Звіт про діяльність Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України у 2013 роціPdf просмотр
Сторінка1/9
Дата конвертації25.04.2017
Розмір1 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ
про діяльність Державного агентства з питань
науки, інновацій та інформатизації України
у 2013 році2
ЗМІСТ
І.
Основні результати діяльності
4
1.
Нормотворча діяльність
4 1.1. Перелік прийнятих у 2013 році нормативно-правових актів, розпорядчих документів
4 1.2. Перелік розроблених у 2013 році проектів нормативно-правових актів, розпорядчих документів
7
2.
Наукова і науково-технічна діяльність
9 2.1. Виконання державних цільових наукових та науково-технічних програм
12 2.2. Виконання державного замовлення на розробку новітніх технологій 22 2.3. Виконання проектів Державного фонду фундаментальних досліджень 23 2.4. Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
27 2.5. Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження
інноваційних технологій
28 2.6. Державна підтримка інфраструктури науково-технічної сфери: 30
Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави
30
Наукові об’єкти, що становлять національне надбання 30
Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи
30 2.7. Організація науково-технічної діяльності підпорядкованих установ: 31
-
Національний антарктичний науковий центр 31
-
НДІ Миколаївська астрономічна обсерваторія 33
-
Український інститут науково-технічної і економічної інформації 37
-
Український науковий центр розвитку інформаційних технологій 41 2.8. Міжнародне науково-технічне співробітництво: 44
- Розвиток договірно-правової бази дво- та багатостороннього міжнародного науково-технічного співробітництва
44
- Заходи з реалізації міжнародного науково-технічного співробітництва
45
-
Співпраця з міжнародними організаціями та фондами у сфері науки та технологій
49 2.9. Соціальний захист працівників наукової сфери 55
3.
Інноваційна діяльність та трансфер технологій
56 3.1 Виконання державних цільових програм 56

3 3.2. Розвиток інноваційної діяльності: 57
-
Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності та трансферу технологій
57
-
Інституційне забезпечення інноваційної діяльності та трансферу технологій
60
-
Проведення семінарів, круглих столів, конференцій з проблем розвитку інноваційної діяльності та її популяризації
64 3.3. Реалізація міждержавної програми розвитку інноваційної діяльності країн СНД до 2020 року
66 3.4. Розвиток системи науково-технічної інформації 68
4.
Інформатизація
69 4.1. Стан та перспективи розвитку інформатизації та інформаційного суспільства в Україні
69 4.2. Формування Національної програми інформатизації та забезпечення
її виконання
73 4.3. Створення системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та системи електронної взаємодії інформаційних ресурсів
76 4.4. Забезпечення розвитку програмного забезпечення та інформаційних технологій
77 4.5. Розбудова електронного урядування в Україні 78 4.6. Міжнародне науково-технічне співробітництво у сфері інформатизації та інформаційного суспільства
80 4.7. Створення інформаційної системи «Єдине вікно подання електронної звітності»
82
5.
Фінансування 82
6.
Діяльність консультативно-дорадчих органів 83

4
Відповідно до Положення про Державне агентство з питань науки,
інновацій та
інформатизації
України
(далі – Положення про
Держінформнауки), затвердженого Указом Президента України від 8 квітня
2011 року № 437, основними завданнями та функціями Держінформнауки є: реалізація державної політики у сфері наукової, науково-технічної,
інноваційної діяльності, інформатизації, формування, використання і захисту державних електронних інформаційних ресурсів та створення умов для розвитку інформаційного суспільства; внесення пропозицій щодо формування державної політики у зазначених сферах.
Протягом 2013 року відповідно до пріоритетів діяльності Уряду та
Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки основна увага у роботі
Держінформнауки України приділялася виконанню практичних заходів щодо реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної,
інноваційної діяльності та інформатизації, розробленню нормативно-правових актів, зокрема, передбачених Національним планом дій на 2013 рік.

Основні результати діяльності

1. Нормотворча діяльність
1.1. Перелік прийнятих у 2013 році законодавчих та нормативно-
правових актів, розпорядчих документів у сфері наукової, науково-
технічної, інноваційної діяльності та інформатизації
Укази Президента України: від 30 липня 2013 р. № 412 «Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки»; від 30 липня 2013 р. № 413 «Про призначення державних стипендій видатним діячам науки»; розпорядження Президента України: від 30 вересня 2013 р. № 313 «Про уповноваження К. Грищенка на підписання Угоди між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу асоційованого члена в ЦЕРН»;
постанови Кабінету Міністрів України: від 27 березня 2013 р. № 203 «Про внесення змін до Положення про
Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження
інноваційних технологій»; від 27 березня 2013 р. № 205 «Про внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 520 та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»; від 15 квітня 2013 р. № 271 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 1 серпня 2007р. № 995»;

5
від 22 квітня 2013 р. № 300 «Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету»; від 22 травня 2013 р. № 351 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових»; від 3 липня 2013 р. № 472 «Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності»; від 23 жовтня 2013 р. № 774 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 743»; від 13 листопада 2013 р. № 833 «Про внесення змін до пункту 32 додатка до Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 -
2014 роки»; від 13 листопада 2013 № 832 «Про внесення змін до Положення про
Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження
інноваційних технологій»; від 21 листопада 2013 р. № 861 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404»; від 25 грудня 2013 р. № 958 «Про затвердження Положення про
Державну інформаційну систему електронних звернень громадян»; розпорядження Кабінету Міністрів України: від 1 квітня 2013 р. № 234 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на період до 2014 року»; від 29 квітня 2013 р. № 284-р «Про присудження Премії Кабінету
Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій»; від 15 травня 2013 р. № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку
інформаційного суспільства в Україні»; від 11 липня 2013 р. № 517-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів»; від 28 серпня 2013 р. № 650-р «Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання»; від 13 листопада 2013 р. № 921-р «Про віднесення цілісного майнового комплексу державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Оріон» до сфери управління Державного агентства з питань науки, інновацій та
інформатизації»; від 4 грудня 2013 р. № 959-р «Про затвердження плану заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції на 2013 - 2014 роки»; від
18 грудня 2013 р. № 1014-р «Про затвердження Національної частини заходів на 2013 - 2014 роки щодо реалізації Міждержавної програми
інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД на період до
2020 року»;

6
від 25 грудня 2013 р. № 1072-р «Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні»; накази Міністерства освіти і науки України: від 4.01.2013 р. № 6 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року № 12» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 р. № 143/22675);
від 22.01.2013 № 39 «Про втрату чинності наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2008 № 409»; від 4.02.2013 р. № 82 «Про порядок надання інформації про технології»; від 26.06.2013 р. № 851 «Про затвердження Порядку приймання, попереднього розгляду документів та підготовки пропозицій щодо робіт, висунутих на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.07.2013 р. № 1260/2373); від 26.06.2013 № 854 «Про затвердження переліку та форм документів, що подаються колективами молодих учених на призначення грантів Кабінету
Міністрів України, та форм звітної документації про використання коштів, отриманих як грант» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України
16.07.2013 р. №1191/23723); від 30.07.2013 р. № 1052 «Про затвердження форми заяви про розгляд
інноваційного проекту, форми інноваційного проекту та Порядку проведення державної експертизи інноваційних проектів»; від 06.09.2013 р. № 1271 «Про затвердження Методики формування
індикаторів розвитку інформаційного суспільства»; від 13.12.2013 р. № 1764 «Примірна структура бізнес-плану
інноваційного проекту»; накази Держінформнауки: від 24.01.2013 р. № 14 «Про оголошення спеціального конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на 2013 - 2014 роки»; від 28.01.2013 р. № 16 «Про оголошення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на 2013 - 2014 роки»;
від 1.02.2013 р. № 24 «Про оголошення конкурсу проектів за
Державною цільовою науково-технічною програмою розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на
2011 - 2015 роки»; від 12.09.2013 р. № 179 «Про затвердження складу Громадської ради при Державному агентстві з питань науки, інновації та інформатизації
України; від 13.11.2013 р. № 212 «Про оголошення конкурсу проектів, що претендують на одержання грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених»;

7
від 5.12.2013 р. № 226 «Про затвердження складу експертних груп для розгляду робіт, представлених на здобуття Премії Кабінету Міністрів
України за розроблення і впровадження інноваційних технологій у
2013 році»; від 30.12.2013 р. № 246 «Про прийняття до сфери управління
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації цілісний майновий комплекс Державного підприємства «Науково-дослідний інститут
«Оріон»; розпорядження Держінформнауки: від 05.02.2013 р. № 5-р «Щодо організації подання щорічних звітів про результати виконання державних цільових програм»; від 07.06.2013 р. № 20-р «Про затвердження нового складу Ради молодих учених при Держінформнауки».

1.2. Перелік розроблених у 2013 році проектів нормативно-правових
актів, розпорядчих документів
проекти Законів України:
«Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково- технічну діяльність»;
«Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян»
(щодо електронного звернення) 17.10.2013 схвалено на засіданні Уряду та направлено на розгляд до Верховної Ради України (реєстраційний номер
3480 від 24.10.2013);
«Про внесення змін до Закону України «Про Національну програму
інформатизації»;
«Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків»;
«Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України в частині стимулювання інноваційної діяльності на території України)»;
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо створення державного фонду підтримки пріоритетних інноваційних проектів)»;
«Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу асоційованого члена в
ЦЕРН»;
«Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво»; проект постанови Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту Закону України про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво»;

8
проект Указу Президента України «Про внесення змін до Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації
України»; проект розпорядження Президента України «Про призначення
Б.Гриньова представником України в Адміністративній Раді Українського науково-технологічного центру»; проекти постанов Кабінету Міністрів України:
«Про внесення зміни до Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
«Про внесення змін до Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29 лютого 1996 р. № 266»;
«Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404»;
«Питання реалізації положень Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» щодо експертизи та погодження трансферу технологій»;
«Про затвердження Регламенту роботи Державної інформаційної системи електронних звернень громадян»;
«Про затвердження Програми розвитку сфери інформаційно- комунікаційних технологій в Україні»;
«Про затвердження Положення інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів»;

проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України:
«Про визначення уповноваженого органу виконавчої влади з розвитку та функціонування міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів»;
«Про затвердження Концепції Державної цільової програми розвитку
інноваційної діяльності галузей національної економіки»;
«Про схвалення Угоди про співробітництво у сфері міждержавного обміну науково-технічною інформацією»;
«Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про науково- технологічне співробітництво»;
«Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми
інформатизації на 2013 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування»;

9
«Про утворення державної бюджетної установи «Національний центр електронного урядування». проекти наказів МОН України:
«Про затвердження форм заяви, форми проекту та свідоцтва про державну реєстрацію проекту наукового парку, реалізація якого потребує державної підтримки»;
«Про затвердження Порядку організації відбору інноваційних проектів суб’єктів малого підприємництва (малого інноваційного бізнесу) з метою надання фінансової підтримки для їх реалізації»;
«Про порядок проведення моніторингу виконання інноваційного
(пріоритетного інноваційного) проекту»;
«Про внесення змін до наказу Держкомзв’язку України від
06.06.2003 р. № 97 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»;
«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.10.2011 р. №1207»;
«Про затвердження Регламенту роботи системи електронної взаємодії органів виконавчої влади». проект наказу Держінформнауки «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки регіональних інноваційних програм».
2. Наукова і науково-технічно діяльність
Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Положення про Держінформнауки на Агентство покладено завдання щорічного проведення аналізу результативності провадження головними розпорядниками бюджетних коштів наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, ефективності використання державних фінансових, матеріально- технічних ресурсів, а також кадрового потенціалу.
Зазначене завдання виконується шляхом опрацювання відомостей про основні результати виконання замовлення (зокрема в частині реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки), а також про заходи щодо забезпечення практичного застосування таких результатів та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції, який здійснюється протягом трьох років з моменту створення такої продукції, які головні розпорядники бюджетних коштів щорічно подають до
Держінформнауки України на підставі вимог, передбачених пунктом
15 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084.
Відповідна інформація про стан розвитку науки і техніки, реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, а також про результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій за 2012 рік була підготовлена Держінформнауки України та направлена до
МОН України у вигляді проекту Аналітичної довідки на Кабінет Міністрів
України листом від 6 червня 2013 року №1/04-2-1297.

10
Крім того, на виконання вимог, передбачених пунктом 4 постанови
Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 942, якою затверджено перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок на період до 2015 року, на Держінформнауки України покладено функцію забезпечення проведення системного моніторингу реалізації головними розпорядниками бюджетних коштів цих напрямів та
інформування із зазначеного питання Кабінет Міністрів України щорічно до
15 червня року, що слідує за звітним.
Аналітична довідка про стан реалізації головними розпорядниками бюджетних коштів пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у
2012 році була направлена до Кабінету Міністрів України листом
Держінформнауки від 13 червня 2013 року №1/03-2-390.
Одним із основних завдань, покладених на Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації державою та передбачених у його
Положенні є реалізація державної політики у сфері наукової, науково- технічної діяльності.
У межах цього завдання Агентство щорічно узагальнює практику застосування законодавства з питань економічного регулювання науково- технічного розвитку, а також розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств із зазначених питань.
Протягом 2013 року у відповідності до пріоритетів діяльності Уряду та
Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки у роботі
Держінформнауки України основна увага приділялась виконанню практичних заходів з реалізації державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, а також розробленню нормативно-правових актів, передбачених Національним планом дій на 2013 рік, положення яких спрямовані на підвищення рівня ефективності використання наукового потенціалу держави та бюджетних коштів, які виділяються на науку.
До найбільш важливих проектів нормативно-правових актів, які були розроблені у 2013 році Держінформнауки, належать: проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Норми, передбачені у вищезазначеному проекті закону є одними з ключових для науковців, оскільки направлені на сприяння вирішенню багатьох ключових проблем, які мають місце у науковій сфері України сьогодні.
До найважливіших таких норм можна віднести:

11
передбачення низки нововведень, які стосуються покращення соціального статусу науковців та їх пенсійного забезпечення; можливість створення науково-технічних (науково-технологічних) комплексів; можливість створення державними (бюджетними) науковими установами та ВНЗ господарських товариств з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності; запровадження розширення можливостей для наукових установ, зокрема тих, що стосуються комерціалізації результатів наукових результатів та їх практичного застосування та впровадження; введення нових організаційних форм та елементів інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності, зокрема у вигляді державних ключових лабораторій, центрів колективного користування науковим обладнанням; створення Державного технологічного фонду для ґрантової підтримки наукових досліджень і науково-технічних розробок; передбачення особливої уваги створенню умов для підтримки та стимулювання молодих учених.
Протягом звітного періоду Держінформнауки було підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до
Порядку формування
і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Метою розроблення зазначеного проекту акта була ліквідація неузгодженостей, що мають місце станом на сьогодні у нормативно-правовій базі, яка регулює відносини при провадженні наукової та науково-технічної діяльності науковими установами та вищими навчальними закладами, що не дозволяє здійснювати ефективну організацію наукового процесу в цілому.
За ініціативи Держінформнауки було розроблено проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404», який передбачає доповнення чинної редакції постанови Кабінету Міністрів України від
9 жовтня 2006 р. № 1404 новим положенням, яке дасть можливість продовжити до шести місяців строк попередньої оплати за обладнання та устаткування для науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються у рамках державного замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально- технічної бази науки, а також для державних цільових наукових і науково- технічних програм, що затверджуються відповідними постановами Кабінету
Міністрів України.
Крім того, у цьому документі доопрацьовано положення, яке дасть змогу продовжити термін виконання зазначених вище науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на наступний бюджетний рік у разі

12
здійснення попередньої оплати менше, ніж за 6 місяців до кінця поточного бюджетного року.
Запропоновані зміни дадуть змогу забезпечити оптимальну послідовність та неперервність етапів виконання зазначених вище досліджень
і розробок, скоротити процес одержання наукових і науково-прикладних результатів, спрямованих на досягнення завдань, передбачених нормативно- правовими актами Кабінету Міністрів України, а також забезпечити ефективне та раціональне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на їх оплату.
Також, протягом звітного періоду Держінформнауки виступило
ініціатором внесення відповідних змін до чинної редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 266.
Пропозиції, передбачені у зазначеному проекті акта дадуть змогу формувати державне замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази науки на два роки.
Одним із основних завдань Держінформнауки з реалізації державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності є формування та виконання державних цільових науково-технічних програм та державного замовлення на розроблення новітніх технологій за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал