Звіт незалежного аудитора) Баланс (Звіт про фінансовий стан) 3 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 5 Звіт про рух грошових коштівСторінка8/8
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.74 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8

Витрати на персонал відображені у строках Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід ) «Адміністративні витрати» - за 2014р. – 45 тис. грн., за 2015р. – 35 тис. грн.
24. Операційна оренда. Товариство як орендодавець.
Протягом року Товариство отримало дохід від операційної оренди у сумі 639 тис. грн. (2014 р. – 147 тис. грн.). На дату балансу Товариство не має не відмовних угод про операційну оренду.
25. Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові інструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованість. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Товариства. Також, Товариство має інші фінансові інструменти, такі як: торгова дебіторська заборгованість та грошові кошті .

Основні ризики включають: кредитний ризик, ліквідності. Політика управління ризиками включає наступне:

Кредитний ризик
Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу.
Ризик ліквідності

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозовані потоки грошових коштів від операційної діяльності. Товариство має кредиторську заборгованість перед бюджетом та постачальниками, працівниками, яку систематично погашає шляхом отримання коштів від реалізації залишків готової продукції та реалізації необоротних активів, які не використовуються підприємством.Інформація щодо не дисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:


Рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

До 1 місяця

Від 1 місяця до 3 місяців

Від 3 місяців до 1 року

Від 1 року до 3 років

Більше 3 років

Всього

Торговельна та інша кредиторська заборгованість


1002
1002

Всього


1002
1002

Рік, що закінчився 31 грудня 2015 року

До 1 місяця

Від 1 місяця до 3 місяців

Від 3 місяців до 1 року

Від 1 року до 3 років

Більше 3 років

Всього

Торговельна та інша кредиторська заборгованість


179
179

Всього


179
179


Оподаткування

Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни підпадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариства сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки.


Нестабільність на міжнародних ринках (назва ринку) та на ринку України

Протягом останніх років економіки багатьох країн відчули нестабільність на будівельних ринках. Значний спад попиту на продукцію вплинув на зупинку виробництва деяких підприємств цієї галузі. Внаслідок ситуації, яка склалася в Україні та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів українським урядом, на дату затвердження даної фінансової звітності мають місце фактори економічної нестабільності. Стан економічної нестабільності може тривати і надалі, і, як наслідок, існує ймовірність того, що активи Товариства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності, що вплине на результати його діяльності. Враховуючи економічне, політичне становище України, проведення АТО, падіння економічної,ділової активності в галузях економіки, зокрема, будівельній, зростання цін на енергоносії, матеріали, що використовуються в виготовленні продукції, втрату покупців з регіонів проведення АТО, можуть виникнути об’єктивні обставини, що вплинуть на здатність Товариства здійснювати господарську діяльність, проводити розрахунки з робітниками, постачальниками, бюджетом тощо.


Економічне середовище

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення.

Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариства ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
Управління капіталом

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування для погашення поточних зобов’язань.


26. Події після звітного періоду
Події, що суттєво могли б вплинути на звітність Товариства після дати балансу, відсутні.
Затверджено до випуску 5 лютого 2016 р.
______________________ ____________________

В.М.Логвиненко І.М. ШевченкоВ.О. Голови Правління Головний бухгалтерПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал