Звіт про діяльність Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України у 2013 роціPdf просмотр
Сторінка4/9
Дата конвертації25.04.2017
Розмір1 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Науково-дослідний інститут
«Миколаївська астрономічна обсерваторія»
НДІ «Миколаївська астрономічна обсерваторія» (НДІ МАО) - одна з найстаріших (заснована в 1821 році) наукових установ України, яка на сьогодні є провідною в Україні в галузі позиційної астрономії та астрономічного приладобудування. У дослідженнях використовуються шість сучасних ПЗЗ-телескопів з комп’ютерним управлінням в режимі віддаленого доступу по локальній мережі та мережі Інтернет, а також сучасні
інформаційні віртуальні технології. У 2013 році наукові дослідження проводилися в рамках 5 держбюджетних та 5 госпдоговірних тем. Науковці обсерваторії брали участь у 12 міжнародних та українських конференціях та зробили близько 30 доповідей, отримали 4 гранта на участь в конференціях.
Результати наукової діяльності представлені у 53 публікаціях.
Співробітниками обсерваторії захищено одну кандидатську дисертацію, проводиться підготовка 2-х докторських та 3-х кандидатських дисертацій.
Один співробітник є стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2012 - 2014 рр.
Результати фундаментальних досліджень
За результатами виконання фундаментальних досліджень за темами та договорів у 2013 році створено 10 одиниць науково-технічної продукції та отримано такі основні результати.
Уточнення кінематичних параметрів зірок
і зоряних підсистем Галактики
На телескопах Аксіальний меридіанний круг (АМК) і Мобітел проводились спостереження більше ніж 260 подвійних і кратних зірок з каталогу WDS та отримані екваторіальні координати з середньою точністю
(0.03÷0.08)" по обох координатах із спостережень на АМК та (0.02÷0.06)" із спостережень на Мобітел.

34
Виконано порівняний аналіз каталогу зірок з великими власними рухами, що отримано в НДІ МАО у 2012 році, з даними каталогу швидких зірок LSPM, яке виявило наявність рівняння блиску (5-10 mas/yr) по прямому сходженню в системі власних рухів зірок каталогу LSPM. Оскільки ці об’єкти використовуються при вирішенні таких завдань, як пошук екзопланет і явища мікролінзування, врахування цієї величини може бути важливим.
Продовжено створення каталогу координат та власних рухів зірок у вибраних площадках із розсіяними скупченнями. У 2013 році з обробки власних фотопластинок отримано каталог 280 тисяч зірок (9-16)
m з середньою каталожною точністю 0.06" по прямому сходженню і 0.07" по схиленню на середню епоху J1979.2. З обробки ПЗЗ спостережень на телескопі Мобітел отримано каталог понад 750 тисяч зірок (9-17)
m з середньою каталожною точністю 0.01" по прямому сходженню і 0.02" по схиленню на середню епоху J2013.6.
Дослідження руху тіл Сонячної системи
У рамках розв’язання завдань астероїдно-кометної небезпеки за даними спостережень на комплексі телескопів Мобітел у 2013 році створено каталог, який включає 109 положень 8 комет та 1310 положень 79 АЗЗ
(астероїди, що зближуються із Землею) з СКП (середньоквадратична похибка) (0.15–0.4)" по обох координатах, що відповідає світовому рівню точності таких спостережень. Результати спостережень оперативно відправлялися до МРС IAU (Міжнародний центр малих планет).
Отримані масиви положень астероїдів в системі опорного каталогу
UCAC4 із спостережень на телескопах: РТТ150 (Туреччина) - 2170 положень
51 астероїда зі СКП 0.08" по прямому сходженню та 0.07" по схиленню;
Мобітел (НДІ МАО) - 920 положень 28 астероїдів зі СКП 0.15" по прямому сходженню і 0.18" по схиленню.
Крім того, з РТТ150 отримано 85 положень
АЗЗ Апофіс з похибкою 0.1" по прямому сходженню і 0.07" по схиленню, з
Мобітел 154 положення АЗЗ (Апофіс, 2002 GT) з похибкою не більше 0.14" по прямому сходженню і 0.12" по схиленню.
Отримано та передано в MPC IAU високоточний каталог астрометричних положень астероїдів за спостереженнями 2004 – 2013 рр. на
РТТ-150. Він містить положення 142 астероїдів по програмі визначення мас та 39 АЗЗ для уточнення їх орбіт з СКП 0.08" по прямому сходженню та 0.07" по схиленню, що відповідає рівню найкращих наземних спостережень. З використанням більше 3 тис. положень для 29 малих астероїдів отримані нові оцінки мас 10 великих астероїдів зі зменшеною похибкою у середньому на
10%, які можуть бути використані для поліпшення існуючих теорій руху планет, Сонця та Місяця. Робота виконана в рамках м/н співробітництва
International Joint Project з КазФУ (Росія), IMCCE (Франція), TUBITAK NO
(Туреччина) та за участю ІПА РАН (Росія).
Дослідження динаміки орбітального руху об'єктів
навколоземного космічного простору

35
У 2011 - 2013 рр. на телескопах НДІ МАО отримано банк 63,5 тис. положень 50 геосинхронних, 40 середньоорбітальних та 160 низькоорбітальних космічних об’єктів (КО). Виготовлений новий телескоп для спостережень КО «Мезон» (D=242 мм, F=850 мм). Розроблений програмний комплекс спостережень КО в автоматичному режимі.
Удосконалена чисельна модель для розрахунку елементів низькоорбітальних
КО та отримано каталог 196 елементів орбіт, розрахованих за положеннями на декількох витках, для 7 геосинхронних, 4 середньоорбітальних та 51 низькоорбітального КО. Вибіркова оцінка точності розрахунку ефемерид
(прогнозу траєкторії) для низькоорбітального об’єкту на часі прогнозування
15 діб склала 0,2° уздовж орбіти та 0,03° поперек орбіти, для геосинхронного об’єкту на часі прогнозування 140 діб 0,07° та 0,005° відповідно.
Для контролю положення ТК ГСС (телекомунікаційні геостаціонарні супутники) розроблений новий метод визначення різниці відстаней від
ТК ГСС до рознесених у просторі станцій прийому. Створено експериментальний радіотехнічний комплекс із двох ідентичних станцій, розташованих на відстані 100 км, та отримано банк даних різниці відстаней від упродовж 77 діб. Середньоквадратична похибка одиночного вимірювання різниці відстаней склала 7.2 м.
Проводилися систематичні спостереження метеорів в оптичному і радіо діапазоні з метою вивчення статистики метеорних явищ і визначення радіантів метеорних потоків. Отримано каталог екваторіальних координат
1296 метеорів в оптичному діапазоні. За даними базисних спостережень
(відстань між пунктами спостережень 5 км) методом Боліна розраховані видимі екваторіальні координати радіантів для 42 метеорів. Протягом 2013 р. шляхом використання сигналу від загоризонтної FM станції (м. Кельце,
Польща) за допомогою програми автоматичного детектування метеорів виділено більше 721 тисяча метеорних явищ у радіодіапазоні та сформовано каталог, до якого увійшли данні про час початку та закінчення метеорного явища, швидкість руху метеора, та величину амплітуди зареєстрованого сигналу. Щомісячні данні відправлялися до міжнародного Інтернет ресурсу
європейського проекту RMOB.
Проекти у сфері наукового і науково-технічного співробітництва
Спільна робота з Головною астрономічною обсерваторією НАН
України з розвитку астрономічних баз даних та наукового полігону
Української віртуальної обсерваторії (УкрВО), яка з жовтня 2011 року входить в Міжнародний альянс віртуальних обсерваторій. У 2013 році завдяки програмному продукту, розробленому в НДІ МАО, вперше в Україні стала можливою інтеграція астрономічних баз даних та веб сервісів УкрВО з веб
інтерфейсом м/н програми «Аладін», до якого вже інтегровані декілька десятків провідних астрономічних серверів з багатьох розвинених країн світу.
Участь в Української мережі оптичних станцій (УМОС) для дослідження навколоземного космічного простору, яка функціонує в рамках
Української мережі станцій космічної геодезії та геодинаміки ГАО НАНУ

36
(постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітень 2003 № 486). На базі домену mao.kiev.ua створено сайт УМОС, на якому вперше в Україні представлено відкритий каталог орбіт космічних об’єктів (КО), який містить
198 наборів елементів орбіт у вигляді вектору стану та ефемериди (прогнози траєкторії) у форматі International Laser Ranging Service. Каталог створений за результатами спостережень УМОС у 2012 - 2013 рр.
Проект «Система централізованого керування мережею телескопів» між НДІ МАО та ШАО виграв конкурс спільних українсько-китайських проектів на 2013 - 2014 рр. У 2013 році в рамках першого етапу проекту були створені FTP сервера для обміну результатами спостережень, проведені тестові спостереження об’єктів, розрахунки елементів орбіт та ефемериди з оцінками точності. У результаті перемоги в конкурсі отримано грант
Китайської Академії наук за програмою підтримки візитів в ШАО дослідників МАО у 2013 - 2014 році.
Участь в міжнародній мережі спостережень астероїдів GAIA-FUN-SSO щодо космічної місії GAIA Європейського космічного агентства (запуск
GAIA відбувся 19.12.2013 р.). Проведено алертні спостереження трьох АЗЗ -
Apophis, 2002GT та 2013 TV135. Отримані положення передані до MPC IAU та координатору мережі - Інституту небесної механіки й обчислення ефемерид Паризької обсерваторії.
Участь у глобальному GPS моніторингу (програма International GPS
Service, NASA).
Спільно з Ужгородським Національним Університетом був розроблений новий метод обчислення просторової апроксимації тропосферної затримки GPS сигналу з похибкою 0.02м на основі модифікованого метода Шепарда. Запропоновано критерій для визначення стану нестабільності атмосфери, який визначається по перепадам висот
ізоповерхонь тропосферної затримки GPS сигналу (Бушуєв Ф.І., Калюжний
М.П., Козирєв Є.С., Шульга О.В.).
Науково-організаційні події 2013 року
У рамках святкування Дня науки в Україні 21 травня проведено засідання Вченої ради НДІ МАО за участю 20 представників освіти і культурної громадськості Миколаєва та ветеранів праці НДІ МАО. Засідання було присвячено ювілеям Миколаївського відділення ГАО в Пулкові (1913-
1991), академіка Северного Андрія Борисовича (1913-1987); 70-річчю директора НДІ МАО Г. І. Пінігіна. 18 травня проведено День відкритих дверей в обсерваторії за участю близько 800 мешканців та гостей м. Миколаєва.
29 - 31 жовтня 2013 року в НДІ МАО відбулася щорічна робоча нарада
Української мережі лазерної локації та Української мережі оптичних станцій
(УМОС) за участю 17 учасників з 9-ти астрономічних організацій України, де було заслухано 27 докладів.

37
Підтримка наукового об'єкта, що становить
національне надбання України
У рамках Додаткової угоди від 12.02.2013 р. № 11 з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України розширені апаратні та програмні можливості обчислювального комплексу АМК шляхом подальшого розвитку можливостей спеціалізованого сервера обчислень; виконано поточний ремонт приміщення серверної та контроль роботи системи вентиляції та кондиціювання. У 2013 році на телескопі виконувалися спостереження згідно з планом робіт за проектом «Дослідження власних рухів швидких зірок нашої Галактики». Результати спостережень на телескопі АМК у 2011 - 2012 роках були додані до бази даних ПЗЗ спостережень на сайті УкрВО.
Український інститут науково-технічної і економічної інформації
Український інститут науково-технічної і економічної інформації
(УкрІНТЕІ) є головним науково-дослідним інститутом України з проблем науково-технічної і економічної інформації, який засновано на державній власності.
Чисельність наукових працівників у 2011 - 2013 рр. була приведена у відповідність з обсягами робіт та можливостями фінансування і на кінець
2013 р. складала 160 осіб, з яких дослідників - 94, у т.ч.: докторів і кандидатів наук - 8, лауреатів Державних премій України - 1.
За результатами конкурсного відбору проектів прикладних досліджень
і розробок Інститут з 2013 р. започаткував виконання трьох дворічних прикладних НДР, які фінансуються з коштів загального фонду державного бюджету Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації
України за напрямом - наукове забезпечення сфери державного управління.
Найвагоміші результати проведених наукових досліджень
У рамках виконання НДР «Проведення досліджень щодо розроблення науково-методичних засад моніторингу і оцінювання результатів науково- технічної та інноваційної діяльності» підготовлено проект аналітичної довідки «Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати у 2012 році».
Упроваджено в експлуатацію українсько-китайський сегмент
Міждержавної інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій колективного користування (Протокол проведення апробації та акт про впровадження № 1-М від 19.11.13 р., м. Харбін, Інститут високих технологій
Академії наук провінції Хейлунцзян КНР). Робота виконана у рамках виконання НДР «Розробка механізмів організації міждержавної українсько- китайської
інформаційно-технологічної
Платформи колективного користування».
У рамках виконання НДР «Проведення досліджень щодо розроблення науково-методичних засад моніторингу і оцінювання результатів науково-

38
технічної та інноваційної діяльності» підготовлено буклет «Науково- технологічна сфера України, 2013» для учасників Міжнародного науково- технологічного форуму «Наука. Інновації. Технології - 2013» та Дня науки. У буклеті яскраво і наглядно наведені дані щодо рейтингу України на міжнародному рівні, кількісного та структурного розподілу наукових організацій та наукових кадрів
України, фінансування науки, результативності наукових досліджень і розробок, патентної активності та міжнародної діяльності наукових організацій.
Виконуючи функції Національного інформаційного центру з міждержавного обміну НТІ (постанова Кабінету Міністрів України від
26 лютого 1993 р. № 138), УкрІНТЕІ бере активну участь у формуванні міжнародних ЕІР та БД, популяризації вітчизняних наукових фахових видань з проблем фізики, ІT-технологій та технічних наук, поширенні НТІ України у світовому просторі, зокрема: у 2013 р. підготовлено та введено 712 рефератів статей вітчизняних наукових фахових видань (з них 73 із здійсненням перекладу на англійську мову) до міжнародної бібліографічної науково-технічної бази даних ІNSPEC
IDEAS (Великобританія); надано 52 профілі українських аналітичних матеріалів (російською та англійською мовами) до міжнародної бази даних «Аналитические материалы: наука, техника, бизнес» (Міжнародний центр науково-технічної інформації
(МЦНТІ); направлено до Міжнародної інформаційної системи БД AGRIS ФАО
50 записів. Здійснено переклад на українську мову 7 термінів тезауруса
AGROVOC у ПЗ VocBench.
Як центр державної реєстрації науково-дослідних, дослідно- конструкторських робіт і дисертацій, які виконуються в Україні (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 р. № 162 та від
10 березня 1994 № 155), УкрІНТЕІ розробляє і формує унікальні для держави
інформаційні ресурси, які мають статус «національного надбання»:
до Автоматизованого інформаційного фонду науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і захищених дисертацій у 2013 р. внесено близько 31 тис. документів і на 01.01.2014 р. фонд налічує 906,7 тис. реєстраційно-облікових документів та першоджерел, у т.ч. БД НДДКР (100,8 тис.) та дисертацій (112,7 тис.); базовий комплекс БД «Технології України» містить інформацію про понад 1000 завершених несекретних новітніх та економічно ефективних технологій, придатних для застосування в інноваційно-інвестиційному процесі відродження вітчизняного виробництва і продажу на міжнародному ринку; реферативна БД наукових фахових видань, яка є складовою БД
«Наукові періодичні фахові видання МОН України», станом на 01.01.2014 р. містить близько 131 тис. рефератів статей із 640 видань (від 80 організацій- засновників видань).

39
Крім того, в Інституті розроблено і підтримується в актуалізованому стані близько 15 локальних баз даних та електронних інформаційних ресурсів, з використанням яких УкрІНТЕІ здійснює обслуговування читачів у залах електронних інформаційних ресурсів.
Так, електронна бібліотека Автоматизованого інформаційного фонду науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та захищених дисертацій, що зберігає накопичені найповніші дані в рукописному та електронному вигляді про результати та досвід науково-технічної діяльності науковців в Україні, обслуговує понад 30 тисяч читачів (з яких 85% становлять студенти, аспіранти, докторанти, викладачі ВНЗ). У 2013 р. зареєстровано 939 читачів.
На базі електронних інформаційних ресурсів підготовлено і видано:
Збірник рефератів дисертацій НДР та ДКР (№1-12);
Бюлетень реєстрації НДР та ДКР (№1-6);
Збірники рефератів фахових видань МОН України (вип. 1-12);
Інформаційний бюлетень «План проведення наукових, науково- технічних симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів, нарад в Україні в
2012-2013 рр.» (вип. 1-4);
Бібліографічний покажчик «Екологія та екологічна економіка: нормативні акти і інформаційні матеріали» (вип. 1-4);
Інформаційний лист «Сигнальна інформація: Закони та підзаконні акти, директивні документи у сфері вищої освіти, науки, науково-технічної
інформації, науково-технологічного та інноваційного розвитку України» (вип.
1-24); сформовано 4 випуски електронного ресурсу «Вісник УкрІНТЕІ», який розміщено на сайті УкрІНТЕІ.
Підготовлено і видано монографію «Державна підтримка наукової діяльності: стан, результати, науково-технічні пріоритети», буклет «Науково- технологічна сфера України», 4 випуски фахового наукового журналу
«Науково-технічна інформація», два випуски довідника «Наукові установи
України», матеріали наукових конференцій.
Розвиток системи науково-технічної інформації
Реалізація державної політики у сфері науки, інновацій та
інформатизації на регіональному рівні здійснюється через відповідну
інфраструктуру - державну систему науково-технічної інформації (НТІ).
Станом на 31.12.2013 р. з регіональних органів системи НТІ
Держінформнауки підпорядковано 8 державних підприємств (7 ЦНІІ та
Укртехінформ) і 1 наукова установа (Волинський НІЦ).
Зазначені організації у рамках виконання прикладних розробок, що фінансувалися із загального фонду державного бюджету, досліджували стан розвитку інноваційної інформаційної інфраструктури в регіонах України, формували регіональні сегменти інформаційно-аналітичної системи для сприяння супроводу процесів інтеграції науки з промисловою та соціально-

40
економічною сферами. Зокрема, за 2013 р. до БД було заведено 880 записів про установи і організації, 782 записи про науково-технічні розробки та
585 записів про спеціалістів високої кваліфікації з різних регіонів України.
Науково-інформаційна діяльність організацій системи
НТІ спрямовувалася на організацію комплексного інформаційного забезпечення пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки, науково-технологічного та
інноваційного розвитку регіонів.
Інформаційне забезпечення користувачів здійснювалося на основі довідково-інформаційного фонду та електронних ресурсів, які формуються у кожній організації системи НТІ. Станом на 31.12.2013 р. сумарний обсяг фонду складає близько 12,26 млн. примірників документів, з них 56,5 тис. надійшло у 2013 році. Довідково-пошуковий апарат налічує понад 4,7 млн. описів документів на традиційних носіях. За 2013 р. його поповнено на
455,5 тис. описів. Інформаційне забезпечення користувачів здійснюється і за допомогою баз даних (103 БД із загальною кількістю понад 2943 тис. записів) як власних і корпоративних, так і придбаних. Читальні зали регіональних організацій системи НТІ відвідало близько 15,5 тис. осіб, яким видано понад
190 тис. документів науково-технічної літератури.
На інформаційному обслуговуванні організацій системи НТІ знаходилося близько 7000 підприємств, установ та організацій різних форм власності і підпорядкування, для яких виконано понад 25 тис. тематичних і фактографічних запитів та понад 70 тис. запитів на копії документів.
Значну увагу у звітному році приділялося проведенню науково- технічних заходів. Спільно з науковими, громадськими організаціями і підприємствами, місцевими органами влади і самоврядування та в рамках виконання обласних програм економічного і соціального розвитку, енергозбереження, регіональних програм підвищення якості та конкурентоспроможності продукції тощо впродовж року проведено
173 науково-технічні заходи (науково-практичні конференції, семінари, круглі столи тощо), у роботі яких взяло участь близько 6350 зацікавлених фахівців. Зокрема, ДП «Укртехніформ» організовано та проведено низку заходів (у т.ч. дистанційних) щодо нової науково-дослідної програми ЄС
«Горизонт 2020». Львівський ЦНІІ спільно з Товариством «Інноваційна
Східна Польща» провів 7-й Міжнародний форум «Інноваційні технології в медицині» та спільно з Свєнтокшиським науково-технологічним парком –
Міжнародний форум науки та інновацій у м. Кєльце (Республіка Польща).
Організації системи НТІ брали участь у підготовці та проведенні обласних конкурсів «Краща науково-технічна розробка регіону».
Як суб’єкти видавничої діяльності регіональні організації системи НТІ готували та видавали періодичні видання (9 журналів та газету), методичні рекомендації, збірники статей, навчальні посібники, інформаційні листки про передовий досвід, поліграфічну рекламну продукцію тощо.

41
Український науковий центр розвитку інформаційних технологій
Український науковий центр розвитку інформаційних технологій
(УкрНЦ РІТ) – державне підприємство, яке знаходиться у сфері управління
Держінформнауки України. Центр заснований у 1991 році з метою сприяння становленню індустрії програмного забезпечення ЕОМ в умовах формування ринкової економіки України. УкрНЦ РІТ одним із перших почав надавати послуги з впровадження сучасних програмних рішень та інформаційних технологій провідних ІТ-компаній світу з метою створення і модернізації
інтегрованих автоматизованих систем управління підприємством (АСУП) в корпоративному сегменті економіки.
У штаті 27 осіб, у т.ч. 17 наукових співробітників та інженерів, з яких
6 кандидатів наук, 1 доктор наук, 5 молодих учених.
Виконані науково-технічні роботи та проекти
«Розроблення Web-інструментарію створення та підтримки
функціонування інформаційних баз даних визначеної структури, що
використовуються Держінформнауки» (замовник – Держінформнауки).
Розроблено програмний комплекс створення та підтримки функціонування у веб-середовищі інтегрованих інформаційних баз даних
Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, та
Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.
Програмний комплекс інстальований на веб-сервері у веб-вузлі і підключений до локальної мережі Держінформнауки за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 16. Після завершення дослідної експлуатації комплексу буде забезпечена можливість перегляду Реєстрів з офіційного веб-сайту
Держінформнауки, як елемент розвитку в Україні електронного урядування.
Практичне використання комплексу забезпечує інформатизацію покладених на Держінформнауки функцій щодо ведення Реєстрів відповідно до Положення про Держінформнауки. Використання комплексу сприятиме більш ефективному, відкритому та прозорому застосуванню Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність» (розділ ІІ, ст. 12 і 14), постанови
Кабінету Міністрів України від 23 квітня.2001 р. № 380 «Про затвердження
Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого
1997 р. № 174 «Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання».
«Розроблення бальної системи оцінки проектних (інвестиційних)
пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких
надається державна підтримка, за визначеним переліком критеріїв»
(замовник – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).
Розроблено методику та алгоритм визначення бальної системи оцінки
інвестиційних пропозицій та проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка. Керуючись двома пріоритетами – cоціально- економічним ефектом та економічним ефектом, розроблено систему

42
ключових показників ефективності інвестиційного проекту. Вибрані якісні та кількісні економічно нормовані коефіцієнти, які характеризують дані пріоритети за найважливішими ознаками та відображають динаміку зміни показників у часі. Як результат розраховується інтегральна оцінка проекту.
Створено прототип бальної системи оцінки інвестиційних проектів, який проходить дослідну експлуатацію у департаменті інвестиційно-
інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Результати роботи мають суспільне значення, оскільки вони будуть практично застосовуватись при оцінці проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів за критеріями оцінки інвестиційних проектів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р.
№ 835 «Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка».

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал