з науково-технічного
співробітництва (18 липня 2013, м. Кишинів, Республіка Молдова), у ході якого сторони обмінялись інформацією щодо проектів, представлених на спільний конкурс між Держінформнауки та Академією Наук Молдови, їх відповідність конкурсним вимогам та з урахуванням експертної оцінки обох країн та пріоритетів двосторонньої співпраці, затвердили 6 наукових проектів до фінансування у 2014 - 2015 роках. Під час дискусії молдовська сторона
ініціювала розгляд питання щодо проведення спільного засідання з проблемних питань басейну Дністра. Оскільки, Молдова є асоційованим членом європейських рамкових програм, сторони наголосили на необхідності

46
співпраці та започаткуванні нових ініціатив з метою спільної участі в міжнародних проектах, а саме «Horizon 2020». Наприкінці засідання було підписано Програму співробітництва у сфері науки і технологій між
Держінформнауки України та Академією Наук Молдови, яка дозволить системно працювати у вищезазначених сферах.
Десяте засідання Міждержавної ради зі співробітництва у науково-
технічній та інноваційній сферах (МР НТІ) (24 - 25 вересня 2013 р.), яке відбулось у м. Ялта за участю представників Республіки Вірменія,
Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки,
Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан та
України.
Г
оловна мета заходу – обговорення можливостей максимального зняття бар’єрів між країнами СНД у сфері науково-технічного співробітництва, виробництва та реалізації інноваційної продукції на ринках країн СНД. Учасники засідання розглянули проект Переліку міждержавних
інноваційних проектів
Міждержавної програми
інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД на період до 2020 року. Представлені у вищезазначеній міждержавній програмі 36 проектів, підготовлені науково- дослідними установами Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану,
Молдови, Росії, України, представляють новітні розробки у сферах біотехнологій, фармакології, медицини, енергозбереження, екології,
інформаційно-комунікаційних технологій та захисту
інформації, електронники, ядерної фізики і нанотехнологій.
Четверте засідання двосторонньої українсько-литовської комісії зі
співробітництва у сфері науки та технологій (4 жовтня 2013 року, м. Вільнюс, Литовська Республіка), під час якого сторони обмінялися
інформацією про стан розвитку сфери науки і технологій в Литовській
Республіці та в Україні, обговорили результати експертної оцінки спільних українсько-литовських науково-дослідних проектів на 2014 - 2015 рр. та відібрали 6 спільних українсько-литовських науково-дослідних проектів, які будуть фінансуватися у 2014 - 2015 рр., відповідно до таких спільних пріоритетних напрямів наукових досліджень сторін як: інформаційні та комунікаційні технології; науки про життя, нові технології профілактики та лікування розповсюджених захворювань, дослідження в області біотехнології, біоінженерії та генетики; нові речовини та матеріали; соціальні та гуманітарні науки. Також, було прийнято рішення подовжити на наступний п’ятирічний період, після закінчення терміну дії, Програму співробітництва в галузі науки та технологій між Міністерством освіти та науки Литовської Республіки та Держінформнауки України на 2011-2015 рр., яка була підписана 22 листопада 2011 року.
Тринадцяте засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО зі
співробітництва з питань науки та навколишнього природного
середовища (25 жовтня 2013 року, м. Брюссель, Королівство Бельгія), під час якого було детально розглянуто стан реалізації діючих проектів за
Програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки», нові ініціативи та хід

47
виконання заходів, визначених
Річною національною програмою співробітництва Україна-НАТО на 2013 рік. З метою популяризації серед науковців України можливостей участі у вищезазначеній програмі НАТО, сторони домовились активізувати співробітництво з Центром інформації та документації НАТО в м. Києві та розглянути можливість проведення відповідних семінарів і відео-конференцій.
Перше засідання українсько-вірменської комісії з науково-технічного
співробітництва (1 листопада 2013, м. Єреван, Республіка Вірменія), в рамках якого була підписана Програма співробітництва в галузі науки і технологій між Держінформнауки України та Державним комітетом з науки
Міністерства освіти і науки Республіки Вірменія і визначенні пріоритетні напрямки конкурсу спільних науково-дослідних проектів на 2015
-
2016 роки, а саме: інформаційні та комунікаційні технології; біотехнології; фізика та техніка прискорювачів. Для активізації участі країн в
європейському науковому просторі, сторони наголосити на необхідності налагодження роботи для участі в програмі «Horizon 2020».
Друге засідання Спільної українсько-казахстанської комісії з
науково-технічного співробітництва (15 листопада 2013 р., м. Астана,
Республіка Казахстан), за результатами якого було відібрано три проекти- переможці, які у 2014 - 2015 рр. отримають фінансування сторін. Також, було визначено ще чотирнадцять проектів, які будуть реалізовуватись українськими та казахстанськими науковцями і отримають фінансування з казахстанської сторони.
У рамках заходу сторони наголосили на спільності пріоритетів науково-технічної сфери та визначили напрями, відповідно до яких буде оголошено наступний конкурс спільних проектів у 2016 - 2017 рр., це:
інформаційні та комунікаційні технології, енергетика, науки про життя, раціональне використання природних ресурсів.
Перше засідання спільної українсько-ізраїльської комісії з науково-
технічного співробітництва (26 листопада 2013 р., м. Єрусалим, Держава
Ізраїль), мета якого - активізація науково-технічного співробітництва між
Україною та Державою Ізраїль. Під час засідання сторони обговорили стан та пріоритетні напрями розвитку науково-технічної та інноваційної сфер обох держав, законодавчу базу у цих сферах і стан розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва. Також, було узгоджено ключові позиції
Програми співробітництва в галузі науки та технологій між
Держінформнауки України та Міністерством науки, технологій та космічних досліджень Держави Ізраїль. Сторони визначили пріоритети майбутнього співробітництва, а саме – наноматеріали для промислового використання.
Третє засідання українсько-японської комісії з питань науково-
технічного співробітництва (6 грудня 2013 р., м. Київ), під час якого було розглянуто поточний стан співробітництва України та Японії за напрямами, що становлять спільний інтерес сторін, а саме: дослідження у сфері фізики

48
високих енергій, біотехнологій, наноматеріалів та космічній сфері. Було відзначено необхідність продовження двосторонньої співпраці та з огляду на зазначене було підписано спільний Меморандум про взаєморозуміння і наукове співробітництво між Державним фондом фундаментальних досліджень (SFFR) та Японським товариством сприяння науці (JSPS) і протокол щодо реалізації спільної програми між SFFR і JSPS, яка передбачає
ґрантову підтримку двосторонніх науково-дослідних проектів, тривалістю 2 роки.
П’яте засідання українсько-словацького комітету з науково-
технічного співробітництва (17 грудня 2013 р., м. Братислава, Словацька
Республіка), під час якого сторони обговорили стан та пріоритетні напрями розвитку науково-технічної та інноваційної сфер України та Словаччини, обмінялись інформацією щодо проектів, представлених на спільний конкурс між Держінформнауки України та Міністерством освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки, та затвердили 6 наукових проектів до фінансування у 2014 - 2015 роках. За результатами засідання було підписано
Протокол заходу.
На підставі угод про науково-технічне співробітництво між Україною та іншими країнами світу та протоколів засідань згаданих двосторонніх комісій з науково-технічного співробітництва, Держінформнауки постійно надає фінансову підтримку двостороннім науково-дослідним проектам.
Зокрема, у 2013 році було профінансовано понад 150 наукових проектів, які виконувались у рамках співробітництва з Австрією, Білорусією, Болгарією,
В’єтнамом, Індією, Китаєм, Кореєю, Литвою, Німеччиною, Росією,
Словенією, Туреччиною, Францією, Фондом цивільних досліджень та розвитку (CRDF Global) та Організацією Північноатлантичного договору
(НАТО). Реалізація двосторонніх проектів дозволяє українським вченим розширювати кордони міжнародного співробітництва, набувати додаткових знань та покращувати практичні навики.
Також, протягом 2013 року відбулось багато міжнародних заходів, участь у яких взяло керівництво Держінформнауки, зокрема:
виїзне засідання Консультативної наукової Ради (КнР) Фонду
«Сколково» (22 - 24 травня 2013 р., м. Київ), в рамках цього заходу пройшла конференція «Україна-Росія-Сколково: єдиний інноваційний простір», присвячена обговоренню співробітництва Російської Федерації та України, зокрема, можливості формування та виконання цільових інвестиційних проектів;
українсько-німецький семінар «Можливості співпраці у рамках
міжнародного проекту FAIR»
(16 жовтня 2013 р., м. Київ) під час якого сторони обговорили шляхи поглиблення співпраці та нові можливості щодо участі у FAIR. Керівництво FAIR запропонувало вирішити питання щодо асоційованого членства України в колаборації;
відео-конференція з питань розвитку малого інноваційного бізнесу
(5 листопада 2013 р., м. Київ), в якій взяли участь представники центральних

49
органів виконавчої влади, наукових установ, ВНЗ, інноваційних структур
(бізнес-інкубаторів, венчурних фондів) (Україна) та
Державного департаменту США, Національної наукової фундації, Національного
інституту здоров’я (США). Американська сторона поінформувала про функціонування програми Small Business Innovation Research Program, яка надає підтримку малому бізнесу. Українські експерти розповіли про діяльність вітчизняних структур, що спрямовані на підтримку інноваційного бізнесу, зокрема, про Інвестиційний центр інтелектуальної власності та
Global Technology Foundation.
Також, слід зазначити, що з метою обговорення можливих шляхів розвитку співробітництва між науковими установами України та зарубіжних країн, протягом 2013 року відбулась низка робочих зустрічей керівництва
Держінформнауки з представниками Республіки Корея, Російської Федерації,
Китайської
Народної
Республіки,
Сполучених
Штатів
Америки,
Федеративної Республіки Німеччина, Японії та інших країн.
Співпраця з міжнародними організаціями та фондами
у сфері науки та технологій
Активно розвивається співпраця українських та іноземних науковців у рамках реалізації проектів Об’єднаного інституту ядерних досліджень
(ОІЯД), Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми
«EUREKA», Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global),
Організації Північноатлантичного договору (НАТО),Українського науково- технологічного центру (УНТЦ) та ін.
Оскільки Україна є державою-членом Об’єднаного інституту ядерних досліджень (ОІЯД) з 1991 року, Держінформнауки продовжує здійснювати заходи з виконання зобов’язань, що випливають із членства України в ОІЯД, а саме.
На постійній основі Повноважний Представник Уряду України в ОІЯД направляє на роботу в ОІЯД від України кваліфікованих спеціалістів. На цей час в ОІЯД працює 34 особи, направлені від України. Відповідно до запровадженої практики щороку проходить звітний семінар, який у 2013 р. відбувся 20 листопада у м. Дубна, Російська Федерація. Під час цього заходу зазначені співробітники
Інституту, громадяни
України, детально поінформували щодо конкретних особистих здобутків за період роботи в
ОІЯД та індивідуальних планів роботи на майбутнє.
У рамках виконання Боголюбівської програми з теоретичної фізики, фінансово підтриманої Повноважним Представником Уряду України, протягом 2013 року проведено низку лекцій, практичних занять та шкіл- практик з фізики високих енергій. Зокрема, було організовано чотири школи- практики з фізики високих енергій за темами: «Введення в калібрувальні теорії поля на решітці» (18 - 22 березня 2013 р., Дубна, РФ), «Фізика експерименту CMS на Великому адроному колайдері (LHC)» (23 – 24 травня
2013 р., Київ), «Феноменологія квантової хромодинаміки та решіточна квантова хромодинаміка» (9 - 13 вересня 2013 р., Київ), «Введення в фізику

50
експерименту ATLAS (LHC): останні результати та аналіз експериментальних даних» (16 - 20 вересня 2013 р., Київ) та школа-практика з фізики високих енергій «Введення в квантову хромодинаміку та її додатки»
(26 вересня-4 жовтня 2013 р., Київ). Окрім того, було проведено дві школи- семінари за темами «Введення в моделі фізики конденсованих середовищ»
(25 лютого - 1 березня 2013 р. Дубна, РФ.), «Структури, що інтегруються в квантовій теорії поля» (8 - 12 квітня 2013 р. Дубна, РФ.). Також, за підтримки
Боголюбівської програми ОІЯД-Україна з теоретичної фізики було проведено 16-ий міжнародний семінар з фазових переходів і критичних явищ
«Ізінговські читання» (28 - 30 травня 2013 р., Львів). У рамках виконання
Боголюбівської програми на 2014 рік заплановано проведення шкіл-семінарів за такими темами: «Сучасні проблеми фізики конденсованих середовищ»,
«Введення в фізику ядерних зіткнень: експерименти NICA та ALICE»,
«Сучасні математичні методи фізики високих енергій», «Введення в фізику
Стандартної моделі: експерименти ATLAS і CMS», «За кордонами стандартної моделі: темна матерія і космологія», включаючи проведення
17-го міжнародного семінару з фазових переходів та критичних явищ
«Ізінговські читання».
На 2014 рік також заплановано участь представників Держінформнауки у засіданнях Комітету Повноважних Представників Урядів держав-членів
ОІЯД, Робочої групи при Голові КПП ОІЯД, Фінансового комітету ОІЯД, у сесіях Вченої ради ОІЯД, у звітному семінарі співробітників ОІЯД, направлених на роботу в ОІЯД від України, та у конференції «ІСМАРТ-
2014».
Слід зазначити, що співпраця з ОІЯД сприяє розширенню кордонів міжнародного співробітництва та залученню українських науковців до міжнародного поділу праці у сфері фізики високих енергій та ядерної фізики.
Проводиться активна робота з розширення співробітництва з


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал